Darowanie wojska  

Wojenne jednostki darowane sojuszu poprzez jego członków i wysłane poprzez Mapy globalnej do Centrum zgromadzenia albo Zamek sojuszu. Wojsko staje się własnością sojuszu po rozładowaniu, kiedy punkty ekonomiczne potrzebne do ich wynajęcie są odbierane od bieżących punktów ekonomicznych dawcy i są dodawane do wartości sojuszu. Raz darowane wojsko nie może być wycofane.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Darowizny sojuszu  

Dobrowolne depozyty są jednak ograniczone. Administracja sojuszu określa maksymalną ilość darowizn zasobów, jaką może przekazać każdy członek. Im wyższy poziom, tym więcej zasobów mogą przekazać członkowie. Odsetek darowizn waha się od 5% ich punktów netto w ekwiwalencie złota na poziomie 1 do 33% na poziomie 15.

Członkowie mogą również przekazywać diamenty do skarbca sojuszu. Przekazywanie jest ograniczone do 340000 diamentów dziennie. Zakupione i wygasające diamenty mogą zostać przekazane do skarbca sojuszu. Po przekazaniu zakupionych diamentów uważa się, że tracą ważność przez 336 godzin. Wygasające diamenty są przekazywane w ramach ich aktualnego czasu trwania.

Aby uzyskać więcej informacji o darowiznach, kliknij tutaj.

Defensywny taktyk  

Umiejętność która staje się dostępna po podwyższeniu poziomu doświadczenia generała. Zwiększa siłę ataku wszystkich jednostek w armię obronną. Poziom 1: +1% do ataku; Poziom 2: +2%, Poziom 3: +4%; Poziom 4: +6%, Poziom 5: +10% do ataku

Depozyt  

Możliwość przetrzymania części złota w banku przez określony czas w celu otrzymania od niego odsetek. Odsetki lokaty przyznawane są po upływie okresu lokaty. Jeśli wcześniej wycofasz zdeponowane złoto, odsetki przepadną.

Uwaga: Deponowanie złota nie oznacza, że ​​jest ono chronione przed atakami wroga. Nadal można go ograbić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat depozytów, kliknij tutaj.

Depozyt  

Zwiększa stopę procentową od depozytów o 0,5% na poziom dla lokaty krótkoterminowej i 1% na poziom dla lokaty długoterminowej. Zwiększa chronioną ilość zdeponowanego złota w przypadku ataku o 2% na poziom, zaczynając od 7% na poziomie 1.

Diamenty  

Zasób w "Wielcy ludzie", który można kupić prawdziwymi pieniędzmi albo otrzymać za darmo i wykorzystać go w grze. Diamenty mogą być wykorzystane w grze do różnych dodatków i udogodnień i mogą być zarobione, kupione lub wygasające.

Więcej informacji odnośnie diamentów znajdziesz tutaj.

Dodatkowe bonusy do ustroju  

Rozszerzona wersja modułu Ustroju. Z biegiem czasu dodatkowe efekty są generowane przez Twoje rządy. Będziesz powiadamiany poprzez wiadomości systemowe o generowanych nowych efektach i datach do kiedy mogą zostać one aktywowane. Możesz aktywować dodatkowe efekty jeśli Twój ustrój jest Neutralny. Możesz zamienić automatycznie generowane efekty w zamian za inne do 3 godzin po wygenerowaniu w zamian za diamenty. Weź pod uwagę, że główne efekty jakie daje ustrój nie anulują tych dodatkowych. Na przykład dodatkowy efekt "+x razy zwiększający niezadowolenie za każdą grupę żołnierzy" będzie aktywny nawet jeśli ustrój Barbarzyństwo w opisie posiada "Brak strat w zadowoleniu podczas rekrutacji" co jest pozytywnym efektem ale mimo wszystko i tak strata zadowolenia będzie naliczana. Ponadto główny efekt taki jak "10% szybsze i tańsze technologie" i dodatkowy efekt "3% wolniejsze i droższe technologie" będą sumowane i całkowity efekt będzie wynosił 7%. Procent ten jak widzisz jest sumowany i taki będzie miał miejsce.

Dodatkowy mur  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Pawilon, Do obrony
Wymaga: Fortyfikacje 1; Architektura wojskowa 3, Twierdza 4
Maksymalny poziom: 1

Pawilon twierdzy, który zwiększa punktów żywotności twierdzy o 5%.

Jeśli rozbudujesz twierdzy stracisz dodatkowego muru. Wtedy 50% wpłaconych zasobów do budowy muru odjęte zostaną od kosztu następnego poziomu twierdzy.

Po więcej informacji o dodatkowym murze kliknij tutaj.

Dodatni bilans złota  

Kiedy wartość przychodów jest większa niż wartość kosztów. Złoto jest generowane i się gromadzi.

Dominion Rush  

Jest to turniej, którego głównym celem jest zdobywanie i kontrola zamków jak najdłużej to możliwe przez dany sojusz. Na mapie znajduje się 36 zamków, które mogą zostać zdobyte poprzez moduł "Wierność". Oblężenia, które zakończą się powodzeniem przeciwko zamkom danego sojuszu nie obniżają jego poziomu ale zabierają punkty wierności. Każdy zamek ma maksymalną ilość punktów wierności w zależności od poziomu fortecy. Punkty wierności zdobywa się z czasem i pojawiają się one wraz z jego upływem. Jeśli dany sojusz przeprowadzi udane oblężenie odpowiednia ilość punktów wierności zostanie zabrana. Ilość zabranych punktów zależy od technologii sojuszu o nazwie: "Zdobywca". Im wyższy poziom tej technologii tym więcej punktów wierności zostanie zabranych przy każdym udanym oblężeniu. Zamek zostanie zdobyty jeśli ilość punktów spadnie do zera. Niezależne zamki nie posiadają wierności i mogą zostać zdobyte jeśli będą posiadały mniej niż 1000 jednostek. Zamki kontrolowane przez sojusz są obiektem ataku Nomadów, które wysyłane są co jakiś czas. Każdy obroniony atak dodaje punktów obrony. Zamki mogą być takż atakowane przez inne sojusze w tym samym czasie. Ranking opiera si na ilości punktów obrony. Zwycięzcy otrzymają diamenty i specjalne medale jako nagrodę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Dominion Rush kliknij: here.

Domy  

Budynki, w których żyje ludność cywilna. Ich poziomy zwiększają limitu ludności prowincji.

Doradca  

Oficjalny doradca w "Imperii Online". Pomocnik każdego gracza w realizowaniu pierwszych kroków. Pomaga przyszłym suwerenom zorientować się w interfejsie i w mechanice gry, przy tym dając im nagrody. Doradca nie jest jednak ciągle obecny. Krok wprowadzenia wojska do garnizonu jest ostatni. Raz zakończony, jego ikonka znika i gracz musi dalej sam kontynuować. Przeczytanie Poradnika w grze pomoże wam stać się prawdziwym ekspertem i zapewni sukcesów.

Doświadczenie generała  

Wszystkie punkty doświadczenia, które Generał zdobył za dowodzenie wygranymi bitwami. Doświadczenie jest zdobywanie z każdym zwycięstwem przeciwko innym graczom w zasięgu punktowym x2 oraz przeciwko niezależnym miastom.
Generał zdobywa 1 punkt doświadczenia za zabite jednostki przeciwnika przez swoich podkomendnych, w przeliczeniu na złoto (nie mnożonego x2 tak jak w punktach zdobywanych za trening jednostek) równych punktom ekonomicznym zwycięskiego konta przed bitwą, dzielonych przez 100.
Natomiast podczas atakowania niezależnych miast Generałowie zdobywają 1 punkt doświadczenia za zabite jednostki, w przeliczeniu na złoto (nie mnożonego x2 tak jak w punktach zdobywanych za trening jednostek) równych punktom konta atakującego przed bitwą, pomnożonych przez 1,5.
Po więcej informacji na temat doświadczenia Generałów kliknij tutaj.

Doświadczenie gubernatora  

Suma punktów doświadczenia, które wielki człowiek zgromadził zajmując stanowisko gubernatora. Gubernator gromadzi 2 pkt co 0.6 min. Najwyższy poziom doświadczenia, który może być osiągnięty to 20. Tylko cesarz może osiągnąć wyższy poziom doświadczenia - 30.

Wielki człowiek gromadzi doświadczenie tylko jeśli zajmuje stanowisko gubernatora, dlatego jeśli wyślesz gubernatora na misję lub zwolnisz go z stanowiska, nie będzie on gromadził doświadczenia.

Po więcej informacji o doświadczeniu gubernatorów, proszę kliknij tu.

Dowódca  

Stanowisko w sojuszu, które troszczy się o wojennym rozwoju zwykłych członków i pomaga im w rekrutacji wojsk i stoczeniu bitew. Są odpowiedzialni za przemieszczenie wszystkich wojsk sojuszu. Stanowisko to posiada bonus - 10 do morale, lecz całość tego bonusu zależy od jego status lojalności w stosunku do sojuszu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dowódca kawalerii  

Umiejętność, która staje się dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Zwiększa ona siłę ataku wszystkich jednostek kawalerii. Poziom 1: +2%; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +10%; Poziom 5: +15%

Dowódca Piechoty  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Zwiększa ona silę ataku wszystkich włóczników oraz mieczników. Poziom 1: +2%; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +10%; Poziom 5: +15%

Dowódca łuczników  

Umiejętność, którą można wybrać po osiągnięciu wyższego poziomu doświadczenia Generała. Zwiększa siłę ataku wszystkich jednostek strzeleckich. Poziom 1: +2% do ataku; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +10%; Poziom 5: +15% do ataku

Drewno  

Wyprodukowane przez wynajętych w tartaku pracowników, drewno jest potrzebne do rekrutacji wojska i dla większość budynków i badań.
Złota równowartość: 1 drewno = 1 Złoto

Droga imperialna  

Specjalne elementy infrastruktury, które łączą anektowane prowincje oraz niezniszczalne kolonie (mają taką samą funkcję co anektowane prowincje). Każdy poziom tej struktury zapewnia 10% większy potencjał handlowy pomiędzy sąsiednimi prowincjami.

Drzewo genealogiczne  

Grafika przedstawiająca powiązania rodzinne czterech pokoleń królewskiej familii.

Drzewo technologiczne  

Środek pomocniczy, który pokazuje wszystkie wymagania dla wszystkich poziomów na wszystkie budynki i badania i wszystkie kategorie i rodzaje jednostki wojenne. Znajduje się pod mapą wioski.

Dwal  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Zwiększa ona wydobycie drewna. Poziom 1: +2% do wydobycia; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +8%; Poziom 5: +12%

Dzienne zadania  

Moduł zawiera indywidualnie dobrane dla każdego gracza zadania o różnej trudności, które uwzględniają aktualny poziom rozwoju konta. Gracze muszą zakończyć zadania w ciągu jednego dnia. Każde pomyślnie spełnione zadanie generuje określoną ilość punktów. Na podstawie zgromadzonych punktów system określa nagrody (na przykład zasoby lub darmowe zakręcenie koła fortuny). Każdego dnia o północy (czasu serwera) generowane będą nowe zadania, postęp niezakończonych zadań z poprzedniego dnia zostanie zresetowany, gracz straci również nieodebrane nagrody. W poniedziałek obliczane są punkty, które gracz zgromadził i na podstawie tych punktów gracz otrzyma nagrodę w postaci skrzynię z zasobami. Dzienne zadania dostępne są dla wszystkich graczy powyżej 6-go poziomu w Tawernie.

Dzienny modyfikator Zadowolenia  

Współczynnik, który ma dodatni albo ujemny wpływ na Zadowolenie, stosowany codziennie i rozdzielony dla całego okresu 24h między dwie migracje.

Więcej informacji na temat dziennych modyfikatorów zadowolenia znajdziesz here.