Обикновен терен  

Терен на колония без бонус. Не дава никакви специални привилегии за основоположника си, но, поради това, че атаките извън обхват х5 по нея са забранени, а тези извън обхват х2 причиняват на нападателя спад за морала, доблестта и параметъра атака, следвайки правилата на всяка нормална атака, осигурява сравнително спокойствие за суверена.

Обоз  

Количеството злато, отговарящо на 24-часовата издръжка в злато на избитата армия, което победителят в битката печели. Златото от обоз не се нуждае от товароносимост, за да бъде транспортирано от бойното поле до изходната Империя. При унищожаване на вражески товарни колички не се печели обоз.

Обсадна машина (тип Бойна единица)  

Обсадните машини са специализирани Бойни единици, чиято основна функция е разрушаване на вражески Крепости и унищожаване на противникови Обсадни машини. Според мястото си на бойното поле, Обсадните машини могат да са от Стенобоен тип или тип Артилерия.

На Обсадни машини най-добре противодействат Балисти.

Всички Обсадни машини се строят в сградата Обсадни машини.

Общи умения за единиците:
+ Разчет

Настоящите Обсадни машини са:
- Таран
- Катапулт
- Балиста
- Требюшет

За конкретни показатели на Обсадни машини вижте тук.

Обсадни подобрения  

Военно проучване, което дава +3% към атаката и жизнените точки на обсадните машини. Спомага за обучението на елитни единици.
Максимално ниво, вземано предвид при пресмятане - 50 (общо лични и съюзни нива).

Обсег на влияние  

Териториалният израз на съюзното влияние.

Обсег на единица  

Далечината на изстрела на стрелковите единици.

Обучение  

Процесът между наемане и мобилизиране, когато обикновените селяни стават смели войници. Колкото по-елитнa е единицата, толкова по-дълго е обучението. Времето за обучение на единиците се съкращава с 20% с активирането на Премиум. Випуските в обучение се появяват в иконка, разположена в дясната част на картата на селото.

Обхват от нетни точки (обхват)  

Разликата в точките на двама играчи. Нападенията по империи извън обхват х5 (5 пъти по-малки или по-големи Империи на база на нетни точки) са забранени. Нападенията по Империи извън обхват х2 причиняват спад в моралa, доблестта и силата на атаката за всeки 0,1 коефициент разлика извън позволения обхват. Силата на атаката няма да намалее за битка извън обхвата х2, ако атакуващият има по-малко нетни точки от защитника.

За повече информация относно нападенията извън обхват, натиснете тук.

Обход  

Опция да изпратите армията си да обикаля за избран период от време без определена цел, така че да избегнете разбиването ѝ при вражески нашествия. Максималната продължителност на обхода е 12 часа.

Общо средно щастие  

Средното щастие на една миграционна група, пресметнато чрез събиране на индивидуалните стойности нa средно щастие и разделяне на полученото на броя империи, участващи в групата.

Обявяване на война  

Преминаване от Неутралитет или Враждебност към състояние на война.

Окрупняване на предмети  

Опция, която позволява обединяване на множество предмети с малък ефект от един и същи вид в един (или няколко) предмет/а с по-голям ефект. Предметите, които могат да се окрупняват са 3 групи:
- предмети за съкращаване на време – важи за предмети с 1, 5 и 10 минути съкращение;
- предмети за опит – важи за предмети със 100, 200 и 500 точи опит;
- предмети за премиум – важи за предмети със 15 мин, 30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч.
За да се появи опцията за окрупняване (в меню Инвентар), е необходимо играчът да разполага с минимален брой предмети от всяка група:
- общото времетраене на предметите за съкращаване на време трябва да е не по-малко от 1 ч.
- общият брой точки на предметите за опит трябва да е не по-малко от 2000
- общата продължителност на предметите за премиум трябва да е не по-малко от 24 ч.

Опашка  

Опция, която осигурява допълнителни места за влагане на ресурс. Има опашки за сгради, проучвания и армия.

Опашка за армия  

Добавяне на випуски за обучение на опашкa ако няма повече свободни места в казармите, но има свободни випуски, позволени от нивото на Военна доктрина. Випуските на опашка се обучават един след друг и времената им за обучение се натрупват. Ако разполагате с достатъчно ресурси и население, може да наемете и/или подобрите всички оставащи свободни випуски наведнъж, но не забравяйте, че ще се наредят на опашка. Първият випуск на опашката в една провинция и една казарма може да бъде обучен мигновено за диаманти. Всеки випуск под 6 часа оставащо време изисква 170 диаманта. Мигновеното обучение на един випуск предполага преизчисляване на оставащите времена на другите випуски, наредени на опашка.

Забележка: Опашката за армия не е достъпна, когато Империята е под атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Опашка за проучвания  

Играчите имат възможността да поръчат едновременно до 4 проучвания (4 икономически и 4 военни), които се подреждат в опашкa и автоматично се построяват едно след друго. Всички проучвания на опашка, освен първото, са в режим изчакване - броячите им са статични и времето ще започне да намалява, веднага щом станат първо проучване в опашката. Проучване на изчакване в опашката може да бъде преместено на първo място в опашката като прогресът на изместеното проучване не се нулира, а само се паузира. Всяко проучване в прогрес може да бъде отказано, което връща 50% от вложените ресурси. В една опашка могат да се поръчват повече от едно ниво на едно и също проучване, но само последното поръчано ниво може да се откаже. Всяко проучване на по-малко от 3 оставащи часа може да бъде завършено мигновено с диаманти.

Забележка: Опашката за проучвания, както и отказването на проучвания, не са достъпни когато Империята е под атака*. Разместването на проучвания в опашката е опция на разположение на акаунти с ниво на акаунта 7 или по-високо.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Опашка за сгради  

Играчите имат възможността да поръчат едновременно до 4 сгради в една опашка (икономическите и военните са отделени), които автоматично се построяват една след друга. Всички сгради на опашка, освен първата, са в режим изчакване - броячите им са статични и времето ще започне да намалява, веднага щом станат първа сграда на опашката. Сграда на изчакване в опашката може да бъде преместена на първo място в опашката. Прогресът на изместената сграда не се нулира, а само се паузира. Всяка сграда в строеж може да бъде отказана, което връща 50% от вложените ресурси. В една опашка могат да се поръчват повече от едно ниво на една и съща сграда, но само последното поръчано ниво може да се откаже. Всяка сграда на по-малко от 12 оставащи часа може да бъде построена мигновено с диаманти.

Забележка: Опашката за сгради, както и отказването на сгради, не са достъпни, когато Империята е под атака*. Разместването на сгради в опашката е опция на разположение на акаунти с ниво на акаунта 7 или по-високо.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Опит на Генерала  

Сборът от точки опит, които генералът е спечелил от предвождането на победоносни битки. Опит се тупа от всяка спечелена битка срещу играчи в обхвата x2 или срещу независими градове.
Генералите печелят 1 точка опит срещу други потребители, ако армията която командват унищожи вражески единици със златен еквивалент (не умножен по 2 за точки, а истинския) равен на нетните точки на акаунта победител от преди битката, разделени на 100.
При атака по независим град генералите печелят 1 точка опит, ако златният еквивалент на армията (не умножен по 2 за точки, а истинския) е равен на нетните точки на потребителя от преди битката, умножени по 1,5.

За повече информация относно опита на генералите вижте тук.

Опит на Губернатора  

Сборът точки опит, които губернаторът е придобил от присъствието на поста си. Губернаторите печелят по 2 точки опит всеки 1.2 минути. Най-високото ниво опит, което могат да достигнат е 20. Императорът има бонус над този лимит - той може да достигне до 30-то ниво опит.

Губернаторите могат да печелят опит само докато са на поста си, така че ако ги изпратите на мисия или ги свалите от поста, те няма да получават точки опит за времето на отсъствието си.

За повече информация относно опита на губернаторите вижте тук.

Опожаряване  

Нанася щети върху цивилното население. Ако има полева армия в защита, първо трябва да бъде разбита и чак след това опожаряването може да се осъществи, т.е. Полева битка предхожда опожаряването. Печели се злато за всеки избит жител. Има наказание под формата на загуба на доблест.

За повече информация относно Опожаряването, натиснете тук, тук и тук.

Оптимален добив  

Бутон, разположен в меню "Наемане на работници във всички провинции". Наема цялото население приоритетно да произвежда ресурсите с най-големи бонуси; ако бонусите са еднакви, населението е наето първо да произвежда желязо, после камък и последно дърво.

Освободено население  

Освободеното население е награда за победи срещу Варварски стан на Роботърговците. То се появява в Съкровищницата, където може да бъде получено веднага или в по-късен момент.
Когато решите да получите Освободеното население, то ще бъде добавено към Местното население на избраното към момента Владение.

Основаване  

Придобиване на пълен контрол с включени всички права върху определена територия на Глобалната карта и полагане основите на готови за експлоатация с различни цели административни единици или военни съоръжения. В световете на Империя Онлайн могат да се основават колонии, търговски и военни постове, както и сборни пунктове.

Отговорник на военен пост  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава лимита единици, които могат да се разположат във Военен пост. Ниво 1: +2% лимит; Ниво 2: +4% лимит; Ниво 3: +6% лимит; Ниво 4: +10% лимит; Ниво 5: +15% лимит

Отметка  

Препратка за бърз достъп до определен обект от Глобалната карта. Един обект може да бъде отметнат с натискане на лявото копче на мишката върху него и избиране на последната опция, налична в менюто. Отметнатите обекти са достъпни от меню Отметка, което се намира в лявата част на екрана. Играчите могат да създават до 20 отметки. Съюзниците могат да споделят отметки помежду си, така че на практика имат достъп до повече от 20 отметнати обекта.

Отрицателен баланс на златото  

Когато разходите са повече от приходите и натрупаното злато намалява вместо да се увеличава. Отрицателният баланс може да има в случай на огромна издръжка на армията и/или вноски по заем. Ако не сте влизали в акаунта си повече от 24 часа и златото ви е отрицателно, то автоматично ще стане нула. Ако сте активирали ваканционен мод, обаче, златото ще остане отрицателно.

Отстъпление  

Заповед, която може да бъде дадена на войска разположена във военен пост. В случай на вражеска атака към военния пост, войските в отстъпление няма да участват в битка.

Офицер  

Общо название на всички офицери във втори етап на лоялност.

Офицер-Дипломат  

Съюзният пост, който се грижи за междусъюзните отношения и дипломатически позиции с вражески или приятелски съюзи. Специален бонус - +1 точка Доблест ежедневно, но само във втория и третия стаус на лоялност.

За повече информация относно правата и дивидентите на офицер-дипломата, натиснете тук.

Офицер-Изследовател  

Съюзният пост, който се грижи за съюзните проучвания. Специален бонус - 20% по-бързо проучване, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от статуса му на лоялност в съюза.

За повече информация относно правата и дивидентите на офицер-изследователя, натиснете тук.

Офицер-Строител  

Съюзният пост, който се грижи за съюзните сгради в замъците. Специален бонус - 20% по-бърз строеж, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от статуса му на лоялност в съюза.

За повече информация относно правата и дивидентите на офицер-строителя, натиснете тук.

Офицер-Финансист  

Съюзният пост, който се грижи за съюзните капитал и вложения. Специален бонус - 50% по-ниска фиксирана комисионна, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от статуса му на лоялност в съюза.

За повече информация относно правата и дивидентите на офицер-финансиста, натиснете тук.

Офицерски кандидат  

Военно звание, присъждано на играч с 3 000-7 499 военни точки.

Офицерско крило  

Единица от съюзнaта структура, която се състои от всички офицери. Членовете на Офицерското крило имат индивидуални специални бонуси.