Następca  

1. System określa automatycznie następcę tronu. Na samym początku gry następca to pierworodne dziecko władcy. Gracze mogą zmieniać następcę kiedy tylko zechcą.

Po więcej informacji o sukcesji tronu kliknij tutaj.

2. Talent dziedziczony tylko przez następcę tronu. Daje następujące bonusy: +5 do morale w każdej bitwie i +5 punktów do zadowolenia dziennie dodawanych do wartości zadowolenia w posiadłości w której jest gubernatorem.

Natychmiastowa budowa  

Wcześniejsze wprowadzenie do eksploatacji budynku. Aby skorzystać z tej opcji musicie zapłacić diamentami i jest dostępna tylko dla budynków, do których są potrzebne mniej niż 6 godzin do realizacji. Jedna godzina budowy kosztuje 170 diamentów. Opcja ta nie jest dostępna podczas wrogiego ataku imperium*.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Natychmiastowa kolonizacja  

Opcja, która natychmiast kończy podróż kolonizatorów do pożądanego terenu kolonii w zamian za 510 diamentów na godzinę, tylko jeżeli Imperium nie jest atakowane.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Natychmiastowe badanie  

Wcześniejsze realizacja badania. Opcja jest płatna i jest dostępna tylko dla badania, którym pozostało do końca mniej niż 24h*. Jedna godzina badania wymaga 510 diamentów. Opcja nie jest dostępna podczas wrogiego ataku.

* To jest podstawowy limit. Im większy rozwój, punkty ekonomiczne i wydane na natychmiastowe badania diamanty, tym wyższy staje się limit.
** Istnieje jednak wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Natychmiastowe wyszkolenie  

Wcześniejsze wyszkolenie jednostek. Opcja ta jest płatna. Tylko pierwszy rocznik w kolejce w danej prowincji lub koszary może być natychmiast wyszkolony , płacąc diamentami. Jeżeli pozostało mniej niż 6 godzin do końca treningu, możesz zapłacić 170 diamentów. Natychmiastowe wyszkolenie oznacza, że czas który się gromadzi w kolejce zostanie ponownie obliczony. Natychmiastowe wyszkolenie nie jest dostępne kiedy imperium jest atakowane.

Natychmiastowy atak  

Natychmiastowe stoczenie bitwy miedzy graczem i jego niezależnych prowincji. Opcja wymaga 1 diament za każdą bitwę i oznacza, że armia przybywa, walczy i wraca natychmiast. Natychmiastowy atak nie jest dostępny podczas wrogiego ataku.

Natychmiastowy imperialny transport  

Opcja dostępna dla wszystkich graczy, Premium i zwykłych, która rozładowuje misje transportowe(przemieszczanych zasobów) między prowincjami, kolonii, targowiska i bazy wojskowe natychmiast, bez czekania potrzebnego czasu. Natychmiastowy transport jest dostępny tylko w czasie pokoju. Podczas ataku suweren nie może z niego korzystać*.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Natychmiastowy kolonialny transport  

Opcja, która rozładowuje wózki transportowe,które transportują zasoby albo przemieszczają się od, do albo między koloniami natychmiast w zamian za 1 diament na godzinę, tylko jeżeli Imperium nie jest atakowane.

Natychmiastowy przyjazd  

Opcja dostępna dla wszystkich graczy, Premium i zwykli, która natychmiast rozładowuje armie, podróżujące między anektowanymi prowincjami. Natychmiastowy transport jest dostępny tylko w czasie pokoju. Podczas wrogiego ataku suweren nie może z nim korzystać*.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Naukowiec  

Umiejętność, dostępna tylko dla cesarza, gdy on podniesie swój poziom doświadczenia gubernatorskiego. Każdy poziom tej umiejętności skraca czas badania technologii w uniwersytecie. Poziom 1: -1%, Poziom 2:-2%, Poziom 3: -4%, Poziom 4: -6%, Poziom 5: -10%

Naukowiec medyczny  

Umiejętność, która staje się dostępna gdy generał podwyższy swój poziom doświadczenia. Zwiększa ona limit jednostek, które odnowią się po bitwie. Poziom 1: +1% do limitu; Poziom 2: +2%; Poziom 3: +3%; Poziom 4: +4%; Poziom 5: +6%

Naukowiec wojenny  

Umiejętność, dostępna tylko dla cesarza, gdy on podniesie swój poziom doświadczenia gubernatorskiego. Umiejętność ta zmniejsza czas badania technologii w uniwersytecie wojennym. Poziom 1: -1%; Poziom 2: -2%; Poziom 3: -4%, Poziom 4: -6%, Poziom 5: -10%

Nazwa użytkownika  

Nazwa, z którą użytkownik rejestruje się i która automatycznie staje się nazwą jego Imperium. Raz stworzone nazwy użytkownika nie mogą być zmieniane. Rejestracja nazwy użytkownika w jednym Świecie Imperii Online zastrzega Wam prawo korzystania z tej nazwy we wszystkich innych światach. Nikt nie będzie mógł Wam ją odebrać.

Neutralność  

Status domyślny każdego sojuszu albo status, który sojusz dostaje po anulowaniu umowy albo po otrzymaniu potwierdzenia własnej propozycji do przejścia od stanu wrogości na pozytywne dyplomatyczne stosunki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Niezależne miasto  

Niezależna posiadłość rozmieszczona na Mapie globalnej lub w ekskluzywnej strefie gracza, która może zostać podbita w dwóch sposobach: anektowana lub zamieniona w wasala. Dopóki jest niezależna można ją plądrować nieograniczoną liczbę razy. Istnieją 10 poziomów niezależnych miast według swojego rozwoju i armii. Pierwsze 4 poziomy są w granicach strefy ekskluzywnej.

Więcej informacji odnośnie niezależnych miast znajdziesz tutaj,tutaj i tutaj.

Niezależny Zamek  

Zamek, który nie jest własnością któregoś sojuszu. Niezależny zamek posiada twierdzę 8, strzelcy garnizonowe oraz armię polową, które wyświetlającą się po kliknięcie na zamek. Poziom twierdzy nie zniża się o 1 po każdym pomyślnym ataku, pozostaje 8. Zamek jest zdobyty wtedy, kiedy zostaną mniej niż 1000 wojennych jednostek. Budowa twierdzy w podbitym zamku musi zacząć od 1 poziomu.

Więcej informacji o niezależnych zamkach i ich zdobycie możecie znaleźć tutaj.

Niezniszczalna kolonia  

Kolonia, która wróg nie może zniszczyć. Aby Twoja kolonia stała się niezniszczalna, musisz rozbudować twierdzę do poziomu 8 i ochronić ją przed zniszeczeniem na okres 1.4 dni. Niezniszczalna kolonia ma te same funkcje co anektowana prowincja. Jeśli wróg zaatakuje kolonię, w razie pomyślnego oblężenia, poziom twierdzy nie obniża się, aby ją odbudować muszisz tylko zapłacić za naprawę.

Uwaga: Opcja zniszczenia kolonii dostępna jest dla właściciela.

Niska stawka podatku  

Trzeci poziom opodatkowania. 300 złota za każdych 100 pracowników na godzinę. Odbiera 15 Zadowolenia na 24h.

Niwelowanie szarży  

Charakterystyczna cecha

Cecha 'Niwelowanie szarży' skutecznie działa przeciw Pędu jednostek kawalerii

Jednostki posiadające cechę:

- ciężcy włócznicy
- pikinierzy