Agresor  

1. Lojtarët, të cilët %1$s orët e fundit ju kanë sulmuar ose dikë me të cilin keni paqe dinastike, por nuk kanë qënë të sulmuar nga ju %2$s orët e fundit, tregohen ketu. Sulmi juaj i parë kundër tyre nuk do ju heq nderin. Për Plaçkitje, dënimi me 4 pikë Nder është gjithmonë në fuqi.

2. Aleanca që është përgjegjëse për një deklaratë lufte.

Dislokim  

Vendndodhja e trupave në një pjesë të zonësbetejës ose në një pozicion mbrojtës në fushën e betejës, garnizonit, në [[123 ]kulla].

Pajisje mbrojtëse të kalasë  

Ndërtesa speciale të Kështjellës që përmirësojnë dhe ndihmojnë mbrojtjen e lojtarëve nën sulm për të ruajtur një pjesë të burimeve në dispozicion dhe të popullsisë.

Përgatitje ushtarake  

Një kërkim që rrit vlerën fillestare të Moralit në mbrojtje dhe në sulm prej 1 pike në nivel.

Screenshot  

Foto nga harta Globale, e cila është marrë nga klikuar mbi ikonën e vogël të përfaqësuar nga një aparat fotografik i cili ndodhet në cepin e djathtë në hartë. Imazhi ruhet automatikisht në kompjuterin tënd.

Sende  

Mund të fitoni sende në këto mënyra:
- Duke dërguar sulme drejt qytetëve të pavarur;
- Duke dërguar sulme drejt kampeve barbare;
- Duke hapur dhurata në Tempull.
Sendet që mund të fitohen janë:
- Një biletë llotarie;
- Përdorim falas të Tregtarit perandorak;
- [227]Festival të vogël] me efekt të menjëhershëm;
- Festival të madh me efekt të menjëhershëm.
Të gjitha sendet tuaja do të ruhen në menynë Inventari, tab Sende. Sendet e papërdoruara transferohen në epokën e ardhshme.

Shembës (tip Njësi luftarake)  

Njësitë e tipit Shëmbës janë Makineritë rrethuese, të cilat gjatë Gotjes të Kalasë sulmojnë Kalanë të armikut në Ndeshje Varg. Ato i bashkohen Këmbësorisë sulmuese në Linjën goditëse; megjithatë, ato kanë një Limit goditës të mënjanë nga Këmbësoria.
Limiti goditës shëmbës është i barabartë me tre herë Garnizoni bazë i Kalasë së sulmuar, i ndarë me Ekipazhin drejrues të Makinerive rretheuse sulmuese.
Gjatë një Beteje në fushë ose Grabitje Kalaje, Njësitë shëmbëse janë pozicionuar në Linjën e artilerisë dhe nuk mund të sulmojnë Njësi të tjera luftarake. Ato zakonisht shkatërrohen nëse Këmbësoria armike i arrinë.

Njësite shëmbëse janë:

- Dash

Shërues fushor  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Shërimin e njësive mbas betejës. Niveli 1: +2% Shërim; Niveli 2: +4% Shërim; Niveli 3: +6% Shërim; Niveli 4: +8% Shërim; Niveli 5: +12% Shërim

Shërues Shkencëtar  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit limitin e [86]Shërimit] të njësive mbas betejës. Niveli 1: +1% limit; Niveli 2: +2% limit; Niveli 3: +3% limit; Niveli 4: +4% limit; Niveli 5: +6% limit

Sheshi i qytetit  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale
Niveli maksimal: 10

Lejon organizimin e një Fetsivali të Vogël ose të Madh, i cili ndikon mbi Lumturinë e popullsisë në Pronësi.
Çdo nivel jep 1 Lumturi mbi efektin e Fetsivalit të vogël.
Çdo nivel jep 2 Lumturi mbi efektin e Fetsivalit të madh.

Shigjetar  

Njësi këmbësorie të cilat kanë sulme shtesë në fillimin e betejës, dhe mbrojtës Kalaje të shkëlqyer kur janë brenda në Garnizon. Të gjithë Shigjetarët mund t'a sulmojnë armikun nga një distance, por kanë municione të kufizuar. Gjatë një Goditjeje Kalaje kanë mundësinë të sulmojnë mbrojtësit të futur në Garnizon.

Kundërvepruesit më të mire të Shigjetarëve janë Shpatarët dhe Kalorësia.

Të gjithë Shigjetarët janë Njësi e largët.
Të gjithë Shigjetarët janë Njësi këmbësorie.
Të gjithë Shigjetarët kanë Vendodhje prioritare Linjën e shigjetarëve.
Të gjithë Shigjetarët stërviten në Kazermat e Shigjetarëve.

Aftësi të përbashkëta për njësitë:

+ Rreze e largët
+ Pozicion i favorshëm
+ Zjarr mbulues
+ Shi nga shigjeta

Lista e njësive Shigjetar:

- Shigjetar i lehtë
- Shigjetar i rëndë
- Shigjetar elitë

Për detaje mbi treguesit e Shigjetarëve, klikoni këtu.

Shigjetar Elite  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Shigjetarëve
Parakushte: Sulm Shigjetar 20, Centralizim 11

• Tip: Njësi e largët, Këmbësori, Shigjetar
• Vendodhje prioritare: Linja e shigjetarëve

Aftësi luftarake:

+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 3 Sulme shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu
+ Pozicion i favorshëm: Kur është në Garnizon, kjo njësi lufton me përparësi gjatë Grabitjes të Kalasë – Sulm x 4
+ Zjarr mbulues: Gjatë Goditjes të Kalasë, kjo njësi sulmon mbrojtësit në Garnizon me Sulm x 0.2
+ Shi nga shigjeta: Sulm x 3 kundër Heshtarëve

- Të prekshëm për Shpatarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Shpatarët luftojnë me Sulm të rritur
- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm të rritur
- Dëmtim i luftës të ashpërt: Sulm x 0.33 kundër Shpatarëve
- Anti-këmbësori: Sulm x 0.25 kundër Njësive varg
- Moral i dobët: Kjo njësi vuan dëme kur luftohet nga një njësi Varg - Sulm x 0.33
- Dridhje: 18 shigjeta; kur municionet mbarojnë, kjo njësi mbetet në pozicionin e saj deri sa të sulmohet në sulm varg

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shigjetar i rëndë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Shigjetarëve
Parakushte: Sulm Shigjetar 10, Centralizim 6

• Tip: Njësi e largët, Këmbësori, Shigjetar
• Vendodhje prioritare: Linja e shigjetarëve

Aftësi luftarake:

+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 2 Sulme shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu
+ Pozicion i favorshëm: Kur është në Garnizon, kjo njësi lufton me përparësi gjatë Grabitjes të Kalasë – Sulm x 4
+ Zjarr mbulues: Gjatë Goditjes të Kalasë, kjo njësi sulmon mbrojtësit në Garnizon me Sulm x 0.2
+ Shi nga shigjeta: Sulm x 3 kundër Heshtarëve

- Të prekshëm për Shpatarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Shpatarët luftojnë me Sulm të rritur
- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm të rritur
- Dëmtim i luftës të ashpërt: Sulm x 0.33 kundër Shpatarëve
- Anti-këmbësori: Sulm x 0.25 kundër Njësive varg
- Moral i dobët: Kjo njësi vuan dëme kur luftohet nga një njësi Varg - Sulm x 0.33
- Dridhje: 18 shigjeta; kur municionet mbarojnë, kjo njësi mbetet në pozicionin e saj deri sa të sulmohet në sulm varg

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shigjetar të Lehtë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Shigjetarëve

• Tip: Njësi e largët, Këmbësori, Shigjetar
• Vendodhje prioritare: Linja e shigjetarëve

Aftësi luftarake:

+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 1 Sulm shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu
+ Pozicion i favorshëm: Kur është në Garnizon, kjo njësi lufton me përparësi gjatë Grabitjes të Kalasë – Sulm x 4
+ Zjarr mbulues: Gjatë Goditjes të Kalasë, kjo njësi sulmon mbrojtësit në Garnizon me Sulm x 0.2
+ Shi nga shigjeta: Sulm x 3 kundër Heshtarëve

- Të prekshëm për Shpatarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Shpatarët luftojnë me Sulm të rritur
- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm të rritur
- Dëmtim i luftës të ashpërt: Sulm x 0.33 kundër Shpatarëve
- Anti-këmbësori: Sulm x 0.25 kundër Njësive varg
- Moral i dobët: Kjo njësi vuan dëme kur luftohet nga një njësi Varg - Sulm x 0.33
- Dridhje: 18 shigjeta; kur municionet mbarojnë, kjo njësi mbetet në pozicionin e saj deri sa të sulmohet në sulm varg

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shigjetë Hedhëse  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Punishte Armë rrethimi
Parakushte: Përgatitje ushtarake 8, Sulm Shigjetar 10, Centralizim 6

• Tip: Njësi e largët, Makineri rrethimi, Artileri
• Vendodhje prioritare: Linja e artilerisë

Aftësi luftarake:

+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 2 Sulme shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu

• Anti-rrethues: Kjo njësi sulmon në mënyrë prioritare Makineritë rrethuese; Sulm 0.5 kundër Kalasë, Këmbësorisë dhe Kalorësisë
• Zona e dëmeve: Në Betejë në fushë dhe Grabitje të Kalasë, nëse nuk kanë mbetur objektiva të tipit Makineri rrethuese, Sulmi i kësaj njësie shpërndahet proporcionalisht midis Linjave, Krahët dhe Qëndrat armiqësore (Rezerva është e paprekur)
• Ekipazhi drejrues: Kërkon 25 popullsi të papunë për stërvitje; merr 25 vende në Garnizon.

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shkalla tatimore  

Niveli i taksës, sasia e arit e përfituar në orë. Ka gjashtë norma tatimi në Epokën e Pushteve.

Shkatërrues  

Shkelje e mastesës dinastike  

Shkurtim me 10 min  

Butoni Redukto me 10 min të jep mundësinë për të reduktuar kohën e ndërtimit/kërkimit për
ndërtesës/kërkimit aktual në progres për 10 minuta në çdo orë.

Shoqëria e ndërtuesëve  

Shpatar  

Këmbësor universal, të cilët me lehtësi merren me shumicën e njësive të tjera. Shpatarët janë jashtëzakonisht efektiv gjatë një Rrethim Kalaje. Gjatë një Goditjeje Kalaje këta luftëtar të fortë hidhen kundër mureve të Kalasë armike dhe janë më shumë se të zotët t’a pushtojnë, sidomos nëse janë të përkrahur nga një numër i mjaftueshëm Makineri rrethuese.

Kundërvepruesit më të mire të Shpatarëve janë Kalorësia.

Të gjithë Shpatarët janë Njësi varg.
Të gjithë Shpatarër janë Njësi këmbësorie.
Të gjithë Shptarët kanë Vendodhje prioritare Linjën frontale – Qendër.

Aftësi të përbashkëta për njësitë:

+ Trupat goditëse
+ Luftë e afërt

Lista e njësive Shpatar:

- Shpatar i lehtë
- Shpatar i rëndë
- Gardian

Për detaje mbi treguesit Shpatar, klikoni këtu.

Shpatar i Lehtë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Këmbësorisë
Parakushte: Sulm Varg 1

• Tip: Varg, Këmbësori, Heshtar
• Vendodhje prioritare: Qendër (Linja frontale)

+ Detashment pararojë: Sulm x 2 kundër Kalave
+ Trupat goditëse: Kjo njësi është me prioritet gjatë Goditjes të Kalasë
+ Luftë e afërt: Sulm x 2 kundër Shigjetarëve

- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm x 2

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shpatar i Rëndë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Këmbësorisë
Parakushte: Sulm Varg 1

• Tip: Varg, Këmbësori, Heshtar
• Vendodhje prioritare: Qendër (Linja frontale)

+ Trupat goditëse: Kjo njësi është me prioritet në kompozimin e Linjës frontale gjatë Goditjes të Kalasë
+ Luftë e afërt: Sulm x 2 kundër Shigjetarëve
+ Mur prej mburojë: Kjo njësi lufton me përparësi në mbrojtje – Pikë jete x 1.2

- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm x 2
- Trupat e rënda: Kjo njësi vuan dëme kur lufton në një Krahë: Sulm x 0.9, Pikë jete x 0.9

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Shpejtësia  

Parametri i një njësie që përcakton shpejtësinë me të cilën lëviz një njësiHartën Globale. Të gjithë njësitë kanë një shpejtësi të caktuar, e matur në milje Imperiane (IM) në orë. Në mision shpejtësia e plotë e ushtrisë është një nga shpejtësite e njësive] më të ngadalëta të dërguara. Koha e udhëtimit shkurtohet nga nivelet e Hartografisë.

Shpenzime  

Ajo çfarë Perandoria zotëron ose shpenzon për mirëmbajtjen e ushtrisë,
taksat e Aleancës, pagesat e kredisë, ndërtesat kërkimet,
rekrutimet, festivalet, themelimet e kolonive,
donacionet ndaj Aleancës, riparimin e [[116 ]fortesës].

Shpërndarje  

Shpërndarja e ushtarëve. Rimburson gjithë popullsisë që përdoret për rekrutimin e ushtrisë së zgjedhur, dhe 50% të [201]burimeve] të investuara.

Shtëpitë  

Ndërtimet në të cilën jetojnë banorët. Nivelet e tyre rrisin limitin e popullsisëprovincës.
Për Nomadët ka limite fikse për shtëpitë në 220.000 banorëprovincën nr 1 dhe në të gjitha kolonitë, 200.000 për rrethin e parë të provincave, 240.000 për
rrethin e dytë të provincave, 280.000 për rrethin e tretë të provincave dhe
limiti bazë për provincat ka një +100.000 në kryeqytet. Edhe pse ata nuk mund të ndërtojnë përtej këtyre kufijve, lojtarët mund të vendosin të ulin limitet e të dytit dhe rrethit të tretë deri në 220.000.

Si të luajmë?  

Zyrtari manual i Imperia Online. Përmban të gjitha informacionet e hollësishme që mund ti nevojiten një lojtari, të organizuara në module dhe tematika.

Simulatori i betejave  

Motori që ndihmon lojtarët të llogarisin betejat e tyre me saktësi, në mënyrë që gjithmonë të marrin rezultatet e pritshme ushtarake. Simulatori i betejës në Njerëzit e Mëdhenj përfshin të gjitha tiparet që ka një Betejë: ushtria (në fushë dhe në garnizon), morali, kërkimet ushtarake, kalaja, pajisjet e kalasë, fortifikimi Lojtarët duhet të kenë parasysh dy gjëra :

- Raporti i spiunazhit nuk jep informacion mbi kërkimet ushtarake të armikut, formacioni, vlera e saktë e moralit mbi fortifikimin dhe hendekun, kështu që është e këshillueshme të plotësosh fushat përkatëse me të paktën 2 nivele të kërkimeve më të larta se të tyret;
- Kur morali bie nën 50, mundësia për ushtrinë të largohet nga fusha e betejës dhe të humbi rritet në mënyrë progresive me 2% për çdo 1 pikë nën 50, kështu që nëse merrni një rezultat simulimi fitues me 49 ose më pak pikë morali, fitorja nuk është e sigurt dhe ushtria ka nevojë patjetër për përmirësim (ndryshim në përbërje formacion, rritja numerike, kërkime, përditësime etj.) përpara se të dërgohet për një mision fitimtar.

Simulatori i spiunazhit  

Motori që të lejon të plotësosh në hapësirat nivelet vetjake dhe ato të armikut të
spiunazhit/kundëe-spiunazh dhe numrin e spiunëve për të llogaritur mundësinë për një spiunazh/kundër-spiunazh të suksesshëm dhe/ose numrin e mundshëm të
spiunëve të humbur.

NB! Duke qënë se nuk është i garantuar 100% shansi për sukses, VETËM nëse dallimi mes niveleve të Spiunazhit dhe Kundërspiunazhit të pjesëmarrësve është 5 herë, merr parasysh se rezultatet që do të marrësh nga simulatori i Spiunazhit mund të mos korespondojnë me rezultatin e misioneve të tua të spiunazhit/kundër-spiunazhit.

Sovrani  

Personi që posedon një Perandori, territoret e saj përkatëse dhe kolonitë.

Specialist në rrethim  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit limitin e Makinerive rrethuese që mund të sulmojnë njëherësh një Kala. Niveli 1: +2% limit; Niveli 2: +4% limit; Niveli 3: +6% limit; Niveli 4: +10% limitm; Niveli 5: +15% limit

Spiun  

Njësi speciale.
Ndërtesë: Shkolla e spiunazhit
Parakushte: Spiunazh 1

Veprimet e Spiunëve janë në dispozicion në Qendrën e komandës, menu Spiunazh.

Veprime në dispozicion:

- Kundër-spiunazh
- Mision Spiunazh
- Mision Zbulim fushor

Aftësi të njësive:

+ Kundërveprim: Çdo Spiun në një Pronësi rrit shansin për prapësim të Misionit të Spiunazhit armiqësor, dhe shansin për ndjekje të spiunëve tashmë të infiltruar.
+ Rrjeta e spiunazhit: Çdo Spiun në një Mision Spiunazhi të caktuar rrit shansin për largim të Kundërveprimit armiqësor
+ Zbulues: Çdo Spiun në një Mision Spiunazhi të caktuar shkurton kohëzgjatjen e Misionit

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Spiunazh  

1. Infiltrimi i spiunëve në një Perandori armike për të përfituar një raport spiunazhi të suksesshëm që tregon burimet dhe ushtritë në dispozicion në provincën/koloninë/qytetin e pavarur/postin ushtarak respektive. Sa më shumë spiunë dhe një nivel i lartë i Spiunazhit do të thotë mundësi më të mëdha* për të kontrolluar armikun.

*SHËNIM! 100% shans për një spiunazh të suksesshëm është i garantuar vetëm NËSE Spiunazhi yt është 5 nivele më i lart sesa niveli i Kundër-spiunazhit të lojtarit që ke spiunuar. Në të gjitha rastet e tjera, kur niveli i Spiunazhit tuaj është më i lartë dhe [27]spiunët] e tu janë më shumë, ajo siguron një mundësi relativisht më të madhe për të përfituar me sukses një raport spiunazhi, por, megjithatë kjo mundësi nuk mund të arrijë vlerën 100%, përveç rastit kur ka 5 nivele diferencë mes niveleve të spiunazhit, ekziston gjithmonë mundësia e dështimit.

Për më shumë informacion klikon mbi spiunazhin, kliko këtu.

2. Kërkim i cili zhvillon aftësitë e spiunazhit të udhëheqësit dhe të subjekteve të tij. Rrit edhe shansin për të marrë një raport spiunazhi të suksesshëm, si dhe është mundësia që përbërja e ushtrisë tuaj në sulm të mbetet e padukshme për mbrojtësin.

Stacioni i ngarkesës  

Një ndërtesë e cila rregullon transportin Perandorak, ku ari,
i transferuar nga një aleat, mund të shkarkohet, ose mund të të kryhet
transferim ari për një aleat dhe mund të ngarkohen dhe shkarkohen karrocat e transportit kolonial.
Kapaciteti i stacionit të ngarkesës dyfishohet me aktivizimin e llogarisë Premium.

Stan barbar  

Vendbanime neutrale në Hartën globale.
Stanet barbare mund t'i përkasin një nga disa Klaneve, secila me karakteristikat e saj specifike.
Çdo Stan barbar ka karakteristiken Nivel, vlera e të cilës është midis 1 dhe 15 dhe përfajson fuqinë e plotë të Stanit. Sa më vonë në Epokë të shfaqet një Stan i caktuar - aq më i lartë është Niveli i tij. Niveli ndikon disa karakteristika të Stanit, përfshirë shpërblimet dhe numrin e ushtrisë.
Çdo Stan barbar mund të Spiunohet ose Sulmohet, si çdo Pronësi armiqësore tjetër. Ndryshe nga Pronësitë e tjera, Stani nuk zotëron Kala dhe sulmet kundër tij gjithmonë rezultojnë si Betajë në fushë. Kur një Stan barbar mposhtet në betejë, ai zhduket nga Harta globale.
Çdo Mbretëri popullohet nga një numër i caktuar Stanesh barbare, numri i klaneve të ndryshme është i rastësishëm. Kur lojtarët shkatërrojnë Stanet, njëherë në 24 orë Mbretëria popullohet përsëri deri në numrin fillestar të Staneve. Stanet e rinj shfaqen në mjedisin e të shkatërruarve.
Stanet barbare shpesh sistemohen afër Burimeve speciale dhe pengojnë ndërtimin e Posteve tregtar dhe Kolonive, deri sa nuk shkatërrohen.

Për më shumë infromacion për Stanet barbare, klikoni këtu.

Statusi i Besnikërisë  

Ajo tregon sa është besnik një lojtar ndaj kauzës së aleancës.Besnikëria llogaritet në bazë të kohës së kaluar në Aleancë dhe është ndarë në tri faza, për secilën nga të cilat ka bonuse dhe teprica Lumturie. Braktisja e aleancës dhe rikthimi ose ndryshimi i pozicionit brenda së njëjtës aleanca rivendos bonusin dhe statusin e Lumturisë.

Për më shumë informacion mbi statusin e besnikërisë dhe bonuset, kliko
këtu.

Stërvitje e menjëhershme  

Lejon përfundimin e shpejtë të një trajnimi. Ky opsion ka kosto në diamante.
Mund të aplikohet vetëm në grupin e trajnimit të parë të rradhës në një
provincë dhe kazermë. Çdo Grup i 6 orëve pasuese do të kushtojë
1 diamont. Trajnimi në çast i një grupi nënkupton rillogaritjen e kohës së trajnimit të grupeve të tjera në rradhë.
Ky opsion nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën sulm.

Strateg fushor  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Pikët e jetësUshtrisë fushore. Niveli 1: +1% Pikë jete; Niveli 2: +2% Pikë jete; Niveli 3: +4% Pikë jete; Niveli 4: +6% Pikë jete; Niveli 5: +10% Pikë jete

Strateg garnizoni  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Kapacitetin e Garnizonit të Kalasë. Niveli 1: 4% Kapacitet Garnizoni; Niveli 2: 6% Kapacitet Garnizoni; Niveli 3: 10% Kapacitet Garnizoni; Niveli 4: 14% Kapacitet Garnizoni; Niveli 5: 20% Kapacitet Garnizoni

Strateg sulmues  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Sulmin e të gjitha njësive në ushtrinë sulmuese. Niveli 1: +1% Sulm; Niveli 2: +2% Sulm; Niveli 3: +4% Sulm; Niveli 4: +6% Sulm; Niveli 5: +10% Sulm

Sulm  

1. Ndërveprimi ushtarak mes dy lojtarëve, mes dy ushtrive aleate ose ndërmjet një lojtari dhe qytetëve të pavarura. Sulmi i urdhëruar nga një lojtar dhe në shënjestër të një tjetri përfshin kryerjen e tri lloje [46]betejash]:
Rrethimi i Kalasë, Betejë në fushë dhe Plaçkitje, dhe është e dukshme për mbrojtësin menjëherë pas marrjes së urdhërit, nëse zgjat më pak se 60 minuta, dhe 60 minuta para impaktit, në rast se koha e misionit zgjat më shumë se një orë. Sulmi i urdhëruar nga udhëheqësi i një aleancë dhe që ka për qëllim të sulmojë një tjetër ushtri aleance përfshin kryerjen e Rrethimit të Kalasë ose Betejë në fushë dhe është i dukshëm për aleancën në mbrojtje menjëherë pasi është dhënë urdhëri, por vetëm nëse lojtari është vendosur në pronën e aleancës nën sulm. Sulmi i urdhëruar nga një lojtar dhe i drejtuar qytetit të pavarur është i ndarë në tri lloje, sipas qëllimit të sulmit: sulm për aneksim, për tu transformuar në një vasal dhe për plaçkitje.

NB!Sulmuesi nuk mund të thërrasi ushtrinë, kur ka më pak se 5 sekonda deri në impakt.

2. Parametri i [[28 njësive]] që përcakton forcën dhe dëmin të shkaktuar nga njësia. Sulmi i një lloji të caktuar të njësie rritet në bazë të klasës së - lehtë, rëndë, elite, dhe është rritur nga nivelet e Sulmit Shigjetar dhe të Sulmit Varg dhe Premiumi. Njësitë me vlerën më të lartë të sulmit, pavarësisht nga klasat, janë të gjitha makina rrethimi.

Sulm i menjëhershëm  

Mundëson zhvillimin e një beteje të çastit mes një lojtari dhe një province të tij të pavarur. Opsioni kushton 1 diamant për secilën betejë dhe nënkupton se ushtria do të arrijë qëllimin, do të luftojë dhe do të kthehet përsëri. Sulmi i çastit nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën sulm.

Sulm për aneksim  

Opsion në dispozicion duke klikuar mbi qytetin e pavarur respektiv në Hartën globale vetëm nëse ekziston një nivel Centralizimi bosh. Janë dërguar trupa për të luftuar në një betejëRrethimit të Kalasë kundër mureve dhe garnizonitKalasëqytetit të pavarur në mënyrë që të pushtojnë provincën dhe për të marrë të gjitha të drejtat mbi të.

NB! Në mënyrë që të jetë një ushtri fituese, spiuno qytetin e pavarur, transfero të dhënat në Simulatorin e BetejaveKala dhe kryej simulime të ndryshme për të marrë një rezultat fitimtar me sa më pak humbje të mundshme.

Sulm për tu kthyer në një vasal  

Dërgohen trupa për të luftuar në një betejërrethimit të Kalasë kundër mureve dhe garnizonitKalasëvassalit, në mënyrë që të kthesh popullsinë e saj në pagues të rregullt të taksavePerandorisë.

NB! Në mënyrë që të jetë një ushtri fituese, kontrolloni ushtrinë e vassalit përpara se të dërgoni të tuajat.

Sulmi me shpata  

1. Një Kërkimim i cili rrit parametrat e sulmit të të gjitha njësive të Përleshjes, në mënyrë që niveli maksimal të jetë 30 (shuma e të gjitha nivelet individuale dhe të aleancës).

2.Luftim trup më trup.

Sulmues  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Moralin e ushtrisë sulmuese. Niveli 1: +2 Moral; Niveli 2: +4 Moral; Niveli 3: +6 Moral; Niveli 4: +8 Moral; Niveli 5: +12 Moral