Далекобоен (тип Бойна единица)  

Бойните единици от Далекобоен тип могат да осъществяват Атака от разстояние. Освен, че по време на битката могат да стрелят без страх от ответен удар, Далекобойните единици също така могат да изстрелват допълнителни залпове, преди да е започнал Ръкопашния бой.
В битка, Далекобойните единици се сражават на Стрелковата линия, или Артилерийската линия, според своето Приоритетно разположение.
Когато бъдат нападнати в Ръкопашен бой, Далекобойните единици обикновено понасят наказания.

Настоящите Далекобойни единици са:

- Лек стрелец
- Тежък стрелец
- Елитен стрелец
- Героичен стрелец
- Катапулт
- Балиста
- Требушет

Данък  

Начинът, по който се печели злато. Налага се върху наетото население и влияе върху дневния баланс на Щастие. Колкото по-висока е ставката, толкова по-големи загуби на Щастие.

Данък на провинция  

Данък в злато, наложен върху работещото население на анексираните провинции и столицата.

Данъчна ставка  

Данъчно ниво, количеството злато получено на час. Има шест данъчни ставки във "Великите хора".

Даряване на армия  

Военни единици дадени на съюза от членовете му и изпратени през Глобалната карта към Сборен пункт или Съюзен замък. Армиите стават собственост на съюза след разтоварването, когато нетните точки за наемането им се отнемат от текущите нетни точки на дарителя и се прибавят към стойността на съюза. Веднъж дарени, армиите не могат да бъдат изтеглени.

За повече информация относно даряването на съюзна армия, натиснете тук.

Дворец  

Мястото, където всички Велики хора живеят. С надстрояването му, можете да приемате повече Благородници в Имперския двор. Дворецът има две допълнителни крила - Генерален щаб и Губернаторски щаб, необходими за платено обучение на губернаторите и генералите за добиване на следващо ниво опит.

За повече информация относно Двореца натиснете тук.

Дворцов кандидат  

Благородник, който все още не е приет в Имперския двор в Двореца.

Депозиране  

Увеличава лихвения процент по депозитите с 0,5% на ниво за кракосрочен депозит и 1% на ниво за дългосрочен депозит. Увеличава защитеното количество злато от депозити в случай на атака с 2% на ниво, започвайки от 7% на ниво 1.

Дефанзивен тактик  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Атаката на всички единици в отбраняващата армия. Ниво 1: +1% Атака; Ниво 2: +2% Атака; Ниво 3: +4% Атака; Ниво 4: +6% Атака; Ниво 5: +10% Атака

Диаманти  

Специален ресурс във "Великите хора" закупени с истински пари или получен безплатно. Диамантите могат да се ползват за различни екстри и улеснения в играта. Те могат да бъдат купени, придобити и временни.

За повече информация относно диамантите, натиснете тук.

Дивизия  

Дивизията е самостоятелно подразделение на войските по време на битка и е част от Бойна линия. Независимо от вида си, всички Бойни единици в дадена Дивизия се бият заедно и представляват обща цел за вражеските атаки.

Дивизиите се ползват само в Полева битка и в Стрелковата и Фронтовата линии. Дивизиите на дадена Бойна линия са винаги един Център и два Фланга.

На Стрелковата линия различните видове Стрелци са пропорционално разположени в трите Дивизии. Когато ръкопашните войски на един играч унищожат Стрелкова дивизия на противника, те получават възможност за Флангова атака срещу останалите вражески Фронтови дивизии.

На Фронтовата линия, всички Ръкопашни единици биват разпределени в Дивизии според своето Приоритетно разположение. След предварителните атаки на Далекобойните единици, Фронтовите дивизии влизат в ръкопашен бой със съответната Фронтова дивизия на врага: Фланг срещу Фланг, Център срещу Център. Унищожаването на нечия Фронтова дивизия позволява на ръкопашните войски на противника да настъпят и да атакуват разположената отзад Стрелкова дивизия.

Ако всички единици в дадена Фронтова дивизия бъдат избити, те веднага биват заместени от Резерва. На практика, Резервът се превръща във Фронтова дивизия, до края на битката или докато не бъде унищожен.

Династичен брак  

Брак между Велики хора от две различни империи. Играчите могат да изпращат своите Велики хора (членове на Имперското семейство или от категорията "Други роднини") на други играчи с предложение за брак с цел да сключат династичен мир. Династичният мир продължава до момента, в който всички наследници на двойката починат или един от двамата играчи не го наруши.

За повече информация относно династичните бракове натиснете тук.

Добив  

1. Генериране на дърво, желязо и камък като резултат от наемане на селяни в мините. Колкото повече население има една провинция, толкова по-високи стойности на добив ще има. Базовото производство на 100 цивилни: 100 дърво / 100 желязо / 100 камък, което може да бъде засилено от Премиум, бонусите от терен, крепостните нива, Бюрокрацията и съюзното проучване Добив.

2. Съюзно проучване, чиито нива прибавят по още 2% към добива на всички членове на съюза.

Доблест  

Това е статистиката, която показва военното поведение на играча, според това дали води честни битки, дали се бие цивилизовано и прочие. Доблестта се печели в битки с активни играчи, но само ако са изпълнени следните условия: загуба на поне 10% от единиците на собствената армия и атакуване в рамките на позволения обхват х2. Всички играчи ежедневно получават +8 точки Доблест за светове със скорост x4 и +20 точки Доблест за светове със скорост x10, а Офицер-дипломатите във 2-ри и 3-ти етап на Статуса на Лоялност - допълнително +4 точки Доблест за светове със скорост x4 и +10 точки Доблест за светове със скорост x10 всеки ден. Губи се Доблест при Опожарявания, атаки извън обхват и отзоваване на армията 15 минути и повече след пускането на атаката. Положителната и отрицателната Доблест влияят на моралa на армията и на щастието в империята.

Забележка: Отнемането на Доблест заради опожаряване се осъществява след провеждане на битката и, затова, фигурира във военния доклад. Отнемането на Доблест поради атакуване извън обхват, обаче, става веднага след пускане на атаката, така че никога не фигурира във военния доклад и Доблестта се взима винаги, дори ако атаката се отзове.

За повече информация относно Доблестта, натиснете тук.

Доклад  

Класифицирана кратка информация.

Видове доклади в Империя онлайн: Военен доклад, Шпионски доклад.

Докладване на съобщение  

Докладване на обидно съобщение, получено от друг играч. Предполага, че администрацията на играта ще прецени съдържанието и, ако е необходимо, ще накаже с мълчание автора му. Единственият начин да се докладва едно съобщение е с натискане на "Докладване" в горния десен ъгъл вътре в самото съобщение.

Допълнителна стена  

Военна сграда.
Тип: Местна, Пристройка, Отбранителна структура
Необходими условия: Фортификация 1, Военна архитектура 3, Крепост 4
Максимално ниво: 10

Крепостна пристройка, увеличаваща Жизнените точки на Крепостта с 5%.

Когато Крепостта бъде надградена, Допълнителната стена се губи. 50% от ресурсите, изразходвани за Допълнителна стена се приспадат от цената на следващото ниво Крепост.

За повече информация за Допълнителна стена вижте тук.

Допълнителни ефекти на управленията  

Разширена версия на модула Управления. През определен период от време се генерират нови, допълнителни ефекти към избраното от вас управление. За наличието на нови ефекти и датата, до която могат да бъдат активирани, ще бъдете известявани със системно съобщение. Може да активирате допълнителни ефекти дори ако управлението ви е Неутрално. Може да подмените автоматично генерираните ефекти с други, срещу диаманти, в рамките на 6 часа в световете в уеб версията и 3 часа в световете в мобилните приложения след първоначалното генериране. Имайте в предвид, че основните ефекти на управлението не отменят допълнителните ефекти. Например, допълнителният ефект "+X пъти по-голямо наказание върху щастието при наемане на випуск военни единици" ще бъде активен и при избрано управление Варваризъм, което има позитивен бонус "Без загуби на щастие при наемане" и ще се отнема щастие при наемане на армия. Също така, при наличен основен ефект като "10% по-бързи и евтини икономически проучвания" и допълнителен ефект като "3% по-бавно и по-скъпо развитите на икономически проучвания", ефектите се сумират и в случая ще се приложи ефект от 7% по-бързи и евтини икономически проучвания.

Други роднини  

Категория, която се появява при смяна на Императора. Братята и сестрите на възкачилия се на престола наследник, заедно с техните семейства, се преместват в графата Други роднини. Ако някой от тях е посочен за наследник и съответно стане Император, неговото семейство отново се премества в родословното дърво.
Неомъжените Велики хора от тази графа не могат да сключат брак с някого от Двореца, но могат да бъдат изпратени като Кандидати за брак до други играчи.

За повече информация относно категорията Други роднини натиснете тук.

Други съобщения  

Съобщение, което дава оперативна информация относно резултати от скорошни действия, ежедневни рутинни събития или предупреждава играча за изтичащи срокове на валидност, за начало или край на ограничителни периоди или за всеки друг системен детайл, за който играчът трябва да е добре осведомен. Оперативните съобщения се получават винаги в жълт плик, но, тъй като са няколко вида, всяко едно от тях носи различен етикет в подменю Системни на меню Съобщения, както следва:
- Мобилизиране на армии – съобщение, което информира за автоматично мобилизирани випуски войници в обучение.
- Фестивали – съобщение, което информира за активиран абонамент за платен с диаманти поетапен фестивал и взетото за услугата количество диаманти.
- Разрастване – съобщение, което информира за току-що анексирана провинция, току-що основана колония, военен или търговски пост; вазализиранеили унищожаване на колония, военен пост или търговски пост.
- Премиум – съобщение, което предупреждава активация или изтичане на Премиум.
- Пристигнали армии - съобщение, което съдържа информация за пристигнала армия след мисия.
- Велики хора - съобщение за неуспешен шпионаж на династичен роднина; новородени велики хора; смърт на велик човек; Дворцови кандидати и т.н.
- Подаръци - съобщения, които ви информират за получен подарък по време на сесия подаръци или автоматично отворени подаръци.

Духовен водач  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Дава ежедневен бонус към Щастието. Ниво 1: +2 Щастие; Ниво 2: +4 Щастие; Ниво 3: +6 Щастие; Ниво 4: +8 Щастие; Ниво 5: +12 Щастие

Дърво  

Произвежда се от наетите в дърводелниците работници. Дървото е необходимо за наемане на армия и за по-голямата част от сградите и проучванията.
Златен еквивалент: 1 дърво = 1 злато

Дърводелница  

Икономическа сграда.
Тип: Местна, Производствена
Необходими проучвания: Архитектура 1
Максимално ниво: 35

Позволява производството на ресурс Дърво. Всяко ниво увеличава местата за работници в сградата.

Дървосекач  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава добива на Дърво. Ниво 1: +2% добив; Ниво 2: +4% добив; Ниво 3: +6% добив; Ниво 4: +8% добив; Ниво 5: +12% добив