Major  

Vojenské postavení udělované hráčům s 50 000-74 999 vojenskými body.

Major Generál  

Vojenské postavení udělované hráčům s 225 000-324 999 vojenskými body.

Malá slavnost  

Modifikátor štěstí s jednorázovým nebo postupným pozitivním globálním efektem nebo lokálním efektem na současnou lokální hodnotu štěstí. Zorganizuje se na náměstí a platí se zlatem, cena je 20% zlata z populace v provincii, ale pokud aktivujete masovou malou slavnost ve všech provinciích, zaplatíte polovinu ceny. Malá slavnost má základní efekt +1 štěstí, které se zvyšuje o 1 za každou úroveň náměstí. Malá slavnost se může zorganizovat jednou za každých 24 hodin.

Manželství  

Svazek dvou Velkých lidí, za účelem sezdání potomstva, které bude pokračovat pokrevní linii. Člen Císařské rodiny může být oženěn/provdána za někoho ze Šlechticů z Císařského dvora nebo za Velkého člověka jiného hráče, který byl vyslán s nabídkou sňatku. Šlechtici mohou uzavírat sňatky pouze s členy Císařské rodiny a nemohou být vysíláni k dalším hráčům s nabídkami dynastického sňatku. Svobodní členové z kategorie "Ostatní příbuzní" mohou být pouze vysíláni mimo říši do doby, než se objeví opět v rodokmeni při nástupu nového císaře.
Všichni Velcí lidé se mohou oženit/provdat pouze jednou a zůstávají v manželském svazku do konce svého života. Rozvod není možný. Když někdo z manželů zemře, druhý zůstává jako vdova/vdovec a nemůže opětovně vstoupit do manželství.

Mapa vesnice  

Mapa, která ukáže současnou provincii nebo panství se všemi jejími budovami. Celkový styl anektované provincie záleží na úrovni pevnosti. Mmění se při dosažení 4. a 7. úrovně. Mapa vesnice se nahrává automatický po vstupu do účtu a zobrazuje hlavní město.

Maršál  

Vojenské postavení udělované hráčům se 750 000 - + ∞ vojenskými body.

Maximální kapacita surovin  

Maximální množství každého typu surovin, které může provincie/kolonie nashromáždit před tím, než přestane produkovat. Určuje se podle úrovněpevnosti. Když je dosažena maximální kapacita, provincie/kolonie může shromažďovat i větší množství, ale produkce přestane, dokud množství neklesne pod limit, nebo nebude vybudována a aktivována nová úroveň pevnosti.

Pro více informací o maximální kapacitě surovin, klikněte zde.

Maximální možný počet populace  

Hodnota "Maximální možný počet populace" viditelná v okně Statky a označuje maximální počet populace, při kterém čistý populační růst za hodinu není negativní.

Medaile  

Vojenská medaile poskytovaná hráčům s osobními válečnými úspěchy v dané sezóně (Válečník dne), hráčům z top 3 aliancí na konci daného světa, za účast a úspěchy v speciálních turnajových světech, za účast na speciálních událostech. Jsou udělovány i medaile za úspěchy na alianční úrovni.

Medicína  

Jediný výzkum, který zvýší populační růst. (+5% za úroveň).
Medicína také zvyšuje dlouhověkost Velkých lidí.

Migrace  

Základní vliv Štěstí. Pokud máte štěstí pod 100 bodů, tak budete mít vždy ztráty populace.  Pokud máte nad 100 bodů, nebude to mít pozitivní vliv - populace nebude migrovat do vaší říše.

Pro více informací o migraci klikněte zde.

Miláček bohů  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje odměny z Chrámu. Úroveň 1: +1% odměn; Úroveň 2: +2% odměn; Úroveň 3: +4% odměn; Úroveň 4: +6% odměn; Úroveň 5: +10% odměn

Miláček národa  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje šanci na Vzpouru nebo Povstání. Úroveň 1: -5% šance; Úroveň 2: -10% šance; Úroveň 3: -20% šance; Úroveň 4: -30% šance; Úroveň 5: -50% šance

Mírová anexe  

Ovládnutí území bez použití síly. V Imperia Online můžete mírovou cestou anektovat volné terény, nezávislá města a vazaly. Volné terény v rámci Vaší exkluzívní zóny mohou být podřízeny pouze mírovou cestou a za tímto účelem musíte vyslat 25 000 obyvatel, kteří se usídlí na novém území, a zaplatit nutnými surovinami za počáteční budovy.
Při mírové anexi vazalů a nezávislých měst musíte zaplatit pouze suroviny, rovnající se ceně budov v panství násobeno x1,5.

Pro více informací o Mírové anexi klikněte zde.

Mírová doba  

Období bez války, nebo bez nepřátelského útoku.

Mírová smlouva  

Typ aliančního ujednání v "Imperia Online". Předpokládá zamezení útoků a válek mezi dvěma aliancemi a zdarma vyhlášení války pro jednoho ze spojenců pokud by druhý byl zatažen do války jako obránce.

Pro více informací o Mírové smlouvě, klikněte zde.

Mise  

Pochodující armáda na cestě ke svému cíli nebo na cestě zpět do výchozí říše. Armáda na misi, je pohybující se armáda, která zaútočí nebo už zaútočila. Doba trvání mise je krácena úrovněmi Kartografie a [[334Váleční koně] (jen v případě, že se armáda skládá jen z jednotek Jezdectva ) a speciální suroviny 'Koně ', ale žádná mise nemůže trvat méně než 2.5 minut v mírové době a 10 minut ve válce.

Mistr obléhacích strojů  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Snižuje Čas potřebný na výcvik všech Obléhacích strojů. Úroveň 1: -5% Času výcviku; Úroveň 2: -10% Času výcviku; Úroveň 3: -15% Času výcviku; Úroveň 4: -20% Času výcviku; Úroveň 5: -30% Času výcviku

Mistrovství světa  

Mistrovství světa Imperia Online je největší turnaj ve hře a nejvíce očekávaná událost v roce. Pro vítězství v tomto prestižním turnaji, musí mít účastníci velmi dobrou přípravu, oddanost hře a vytvořit si vhodnou strategii, která je vynese na vrchol. Turnaj je rozdělen do 3 částí: kvalifikace, skupinová fáze a finále.

Kvalifikace

Hráči hrají pouze proti protivníkům ze své země, tzn. že každá země má svůj individuální žebříček. Maximální počet provincií, které může hráč vlastnit je 9: hlavní město + 8 anektovaných provincií; hráč nemá právo anektovat a podrobovat si vazaly mimo svou exkluzívní zónu. Útoky mezi hráči jsou zakázány. V pravidelných intervalech jsou proti hráčům vysílány počítačem generované útoky, nazývané vlny. Každá vlna udeří podle časového harmonogramu, v pevně danou hodinu. Rozpis všech útočných vln je přístupný pro hráče ve hře. Útočící armády se různí podle počtu čistých bodů napadeného hráče, přičemž hráči s vyšším počtem čistých bodů čelí silnějším útokům. Jednotky kočovníků nemají limit nosnosti, proto vždy vyplení veškeré suroviny při obléhání pevnosti. Jestliže útočící armáda zvítězí při obléhání pevnosti, všechny budovy hráče ztrácejí 1 úroveň, přičemž jejich základní body se odečítají od aktuálních čistých bodů hráče. Za každý úspěšně odražený útok získá hráč vojenský příjem v hodnotě 50% zničené nepřátelské armády ve zlatém ekvivalentu, rozdělený rovnoměrně mezi suroviny dřevo a železo. Hodnocení je pouze na základě čistých bodů. Hráči, kteří se umístili na prvních 30 místech v hodnocení získají právo účasti na mistrovství světa, jako součást národního týmu země, kde jsou registrováni.

Skupinová fáze

Všechny národy, které úspěšně zaregistrují alespoň 5 účtů v Kvalifikacích, založí národní týmy, které jsou rozděleny do 9 skupin. Každý národní tým je v alianci se jménem dané země. Každý tým soutěží s ostatními týmy ve své skupině o šanci hrát ve Světovém finále. Mapa je společná pro všechny týmy a je rozdělená do 9 čtverců. Každá skupina týmů je rozmístěna do odděleného čtverce. Týmy dané skupiny si mohou prohlížet celou mapu, ale mohou útočit, provádět špionáž, dobývat atd pouze v rámci svého čtverce. V každém čtverci jsou 4 alianční hrady. V době Skupinové fáze může Lídr a první důstojník nominovat členy k opuštění národního týmu, pouze pokud je tým sestaven z alespoň 20 hráčů. Vyhození hráči opouští turnaj a nemohou hrát ani za jinou alianci. Aliance mají možnost měnit členy za rezervy pouze v prvních hodinách po startu Skupinové fáze. Hrady rozvíjejí svůj vliv pomocí výstavby Velkého chrámu a zvyšováním dosahu, ale vliv není formou % ovládané plochy na mapě, ale formou nahromaděných bodů vlivu. 1 účet/exkluzívní zóna/hlavní město v dosahu vlivu hradu = 1 bod Vlivu. Body vlivu se hromadí v čase. Při ztrátě hradu danou aliancí, se zachovávají do té chvíle získané body vlivu. Dobývání aliančních hradů se uskutečňuje pomocí modulu Vlastnictví. Úspěšná obléhání proti hradům nesnižují úroveň jeho pevnosti, ale odebírají body z ukazatele "Vlastnictví". Každý hrad má maximální hodnotu Vlastnictví v závislosti na úrovni své pevnosti. Hodnota vlastnictví roste pouze v čase. Když aliance provede úspěšné obléhání pevnosti proti danému hradu, hrad přijde o určité množství Vlastnictví. Přesná hodnota odňatého je určena aliančním výzkumem "Dobyvatel". Čím vyšší je jeho úroveň, tím více bodů vlastnictví je možno ubrat jedním úderem. Hrad je považován za dobytý, když aliance úspěšně dokáže snížit hodnotu jeho vlastnictví na 0. Nezávislé hrady nemají vlastnictví. Nezávislý hrad je považován za dobytý, když v něm zůstane méně než 1000 jednotek. Kromě toho, na každý hrad, ovládaný aliancí, útočí v určitých intervalech nájezdy kočovníků se zvyšující se silou útoku. Současně může být hrad napaden i jinými aliancemi. Ztráta proti kočovnickému útoku znamená i automatickou ztrátu hradu. Ze skupinové fáze pokračují do finále s jistotou první 3 týmy z každé skupiny, podle počtu bodů Vlivu. Týmy na 4. místě v 9. žebříčcích (poslední podle počtu bodů vlivu ve své skupině, nebo s nejvyšším počtem aliančních čistých bodů ve své skupině, kromě již kvalifikované trojice vítězů) se porovnávají a z nich pokračují 3 týmy s nejvyšším počtem bodů Vlivu.

Finále

Nejlepších 30 týmů ze Skupinové fáze se kvalifikuje do finále, kde pokračuje souboj o nejvyšší titul - Šampion Imperia Online. Herní pravidla zůstávají skoro stejné jako ve Skupinové fázi, ale rozvoj účtů a aliancí je vynulován a týmy mají plný přístup k celé mapě a všem 36 hradům. V případě, že existují rezervy, lídr a první důstojník mají opět právo nominovat spojence k opuštění aliance, jestliže je v alianci alespoň 20 hráčů. Souboj o vliv je na terénu celé mapy a dosah vlivu hradů, rozdělení vlivu a výpočet bodů se počítá pro každý z 36 aliančních hradů. Šampionem je aliance s nejvyšším počtem bodů Vlivu, stříbrný a bronzový medailista - je aliance na 2. a 3. místě podle bodů Vlivu.

Odměny

Aliance Šampion Mistrovství světa získává diamanty, a jeho jméno je vyryto do stříbrné plakety na Poháru jediného. Hráči aliancí, které se umístily na prvních 3 místech, získávají i speciální medaile.

Více informací a kompletní pravidla Mistrovství světa naleznete na тук.

Mladší Důstojník  

Společný název pro všechny lídry v první etapě loajality.

Mladší důstojník  

Společný název pro všechny důstojníky v první etapě loajality.

Mobilizovat  

Mobilizované jsou již vycvičené jednotky z kasáren, rozmístěné v poli nebo v posádce. Pokud vycvičené skupiny nebyly mobilizovány ručně, jsou automaticky mobilizovány po vypršení 18 hodin od konce výcviku při prvním přihlášení do účtu ve hře.

Poznámka! Mobilizované jednotky se rozmisťují v provincii, ve které byly najaty, NE v provincii, ve které byly mobilizovány.

Mód dovolené  

Chrání Vás před všemi Útoky na Vaši Říši dokud není zrušen. Pokud na Vás byl vyslán Útok ještě před tím než jste aktivoval/a Mód dovolené, útok bude dokončen. Mód dovolené POZASTAVÍ těžbu všech surovin, výdaje na údržbu armády a růst populace, 168 hodinová lhůta splácení úvěru je pozastavena, jakož i období vkladu, dokud Mód dovolené nebude vypnut. Výstavba budov a výzkumy budou pokračovat do ukončení. Prémium členství se neprodlužuje. Mód dovolené nelze po zapnutí deaktivovat během prvních 24/48 hodin (v závislosti na rychlosti světa). K využití této služby potřebujete 1700 diamantů.

* Můžete aktivovat Mód dovolené nebo Sváteční ochranu, pouze pokud vaše armáda není na misi, s výjimkou úhybného manévru a přesunu mezi panstvími. Prosím, nezapomeňte, že armáda provádějící úhybný manévr nebo přesun mezi panstvími po dobu Dovolenkového Módu pokračuje ve výdajích za údržbu.

Modifikátor  

Faktor s negativním nebo pozitivním vlivem na některé statistiky nebo funkce, měnící základní hodnoty.

Modifikátor Každodenního Štěstí  

Faktor s pozitivním nebo negativním účinkem Štěstí aplikován na každý den a rozdělen po celou dobu 24 hodin mezi dvěmi migracemi.

Abyste si přečetli celý seznam modifikátorů s globálním vlivem klikněte
zde.

Modifikátor s globálním vlivem  

Každodenní nebo jednorázový modifikátor s vlivem po celé Říši, bez ohledu na provincii/kolonii, ve které je aplikován.

Abyste si přečetli celý seznam modifikátorů s globálním vlivem klikněte
zde.

Modifikátor s lokálním vlivem  

Každodenní nebo jednorázový modifikátor s vlivem pouze na provincii/kolonii, ve které je aplikován.

Abyste si přečetli celý seznam modifikátorů s globálním vlivem klikněte
zde.

Moje výsledky  

Podmenu hodnocení dle čistých bodů, které umožňuje srovnání mezi současným stavem účtu dle různých ukazatelů, v konkrétní den od začátku sezony a nejvyšší dosažené místo podle stejných ukazatelů v předchozích sezonach světa. Kritéria jsou:
- čisté body;
- vojenské body;
- stavitelské body;
- technologické body;
- příjem.

Morálka  

Bojový duch armády, který záleží na celkovém chování hráče. Obě armády začnou bojovat proti sobě se základní morálkou 100.
Morálka může být zvýšena úrovněmi Vojenského výcviku, každodenním aliančním bonusem Lídra, Prvního důstojníka a Velitele a pozitivní Ctí, snížit ji může negativní čest a útoky mimo rozsah. Každé kolo se morálka sníží kvůli únavě a škodám a když se sníží pod 50, existuje progresívní možnost, že armáda uteče z bitevního pole.

Pro více informací o Morálce, klikněte zde, zde a zde.

Multi  

Hovorové označení hráče, který používá ] multiaccounting.

Multiaccounting  

Používání více než jednoho účtu ve stejném světě za účelem vzájemného ovlivňování a prospěchu neoprávněným způsobem. Multiaccounting je přísně zakázán a porušení tohoto pravidla bude potrestáno pomocí dočasného nebo trvalého odnětí přístupových práv k účtům.

Hlášení pochybností o multiúčtu se provádí na email: support_cz@imperialsupport.org. Ten, kdo nahlasí přestupek hráče je prověřován před nahlášeným.

Poznámka: Podobná uživatelská jména NEJSOU důvodem k obvinění z hraní pomocí multiúčtu a rozhodně NEJSOU jeho dostatečným a rozumným důkazem.