Borç  

Banka kredisi. Banka size belirli bir miktarda altın ödünç veriyor. Seçili bir süre için saat başına eşit ödeme olarak ödemeniz gerekir. Peşin de ödeyebilirsiniz. Bankaya hala borcunuz varsa başka bir kredi alamazsınız. Kredinin kapsamı İmparatorluğun [[209üretimine] ve bankanın düzeyine bağlıdır. Borçlanma araştırması, bankadan alınan kredilerin faiz oranını düşürür.

Kabile  

Sahip olduğu kültür ve geleneklerle diğer kabilelerden farklı olan özel Barbar halkı. Farklı kabilelerin ordusunun yapısı ve bu kabilenin yeniliği halde verilen ödül farklıdır.

Kabilerin türleri şunlardır:
- Çapulcular
- Fatihler
- Köleciler
- Yerliler

Kaçmak  

Düşük Moral nedeniyle savaş alanından kaçma. Ordunun kaçma şansı Moralin 50den aşağı 1 düşerek %2 artar. Garnizon içindeki ordu Moral puanı olmadığı için kaçamaz. Kaçma, savaşın kesin yenilgisini öngörür ve askeri birimlerde kayıplar getirir - kalan ordunun %20si - İmperialılar için - ve %25i Göçebeler için.

Kale  

Eyaletin temel savunma tesisi.
- İçinde saklanabilen kaynak miktarını belirtir.
- Kaynak üretimi seviye başına %10 arttırır.
- Yıkılmış kale taş eşdeğerindeki fiyatın 1/3ü karşılığında tamir edilebilir.
- Dayanıklılığı İstihkam araştırmasının geliştirilmesiyle arttırılır.

Kale koruyucusu  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Kale dayanıklılığını arttırır. Seviye 1: +%4 dayanıklılık; seviye 2: +%6 dayanıklılık; seviye 3: +%10; seviye 4: +%14 dayanıklılık; seviye 5: +%20

Kale kuşatması  

Başarılı Meydan savaşından sonra gerçekleştirilir. Eğer kale surlarının önünde savunma ordusu yoksa, Kale kuşatması gerçekleştirilir ve saldıran askerlerin düşman kale surlarını yıkıp garnizon ordusu ile savaşmaya başlamaları gerekir (eğer garnizon ordusu varsa). Başarılı kuşatma askeri birimlerin, yük arabalarının taşıma kapasitesinin ve Kale hazinesi kapasitesinin izin verdiği kaynak miktarını sağlar.

Kale kuşatması hakkında daha fazla bilgi içim bkz. buraya ve buraya.

Kale Savunma Tesisleri  

Savunmayı arttıran ve saldırı altında bulunan oyuncunun mevcut kaynaklar ve nüfusun bir kısmını korumasını sağlayan özel Kale tesisleri.

Karargah  

Ekonomi binası.
Tür: Ana eyalet, Eklenti
Gereksinimler: Saray 1
Maksimum Seviye: 16

Saray Eklenti. Kaynak karşılığında Valilerinizin seviyelerini yükseltmenizi sağlar. Valiliğin ilk seviyesinden sonraki her seviye, eğitimden alınan tecrübeyi %5 arttırır. Her 2 seviyede, ek bir yüce insanın daha aynı anda eğitilmesine izin verir. Valiliğin 16. seviyesinde, 8 kişiye kadar eş zamanlı eğitilebilir.

Yüce insanlarınızı, saraydaki Generallerin Profillerinde ve Eğitimler sekmesinden eğitebilirsiniz.

Karşı Casusluk  

1. İmparatrluğunuza sızmayı deneyen casusların yakalanması ya da zaten sızmış casusların kovulması. Casusların sayısı ve Karşı casusluk seviyesi ne kadar daha büyük ise, düşmanın imparatorluğunuzun ekonomik ve askeri halini öğrenme şansı o kadar az olur*.

Casusluk, araştırmalar ve casus sayısının aynı olduğu zaman aynı başarı şansı sağlayan bir formüle göre çalışır.

Karşı casusluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

2. Casusları yakalama şansını ve saldıran ordunun tertibini daha kolay öğrenme şansını arttıran araştırma.

Katsayı farkı  

x2 puan menzili dışındaki her ondalık.

Örnek: Eğer saldıranın 250 000 puanı, savunanın ise 96 000 puanı varsa, net puan menzili x2,6 (250 000 / 96 000) olarak hesaplanır, katsayı farkı 0,6 (2,6 – 2) olacak.

Kaynak  

İmparatorluğun madenlerde ürettiği veya nüfus üzerine uygulanmış vergi yoluyla elde ettiği ve binaların, araştırmaların, ordunun yapılması için yatırdığı maddeler.

Kaynak deposu  

Kaynak depoları, haritadaki kullanıcıların odun, demir ve taş toplamasına izin veren nesnelerdir. Her depo yalnızca bir tür kaynak içerir. Kaynakları toplamak için, ordunuzu bir toplama görevine göndermeniz gerekir. Depoya gönderilen ordu her an geri çağırabilir. Depodaki görev sırasında, ordunuz diğer oyuncular tarafından saldırıya uğrayabilir. İki tür görev vardır - toplama ve saldırı. Bir depoda kaynaklar tükendiğinde, haritadan kaybolur ve yerine, ancak farklı harita koordinatlarında, yeni bir depo belirir.

Kaynak saklama kapasitesi  

Kale seviyesinden belirlenen eyalette saklanabilen kaynak miktarı. Bir kaynak tipi eyalet kapasitesine ulaşınca, kaynağın depolanması devam edebilir fakat üretimi, kaynağın mevcut miktarı limitten aşağı düşene ya da Kale seviyesi yükselene kadar durur.

Kaynak saklama kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Kaynak tüccarı  

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Pazar kapasitesini arttırır.

Seviye 1: +%10Pazar kapasite;
Seviye 2: +%20 Pazar kapasite;
Seviye 3: +%30 Pazar kapasite;
Seviye 4: +%40 Pazar kapasite;
Seviye 5: +%60 Pazar kapasite

Kaynakların Savunucusu  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Kale seviyesinin sağladığı savunulan kaynak miktarını arttırır. Seviýe 1: +%10 kapasite; Seviýe 2: +%20 kapasite; Seviýe 3: +%30 kapasite; Seviýe 4: +%40 kapasite; Seviýe 5: +%80 kapasite.

Kıdemli Çavuş  

500-2 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Kıdemli lider  

Sadakat durumunun 3. aşamasında bulunan tüm liderlerin ortak ismi.

Kıdemli subay  

Sadakat durumunun 3. aşamasında bulunan tüm subayların ortak ismi.

Kıdemsiz Lider  

Sadakat durumunun 1. aşamasında bulunan tüm liderlerin ortak ismi.

Kıdemsiz Subay  

Sadakat durumunun 1. aşamasında bulunan tüm subayların ortak ismi.

Kılıçlı  

Kale kuşatması için uygun piyade birimidir, yanında kuşatma silahları olup olmadığına bakılmaksızın bazı kılıçlılar kale sularlarına karşı bonus ile saldırır. Okçulara karşı kılıçlıların saldırısı 2 kat daha büyük. Kılıçlılara karşı süvari birimlerinin saldırısı 2 kat daha büyüktür. Kılıçlıların 3 sınıfı var - hafif, ağır ve seçkin.

Kılıçlılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Piyade barakalarındaki kılıçlının tanımı.

Kilit atan saldırı  

Kilit atan saldırı altındayken savunan oyuncu Premium özelliklerini kullanamaz (hemen taşıma, hemen araştırma, elmasla inşa etme, v.s.). Eğer saldıran ordunun altın eşdeğeri, savunan oyuncunun net değerinin altın eş değerinin en az %5'i ise, savunan oyuncu kaynağını nakledemez ve orduyu anında yerdeğiştiremez. Eğer saldıran ordunun altın eşdeğeri savunan oyuncunun net değerinin altın eşdeğerinin en az %10'u ise, savunan oyuncu herhangi bir tesiste bir kerede birden fazla araştırma / bina yapamaz ve premium seçeneklerini kullanamaz. Kilit saldırısı, saldırıya 30 dakika kala yapılabilecek. İttifak saldırılarında kilit saldırı olması için saldıran ordunun altın eşdeğeri savunan ittifak değerinin altın eşdeğerinin en az en az %1i olması lazım (İttifak değeri İttifak menüsünün İttifak hakkında bilgi bölümünde görünüyor)
* Altın eşdeğeri nedir? Üretim için harcanan bütün kaynaklar Altın ile eşitlenir; 1 Altın = 1 Ahşap = 1 Demir = 1 Taş.
** Net değerinin altın eşdeğeri nasıl hesaplanır; oyuncunun net değeri (net puanı) 1000 ile çarpılır
***İttifak değerinin altın eşdeğeri nasıl hesaplanır, ittifak değeri (İttifak menüsünün İttifak hakkında bilgi bölümünde görünüyor) 1000 ile çarpılır
****Ana imparatorluğa gönderilen kilit saldırıları (ana eyalet ve ilhak edilmiş eyaletler) tüm arazilerdeki Premium özelliklerini kilitler. Uzaktaki arazilere gönderilen kilit saldırıları (koloniler, ticaet karakolu ya da askeri karakol) savunanın ana imparatorluğunda veya uzaktaki arazilerindeki Premium özelliklerini kilitlemez. Mesela, koloniye gönderilen kilit saldırısı tüm kolonilerdeki premium özelliklerini kilitler, ancak ana imparatorlukta, ticaret karakollarnda ve askeri karakollarda olan premium özelliklerini kilitlemez. Global etkinlikler sırasında, herhangi bir holdinge saldırı kilitlenmesi durumunda, elmaslarla anında saldırı ve eşyalarla azaltılmış zaman yolculuğu seçenekleri, global etkinliğe karşı gönderilen görevler için kullanılamaz.

Kişisel mesaj  

Bir oyuncu tarafından başka bir oyuncuya gönderilmiş mesaj. Kişisel mesajlar yeşil zarfta ulaşır.

Koçbaşı  

- Hafif sınıf kuşatma silahı.
- Özellikler: kaleye saldırı gücünün %100ünü kullanarak saldırır. Kale kuşatmasında 1. hata konuşlandırılmış tek kuşatma silahının olduğu için piyade ile beraber zarar görür. Refakat ordusu - 7 asker.
- Koçbaşı savunmada savaşmayan ancak zarar gören tek kuşatma silahıdır.
- Eğitim gereksinimleri: Talim [1].

Koçbaşı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Kuşatma Silahları Atölyesindeki tanım.

Köle eyaleti lojistiği  

Sizin İmparatorluğunuzdan köleleştirilebilen yeni eyaletlerine muhtemel mesafeyi arttıran araştırma. Köle eyaleti lojistiğinin 1. seviyesi, İmparatorluktan 10 İmperial mil mesafede bulunan alan üzerinde bulunan bağımsız şehrinin köleleştirilmesine izin verir. Her seviye, önceki seviyeye göre %8 daha etkilidir ve mesafeyi 5 imperia mil arttırır.

Köle vergisi  

Köle nüfusu üzerine uygulanmış altın eşdeğerinde vergi.

Köleciler  

Barbar Kabilesi.
Köleciler göçebelerdir. Geçtiği toprakların savunmasız nüfusunun peşine düşüp yakalar. Savunmasızları köleleştirir veya onları daha merhametsiz "medeni" tüccarlara satarlar.
Ordularında az piyade ve fazla süvari bulunmaktadır, çünkü köleciler beklenmedik baskınları yapmayı severler.
Kölecileri yendiğinizde ödül olarak kaynak ve azat edilmiş nüfus alacaksınız.

Köleleştirilmiş eyalet  

Global haritanın idari birimlerin biri. Sadece bağımsız şehirler köleleştirilebilir. Bunun için boş Merkezi yönetim seviyesi gereklidir. Kölelik durumunun kaldırılması için köle eyaletinin ilhak edilmesi gerekir.Eyalet ilhak edilmedikçe nüfusu artmaz. Köle eyaletleri bütün nüfus üzerine uygulanmış vergi öder. Vergi altın değerinde ödenir. Köle eyaleti, ihlak ettiğiniz eyaletlerinizin biri ile sınır paylaşırsa, onu da ilhak etme veya serbest bırakma imkanınız vardır. Bunun için de boş Merkezi yönetim seviyesi gerekli. Münhasır bölgenizden daha uzaklığında bağımsız bir şehir köleleştirebilmeniz için, Köle eyaleti lojistiği araştırmanız lazım. Dikkat edin, düşmanlarınız köle eyaletlerinizi fethedebilir!

Köleleştirilmiş eyaletler hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Köleleştirme amaçlı saldırı  

Bir oyuncunun askerlerini tarafsız eyaletin nüfusunu vergi ödeyenlere dönüştürme amaçlı Kale kuşatmasına göndermesi.

NOT: Başarılı orduyu oluşturmanız için, saldırıyı başlatmadan önce tarafsız eyalete casus gönderiniz, istihbarat raporunun bilgilerini Savaş simülatörüne getirip birkaç savaşı simüle ediniz ve en az kayıplarla sonuçlanan simülasyone göre bir saldırı düzenleyiniz.

Koloni  

- İmparatorluğun bölgesel genişlemesi.
- Kolonilerin ilhak edilmiş eyaletlerin yapısı var - nüfus, artış, kale, kale tesisleri, bazı ekonomik binalar, ordu konuşlanma, gelir, Mutluluk. Farkları: araştırmalar yapılamaz (imparatorluktaki kullanılır), barakalar yok dolayısıyla ordu eğitimi yok, göç olayı yok (koloniler, imparatorluğun Mutluluğun ortalamasının hesaplanmasına katılmaz), inşa edilebilen binaların sayısı limitlidir, gelir vergi yoluyla elde edilir; vergi oranı 4 kaynak tipinin biri üzerine uygulanabilir ve Mutluluk durumunu etkiler.
- Kolonideki Mutluluğu en çok etkileyen faktör koloninin imparatorluğa uzaklığıdır - uzaklığı ne kadar büyük ise, Mutluluk puanında o kadar fazla kayıp olacaktır.
- Koloninin en büyük yararı imparatorluğa çeşitli bonuslar veren özel kaynağı olan bölgeleridir.

Koloniler hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Koloni arazisi  

Global haritda bulunan ve üzerine koloni kurulan noktanın niteliği. Koloni arazileri coğrafi araziye göre değil, üzerine global bonus olup olmadığına göre belirlenmiştir - olağan bölgeler ve özel kaynağı olan bölgeler.

Koloni idaresi  

koloniler için özel bir bina. Her seviye 4 puan ile, koloninin İmparatorluktan uzak olması nedeniyle oluşan mutluluk kaybını azalır.

Koloni lojistiği  

Bir oyuncunun koloni kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını arttıran bir araştırma. Birinci seviye, İmparatorluktan 20 İmperial mil mesafede bulunan alan üzerine bir koloninin kurulmasına izin verir. Her seviye, önceki seviyeye göre %8 daha etkilidir ve mesafeyi 5 imperia mil arttırır

Kolonicilik  

Her seviye Global harita üzerine bir koloninin kurulmasına izin verir.

Kolonileştirici  

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Koloni yıkılmaz olmaya kadar kalan süreyi azaltır. Seviye 1: -%4%; Seviye 2: -%6; Seviye 3: -%10%; Seviye 4: -%14; Seviye 5: -%20

Kolonileştiriciler  

İlhak edilmiş eyaletten koloninin kurulacağı yere gönderilen, kurulması için gerekli kaynaklara sahip olan, kolonideki ilk binaları inşa eden ve koloninin ilk nüfusu olan köylüler.

Kolonileştirmek  

Global harita üzerine koloni kurmak.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Komutan  

Olağan üyelerin orduların eğitiminde ve savaşların düzenlenmesinde yardımcı olan ittifak görevlisi. Bonus - 10 moral puanı. Bonusun tam olması, ittifaktaki Sadakat durumuna bağlıdır.

Komutan hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Konuşlandırmak  

savaş bölgesi, savaş alanı, garnizon, kuleler topraklarına orduların konuşlandırılması.

Korgeneral  

325 000-499 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Köy baskını  

Düşmanın nüfusuna zarar verir. Eğer karşı tarafın alan ordusu varsa, saldıranın önceden onu yenmesi gerekir, ondan sonra Köy baskını gerçekleştirilir. Bir öldürülen köylü başına saldıran altın kazanır fakat onur puanı kaybeder. Göçebeler İmperialılara göre daha fazla nüfus yağmalar ve daha az onur puanı kaybeder.

Köy baskını hakkında daha fazla bilgi için bkz. [military#str_military_desc_3_title]buraya] ve buraya.

Köy haritası  

Oyuncunun kontrolü altında olan eyaletlerin ve ilgili binaların görüntülendiği harita. Haritanın görünüşü Kale'nin seviyesine bağlıdır (Kale'nin 4. ve 7. seviyesinde değişir).

Köylüler  

Eyalet ve kolonilerin sakinleri.

Küçük festival  

Küçük festivalin +1 Mutluluk puanı etkisi ve eyaletin nüfusunun altın eşdeğerinin %20sine eşit fiyatı vardır. Eğer tüm eyaletlerde küçük festival düzenlerseniz, fiyat toplamının yarısını ödeyeceksiniz. Temel etkisi +1 mutluluk puanı, Şehir meydanının her seviyesi 1 artar. 24 saat içinde 1 küçük festival düzenlenebilir.

Kuleler  

Balistaların konuşlanması için yer sağlar. Bir kuleye 4 balista sığar. Kale yıkıldığında kuleler ve içindeki balistalar da yıkılmış olur. Kuleler olmadan, Kale düşene ve saldıran ordu garnizona karşı savaşmaya başlayana kadar balistalar çalışmaz. Yıkık kale tamir edilince kuleler de otomatikman tamir edilir.

Kullanıcı adı  

Oyuncunun oyuna kayıt olmak için kullandığı ve sonrasında otomatik olarak İmparatorluğunun adı da olan isim. Imperia Online bir diyara bir isim ile kaydolduğunuzda, aynı isim ile tüm diyarlara kaydolma hakkınızı saklar.

Kullanıcı adı değişikliği  

Ayarlar'da bulunan ve seçili bir diyarın güncel sezonu için hesabınızın kullanıcı adını değiştirmenize izin veren bir seçenek. Değişim, yalnızca sezonun başlangıcından sonraki ilk 3 gün içerisinde (x4 hızındaki diyarlarda) ve 12 saat içerisinde (x10 hızındaki diyarlarda) mümkündür. Kullanmanız için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
- Yeni kullanıcı adı kullanılabilir olmalı, yani aynı isimde kayıtlı başka bir hesap olmamalıdır.
- Seçenek ücretlidir.
- Bir kullanıcı adı değişikliği yalnızca hesabın sahibi tarafından talep edilebilir. Bu seçenek bakıcılık modülünde mevcut değildir.
- Yeni kullanıcı adı yönetim tarafından onaylanmalıdır. Oyunda yalnızca onaylandığında görünür hale gelir.
- Talep edilen kullanıcı adının reddedilmesi durumunda, talebi göndermek için harcanan elmaslar hesaba iade edilir ve hesap sahibi oyunda bir mesajla bilgilendirilir.

Kura çekimi  

En şanslı oyuncular için ücretli hediyeler. Hediyeleşme kampanyası boyunca günde bir defa Imperia Online düzenlediği kura çekimi üzerinden 1 oyuncu (tüm diyarlardan tek oyuncu) gelişigüzel olarak çekip 4 yıllık Premium üyelik hediye alıyor. Kazanan oyuncu Hediyeler menüsünde bildirilir.

Kurmak  

Global haritadan bir bölgenin kontrolünü ele almak ve bir idari ya da askeri tesisin temelini atmak. Imperia Online dünyasında kurulan tesisler koloniler ve toplanma noktalarıdır.

Kurtarma  

Oyuncunun savaştan sonra kurtardığı öldürülen askeri birimlerin oranı. Göçebelerin kurtarma oranı daha yüksektir. İki ırkta bu oran Askeri sağlık araştırmasının seviyeleri geliştirilerek arttırılabilir. Maksimum kurtarma oranı %70tir.

Kurtarma hakkında daha fazla bilgi için bkz.buraya.

Kuşatma silahları  

Kalelerin yıkılmasına tahsis edilen özel birimler. En yavaş birimler. Taşıma kapasitesi yoktur. Kuşatma silahlarının 3 sınıfı var: hafif, ağır ve seçkin.

Kuşatma silahları hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Kuşatma Silahları Atölyesindeki tanımlar.

Kuşatma Silahları Atölyesi  

Kuşatma silahlarının ve yük arabalarının eğitildiği baraka.

Kuşatma silahları geliştiricisi  

Vali seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Тüm kuşatma silahlarının eğitim süresini azaltır. Seviýe 1: -%5 eğitim süresi; Seviýe 2: -%10 eğitim süresi; Seviýe 3: -%15 eğitim süresi; Seviýe 4: -%20 eğitim süresi; Seviýe 5: -30% eğitim süresi

Kuşatma uzmanı  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Kaleye eş zamanlı saldırabilen kuşatma silahı limiti yükseltir. Seviye 1: +%2 limit; Seviye 2: +%4 limit; Seviye 3: +%6 limit; Seviye 4: +%10 limit; Seviye 5: +%15 limit

Kuşatmada gelişmeler  

Kuşatma silahlarının saldırısına ve dayanıklılığına +%3 veren bir askeri araştırma. Seçkin birimlerin eğitimini olumlu etkiler.
Hesaplanmada göz önünde bulundurulan maksimum seviye - 50 (kişisel ve ittiak seviyelerinin toplamı).

Kuyruk  

Bu Premium özellik sayesinde inşa edilmesini sırada bekleyen 4 tane bina, araştırma veya ordu düzenleyebilirsiniz.