Ochrana začiatočníka  

Možnosť, ktorá môže byť aktivovaná každým hráčom, ktorý má menej ako 5000 bodov, na ktorého bolo zaútočené keď sa objaví tlačidlo na aktiváciu vo vojenskej správe, ako aj v jednej z úloh Tutoriála. Účty pod ochranou začiatočníka nemôžu byť napadnuté. Ak pošlete útok, vaša Ochrana začiatočníka bude zrušená. Hráči pod ochranou začiatočníka sa ukazujú s ikonou s bábätkom v kočíku v rebríčku. Táto možnosť uplynie automaticky, keď účet dosiahne 1000 životných bodov, alebo keď uplynie 168 hodín po jej aktivácii.

Začiatočník  

1. Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 0-149 vojenskými bodmi.

2. Všeobecný názov všetkých obyčajných členov v prvej etape lojality.

Základná garnizóna  

Základná posádka je veľkosti posádky, zadanej z úrovne pevnosti, bez toho, aby boli priložené bonusy z výskumov a schopností.

Posádku určuje Limit útoku zblízka a Limit demolačného útoku útočiacich nepriateľských vojsk, keď pevnosť je pod útokom.

Hodnoty základnej posádky pre rôzne úrovne pevnosti sú tak ako nasleduje:

Pevnosť úroveň 1: 50 základnej posádky
Pevnosť úroveň 2: 100 základnej posádky
Pevnosť úroveň 3: 200 základnej posádky
Pevnosť úroveň 4: 400 základnej posádky
Pevnosť úroveň 5: 800 základnej posádky
Pevnosť úroveň 6: 1 600 základnej posádky
Pevnosť úroveň 7: 3 200 základnej posádky
Pevnosť úroveň 8: 6 400 základnej posádky
Pevnosť úroveň 9: 12 800 základnej posádky

Zakúpené diamanty  

Diamanty, ktoré ste zakúpili pomocou niektorého spôsobu platby v podmenu "Zakúpenie diamantov" v menu Premium. Zakúpené diamanty sa môžu používať neobmedzene pre všetky platené extry a funkcie v hre, vrátane darovania do aliančnej pokladnice, posielanie darčeka s diamantami inému hráčovi počas Poradia darčekov, ako aj ich prenos v rámci vášho globálneho účtu.

Založenie  

Nadobudnutie plnej kontroly so všetkými zahrnutými právami nad určitým územím na Globálnej mape a založenie administratívnej jednotky, alebo vojenského zariadenia, pripravené na využitie k rôznym účelom. V svetoch Imperia Online môžu byť založené: kolónie, obchodné objekty, vojenské objekty a zhromaždiská.

Záložka  

Klávesová skratka na rýchly prístup k určitému objektu na Globálnej mape. Objekt môže byť zaškrtnutý stlačením ľavého tlačidla na myši. Môžete si vybrať poslednú možnú opciu v menu. Všetky zaškrtnuté objekty sú dostupné stlačením patričnej záložky v ikonke v dolnej ľavej časti obrazovky. Hráči môžu zaškrtnúť do 20 objektov. Spojenci môžu zdieľať záložky medzi sebou, takže prakticky majú prístup k viac než 20 zaškrtnutým objektom.


Zásobovací voz  

Bojová jednotka.
Budova: Dielňa na Obliehacie stroje

Zásobovacie vozy môžu byť odoslané na Misiu spolu s ostatnými Bojovými jednotkami. Ich vysoká Nosnosť značne zvýši množstvo surovín, ktoré Vaša armáda môže priniesť naspäť po víťaznej bitke.

• Druh: Podpora
• Prednostné rozloženie: Žiadne

Bojové umenia:

- Nepriame škody: Ak bude bitka stratená táto jednotka bude zničená

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne tejto jednotky stlačte tu.

Zásobovací voz  

Množstvo zlata, ktoré odpovedá 24-hodinovej výžive v zlate zničenej armády, ktoré víťaz v bitke vyhrá. Zlato zo zásobovacích vozov nevyžaduje nosnosť, aby bolo premiestnené z bojového poľa do východnej Ríše.

Zázraky  

Sedem špeciálnych budov, ktoré môžu byť vybudované všetkými hráčmi, ktorí dosiahli úroveň 25 Architektúry. Pre podrobnejšiu informáciu, kliknite tu.

Železná baňa  

Ekonomická budova.
Druh: Miestna, Výrobná
Nevyhnutné výskumy: Аrchitektúra 1
Maximálna úroveň: 35

Poskytuje výrobu suroviny Železo. Každá úroveň zvyšuje Kapacitu robotníkov v budove.

Železo  

Vyrobené obyvateľstvom prenajatým v železnej bani. Železo je predovšetkým nutné vo väčšom množstve pre prenajímanie armády a pre vojenské výskumy.
Zlatý ekvivalent: 1 železo = 1 zlata

Zhromaždište  

Umiestnené na Globálnej mape, toto miesto zhromažďuje aliančné armády a slúži ako východzí bod v prípade vojenskej misie na dobytie zámku, alebo útok na nepriateľské zhromaždište alebo zámok.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Zhromaždíšť kliknite tu.

Zhromaždiť  

Premiestniť jednotky zo všetkých provincií do jednej.

Získané diamanty  

Diamanty, ktoré ste dostali spôsobom iným ako zakúpenie pomocou niektorého spôsobu platby v podmenu "Zoberte diamanty" v menu Premium. Získané diamanty môžu byť použité neobmedzene pre všetky platené extry a funkcie v hre, okrem darovania do aliančnej truhlice, posielanie darčeka s diamantami inému hráčovi počas Poradia darčekov keď máte menej ako 10 000 čistých bodov ako aj ich prenos v rámci vášho globálneho účtu.

Získané diamanty sú:

- diamanty, získané pomocou Príručky alebo za Výkon;
- diamanty, ktoré ste dostali ako darček od iného hráča počas poradia darčekov;
- diamanty, vybrané z aliančnej pokladnice.

Životné body  

Parameter jednotiek, predpokladajúci - život, trvanlivosť, odolnosť proti nepriateľskému útoku. Životné body určitého druhu jednotky sa zvyšujú v súlade s triedou - ľahká, ťažká, elitná, a zvyšujú sa úrovňami výskumu Brnenie a Premium. Jednotky s najvyššími hodnotami životných bodov, nezávisle od triedy sú všetky obliehacie stroje.

Zlatá baňa  

Populárny názov opustenej ríše.

Zlato  

Valuta hry, vygenerovaná ako daň uvalená na pracujúce obyvateľstvo. Nasleduje 6 rôznych daňových sadzieb. Zlato sa dobíja a používa centralizovane z pokladnice, umiestnenej výlučne v hlavnom meste Ríše, t.j. zozbierané dane postupujú priamo do pokladnice ako aj vyžadované zlato na budovanie, výskumy, alebo výživu armády sa vyberá automaticky odtiaľ bez potreby dopravy.

Zlatý ekvivalent  

Prepočítanie do zlatej peňažnej jednotky ostatných troch druhov surovín - drevo, železo a kameň, podľa rovnice: 1 zlato = 1 drevo = 1 železo = 1 kameň.

Zlepšenie jednotky  

Zmeniť nižšiu triedu jednotiek na vyššiu triedu jednotiek toho istého typu, ak máte žiadané úrovne výskumov. Môžete zlepšiť ľahké a/alebo ťažké jednotky na elitné jednotky toho istého druhu vo štvrtom podmenu každej kasárne. Na to nepotrebujete obyvateľstvo. Hodnota zlepšenia je rozdiel medzi celkovou cenou vyššej triedy jednotiek a celkovou cenou nižšej triedy jednotiek. Doba pre výcvik bude tá doba, ktorá je pre vyššiu triedu jednotky. Obliehacie stroje a lukostrelci kavalérie nemôžu byť zlepšené. Ak máte dosť surovín a obyvateľstva, môžete zlepšiť všetky svoje zostávajúce voľné výcvikové skupiny naraz, ale nezabúdajte, že aj tak budú v rade.

Zlučovanie predmetov  

Možnosť, ktorá dovoľuje zjednocovanie množstva predmetov s malým efektom jedného a toho istého druhu do jedného (alebo niekoľkých) predmetu/ov s väčším efektom. Predmety, ktoré sa môžu zlučovať sú 3 skupiny:
- predmety na skracovanie času - platí pre predmety s 1, 5 a 10 minútnym skrátením;
- predmety pre skúsenosť - platí na predmety s 100, 200 a 500 bodmi skúsenosť;
- predmety pre premium – platí pre predmety s 15 min., 30 min., 1 h, 3 h, 6 h, 12 h.
Aby sa objavila možnosť pre zlučovanie (v menu Inventár), je nevyhnutné, aby hráč disponoval s minimálnym počtom predmetov z každej skupiny:
- celkové trvanie predmetov pre skrátenie času musí byť nie menšie ako 1 h.
- celkový počet bodov pre predmety pre skúsenosť musí byť nie menší ako 2000
- celkové trvanie predmetov prepremium musí byť nie menšie ako 24 h.

Zmena užívateľského mena  

Opcia v menu Nastavenia, ktorá dovoľuje zmeniť meno svojho účtu súčasnej sezóny v konkrétnom svete. Zmena bude možná v prvých 3 dňoch od začiatku sezóny vo svetoch s rýchlosťou x4 a cez prvých 12 hodín vo svetoch s rýchlosťou x10. Podmienky, pri ktorých sa uskutoční zmena užívateľského mena, sú nasledujúce:
- Nové meno musí byť slobodné, t.j. aby neexistoval iný účet s takým istým menom.
- Zmena sa platí s diamantami.
- Zmena sa môže ohlásiť len od majiteľa účtu. Opcia nie je k dispozícii pre dozerajúcich.
- Vybrané meno musí byť schválené od administrátora IO, potom sa objaví v hre.
- V prípade, že ohlásené meno bude odmietnuté, diamanty, minuté pri objednávke budú vrátené do účtu, o čom je doručená systematicky správa od administrátora.

Zničenie steny (druh Bojovej jednotky)  

Jednotky na ničenie steny sú Obliehacie stroje, ktoré počas Obliehania pevnosti útočia na nepriateľskú Pevnosť v Boji zblízka. Oni sa pridávajú k útočiacej Pechote na Útočnej línii; napriek tomu ale oni majú oddelený útočný limit od Pechoty.
Limit na útok steny sa rovná trikrát základnej Garnizóne zaútočenej pevnosti rozdelený Výpočtom útočiacich Obliehacích strojov.
Počas Poľnej bitky alebo rozkrádania Pevnosti jednotky na ničenie steny sú umiestnené na Delostreleckej línii a nemôžu útočiť na iné bojové jednotky. Existuje veľká šanca, že budú zničené, ak ich nepriateľská Pechota dobehne.

Súčasné jednotky na ničenie steny sú:

- Baranidlá

Zóna  

Prvá a tretia rada v Bitke na poli je organizovaná v zónach - ľavé Krídlo, Stred a pravé Krídlo.

Zručnosti  

Špeciálne črty, ktoré Slávni ľudia nadobudnú keď dosiahnu novú úroveň skúsenosti na postavení guvernér a generál. Keď guvernér/generál dosiahne ďalšiu úroveň skúsenosti otvára sa možnosť vybrať novú zručnosť a hráč si musí vybrať jednu z dvoch zručností. Všetky zručnosti majú 5 stupňov a preto po získaní prvej zručnosti pre postavenie, všetky ďalšie možnosti sú medzi zvýšením už existujúcej zručnosti a novej zručnosti.
Guvernéri a generáli môžu získať skúsenosť rýchlejšie plateným výcvikom ak vybudujete nutné úrovne Guvernérskej centrály a Centrály v Paláci.
Existujú 3 kategórie zručností: generálske, guvernérske a zručnosti k dispozícii len pre Cisára.
Všetky zručnosti Slávnej osoby môžu byť vynulované hráčom v hodnote 20 diamantov.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne zručností stlačte tu. Všetky druhy zručností nájdete tu.

Zručnosti generála  

Zručnosti k dispozícii všetkým generálom.

Plný zoznam zručností generálov nájdete tu.

Zručnosti guvernéra  

Skills k dispozícii všetkým guvernérom.

Plný zoznam guvernérskych zručností nájdete tu.