Наглеждане  

Законната помощ от приятел в икономическото Ви развитие без да е необходимо да давате паролата или които и да е други лични данни на никого или да рискувате да бъдете наказан/а от Администрацията на Империя Онлайн.

За повече информация относно наглеждането, натиснете тук.

Наемане  

Поръчване на обучениe на единици в съответната казарма. Наемането изисква цена в дърво и желязо, която се увеличава съгласно с класовете - лек, тежък, елитен, и незаето население - един селянин на войник, но 1 обсаднa машинa изисква повече от един човек за строежа си.

Наказан играч  

Потребител, временно изгубил достъп до атакуване и търговия в акаунтa си, поради експлоатиране на бъг или нарушаване на правилата. Наказанието може да продължи 24ч, 168ч, 720ч или цяла година. Наказаните играчи са придружени от иконка с червен хикс и могат да бъдат нападани.

Наказан с мълчание играч  

Потребител, временно изгубил правото да изпраща лични съобщения и да публикува коментари по профилите, поради изпратено едно или няколко съобщения с обидно съдържание, докладвани от съответните получатели. Играч може да бъде наказан с мълчание за 24 часа (за първото обидно съобщение/коментар), 168 часа (за второто обидно съобщение/коментар) и за цяла година (за третото обидно съобщение/коментар). Потребителите наказани с мълчание са отбелязани с иконка "без звук" върху Глобалната карта и в меню Класиране.

Наказание атака  

Спад в параметъра атака поради нападение извън обхват - 3% за всеки 0,1 коефициент разлика извън позволения обхватнетни точки х2, валидно само в с случаите, в които нападателят е по-големият акаунт.

Нападател  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Повишава Морала на армията в нападение. Ниво 1: +2 Морал; Ниво 2: +4 Морал; Ниво 3: +6 Морал; Ниво 4: +8 Морал; Ниво 5: +12 Морал

Нарушаване на династичен мир  

Шпионаж или атака на играчи, с които сте сключили династичен мир водят до нарушаването му и придобиването на чертата Безчестен за Императора. Потребителят, който е нарушил мира се наказва също с отнемането на -10 точки доблест.

За повече информация относно прекратяването на династичен мир вижте тук.

Население  

Работната и въоръжена сила в Империя Онлайн.

За повече информация относно населението, натиснете тук.

Наследник  

1.Всеки Император има автоматично определен наследник от системата. В началото на играта, наследникът е първородният син на императорската двойка. Играчите могат да променят наследника по всяко време.

За повече информация относно наследяването натиснете тук.

2.Талант притежаван единствено от наследника на Императора. Носи следните бонуси: +5 морал за всяка битка и +5 точки щастие ежедневно, в провинцията, която управлява.

Невоенна единица  

Общо наименование на всички единици, които са наемани в казармите, имат цена за наемане, обучават се за време, имат ежечасова издръжка и скорост и могат да бъдат унищожени от врага, но технически не участват по никой начин в битката, нанасяйки щети, както правят военните единици. Невоенните единици са разузнавателните и транспортните такива.

Независим град  

Независимо владение от ексклузивната зона на играча или от Глобалната карта, което може да бъде завладяно по два начина: превърнато във васал или анексирано. Докато са независими, те могат да бъдат разграбвани неограничен брой пъти. Независимите градове имат 10 нива според това колко развити са и с каква армия разполагат, като първите четири са в границите на ексклузивната зона.

За повече информация относно независими градове, натиснете тук,тук и тук.

Независим Замък  

Замък, непринадлежащ на никой съюз. Независимият замък има крепост 8, гарнизонни стрелци и полева армия, видими при клик върху замъка. Нивото на крепостта не пада с 1 след всяка успешна атака, остава 8. Замъкът е завладян, когато останат по-малко от 1000 военни единици в него. Крепостта в завладения замък трябва да започне да се строи от ниво 1.

За повече информация относно независимите замъци и завладяването им, натиснете тук.

Незаето население  

Ненаето в мините население, което следователно нито произвежда ресурси, нито плаща данък.

Неразрушима колония  

Колония, която не може да бъде унищожена от вражески атаки. За да направите колонията си неразрушима, трябва да вдигнете нивото на крепостта до 8 и да опазите владението от разрушаване за период от 1.4 дни.
Веднъж станала неразрушима, колонията има същите функции като анексираните провинции. При успешна вражеска обсада крепостта не пада с едно ниво и можете да я възстановите като платите необходимите ресурси, вместо да строите наново нивото.

Забележка: Неразрушимите колонии запазват опцията да бъдат разформировани от собственика си.

Нетни точки  

Изразяват моментната сила на играча. Печелят се от строежа на сгради, проучвания и наемане на войници и са изчислени на база на количеството и вида похарчен ресурс:
- 1 нетна точка = 1000 злато/1000 дърво/1000 желязо/1000 камък похарчени за сгради или проучване
- 1 нетна точка = 500 злато/500 дърво/500 желязо/500 камък похарчени за наемане на армия

Неутралитет  

Статусът по подразбиране на всеки съюз или статусът, който съюз получава след анулиране на споразумение или получаване на потвърждение на собственото си предложение за преминаване от враждебност към положителни дипломатически отношения.

За повече информация относно неутралитета, натиснете тук.

Неутрална зона  

Зоната, където обсегите на влияние на два съюзни замъка с еднакво ниво на Великия храм се застъпват. Общият радиус на неутралната зона се дели на 2 равни части, които се прибавят към обсега на всеки един от двата съюза, а всички Империи, разположени в съответната зона изгубват ежедневните си бонуси към добива, Морала и Щастието.

Нива на глобалните акаунти  

Тези нива се отнасят за всички светове, в които играчът играе със същото потребителско име. Те никога няма да изчезнат и никога няма да намаляват. Опит за акаунта се печели по няколко начина:
- вдигане на нетни точки;
- вдигане на военни точки;
- унищожаване на противникови шпиони.
За всяко новородено благородническо бебе получавате 20% бонус към опита за акаунта в продължение на 6 часа в съответния свят.
След достигане на определено ниво на акаунта печелите различни екстри, бонуси и награди в играта.

Ниво опит  

Опитът, който губернаторите и генералите печелят на своите постове, е разделен на нива. Има 20 нива за всички губернатори (допълнителни 10 са достъпни за Императора). Нивата опит на генералите следват същия модел.

Необходимите точки опит за всяко едно от нивата могат да бъдат видени тук.

Ниска данъчна ставка  

Третото данъчно ниво. 300 злато за всеки 100 работници на час. Отнема 15 Щастие за 24 часа.

Новини  

Текущи промени, обновления, обявления или докладвания от страна на екипа на Империя Онлайн, който информира играчите. Когато има непрочетени новини, иконката на новините, от лявата страна на меню Профили, светва. Всяка новина може да бъде отбелязана като прочетена, така че иконката да изгасне.

Новобранец  

1. Военно звание, присъждано на играч с 0-149 военни точки.

2. Общо название на всички редови членове в първи етап на лоялност.

Номадски нашествия  

Това е най-старият турнир в историята на играта, провел се за пръв път през 2006 г. Основната цел е играчите да защитят империите си от множество компютърно-генерирани номадски атаки, които се изпращат през определено време. Подготовката и умението да се изгради добра защита преди всяка атака е от изключително значение, тъй като номадските единици нямат товароносимост, те винаги заграбват всички ресурси при крепостна обсада. Освен това, ако нападащата номадска армия победи при крепостна обсада, всички сгради на играча губят по 1 ниво, като базовите точки за тях се отнемат от моментните му нетни точки. За всяка успешно отбита номадска атака, играчът получава военен приход в размер на 50% от избитата вражеска армия в златен еквивалент, разделен поравно между ресурсите дърво и желязо. Всеки играч има максимален брой животи - 50. При всяка изгубена битка срещу номади му се отнема 1 живот. При загуба на 50-те живота, играчът не може да се състезава за големите и специалните награди. Наградите от турнира са диаманти и специални медали.

Повече информация и пълните правила на Номадски нашествия можете да намерите тук.

Нулева данъчна ставка  

Първото данъчно ниво. Не се печели злато. +5 Щастие за 24 часа.