התיישבות  

הקמה של מושבה על המפה העולמית.

למידע נוסף על ההתיישבות, ראה כאן.

קבוצות הדרכה  

קבוצת חיילים מאותו הסוג ומעמד, שגויסו פעם אחת. מספר הקבוצות עלה מהרמות של מיומנויות הצבאיות.

קו הארטילרי  

קו החזית  

קו הירי  

קו הסערה  

קו הקרב  

בקרב, כל הכוחות ממוקמים בכמה קווי קרב אפשריים, על פי פריסת העדיפות שלהם. בקרב שדה פריסת הכוחות היא בדרך כלל בארבעה קווים. במשימה מצור על מבוצר הקבוצות תופסות שלוש שורות.

קיבולת הנשיאה  

פרמטר של היחידות, אשר קובע את סכום המשאבים אשר יחידה אחת, חייל או עגלת משא רשאים לבזוז מתוך במחוז/מושבה או עיר עצמאית של אויב.

קיבולת מקסימלית של משאבים  

קיסר  

קצין אוצר  

תפקיד ברית, המטפל בקרנות ברית והשקעות. בונוס מיוחד - עמלה קבועה 50% נמוכה יותר אבל ההיקף בפועל תלוי במצב הנאמנות בברית.

למידע נוסף על הזכויות וההטבות של קצין האוצר, ראה כאן.

קצין בכיר  

סגן של [[154המנהיג]] עם כל הזכויות וההטבות של מנהיג למעט היכולת לגרש מהברית את [[154המנהיג]] עצמו.

למידע נוסף על הזכויות וההטבות של קצין הבכיר, ראה כאן.

קצין דיפלומטיה  

תפקיד ברית, אחראי על היחסים בין הבריתות והעמדות הדיפלומטיות עם בריתות אחרות אויבים או ידידים.
בונוס מיוחד - +1 נקודת כבוד יומי, אבל רק במצב נאמנות שני ושלישי בברית.

למידע נוסף על הזכויות וההטבות של קצין הדיפלומט, ראה כאן.

קצין חוקר  

תפקיד ברית, המטפל במחקרים בתוך הברית. בונוס מיוחד - מחקרים מהרים יותר עם 20%, אבל ההיקף של בונוס זה בפועל תלוי במצב הנאמנות בברית.

למידע נוסף על הזכויות וההטבות של קצין החוקר, ראה כאן.

קרב נגד חיל המצב  

קרב תגרה (סוג יחידה קרבית)  

יחידות קרביות מסוג תגרה חייבים להיות בסמיכות לאויב, כדי לבצע התקפה. כשהם נפגשים בשדה הקרב, יחידות התגרה של שני הצבאות מתחילות בלחימה, כאשר יחידות התגרה נלחמות בקו החזית, במרכז או באגף הקדמי, לפי מיקום המועדף שלהם לפריסה.

יחידות התגרה אלו הן:

- נושא חנית
- נושאי חנית מתקדם
- פלנקס
- לוחם חרב
- לוחם חרב מתקדם
- לוחם משמר
- פרש
- פרש מתקדם
- ]פלאדין
- איל ניגוח

קרובים אחרים  

קריפטה של האימפריה  

המקום בארמון שבו מכבדים את כל [458]הקיסרים] ששלטו באימפריה שלך במהלך העונה הנוכחית.

קשת  

יחידת קרב.
מבנה: בבסיס מטווח קליעה
תנאים נדרשים: התקפה - קשתים ברמה 1

• סוג: לחימה בטווח רחוק, חי”ר, קשת
• מיקום מועדף לפריסה: קו ירי

מיומנויות לחימה:

+ טווח רחוק: ליחידה זו יש התקפה נוספת בקרב שדה או מצור על המבצר, לפני שמתחילה בלחימת תגרה
+ עמדת יתרון: במוצב צבאי, יחידה זו נלחמת עם יתרון במהלך תקיפה על המבצר - התקפה מוכפלת פי 4
+ אש סמויה: במהלך תקיפת המבצר, יחידה זו מסוגלת לתקוף את השומרים בחיל המצב עם התקפה מוכפלת פי 0.2
+ גשם של חצים: ההתקפה מוכפלת פי 3, נגד לוחמי החניתות

חסרונות:
- פגיעים ללוחמי החרב: נגד יחידה זו, כל לוחמי החרב נלחמים עם התקפה מוגברת
- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוגברת
- קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 0.33 נגד לוחמי החרב
- נגד כוחות הקרקע: התקפה מוכפלת פי 0.25 נגד כלי המצור
- רוח לחימה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר היא מותקפת מיחידה מסוג תגרה - התקפה מוכפלת פי 0.33
- אשפת חצים: יורים 18 חצים. כאשר התחמושת נגמרת, יחידה זו שומרת על מקומה ומחכה להיות מותקפת. נלחמת עם התקפה מופחתת כאשר מנהלת קרב תגרה

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

קשת (סוג יחידה קרבית)  

יחידות חי"ר, שיש להם התקפות נוספות בתחילת הקרב, הם מגנים מצוינים למבצר כאשר מוצבים בחיל מצב. כל יחידות הקשתים יכולות לתקוף את האויב ממרחק, אבל יש להם תחמושת מוגבלת בשביל לעשות זאת. כאשר אתה תוקף מבצר, יש לקשתים את היכולת לתקוף יחידות שבתוך המבצר (בחיל המצב המקומי).

היחידות הטובה ביותר נגד הקשתים הן לוחמי החרב והפרשים.

כל יחידות מסוג קשתים הם יחידות טווח.
כל יחידות מסוג קשתים הם יחידות חי"ר.
כל הקשתים יש מיקום מועדף לפריסה בקו הירי.
כל יחידות הקשתים מוכשרות ללחימהבבסיס מטווח קליעה.

מיומנויות נפוצות של היחידות:

+ טווח רחוק
+ עמדת יתרון
+ אש סמויה
+ גשם של חצים

חסרונות:

- פגיעים ללוחמי חרב
- פגיעים לפרשים
- קרב מגע
- חלשים נגד כוחות קרקע
- רוח לחימה חלשה
- אשפת חצים


רשימה של יחידות מסוג קשתים במשחק:

- קשת
- קשת מתקדם
- קשת מובחר

לקבלת מידע עבור המדדים הספציפיים של כל הקשתים לחץ כאן.

קשת מובחר  

יחידת קרב.
מבנה: בבסיס מטווח קליעה
תנאים נדרשים: התקפה - קשתים ברמה 20, שלטון מרכזי ברמה 11

• סוג: לחימה בטווח רחוק, חי”ר, קשת
• מיקום מועדף לפריסה: קו ירי

מיומנויות לחימה:

+ טווח רחוק: ליחידה זו יש 3 התקפות נוספות בקרב שדה או מצור על המבצר, לפני שמתחילה בלחימת תגרה
+ עמדת יתרון: במוצב צבאי, יחידה זו נלחמת עם יתרון במהלך תקיפה על המבצר - התקפה מוכפלת פי 4
+ אש סמויה: במהלך תקיפת המבצר, יחידה זו מסוגלת לתקוף את השומרים בחיל המצב עם התקפה מוכפלת פי 0.2
+ גשם של חצים: ההתקפה מוכפלת פי 3, נגד לוחמי החניתות

חסרונות:

- פגיעים ללוחמי חרב: נגד יחידה זו, כל לוחמי החרב נלחמים עם התקפה מוגברת
- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוגברת
- קרב מגע: התקפה פי מוכפלת 0.33 נגד לוחמי החרב
- חלשים נגד כוחות קרקע: התקפה מוכפלת פי 0.25 נגד כלי המצור
- רוח לחימה חלשה: יחידה זו סובלת נזק, כאשר היא מותקפת מיחידה מסוג תגרה - התקפה מוכפלת פי 0.33
- אשפת חצים: יורים 18 חצים. כאשר התחמושת נגמרת, יחידה זו שומרת על מקומה ומחכה להיות מותקפת. נלחמת עם התקפה מופחתת כאשר מנהלת קרב תגרה

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

קשת מתקדם  

יחידת קרב.
מבנה: בבסיס מטווח קליעה
תנאים נדרשים: התקפה - קשתים ברמה 10, שלטון מרכזי ברמה 6

• סוג: לחימה בטווח רחוק, חי”ר, קשת
• מיקום מועדף לפריסה: קו ירי

מיומנויות לחימה:

+ טווח רחוק: ליחידה זו יש 2 התקפות נוספות בקרב שדה או מצור על המבצר, לפני שמתחילה בלחימת תגרה
+ עמדת יתרון: במוצב צבאי, יחידה זו נלחמת עם יתרון במהלך תקיפה על המבצר - התקפה מוכפלת פי 4
+ אש סמויה: במהלך תקיפת המבצר, יחידה זו מסוגלת לתקוף את השומרים בחיל המצב עם התקפה מוכפלת פי 0.2
+ גשם של חצים: ההתקפה מוכפלת פי 3, נגד לוחמי החניתות

חסרונות:

- פגיעים ללוחמי חרב: נגד יחידה זו, כל לוחמי החרב נלחמים עם התקפה מוגברת
- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוגברת
- קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 0.33 נגד לוחמי החרב
- חלשים נגד כוחות קרקע: התקפה מוכפלת פי 0.25 נגד כלי המצור
- רוח לחימה חלשה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר היא מותקפת מיחידה מסוג תגרה - התקפה מוכפלת פי 0.33
- אשפת חצים: יורים 18 חצים. כאשר התחמושת נגמרת, יחידה זו שומרת על מקומה ומחכה להיות מותקפת. נלחמת עם התקפה מופחתת כאשר מנהלת קרב תגרה

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.