اتاق اشراف زاده  

اتاقی که می توانید صندوقچه هایی که به شما افراد بزرگ را اعطاء می کنند را خریداری کنید. سن و استعداد ذاتی افراد بزرگ به طور تصادفی تعیین می شوند. هر چه صندوقچه کمیاب تری را باز کنید، شانس بیشتری دارید تا یک فرد بزرگ با همان نادر بودن که شما دارید را بگیرید. شانس گرفتن یک فرد بزرگ با یک ششم استعداد ذاتی وجود دارد. همه افراد بزرگی که شما از اتاق اشراف زاده خریداری می کنند می توانند به بخش اشراف زادگان در کاخ اضافه شوند. این بخش دارای جاهای خالی نامحدودی است.

اتحاد  

گروه بازیکنانی که تدابیر جنگی خودشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. اعضای اتحاد منابع مشترک را جمع آوری کرده و در منابع، با تاثیر روی تمام اعضا، جنگهای قدرتی، ساخت و ساز ساختمانهای اتحاد، توسعه نفوذ نظامی و فرهنگی سرمایه گذاری می کند. متحدین می توانند در راه نظامی و اقتصادی از طریق، واحد انتقال طلا و کمک متحدین یکدیگر را حمایت کنند. اتحادها در یک رتبه بندی جداگانه بر اساس جمع کل ارزش خالص امتیازات تمام اعضا رتبه بندی می شوند.

توجه! یک بازیکن فقط دو بار می تواند به همان اتحاد ملحق شود.

اتحادیه  

پیوند بین دو اتحاد . اتحادهایی که پیمان صلح یک اتحادیه را امضا کرده اند.

اثر تاریخی  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی
حداکثر سطح: 15

هر سطح از آثار تاریخی روزانه 2 امتیاز رضایتمندی در سازه اعطا می کند.

اخبار  

تغییرات جاری، نوآوریها، اطلاعیه ها و گزارشاتی که تیم امپراطوران آنلاین در مورد آنها بازیکنان را مطلع می کند. زمانیکه اخبار نخوانده داشته باشید آیکن اخبار در سمت چپ منوی پروفایل روشن می شود یا وقتی به اکانت خود وارد می شوید اخبار در صفحه بالا می آید. هر قسمت اخبار می تواند به عنوان خوانده شده علامت گذاری شود بنابراین در اینصورت آیکن خاموش می شود.

ارتش اتحاد  

سربازان در یک اردوگاه یا در یک کاخ اتحاد جمع می شوند و توسط اعضای اتحاد اهدا می شوند. واحدهای نظامی که یکبار اهدا شده اند نمی توانند پس گرفته شوند.استخدام ارتش بر بالا رفتن ارزش خالص و اهدایی ارتش مخالف دلالت دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره سربازان اتحاد اینجا کلیک کنید.

ارتش میدانی  

سربازان مستقر شده در میدان در جلوی قلعه.

ارتقا واحد  

تبدیل طبقه پایینتر واحدها به طبقه بالاتر واحدها از همان نوع، اگر شما سطوح تحقیق را انجام داده باشید، می توانید واحدهای سبک و/یا سنگین را به واحدهای نخبه از همان نوع در چهارمین باریکه در هر ساختمان پادگان ارتقا دهید. شما برای آن نیازی به جمعیت ندارید. هزینه ارتقا، اختلاف قیمت کل واحدهای طبقه بالاتر و هزینه کل طبقه پایینتر می باشد. زمان آموزش، زمان واحدهای طبقه بالاتر می باشد. موتورهای محاصره و جاسوسان نمی توانند ارتقا یابند. اگر شما منابع کافی داشته باشید می توانید تمام گروههای آموزشی باقیمانده آزاد را یکباره ارتقا دهید اما فراموش نکنید که آنها صف خواهند شد.

ارتقاء تجربه با پرداخت  

یک راه سریع تر برای افزایش سطح تجربه ژنرالها و فرمانداران شما. به منظور اجرای آموزش، شما به ساخت سطوح لازم پایگاه فرمانداری و پایگاه ژنرالها که به عنوان سطح مجازآموزش که به طور مستقیم به سطح این ساختمان مربوط می باشد نیاز دارید. آموزش با چهار منبع پرداخت می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره ارتقاء تجربه با پرداخت اینجا کلیک کنید.

ارتقاء محاصره  

یک تحقیق نظامی که +3% به قدرت حمله و نقاط ضربه پذیر ماشین های محاصره اعطاء می کند. ضروری برای واحدهای نخبه بیشتر.
حداکثر سطح محاسبه شده برای اکانت - 50 (مجموع سطوح اتحاد و سطوح فردی)

اردوگاه  

بر روی نقشه سراسری قرار گرفته است، این محل ارتشهای اتحاد را جمع آوری می کند و به عنوان یک نقطه خروجی در صورت ماموریتهای ارتش برای تسخیر کاخ یا اتحاد دشمن یا حمله به اردوگاه به خدمت گرفته می شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اردوگاهها اینجا کلیک کنید.

اردوگاه بربرها  

مناطق سکونت خنثی روی نقشه سراسری.
اردوگاههای بربرها ممکن است به یکی از قبایل که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند تعلق داشته باشد.
به هر اردوگاه بربرها یک سطح در محدوده 1 تا 15 تخصیص داده شده است که نشان دهنده قدرت کلی آن می باشد. بعد از آن در یک فصل اردوگاه دیگری بوجود می آید که سطح آن بالاتر است. سطح روی تعدادی از ویژگی های اردوگاه، از جمله پاداش و قدرت ارتش تاثیر می گذارد.
هر اردوگاه بربرها ممکن است مانند هر سازه دیگر دشمن مورد جاسوسی و حمله قرار بگیرد. اگرچه، هیچ قلعه ای ندارد هر حمله علیه آن همیشه در یک نبرد میدانی صورت می گیرد. هنگامی که یک اردوگاه بربرها در نبرد شکست بخورد از روی نقشه سراسری حذف می شود.
هر قلمرو توسط مجموعه ای از اردوگاههای بربرها پر از جمعیت می شود که بطور تصادفی با قبایل مختلف ارائه می شوند. هنگامیکه بازیکنان اردوگاههای بربرها را تخریب می کنند، هر 24 ساعت یکبار قلمرو دوباره با اردوگاههای کافی پر از جمعیت می شوند تا به تعداد اصلی خود بازگردند. اردوگاههای جدید در مکانهای جدید به صورت تصادفی به وجود می آیند.
اردوگاههای بربرها دقیقا کنار منابع خاص برپا شده و مانع از تاسیس ایستگاه تجاری می شوند تا زمانی که نابود شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اردوگاههای بربرها، اینجا کلیک کنید

اردوگاه نظامی  

ساختمان خاصی در ایستگاههای نظامی که سربازان را در این سازه مستقر می کند. هر سطح از اردوگاه نظامی استقرار 120000 ارتش میدانی را امکانپذیر می کند.

ارزش اتحاد  

میزان ارزش خالص امتیازات فعلی اتحاد. معادل طلای سرمایه گذاری شده در تمام امکانات و دارایی های اتحاد: تحقیقات، ساختمانها و سربازان تقسیم بر 1000

ارزش خالص امتیازات  

قدرت فعلی باریکن را ارائه می دهد. آنها توسط ساخت و ساز ساختمانها، تحقیقات و استخدام سربازان بدست آورده می شوند و بر اساس نوع و میزان منابع محاسبه می شوند:
- ارزش خالص امتیاز =1000 طلا / 1000 چوب / 1000 آهن / 1000 سنگ بکار رفته در ساختمانها یا تحقیقات
- ارزش خالص امتیاز = 500 طلا / 500 چوب / 500 آهن / 500 سنگ بکار رفته در استخدام ارتش.

ارسال منابع  

حرکت منابع بین ایالات ضمیمه شده درون مرزهای امپراطوری (مناطق انحصاری بازیکن). آن توسط ایستگاه کاروان انجام می شود. میزان منابع حمل شده بستگی به ظرفیت ایستگاه کاروان ایالت مبدا دارد. وقتی که حداکثر سطح ایستگاه کاروان بدست آمده است شما می توانید همه منابع را یکباره انتقال دهید. فقط چوب، آهن و سنگ می تواند نقل و انتقال داده شود، طلا فقط در پایتخت ذخیره می شود و از آنجا نمی تواند حرکت داده شود. در زمانهای صلح آمیز نقل و انتقال امپراطوری فورا انجام می شود، ولی زمانیکه تحت حمله است 2.5 دقیقه نیاز دارد.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد نقل و انتقال فوری در زمان حمله باز می شود.

ازدواج  

اتصال دو فرد بزرگ به یکدیگر که دراینصورت آنها می توانند فرزندی داشته باشند و صفات خودشان را به او انتقال دهند به طوریکه اصل و نسبشان همچنان ادامه پیدا کند. یکی از اعضای خانواده امپراطوری می تواند با یکی از اشراف زادگان دربار امپراطوری ازدواج کند یا یک فرد بزرگ را با پیشنهاد ازدواج بسوی بازیکن دیگر بفرستد. اشراف زادگان فقط می توانند با اعضای خانواده امپراطوری ازدواج کنند و نمی توانند با پیشنهاد ازدواج برای ازدواج سلطنتی بسوی بازیکن دیگر فرستاده شوند. اعضای مجرد گروه "اقوام دیگر" می توانند به خارج از کشور فرستاده شوند مگر اینکه بدلیل صعود امپراطور جدید به تاج و تخت دوباره در شجره نامه ظاهر شوند. همه فرد بزرگ فقط یکبار می توانند ازدواج کنند و برای باقی زندگی متاهل باقی می مانند. طلاق امکانپذیر نیست. زمانیکه همسرشان فوت کند آنها بیوه/ زن مرده می شوند و نمی توانند دوباره ازدواج کنند.

ازدواج سلطنتی  

ازدواج دو فرد بزرگ از امپراطوریهای مختلف. بازیکنان ممکن است افراد بزرگ خود را
(اعضای خانواده امپراطوری و یا "اقوام دیگر" خانواده امپراطوری) بمنظور امضای پیمان صلح سلطنتی بعنوان کاندید ازدواج با بازیکنان دیگر ارسال کنند. صلح سلطنتی تا زمانی که همه فرزندان زوج امپراطوری بمیرند و یا تا زمانی که این صلح توسط یکی از بازیکنان لغو شود ادامه می یابد.

برای اطلاعات بیشتر درباره ازدواج سلطنتی اینجا کلیک کنید

اسبهای جنگی  

تحقیقی که سرعت تمام واحدهای سواره نظام را 3+% و شتاب را 2+% در هر سطح افزایش می دهد.

استاد جاسوسی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. به جاسوسی پاداش سطح می دهد. سطح 1: 1 سطح؛ سطح 2: 2 سطح؛ سطح 3: 3 سطح؛ سطح 4: 4 سطح؛ سطح 5: 5 سطح

استحکام  

تحقیقی که روی قلعه ها موثر است. آن باعث می شود دیوارهای قلعه در مقابل حملات محاصره دشمن ارتجاعی تر شوند.افزایش هر سطح نقاط ضربه پذیری قلعه را 10% افزایش می دهد.

استحکامات میدانی  

یک ساختمان در کاخ اتحاد. هر سطح 5% امتیازات ضربه پذیری به دفاع ارتش میدانی می دهد.

استخدام  

دستور آموزش واحد در پادگانهای مربوطه. هزینه استخدام با چوب و آهن تامین می شود که بر اساس طبقه آنها بالا می رود - سبک، سنگین، نخبه و جمعیت بیکار - یک روستایی به جای هر سرباز اما یک موتور محاصره برای ساخت و ساز به بیش از یک روستایی نیاز دارد.

استعدادها  

صفاتی از افراد بزرگ که از پدر و مادرشان منتقل می شوند. هر فرد بزرگ یک صفت از پدر و یکی از مادر خود به ارث می برد که به طور تصادفی انتخاب شده اند. فرد بزرگ از بدو تولد تا زمان مرگ صاحب این دو استعداد ذاتی است و نمی تواند آنها را تغییر دهد. جانشین تاج و تخت 2 استعداد به علاوه صفت خاص جانشین را دارا می باشد. امپراطور همچنین دارای یک استعداد اضافی ویژه می باشد - امپراطور و ممکن است صفت خفت آور را با لغو صلح سلطنتی با بازیکن دیگر را دریافت کند .

برای اطلاعات بیشتر درباره استعداد اینجا کلیک کنید.

استعمار  

تحقیقی که برای گسترش امپراطوری با مستعمره سازی قلمروهای جدید به فرمانروا اطلاعات کافی می دهد. هر سطح امکان دستیابی به بنیان یک مستعمره را ایجاد می کند.

استقرار  

محل قرار گرفتن سربازان در منطقه اصلی نبرد یا موقعیت دفاعی مانند میدان نبرد، استقرار در قلعه، برجها.

اشراف زادگان  

همه افرادی که بخشی از دربار امپراطوری هستند اشراف نامیده می شوند. شهروندانی که شجاعتی متمایز از دیگران در نبرد نشان داده اند و با ویژگی های فردی استثنایی خود در جامعه مشهور شده اند. بازیکنان می توانند اشراف زادگان خود را به ازدواج اعضای خانواده امپراطوری در بیاورند اما نمی توانند برای امضای پیمان صلح سلطنتی آنها را به خارج بفرستند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اشراف زادگان اینجا کلیک کنید

اصول نظامی  

تحقیقی که از انجام چندین حمله همزمان و استخدام چندین گروه آموزشی در یک زمان به فرمانروا اطلاعات کافی می هد. هر سطح تعداد حملات فرستاده شده را به میزان 1 و تعداد استخدام گروههای آموزشی هم زمان را به میزان 3 افزایش می دهد.

اطلاعیه های اتحاد  

پیامی که به تمام اعضا اتحاد فرستاده می شود. اطلاعیه ها منحصرا از اختیارات رهبرها و افسرها می باشند، آنها با پاکت نامه های بنفش رنگ می رسند و در باریکه اطلاعات در منوی پیامها ذخیره شده و به ترتیب زمانی نمایش داده می شود - قدیمیترین پیام در ته پنجره و جدیدترین در صدر پنجره واقع شده است.

افتخار  

آمارهایی که رفتار نظامی هر بازیکن را نشان می دهند، براساس این حقیقت که آیا او نبردهای متعادلی را به انجام رسانده است و آیا جنگهای او به روش متمدنی بوده است؟ افتخار در نبردها با بازیکنان فعال بدست می آید اما در صورتیکه 10% واحدهای ارتش خود را از دست داده باشد و اگر حمله در محدوده مجاز x2 باشد. تمام بازیکنان روزانه 2+ امتیاز افتخار و افسر دیپلماتیک روزانه 1+ امتیاز اضافه تر دریافت می کنند. افتخار در غارت و حملات خارج از محدوده و همچنین برای فراخوانی ارتشی که 15 دقیقه از شروع حرکت آنها گذشته باشد کاهش پیدا می کند. منفی و مثبت بودن افتخار روی روحیه و رضايتمندی امپراطوری شما تاثیر می گذارد.

توجه! جریمه افتخار بدلیل غارت بعد از نبرد تشخیص داده شده و اعمال می شود و در گزارش نبرد قابل مشاهده می باشد. جریمه افتخار برای حملات خارج از محدوده، دقیقا بعد از ارسال حمله اعمال می شود بنابراین هرگز در گزارش نبرد قابل مشاهده نیست و حتی اگر یک حمله فراخوانی شود، امتیاز افتخار همچنان کسر خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر درباره افتخار اینجا کلیک کنید.

افسر  

نام مشترک برای تمام افسران در دومین مرحله وفاداری.

افسر مبتدی  

نام مشترک برای تمام افسران در اولین مرحله وفاداری.

افسر ارشد  

نام مشترک برای تمام افسران در سومین مرحله وفاداری.

افسر اول  

جانشین رهبر که تمام حقوق و پاداش رهبر را دارد به جز اخراج کردن مقام رهبری.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر اول اینجا کلیک کنید.

افسر دانش  

این مقام اتحاد به تحقیقات اتحاد توجه می کند. پاداش مخصوص - 20% تحقیق سریعتر اما توسعه واقعی به میزان وفاداری بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر دانش اینجا کلیک کنید.

افسر دیپلماسی  

این مقام اتحاد به روابط اتحاد و رابطه دوستی دیپلماتیک با دیگر اتحادها، متحدین یا دشمنان توجه می کند. پاداش مخصوص - 1+ امتیاز افتخار روزانه اما فقط در دومین و سومین مرحله میزان وفاداری.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر دیپلماتیک اینجا کلیک کنید.

افسر ساخت و ساز  

این مقام اتحاد به ساخت و ساز ساختمان اتحاد در کاخها توجه می کند. پاداش مخصوص - 20% ساخت و ساز سریعتر اما میزان واقعی به میزان وفاداری بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر ساخت و ساز اینجا کلیک کنید.

افسر فرمانده  

این مقام اتحاد به پیشرفتهای نظامی اعضای معمولی توجه می کند بوسیله کمک به آنها در استخدام ارتش و هدایت نبرد با توصیه های شایسته. آنها همچنین مسئول تمام حرکات سربازان اتحاد می باشند. پاداش مخصوص - 10 روحیه اما میزان واقعی به میزان وفاداری بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر فرمانده اینجا کلیک کنید.

افسر مالی  

این مقام اتحاد به بودجه ها و سرمایه های اتحاد توجه می کند. پاداش مخصوص - 50% کمتر از کمیسیون ثابت اما میزان واقعی به میزان وفاداری بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق و مزایای افسر مالی اینجا کلیک کنید.

اقتصاددان نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. هزینه نگهداری تمام سربازان را کاهش می دهد. سطح 1: 1٪- هزینه نگهداری؛ سطح 2: 2٪- هزینه نگهداری؛ سطح 3: 4٪- هزینه نگهداری؛ سطح 4: 6٪- هزینه نگهداری؛ سطح 5: 10٪- هزینه نگهداری

اقوام دیگر  

طبقه ای که با تغییر امپراطور ظاهر می شود. خواهر و برادر وارث صعودی، همراه با خانواده هایشان بسوی طبقه دیگر اقوام حرکت می کنند. اگر هر یک از آنها بعنوان جانشین امپراطور جدید تعیین شده و امپراطور شوند خانواده او دوباره بسوی شجره نامه حرکت خواهد کرد.
افراد بزرگ مجرد این طبقه، با هیچ یک از افراد کاخ نمی توانند ازدواج کنند، اما می توانند برای کاندید ازدواج به بازیکن دیگر ارسال شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره طبقه دیگر اقوام اینجا کلیک کنید.

الماسها  

منبع خاصی که در "افراد بزرگ" توسط پول واقعی خریداری می شود و در بازی بصورت رایگان دریافت می شود. الماسها در بازی برای تسهیلات مختلف استفاده می شود.الماسها می توانند خریداری شده، بدست آورده شده و منقضی شده باشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره الماسها اینجا کلیک کنید.

الماسهای بدست آمده  

الماسهایی که شما بدون استفاده از یکی از روشهای پرداختی لیست شده در باریکه خرید الماس دریافت کرده اید در منوی پرمیوم می باشد. الماسهای بدست آمده برای تمام اضافه ها و عملکردها در بازی می تواند بکار رود بغیر از: اهدا آنها به خزانه اتحاد؛ ارسال یک هدیه الماس به بازیکن دیگر در طول یک فصل هدایا؛ ارسال هدیه در طول فصل هدایا، یک تا زمانیکه شما هنوز کمتر از 10000 ارزش خالص امتیاز دارید و انتقال آنها به اکانت سراسری شما.

الماسهای بدست آمده شامل موارد زیر هستند:

- الماسهای بدست آمده از خودآموز یا از دستاوردها؛
- الماسهایی که بعنوان هدیه در طول فصل هدایا از بازیکنان دیگر دریافت می کنید؛
- الماسهایی که شما از خزانه اتحاد برداشت می کنید؛
- الماسهای بدست آمده از چرخ شانس.

الماسهای خریداری شده  

الماسهایی که شما خریداری کرده اید با استفاده یکی از روشهای پرداختی لیست شده در باریکه خرید الماس در منوی پرمیوم می باشد. الماسهای خریداری شده برای تمام اضافه ها در بازی می تواند بکار رود مثل: اهدا آنها به خزانه اتحاد، ارسال یک هدیه الماس به بازیکن دیگر در طول فصل هدایا و انتقال آنها به اکانت سراسری شما.

الماسهای منقضی شده  

الماس با تاریخ انقضاء. الماس های منقضی شده ممکن است در مدت زمان معینی از لحظه دریافت آنها استفاده شوند. محدودیتهایی برای استفاده آنها وجود دارد:
- شما نمی توانید پرمیوم بخرید. شما می توانید فقط در صورت داشتن الماس منقضی شده آیتم های منقضی شده خریداری کنید.
- الماس های منقضی شده نمی توانند به قلمرو دیگری منتقل شوند.
- الماس های منابع خاص به مقدار الماس های خریداری شده در حال انقضاء با پیشنهاد ویژه پاداشی نمی دهد.
- الماس های منقضی شده خریداری شده برای یک دوست، فقط در قسمت ورود صاحب اکانت در اکانت لود می شوند.
- الماس های منقضی شده نمی توانند در فصل جدید منتقل شوند.

امتیاز اتحاد  

جمع کل ارزش خالص امتیازات فردی تمام اعضا.

امتیازات  

پیشرفت بازیکن را در بعضی جوانب بازی می سنجد. دو نوع امتیاز در امپراطوران آنلاین وجود دارند: ارزش خالص امتیازات، که پیشرفت اقتصادی را اندازه گیری می کند و امتیازات نظامی که وسعت پیشرفت نظامی را اندازه گیری می کند.

امتیازات تجربه  

امتیازاتی که فرمانداران برای ماندن در پست خود یا ژنرالها برای رهبری تبردهای موفقت آمیز بدست می آورند. کسب امتیاز مهارت سطح تجربه را افزایش می دهد و به این ترتیب دسترسی به مهارتهای جدید باز می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره کسب امتیاز مهارت اینجا و اینجا کلیک کنید.

امتیازات نظامی  

پیشرفتهای نظامی و تواناییهای فرماندهی یک بازیکن را اندازه گیری می کند. امتیازات نظامی فقط در نبرد با دیگر بازیکنان فعال و در دفاع مقابل اردوگاههای بربرها بدست می آید. ارتش معادل طلای یک ارتش کشته شده برابر 5000 می باشد که مساوی است با یک امتیاز نظامی. تخریب سطوح متفاوت قلعه به شما میزان مشخصی امتیاز نظامی می دهد و همچنین جمعیت غارت شده به شما فقط در یک جنگ امتیاز نظامی می دهد اما فقط در یک جنگ و فقط به امتیاز جنگ اختصاص داده شده است. حمله به قلعه نابود شده و یک شهر مستقل به مهاجم هیچ امتیاز نظامی نمی دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره امتیازات نظامی اینجا کلیک کنید.

امنیت تعطیلاتی  

گزینه ای که می تواند توسط هر بازیکن فعال شود اما فقط در مدت زمان تعطیلاتی که از قبل توسط تیم امپراطوران آنلاین اعلام شده باشد و برای دوره های محدودی که توسط تیم تعیین می شود. در زمان فعال بودن، اکانت نمی تواند حمله کند و یا مورد حمله قرار گیرد. ارتش نمی تواند به لشکرکشی فرستاده شود. در این زمان، اکانت قابل دسترسی می باشد، ساختمانها می توانند ساخت و ساز شوند، تحقیقات می توانند انجام شوند، ارتش می تواند استخدام شود و غیره. قبل از اینکه فعالسازی اجرا شود تمام حملات به امپراطوری مربوطه فرستاده می شود. قوانین امنیت تعطیلاتی شامل حال نبردهای اتحادی نمی شود. حملات به شهرهای مستقل جهت غارت منابع و به اردوگاههای بربریان نیز امکانپذیر نیست. حملات به قلعه تاریک، جمجمه شگفتیها یا هر رویداد امپراطوران آنلاین ممکن می باشد. هزینه نگهداری ارتش گرفته نمی شود اگرچه در منوی آمار نشان خواهد داد که این هزینه گرفته شده است.

* امنیت تعطیلاتی و حالت استراحت، هر دو فقط در صورتی می توانند فعال شوند که شما سربازانی در یک مأموریت نداشته باشید به جز لشکرکشی و حرکت بین سازه ها. لطفاً توجه داشته باشید كه درطول حالت استراحت، هزینه نگهداری ارتش از ماموریت لشکرکشی و حرکت گرفته می شود.

امنیت خوش آمدگویی  

امنیتی که هر امپراطور حداقل بعد از دو هفته غیبت، با بازگشت به امپراطوری خود بمحض ورود به اکانت خود بطور خودکار دریافت می کند.آن تا 48 ساعت پایدار بوده و تمام حملات به و از امپراطوری ممنوع می باشد.

امنیت مبتدیان  

گزینه ای که می تواند توسط هر بازیکن که ارزش خالص امتیازات کمتر از 5000 دارد و مورد حمله قرار گرفته است زمانیکه دکمه فعال سازی در گزارش جنگ مانند وظایف خودآموز نمایش داده می شود فعال شود. اکانتها در امنیت مبتدیان نمی توانند مورد حمله قرار گیرند. اگر حمله ای ارسال کنید امنیت مبتدیان شما پایان خواهد یافت. بدین معنی که بازیکنان دیگر می توانند به شما حمله کنند. بازیکنان در امنیت مبتدیان با آیکن کالسکه بچه در رتبه بندی ظاهر می شوند. این گزینه بطور خودکار منقضی می شود زمانیکه اکانت، ارزش خالص امتیازات 1000 را بدست آورد و یا زمانیکه 168 ساعت از زمان فعال سازی گذشته باشد.

امپراطور  

1.امپراطور بزرگترین شخص در میان تمام افراد بزرگ است. او فرمانروای کل امپراطوری است و از ابتدا فرماندار پایتخت می باشد. امپراطور نیز می تواند مقام ژنرال در حمله و یا دفاع را داشته باشد. بعنوان ژنرال دفاعی او می تواند از هر ایالت، مستعمره یا ایستگاه نظامی محافظت کند. بعنوان ژنرال تهاجمی شما می توانید او را به ماموریت های حمله به دیگر بازیکنان و یا شهرهای مستقل بفرستید. هنگامی که امپراطور به یکی از این مقامها منصوب شود، پاداش های ویژه منحصر به فردی دریافت می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره امپراطور اینجا کلیک کنید.

2.استعداد به طور انحصاری مختص امپراطور می باشد و در هر نبرد 10+ روحیه و 10+ امتیاز رضایتمندی به پایتخت اعطا می کند (امپراطور همیشه فرماندار پایتخت است).

امپراطوری  

1. تمام سازه های یک فرمانروا.

2. نام کوتاه ساختمانهای اتحاد امپراطوری اصلی - زمینهای تسخیر شده داخل و اطراف مناطق انحصاری بازیکن.

امپراطوریهای متروکه  

یک امپراطوری غیر فعال متعلق به یک بازیکن، که در مدت زمان 120 ساعت با اکانت خود به بازی وارد نشده باشد. امپراطوریهای متروکه به دو نوع تقسیم می شوند: امپراطوری متروکه ای که تولیدات و منابع دارد با یک صندوق پر از طلا علامت گذاری می شود و امپراطوریهای در حال نابودی خاموش که تولیدات آن قطع شده با صندوق خالی علامت گذاری می شود. تمام تولیدات فعال امپراطوریهای متروکه بعد از گذشتن 120 ساعت از شروع غیر فعال شدنشان به امپراطوریهای در حال نابودی تبدیل می شوند. امپراطوریهای در حال نابودی دیگر منابع تولید نمی کنند. زمان حرکت بسوی امپراطوری متروکه نمی تواند کمتر از 2.5 دقیقه باشد.
هیچ محدودیتی برای محدوده ارزش خالص امتیازات برای حملات به امپراطوریهای متروکه وجود ندارد. اگرچه هیچ امتیازات ارتشی و/ یا امتیازات افتخار را نیز در هر شرایطی کسب نمی کنند. امپراطوری متروکه امتیاز منفی برای بازگشت به بازی در هر زمان ندارد. هر بازیکنی که به امپراطوری خود برگردد حداقل 2 هفته از شروع غیبتش هدایایی که در زیر شرح داده می شود به او داده می شود تا بتواند به آسانی از جایی که امپراطوری را ترک کرده دوباره شروع کند:
- تمام قلعه های تخریب شده بطور خودکار بازسازی شود.
- تمام میزان رضايتمندی فعلی به حداکثر مقدارش تنظیم می شود.
- امپراطوری تحت یک امنیت بازگشت است، بدین معنی که کسی نمی تواند به شما حمله کند و شما نیز نمی توانید تا 48 ساعت به بازیکنان دیگر حمله کنید.
- شما حقوق منحصر بفردی برای گرفتن 48 ساعت تولیدات امپراطوری خودتان را بطور رایگان دارید.

امکانات دفاعی قلعه  

ساختمانهای مخصوص قلعه که دفاع را ارتقا میدهد و به بازیکنان تحت حمله کمک می کند تا قسمتی از منابع و جمعیت موجود را نگه دارند.

انبار آیتم  

گزینه ای که اجازه می دهد چندین آیتم با یک اثر کوچک از همان نوع به یک (یا چندین) آیتم/آیتم ها با یک اثر بزرگتر ترکیب می شود. 3 گروه آیتم وجود دارد که می تواند انبار شوند:
- آیتمهایی برای کاهش زمان - برای آیتمهای حاوی 1، 5 و 10 دقیقه کاهش استفاده می شود؛
- آیتمهایی برای تجربه - برای آیتمهای حاوی 100، 200 و 500 امتیاز تجربه استفاده می شود؛
- آیتمهایپرمیوم - به آیتمهایی حاوی 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 3 ساعت، 6 ساعت، 12 ساعت اعمال می شود.
برای انتخاب گزینه انبار کردن (در منوی موجودی)، لازم است که بازیکن حداقل تعداد آیتمها را از هر گروه داشته باشد:
- کل مدت کاهش زمان آیتمها باید حداقل 1 ساعت باشد.
- تعداد کل امتیازات از آیتمهای تجربه باید حداقل 2000 باشد.
- مدت زمان کلی آیتمهای پرمیوم نباید کمتر از 24 ساعت باشد.

انبار منابع  

انبارهای منابع، اشیایی هستند که روی نقشه به کاربران اجازه می دهند چوب، آهن و سنگ جمع کنند. هر انبار فقط شامل یک نوع منبع است. برای جمع آوری منابع، باید ارتش خود را به یک مأموریت جمع آوری بفرستید. ارتش اعزامی به انبار در هر زمان قابل بازگشت است. در طول مأموریت در انبار، ارتش شما ممکن است توسط بازیکنان دیگر مورد حمله قرار گیرد. دو نوع ماموریت وجود دارد - جمع آوری و حمله. هنگامی که منبع در یک انبار تخلیه می شود از نقشه ناپدید شده و انبار جدیدی به جای آن ظاهر می شود اما در مختصات مختلف نقشه.

انتخابات  

انتخاب یک رهبر از طریق کاندید شدن و این رای گیری به مدت 24 ساعت با ارزش خالص امتیازات عضو به طول می انجامد. هر متحد می تواند 4 بار کاندید رهبری شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره انتخابات اینجا کلیک کنید.

انتقال الماس  

انتقال الماس خریداری شده از یک قلمرو به دیگری، بخشی از حساب سراسری شما می باشد با وارد شدن با همان نام کاربری و همان رمز عبور. این گزینه در باریکه انتقال الماس از منوی پرمیوم قابل دسترسی است.

انتقال طلا  

ارسال طلا به یک متحد. گرچه مفدار محدودی است. بازیکنان می توانند ارسال و یا دریافت کنند اما نه بیشتر از 10% معادل طلای بدست آمده از ارزش خالص امتیازات فعلیشان. انتقال طلا مشمول مالیات می شود. هر چقدر این میزان به میزان مجاز نزدیکتر باشد طلایی که در طول ارسال از دست خواهد رفت بیشتر است. فرستنده مطلع خواهد شد که چه مقدار از طلای او بدلیل مالیات از دست خواهد رفت. طلا با استفاده از واگنهای نقل و انتقال فرستاده خواهد شد و در ایستگاه کاروان دریافت خواهد شد.

توجه! بمنظور اینکه ارسال طلا با موفقیت انجام بگیرد شما به یک ایستگاه کاروان و واگنهای نقل و انتقال دارید. طلا از باریکه انتقال طلا ایستگاه کاروان فرستاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره انتقال طلا اینجا کلیک کنید.

انتقال و ارتقا  

گزینه ای که نقل و انتقال منابع مورد نیاز برای ارتقا واحدها در ایالت ضمیمه شده از پایتخت را بطور خودکار انجام داده و آموزش فقط با یک کلیک سریعا شروع می شود، اگر منابع مورد نیاز کافی نباشد: منابع لازم در پایتخت قابل دسترسی بوده و ظرفیت ایستگاه کاروان پایتخت برای نقل و انتقال یکباره آنها کافی می باشد یا به حداکثر سطح خود می رسد. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله دشمن می باشد در دسترس نیست. انتقال و ارتقا

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

انتقال و استخدام  

گزینه ای که بطور خودکار منابع مورد نیاز برای استخدام ارتش را در ایالت ضمیمه شده از پایتخت نقل وانتقال می دهد و آموزش را بلافاصله فقط با یک کلیک شروع می کند. اگر منابع مورد نیاز موجود نباشند: منابع لازم در پایتخت موجودند و ظرفیت ایستگاه کاروان پایتخت برای نقل وانتقال یکباره کافی بوده یا به حداکثر سطح خود رسیده است. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد موجود نیست.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

انتقال و ساخت  

یک گزینه که بطور خودکار نقل و انتقال منابع مورد نیاز برای یک ساختمان ایالات ضمیمه شده/ مستعمره/تجارت یا ایستگاه نظامی را مستقیما از پایتخت انجام می دهد و ساخت و ساز سریعا با فقط یک کلیک شروع می شود، اگر تمام اقدامات زیر انجام شده باشند: منابع لازم در پایتخت موجود باشد و ظرفیت ایستگاه کاروان پایتخت برای نقل و انتقال آنها کافی باشد یا به حداکثر سطح خود رسیده باشد. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نیست.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

انجمن  

محل بحث و گفتگوی رسمی آنلاین، امپراطوران آنلاین، که بازیکنان می توانند به شکل پیامهای پست شده، استراتژیهای خود را به اشترک بگذارند و شک و شبهه های خود را برطرف کرده و باگها و غیره را گزارش کنند. برای اجتماع بزرگتر زبان، امپراطوران آنلاین انجمنهای مستقل جداگانه ای با یک مدیر انجمن و چندین مدیر سراسری ترتیب داده اند، برای اجتماعهای کوچکتر نیز زیر بخشهایی در انجمن جهانی وجود دارد.

انحلال  

انحلال سربازان. 50% منابع سرمایه گذاری شده باز پرداخت می شوند.
شما ممکن است ارتشی را منحل کنید که ارزش خالص امتیاز آن از 25% ارزش خالص امتیاز ارتش موجود در عرض 8 ساعت پس از آخرین انحلال تجاوز نکرده است. در صورتی که شما کمتر از این درصد منحل مرده اید، ارزش خالص امتیاز هر ارتش اضافی که در آن دوره بدست می آورید به ارزش خالص امتیاز ارتش فعلی اضافه می شود و تا زمان رسیدن به محدوده انحلال به حساب می آید.

انیمیشن روستا  

عروسکهای کوچک در حال حرکت نشانگر جمعیت ایالت در زندگی روزانه - قدم زدن، کار کردن و تفریح کردن روی نقشه روستا. انیمیشنها می توانند از منوی تنظیمات فعال یا غیر فعال شوند.

انیمیشن نقشه سراسری  

دیدن سربازان در حال حرکت چه ماموریت پیروز شده شما و چه ورود حملات دشمن، هر دو روی نقشه سراسری، اگر از قبل انیمیشن نقشه سراسری را در منوی تنظیمات فعال کرده باشید.

اهدای ارتش  

واحدهای نظامی توسط اعضا اتحاد از طریق نقشه سراسری به یک اردوگاه یا یک کاخ اتحاد یا یک اتحاد اعطا می شود. سربازان از آن لحظه جزو دارایی اتحاد محسوب شده و تخلیه می شوند و ارزش خالص امتیاز برنده از استخدام از ارزش خالص امتیاز کنونی اهدا کننده حذف می شوند و به امتیازات ارزش اتحاد اضافه می شوند. سربازان اهدا شده نمی توانند فراخوانده شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اهدای ارتش اتحاد اینجا کلیک کنید.

اهدایی اتحاد  

اهدایی های داوطلبانه ای که محدودند. مدیریت اتحاد، حداکثر میزان منابع اهدایی که هر عضو می تواند اهدا کند را تعیین می کند. هر چه سطح مدیریت اتحاد بالاتر باشد، اعضا می توانند منابع بیشتری اهدا کنند. محدوده درصد اهدایی ها از 5% ارزش خالص امتیازات آنها که معادل طلا می باشد در سطح 1 تا 33% در سطح 15 می باشد.

اعضا همچنین می توانند الماس به خزانه اتحاد اهدا کنند. اهدای الماس محدود است و روزانه فقط 340000 الماس می باشد ولی باید توجه داشته باشید که الماسهای خریداری شده و منقضی شده می توانند اهدا شوند. پس از اهدا، الماس خریداری شده به مدت 336 ساعت منقضی شده در نظر گرفته می شوند. الماس های در حال انقضاء با مدت زمان فعلیشان اهدا می شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اهدایی ها اینجا کلیک کنید.

اکانت  

کلمه مشترک برای پروفایل، ثبت نام و امپراطوری. اکانتها بطور انحصاری بعنوان دارایی امپراطوران آنلاین محسوب شده و فقط برای ثبت نام بازیکنان در بازی موقتا بکار برده می شود. تمام اطلاعات شخصی افراد محرمانه نگهداری می شود که از هیچ طریقی نمی تواند منتشر شود و یا مورد سواستفاده قرار گیرد.

اکانت به فیسبوک متصل شده است  

اگر اکانت شما به پروفایل فیس بوکتان متصل شود شما می توانید به طور مستقیم از فیسبوک بازی کنید، دوستانتان را برای بازی با خود دعوت کنید و پاداش های خاص دریافت کنید.

اکانت سراسری  

استفاده از یک نام کاربری، یک آدرس ایمیل در زمان ثبت نام و یک رمزعبور در تمام قلمروهای امپراطوران آنلاین، بدین معنی است که با اولین ثبت نام، نام کاربری و آدرس ایمیل بکار برده شده بطور دائمی ذخیره می شود. اگر یک بازیکن قبلا اکانت داشته و مایل است در قلمرو جدیدی با همان اطلاعات قبلی ثبت نام کند، او باید روی لینک ?'آیا اکانتی دارید؟' در فرم ثبت نام کلیک کند. اگر رمزعبور تغییر داده شود، آن در تمام اکانتها تغییر خواهد کرد.

ایالت  

واحد اجرایی اصلی در "افراد بزرگ". یک کلمه مشترک برای تمام سرزمینها در مناطقی اطراف پایتخت که یک بازیکن تسخیر کرده است.

ایالت ضمیمه شده  

یک قلمرو تسخیر شده که بازیکن حق مالکیت روی ساخت وسازها، تولید منابع، گرفتن مالیات، استخدام سربازان، دستور حملات و غیره را دارد. بمنظور ضمیمه کردن، یک سطح از متمرکزسازی مورد نیاز می باشد. دو نوع ایالت ضمیمه شده وجود دارد - از شهرهای مستقل و از زمینهای خالی. شهرهای مستقل ضمیمه شده ساختمانها و جمعیت از پیش تعیین شده انها را محافظت می کنند. سربازان حاضر در حملات برای غارت با تمامی منابع موجود ناپدید می شوند. شما می توانید شهرهای مستقل و زمینهای آزاد را بطور مسالمت آمیز ضمیمه کنید. اگر مایلید می توانید یک شهر مستقل را حمله و ضمیمه کنید اما یک سطح از سطوح ساختمانها کسر می شود. ضمیمه سازی تبعه ها نیز امکانپذیر است.

برای اطلاعات بیشتر درباره ایالات ضمیمه شده اینجا و اینجا کلیک کنید.

ایالت محصور  

هر ایالت که از چهار طرف با ایالات ضمیمه احاطه شده است و هیچ مرز بیرونی ندارد. آن با یک دیوار آجری در نقشه سراسری مشخص شده است. محصور کردن باعث می شود مهاجم 20 امتیاز روحیه از دست بدهد. یک ایالت نمی تواند دو بار محصور شود.

ایستگاه تجاری  

یک سازه روی نقشه سراسری که 1 نقطه (1x1 مایل امپراطوری) را اشغال می کند و فقط روی زمینهای منابع خاص در خارج از منطقه انحصاری تاسیس شده است. آن می تواند در مجاورت ایستگاه تجاری بازیکن دیگر، یک مستعمره، یک ایستگاه نظامی یا یک تبعه قرار بگیرد و نمی تواند با مرز امپراطوری یک کاربر دیگر به اشتراک گذاشته شود. پاداش منابع خاص روی کل امپراطوری تاثیر دارد. ساختمان جاده تجاری نیز از پتانسیل تجاری طلای اضافی اعطا می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ایستگاههای تجاری اینجا کلیک کنید.

ایستگاه نظامی  

یک سازه که روی نقشه سراسری 1 نقطه (1x1 مایل امپراطوری) را اشغال می کند و می تواند در هر نقطه خارج از منطقه انحصاری به غیر از شهرهای مستقل یا زمینهای منابع خاص تاسیس شود. عملکرد اصلی آن این است که از ایستگاههای تجاری محافظت می کند چرا که آنها هیچ ارتش دفاعی ندارند. به منظور انجام این کار، ایستگاه نظامی باید با ایستگاه تجاری یک مرز مشترک داشته باشد. بنابراین دشمن ابتدا باید ایستگاه نظامی را از بین ببرد و پس از آن فرصت دارد که به ایستگاه تجاری حمله کند. ایستگاههای نظامی می توانند در کنار دیگر سازه ها ساخته شوند اما فقط روی ایستگاههای تجاری نقش تدافعی دارند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ایستگاههای نظامی اینجا کلیک کنید.

ایستگاه کاروان  

ساختمانی که ارسال منابع را انجام می دهد. هر سطح میزان منابعی که می تواند یکباره انتقال داده شوند را افزایش می دهد. وقتی که حداکثر سطح بدست آمده است شما می توانید همه منابع را یکباره انتقال دهید. در صورتیکه حمله قفل شدنی در حال انجام باشد، یک حد مجاز برای انتقال اعمال می شود. ایستگاه کاروان جایی است که طلا بوسیله یک متحد انتقال داده می شود خالی می شود و جایی که شما انتقال طلا به یک متحد را انجام می دهید. ظرفیت ایستگاه کاروان با فعال کردن پرمیوم دو برابر می شود.