Φεστιβάλ  

Διασκέδαση για τον πληθυσμό για να μπορούν οι επαρχίες να υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα Ευτυχίας. Μεγάλα και μικρά φεστιβάλ μπορούν να οργανωθούν μια φορά ανά 24 ώρες.

Φεστιβάλ με σταδιακή επίδραση  

Η ενεργοποίηση ενός μεγάλου ή μικρού φεστιβάλ με σταδιακή επίδραση, σημαίνει ότι η επίδραση του φεστιβάλ πάνω στην Ευτυχία είναι αναβαλλόμενο για 24 ώρες.

Φονιάς στρατηγών  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την πιθανότητα για δολοφονία του εχθρικού Στρατηγού, αν κερδίσετε τη μάχη. Επίπεδο 1: +5% πιθανότητα· Επίπεδο 2: +10% πιθανότητα· Επίπεδο 3: +20% πιθανότητα· Επίπεδο 4: +30% πιθανότητα· Επίπεδο 5: +50% πιθανότητα

Φοροεισπράκτορας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Аυξάνει το Χρυσό που συλλέγεται από φόρους. Επίπεδο 1: +2% Χρυσός· Επίπεδο 2: +4% Χρυσός· Επίπεδο 3: +6% Χρυσός· Επίπεδο 4: +8% Χρυσός· Επίπεδο 5: +12% Χρυσός

Φορολογικό ποσοστό  

Φορολογικό επίπεδο, πόσο χρυσού το οποίο λαμβάνεται ανά μια ώρα. Υπάρχουν έξι φορολογικά ποσοστά στη Εποχή της Κατάκτησης.

Φορολογικό ποσοστό μηδέν  

Το πρώτο φορολογικό ποσοστό. Δε κερδίζεται χρυσό. +5 Ευτυχία ανά 24 ώρες.

Φόρος  

Ο τρόπος με τον οποίον κερδίζεται χρυσό. Επιβάλλεται στο μισθωμένο πληθυσμό και επηρεάζει το ημερήσιο ισοζύγιο Ευτυχίας. Όσο πιο μεγάλο είναι το φορολογικό ποσοστό, τόσο πιο μεγάλες θα είναι οι απώλειες Ευτυχίας.

Φόρος από υποτελή  

Ένας φόρος σε χρυσό, που εξαναγκάζεται από τον ολόκληρο πληθυσμό ενός υποτελή. Ο χρυσός από τους υποτελείς δεν είναι αυτόματα συσσωρευόμενο στο Ταμείο, αλλά πρέπει να τον αποσύρετε εσείς.

Φόρος επαρχίας  

Ένας φόρος σε χρυσό, που εξαναγκάζεται από το εργαζόμενο πληθυσμό στις προσαρτημένες επαρχίες και στην πρωτεύουσα.

Φόρος συμμαχίας  

θέτεται από τον ηγέτη, τον Ανώτερο Αξιωματικό και τον Οικονομικό Διευθυντή στους τέσσερις είδους πόρους χωριστά, δηλ. ατομικές ποσοστώσεις με ένα όριο μέχρι 30% για καθεμιά και είναι ζητούμενη από όλα τα μέλη.

Φόρουμ  

Η επίσημη σελίδα για online συζητήσεις του Imperia Οnline, όπου οι παίκτες μπορούν να διεξάγουν συνομιλίες υπό μορφή δημοσιευμένων μηνυμάτων, να διευκρινίζουν στρατηγικές, να καθαρίζουν τους αμφιβολίες τους, να εκθέτουν bugs κτλ. Για τις μεγαλύτερες γλωσσικές κοινότητες IO προσφέρει χωριστά φόρουμ διαχειρισμένα από έναν Community manager και μερικές Global moderators και για τις μικρότερες κοινότητες υπάρχουν υπο-τμήματα στο διεθνές φόρουμ.

Φρουρά  

Η φρουρά καθορίζει τον αριθμό των στρατευμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν στο οχυρού. Όλα τα στρατεύματα έξω από τη φρουρά της ιδιοκτησίας θα συναντήσουν τον εχθρό σε μια μάχη στο πεδίο, εάν η ιδιοκτησία είναι υπό επίθεση.

Το μέγεθος της φρουράς αντιστοιχεί στη βασική φρουρά, ανάλογα με το επίπεδο του οχυρού, συν τα αντίστοιχα μπόνους από την έρευνα Στρατιωτική Αρχιτεκτονική ή τη δεξιότητα στρατηγού - Ειδικός στη Φρουριακή τακτική.

Ο τοποθετημένος σε φρουρά στρατός δεν απαιτεί υποστήριξη και παραμένει ανεπηρέαστη από τις απώλειες ηθικού κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Όταν βρίσκονται σε φρουρά, η επίθεση των τοξοτών αυξάνεται σημαντικά. Οι πολιορκητικές μηχανές στη φρουρά υπολογίζονται για έναν αριθμό στρατιωτών ίσο με το Ανθρώπινο δυναμικό τους.

Κατά τη διάρκεια της μάχης, τα στρατεύματα στη φρουρά τοποθετούνται μόνο σε δύο Μαχητικές γραμμές: Μετωπική γραμμή και τη Γραμμή πυροβολικού. Η Μετωπική γραμμή της φρουράς δεν έχει Μεραρχίες και αποτελείται από ιππικό και πεζικό.

Κατά τη διάρκεια ενός Έφοδο Οχυρού τα στρατεύματα στη φρουρά μπορούν να επιτεθούν μόνο από τους εχθρικούς τοξότες και υποφέρουν μόνο το 20% της επίθεσής τους. Οι εχθρικές τοξότες δίνουν προτεραιότητα στη Μετωπική γραμμή της φρουράς έναντι της Γραμμής του πυροβολικού.

Κατά τη διάρκεια ενός Έφοδο Οχυρού, ο εχθρός δέχεται επιθέσεις μόνο από τους τοξότες στη φρουρά και το πυροβολικό.

Φτερό των Αξιωματικών  

Μονάδα της συμμαχικής δομής, η οποία αποτελείται από όλους τους Αξιωματικούς. Τα μέλη του Αξιωματικού Φτερού έχουν ειδικά προσωπικά μπόνους.

Φτερό των Ηγετών  

Μονάδα της συμμαχικής δομής, η οποία αποτελείται από τον Ηγέτη και τον Ανώτερο Αξιωματικό. Τα μέλη του Φτερού των Ηγετών έχουν προσωπικά ειδικά μπόνους.

Φυγάς  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Μειώνει την πιθανότητα να σκοτωθεί ο Στρατηγός, αν έχει χάσει τη μάχη. Επίπεδο 1: -5% πιθανότητα· Επίπεδο 2: -10% πιθανότητα· Επίπεδο 3: -20% πιθανότητα· Επίπεδο 4: -30% πιθανότητα· Επίπεδο 5: -50% πιθανότητα

Φυγή  

Φυγή από το πεδίο μάχης λόγω χαμηλής αξίας του Ηθικού. Η πιθανότητα φυγής αυξάνεται προοδευτικά με 2% με κάθε πόντο Ηθικό κάτω από 50. Η φρουρά δεν μπορεί να φύγει, γιατί δεν έχει Ηθικό. Η φυγή υπονοεί αμετάκλητη απώλεια της μάχης και προκαλεί απώλειες στρατιωτικών μονάδων - πρόσθετα 20% από τους υπόλοιπους στρατούς, αν ο αντίπαλος είναι Αυτοκρατορικός και 25%, αν είναι Νομάς.

Φύλακας οχυρών  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει τους Πόντους ζημιάς του Οχυρού. Επίπεδο 1: +4% Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 2: +6% Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 3: +10% Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 4: +14% Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 5: +20% Πόντων ζημιάς

Φυλή  

Ιδικός Βαρβαρικός λαός, ο πολιτισμός του οποίου τον διαφοροποιεί από όλες τις άλλες Φυλές. Κάθε Φυλή έχει τη δική του σύνθεση των στρατών και ανταμοιβές, οι οποίες λαμβάνονται αν είναι η Φυλή είναι νικημένη.

Οι τρέχουσες φυλές είναι:
- οι Καταστροφείς
- οι Κατακτητές
- οι Δουλέμποροι
- οι Αυτόχθονες