Χαμηλό φορολογικό ποσοστό  

Το τρίτο φορολογικό επίπεδο. 2 χρυσός για κάθε 100 εργαζόμενους ανά ώρα. Παίρνει 15 Ευτυχία για 24 ώρες.

Χάρτης του χωριού  

Ο χάρτης, όπου απεικονίζονται τις τρέχουσες επαρχίες με όλα τα κτήριά τις. Η όψη του χάρτη του χωριού, λιγότερα ή περισσότερα λεπτομερειακή, εξαρτάται από το επίπεδο του οχυρού. Αλλάζεται με οχυρά 4 και 7. Ο χάρτης του χωριού κατεβάζεται αυτόματα, μετά από την είσοδο στο λογαριασμό, δείχνοντας την πρωτεύουσα.

Χαρτογραφία  

Μια έρευνα με επιρροή στην ταχύτητα. Μειώνει τον χρόνο ταξιδιού, αλλά ακόμα με το πιο υψηλό επίπεδο, ο χρόνος μιας αποστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 40 λεπτά σε ειρηνικούς χρόνους και 10 λεπτά σε χρόνους πολέμου.

Χρήση πολλών λογαριασμών / multiaccounting  

Η χρήση των περισσότερων από ένα λογαριασμό στον ίδιο βασίλειο με σκοπό αλληλεπίδραση και ωφέλεια σε παράνομο τρόπο. Η χρήση πολλών λογαριασμών απολύτως απαγορεύεται και χωρίς όρους επικυρώνεται με μια προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση της πρόσβασης και των δικαιωμάτων πάνω στους λογαριασμούς.

Η αναφορές με υποψίες για χρήση πολλών λογαριασμών πραγματοποιείται μέσω το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support_gr@imperialsupport.org. Ο παίκτης που στείλει αναφορές ελέγχεται πριν από τον παίκτη που είναι αναφερόμενος.

Σημείωση: Όμοια ονόματα χρηστών ΔΕΝ είναι προϋπόθεση για να κατηγορηθεί τον παίκτη ότι χρησιμοποιεί πολλών λογαριασμών και απολύτως ΔΕΝ είναι μια πιθανή και εύλογη απόδειξη.

Χρυσός  

Το συνάλλαγμα στο παιχνίδι, που παράγεται στη μορφή φόρου, που εξαναγκάζεται από τον εργαζόμενο πληθυσμό, ακολουθώντας 6 διαφορετικά φορολογικά ποσοστά. Ο χρυσός παράγεται και χρησιμοποιείται κεντρικά, από το θησαυροφυλάκιο, που βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, δηλ. ο συλλεγμένος φόρος πηγαίνει κατευθείαν στο θησαυροφυλάκιο, όπως και το απαιτούμενο χρυσό για κτήρια, έρευνες και τη συντήρηση στρατού, αποσύρεται από εκεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη μεταφοράς.

Χρυσός ισοδύναμος  

Μετατροπή σε χρυσή νομισματική μονάδα των άλλων τριών ειδών πόρων - ξυλεία, σίδηρο και πέτρα, ακολουθώντας την εξίσωση: 1 χρυσός = 2 ξυλεία = 0,4 σίδηρο = 1 πέτρα.

Χωρητικότητα των Αγροκτημάτων  

Ο αριθμός των χωρικών, που μια επαρχία μπορεί να συντηρεί χωρίς ωριαίες απώλειες πληθυσμού. Τα αγροκτήματα απαιτούνται για την ευημερία του πληθυσμού. Κάθε επίπεδο αγροκτημάτων έχει ορισμένη χωρητικότητα. Όσο πιο χαμηλή είναι η χωρητικότητα των αγροκτημάτων, σε σύγκριση με τον αριθμό του πληθυσμού, τόσο περισσότερες απώλειες θα υπάρχουν, γιατί τα αγροκτήματα δεν κατορθώνουν να προσφέρουν αρκετή συντήρηση για τον ολόκληρο πληθυσμό.

Χωρικοί  

Οι κάτοικοι των επαρχιών και των αποικιών.