Αβατάρ  

Η εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει τον χρήστη στο παιχνίδι. Βρίσκεται στο προφίλ. Προσβλητικά και ακατάλληλα άβαταρ μπορούν να αναφερθούν από άλλες παίκτες (τουλάχιστον τρεις)και να τιμωρηθούν από τη διοίκηση. Ένας χρήστης τιμωρούμενος για πρώτη φορά για προσβλητικό άβαταρ, δεν μπορεί να κατεβάσει άβαταρ για μια περίοδο 24 ωρών, αν είναι τιμωρούμενος για δεύτερη φορά - για μια περίοδο 168 ωρών και αν είναι τιμωρούμενος για τρίτη φορά - για περίοδο ενός έτους. Προσβλητικά και ακατάλληλα άβαταρ θεωρούνται - την πορνογραφία, τη γυμνότητα, τον ρατσισμό, τον φασισμό, τη σβάστικα ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα, που θα μπορούσε να θίξει την αξιοπρέπεια κάποιου παίκτη.

Αγαπημένος του λαού  

Μια δεξιότητα, διαθέσιμη με την αναβάθμιση του επιπέδου Επάρχου. Μειώνει την πιθανότητα για Ταραχή ή για Εξέγερση. Επίπεδο 1: -5% πιθανότητα· Επίπεδο 2: -10% πιθανότητα· Επίπεδο 3: -20% πιθανότητα· Επίπεδο 4: -30% πιθανότητα· Επίπεδο 5: -50% πιθανότητα

Αγαπημένος των Θεών  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει τις ανταμοιβές από το Ναό. Επίπεδο 1: +1% ανταμοιβές· Επίπεδο 2: +2% ανταμοιβές· Επίπεδο 3: +4% ανταμοιβές· Επίπεδο 4: +6% ανταμοιβές· Επίπεδο 5: +10% ανταμοιβές

Αγνοημένος χρήστης  

Ένας χρήστης που δεν μπορεί να στείλει προσωπικά μηνύματα στον παίκτη που τον έχει αγνοήσει. Οι αγνοημένοι χρήστες είναι ορατοί στο παιχνίδι στο μενού Ρυθμίσεων >> Λίστα αγνοημένων.

Αγορά  

Ένα κτήριο όπου όλες οι εμπορικές ενέργειες, πωλήσεις και αγορές, πραγματοποιούνται. Τα επίπεδα αγοράς ελέγχουν τον αριθμό προσφορών ενός παίκτη μπορεί να δημοσιεύσει ταυτόχρονα και το μέγιστο μέγεθός τους. Κάθε επίπεδο αυξάνει με 1 τον αριθμό των προσφορών και με 2 φορές το μέγεθος των προσφορών, έναντι του προηγούμενου επιπέδου. Όταν η αυτοκρατορία δεν είναι υπό εχθρική επίθεση, η χωρητικότητα της Αγοράς είναι παγκόσμια, το οποίο σημαίνει ότι εάν έχετε 10 επαρχίες και η καθεμιά απ'αυτές έχει χωρητικότητα Αγοράς 1 εκατομμύριο, θα μπορείτε να πωλήσετε 10 εκατομμύρια μεμιάς από μια επαρχία. Εάν δεν υπάρχει κανένα επίπεδο Αγοράς, ο κυρίαρχος δεν μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πωλήσει πόρους.

Αγορασμένα διαμάντια  

Τα διαμάντια τα οποία έχετε αγοράσει χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους πληρωμής που βρίσκονται στο υπομενού "Αγόρασε διαμάντια", του μενού Προνομιακού. Τα αγορασμένα διαμάντια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απεριόριστα για όλες τις πληρωμένες επιλογές και λειτουργίες στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανόμενου των δωρεών στο συμμαχικό ταμείο, της αποστολής δώρου που αποτελείται από διαμάντια σε άλλο παίκτη κατά την διάρκεια μιας περιόδου δώρων, όπως και για τη μεταφορά στα πλαίσια του παγκοσμίου λογαριασμού.

Αγροκτήματα  

Το κτήριο που υποστηρίζει το πληθυσμό της επαρχίας, προμηθεύοντας εμπορεύματα για κανονική ζωή. Η έλλειψη επιπέδων των αγροκτημάτων προκαλεί ωριαίες απώλειες πληθυσμού. Κάθε επίπεδο μειώνει τις απώλειες πληθυσμού, αν ο αριθμός του πληθυσμού στην επαρχία είναι με περισσότερα από 10 000 χωριάτες μεγαλύτερο από την τρέχουσα χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ των αξίων του αριθμού του πληθυσμού και τη χωρητικότητα, τόσο πιο μεγάλες απώλειες πληθυσμού θα υπάρχουν. Το αποτέλεσμα των νομαδικών αγροκτημάτων αυξήθηκε με 10% με την ενεργοποίηση του Προνομιακού.

Σημείωση! Υπάρχουν σχετικά σπάνιες περιπτώσεις όταν η κατασκευή του επόμενου επιπέδου των Αγροκτημάτων, πραγματικά δε μειώνει των ωριαίων απωλειών πληθυσμού. Οι απώλειες διανέμονται σε μερικά βήματα, που είναι διορισμένα από την διαφορά μεταξύ του τρέχοντος αριθμού πληθυσμού και της χωρητικότητας των αγροκτημάτων. Το να περάσει ο παίκτης προς το επόμενο βήμα με λιγότερες απώλειες, μερικές φορές απαιτεί περισσότερο από ένα επίπεδο των Αγροκτημάτων.

Παράδειγμα: Αν η διαφορά μεταξύ του αριθμού πληθυσμού και η χωρητικότητα των αγροκτημάτων είναι 18 000, τότε οι απώλειες τοποθετούνται στο 2ο βήμα (από 10 000 μέχρι 20 000 διαφορά μεταξύ του αριθμού πληθυσμού και της χωρητικότητας των αγροκτημάτων), στο οποίο 2ο βήμα χάνετε 10 χωρικούς ανά ώρα. Έτσι η κατασκευή μόνο ενός επιπέδου Αγροκτημάτων δεν θα πετύχει να αυξηθεί την χωρητικότητα των Αγροκτημάτων ώστε έτσι η διαφορά μεταξύ του αριθμού του πληθυσμού και της χωρητικότητας των αγροκτημάτων να πέσει κάτω από 10 000 και επομένως οι απώλειες - κάτω από 10 ανά ώρα.

Αγρότης  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την χωρητικότητα των Αγροκτημάτων. Επίπεδο 1: +2% χωρητικότητα· Επίπεδο 2: +4% χωρητικότητα· Επίπεδο 3: +6% χωρητικότητα· Επίπεδο 4: +8% χωρητικότητα· Επίπεδο 5: +12% χωρητικότητα

Αδρανής πληθυσμός  

Ο πληθυσμός που δεν είναι μισθωμένος στα ορυχεία, ο οποίος συνεπώς ούτε παράγει πόρους, ούτε πληρώνει φόρο.

Αίθουσα Θρόνου  

Η θέση όπου ο κυρίαρχος συλλέγει όλα τα στατιστικά δεδομένα για όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της Αυτοκρατορίας του (τα εισοδήματα, τα έξοδα, το ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγή, όλα τα κτήρια και τις έρευνες, το στρατό, τους κατακτημένους και τους ειδικούς πόρους), όπως και η θέση όπου μπορεί να διατάξει συνθηκολόγηση ή να αλλάξει την πρωτεύουσά του.

Ακαδημία επιστημών  

Το σύμβουλο της γνώσης και του διαφωτισμού, μαζύ με το Πανεπιστήμιο. Η Ακαδημία επιστήμης είναι διαθέσιμη μόνο στην πρωτεύουσα και μπορείτε να χτίσετε το πρώτο επίπεδό της μετά έχετε χτίσει το 25ο επίπεδο του Πανεπιστήμιου. Αυτή μειώνει τον χρόνο για έρευνα με 2 φορές ανά επίπεδο, από το βασικό χρόνο, επομένως 1 επίπεδο της Ακαδημίας επιστήμης έχει την επίδραση των 4 επιπέδων του Πανεπιστήμιου στον χρόνο για έρευνα. Οι ίδιες έρευνες οι οποίες διατάζονται από το κτήριο του Πανεπιστήμιου, μπορείτε να τις διατάζεστε από το κτήριο της Ακαδημίας επιστήμης, αλλά με 50% ακριβότερες, με δυο φορές συντομότερο χρόνο για έρευνα και για χορηγώντας το μισό των πόντων καθαρής αξίας σε αντάλλαγμα για τους ξοδεμένους πόρους. Τα επίπεδα της Ακαδημίας επιστήμης του Αξιωματικού Επιστήμονα δεν επηρεάζουν τις συμμαχικές έρευνες.

Ακαδημία Στρατιωτικών επιστημών  

Σύμβολο της γνώσης και του διαφωτισμού μαζί με το [498]Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο]. Η Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών είναι διαθέσιμη μόνο στην πρωτεύουσα και το πρώτο της επίπεδο μπορεί να κατασκευαστεί μετά το 20ο (εικοστό) επίπεδο του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου. Μειώνεται τον χρόνο έρευνας κατά 2 φορές ανά επίπεδο από το βασικό χρόνο, επομένως η Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών 1 επιπέδου έχει την επίδραση 4 επιπέδων του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου πάνω στο χρόνο έρευνας. Οι ίδιες στρατιωτικές έρευνες που είναι διαθέσιμες στο κτήριο του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου μπορούν να παραγγελθούν από κτήριο της Ακαδημίας Στρατιωτικών Επιστημών, αλλά σε 50% υψηλότερη τιμή, δύο φορές λιγότερο χρόνο έρευνας και θα λάβετε τους μισούς πόντους καθαρής αξίας σε αντάλλαγμα για τους δαπανημένους πόρους. Τα επίπεδα της Ακαδημίας Στρατιωτικών Επιστημών του Αξιωματικού Επιστήμονα δεν επηρεάζουν τις συμμαχικές έρευνες.

Ακρίτας  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Πεζικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 20, Θωράκιση 20, Κεντρική εξουσία 11

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Πεζικού, Σπαθοφόρος
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Κέντρο (Μετωπική γραμμή)

+ Στρατεύματα εφόδου: Στην Έφοδο οχυρού, αυτή η μονάδα είναι βαλμένη με προτεραιότητα μέσα στη σύνθεση της Μετωπικής γραμμής
+ Συμπλοκή: Επίθεση х 2 εναντίον Τοξοτών
+ Τοίχος ασπίδων: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτέρημα σε υπεράσπιση - Πόντοι ζημιάς x 1.2
+ Τελευταία γραμμή άμυνας: Σε Φρουρά, αυτή η μονάδα μάχεται με προτέρημα, κατά τη διάρκεια της Κλοπής πόρων από το οχυρό - Πόντοι ζημιάς x 2
+ Ελίτ στρατεύματα: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτέρημα στο Κέντρο - Επίθεση х 1.2, Πόντοι ζημιάς х 1.2

- Τρωτοί για Ιππικό: Εναντίον αυτής της μονάδας όλο το Ιππικό μάχεται με Επίθεση x2
- Βαριά στρατεύματα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές, όταν μάχεται σε Άκρο - Επίθεση х 0.8, Πόντοι ζημιάς х 0.8

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα κάντε κλικ εδώ.

Άκρο  

Η πλευρική ζώνη της 1ης και της 3ης γραμμής της Επιδρομής. Μια γραμμή διαιρείται σε ζώνες οι οποίες έχουν δυο άκρα - αριστερό και δεξιό.

Ακροβολιστής  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Τοξοτών
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εξ`Αποστάσεως 20, Κεντρική εξουσία 11

• Τύπος: Μονάδα μεγάλης εμβέλειας, του Πεζικού, Τοξότης
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Γραμμή πυρός

Δεξιότητες των μονάδων:

+ Μεγάλη εμβέλεια: Αυτή η μονάδα έχει 3 πρόσθετες Επιθέσεις σε Επιδρομή ή σε Έφοδο του Οχυρού, πριν να αρχίσουν οι μάχες εκ του συστάδην
+ Συμφέρουσα θέση: όταν είναι σε Φρουρά αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα στην Έφοδο του Οχυρού - με Επίθεση x4
+ Καλύπτων πυρ: Κατά τη διάρκεια της Εφόδου του Οχυρού, αυτή η μονάδα πυροβολεί τους υπερασπιστές της Φρουράς με Επίθεση х 0.2
+ Βροχή βελών: Επίθεση х 3 εναντίον Λογχοφόρων

- Τρωτοί για Σπαθοφόρους: εναντίον αυτής της μονάδας, όλοι οι Σπαθοφόροι μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Τρωτοί για Ιππικό: εναντίον αυτής της μονάδας, όλο το Ιππικό μάχεται με αυξημένη Επίθεση
- Μειονέκτημα στη μάχη εκ του συστάδην: Επίθεση х 0.33 εναντίον Σπαθοφόρων
- Κατά προσωπικού: Επίθεση х 0.25 εναντίον Πολιορκητικών κριών
- Αδύναμο πνεύμα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινή, όταν είναι επιτιθέμενη από μονάδα Μάχης εκ του συστάδην - Επίθεση х 0.33
- Φαρέτρα: 18 βέλη· όταν τα πυρομαχικά τελειώνουν, αυτή η μονάδα μείνει στη θέση της, μέχρι να είναι επιτεθειμένη σε Μάχη εκ του συστάδην

Για λεπτομέρειες σχετικά με της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Ακτίνα  

Μονάδα για την σειρά επιρροής. 1 ακτίνα = 1 Αυτοκρατορικά μίλια

Σημείωση! Στο Imperia Online η χρήση της λέξης ακτίνα δεν υπονοείται το γεωμετρικό όρο. Στο Imperia Online η ακτίνα είναι μια μονάδα για μήκος, η οποία μετράει την απόσταση μεταξύ του κέντρου και οποιουδήποτε τελικού σημείου στον κύκλο της σειράς επιρροής, ενός συμμαχικού κάστρου.

Άλλα μηνύματα  

Ένα μήνυμα που δίνει λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα πρόσφατων ενεργειών, καθημερινών στερεότυπων γεγονότων ή μήνυμα που προειδοποιεί τον παίκτη για μια επερχόμενη ημερομηνία λήξης, για την έναρξη ή το τέλος περιόδων περιορισμών ή για οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες συστήματος, για τις οποίες κάθε παίκτης πρέπει να είναι ενημερωμένος. Τα λειτουργικά μηνύματα έρχονται πάντα σε κίτρινο φάκελο, αλλά, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, το καθένα από αυτά ονομάζεται με διαφορετικό όνομα στην ετικέτα Συστήματος του μανού Μηνυμάτων όπως ακολουθεί:
- Кινητοποίηση στρατού - ένα μήνυμα που ενημερώνει για αυτόματα κινητοποιημένες ομάδες στρατιωτών που εκπαιδεύονται.
- Φεστιβάλ - ένα μήνυμα που δίνει πληροφορίες για ενεργοποιημένη συνδρομή για σταδιακό φεστιβάλ πληρωμένο με διαμάντια και για την ποσότητα των διαμαντιών που λήφθηκαν για αυτή την υπηρεσία.
- Επέκταση - ένα μήνυμα που ενημερώνει για πρόσφατα προσαρτημένη επαρχία, πρόσφατα ιδρυμένη αποικία, στρατιωτικό φυλάκιο ή εμπορικό σημείο· ή για τη μετατροπή σε υποτελή μιας αποικίας, ενός στρατιωτικού φυλακίου ή ενός εμπορικού σημείου.
- Προνομιακό - ένα μήνυμα που προειδοποιεί για την ενεργοποίηση ή για τη λήξη του Προνομιακού.
- Στρατός που έφτασε - ένα μήνυμα που δίνει πληροφορίες για στρατό που επέστρεψε μετά από μια αποστολή.
- Μεγάλοι άνθρωποι - ένα μήνυμα για ανεπιτυχή κατασκοπεία ενός δυναστικού συγγενή· για νεογέννητους μεγάλους ανθρώπους· για το θάνατο ενός μεγάλου ανθρώπου· για υποψήφιους για την αυλή κτλ.
- Δώρα - μηνύματα που σας πληροφορούν για δώρο ειλημμένο κατά την διάρκεια μιας περιόδου δώρων ή για δώρα που ανοίχθηκαν αυτόματα.

Αλλαγή του ονόματος χρήστη  

Μια επιλογή στο μενού Ρυθμίσεων που σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του λογαριασμού σας για την τρέχουσα σεζόν σε έναν συγκεκριμένο βασίλειο. Η αλλαγή θα είναι δυνατή κατά τις πρώτες 3 ημέρες από την αρχή της σεζόν στα βασίλεια με ταχύτητα x4 και κατά τις πρώτες 12 ώρες στα βασίλεια με ταχύτητα x10. Οι συνθήκες για αλλαγή ονόματος χρήστη είναι οι εξής:
- Το νέο όνομα πρέπει να είναι ελεύθερο, δηλαδή να μην υπάρχει άλλος λογαριασμός με το ίδιο όνομα.
- Η αλλαγή πληρώνεται με διαμάντια.
- Η αλλαγή μπορεί να ζητηθεί μόνο από τον κάτοχο του λογαριασμού. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τους επόπτες.
- Το επιλεγμένο όνομα πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές του IO, μετά από αυτό εμφανίζεται στο παιχνίδι.
- Σε περίπτωση απόρριψης του ζητούμενου ονόματος, τα διαμάντια που δαπανήθηκαν για τη ζήτηση θα επιστραφούν στον λογαριασμό, για το οποίο λαμβάνεται ένα μήνυμα συστήματος από Gamemaster.

Άλλοι συγγενείς  

ΑΜ  

Αυτοκρατορικό μίλι - η μονάδα απόστασης στο Imperia Online.

Αμυντικές εγκαταστάσεις οχυρού  

Ειδικά κτήρια του οχυρού, τα οποία ενισχύουν την υπεράσπιση και βοηθούν στον παίκτη υπό επίθεση για να φυλάξει αυτό το μέρος των διαθέσιμων πόρων και πληθυσμού.

Ανάπτυξη  

Βρίσκεται στο μενού της Αίθουσας θρόνου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη του λογαριασμού σας εδώ: θα δείτε διάφορα στατιστικά για το λογαριασμό σας διαιρούμενα δια ημέρες. Οι πληροφορίες βασίζονται στις δράσεις σας πραγματοποιημένες μόνο στα πλαίσια της τρέχουσας εποχής του βασιλείου.

Αναφορά  

Ταξινομημένες σύντομες πληροφορίες.

Τύποι αναφορών στο Imperia Online: Αναφορά μάχης, Αναφορά κατασκοπείας.

Αναφορά κατασκοπείας  

Οι πληροφορίες, οι οποίες δίνουν τους κατασκόπους, ενώ είναι διεισδυμένοι. Αποτελείται από στρατούς, ένα επίπεδο οχυρού και διαθέσιμους πόρους της επαρχίας/αποικίας που είναι υπό κατασκοπεία και παρουσία στρατών υποστήριξης, αν κατασκοπεύεται μια αποικία.

Αναφορά μάχης  

Περιέχει πληροφορίες για μάχη. Αποτελείται από κινούμενη μάχη, όπου μπορείτε να δείτε πώς οι στρατοί μεταφέρονται, μάχονται, επιφέρουν και υποφέρουν ζημιές και το μέρος με κείμενο, όπου απαριθμούνται τους αρχικούς και τους τελικούς στρατούς και τις αξίες του ηθικού των δυο πλευρών, χαμένους πόντους καθαρής αξίας, κερδισμένους πόρους, δόξα, πολεμικούς πόντους και μεταγωγικό. Μόνο 168ωρες αναφορές μπορούν να μοιραστούν με άλλες παίκτες, όταν στο κάτω μέρος της κινούμενης μάχης εμφανίζεται μια σύνδεση η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί.

Αναφορά μηνύματος  

Η αναφορά προσβλητικού μηνύματος, ληφθέν από άλλο παίκτη. Αυτό υπονοεί ότι η διοίκηση του παιχνιδιού θα εκτιμήσει το περιεχόμενο και αν είναι αναγκαία θα τιμωρηθεί με σιωπή τον αποστολέα του. Ο μόνος τρόπος να αναφέρετε ένα μήνυμα είναι με ένα κλικ στην "Αναφορά" στην πάνω δεξιά γωνιά μέσα στο ίδιο το μήνυμα.

Ανεκτικότητα της αγοράς  

Ένα χαρακτηριστικό της αγοράς. Προσφέρει στον χρήστη να ρυθμίσει με το χέρι (από το μενού Αγορά >> υπομενού Ρυθμίσεις της αγοράς) τη διαφορά μεταξύ των τιμών της δυναστικά αγορασμένης προσφοράς και της τρέχουσας προσφοράς στην αγορά, χωρίς να ανοίγεται κανένα παράθυρο προειδοποίησης για αλλαγή στην τιμή. Αυτή η διαφορά μπορεί να κυμαίνεται από %1 μέχρι 50% ή μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αγοράζονται γενικά οποιεσδήποτε προσφορές ανεξάρτητα από την τιμή. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό της Ανεκτικότητας της αγοράς, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να αγοράζεται μια πιο ακριβή προσφορά.

Παράδειγμα: Αν η τρέχουσα και πιο χαμηλή τιμή σιδήρου είναι 2 και η Ανεκτικότητα της αγοράς σας της έχετε ρυθμίσει εξ ορισμού σε 10%, τότε θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε σίδηρο αδιάκοπα σε τιμή 2.2 χρυσό, χωρίς να είστε προειδοποιημένοι από το σύστημα για μια αλλαγή στην τιμή. Αν ρυθμίσετε την Ανεκτικότητα της αγοράς σε 1%, όταν η τιμή του σιδηρού υπερβαίνει 2.02, εφόσον ακόμα αγοράζετε το σύστημα θα σας πληροφορήσει αμέσως.

Ανεξάρτητη πόλη  

Κάθε επαρχία από τον αυτοκρατορικό χάρτη που δεν ήταν ακόμα προσαρτημένη ή μετατρεπόμενη σε υποτελή. Μια επαρχία στην οποία ο μονάρχης δεν έχει κανένα έλεγχο και κανένα δικαιώματα, εκτός από το δικαίωμα να τη λεηλατήσει 10 φορές το πολύ. Οι ανεξάρτητες επαρχίες διαιρούνται σε 3 κύκλους. Ο καθένας κύκλος χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες τροποποιητές, οι οποίες έχουν επιρροή: στο αποτέλεσμα αγροκτημάτων, στην Είσπραξη, στην παραγωγή, στον αρχικό πληθυσμό, στα αρχικά κτήρια και στην ευτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ανεξάρτητες επαρχίες, πατήστε here and εδώ.

Ανεξάρτητο κάστρο  

Ένα κάστρο που δεν ανήκει σε καμιά συμμαχία. Το Ανεξάρτητο κάστρο έχει οχυρό 8, φρουρά τοξοτών και στρατιά, που εμφανίζονται με ένα κλικ πάνω στον κάστρο. Το επίπεδο του οχυρού δεν πέφτει με 1 μετά από κάθε επιτυχή επίθεση και μείνει 8. Το κάστρο θεωρείται κατακτημένο όταν μείνουν λιγότερες από 1000 στρατιωτικές μονάδες μέσα του. Το οχυρό μέσα σ'εναν κατακτημένο κάστρο πρέπει να αρχίζει να χτίζεται από τον 1ο (πρώτο) επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανεξάρτητα κάστρα και την κατάκτησή τους, πατήστε εδώ.

Ανθυπασπιστής  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 3 000-7 499 στρατιωτικούς πόντους.

Ανθυπολοχαγός  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 15 000-22 499 στρατιωτικούς πόντους.

Αντικατασκοπεία  

1. Σύλληψη εχθρικών κατασκόπων, που κάνουν απόπειρες να διεισδύσουν στην Αυτοκρατορία, ή να διώξουν κατασκόπους που ήδη διείσδυσαν. Όσο περισσότεροι κατάσκοποι και πιο υψηλό επίπεδο Κατασκοπία υπάρχουν, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα* για να μη αφήνετε τους αντιπάλους να χώνουν τις μύτες τους στην αυτοκρατορία σας και να καταλάβουν προηγουμένως τη σύνθεση του στρατού που επιτίθεται.

*Σημείωση! Μια πιθανότητα 100% για επιτυχή αντικατασκοπεία είναι εγγυημένη ΜΟΝΟ εάν το επίπεδο Αντικατασκοπείας σας είναι με 5 επίπεδα υψηλότερο από το επίπεδο της Κατασκοπείας του παίκτη που σας κατασκοπεύει. Σε όλες οι άλλες περιπτώσεις στις οποίες το επίπεδο αντικατασκοπείας σας είναι πιο υψηλό και οι κατάσκοποι σας είναι περισσότερα, σας δίνουν μια σχετικά μεγάλη πιθανότητα για μια επιτυχή διείσδυση ή για τη δίωξη διεισδυμένων εχθρικών κατασκόπων, αλλά δεδομένου ότι η πιθανότητα δεν μπορεί να φθάσει σε 100%, εκτός αν η διαφορά μεταξύ των ερευνητικών επιπέδων δεν είναι 5 επίπεδα, υπάρχει πάντα μια πιθανότητα για αποτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αντικατασκοπία, πατήστε εδώ.

2. Μια εξέλιξη η οποία αναπτύσσει τις επιδεξιότητες κατασκοπίας του μονάρχη και τους υπηκόους του στην υπεράσπιση. Αυξάνει την πιθανότητα για αποτροπή μιας εχθρικής κατασκοπίας, επίσης και για τη γρηγορότερη αποκάλυψη της σύνθεσης του εχθρικού στρατού. Ένας παίκτης λαμβάνει μεμιάς +3 τεχνητά επίπεδα Αντικατασκοπία, ενώ τον κατασκοπεύουν.

Αντικείμενα  

Ενισχυτές με θετικό αποτέλεσμα πάνω σε διάφορα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Μερικά αντικείμενα έχουν ώρα λήξης.
Μπορείτε να κερδίσετε αντικείμενα με τους παρακάτω τρόπους:

- σε περίπτωση νίκης σε επίθεση ή άμυνα εναντίον άλλου παίκτη ή Βαρβαρικού στρατοπέδου και σε περίπτωση επιτυχούς επίθεσης σε ανεξάρτητη πόλη
- από Τουρνουά
- από Συμμαχικό Προνομιακό
- από ειδικές προσφορές για διαμάντια στο παιχνίδι
- σαν δώρο σε ειδικές περιστάσεις
- από ολοκληρωμένα Έργα κυβερνήσεως
- για συμμετοχή στην προηγούμενη σεζόν του ίδιου βασιλείου
- για ταξινόμηση στην κορυφή των 100 κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων γεγονότων
- σαν ανταμοιβή για την ανάπτυξη φίλου, που εσείς έχετε προσκαλέσει στο παιχνίδι

Επίσης, αντικείμενα μπορούν να αγοράζονται από το Αυτοκρατορικό μαγαζί, το εικονίδιο του οποίου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη του χωριού. Όλα τα αντικείμενά σας θα είναι αποθηκευμένα στο μενού Αποθέματος, υπομενού Αντικειμένων. Εκεί βρίσκεται επίσης και μια επιλογή που ονομάζεται Στοίβα αντικειμένων. Η στοίβα μεγάλου αριθμού μικρών αντικειμένων του ίδιου τύπου σας επιτρέπει να έχετε λιγότερα αντικείμενα του ίδιου τύπου, αλλά με μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Για να δείτε το μενού Στοίβας αντικειμένων, πρέπει να έχετε έναν ελάχιστο αριθμό αντικειμένων. Τα αχρησιμοποίητα αντικείμενα που δεν είναι προσωρινά θα μεταφερθούν στην επόμενη σεζόν.

Αντιστράτηγος  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 325 000-499 999 στρατιωτικούς πόντους.

Αντισυνταγματάρχης  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 75 000-99 999 στρατιωτικούς πόντους.

Ανώτερος Αξιωματικός  

Αναπληρωτής ηγέτης με όλα τα δικαιώματα και τα μπόνους του ηγέτη, εκτός από αυτό να διώξει από τη συμμαχία τον ηγέτη της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τα μπόνους του Ανώτερου Αξιωματικού, πατήστε тук.

Ανώτερος Αξιωματικός  

Κοινή ονομασία όλων των αξιωματικών στον τρίτο στάδιο πίστης.

Ανώτερος Ηγέτης  

Κοινή ονομασία όλων των ηγετών στον τρίτο στάδιο πίστης.

Αξία της Συμμαχίας  

Η τρέχουσα αξία σε πόντους καθαρής αξίας της συμμαχίας, δηλ. ο επενδυόμενος χρυσός ισοδύναμος στην ολόκληρη συμμαχική ιδιοκτησία: έρευνες, κτήρια και στρτοί / 1000.

Αξιωματικός  

Κοινή ονομασία όλων των αξιωματικών στον δεύτερο στάδιο πίστης.

Αξιωματικός Διπλωμάτης  

Η συμμαχική θέση, που φροντίζει για τις σχέσεις μεταξύ συμμαχιών και για τις διπλωματικές σχέσεις με εχθρικές ή φιλικές συμμαχίες. Ειδικό μπόνους - +1 πόντο Ηθικού καθημερινά, αλλά μόνο στην δεύτερη και την τρίτη Κατάσταση Πίστης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τα μπόνους του Αξιωματικού Διπλωμάτη, κάντε κλικ εδώ.

Αξιωματικός Επιστήμονας  

Η συμμαχική θέση η οποία φροντίζει για τις συμμαχικές έρευνες. Ειδικό μπόνους - 20% γρηγορότερη ερεύνα, αλλά η πραγματική έκταση του μπόνους εξαρτάται άμεσα από την Κατάσταση Πίστης του στη συμμαχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τα μπόνους του Αξιωματικού Επιστήμονα, κάντε κλικ εδώ.

Αξιωματικός Οικοδόμος  

Η συμμαχική θέση η οποία φροντίζει για την κατασκευή των συμμαχικών κτηρίων στα οχυρά. Ειδικό μπόνους - 20% γρηγορότερη κατασκευή, αλλά η πραγματική έκταση του μπόνους εξαρτάται άμεσα από την Κατάσταση Πίστης του στη συμμαχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τα μπόνους του Αξιωματικού Οικοδόμου, κάντε κλικ εδώ.

Απελευθερωμένος πληθυσμός  

Ο Απελευθερωμένος πληθυσμός δίνεται σαν ανταμοιβή για νίκες πάνω σε Βαρβαρικό στρατόπεδο των Δουλεμπόρων. Αυτός εμφανίζεται στην Αποθήκη όπου μπορεί να ληφθεί αμέσως ή σε αργότερη ημερομηνία.
Όταν αποφασίσετε να λάβετε τον Απελευθερωμένο πληθυσμό, αυτός θα είναι προστεθειμένος προς τον Τοπικό πληθυσμό της Ιδιοκτησίας που είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή.

Αποθήκη  

Ένα μενού που ανοίγεται από το κουμπί στην πάνω δεξιά γωνιά του Χάρτη του Χωριού. Όλα τα κιβώτια κερδισμένα στο παιχνίδι συσσωρεύονται στην Αποθήκη συμπεριλαμβανομένων των κιβώτιων από προσκλήσεις μέσω του Facebook, από αγορές διαμαντιών, από την καταστροφή Βαρβαρικών στρατοπέδων και ανταμοιβές από το Τυχερό παιχνίδι.
Μπορείτε να μπείτε στην Αποθήκη όταν θέλετε και να λάβετε το περιεχόμενο ενός κιβωτίου. Όμως, κάθε μέρα μπορείτε να ανοίγετε μόνο ένα κιβώτιο του ίδιου είδους.
Δεν υπάρχει περιορισμός για το περιεχόμενο της Αποθήκης. Το περιεχόμενο της Αποθήκης είναι άτρωτο για εχθρικές επιθέσεις και δεν μπορεί να χαθεί.

Αποικία  

- Η εδαφική επέκταση της αυτοκρατορίας πάνω στον παγκόσμιο χάρτη.
- Οι αποικίες έχουν τη βασική δομή των προσαρτημένων επαρχιών - πληθυσμό, πληθυσμιακή αύξηση, οχυρό, εγκαταστάσεις οχυρού, κάποια οικονομικά κτήρια, τοποθεσία στρατού, εισόδημα, ευτυχία. Η διαφορά είναι ότι καμία έρευνα δεν μπορεί να διαταχτεί (οι αποικίες χρησιμοποιούν τις έρευνες της κύριας αυτοκρατορίας), χωρίς στρατώνες, συνεπώς χωρίς στρατολόγηση στρατού, χωρίς μετανάστευση, (οι αποικίες δεν περιλαμβάνονται στην μέση ευτυχία της αυτοκρατορίας), τα κτήρια για οικοδόμηση είναι περιορισμένα, το εισόδημα είναι μόνο από φόρο, και το φορολογικό ποσοστό μπορεί να τεθεί στους τέσσερις τύπους πόρων, και έχει επιρροή στην ευτυχία, όπως είναι και στις προσαρτημένες επαρχίες.
- Η μεγαλύτερη ποινή για την ευτυχία των αποικιών είναι η απόστασή τις από την αυτοκρατορία - όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο υψηλότερη θα είναι η καθημερινή απώλεια της ευτυχίας.
- Το κύριο πλεονέκτημα των αποικιών είναι τα εδάφη με ειδικό πόρο που χορηγούν διαφορετικά πρόσθετα μπόνους προς την ολόκληρη αυτοκρατορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποικίες πατήστε εδώ.

Αποικιακή γραφειοκρατία  

Μια έρευνα που αυξάνει την είσπραξη από τις αποικίες. Κάθε επίπεδο αυξάνει την είσπραξη όλων των αποικιών με 5% και αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα Αποικιακή γραφειοκρατία, πιέστε εδώ.

Αποικιακή διοίκηση  

Ένα κτήριο, διαθέσιμο μόνο στις αποικίες. Κάθε επίπεδο μειώνει με 4 πόντους τις απώλειες ευτυχίας λόγω της απόστασης από την αυτοκρατορία.

Αποικιακή επιμελητεία  

Μια έρευνα που αυξάνει την απόσταση από την Αυτοκρατορία, στην οποία απόσταση μπορεί να ιδρυθεί μια αποικία. Το 1ο (πρώτο) επίπεδο δίνει μια απόσταση 20 Αυτοκρατορικών μιλίων από την Πρωτεύουσα. Κάθε επόμενο επίπεδο δίνει 8% αύξηση πάνω στο προηγούμενο επίπεδο και δίνει 5 πρόσθετα Αυτοκρατορικά μίλια προς την ακτίνα.

Αποικιοκρατία  

Μια έρευνα που δίνει στον κυρίαρχο τη τεχνογνωσία πως να επεκταθεί την αυτοκρατορία στον παγκόσμιο χάρτη. Κάθε επίπεδο ανοίγει πρόσβαση στο ίδρυμα μιας αποικίας.

Αποικισμός  

Η ίδρυση μιας αποικίας στον Παγκόσμιο χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία του Αποικισμού, κάντε κλικ εδώ.

Αποικιστές  

Οι χωριάτες, σταλμένες από μια ανεξάρτητη επαρχία προς τον τόπο για αποικία, οι οποίες φοράνε τους απαιτούμενους πόρους για την ίδρυση, χτίζουν τα πρώτα κτήρια στην επαρχία και επίσης είναι ο πρώτος πληθυσμός εκεί.

Αποικιστής  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον χρόνο για μετατροπή μιας αποικίας σε Άφθαρτη. Επίπεδο 1: -4% χρόνος· Επίπεδο 2: -6% χρόνος· Επίπεδο 3: -10% χρόνος· Επίπεδο 4: -14% χρόνος· Επίπεδο 5: -20% χρόνος

Αποκατάσταση  

Το ποσοστό σκοτωμένων μονάδων, που ο παίκτης αποκαθιστά μετά από μια μάχη. Το ποσοστό αποκατάστασης μπορεί να αυξηθεί με την έρευνα της Στρατιωτικής Ιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση, πατήστε εδώ.

Αποκλειστική ζώνη  

Ένα χώρος 36 πόντων από τον Παγκόσμιο χάρτη, φυλαγμένο μόνο για τον ιδιοκτήτη του. Στο κέντρο της αποκλειστικής ζώνης βρίσκεται η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η πρωτεύουσα είναι περιφραγμένη από 4 ελεύθερα εδάφη, που μπορούν να είναι προσαρτημένα με ειρηνικά μέσα, και 4 ανεξάρτητες πόλεις οι οποίες μπορούν να λεηλατηθούν, να προσαρτηθούν ή να τις μετατρέψετε σε υποτελείς. Τα όρια της αποκλειστικής ζώνης είναι ορατές για τους υπόλοιπους παίκτες. Οι ανεξάρτητες πόλεις όμως δεν είναι ορατές από άλλες παίκτες - εμφανίζονται μόνο προσαρτημένες επαρχίες και τις πόλεις που μετατράπηκαν σε υποτελείς.

Απόλυση  

Η απόλυση στρατιωτών. Επιστρέφει 50% από τους επενδυμένους πόρους.
Μπορείτε να διαλύσετε στρατό, του οποίου η καθαρή αξία δεν υπερβαίνει το 25% της καθαρής αξίας του διαθέσιμου στρατού παρά μόνο εντός 8 ωρών από την τελευταία διάλυση. Σε περίπτωση που έχετε διαλυθεί λιγότερο από αυτό το ποσοστό, η καθαρή αξία κάθε πρόσθετου στρατού που αποκτάτε κατά την περίοδο αυτή, θα προστεθεί στην καθαρή αξία του τρέχοντος στρατού σας και θα ληφθεί υπόψη μέχρι να φθάσει το όριο της διάλυσης.

Αποστολή  

Η πορεία των στρατευμάτων στο δρόμο τους προς το στόχο ή το γύρισμα στην αρχική Αυτοκρατορία. Ο στρατός σε αποστολή είναι ένας κινούμενος στρατός που θα επιτίθεται η έχει ήδη επιτεθεί. Ο χρόνος της αποστολής μειώνεται από τα επίπεδα της Χαρτογραφίας και της Ιπποκομίας (σε περίπτωση ότι ένας στρατός αποτελείται μόνο από μονάδες ιππικού) και Ειδικό πόρο "Άλογα", αλλά καμιά αποστολή δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 2.5 λεπτά, εν ειρηνική περίοδο, και 10 λεπτά σε πόλεμο.

Αποστολή μεταφοράς  

Μεταφορά πόρων μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών μέσω Σταθμού εφοδίων ή από τη γενική Αυτοκρατορία μέχρι μια αποικία μέσω βαγονιών ανεφοδιασμού.

Απώλειες πληθυσμού  

Ωριαίες απώλειες πληθυσμού λόγω ανεπαρκής χωρητικότητας των αγροκτημάτων.

Αριστοκράτες  

Μέλη της Αυτοκρατορικής αυλής. Αυτοί είναι πολίτες, που έδειξαν αποκλειστική ανδρεία σε μάχη ή έγιναν διάσημοι στην κοσμική κοινωνία με τις εξαιρετικές τους δεξιότητες. Οι παίκτες μπορούν να παντρέψουν τους Αριστοκράτες τους για μάλη της Αυτοκρατορικής οικογένειας, αλλά δεν μπορούν να τους στείλουν έξω, για να υπογράψουν δυναστική ειρήνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Αριστοκράτες, πιέστε εδώ

Αρνητικό ισοζύγιο χρυσού  

Όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα και ο αποθηκευμένος χρυσός μειώνεται αντί να αυξάνεται. Ένα αρνητικό ισοζύγιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση όταν υπάρχει μια τεράστια συντήρηση στρατού και/ή πληρωμές δανείου. Αν δεν έχετε μπει στο λογαριασμό σας για περισσότερες από 24 ώρες και ο χρυσός σας είναι αρνητικός, αυτός αυτόματα θα μηδενιστεί. Ωστόσο, ο αρνητικός χρυσός δεν θα είναι μηδενισμένος, αν η επιλογή των Διακοπών σας είναι ενεργοποιημένη.

Άρπαγας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Ικανότητα μεταφοράς του στρατού. Επίπεδο 1: +4% Ικανότητα μεταφοράς· Επίπεδο 2: +6% Ικανότητα μεταφοράς· Επίπεδο 3: +10% Ικανότητα μεταφοράς· Επίπεδο 4: +14% Ικανότητα μεταφοράς· Επίπεδο 5: +20% Ικανότητα μεταφοράς

Αρπαγή  

Η αφαίρεση των διαθέσιμων πόρων σε κάποια επαρχία/αποικία ή ανεξάρτητη πόλη, μετά από μια επιτυχή πολιορκία οχυρών, (καταστρέφοντας το οχυρό και νικώντας στη μάχη με τη φρουρά). Οι παίκτες μπορούν να αρπάζουν πόρους από τις ανεξάρτητες επαρχίες στη δική του εξαιρετική ζώνη, ή έξω από τα σύνορά τις, επίσης μπορούν να αρπάζουν τις προσαρτημένες επαρχίες/αποικίες άλλων ενεργών παικτών και από εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες. Η αρπαγή υπονοεί από μια πλευρά, την ιδιοποίηση όλων των πόρων που η ικανότητα μεταφοράς του στρατού του εισβολέα επιτρέπει, και πάνω από τη χωρητικότητα των προστατευόμενων πόρων του υπερασπιστή, από την άλλη.

Αρχάριος  

1. Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 0-149 στρατιωτικούς πόντους.

2. Κοινή ονομασία για όλα τα συνηθισμένα μέλη στο πρώτο στάδιο πίστης.

Αρχείο Ειδήσεων  

Η δεύτερη ετικέτα του μενού Ειδήσεων, όπου είναι συστηματοποιημένες όλες τις ειδήσεις, που είχαν δημοσιευθεί από την αρχή του τρέχοντος βασιλείου.

Αρχηγός τοξοτών  

Δεξιότητα η οποία γίνεται διαθέσιμη όταν ανεβαίνετε επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την επίθεση όλων των μονάδων Τοξοτών. Επίπεδο 1: +2% Επίθεση· Επίπεδο 2: +4% Επίθεση· Επίπεδο 3: +6% Επίθεση· Επίπεδο 4: +10% Επίθεση· Επίπεδο 5: +15% Επίθεση

Αρχηγός του ιππικού  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Επίθεση όλων των μονάδων του Ιππικού. Επίπεδο 1: +2% Επίθεση· Επίπεδο 2: +4% Επίθεση· Επίπεδο 3: +6% Επίθεση· Επίπεδο 4: +10% Επίθεση· Επίπεδο 5: +15% Επίθεση

Αρχηγός του πεζικού  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Επίθεση όλων των Λογχοφόρων και Σπαθοφόρων. Επίπεδο 1: +2% Επίθεση· Επίπεδο 2: +4% Επίθεση· Επίπεδο 3: +6% Επίθεση· Επίπεδο 4: +10% Επίθεση· Επίπεδο 5: +15% Επίθεση

Αρχίλοχος  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 1 500-2 999 στρατιωτικούς πόντους.

Αρχιτέκτονας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει το όριο των Σπιτιών. Επίπεδο 1: +4% χωρητικότητα· Επίπεδο 2: +6% χωρητικότητα· Επίπεδο 3: +10% χωρητικότητα· Επίπεδο 4: +14% χωρητικότητα· Επίπεδο 5: +20% χωρητικότητα

Αρχιτεκτονική  

Μια έρευνα, η οποία επηρεάζει τον χρόνο κατασκευής και την τιμή όλων των κτηρίων. Μειώνει τον χρόνο με 0,30 φορές από το βασικό χρόνο και την τιμή με 0,02 φορές. Το επίπεδο 25 επιτρέπει το χτίσιμο των 16 θαυμάτων του βασιλείου.

Άστεγος πληθυσμός  

Ο άστεγος πληθυσμός είναι ο πληθυσμός ο οποίος ο συλλέγεται, αφού έχει φτάσει το όριο του πληθυσμού, που επιτρέπεται από το τρέχον επίπεδο των Σπιτιών. Η αύξηση του άστεγου πληθυσμού είναι 2 φορές χαμηλότερη. Μπορεί να το στρατολογήσετε, αλλά δεν μπορεί να δουλεύει στα ορυχεία και γιαυτό δεν παράγει πόρους. Για να τον χρησιμοποιήσετε, πρέπει να χτίσετε αρκετά επίπεδα Σπιτιών.

Αστικός πληθυσμός  

Οι εργαζόμενοι και ο αδρανής πληθυσμός. Ολόκληρος ο πληθυσμός χωρίς τις στρατιωτικές μονάδες.

Αύξηση πληθυσμού  

Αύξηση του αριθμού του πληθυσμού από τη βασική αύξηση της φυλής, της Ιατρικής και του Προνομιακού.

Βασική αύξηση του πληθυσμού των Αυτοκρατορικών: ο τρέχον αριθμός πληθυσμού/1000+50
Βασική αύξηση του άστεγου πληθυσμού: (ο τρέχον αριθμός πληθυσμού/1000+50) /2
Βασική αύξηση του πληθυσμού των Νομάδων: 2 х με τον τρέχον αριθμό πληθυσμού/1000+50.
Τα αγροκτήματα τεχνικά, δεν ενισχύσουν την αύξηση· αυτά χαμηλώνουν τις απώλειες πληθυσμού ανά ώρα και πρακτικά αυξάνουν την αύξηση πληθυσμού σ'ένα αργότερο στάδιο από την ανάπτυξη της επαρχίας, όταν ο αριθμός του πληθυσμού είναι μερικές φορές μεγαλύτερος από την χωρητικότητα των αγροκτημάτων και οι απώλειες πληθυσμού είναι πραγματικά μεγάλες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αύξηση, πατήστε εδώ.

Αύξηση πληθυσμού στα αγροκτήματα  

Το γενικό ποσό που αποτελείται από τις απώλειες πληθυσμού και την αύξηση πληθυσμού. Εάν η καθαρή αύξηση πληθυσμού είναι μια θετική αξία, ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, εάν είναι αρνητική, ο αριθμός πληθυσμού αρχίζει να πέφτει σταδιακά με κάθε επόμενη ώρα έως ότου τα επίπεδα των αγροκτημάτων μειώνουν τη διαφορά μεταξύ την χωρητικότητα των αγροκτημάτων και τον αριθμό του πληθυσμού.

Αυτοκράτορας  

1. Ο αυτοκράτορας είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ όλων των Μεγάλων ανθρώπων. Αυτός είναι ο κυβερνήτης της ολόκληρης αυτοκρατορίας και επίσης ο έπαρχος της πρωτεύουσας ακόμα από την αρχή. Ο αυτοκράτορας μπορεί να λαμβάνει τη θέση στρατηγού σε επίθεση και σε υπεράσπιση. Σαν Αμυντικό στρατηγό αυτός μπορεί να υπερασπίζει οποιαδήποτε επαρχία, αποικία ή στρατιωτικό φυλάκιο. Σαν στρατηγό σε επίθεση μπορείτε να τον στέλνετε σε επίθεση εναντίον άλλων παικτών ή ανεξάρτητων πόλεων. Όταν ο αυτοκράτορας είναι σε μια από αυτές τις θέσεις, αυτός λαμβάνει ειδικά μπόνους, προσβάσιμα μόνο γι'αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αυτοκράτορα κάντε κλικ εδώ.

2. Ένα ταλέντο που ανήκει αποκλειστικά στον Αυτοκράτορα. Δίνει μπόνους +10 Ηθικού σε κάθε μάχη και +10 πόντους Ευτυχίας στην πρωτεύουσα (Ο Αυτοκράτορας είναι πάντα ο έπαρχος της πρωτεύουσας.).

Αυτοκρατορία  

1. Όλες οι ιδιοκτησίες ενός κυρίαρχου.

2. Η σύντομη μετονομασία μιας ιδιοκτησίας της κύριας Αυτοκρατορίας - τα κατακτημένα εδάφη που βρίσκονται εντός ή γύρω στην εξαιρετική ζώνη του παίκτη.

Αυτοκρατορικές Αγώνες  

Αυτό το τουρνουά έχει 3 εκδόσεις - την άνοιξη, το καλοκαίρι και το χειμώνα. Οι συμμαχίες που συμμετέχουν στους αγώνες ανταγωνίζονται σε μια ποικιλία αθλημάτων που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού. Τα αθλήματα δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του καθένα. Εάν ένα μέλος αποχωρήσει από τη συμμαχία, το αποτέλεσμά του για το τρέχον άθλημα θα αφαιρεθεί από το αποτέλεσμα της συμμαχίας. Εάν ο παίκτης ενταχθεί σε άλλη συμμαχία, το αποτέλεσμά του προστίθεται στο αποτέλεσμα της νέας συμμαχίας. Στο τέλος του κάθε άθλημα, οι 10 συμμαχίες με την υψηλότερη κατάταξη λαμβάνουν πόντους. Ο νικητής των αγώνων είναι η συμμαχία που έχει συλλέξει τους περισσότερους πόντους από όλα τα αθλήματα. Οι ανταμοιβές από το τουρνουά είναι διαμάντια και ειδικά μετάλλια.

Περισσότερες πληροφορίες και οι πλήρεις κανόνες των Αυτοκρατορικών Αγώνων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αυτοκρατορική κρύπτη  

Αυτή βρίσκεται στο Ανάκτορο και εκεί μπορείτε να δείτε όλους τους Αυτοκράτορες που είχαν κυβερνήσει την Αυτοκρατορία σας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εποχής.

Αυτοκρατορική μεταφορά  

Μεταφορά πόρων μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών μέσα στα εδάφη της Αυτοκρατορίας (η αποκλειστική ζώνη του παίκτη). Διεξάγεται με την βοήθεια του Σταθμού Εφοδίων. Η ποσότητα φορτωμένων πόρων εξαρτάται από την χωρητικότητα του Σταθμού Εφοδίων της επαρχίας εκκινήσεως. Αν ο Σταθμός Εφοδίων σας έχει το υψηλότατο επίπεδο, θα μπορείτε να μεταφέρετε όλους τους διαθέσιμους πόρους αμέσως. Μόνο ξυλεία, σίδηρο και πέτρα μπορούν να μεταφέρονται· Ο χρυσός αποθηκεύεται μόνο στην πρωτεύουσα και δεν μπορεί να μεταφερθεί από εκεί. Σε ειρηνική περίοδο η αυτοκρατορική μεταφορά είναι στιγμιαία, ενώ υπό επίθεση διαρκεί 2.5 λεπτά μεταξύ επαρχιών με κοινά σύνορα και για κάθε επόμενη πιο απομακρυσμένη επαρχία θα προστεθούν 2.5 λεπτά.

*Υπάρχει η εξής εξαίρεση: Η στιγμιαία μεταφορά είναι ξεκλειδωμένη υπό επίθεση, όταν υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του χρυσού ισοδύναμου του στρατού του επιτιθέμενου παίκτη και του χρυσού ισοδύναμου των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Αυτοκρατορική οικογένεια  

Τα κύρια πρόσωπα στο Ανάκτορο διαμορφώνουν την Αυτοκρατορική οικογένεια. Αυτή συμπεριλαμβάνει το αυτοκρατορικό ζευγάρι (ο Αυτοκράτορας και η Αυτοκρατόρισσα), τα παιδιά τους, μαζί με τους γαμπρούς, τις νύφες, τα εγγόνια, τα δισέγγονα - μέχρι την τρίτη γενιά των απογόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυτοκρατορική οικογένεια πιέστε εδώ.

Αυτοκρατορικός δρόμος  

Ειδικές εγκαταστάσεις της οδικής υποδομής, που συνδέουν όλες τις προσαρτημένες επαρχίες και τις άφθαρτες αποικίες (αυτές έχουν τη λειτουργία προσαρτημένων επαρχιών. Κάθε επίπεδο αυτής της υποδομής προσθέτει 10% προς το πραγματικά χρησιμοποιημένο εμπορικό δυναμικό μεταξύ των δυο γειτονικών επαρχιών.

Αυτοκρατορικός Έμπορος  

Μια επιλογή της αγοράς που επιτρέπει τη στιγμιαία πώληση ξύλου, σιδήρου και πέτρας για χρυσό, για μεσιτεία από 850 διαμάντια. Η χωρητικότητα του Αυτοκρατορικού Εμπόρου είναι παγκόσμια, το οποίο σημαίνει ότι αν έχετε 10 επαρχίες με χωρητικότητα της Αγοράς από 1 εκατομμύριο σε κάθε από αυτές, θα μπορείτε να πωλήσετε 10 εκατομμύρια ταυτόχρονα από την ίδια επαρχία. Η χωρητικότητα του Αυτοκρατορικού εμπόρου είναι επίσης χωρισμένη, που σημαίνει ότι, αν η χωρητικότητα της Αγοράς σας είναι 20 000 και στην ίδια στιγμή έχετε μια δημοσιευμένη προσφορά για 10 000 πόρους, θα μπορεί να πωλήσετε 20 000 μέσω του Αυτοκρατορικού Εμπόρου, αντί 10 000. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη ενώ η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.

Αυτόχθονες Βάρβαροι  

Μια Βαρβαρική φυλή.
Οι Αυτόχθονες Βάρβαροι είναι ο τοπικός πληθυσμός άγριων, που κατοικεί της Αποκλειστικής ζώνης μιας Αυτοκρατορίας. Σε κάθε Αποκλειστική ζώνη υπάρχει μόνο μια Τοπική φυλή. Αν είναι κατεστραμμένη, αυτή η φυλή θα εμφανίζεται ξανά κάθε μέρα, ενώ υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην Ζώνη ή μέχρι ο παίκτης να φτάσει σε 1 εκατομμύριο πόντους.
Οι Τοπικοί βάρβαροι έχουν σύνθεση του στρατού προσανατολισμένη στην κατάληψη πόλεων και οχυρών με λίγο Ιππικό και με μεγάλες ποσότητες Πεζικού.
Η ανταμοιβή για νίκη πάνω στους Τοπικούς βαρβάρους είναι πόροι.

Άφθαρτη αποικία  

Μια αποικία που δεν μπορεί να καταστραφεί από εχθρικές επιθέσεις. Για να κάνετε την αποικία σας άφθαρτη, πρέπει να αναβαθμίσετε το οχυρό στο επίπεδο 8 και να προστατεύσετε την ιδιοκτησία από καταστροφή για μια περίοδο 3 ημερών.
Μόλις γίνε άφθαρτη, η αποικία έχει τις ίδιες λειτουργίες με τις προσαρτημένες επαρχίες. Το οχυρό του δεν πέφτει με ένα επίπεδο σε περίπτωση επιτυχούς πολιορκίας του εχθρού και μπορείτε να το ανακατασκευάσετε πληρώνοντας το απαραίτητο ποσό πόρων, αντί να χτίσετε ξανά το επίπεδο.

Σημείωση: Οι άφθαρτες αποικίες μπορούν ακόμα να καταστραφούν από τον ιδιοκτήτη τους.