Taht salonu  

İmparatorluğun ekonomik ve askeri gelişimine dair istatistiklerini görebileceğiniz yer - gelirler, giderler, işçiler, üretim, binalar, araştırmalar, ordu, özel kaynaklar. Taht salonundan teslim olma aktif hale getirilir ve ana eyalet değiştirilebilir.

Taksit  

İmparatorluğun saat başına otomatikman geri ödenen altın miktarı.

Taktik  

Her seviye 1 Düzenin oluşturulmasını sağlar.

Tanrılar Tarafından Sevilen  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Tapınaktan alınan hediyelerin miktarını arttırır. Seviye 1: %1; seviye 2: %2; seviye 3: %4; seviye 4: %6; seviye 5: %10

Tapınak  

Nüfusun kutsal barınağı. Bu yeri her gün ziyaret edip Tanrıların İmparatorluğunuza neler vermeye karar verdiğini anlayabilirsiniz. Burada ödül olarak Maksimum Mutluluk, bir araştırmanın süresini düşürmek, altın, kaynak ya da ordu alabilirsiniz. Muhtemel kaynak miktarı ya da ordu sayısı, İmparatorluğun 1/2 ve 32 saatlik üretimi arasında değişebilir (altın hesaplanmadan). Bir oyuncu, her 12 saatte bir sandık ücretsiz açabilir. Ücretsiz bir hediyeyi en az üç kere aldıysa, 680 [217]elmas] karşılığında ikinci bir hediye alabilir, 680 elmas karşılığında bir hediyeyi en az üç kere aldıysa, 2550 [217]elmas] karşılığında üçüncü bir hediye alabilir. Eğer 2550 [217]elmas karşılığında bir hediyeyi en az 3 kez aldıysa, 4250 [217]elmas] karşılığında dördüncü bir hediye alabilir. Eğer 4250 [217]elmas] karşılığında bir hediyeyi en az 3 kez aldıysa, 8330 [217]elmas] karşılığında beşinci bir hediye alabilir. Eğer 8330 elmaslık hediyeyi en az 3 kez aldıysanız, 16830 [217]elmas] karşılığında altıncı bir hediye alabilir

Tarafsız bölge  

Büyük tapınağın seviyesi eşit olan iki ittifak sarayının etki alanlarının çakıştığı bölge. Tarafsız bölgenin yarıçapı iki ittifağın her birine eklenen 2 eşit kısma bölünür ve ilgili bölgede yer alan İmparatorluklar sahip olduğu üretim, moral ve mutluluk günlük bonuslarını kaydeber.

Tarafsız eyalet  

İlhak edilmemiş veya köleleştirilmemiş ve oyuncunun ganimet almak amacıyla maksimum 10 kere saldırma dışında üzerine herhangi hakları olmadığı her eyalet. Tarafsız eyaletler 3 çevreye ayrılmaktadır. Her çevrenin aşağıdaki özellikleri etkileyen değiştiricileri var: çiftliğin etkisi, verimlilik, üretim, başlangıç nüfus, başlangıç binalar seviyeleri ve Mutluluk.

Tarafsız eyaletler hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ve buraya.

Tarafsızlık  

Tarafsızlık, bir ittifağın varsayılan durumu veya ittifağın bir anlaşmanın iptalinin sonucunda aldığı ilişki ya da Düşmanlık ilişkisinin durdurulması hakkında isteğinin oynalanmasıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Taş  

Taş ocağına işe alınmış işçiler tarafından üretilen taş Kalenin yapılması için gerekli temel kaynak, bir de bazı binaların ve araştırmaların yapılması için kullanılır.

Altın eşdeğeri: 1 taş = 1 altın

Taş ocağı  

Taşın üretildiği bina. Her seviye taş ocağındaki iş yerlerini arttırır.

Taşçı  

[467]Vali] seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Taş üretimine bonus. Seviye 1: +%2 üretim; Seviye 2: +%4 üretim; Seviye 3: +%6 ürrtim; Seviye 4: +%8 üretim; Seviye 5: +%12 üretim

Taşıma kapasitesi  

Bir birimin, askerin veya yük arabasının düşman eyalet/koloniden ya da tarafsız eyaletten taşıyabildiği kaynak miktarını belirten parametre.

Taverna  

Sadece ana eyalette bulunan, kumar oyunlarının ve altını yatırılıp çekilemeyen Ludo oyununun (Kızma bilader) oynandığı yer. Taverna kapasitesi Premium oyuncularda 31875 altın, Premium olmayan oyuncularda 31875 altındır.

Tecrübe puanları  

Tecrübe seviyesi  

Vali ve generalin belirli pozisyondayken kazandığı tecrübe seviyelere bölünür. Tüm valiler için 20 seviye mevcut (ek 10 seviye İmparator için mevcuttur). General'in tecrübe seviyeleri için aynı şey geçerli.

Seviyelerin her birisine gerekli tecrübe punaları bakabilirsiniz
buraya.

Teğmen  

15 000-22 499 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Tek seferlik Mutluluğun değiştiricisi  

Mutluluk üzerine olumlu veya olumsuz tek seferlik etkisi olan ve mutluluğun güncel değerine ilave edilmiş ya da çıkartılmış faktör.

Tek seferlik Mutluluğun değiştiricileri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Teknoloji ağacı  

Tüm binaların, araştırmaların ve askeri birimlerin yapılmasının gereksinimlerini gösteren yardımcı özellik.

Temel garnizon  

Terhis etme  

Askerlerin görevden alınması. Eğitimi için harcanan kaynakların %50si iade edilir.
Son yaptığınız ordu terhisinden sonraki 8 saat içinde ordu terhis edebileceksiniz. Şöyle ki; Terhis etmek istediğiniz ordunun net değerinin mevcut ordunun net değerinin %25'ini geçmemesi durumunda, ordu terhis edebilirsiniz. Eğer bu 8 saatlik sürede %25'ten daha az oranı terhis etmişseniz, o dönemde edinmiş olduğunuz her bir ek ordunun net değeri, kalan ordunuzun net değerine eklenecek ve %25 olan terhis sınırına erişene kadar hesaba alınacaktır.

Terkedilmiş İmparatorluk  

60 saatten fazla aktif olmamış oyuncunun imparatorluk. İki tip terkedilmiş imparatorluk var: hala üreten, altınla dolu kutu ile işaretlenmiş olanlar, ve aktif olmayan, boş kutu ile işaretlenmiş olanlar. Üreten imparatorluklara 60 saat içinde giriş yapılmazsa inaktif olur ve kaynak üretmeyi keser.
Terkedilmş imparatorluğa yolculuk 0.66666666666667 dakikadan az süremez.
Terkedilmiş imparatorluklara saldırmak için net puanlarda limit yoktur. Askeri puanlar ve/veya onur kazanılmaz.
En az 168 saatlik bulunmamadan sonra İmparatorlğuna döndüğü için oyuncu aşağıdaki ödüller alır:
- yıkık kaleler tamir edilmiş
- Mutluluk oranlarının maksimum oranlarında
- İmparatorluğunuzun Geri dönmüş İmparatorun koruması altında bulunması - 48 saat içinde size kimse saldıramaz ve siz kimseye saldıramazsınız.
- İmparatorluğun 48 saatlik üretiminin ücretsiz olarak alımı.

Teslim olma  

Bir imparatorluğun başka imparatorluğun saldırılarından 16.8 saat içinde korunmalı olmasını sağlayan özellik. Bu süre içinde teslim olan ve teslim olunan olmak üzere iki imparatorluk arasında saldırılar gerçekleştirilemez. Teslim olmayı, teslim olmak istediğiniz oyuncuya son 4.8 saat içerisinde saldırmadığınız takdirde ve o son 4.8 saat içerisinde size saldırdığı takdirde aktif hale getirebilirsiniz. Teslim olabileceğiniz oyuncular listesi Taht salonu menüsünün Teslim olma sekmesinde görülebilir.

Teslim olma hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Tıbbi Bilgin  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Savaş sonrası iyileşen askerlerin yüzdesine bonus. Seviye 1: +%1; Seviye 2: +%3; Seviye 3: +%3;
Seviye 4: +%4; Seviye 5: +%6

Ticaret  

1. seviyeden sonraki her seviye ticaret komisyonunu %2 azaltır. Temel komisyon %20dir. Teklif sunma komisyonu sabitlenmiştir - %10. Araştırmanın maksimum seviyesi - 11.

Ticaret dengesi  

Altın transferinin tarihinin sayısal özeti - gerçekleştirilmiş transferler ve alınmış altın. Altın transferi (iki yönde) yapılmadığı takdirde ticaret dengesi 0; her gönderilen miktar dengeden çıkarılır, her alınan miktar - güncel dengeye ilave edilir.

Ticaret dengesi hakkında daha fazla bilgi için buraya.

Ticaret komisyonu  

Kaynak teklifi satıldığında alınan satış komisyonu. Temel komisyon oranı %40tır, ancak pazar ilişkileri araştırmasının geliştirilmesiyle seviye başına %2 düşürülebilir.

Pazar ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Ticaret potansiyeli  

Ticaret yolu  

Topçu hattı  

Tribün  

Bu ittifak sohbet odasında tüm ittifak üyeleri pozisyonu ne olursa olsun mesaj bırakabilir. En eski mesajlar en altında, en yeni olanlar en üstte sıralanmaktadır. Tribüne gelen yeni mesajların Mesaj bölümünde bildirilmesi yoktur. Hiçbir yeni mesajı kaçırmamak için tribün ekranını açık tutup sürekli yenilemeniz lazım.

Tuğgeneral  

150 000-224 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Tümgeneral  

225 000-324 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.