Железо  

Произведено од вработеното население во рудниците за железо. Железото во големо количество е потребно за регрутација на војска и воени истражувања.
Златен еквивалент: 1 железо = 1 злато

Животни поени  

Параметар на единиците под којшто се подразбира живот, траење, отпорност на непријателски напад. Животните поени на одреден вид единици се зголемуваат во согласност со класата - лесни, тешки, елитни и се појачуваат преку Оклоп и Премиум. Единиците со највисоки вредности на животни поени, независно од класата, се сите опсадни машини.