Facilităţi defensive ale Fortăreţei  

Îmbunătăţiri aduse unei Fortăreţe, cu rolul de a întări apărarea unei provincii şi de a salva o parte a resurselor sau a populaţiei când provincia respectivă este atacată.

Falanxă  

Unitate militară.
Se antrenează în : Cazărmile de infanterie
Cerinţe: Luptă corp la corp 1, Doctrină militară 2 , Centralizare 11, Instrucție militară 15, Armură 18

• Tip: De Corp la corp, Infanterie, Lăncier
• Prioritatea desfășurării: Pe Centru (Linia Frontului)

Caracteristicile unităților:

+ Lancea: Atac x 2 împotriva cavaleriei
+ Perete de sulițe: Această unitate este imună la atacul șarja bonus al Cavaleriei
+ Șarjă: Această unitate are atacul crescut în prima rundă a luptei - Atac x 1,2
+ Putere prin număr: Pentru fiecare 1000 de falange în linie, fiecare dintre ele primește + 0,5% la punctele de atac și de viață (maxim 100%).

- Vulnerabili în fața arcașilor: Împotriva acestor unități atacul tuturor arcașilor este mărit
- Vulnerabili în lupta de aproape: Atac x 0,5 împotriva spadasinilor
- Trupe grele: Aceste unități suferă penalizare când luptă pe flanc - Atac x 0,8, Puncte de viață x 0,8
- Spirit ofensiv: Dacă sunt în garnizoană, aceste unități suferă penalități în timpul jafului fortăreței - Atac x 0,5

Pentru mai multe informații despre aceste unități, apasă aici .

Familia Imperială  

Principalele figuri ale Palatului formează Familia Imperială. Aceasta include cuplul imperial(Împăratul și Împărăteasa), copiii acestora precum și ginerii și nurorile, nepoții și strănepoții, până la a treia generație descendentă

Pentru mai multe informații despre Familia Imperială, click here.

FAQ  

Meniul Oficial "Întrebări Puse Frecvent" al Imperiei Online. Lista conține răspunsuri detaliate și explicite la toate întrebările pe care un jucător le-ar putea pune la un moment dat, organizate în mai multe categorii majore.

Fără taxă  

Primul nivel al taxei. Nu este câștigat aur. +5 Fericire pe 24 ore.

Federație  

Uniune între două alianțe. Alianțele ce au semnat un Tratat de Pace formează o Federație.

Fericire  

Indicatorul care arată cât de fericită este populaţia sub regulile suveranului. Există mai mulţi factori: de zi cu zi şi o singura dată,care influenţează fericirea curentă şi care ar trebui să fie luaţi în considerare cu atenţie pentru a evita situaţiile neplăcute.
Principalele consecinţe cauzate de fericirea mică (nu se recomandă) sunt migrarea, revolte şi rebeliuni.
Cu cât este mai aproape de limită fericirii într-o provincie, cu atât populaţia este mai fericită, iar şansele pentru migrări, revolte sau rebeliuni este mai mică.

Pentru mai multe informaţii despre fericire, faceţi click: aici.

Fericirea medie  

Valoarea validă a Fericirii pentru întregul Imperiu, determinată de numărul populației și valoarea locală curentă a Fericirii.

Populaţia din prima provincie x Fericirea din prima provincie + populaţia din a doua provincie x Fericirea din a doua provincie (etc., dacă există mai multe provincii )/întreaga populaţie a imperiului= nivelul mediu de Fericire al Imperiului.

Fericirea medie comună  

Fericirea medie a unui grup de migrație, calculată prin adunarea mediilor individuale ale fericirii și împărțirea sumei rezultate la numărul Imperiilor ce fac parte din grup.

Ferme  

Clădirea ce susține populația provinciei, asigurând bunurile pentru un trai normal. Insuficiența nivelurilor fermelor generează pierderi de populație la fiecare oră. Fiecare nivel reduce pierderea populației dacă numărul populației este cu 10 000 săteni mai mare decât capacitatea fermei curentă. Cu cât diferența între numărul populației și capacitatea fermei este mai mai mare, cu atât pierderea populației va fi mai mare. Efectul fermelor Nomade este mărit cu 10% prin activarea "Premium".

NB! Există și cazuri rare în care construirea unui nivel de Fermă nu reduce pierderea pe oră de populație. Pierderile sunt împărțite în mai multe etape, determinate de diferența dintre capacitatea curentă a fermei și numărul populației. Uneori este nevoie de mai mult de un nivel pentru a trece peste o anumită etapă a pierderilor.

Exemplu: Dacă diferența dintre numărul populației tale și capacitatea fermei este de 18 000, atunci pierderile tale se situează în a doua etapă (de la 10 000 la 20 000 diferență între populația ta și capacitatea fermelor) unde vei pierde 10 săteni pe oră. Astfel, construirea unui singur nivel de fermă nu reușește să mărească suficient capcitatea fermei, pentru ca diferența dintre numărul populației și capcitatea fermei să scadă sub 10 000 și, în consecință, pierderile să scadă sub 10 pe oră.

Fermier  

Una din abilitatile disponibile guvernatorilor atunci cand cresc un nivel. Mareste capacitatea fermelor. Nivelul 1: +2%; Nivelul 2: +4%; Nivelul 3: +6%; Nivelul 4: +8%; Nivelul 5: +12%.

Festival  

Distracție pentru populație pentru ca provincia să mențină niveluri ridicate ale Fericirii. Festivalurile, mici și mari, pot fi organizate o dată pe zi.

Festival mare  

Un modificator singular al Fericirii cu efect global pozitiv asupra valorii Fericirii locale. Este organizat în Centrul Orașului și are un preț prestabilit de 340 diamante. Suma necesară organizării festivalurilor mari realizate în toate provinciile se împarte la 2. Efectul de bază este +2 Fericire și este îmbunătățit cu +2 pentru fiecare nivel al Centrului Orașului. Un Festival mare poate fi organizat numai o dată la 24 de ore.

Festival mic  

Un modificator singular al Fericirii cu efect local sau global pozitiv asupra valorii curente a Fericirii. Este organizat la Centrul Orașului și este plătit în aur, costă populația provinciei x 20%, dar dacă pornești Festivaluri mici în masă în toate provinciile vei plăti doar jumătate din preț. Festivalurile mici au un efect de bază de +1 Fericire și poate fi îmbunătățit cu 1 pentru fiecare nivel al Centrului Orașului. Un Festival mic poate fi organizat numai o dată la 24 de ore.

Festivaluri cu efect gradual  

Activarea unui festivalmare sau mic ) cu efect gradual implică faptul că efectul Festivalului asupra valorii Fericirii este împărţit egal pentru perioadă de 24 de ore.

Feudalim  

Guvernarea feudalism are următoarele efecte :


EFECTE POZITIVE

10% cercetări economice mai ieftine și mai rapide
10 nivele Contra-spionaj
15% capacitate mai mare a fermelor
50% anexare mai ieftină
100% mai mare capacitate a garnizoanei
Reparația gratuită a fortărețelor în provincii
50% mai multe resurse protejate
50% efect mai mare a fortăreței asupra producției în provincii
10% puncte de viață mai mari a fortărețelor
100% mai multă experiență guvernatorială

EFECTE NEGATIVE

10% întreținerea mai mare a armatei
10% cercetări militare mai scumpe și mai lente
20% deplasare mai lentă a armatei
100% întemeieri mai scumpe a coloniilor

Fier  

Produs de populația angajată în minele de fier, este necesar în principal și în cantități mari pentru recrutarea armatei și cercetările militare.
Echivalentul în aur: 1 fier = 1 aur.

Flanc  

Zonele laterale din prima şi a treia linie dintr-o luptă de câmp. O linie de luptă împărţită în zone are două flancuri: dreapt şi stâng.

Formaţie cu centru puternic  

Disponibilă la primul nivel de Tactici.
- prima linie: 10% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 70% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 10% din arcaşi în fiecare Flanc şi 80% în Centru.

Formaţie cu centru puternic şi arcaşi pe flancuri  

Disponibilă la al treilea nivel de Tactici.
- prima linie: 10% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 70% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 40% din arcaşi în fiecare Flanc şi 20% în Centru.

Formaţie cu centru puternic şi grupe echilibrate de arcaşi  

Disponibilă la al patrulea nivel de Tactici.
- prima linie: 10% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 70% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 30% din arcaşi în fiecare Flanc şi 40% în Centru.

Formaţie cu flancuri puternice  

Disponibilă la al doilea nivel de Tactici.
- prima linie: 20% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 50% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 25% din arcaşi în fiecare Flanc şi 50% în Centru.

Formaţie cu flancuri puternice şi arcaşi pe flancuri  

Disponibilă la al cincilea nivel de Tactici.
- prima linie: 20% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 50% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 40% din arcaşi în fiecare Flanc şi 20% în Centru.

Formaţie de luptă  

Modul în care o armată este desfăşurată pe câmpul de luptă, adică modul de distribuţie a unităţilor militare în zonele de luptă: Centru, Flancul drept şi stâng şi Rezerva.

Din moment ce formațiile controlează distribuția unităților pe zonele de luptă iar atacul și punctele de viață ale fiecărei unități sunt modificate de zona de luptă pe care sunt desfășurate, alegerea corectă a formației este determinată atât de compoziți armatei cât și de compoziția și formația armatei inamicului. Astfel, cea mai eficientă formație trebuie să fie aceea care desfășoară majoritatea unităților tale pe zonele care îmbunătățesc, sau cel puțin unde nu aplică penalizări la atac și punctele de viață, sau/și aceea care permite desfășurarea majorității unităților tale pe zonele unde au bonusuri în fața unităților inamice, sau în fața cărora nu au penalizări.

Procedura pentru a stabili care formație reprezintă cea mai bună alegere o reprezintă simularea luptelor cu diferite formații si alegerea aceleia care asigură victoria cu moral peste 50, pierderi cât mai mici și care să producă daunele cele mai severe asupra adversarului.
Reține că rezultatele luptelor nu vor fi exacte cu rezultatele din simulări deoarece nu se poate ști cu exactitate ce formație folosește adversarul, cercetările acestuia și dacă este membru Premium sau nu.

Pentru mai multe infomaţii despre formaţiile de luptă, click aici.

Formaţie echilibrată  

Formaţia de luptă folosită de toţi jucătorii fără nici un nivel de Tactici, în mod implicit:
- prima linie: 15% din armata din prima linie, dispusă pe fiecare Flanc, 60% în Centru şi 10% în Rezervă.
- a treia linie: Arcaşi - 20% din arcaşi în fiecare Flanc şi 60% în Centru.

Fortăreaţă  

Cea mai importantă apărare a provinciei, influenţează dezvoltarea acesteia:
- determină capacitatea maximă de stocare a resurselor în provincie;
- măreşte producţia de resurse cu 10% la fiecare nivel;
- dacă este distrusă, poate fi reparată cu costul a 1/3 din preţul ei în piatră;
- punctele de viaţă aferente pot fi crescute dezvoltând nivelul de Fortificaţii.

Fortăreața Întunecată  

Un Eveniment Global din Lumile Imperia Online. Pentru mai multe informații despre Evenimentele Globale citiți aici.

Fortificații  

O cercetare ce influențează Fortărețele. Face zidurile Fortăreței mai rezistente la asediile inamicilor. Fiecare nivel mărește punctele de viață ale Fortăreței cu 10%.

Fortificații de câmp  

O clădire a Castelului de Alianță. Fiecare nivel adaugă +5% puncte de viață la armata din câmp apărătoare.

Forum  

Site-ul oficial al organizaţiei Imperia Online destinat pentru discuții, împărtășirea strategiilor, clarificarea nelămuririlor, raportarea bug-urilor, etc., sub formă de mesaje postate. Pentru comunitățile mari, Imperia Online oferă forumuri independente conduse de un Comunity Manager și câțiva Moderatori Globali, iar pentru comunitățile mai mici există sub-secțiuni pe Forumul Internațional.

Fugar  

Una dintre abilitatile disponibile generalilor atunci cand cresc un nivel. Scade sansa ca generalul sa fie ucis daca pierde lupta. Nivelul 1: -5%; Nivelul 2: -10%; Nivelul 3: -20%; Nivelul 4: -30%; Nivelul 5: -50%.