Желязо  

Произвежда се от наетите в железните мини работници. Желязото е необходимо в по-крупни количества най-вече за наемане на армия и военни проучвания.
Златен еквивалент: 1 желязо = 1 злато

Жизнени точки  

Параметър на единиците, включващ живот, здравина, устойчивост срещу вражеска атака. Жизнените точки на определен вид единица се повишават съгласно с класа - лек, тежък, елитен, и се увеличават от нивата на проучването Брони и Премиум. Единиците с най-високи стойности на жизнени точки, независимо от класа, са всички обсадни машини.