Ξυλεία  

Παράγεται από το μισθωμένο πληθυσμό στα υλοτομεία, η ξυλεία απαιτείται για τη στρατολόγηση στρατού και για τα περισσότερα από τα κτήρια και τις έρευνες.
Ισοδύναμο χρυσού: 1 ξυλεία = 1 χρυσός

Ξυλοκόπος  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την παραγωγή ξύλου. Επίπεδο 1: +2% παραγωγή· Επίπεδο 2: +4% παραγωγή· Επίπεδο 3: +6% παραγωγή· Επίπεδο 4: +8% παραγωγή· Επίπεδο 5: +12% παραγωγή