Щастие  

Статистиката, която показва колко щастливо от управлението на владетеля е населението. Има много фактори, ежедневни и еднократни, които предизвикват повишение или спад на текущото щастие и трябва да бъдат щателно премислени, за да няма неочаквани, неприятни резултати. Основното следствие от ниско щастие (непрепоръчително) е емиграция, метежи и бунтове. Колкото по-близо до своя лимит e Щастието в една провинция/колония, толкова по-щастливо е населението и толкова по-малка е вероятността за емиграция и метежи.

За повече информация относно щастието, натиснете тук.

Щастлив данък  

Бутон, разположен в менюто на данъка. Настройва данъка на всички анексирани провинции или колонии на ставката, при която балансът на щастието да стане положителен.

Щета  

Спад в жизнените точки на една единица поради приложената атака на вражеските единици.

Щурмова линия  

Бойна линия.
Щурмова линия се формира само по време на крепостен щурм. Съставена е от тарани и ръкопашна пехота, които опитват да разрушат вражеската крепостна стена, докато са обстрелвани от гарнизонните стрелци и кулите.

Ръкопашната пехота, която може да атакува едновременно на щурмовата линия, е обект на Ръкопашен щурмови лимит: лимит, съответстващ на 3 пъти базовия гарнизон на атакуваната крепост. Ръкопашната пехота под този лимит е разположена на фронтовата линия, където чака да замести загубите на щурмовата линия.

Композицията на пехотата на щурмовата линия дава приоритет на мечоносците пред копиеносците; единици от един и същ вид се приоритизират в низходящ ред по сила на атаката. Конницата никога не се включва в щурмовата линия.

Тараните, които могат да атакува едновременно на щурмовата линия, са обект на Стенобоен щурмови лимит: лимит, съответстващ на 3 пъти базовия гарнизон на атакуваната крепост, разделен на разчета на атакуващите обсадни машини. Тарани под този лимит са разположени на фронтовата линия, където чакат да заместят загубите на щурмовата линия.

Единиците от щурмовата линия са обект на наказание към жизнените точки, съответстващо на нивото на ров на врага.

Щурмовата и фронтовата линия имат един и същ морал; ако щурмовата линия отстъпи, с нея отстъпва и цялата фронтова. Ако вражеската крепост е разрушена, започва крепостно разграбване: всички останали единици от пехотата на щурмовата линия се присъединяват към фронтовата линия, всички останали тарани се връщат на артилерийската линия.

Щурмови лимит  

Щурмовият лимит определя максималния брой единици от даден вид, които могат да атакуват крепостта едновременно по време на крепостен щурм. Щурмовият лимит зависи от нивото на атакуваната крепост, поради което може да варира.

Активните в момента щурмови лимити са:

- Ръкопашен щурмови лимит
- Стенобоен щурмови лимит
- Артилерийски щурмови лимит

Щурмови стратег  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Атаката на всички единици в нападащата армия. Ниво 1: +1% Атака; Ниво 2: +2% Атака; Ниво 3: +4% Атака; Ниво 4: +6% Атака; Ниво 5: +10% Атака