Гарнизон  

Гарнизонът определя броя войска, която може да бъде разположена в крепостта. Всички войски извън гарнизона на владението ще посрещнат врага в полева битка, ако то е под атака.

Размерът на гарнизона отговаря на базовия гарнизон, според нивото на крепост, плюс съответните бонуси от проучването Военна архитектура или генералското умение Гарнизонен стратег.

Разположената в гарнизон войска не изисква издръжка и остава незасегната от загубите на морал по време на крепостна обсада. Когато са в гарнизон, атаката на стрелците се увеличава значително. Обсадните машини в гарнизон се броят за брой войници равен на Разчета им.

По време на битка, войските в гарнизона са разположени само в две бойни линии: фронтова линия и артилерийска линия. Фронтовата линия на гарнизона няма дивизии и е съставена от конница и пехота.

По време на крепостен щурм войските в гарнизона могат да бъдат атакувани само от вражеските стрелци и понасят само 20% от тяхната атака. Вражеските стрелци поставят приоритет върху фронтовата линия на гарнизона пред артилерийската линия.

По време на крепостен щурм врагът е атакуван само от стрелците в гарнизон и артилерията.

Гарнизонен стратег  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Гарнизонния капацитет на Крепостта. Ниво 1: +4% Гарнизонен капацитет; Ниво 2: +6% Гарнизонен капацитет; Ниво 3: +10% Гарнизонен капацитет; Ниво 4: +14% Гарнизонен капацитет; Ниво 5: +20% Гарнизонен капацитет

Гвардеец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 20, Брони 20, Централизирана власт 11

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Мечоносец
• Приоритетно разположение: Център (Фронтова линия)

+ Щурмови войски: По време на Крепостен щурм, тази единица е с приоритет в състава на Фронтовата линия
+ Близък бой: Атака х 2 срещу Стрелци
+ Стена от щитове: Тази единица се бие с преимущество в защита – Жизнени точки х 1.2
+ Последна линия на отбрана: В Гарнизон, тази единица се бие с преимущество по време на Крепостно разграбване - Жизнени точки х 2
+ Елитни войски: Тази единица се бие с преимущество в Център - Атака х 1.2, Жизнени точки х 1.2

- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с Атака х 2
- Тежки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие във Фланг - Атака х 0.8, Жизнени точки х 0.8

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Генерал  

Военно звание, присъждано на играч с 500 000-749 999 военни точки.

Генерал бранител  

Една от двете разновидности на поста Генерал. Ако владение има назначен Генерал бранител, той предвожда армията под атака и неговите бонуси от умения имат ефект върху защитата. Ако няма Генерал бранител във Владението, битката се провежда както обикновено без генералските бонуси. Ако генералът загуби Крепостна обсада, полева битка или опожаряване, има 1% шанс той да бъде убит от врага. Всички Велики хора могат да заемат този пост, включително и Императорът. Генералите бранители могат да бъдат свалени от поста си по всяко време.

Един Велик човек може да бъде и Генерал бранител и генерал в нападение. Когато обаче е изпратен на мисия в атака, и в същия момент се случи вражеска инвазия в провинцията/колонията/военния пост, където той е назначен да защитава, той няма да участва в защитата и следователно армията няма да получи бонуси от уменията му.

За повече информация относно Генералите бранители вижте тук.

Генерал в атака  

Една от двете разновидности на поста Генерал. Генерал в атака се назначава, когато изпращате армията си в атака. Всеки Велик човек, навършил пълнолетие, може да бъде сложен на поста, включително и Императорът. Генералите в атака предвождат армията при офанзивни мисии срещу други играчи или срещу независими градове и могат да бъдат изпращани едновременно само на една мисия. Като командващи армията, генералите в атака дават специални бонуси от уменията си по време на битката.
Когато генерал в нападение изгуби крепостна обсада, полева битка или битка с цел опожаряване, има 5% шанс да бъде убит от врага.

За повече информация относно генералите в атака вижте тук.

Генерал майор  

Военно звание, присъждано на играч с 225 000-324 999 военни точки.

Генерал-лейтенант  

Военно звание, присъждано на играч с 325 000-499 999 военни точки.

Генерален щаб  

Икономическа сграда.
Тип: Столична, Пристройка
Необходими условия: Дворец 1
Максимално ниво: 16

Пристройка на Двореца. Позволява вдигането на нива на Генерали срещу ресурси. Всяко ниво след първото на Генерален щаб увеличава с 5% получения опит от тренировка. На всеки 2 нива се позволява паралелната тренировка на още един велик човек, като на 16-то ниво може да се тренират до 8 човека паралелно.

Опцията за обучение на Великите хора е достъпна през техния профил и подменю Тренировки в подменю Генерали бранители на Двореца.

Генералски умения  

Умения достъпни за всички генерали.

Пълния списък с генералските умения може да бъде открит тук.

Гилдия на строителите  

Проучване, което намалява времето за строеж на всички сгради с 1.2 пъти на ниво (на основа на базовото време). Гилдия на строителите е 4 пъти по-ефективна от Архитектурата по отношение на съкращаването на времената на строежите. 1-во ниво Гилдия на строителите изисква 20-то ниво Архитектура.

Глобален акаунт  

Използване на едно и също потребителскo име, имейл за регистрация и парола във всички светове в Империя Онлайн, което означава, че след първата регистрация, потребителскoто име и имейлът стават завинаги запазени. Ако играч вече има акаунт и би желал да се регистрира в нов свят със същите входни данни, трябва да натисне връзката 'Вече имате регистриран акаунт?' в регистрационната бланка. Ако се смени паролата, това засяга всички акаунти свързани с Глобалния акаунт.

Глобален ефект  

Ефект върху цялата Империя.

Глобална карта  

Земите, които приютяват света на Великите хора. Карта, еднаква и напълно видима за всички играчи в света. Мястото, където са разположени всички Империи, колонии, съюзните замъци и съюзни сборни пунктове и от където се провеждат всички военни взаимодействия между играчи и съюзи, например атака и шпионаж. Мерната квадратна единица по Глобалната карта е 1 точка = 1 Имперска миля. Цялата карта е с големина 2000x2000 точки. Достъпна е от иконката с глобус от лявото вертикалното меню на основния екран.

Глобални събития  

Има много древни тайни за разкриване в световете на Империя Онлайн. Те могат да донесат много ценни съкровища за онези владетели, които са достатъчно храбри, за да ги търсят. Възможност за това дават глобалните събития, които се появяват във всеки свят определено време след началото на сезона. Глобалните събития са под формата на епични крепости, тъмни места, кули, които дават знание и много други. Задача на играчите е да планират и осъществят поход срещу тези обекти с цел да спечелят скъпоценни награди.

Мрачната крепост

Функционалност

• Играчите изпращат армии, които се движат точно 15 минути в посока (общо 30 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х4 и 6 минути в посока (общо 12 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х10. Крепостта може да бъде атакувана с мигновена атака на цената на 2550 диаманта в свят със скорост x4 и 1020 диаманта в свят със скорост x10.
• Мрачната крепост има огромно количество жизнени точки, количеството на които се изчислява на базата на развитието на света, като основен фактор в това развитие е количеството обучени войници на всички играчи през последната една седмица.
• От всяка атака се печели злато, чието количество се определя в зависимост от нанесените щети. Това количество намалява прогресивно с всяка атака. Ако щетите, нанесени от играча, са над 10% от началните жизнени точки на крепостта, печалбата ще бъде минималното количество злато.
• Мигновената атака по крепостта не е налична, ако нанесените щети са повече от 20% от началните жизнени точки на крепостта.
• Личните награди ще бъдат намалени 2 пъти, в случай че Мрачната крепост не бъде победена. Най-малката награда може да бъде ковчеже с 1-часова продукция.
• Класацията се базира на общо нанесени щети.

Битка

• В Мрачната крепост няма армия, само огромна крепостна стена. Целта на битката е да разруши стената.
• Битката приключва щом атакуващата армия избяга поради нисък морал.
• Дори и да избягат поради нисък морал, единиците не умират по време на битка и самата битка винаги е печеливша в полза на играча.
• Активността на Мрачната крепост може да приключи преждевременно, ако играчите успеят да разрушат стената й преди планувания край на събитието.

Череп на изобилието

Функционалност

• Играчите изпращат армии, които се движат точно 15 минути в посока (общо 30 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х4 и 6 минути в посока (общо 12 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х10. Черепът може да бъде атакуван с мигновена атака на цената на 2550 диаманта в свят със скорост x4 и 1020 диаманта в свят със скорост x10.
• Издръжливостта на Черепа зависи от развитието на света, като основен фактор в това развитие е количеството обучени войници на всички играчи през последната една седмица.
• Максималното количество перли, което може да донесе всяка атака, е 808. Печелите перли според процента от общата Ви армия, който изпратите да атакува Черепа на изобилието.
• Може да харчите перлите, за да използвате 10-минутно съкращаване на всички сгради в прогрес. Цената е 100 перли в светове със скорост x4 и 250 перли в свят със скорост x10.
• Мигновената атака по Черепа не е налична, ако нанесените щети са повече от 20% от началните му жизнени точки.
• Ще изгубите всички неизползвани перли в края на събитието.
• Класацията се базира на общо нанесени щети.

Битка

• В Черепа на изобилието няма армия. Нанесените щети се определят от товароносимостта на армията на атакуващия.
• Играчите не губят военни единици и всяка битка е печеливша за тях.
• Активността на Черепа на изобилието може да приключи преждевременно, ако играчите успеят да занулят жизнените му точки преди планувания край на събитието.

Кула на знанието

Функционалност

• Играчите изпращат шпиони, които се движат точно 15 минути в посока (общо 30 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х4 и 6 минути в посока (общо 12 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х10. Кулата може да бъде шпионирана с мигновен шпионаж на цената на 2550 диаманта в свят със скорост x4 и 1020 диаманта в свят със скорост x10.
• Издръжливостта на Кулата зависи от развитието на света, като основен фактор в това развитие е количеството обучени шпиони на всички играчи през последната една седмица.
• Допринасяте за Кулата на знанието с разузнавателни точки на базата броя изпратени шпиони, както и нивото на Шпионаж, Контрашпионаж и Разузнаване.
• От всяка мисия до Кулата на знанието може да спечелите максимум 808 свитъка. Броят на спечелените свитъци се определя от процента на всички шпиони, които сте изпратили към Кулата.
• Към Кулата на знанието може да изпращате само шпиони.
• Може да използвате свитъците, за да съкращавате с 10 минути всички проучвания в прогрес. Цената е 100 свитъка в светове със скорост x4 и 250 свитъка в свят със скорост x10.
• Мигновеното приключване на мисия към Кулата не е налична, ако точките разузнаване, с които сте допринесли, са повече от 20% от началните й жизнени точки.
• Ще изгубите всички неизползвани свитъци в края на събитието.
• Класацията се базира на общо допринесените точки разузнаване.

Мисия

• В Кулата на знанието няма армия. От гледна точка на играча той изпраща шпиони, за да помогне за събирането на свитъци за библиотеката на кулата. Така вместо да намалява, жизненият показател (скала на жизнените точки) на кулата се увеличава.
• Играчите не губят шпиони и всяка мисия се счита за успешна.
• Активността на Кулата на знанието може да приключи преждевременно, ако играчите успеят да запълнят скалата на жизнените й точки преди планувания край на събитието.

Каменният затвор

Функционалност

• Играчите изпращат армии, които се движат точно 15 минути в посока (общо 30 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х4 и 6 минути в посока (общо 12 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х10. Затворът може да бъде атакуван с мигновена атака на цената на 2550 диаманта в свят със скорост x4 и 1020 диаманта в свят със скорост x10.
• Издръжливостта на Затвора зависи от развитието на света, като основен фактор в това развитие е количеството обучени войници на всички играчи през последната една седмица.
• Всяка атака по Затвора носи максимално количество тотеми - 404. Печелите тотеми според процента от общата Ви армия, който изпратите да атакува Каменния затвор. Атаките по Каменния затвор не носят злато от обоз.
• Всички единици, които имат сила на опожаряване, са подходящи да атакуват Каменния затвор.
• Може да използвате тотемите, за да увеличите прираста на населението с 20% за 30 минути във всички провинции. Цената е 300 тотема в светове със скорост x4 и 750 тотема в светове със скорост x10.
• Бонусът за прираст на населението е за не повече от 24 часа.
• Мигновената атака по затвора не е налична, ако нанесените щети са повече от 20% от началните жизнени точки.
• Може да се информирате относно продължителността на бонуса в екраните на Ферми и Къщи в играта.
• Ще изгубите всички неизползвани тотеми в края на събитието.
• Класацията се базира на общо нанесени щети.

* Получените тотеми може да бъдат използвани не повече от 48 пъти за текущото събитие.

Битка

• В Каменния затвор няма армия. От гледна точка на играча той изпраща армии, които да се сражават срещу поробители и да освобождават пленниците им.
• Точки по време на битката се печелят на базата на силата на опожаряване на армията.
• Играчите не губят военни единици и всяка битка е печеливша за тях.
• Активността на Каменния затвор може да приключи преждевременно, ако играчите успеят да го унищожат преди планувания край на събитието.

Вечният замък

Функционалност

• Играчите изпращат Велики хора, които се движат точно 15 минути в посока (общо 30 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х4 и 6 минути в посока (общо 12 минути за отиване и връщане, освен при снежно време) в светове със скорост х10. Към Вечния замък може да бъде изпратена мигновено делегация на цената на 2550 диаманта в свят със скорост x4 и 1020 диаманта в свят със скорост x10.
• Жизнените точки на Вечния замък зависят от силата и средното количество Велики хора на всички активни играчи през последните 24 часа.
• Намалявате точките на Замъка на базата на силата на изпратените Велики хора.
• От всяка делегация до Замъка може да спечелите максимум 606 ордена. Броят на спечелените ордени се определя от процента от общата сила на делегацията от Велики хора.
• Към Вечния замък може да изпращате само Велики хора.
• Може да използвате ордените, за да намалите издръжката на армията си с 10% за 10 минути. Цената е 300 ордена в светове със скорост x4 и 750 ордена в свят със скорост x10.
• Мигновеното изпращане на делегация към Замъка не е налично, ако нанесените щети са повече от 20% от началните жизнени точки на Замъка.
• Ще изгубите всички неизползвани ордени в края на събитието.
• Класацията се базира на общо нанесени щети.

* Получените ордени може да бъдат използвани не повече от 144 пъти за текущото събитие.

Мисия

• Във Вечния замък няма армия. От гледна точка на играча, той изпраща делегация, която да преговаря.
• Играчите не губят Велики хора.
• Активността на Вечния замък може да приключи преждевременно, ако играчите успеят да занулят жизнените му точки преди планувания край на събитието.

Класация на Глобалните събития

• Играчите могат да следят класирането си в раздел на менюто за Глобални събития, налично по време на активно събитие.

Глобално събитие  

Масово събитие в световете на Империя Онлайн, което предполага определена композиция на армията от страна на играчите с цел победа в зададеното предизвикателство и награди за най-активните участници в събитието. Повече информация относно глобалните събития може да прочетете тук.

Голям фестивал  

Модификатор на щастието с еднократен или поетапен положителен ефект върху текущата локална стойност на Щастието. Организира се на Централния площад. Всеки Голям фестивал е платен с фиксирана сума от 340 диаманта. Масов фестивал може да бъде организиран във всички провинции и общата му цена е по-ниска. Базовият ефект е +2 Щастие и се увеличава с 2 за всяко ниво Централен площад. Само по един голям фестивал може да се пуска на 24 часа.

Грабител  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Товароносимостта на войската. Ниво 1: +4% Товароносимост; Ниво 2: +6% Товароносимост; Ниво 3: +10% Товароносимост; Ниво 4: +14% Товароносимост; Ниво 5: +20% Товароносимост

Градски център  

Мястото, където се строят всички сгради.

Губернатор  

Пост, който може да се заеме от всеки един Велик човек, който е навършил пълнолетие. Губернатор може да се назначи на провинция, колония или търговски пост. Всеки Велик човек може да бъде губернатор на само едно владение по едно и също време. Императорът е губернатор на Столицата по подразбиране и не може да управлява другаде.
Докато са на поста си, губернаторите получават точки опит и по този начин могат да придобият различни умения, които носят специални бонуси.

За повече информация относно губернаторите вижте тук.

Губернаторски умения  

Умения достъпни за всички губернатори.

Пълния списък с губернаторските умения може да бъде открит тук.

Губернаторски щаб  

Икономическа сграда.
Тип: Столична, Пристройка
Необходими условия: Дворец 1
Максимално ниво: 16

Пристройка на Двореца. Позволява вдигането на нива на Губернатори срещу ресурси. Всяко ниво след първото на Губернаторски щаб увеличава с 5% получения опит от тренировка. На всеки 2 нива се позволява паралелната тренировка на още един велик човек, като на 16-то ниво ще може да се тренират до 8 човека паралелно.

Опцията за обучение на Великите хора е достъпна през техния профил и подменю Тренировки в подменю Губернатори на Двореца.