Äldrerådet  

Varje dag vid en viss tidpunkt i Imperiet möts Rådet av huvudmän för att diskutera om befolkningen är nöjd med din regering och besluta om ett uppror eller tumult ska startas eller stoppas.

Räckvidd av netto poäng  

Skillnaden mellan två spelares nettopoäng. [[45Attackerna] mot Imperier utanför omfång x5 (5 gånger större eller 5 gånger mindre, baserad på nettopoängen) är förbjudna. Attackerna mot Imperier utanför omfång x2 orsakar förluster av moral, heder och attackstyrka per varje 0,1 koefficientskillnad utanför det tillåtna omfånget. Attackstyrkan kommer inte att minsta om en angripare utanför det tillåtna omfånget x2 har mindre nettopoäng än försvararen.

Räckvidd för en enhet  

Skytteenheternas skottlängd.

Radie  

Måttenhet för inflytandets omfång. 1 radie = 1 Kejserliga mil

NB! I Imperia Online betyder radie inte det geometriska begreppet med samma namn. I Imperia Online är radie en längdenhet, som mäter avståndet mellan centret och vilken som helst punkt från cirkeln av inflytandets omfång av ett Alliansslott.

Rangordning "Mina vänner"  

En rangordning som visar dina Facebookvänners framsteg. Genom att bjuda in dina vänner att gå med i, kan du hämta belöningar.

Rapport  

Klassificerad kortfattad information.

Typer av rapporter i Imperia Online: Stridsrapport, Spionrapport.

Rapportera ett meddelande  

Rapportera ett kränkande meddelande från en annan spelare. Detta innebär att speladministrationen kommer att värdera dess innehåll och bestraffa författaren med yttrandeförbud om det behövs . Det enda sättet att rapportera ett meddelande är att klicka på "Rapportera" i det övre högra hörnet inne i själva meddelandet.

Regering: Barbari  

Den barbariska regeringen har följande effekter:
Positiva effekter:

10% snabbare och billigare militära forskningar
50% högre befolkningstillväxt
20% lägre arméunderhåll
50% högre bärförmåga av armén
25% snabbare utbildning av enheter
*Ingen förlust av lycka vid rekrytering
50% mer resurser i barbarkistor
50% mindre förluster av ära
Guld från skövlingar och godståg x4
20% snabbare armé resor

Negativa effekter:

10% långsammare och dyrare ekonomiska teknologier
5 nivåer av Spionage
30% mindre huskapacitet
Ingen tributinkomst från vasaller

Regering: Feodalism  

Regeringen Feordalism har följande effekter:
Positiva effekter:

10% snabbare och billigare ekonomiska forskningar
10} nivåer av kontraspionage
15% större gårdskapacitet
50% billigare annektering
100% större garnisonkapacitet
Gratis reparation av fästningar i provinserna
50% fler beskyddade resurser
50% större effekt av fästningen på produktionen i provinserna
10% fler livspoäng av fästningarna
100% mer guvernörserfarenhet

Negativa effekter:

10% större arméunderhåll
10% långsammare och dyrare militära forskningar
20% långsammare armé resor
100% dyrare etablering av kolonier

Regering: Imperialism  

[611]Regeringen] Imperialism har följande effekter:
Positiva effekter:

15% snabbare och billigare ekonomiska byggnader
15% större huskapacitet
75% billigare etablering av kolonier
Guld från vasaller och handelspotential x8
Ingen förlust av lycka på grund av avlägsna besittningar
200% större marknadskapacitet
10% högre effektivitet från kolonierna
100% större kapacitet av transportstationerna
100 Kejserliga mil logistisk bonus
100% större effekt av specialresurserna med undantag av idegran, kol, hästsko och diamanter.

Negativa effekter:

15% långsammare och dyrare militära byggnader
20% större arméunderhåll
-5 nivåer av kontraspionage
20% lägre effektivitet av provinserna

Regering: Monarki  

Regeringen Monarki har följande effekter:
Positiva effekter:

20% snabbare och billigare militära byggnader
20 fler poäng moral i attack
5 Nivåer Spionage
150% större effekt från guvernörens talanger och färdigheter
100% mer generalserfarenhet
Ytterligare 1 infödd talang (högst 4)
En våldsam annektering sänker inte nivån på byggnader
Fortkapacitet x10
3 poäng tillväxt efter en attack mot oberoende stad
10% lägre armé underhåll

Negativa effekter:

10% långsammare och dyrare ekonomiska byggnader
5% mindre gårdskapacitet
10% mindre beskyddade resurser
-5 minde poäng moral i försvar

Regering: Neutral  

Den neutrala regeringen har varken positiva eller negativa effekter på ditt imperiums utveckling.

Regeringar  

En modul som gör det möjligt för spelarna att välja bland 4 typer regeringar för sina imperier.

- Varje typ regering medför sina egna positiva och negativa modifierare till olika sidor av spelet
- De riktar sig till olika spelstilar - offensiv, defensiv m.fl.
- Regeringar får bytas med det sänker tillfälligt imperiet i en övergångsperiod som kallas för Anarki. Den varar i 12 timmar för världshastighet x4/6 timmar för världshastighet x10 och kan förkortas med bonus av nivå "Lagens man".
- Du får välja Neutralitet som lämnar ditt imperium opåverkat av vilka som helst modifierare
- Regeringarna låses upp vid Centralisering 1 och syns i Rankningar

Rekrytera  

Beställning för träning av enheter i den motsvarande kasernen. Rekryteringen kräver rekryteringspris i trä och järn som ökar i enlighet med klassen - lätt, tung, elitenhet och ledig befolkning - en bybo per soldat, men 1 belägringsvapen kräver mer än en bybo för konstruktion.

Reserv  

Tjänar för att ersätta frontzonerna i fall av förlorade enheter i Flanken eller Centret. Om två zoner dödas samtidigt av fiendearmén, då väljs slumpmässigt en av dem och fyller i enheterna i reserv.

Resurs  

Godsen, som arbetarna tillverkar i Imperiets gruvor, liksom de insamladeskatter som befolkningen beskattas med. Allt kan investeras i byggande, forskningar och armé.

Resursers försvarare  

En av färdigheterna som är tillgängliga när man ökar nivån General. Den ökar mängden bevarade resurser som fästningsnivån tillåter. Nivå 1: +10% resurser; Nivå 2: +20% resurser; Nivå 3: +30% resurser; Nivå 4: +40% resurser; Nivå 5: +80% resurser

Resursfyndighet  

Resursfyndigheter är objekt på kartan som tillåter användarna att samla guld, järn och sten. Varje fyndighet innehåller endast en resurstyp. För att samla in resurser behöver du skicka din armé på samlingsuppdrag. Armén som skickats ut till fyndigheten kan återkallas när som helst. Under uppdraget på fyndigheten kan din armé attackeras av andra spelare. Det finns två typer uppdrag - samla och attackera. När fyndigheten väl utarmats på resurser, försvinner den från kartan och ersätts av en ny fyndighet men med olika kartkoordinater.

Resurshandlare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Marknadens kapacitet. Nivå 1: +10% Marknadskapacitet; Nivå 2: +20% Marknadskapacitet; Nivå 3: +30% Marknadskapacitet; Nivå 4: +40% Marknadskapacitet; Nivå 5: +60% Marknadskapacitet

Reträtt  

En order som kan ges till trupper i fort. Order till trupper under Reträtt skall inte engagera fienden i fall av attack mot forten.

Rikskarta  

Kartan, som visar den nuvarande provinsen med provinsens alla byggnader . Den allmänna stilen beror mer eller mindre på nivån Fästning. Den ändras på nivå 4 och 7 avFästningen. Bykartan laddas upp automatiskt efter att man loggar in på sitt konto och det, som visas är huvudstaden.

Rivnings angreppsgrän  

Rivnings angreppsgränsen avgör det högsta antalet beläggringsvapen i angreppslinjen som får attackera en viss fästning samtidigt under ett angrepp på fästning.

Varje beläggringsvapen av rivningstyp upptar ett antal platser i Rivnings angreppslinjen lika med dess operations besättning.

Rivnings angreppslinjen är lika med 3 gånger basgarnisonen av den attackerade fästningen, enligt nedan:

Nivå 1 Fästning: 150 Rivnings angreppsgräns
Nivå 2 Fästning: 300 Rivnings angreppsgräns
Nivå 3 Fästning: 600 Rivnings angreppsgräns
Nivå 4 Fästning: 1,200 Rivnings angreppsgräns
Nivå 5 Fästning: 2,400 Rivnings angreppsgräns
Nivå 6 Fästning: 4,800 Rivnings angreppsgräns
Nivå 7 Fästning: 9,600 Rivnings angreppsgräns
Nivå 8 Fästning: 19,200 Rivnings angreppsgräns
Nivå 9 Fästning: 38,400 Rivnings angreppsgräns

Rövare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns bärförmåga. Nivå 1: +4% Bärförmåga; Nivå 2: +6% Bärförmåga; Nivå 3: +10% Bärförmåga; Nivå 4: +14% Bärförmåga; Nivå 5: +20% Bärförmåga