Pakiet Premium  

Masz możliwość aby podnieść swój poziom Premium aby uzyskać większe i bardziej zróżnicowane nagrody. Możesz zgromadzić punkty Premium wydając diamenty w koncie globalnym we wszystkich światach wersji 6 z wyjątkiem turniejów. Możesz aktywować Premium poprzez jednorazowy zakup na 30 dni.

Cały pakiet bonusów przy 10 poziomie Premium zawiera:

- bonus do przyrostu ludności;
- bonus do wydobycia;
- bonus do ataku wojska;
- dzienny bonus do zadowolenia we wszystkich prowincjach;
- bonus do punktów życia wojska;
- bonus do pojemności karawany towarowej;
- szybsze szkolenia jednostek i większa pojemność koszar;
- większe nagrody za ukończone misje
- dodatkowe miejsce na budowle
- przedmioty
- dodatkowe opcje

Aby uzyskać więcej danych o Premium sprawdź menu w grze.

Więcej informacji odnośnie pakietu Premium znajdziesz tutaj lub zobacz menu Premium w grze.

Paladyn  

Jednostka wojskowa.
Budynek: Koszary kawalerii
Wymaga: Walka wręcz 22, Konnica 16, Pancerz 22, Trening wojskowy 15, Władza scentralizowana 11

• Rodzaj: Do walki wręcz, Kawaleria
• Położenie jednostek: Flanka (pierwsza linia)

+ Porywczość: Ta jednostka walczy z przewagą gdy wojsko atakuje - Atak x 1.2
+ Pęd: W pierwszej rundzie bitwy ta jednostka walczy z przewagą - Atak x 2
+ Walka wręcz: Atak x 4 przeciw łucznikom
+ Walka konna: Atak x 2 przeciwko Miecznikom
+ Zwinność: Ta jednostka walczy z przewagą na flankach - Atak x 1.1, punkty żywotności x 1.1

- Wrażliwi na atak włóczników: Przeciw tej jednostki ciężcy włócznicy oraz pikinierzy mają zwiększoną siłę ataku
- Zbyt krótka broń: Atak x 0,17 przeciwko włócznikom
- Jeździec: Jednostka ta nie może brać udział w oblężeniu twierdzy
- Brak zwinności: Jednostka ta ponosi karę podczas grabieży surowców - Atak x 0.5 , punkty żywotności x 0.5

Po więcej informacji proszę kliknij tutaj.

Pancerz  

Badanie, które ulepsza punkty życia wszystkich jednostek bez machin oblężniczych. Maksymalny poziom okazujący wpływ jest 50 (suma własnego poziomu i poziom sojuszu).

Pałac  

Budynek, w którym mieszkają wielcy ludzie. Rozbudowa pałacu pozwala graczom przyjęć do dworu cesarskiego więcej [460]szlachciców]. Pałac ma dwóch dodatkowych budynków - kwatera główna oraz kwatera gubernatora, w których można szkolić gubernatorów oraz generałów w celu osiągnięcia wyższych poziomów doświadczenia.

Po więcej informacji kliknij tutaj.

Pełnoletność  

Wiek w którym wszyscy Wielcy Ludzie stają się dorośli. Po przekroczeniu 16 lat wszyscy Wielcy Ludzie zostają pełnoprawnymi członkami społeczeństwa Imperii Online i możesz nakazać im wyjść za mąż/ożenić się, wysłać ich za granicę jako kandydatów do małżeństwa, przydzielić ich na pozycję Gubernatora bądź Generała w jednym z przybytków, wysłać ich do ataku, wybierać im umiejętności, itp.

Piechota  

Nazwa ogólna dla wszystkich ludzkich jednostek wojskowych, specjalnie wyszkolonych do walki pieszo.
Jednostki piechoty to: Miecznicy, Włócznicy i Strzelcy.

Pierwszy Oficer  

Zastępca lidera, który posiada wszystkie prawa i bonusy lidera. Nie może tylko wyrzucić właściwego lidera z sojuszu.

Więcej informacji odnośnie praw i bonusów pierwszego oficera możecie znaleźć
tutaj.

Pierwszy wśród gubernatorów  

Umiejętność, dostępna tylko dla cesarza, gdy on podniesie swój poziom doświadczenia gubernatorskiego. Umiejętność ta zwiększa doświadczenie, które gubernatorzy otrzymują. Poziom 1:+2% do doświadczenia, Poziom 2:+4%, Poziom 3: +6%, Poziom 4: +10%, Poziom 5: +15%

Pikinier  

Jednostka wojskowa.
Budynek: Koszary piechoty
Wymaga: Walka wręcz 1, Umiejętności wojenne 2, Trening wojskowy 15, Władza scentralizowana 11, Pancerz 18

• Rodzaj: Do walki wręcz, Piechota, Włócznik
• Położenie jednostek: Centrum (Pierwsza linia)

+ Długa broń: Atak x 2 przeciw Kawalerii
+ Niwelowanie szarży: Ta jednostka neutralizuje bonusu do ataku kawalerii w pierwszej rundzie
+ Pęd: W pierwszej rundzie bitwy, jednostka ta ma przewagę - Atak x 1,2
+ Siła tkwi w liczbach: Na 1000 pikinierów w wojsku, każda jednostka otrzymuje + 0,5% do ataku (maks. 100%)

- Wrażliwi na jednostki łuczników: Przeciw tej jednostki, wszyscy łucznicy mają zwiększony Atak
- Minus do walki wręcz: Atak x 0,5 przeciw miecznikom
- Ciężkie wojska: Ta jednostka ponosi karę gdy walczy na flankach - Atak x 0,8, punkty żywotności 0,8
- Ofensywny duch: Kiedy jednostka ta znajduje się w garnizonie, podczas grabieży surowców ponosi karę - Atak x 0,5

Po więcej informacji, proszę kliknij tutaj.

Pilnowanie  

Legalna pomoc ze strony Twoich przyjaciół w ekonomicznym rozwoju imperium w grze. Nie musisz udostępniać swojego hasła nikomu ani dawać innych informacji osobistych i w ten sposób nie ryzykujesz być ukarany/a przez Administracji Imperia Online.

Więcej informacji odnośnie pilnowania możesz znaleźć tutaj.

Plac centralny  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Miejscowy
Maksymalny poziom: 10

Na placu są organizowane festiwale - małe lub duże, które wpływają na poziom zadowolenia w posiadłości. Każdy poziom placu wzmacnia ich efekt:
Każdy poziom placu dodaje 1pkt do efektu mniejszego festiwalu
Każdy poziom placu dodaje 2pkt do efektu dużego festiwalu.

Plądrowanie  

Wyrządza straty wśród ludności cywilnej. Jeśli napadnięta prowincja posiada polową armię obronną, po pierwsze musi być pokonana i dopiero wtedy splądrowana, czyli Bitwa polowa jest przed plądrowaniem. Wygrywa się złoto za każdego zabitego człowieka. Utrata Honoru jest karą.

Więcej informacji o Plądrowaniu znajdziesz tutaj, tutaj i tutaj.

Plądrowanie  

Odebranie dostępnych zasobów,znajdujących się w prowincji/kolonii lub niezależnym mieście. Odbywa się po pomyślnym Oblężeniu twierdzy (twierdza musi zostać zniszczona, a wojsko w garnizonie pokonane). Gracze mogą plądrować niezależne miasta w własnej strefie ekskluzywnej lub poza jej granicami, anektowane prowincje i kolonie innych aktywnych graczy i opuszczone imperia. Plądrowanie wyraża się w odebraniu zasobów, które pozostały poza pojemnością chronioną przez twierdzę.

Plądrownik  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższeniu doświadczenia generalskiego. Zwiększa ona siłę plądrowania wojska. Poziom 1: +4%; Poziom 2: +6%; Poziom 3: +10%; Poziom 4: +14%; Poziom 5: +20%

Plemię  

Plemiona barbarzyńskie, którzy różnią się kulturą i obyczajami od pozostałych plemion. Każde plemię ma swój własny skład wojska oraz nagród, otrzymywanych przy zdobyciu wioski.

Plemiona:
- Jeźdźcy
- Zdobywcy
- Handlarze niewolników
- tubylcy

PN (Pakt o nieagresji)  

Uniemożliwia ataków i wojen pomiędzy dwoma sojuszami.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Poborca podatkowy  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Zwiększa ona złota z podatków. Poziom 1: +2% do złota; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +8%; Poziom 5: +12%

Podatek  

Sposób, dzięki któremu wygrywa się złoto. Podatki obowiązują wynajętą ludność i wpływają na dzienny bilans zadowolenia. Im większa jest stawka, tym większe są straty zadowolenia.

Podatek od prowincji  

Podatek, który ludność pracująca w anektowanych prowincji i stolicy musi płacić w złocie.

Podatek od wasali  

Podatek, który ludność wasalna musi płacić w złocie.
Złoto od wasalów nie gromadzi się automatycznie w skarbnicy a musi być ręcznie pobrane.

Podatek Zadowolenie  

Przycisk, znajdujący się w menu opodatkowania. Ustawia podatki wszystkich anektowanych prowincji lub kolonii, tak aby bilans zadowolenia był dodatni.

Podbój  

Przejęcie pełnej kontroli i wszystkie prawa nad danym terytorium po zwycięskim oblężeniu twierdzy w ataku. W Imperii Online mogą być zdobywane: niezależne miasta, puste tereny z Twojej zony ekskluzywnej lub blisko do niej i zamki sojuszu.

Podpułkownik  

Stopień wojenny, nadawany graczom mających 75 000-99 999 punktów wojennych.

Pogromca generałów  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Umiejętność ta zwiększa szansę na zabicie wrogiego generała, jeśli wygrasz bitwę. Poziom 1: +5%; Poziom 2: +10%; Poziom 3: +20%; Poziom 4: +30%; Poziom 5: +50%

Pojemność farm  

Liczba ludności, którą jedna prowincja może utrzymać bez godzinnych strat ludności. Farmy są potrzebne do utrzymanie ludności. Każdy poziom gospodarstw rolnych ma określoną pojemność. Im niższa jest pojemność farm w stosunku do ludności, tym większe straty będą, ponieważ farmy nie mogą utrzymać całej ludności.

Pojemność towarowa  

Parametr jednostek, określający ilości zasobów, które jedna jednostka, żołnierz lub wózek transportowy może wziąć od wrogiej prowincji/ kolonii lub od niezależnego miasta.

Pokojowa aneksja  

Tereny anektowane bez używania siły. Drogą pokojową możesz anektować wolne terytoria, niezależne miasta czy wasali. Wolne tereny wewnątrz Twojej ekskluzywnej strefy mogą być anektowane jedynie pokojowo. Aby dokonać aneksję musisz wysłać 25 000 wieśniaków dla zasiedlenia nowego terytorium oraz opłacić budynki w surowcach.
Podczas pokojowej aneksji wasali oraz niezależnych miast, wymagane jest zapłacenie określonej ilości surowców, ilość równa jest cenie budynków w posiadłości x1,5.

Po więcej informacji na temat aneksji kliknij tutaj.

Polowy taktyk  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Zwiększa punktów żywotności armii polowej. Poziom 1: +1%: Poziom 2: +2%: Poziom 3: +4%; Poziom 5: +10% do punktów żywotności

Pomnik  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Miejscowy
Maksymalny poziom: 15

Każdy poziom generuje dodatkowe punkty zadowolenia- +2 na poziom w posiadłości, w której budynek został zbudowany.

Poradnik  

Oficjalny kompletny przewodnik Imperia Online. Zawiera całą szczegółową informację, którą jeden gracz może potrzebować, tematycznie podzielona na moduły.

Porażka  

Przegrana bitwa.

Porażka w ataku  

Przegrana bitwa w ataku.

Porażka w obronie  

Porażka w bitwy w obronie.

Porucznik  

Stopień wojskowy, nadawany graczom mających 15 000-22 499 punktów wojennych.

Potencjał handlowy  

Abstrakcyjny wskaźnik, który definiuje możliwość zarobienia przez daną posiadłość dodatkowego złota, które trafi bezpośrednio do skarbca. Dla anektowanych prowincji potencjał jest wyliczany na bazie populacji dwóch sąsiadujących prowincji – ta z mniejszą ilością ludzi determinuje potencjał. Zatem im więcej ludzi w prowincjach, tym większy jest także potencjał. Potencjał handlowy nie będzie w pełni eksploatowany, jeżeli między prowincjami nie będzie imperialnych dróg. Każdy poziom drogi imperialnej zapewnia zwiększenie efektywności użytkowania potencjału handlowego (prowincji o mniejszej liczbie ludności) o 10%.
Kolonie działają na tej samej zasadzie, musisz tylko zająć się budową dróg, aby w pełni wykorzystać potencjał handlowy.

Potencjał handlowy targowisk określa typ specjalnego surowca na którym zostały postawione.

Aby dowiedzieć się więcej na temat potencjału handlowego kliknij tutaj.

Poziom doświadczenia  

Doświadczenie które Gubernatorzy oraz Generałowie zdobywają na swoich pozycjach jest podzielone na poziomy. Gubernatorowie posiadają ich 20 (dodatkowe 10 jest dostępnych dla Władcy). Poziomy Generałów są adekwatne do Gubernatorskich.

Tabele z doświadczeniem potrzebnym do zdobycia kolejnych poziomów można znaleźć tutaj.

Poziom kont globalnych  

Poziom dotyczy wszystkich światów w których użytkownik gra, korzystając z tej samej nazwy użytkownika. Poziomy nigdy nie znikną, nie mogą się również zmniejszyć.
Każdy gracz będzie wygrywał doświadczenie:
- gromadząc punkty ekonomiczne;
- gromadząc punkty wojenne;
- niszcząc wrogie jednostki szpiegowskie;
Każde nowo narodzone dziecko gwarantuje 20% bonus do doświadczenia gromadzonego na koncie w danym świecie w ciągu kolejnych 6 godzin!
Po osiągnięciu kolejnego poziomu gracze otrzymają różne specjalne nagrody oraz bonusy.

Pożyczka  

Obniża oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w banku o 2% na poziom.

Pracownicy  

Ludność, wynajęta w kopalniach do produkcji drewna, żelaza i kamieni i która ma płacić podatki w złocie.

Pracownik w imperium  

Umiejętność dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia gubernatorskiego. Zwiększa limitu zadowolenia. Poziom 1: +2 do zadowolenia, Poziom 2: +4, Poziom 3: +6, Poziom 4: +8, Poziom 5: +12

Prędkość  

Parametr, określający prędkość podróżowania jednostek po Mapie Globalnej. Wszystkie jednostki mają określoną prędkość, mierzoną w Imperialnych milach (IM) na godzinę. Podczas misji prędkość wojska jest określana przez prędkość najwolniejszej jednostki. Czas podróży zmniejsza się przez podniesienie poziomu Kartografii.

Premium Sojuszu  

Miesięczny pakiet bonusów może być aktywowany niezależnie czy jesteś w sojuszu czy też nie. Zakup Premium daje Tobie przewagę nad wrogami. Jeśli jesteś członkiem sojuszu otrzymasz bonus nawet jeśli nie masz aktywnego Premium gdyż wystarczy, że ma go sojusznik. Wykupując Premium jednak otrzymasz znacznie więcej gdyż bonus będzie większy. Im więcej abonentów tym większy bonus i przewaga nad wrogami. Premium jest miesięczne i jak już zostanie aktywowane odnawia się automatycznie po 30 dniach kalendarzowych. Możesz z niego zrezygnować kiedy tylko chcesz ale Twoje bonusy zostaną zmniejszone bądź nie otrzymasz ich wcale do upływie terminu wykupionego pakietu. Po zmianie sojuszu Premium jest wciąż aktywne i jest dodawane nowym sojusznikom osłabiając tych z poprzedniego sojuszu.

Najwyższy bonus jaki można uzyskać sprawi, że otrzymasz:

- procentowy bonus do obrony
- dzienny bonus do zadowolenia
- procentowy bonus do pojemności baraków
- zwiększoną ilość surowców każdego dnia
- procentowy bonus do misji
- bonus do budowania
- przedmiot schemat budowy
- przedmiot projekt budowy
- legendarną tajemniczą skrzynię
- przedmiot na bonus przyrostu populacji
- procentowy bonus do ataku
- procentowy bonus do pojemności bazy
- godzinowy wzrost armii
- bardziej przystępne ceny u Cesarskiego Kupca
- bonus do badań
- przedmiot schemat militarny
- epicka tajemnicza skrzynia
- pakiet szpiegostwa zawierający informacje o różnych bonusach: Specjalne surowce, rozwój sojuszu i jego abonenci, morale, przedmioty militarne, badania militarne i premium

Profil  

Profil gracza zawiera informacje na temat aktów militarnych w grze, medali, poziomu konta, pozycji rankingu. Profil jest dostępny w menu Informacje o odtwarzaczu.

Profil wielkiego człowieka  

Każdy portret Wielkiego Człowieka w Pałacu prowadzi do jego/jej profilu. W owym profilu możesz sprawdzić status, poziom doświadczenia, wrodzone oraz wyuczone talenty. Możesz tam wybrać ich jako następce tronu bądź wysłać w ramach kandydata do małżeństwa do innego gracza. Wybór umiejętności oraz płatne zwiększanie doświadczenia także odbywa się poprzez profil Wielkiego Człowieka.

Prognoza pogody  

System pogodowy w grze, który przyznaje zarówno bonusy dodatnie, jak i ujemne Imperiom graczy, które zmieniają się co 24 godziny. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj tutaj.

Protekcja Powrót Imperatora  

Protekcja, która każdy imperator, który powrócił do gry po nieobecności (minimum 2 tygodnie), dostaje automatycznie po logowaniu do konta. Trwa 48 godzin i nie pozwala być atakowanym albo atakować.

Protekcja świąteczna.  

Opcja, która może być aktywowana tylko podczas niektórych świąt i trwa kilka dni i jest z góry zapowiadana przez ekipę Imperia Online. Dopóki jest aktywna, konto nie może wysyłać ataków ani może być atakowane. Opcja wysłania wojska na ekspedycję nie jest dostępna. W międzyczasie konto jest dostępne – mogą być budowane budynki, mogą być przeprowadzane badania, armia może być rekrutowana i t.d. Wszystkie ataki wysłane do Twojego imperium przed aktywacją protekcji dojdą do skutku. Bitwy sojuszu są wykluczone z jakichkolwiek protekcji. Ataki na niezależne miasta, na wioski barbarzyńskie w celu grabieży nie są dostępne. Ataki na Mroczną Twierdzę, Wieżę Wiedzy, Kamienne Więzienie lub przeciwko Cudownej Czaszce są możliwe.

*Możesz włączyć Urlop lub protekcję świąteczną tylko jeżeli twoje wojsko nie jest w trakcie misji bojowej poza ekspedycją. Weź proszę pod uwagę, że utrzymanie armii będącej na ekspedycji będzie naliczane.

Prowincja  

Podstawowa jednostka administracyjna w "Wielkich ludzi". Nazwa dla wszystkich terytoriach na mapy imperialnej, które gracz może zdobyć.

Prowizja handlowa  

Prowizja sprzedaży, która jest pobierana tylko kiedy oferta zostanie sprzedana. Podstawowa prowizja handlowa jest 40%, ale może być zmniejszona o 2% na poziom Stosunki handlowe.

Prywatna wiadomość  

Wiadomość, wysyłana do konkretnego gracza. Prywatne wiadomości są dostarczane w zielonej koperty i są przechowywane w menu Prywatne, które jest częścią menu Wiadomości. Cała korespondencja między nadawcą a odbiorcą, która nie została ręcznie usunięta, jest pokazywana chronologicznie po kliknięciu myszką na nazwy nadawcy w menu Prywatne. Najstarsze wiadomości są na końcu okienka, a najnowsze są na samym wierzchu. Wiadomości są usuwane po dwóch tygodniach automatycznie.

Przedmioty  

Wzmacniacze o pozytywnym efekcie na różne elementy w grze. Niektóre przedmioty mają datę ważności.
Można je zdobyć poprzez:

- wygranie bitwy z innym graczem w obronie czy ataku czy poprzez udany atak na niezależne miasta bądź obóz barbarzyńców
- z turniejów
- z Premium Sojuszu
- z specjalnych ofert w grze
- poprzez otrzymanie specjalnego prezentu
- po ukończeniu Aktu rządzącego
- za udział w poprzednim sezonie tego samego świata
- za zajęcie miejsca w TOP 100 w danym Wydarzeniu globalnym
- jako nagroda za pomoc w rozwoju konta kolegi zaproszonego do gry

W imperialnym sklepie możesz wykupić pożądany przedmiot. Ikona sklepu jest w pasku z opcjami po prawej stronie mapy wioski. Wszystkie przedmioty zostaną dodane do sekcji w menu "Inwentarz". Możliwe jest połączenie kilku mniejszych przedmiotów w większy aby uzyskać lepszy efekt. Niewykorzystane przedmioty przechodzą na następny sezon.

Przerwanie pokoju  

Szpiegowanie bądź atakowanie graczy z którymi zawarłeś dynastyczny pokój prowadzi do przerwania traktatu oraz nabycia cechy Haniebny przez Władcę. Gracz który zerwie pokój jest również ukarany -10 punktami honoru.

Po więcej informacji na temat zrywania pokoju kliknij tutaj.

Przewodnik  

Umiejętność, która staje się dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Zwiększa ona prędkość wojsk. Poziom 1: +4%; Poziom 2: +6%; Poziom 3: +10%; Poziom 4: +14%, Poziom 5: +20%

Przyrost ludności w farmach  

Suma straconej ludności i naturalnego przyrostu ludności. Jeżeli przyrost netto ludności jest pozytywny liczba ludności wzrasta. Jeżeli przyrost jest ujemny liczba ludności zmniejsza się każdą godzinę dopóki poziom farmy nie zmniejszą różnicę między pojemnością farm i liczbą ludności.

Przywódca duchowy  

Umiejętność, która staje się dostępna przy podwyższenie poziomu doświadczenia gubernatorskiego. Daje codzienny bonus do zadowolenia. Poziom 1: +2 do zadowolenia; Poziom 2: +4; Poziom 3: +6; Poziom 4: +8; Poziom 5:+12 do zadowolenia.

Punkt  

1.Mierzą rozwój gracza w danym aspekcie. W "Wielcy ludzie" istnieją dwa rodzaje punktów: punkty ekonomiczne, które odzwierciedlają rozwój gospodarczy konta oraz punkty wojenne, które mierzą wojenny rozwój.

Punkty doświadczenia  

Punkty które Gubernatorzy otrzymują za spełnienie swoich obowiązków.Generałowie zdobywają ich za prowadzenie wojsk do zwycięskich walk. Zdobywanie punktów umiejętności podnosi poziom doświadczenia, co umożliwia dostęp do nowych umiejętności.

Po więcej informacji na temat zdobywania punktów umiejętności sprawdź tutaj oraz to.

Punkty ekonomiczne  

Mierzą chwilową moc gracza. Wydobywają się z budowy budynków, z badań i z wynajęcia żołnierzy i są obliczane na podstawie ilości i rodzaju wydanego zasobu:
- 1 punkt ekonomiczny = 1000 złoto/1000 drewno/1000 żelazo/1000 kamień oddane do budynków lub badan
- 1 punkt ekonomiczny = 500 złoto/500 drewno/500 żelazo/500 kamień oddane do wynajęcia wojska.

Punkty sojuszu  

Suma indywidualnych punktów ekonomicznych wszystkich członków.

Punkty wojenne  

Pomiar osiągnięć militarnych i umiejętności dowodzenia graczy. Wojskowe punkty zdobywa się w bitwach z innymi aktywnymi graczami i w obronie przed obozami barbarzyńców. Zabita armia o wartości 5000 ekwiwalentu złota jest równa 1 punktowi wojskowemu. Różne zniszczone poziomy Twierdz dają też pewną ilość punktów militarnych. [49]Splądrowana] ludność także przyznaje punkty militarne, ale tylko w wojnie i rozlicza się tylko do wyniku wojennego. Atakowanie zniszczonej fortecy i niezależnego miasta nie przynosi atakującemu żadnych punktów militarnych.

Więcej informacji odnośnie punktów wojennych znajdziesz tutaj.

Punkty życia  

Parametr jednostek oznaczający życie, wytrwałość, odporność przeciwko wrogiemu atakowi. Punkty życia określonego rodzaju jednostki zwiększają się według kategorii – lekki, ciężki i elitarny i według poziomu badań Zbroje i Premium. Jednostki o najwyższej wartości punktów życia, niezależnie od kategorii, to wszystkie machiny oblężnicze.

Pułkownik  

Stopień wojskowy, nadawany graczom mających 100 000-149 999 punktów wojennych.

Pytania  

Oficjalna lista IO, zawierająca najczęstsze pytania, zadawane prze graczy, rozdzielone w kilku kategorii.

Płatne podwyższenie doświadczenia  

Szybsza droga do zwiększenia poziomu doświadczenia Twoich Generałów oraz Gubernatorów. Aby rozpocząć trening musisz wybudować odpowiednie poziomy Kwater Gubernatorów oraz Kwater głównych. Możliwy poziom wytrenowania pokrywa się z poziomem budynku. Za trening płaci się we wszystkich czterech surowcach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania doświadczenia kliknij tutaj.