Balančná formácia  

Formácia v pôvodnom nastavení, ktorú všetci hráči bez úrovní Taktiky výhradne používajú.
Predná rada - 15% armády v Prednej rade v každom Krídle, 60% v Strede a 10% v Rezerve.
Тretia rada - Lukostrelci - 20% lukostrelcov na každom Krídle a 60% v Strede.

Balista  

Bojová jednotka.
Budova: Obliehacie stroje
Nevyhnutné podmienky: Vojenský výcvik 8, Zlepšenie obliehania 10, Centralizácia moci 6

• Druh: Ďalekonosné, Obliehací stroj, Delostrelectvo
• Prednostné rozmiestnenie: Delostrelecká línia

Bojové umenia:

+ Ďaleký rozsah: Táto jednotka má 2 dodatočné Útoky v Poľnej bitke, alebo v Útoku na pevnosť, predtým ako začne boj zblízka

+ Protiobliehajúca: Táto jednotka prioritne útočí na Obliehacie stroje; Útok x 0.5 proti Pevnostiam, Pechote a Kavalérii
+ Zóna porážok: V Poľnej bitke a pri rozkrádaní Pevnosti útok tejto jednotky sa rozdeľuje rovnomerne medzi všetkými nepriateľskými Líniami, Krídlami a Centrami (Rezerva nie je zasiahnutá)
+ Výpočet: Vyžaduje 25 Nezamestnaného obyvateľstva na výcvik; obsadzuje 25 miest v Garnizóne.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne tejto jednotky stlačte tu.

Baňa  

Všeobecný názov pre všetky budovy, v ktorých sa vyrábajú suroviny .

Baník  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje produkciu Železa. Úroveň 1: +2% produkcia; Úroveň 2: +4% produkcia; Úroveň 3: +6% produkcia; Úroveň 4: +8% produkcia; Úroveň 5: +12% produkcia

Banka  

Ekonomická budova.
Druh: Hlavné mesto
Nevyhnutné podmienky: Úver 1, Vklad 1
Maximálna úroveň: 30

Učuje množstvo zlata, ktoré hráč môže požičať a/alebo vložiť.

• 30 úrovní;
• Každá úroveň zvyšuje množstvo zlata,ktoré hráč môže vložiť alebo vybrať ako pôžičku.

Bankér  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje úroky z Bankových Vkladov. Úroveň 1: +1% úrok; Úroveň 2: +2% úrok; Úroveň 3: +4% úrok; Úroveň 4: +6% úrok; Úroveň 5: +10% úrok

Bankový úrok  

Percentá dodatočného zlata, ktoré hráč dostáva keď vkladá zlato do banky. Úrok sa zvyšuje úrovňami Vkladov. Maximálny úrok na krátkodobý vklad je 10% a na dlhodobý - 20%.


Bankový vklad  

Možnosť, ktorá vám dovoľuje ponechať časť vášho zlata v banke na určitú dobu, aby ste mohli vyhrať úroky. Suma úroku vkladu sa vypláca potom, čo je ukončený jeho termín. Ak vyberiete vložené zlato skôr, strácate nárok na úrok.
Možnosť sa odomyká po skúmaní urovne 5 Bankovníctva. Hodnota úroku sa dáva po ukončení jeho lehoty. Ak vyberiete vložené zlato skôr, stratíte úroky.

Poznámka: Vloženie zlata neznamená, že ho chránite pred nepriateľskými útokmi. Aj tak môže byť ukradnuté.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne vkladov stlačte tu.

Baranidlo  

Bojová jednotka.
Budova: Dielňa na Obliehacie stroje
Nevyhnutné podmienky: Vojenský výcvik 1

• Druh: Boj zblízka, Obliehacie stroje, Zničenie steny
• Prednostné rozloženie: Predná línia

Bojové schopnosti:

• Ničiteľ: Táto jednotka môže zaútočiť len na Pevnosti; mimo Útoku na pevnosť je umiestnená na Delostreleckej línii
• Pechotná podpora: Počas Útoku na pevnosť táto jednotka je umiestnená na Prednej línii a útočí spolu so zostávajúcou časťou Pechoty; počet jednotiek, ktoré môžu útočiť súčasne sa rovná limitu útočiacej pechoty vydelený Výpočtom jednotky
• Výpočet: Vyžaduje 35 Nezamestnaného obyvateľstva na výcvik; obsadzuje 35 voľných miest v Garnizóne.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne tejto jednotky stlačte tu.

Barbarský tábor  

Neutrálne majetky, ktoré sa nachádzajú na Globálnej mape.
Barbarské tábory môžu patriť jednému z niekoľkých Kmeňov a každý z nich má svoje špecifické charakteristiky.
Každý Barbarský tábor má vlastnosť Úroveň, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 1 a 15, a ktorá označuje celkovú silu Tábora. Čím neskôr v sezóne sa Tábor objaví, tým vyššia je jeho úroveň. Úroveň má vplyv na niekoľko charakteristík Tábora, včítane na odmeny a veľkosť armády.
Každý Barbarský tábor môže byť Špehovaný alebo môže byť naňho Zaútočené tak ako na každý iný nepriateľský Majetok. Na rozdiel od ostatných Majetkov Tábor nemá Pevnosť a útoky proti nemu vždy prebiehajú ako Poľná bitka. Keď jeden Barbarský tábor je porazený, tento zmizne z Globálnej mapy.
Každý Svet sa osídľuje určitým počtom Barbarských táborov, pričom počet jednotlivých kmeňov je náhodný. Keď hráči ničia Tábory, raz za každých 24 hodín Svet je znovu osídlený počiatočným počtom Táborov. Nové Tábory sa objavujú v blízkosti zničených táborov.
Barbarské tábory sa často zakladajú vedľa Špeciálnych surovín a prekážajú založeniu Obchodných objektov alebo Kolónií kým nebudú zničené.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Barbarských táborov stlačte tu.

Bezdomovci  

Bez domova je obyvateľstvo, ktoré sa zhromažďuje po dosiahnutí limitu obyvateľstva, povolený súčasnou úrovňou Domov. Populačný rast bezdomovcov je dvakrát nižší. Môže byť prenajímané pre armádu, ale nemôže sa prenajímať v baniach a vyrábať suroviny. Aby ste ho mohli použiť musíte postaviť dostatočné úrovne Domov.

Bilancia šťastia  

Celková suma všetkých lokálnych a globálnych každodenných modifikátorovŠťastia za súčasných 24 hodín medzi dvoma migráciami. Bilancia šťastia je štatistika, ktorá určuje či šťastie sa zvýši alebo klesá každú minútu. Vypočítava sa za 24 hodinovú dobu, t.j. ak bilancia šťastia je +24/24h, 1 bod Šťastia bude pridaný k súčasnej hodnote Šťastia každú hodinu. Bilancia šťastia sa nachádza v ľavom krídle okna Šťastie v zelenej farbe.

Bilancia zlata  

Rozdiel medzi príjmami a nákladmi. Bilancia zlata môže byť pozitívna alebo negatívna.

Bitka  

Boj, zrážka vojska dvoch ozbrojených armád, uskutočnená po vykonaní príkazu na útok. Druhy bitiek v Slávni ľudia sú tri, podľa mechaniky bitky a zaangažovaného vojska a zisk pre útočníka: Obliehanie pevnosti, Poľná bitka, Plienenie.

Bitka s garnizónou  

Časť bitky pre Obliehanie pevnosti, ktorá predpokladá, že steny sú už zničené a vojská útočiaceho bojujú proti vojsku v garnizóne obrancu (ak také existuje alebo zostalo), postupujúc podľa pravidiel a mechaniky obyčajnej Polnej bitky. Vojsko začína s morálkou, s ktorou ukončili fázu zničenia steny, t.j. morálka sa neobnovuje na bitku s garnizónou. Obliehanie pevnosti sa považuje za ukončené len keď bitka s garnizónou je ukončená.

Blokovaný hráč  

Užívateľ, ktorý je pod dočasným vyšetrovaním administráciou hry alebo užívateľ, ktorý stratil všetky práva nad patričným účtom na neobmedzenú dobu kvôli využívaniu chyby, alebo porušeniu pravidiel. Blokovaní hráči sú sprevádzaní ikonkou so zámkom a na nich nemôžu útočiť iní hráči.

Bod  

Miera rozvoja hráča v určitom aspekte hry. Existujú dva druhy bodov v Imperia Online: čisté body, ktoré merajú ekonomický vývoj a vojenské body, ktoré určujú stupeň vojenských úspechov.

Body skúsenosti  

Body, ktoré guvernéri získavajú za svoje postavenie alebo generáli získavajú za vedenie úspešných bitiek. Získavanie bodov za skúsenosť zvyšuje úroveň skúsenosti a tým otvára prístup k novým skúsenostiam.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne získavania bodov za skúsenosť skontrolujte tu a tu.

Boj zblízka (druh Bojovej jednotky)  

Bojové jednotky druhu Boj zblízka musia byť v bezprostrednej blízkosti nepriateľa, aby uskutočnili Útok. Keď sa stretnú na bojovom poli jednotky bojujúce zblízka obidvoch armád, tieto si nanášaju údery súčasne.
V bitke jednotky bojujúce zblízka bojujú na Prednej línii, v Strede alebo na Krídle podľa svojho Prednostného rozloženia.

Súčasné jednotky bojujúce zblízka sú:

- Ľahký kopijník
- Ťažký kopijník
- Falanga
- Ľahký šermiar
- Ťažký šermiar
- Strážca
- Ľahký kavalerista
- Ťažký kavalerista
- ]Paladin
- Baranidlo

Bojová línia  

Počas bitky všetky vojská sú rozdelené v jednej z niekoľko možných bojových línií, podľa ich prioritného umiestnenia. Bojové línie obyčajne sa určujú od schopností jednotiek a majú vplyv na ich prioritu ako cieľ nepriateľských jednotiek.

Počas poľnej bitky, frontová a strelecká línia sú rozdelené do divízií: stred a dva boky.

Vo všetkých ostatných prípadoch, bojová línia je autonómna zostava vojsk; nezávisle od ich typu, všetky bojové jednotky v divízii sa bijú spolu a považuje sa za jeden a ten istý cieľ vo vzťahu na nepriateľské útoky.

Rôzne bojové línie sú:
- Frontová línia
- Útočná línia
- Strelecká línia
- Delostrelecká línia

Bojové kone  

Výskum, ktorý zvyšuje rýchlosť jednotiek kavalérie +3% za úroveň a Silu útoku +2% na úroveň.

Brigádny generál  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 150 000-224 999 vojenskými bodmi.

Brnenie  

Výskum, ktorý zvyšuje životné body všetkých jednotiek (okrem obliehacích strojov)a maximálna úroveň, ktorú treba vziať do úvahy je 50 (celková suma individuálnych a aliančných úrovní).

Budova  

Všeobecný názov pre všetky stavby v "Slávni ľudia", ktorých celkové vybudovanie je rozdelené do úrovní. Každá úroveň zvyšuje kapacitu budovy alebo jej efekt. Viaceré z nich sú lokálne, ale sú aj také s efektom na celú ríšu napriíklad dve Univerzity, dve Akadémie Vied a budova Zázraky. Čím viac úrovní má jedna budova, tým je viac vyvinutá. Budovy určitého majetku sú zjavné na mape dediny. Kliknutím na budovu sa otvorí informatívne okno o vývoji príslušnej budovy, alebo poskytuje priamy prístup do jej vnútra. Budovy sa stavajú v Radnici.

Byrokracia  

Výskum, ktorý poskytuje vládcovi know-how o zvýšení efektivity anektovaných provincií. Každá úroveň poskytuje 5%. Nemôže prevýšiť 100%. Bez efektu Byrokracie, každá ďalšia anektovaná provincia je o 10% menej efektívna v porovnaní s predchádzajúcou, 11-a anektovaná provincia má efektívnosť 0% a každá ďalšia provincia po nej je o 10% menej efektívna, označujúc negatívnu hodnotu.

Byrokrat  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje Еfektívnosť provincie (do 100%). Úroveň 1: +4% Efektívnosť; Úroveň 2: +6% Efektívnosť; Úroveň 3: +10% Efektívnosť; Úroveň 4: +14% Efektívnosť; Úroveň 5: +20% Efektívnosť