Närstridsenhet(en typ Stridsenhet)  

Stridsenheterna från typ Närstrid behöver stå väldigt nära fienden för att kunna utföra en attack. När de möts på slagfältet börjat närstridsenheterna från båda arméerna att växla slag samtidigt.
I strid kämpar närstridsattackerna på Frontlinjen, i Centret eller Flanken, beroende på sin Prioritetsarméförläggning.

Närstridsenheter som finns för närvarande är:

- Lätt spjutman
- Tung spjutman
- Falang
- Lätt svärdsman
- Tung svärdsman
- Gardist
- Lätt kavalleri
- Tungt kavalleri
- ]Paladin
- Murbräcka

Nederlag  

Att förlora en strid.

Nederlag i attack  

Förlora en strid i attack.

Nederlag i försvar  

Förlora en strid i försvar.

Negativ guldbalans  

När kostnaderna är mer än inkomsterna och det lagrade guldet minskar istället för att öka. En negativ balans kan inträffa i fall av ett enormt underhåll av armén och/eller låneavbetalningar.
När du inte har loggat in på ditt konto i mer än 24 timmar och ditt guld är negativt, kommer det automatiskt att bli noll. Men om du har aktiverat semesterläge kommer guldet att förbli negativt.

Netto poäng  

De representerar spelarens nuvarande styrka. De tjänas genom byggnader, forskningar och soldaternas rekrytering och beräknas enligt mängden och typen av förbrukade resurser.
- 1 nettopoäng =1000 guld / 1000 trä / 1000 järn / 1000 sten, spenderade för byggnader eller forskningar.
- 1 nettopoäng =500 guld / 500 trä / 500 järn / 500 sten, spenderade för armérekrytering.

Neutralitet  

Standardinställdastatusen för varje allians eller statusen som en allians får när en överenskommelse ogiltigförklaras eller när man får en bekräftelse på sin egen begäran att ändra statusen från Fientlighet till positiva diplomatiska relationer.

För mer information om neutralitet, klicka här.

Nivåer på de globala kontona  

De här nivåerna avser alla världar där en spelare har ett konto med ett och samma användarnamn. De skall aldrig försvinna och aldrig sjunka ner. Erfarenhet för kontot får vinnas på flera sätt:
- att samla nettopoäng;
- att samla militära poäng;
- att förstöra fiendens spioner.
För varje nyfött barn av en adelsman får du en 20% bonus erfarenhet på kontot under sex timmar i motsvarande värld.
När du nått en viss nivå av kontot, ska du vinna olika extra tillägg, bonusar och belöningar i spelet.

Nomadiska invasioner  

Det är den äldsta turneringen i spelets historia; den ägde rum först i 2006. Deltagarnas huvudsyfte är att försvara sina imperier mot ett otal datorgenererade nomadattacker som skickas ut om vissa intervaller. Förberedelsen och möjligheten att bygga upp ett bra försvar före en attack är avgörande eftersom nomadiska enheter inte har någon bärförmåga, de plundrar alltid allt i en fästningsbelägring. Dessutom, om den angripande armén segrar i en fästningsbelägring, kommer spelarens alla byggnader att förlora 1 nivå. De grundläggande poängen kommer att dras från spelarens aktuella nettopoäng. För varje lyckad defensiv seger mot nomader ska varje spelare få en militär inkomst som är lika med 50% av de ödelagda fiendearméernas motsvarande värde i guld fördelad jämnt mellan trä och järn. Inkomsten ska vara tillgänglig i endast 10 timmar. Det ska inte ges militär inkomst för avslagna attacker mot spelare. Alla spelare har högst 50 liv. För varje strid som förloras dras 1 liv. Om en spelare förlorar alla sina liv är han inte heller berättigad att tävla för stora eller specialpriser. Vinnarna i turneringen kommer att få diamanter och speciella medaljer i belöning.

För flera upplysningar och för att läsa den fulla versionen av reglerna till Nomadiska invasioner, vänligen klicka here.

Nybörjare  

1. En militär grad tilldelad spelare med 0-149 militära poäng

2. Ett samlingsbegrepp för alla ordinarie medlemmar i första lojalitets skedet.

Nybörjarskydd  

Ett alternativ som kan aktiveras av alla spelare med färre än 5000 poäng som har attackerats, när en aktiveringsknapp dyker upp i stridsrapporten samt från en av de uppdrag från Handledningen. Kontot under nybörjarskydd kan inteattackeras. Om du attackerar en spelare, kommer ditt nybörjarskydd att aktiveras, som betyder att andra spelare skulle kunna attackera dig. Spelarna med nybörjarskydd visas med ikon med ett babyvagn i rangordningen. Alternativet upphör automatiskt när kontot når 1000 nettopoäng eller 168 timmar har passerat efter aktiveringen.