Gardist  

Stridsenhet.
Utbildad vid: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 20, Rustning 20, Centralisering 11

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Svärdsman
• Prioritetsarméförläggning : Centrum (Frontlinje)

+ Angreppstrupper: Denna enhet har hög prioritet i Frontlinjens sammansättning under angrepp mot Fästning
+ Närstridsattack: Attack х 2 mot Bågskyttar
+ Sköldmur: Den här enheten är starkare i försvarsläge - Livspoäng x 1.2
+ Försvarets sista linje: I garnisonen strider den här enheten med fördel under Fästningsplundring- Livspoäng x 2
+ Elittrupper: Den här enheten slått med fördel i Centret - Attack x 1.2, Livspoäng x 1.2

- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten strider varje Kavalleri med Attack x 2
- Tunga trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Flank: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8

För detaljerad statistik för enheten, klicka här.

Garnison  

Garnisonen avgör antalet trupper som kan placeras inuti din fästning. Alla trupper utanför besittningen kommer att träffa fienden i ett fältstrid, om den råkar ut för attack.

Garnisonens storlek motsvarar bas garnisonen, enligt fästningsnivån, plus respektive bonusar från forskningarna Militär arkitektur eller generalsfärdigheten garnisonstrateg.

De i garnisonen placerade trupper kräver inget underhåll och påverkas inte av moral förlusterna under fästningsbelägring. När de befinner sig i garnisonen, får skyttarnas attack en markant ökning. Belägringsvapnen i garnisonen räknas som ett antal soldater som är lika med deras beräkning.

I strid, placeras garnisontrupperna i två stridslinjer: frontlinje och artillerilinje. Garnisonens frontlinje har inga divisioner och består av kavalleri och infanteri.

Under angrepp på fästningen får garnisongrupperna attackeras endast av fiendens skyttar och tar endast 20% av deras attack. Fiendens skyttar sätter en prioritet på garnisonens fronlinje framför garnisonartilleriets linje.

Under angrepp mot fästningen kan endast garnisonskyttarna och artilleriet attackera fienden.

Garnisonstaktiker  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar Fästningens Kapacitet. Nivå 1: +4% Fästningskapacitet; Nivå 2: +6% Fästningskapacitet; Nivå 3: +10% Fästningskapacitet; Nivå 4: +14% Fästningskapacitet; Nivå 5: +20% Fästningskapacitet

General  

En militär grad tilldelad spelare med 500 000-749 999 militära poäng.

General Major  

en militär grad tilldelad spelare med 225 000-324 999 militära poäng.

Generalens erfarenhet  

Det totala antalet erfarenhetspoäng som en general har förvärvat genom sina segerrika strider. Erfarenhet samlas med varje segerrik strid mot spelare i omfånget x2 eller mot oberoende städer.
Generalerna tjänar 1 erfarenhetspoäng mot andra användare om armén som de ger order till, tillgintegör de fientliga [28]enheterna] med motsvarande värde i guld (inte multiplicerat med 2, utan det verkliga värdet) som är lika vinnarens nettopoäng före striden, delade med 100.

När de attackerar en oberoende stad tjänar generalerna 1 erfarenhetspoäng, om arméns motsvarande värde i guld (inte multiplicerat med 2, utan det verkliga värdet) är lika med användarens nettopoäng före striden , multiplicerat med 1,5.

För mer information om generalernas erfarenhet, klicka här.

Generalfärdigheter  

Färdigheter tillgängliga för alla generaler.

Den fullständiga listan över generalfärdigheter kan man hitta här.

Generallöjtnant  

En militär grad tilldelad spelare med 325 000-499 999 militära poäng.

Generalöverste  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån General. Den ökar alla Generalers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet

Globala evenemang  

Det finns himla många urgamla hemligheter och gåtor att avslöja i Världarna av Imperia Online. De kan också ge många värdefulla skatter till de härskare som vågar söka dem. En chans att göra det är De globala evenemangen som anordnas i varje värld efter att en viss tid passerat efter starten. Globala evenemang äger rum som episka fästningar, mörka vrår, torn som lovar kunskap med flera. Det är upp till spelarna att planera och genomföra kampanjer mot dessa objekt för att vinna dyrbara speciella belöningar.

Mörkrets fästning

Funktionalitet

• Spelarna skickar arméer som marscherar exakt 15 minuter (30 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x4 och 6 minuter (12 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x10. Fästningen kan angripas omedelbart mot 2550 diamanter för världar med hastighet x4 och för 1020 diamanter för världar med hastighet x10.
• Mörkrets fästning har massor med livspoäng som beräknas utifrån världens utveckling där den avgörande utvecklingsfaktorn är mängden utbildade arméer av alla spelare i hela världen den senaste veckan.
• Varje attack inbringar guld, utgående vilken skada som tillfogats. Denna mängd minskar progressivt. Om skadorna som spelaren tillfört överstiger 10 % av fästningens ursprungliga livspoäng, blir vinsten en minimimängd guld (50 000).
• Ranking is based on the total damage dealt.
• Alternativet för omedelbar attack mot fästningen avaktiveras om de tillfogade skadorna överstiger 20 % av fästningens ursprungliga livspoäng.
• De individuella belöningarna ska halveras om Mörkrets fästning inte blir besegrad. Den minsta belöningen kan vara en kista med en 1-timmes produktion.
• Rankningen baseras på de totala skador som tillfogats.


Strid

• Mörkrets fästning har ingen armé, bara en väldig fästningsmur. Själva striden går ut på att slå muren tills man river den.
• Striden är över när den attackerande armén flyr på grund av låg moral.
• Även om spelarens armé skulle eventuellt fly på grund av låg moral, dör enheterna inte i strid och själva striden är alltid vinnande och till spelarens fördel.
• Evenemanget Mörkrets fästning får avslutas i förtid om spelarna lyckas riva ner muren före det planerade slut.

Ymnighetsskallen

Funktionalitet

• Spelarna skickar arméer som marscherar exakt 15 minuter (30 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x4 och 6 minuter (12 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x10. Skallen kan angripas omedelbart mot 2550 diamanter för världar med hastighet x4 och för 1020 diamanter för världar med hastighet x10.
• Skallens styrka beror på världens utveckling där den avgörande utvecklingsfaktorn är mängden utbildade arméer av spelare som loggat in i spelet under de senaste 7 dagarna.
• Varje attack mot Skallen får inbringa upp till 404 pärlor. Du kan vinna pärlor utifrån procentsatsen av din sammanlagda armé som skickats ut på attack mot Ymnighetsskallen.
• Pärlor kan användas för att köpa en 10-minuters förkortning på byggningstiden. Priset är 100 pärlor i världar med hastighet x4 och 250 pärlor i världar med hastighet x10.
• Alternativet för omedelbar attack mot skallen blir otillgänglig om de tillfogade skadorna överstiger 20 % av skallens ursprungliga livspoäng.
• Du förlorar alla pärlor som inte använts vid slutet av evenemanget.
• Rankningen baseras på de totala skador som tillfogats.

Strid

• Ymnighetsskallen har inga arméer. De tillfogade skadorna baseras på bärförmågan av angriparens armé.
• Spelarna ska inte förlora några arméer och varje strid räknas som seger.
• Evenemanget Ymnighetsskallen får avslutas förtidigt, om spelarna lyckas att nollställa dess poäng hälsa före det planerade slutet.
Kunskapstornet

Funktionalitet

• Spelarna skickar spioner som marscherar exakt 15 minuter (30 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x4 och 6 minuter (12 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x10. Tornet kan angripas omedelbart mot 2550 diamanter för världar med hastighet x4 och för 1020 diamanter för världar med hastighet x10.
• Kunskapstornets styrka beror på världens utveckling där den avgörande utvecklingsfaktorn är mängden utbildade spioner av spelare som loggat in i spelet under de senaste 7 dagarna.
• Du bidrar med underrättelse poäng till Kunskapstornet utgående från antalet skickade spioner och nivåerna Spionage, Kontraspionage och Fältrekognoscering.
• Varje uppdrag till Kunskapstornet inbringar högst 808 skriftrullar. Du vinner skriftrullar utgående från procentandelen av alla spioner som skickats på uppdrag till Kunskapstornet.
• Du får skicka endast Spioner till Kunskapstornet.
• Du får spendera skriftrullar för att använda dig av en 10-minuters förkortning på forskningstiden. Kostnader är 100 skriftrullar i världar med hastighet x4 och 250 skriftrullar i världar med hastighet x10.
• Efter att ha bidragit till 20 % eller mer till tornets sammanlagda underrättelse poäng, blir alternativet för omedelbart uppdrag otillgängligt.
• Du förlorar alla skriftrullar som inte använts vid slutet av evenemanget.
• Rakningen baseras på det totala poängbidraget.

Uppdrag

• Kunskapstornet har inga arméer. Ur spelarens perspektiv skickar han spioner för att hjälpa tornet samla skriftrullar för sitt bibliotek. På det viset fylls Kunskapstornets hälsoindikator istället för att tömmas.
• Spelarna ska förlora inga spioner och varje uppdrag räknas som seger.
• Evenemanget Kunskapstornet får avslutas förtidigt, om spelarna lyckas fylla upp dess hälsoindikator före det planerade slutet.

Stenfängelset

Funktionalitet

• Spelarna skickar arméer som marscherar exakt 15 minuter (30 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x4 och 6 minuter (12 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x10. Fängelset kan angripas omedelbart mot 2550 diamanter för världar med hastighet x4 och för 1020 diamanter för världar med hastighet x10.
• Fängelsets styrka beror på världens utveckling där den avgörande utvecklingsfaktorn är mängden utbildade arméer av alla spelare som loggat in i spelet under de senaste 7 dagarna.
• Varje attack mot Fängelset inbringar högst 404 totem. Du vinner totem utgående från procentsatsen av den totala armé som du skickar på attack mot Stenfängelset. Attacker mot Stenfängelset förhindrar dig från att vinna guld.
• Alla enheter med skövlingsstyrka får vara med och attackera Stenfängelset.
• Du kan spendera totem för att köpa en 30-minuters 20 %-bonus till befolkningstillväxten i alla provinser. Priset är 300 totem i världar med hastighet x4 och 750 totem i världar med hastighet x10.
Befolkningstillväxtbonusen får inte överstiga 24 timmar.
• Alternativet för omedelbar attack mot Fängelset blir otillgängligt om en spelare tillfogar (fyller upp) mer än 20 % skador till Fängelsets ursprungliga livspoäng.
• Man kan läsa mer om bonusens varaktighet i skärmarna Gård och Hus.
• Du förlorar alla totem som inte använts vid slutet av evenemanget.
• Rankningen baseras på de sammanlagda skador som tillfogats.

Strid

• Stenfängelset har inga arméer. Ur spelarens perspektiv, skickar han skövlande arméer att slåss mot slavhandlare och befria deras fångar.
• Man vinner poäng emedan striden pågår utgående från den attackerande arméns skövlingsstyrka.
• Spelarna ska inte förlora några arméer och varje strid räknas som seger.
• Evenemanget Stenfängelset får avslutas i förtid, om spelarna lyckas riva ner fängelset före det planerade slutet.

Eviga slottet

Funktionalitet

• Spelarna skickar Fina människor som marscherar exakt 15 minuter (30 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x4 och 6 minuter (12 minuter tur och retur förutom i snöväder) för världar med hastighet x10. En delegation till slottet kan skickas omedelbart mot 2550 diamanter för världar med hastighet x4 och för 1020 diamanter för världar med hastighet x10.
• Slottets livspoäng beror på styrkan och medelantalet Fina människor av alla aktiva spelare under de senaste 24 timmar.
• Du tar bort poäng från Eviga slottet alltefter styrkan av de Fina människor som du skickar.
• Varje delegation till Eviga slottet ger högst 606 ordnar. Du vinner ordnar alltefter procentantalet av den sammanlagda styrkan av delegation Fina människor som du skickar till Eviga slottet.
• Endast Fina människor kan skickas till Slottet.
• Ordnar kan användas för att skära ner kostnaden av ditt arméunderhåll med 10 % i 10 minuter. Kostanden är 300 ordnar i världar med hastighet x4 och 750 ordnar i världar med hastighet x10.
• Efter att ha tagit bort 20 % eller mer från Eviga slottets sammanlagda antal livspoäng, blir alternativet att skicka en omedelbar delegation otillgängligt.
• Du kommer att förlora alla ordnar som inte använts vid slutet av evenemanget.
• Rankningen baseras på de sammanlagda skadorna.

Uppdrag

• Eviga slottet har inga arméer. Ur spelarens synpunkt, skickar han en delegation att förhandla.
• Spelarna förlorar inga Fina människor.
• Evenemanget Eviga slottet får sluta i förväg om spelarna lyckas nollställa dess livspoäng före det planerade slutet.

Rangordning Globala evenemang

• Spelarna kan följa sin aktuella rankning genom en tabell som ligger i en flik i menyn Globala evenemang.

Globalt evenemang  

Ett massevenemang i världarna av Imperia Online som kräver specifik arméuppsättning från spelarna med tanke på en seger och ger speciella belöningar till de som är mest aktiva deltagarna. Du får veta mer om Globala evenemang här.

Grad (Militära grader)  

Militära grader tilldelas till spelare med ett bestämt antal militära poäng. Graden syns i spelarnas profiler och i rankningen.

För mer information om militära grader, klicka här.

Gräns på den uppnåeliga befolkningen  

Befolkningsgränsen befinner sig på skärmen av Gårdarna och visar den högsta befolkningsmängden, för vilken befolkningstillväxten per timme inte är negativt.

Grund garnison  

Basgarnisonen är Garrisonstorleken av vilken som helst nivå Fästning innan vilka som helst forskningar och färdigheter tillämpats.


Garnisonen avgör infanteriet och Gränserna på Rivningsangreppen för de attackerande fientliga trupperna när Fästningen är utsatt för attack.


Värdena av Basgarnisonen för de olika fästningsnivåerna är enligt nedan:

Nivå 1 Fästning: 50 Basgarnison
Nivå 2 Fästning: 100 Basgarnison
Nivå 3 Fästning: 200 Basgarnison
Nivå 4 Fästning: 400 Basgarnison
Nivå 5 Fästning: 800 Basgarnison
Nivå 6 Fästning: 1,600 Basgarnison
Nivå 7 Fästning: 3,200 Basgarnison
Nivå 8 Fästning: 6,400 Basgarnison
Nivå 9 Fästning: 12,800 Basgarnison

Grundande  

Skaffa full kontroll med alla inkluderade rättigheter till ett bestämt område på Världskartan och upprätta administrativa enheter eller militära anläggningar som är redo att användas för olika mål. I världarna på Imperia Online kan grundas kolonier, handlingsplatser, fort och samlingsplatser.

Gruvarbetare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Järnproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion

Guld  

Valutan i spelet, genererad i form av skatt, som den sysselsatta befolkningen beskattas med. Det följs 6 olika skattesatser. Guld genereras och används på ett centraliserat sätt från statskassan som uteslutande ligger i Imperiets huvudstad. Å ena sidan går den insamlade skatten alltså direkt till statskassan å andra sidan dras guldet som behövs till byggnader, forskning eller underhåll av armén automatiskt därifrån utan att man behöver transportera det manuellt.

Guldbalans  

Skillnaden mellan utgifter och inkomster. Guld balansen kan vara positiv eller negativ.

Guldgruva  

En populär benämning på ett övergivet imperium.

Guldöverföring  

Att skicka resurser till en allierad. Det är förstås begränsat. Spelare kan skicka eller ta emot högst 10% av sina nuvarande nettopoängs motsvarande värde i guld. Guldöverföringen beskattas. Ju närmare sin egen gräns en spelare är, desto mer guld försvinner vid överföringen. Avsändaren kommer att informeras hur mycket guld kommer att försvinna på grund av beskattning. Guld kan skickas med transportvagnar och tas emot ¨på Transportstationen.

OBS! För att lyckas med en guldöverföring behöver du en Transportstation och transportvagnar. [201]Guldet] skickas från fliken Guldöverföring i Transportstationen.

För fler upplysningar om guldöverföring, klicka här.

Guvernör  

En befattning, som är tillgänglig till alla Fina människor som har nått myndighetsålder. De kan bekläda befattningen som guvernör av en provins, en koloni eller ett fort. Varje Fin människa kan bara vara guvernör för en besittning samtidigt. Kejsaren är underförstått guvernör för huvudstaden och kan inte regera någonannanstans.
Guvernörerna får erfarenhetspoäng när de är på sina positioner och på så vis kan de förvärva olika färdigheter, som ger olika speciella bonusar.

För mer information om guvernörerna, klicka här.

Guvernörens erfarenhet  

Det totala antalet erfarenhetspoäng som en guvernör har förvärvat på sin befattning. Guvernörerna tjänar 2 erfarenhetspoäng varje 1.2 minut. Den högsta erfarenhetsnivån som de kan nå är 20. Kejaren har bonus till den här gränsen - han kan nå den 30:e erfarenhetsnivån.

Guvernörerna kan endast samla erfarenhet när de är på sin befattning, så om du skickar dem på ett uppdrag och de degraderar till lägre position, kommer de inte att få erfarenhetspoäng för tiden de är frånvarande.

För mer information om guvernörernas erfarenhet, klicka här.

Guvernöröverste  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar alla Guvernörers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet

Guvernörsfördigheter  

Färdigheter tillgängliga för alla guvernörer.

Den fullständiga listan över guvernörsfärdigheter kan man hitta här.

Guvernörshögkvarter  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Huvudstadsbyggnad, Tillbyggnad
Förutsättningar: Slott 1
Högsta nivå: 16

Tillbyggnad av slottet. Tillåter dig att uppgradera nivåerna av dina Guvernörer mot betalning i resurser. Varje nivå efter den första av Guvernörshögkvarteren ökar träningserfarenheten man får ned 5 %. Varje 2 nivåer möjliggör den samtidiga träningen av ytterligare en Fin människa. Vid nivå 16 får upp till 8 Fina människor tränas samtidigt.

Du kan utbilda dina Fina människor via fliken Profil och utbildningar i fliken Guvernörer på Slottet.