Premium členstvo  

Máte možnosť zvyšovať úrovne Prémium a dostávať väčšie a rôznorodejšie bonusy. Zbierate body Prémium, pričom míňate diamanty vo svojom globálnom účte vo všetkých svetoch verzie 6, bez turnajov. Môžete aktivovať svoj Prémium balíček s jednorázovou platbou na obdobie 30 dní.

Plný balík bonusov, pri úrovni 10 Prémium, zahrňuje:

- bonus k prírastu obyvateľstva
- bonus k ťažbe
- bonus k útoku armády
- každodenný bonus k Šťastiu vo všetkých provinciách
- bonus k životným bodom armády
- bonus ku kapacitám Nákladnej stanice
- rýchlejší výcvik jednotiek a väčšie kapacity kasární
- väčšie odmeny za dokončené úspechy
- dodatočné miesto pre stavby
- predmety
- inteligentné možnosti

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Premium balíčka pozrite menu Prémium v hre.