Tajný agent  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Poskytuje dodatočné úrovne Kontrašpionáže. Úroveň 1: +1% úroveň; Úroveň 2: +2% úroveň; Úroveň 3: +3% úroveň; Úroveň 4: +4% úroveň; Úroveň 5: +5% úroveň

Taktiky  

Výskum, ktorý poskytuje vládcovi know-how o používaní bojových formácií. Každá úroveň otvára prístup k 1 formácii.

Talenty  

Črty Slávnych ľudí, ktoré sa prenášajú z ich rodičov. Každá Slávna osoba dedí jednu črtu po svojom otcovi a jednu po svojej matke, ktoré sa vyberajú náhodne. Tieto dva talenty existujú od narodenia a sú vlastnosťou Slávnej osoby až po jej smrti - nemôžu byť zmenené. Dedič trónu má 2 talenty plus špeciálnu črtu Dedič. Cisár má dodatočný špeciálny talent - Cisár a môže nadobudnúť dodatočnú črtu Hanebný pri porušení dynastického mieru s iným hráčom.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne talentov stlačte tu.

Ťažká jednotka  

Stredná trieda vojenskej jednotky. Bráni a útočí najľahšie ťažké pevnostné úrovne - 4, 5, 6.
Ťažké jednotky sú: ťažkí lukostrelci, ťažkí kopijníci, ťažkí šermiari, ťažká kavaléria, katapulty a balisti.

Ťažká kavaléria  

Bojová jednotka.
Budova: Каsárne Kavalérii
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 10, Bojové kone 10, Brnenie 10, Vojenský výcvik 8, Centralizácia 6

• Druh: Boj zblízka, Kavaléria
• Prednostné rozloženie: Krídlo (Predná línia)

+ Sila útoku: Táto jednotka bojuje s prednosťou v prvom kole bitky - Útok x 1.5
+ Boj zblízka: Útok x 4 proti Lukostrelcom
+ Jazdecká bitka: Útok x 2 proti Šermiarom
+ Manévrovateľnosť: Táto jednotka bojuje s prednosťou na Krídle - Útok x 1.2, Životné body x 1.2

- Zraniteľní proti Kopijníkom: Proti tejto jednotke všetci Ťažkí Kopijníci a Falangy bojujú so zvýšeným Útokom
- Krátka zbraň: Útok x 0.17 proti Kopijníkom
- Jazdec: Táto jednoka nemôže útočiť počas Útoku na pevnosť
- Nevýhody v tesných priestoroch: Táto jednotka dostáva tresty počas rozkrádania Pevnosti - Útok x 0.5, Životné body x 0.5

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Ťažký kopijník  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň pechoty
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 1, Vojenská doktrína 2, Centralizácia 6, Vojenský výcvik 8

• Druh: Boj zblízka, Pechota, Kopijník
• Prednostné rozloženie: Krídlo (Predná línia)

Schopnosti jednotiek:

+ Dlhá zbraň: Útok x 2 proti Kavalérii
+ Stena kopijí: Táto jednotka neutralizuje prémiu k Útoku Kavalérii v útoku

- Zraniteľní proti Lukostrelcom: Proti tejto jednotke všetci Lukostrelci bojujú so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.5 proti Šermiarom
- Ľahké vojsko: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje v Strede - Útok x 0.9, Životné body x 0.9

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte tu.

Ťažký lukostrelec  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň lukostrelcov
Nevyhnutné podmienky: Strelecký útok 10, Centralizácia 6

• Druh: Ďalekonosné , Pechota, Lukostrelec
• Prednostné rozloženie: Strelecká línia

Bojové schopnosti:

+ Ďaleký rozsah: Táto jednotka má 2 dodatočné Útoky v Poľnej bitke, alebo v Útoku na pevnosť predtým ako začne boj zblízka
+ Výhodná pozícia: V garnizóne táto jednotka bojuje s prednosťou počas Útoku na pevnosť - Útok x 4
+ Potlačujúci oheň: Počas Útoku na pevnosť táto jednotka môže zaútočiť na obrancov garnizóny s Útokom x 0.2
+ Dážď šípov: Útok x 3 proti Kopijníkom

- Zraniteľní proti Šermiarom: Proti tejto jednotke všetci Šermiari bojujú so zvýšeným Útokom
- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.33 proti šermiarom
- Protipechotné: Útok x 0.25 proti Obliehacím strojom
- Slabá morálka: Útok x 0.33 keď je napadnutá jednotkou bojujúcou zblízka
- Tulec: 18 striel; keď munície sú minuté táto jednotka zostáva na svojej pozícii kým na ňu nebude zaútočené v boji zblízka

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Ťažký šermiar  

Bojová jednotka.
Budova: Каsárne Pechoty
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 10, Brnenie 10, Centralizácia 6

• Druh: Boj zblízka, Pechota, Šermiar
• Prednostné rozloženie: Stred (Predná línia)

+ Útočiace vojsko: Počas útoku na Pevnosť táto jednotka má prednosť v zložení Prednej línie
+ Boj zblízka: Útok x 2 proti Lukostrelcom
+ Stena štítov: Táto jednotka bojuje s prednosťou pri obrane - Životné body x 1.2

- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje s Útokom x 2
- Ťažké vojsko: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje na Krídle - Útok x 0.9, Životné body x 0.9

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Technologický kalkulátor  

Prostriedok, v ktorom môžete zadať vašu súčasnú úroveň niektorej budovy/výskumu a úroveň Architektúry/Univerzity/Vojenskej univerzity/Akadémii Vied/Akadémii Vojenských Vied, aby ste vypočítali cenu vyššej úrovne. Nachádza sa v Technologickom strome.

Technologický strom  

Pomocný prostriedok, ktorý zobrazuje všetky požiadavky na všetky úrovne všetkých budov a výskumov a všetkých vojenských jednotiek. Nachádza sa v dolnej časti menu pod mapou dediny.

Terén  

Hociktoré miesto na Globálnej mape, ktoré môže byť použité na založenie rôznych administratívnych jednotiek alebo, na ktorom už ležia existujúce objekty a následne môžu byť dobyté. Terén môže byť neutrálny alebo môže ponúkať rôzne modifikátory, prémie alebo negatívny vplyv podľa jeho typu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne druhov terénov a ich vplyv kliknite tu.

Terén kolónie  

Vlastnosti určitého miesta na Globálnej mape, kde môže byť založená kolónia. Terény kolónií môžu byť voľné body na mape s modifikátormi a to záleží na druhu terénu alebo terény na špeciálnej surovine, ktoré poskytujú globálnu prémiu.

Terén na špeciálnej surovine  

Koloniálne terény alebo obchodné objekty s prémiou, roztriedené náhodne na Globálnej mape. Poskytujú rôzne prémie s globálnym vplyvom na celú Ríšu. Útoky na kolónie alebo obchodné objekty, založené na Špeciálnej surovine nemajú obmedzenia ohľadne rozsahu čistých bodov a preto nespôsobujú útočiacemu žiadne pokuty morálky, česti a útoku.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne špeciálnych surovín a prémií kliknite tu.

Terén provincie  

Terén, na ktorom sa nachádza anektovaná provincia. Existuje šesť druhov podľa zemepisného reliéfu. Každý druh dáva rôzne modifikátory, týkajúce sa produkcie surovín, útoku, obrany, parametra útoku jednotiek atď.

Aby ste sa dozvedeli viac ohľadne charakteristiky terénov provincií kliknite tu.

Teritoriálne súperenie  

To je turnaj, orientovaný k aliančnej hre, ktorej cieľom je dobytie zámkov,ktoré majú byť zadržané podľa možnosti čo najdlhšie pod vplyvom danej aliancie. Na mape sveta je 36 zámkov, pričom ich dobytie sa uskutočňuje cez modul Príslušnosť. Úspešné obliehania proti zámku neodoberajú úrovne z jeho pevnosti, ale odoberajú body z indikátora "príslušnosť". Každý zámok má maximálne prípustnú príslušnosť v závislosti od úrovne jeho pevnosti. Jediný spôsob na zvýšenie príslušnosti je prostredníctvom času. Ak jedna aliancia uskutoční úspešné obliehanie pevnosti proti danému zámku, zo zámku sa odoberie určité množstvo príslušnosti. Presná hodnota odobraného sa určuje od aliančného výskumu "Dobyvateľ". Čím vyššia je jeho úroveň, tým viac bodov príslušnosti sa môže odobrať s 1 úderom. Zámok sa považuje za dobytý, ak aliancia dokáže znížiť jeho príslušnosť do 0. Nezávislé zámky nemajú príslušnosť. Jeden nezávislý zámok sa považuje za dobytý, keď v ňom zostane menej ako 1000 jednotiek. Okrem toho ku každému zámku, kontrolovanému alianciou, sa púšťajú stúpajúce podľa úrovne nomádske útoky cez určitú dobu. Každý zastavený útok dáva obranné body. V tom čase na zámok môže byť útočené aj inými alianciami. Hodnotenie je podľa celkového výsledku zozbieraných obranných bodov. Odmeny z turnaja sú diamanty a špeciálne medaile.

Podrobnejšiu informáciu a úplne pravidlá Teritoriálne súperenie môžete nájsť na tu.

Tma  

Každá poľná bitka, pevnostné obliehanie a zničenie požiarom znamená šancu generál prehrávajúceho, aby bol chytený svojím protivníkom. Presná šanca závisí od faktorov, ako sú veľkosť bitky a množstvo generálskej skúsenosti, generovanej z oboch strán v bitke. Čím je väčší súčet hodnôt skúsenosti, tým väčšia je šanca na zajatie.

Potom čo jeden generál bude chytený, tento padá do zajatia na určitú dobu v závislosti od jeho vzácnosti. Zajatý generál je neaktívny a nemôže byť využitý od hráča - na portréte generála sa zobrazujú mreže a slot gubernátora/generála, ktorý bol obsadený sa uvoľňuje. Ak imperátor bude chytený,jeho bonusy gubernátorov sa rušia, ale slot zostáva obsadený ním. Zajatí nepriateľskí generáli sa nachádzajú v novej časti "Tma" vo dvore.

Chytený generál môže byť oslobodený prostredníctvom zaplatenia výkupného v diamantoch - výška závisí od jeho vzácnosti. 30% z výkupného sa zaplatí únoscovi, a generál sa vracia ihneď počiatočnému majiteľovi. Generál, ktorý nie je vykúpený pred určitým termínom, automaticky umiera. Generál stárne v čase zajatia.

V závislosti od výsledku bitky sa uplatňujú denné modifikátory na šťastie: - 5 šťastie za každého strateného generála a +5 šťastie za každého chyteného nepriateľského generála. Tento modifikátor sa uplatňuje vo všetkých majetkoch.

Transportná jednotka  

Viz zásobovací voz.

Transportná misia  

Premiestňovanie surovín medzi anektovanými provinciami prostredníctvom Nákladovej stanice, alebo medzi hlavnou Ríšou a kolóniou prostredníctvom zásobovacích vozov.

Trebuchet  

Bojová jednotka.
Budova: Obliehacie stroje
Nevyhnutné podmienky: Vojenský výcvik 15, Zlepšenie obliehania 20, Centralizácia moci 11

• Druh: Ďalekonosné, Obliehací stroj, Delostrelectvo
• Prednostné rozmiestnenie: Delostrelecká línia

Bojové umenia:

+ Rozbíjač stien: Táto jednotka bojuje s prednosťou počas Útoku na Pevnosť - Útok x 1.5
+ Ďaleký rozsah: Táto jednotka má 3 dodatočné Útoky v Poľnej bitke, alebo v Útoku na pevnosť, predtým ako začne boj zblízka

• Nepresná: Útok x 0.15 proti Pechote, Kavalérii a Obliehacím strojom
• Zóna porážok: V Poľnej bitke a pri rozkrádaní Pevnosti, Útok tejto jednotky sa rozdeľuje rovnomerne medzi všetkými nepriateľskými Líniami, Krídlami a Centrami (Rezerva nie je zasiahnutá)
• Výpočet: Vyžaduje 75 Nezamestnaného obyvateľstva na výcvik; obsadzuje 75 miest v Garnizóne.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne tejto jednotky stlačte tu.

Trest útok  

Pokles bodov v parametre útoku kvôli útoku mimo okruhu - 3% za každý 0,1 koeficient rozdielu mimo povoleného okruhu netných bodov х2, platné len v prípadoch keď útočiaci má väčší účet.

Trezor armády  

Odoslať armádu na diaľkovú misiu do opustenej ríše (odporúčané), do vlastnej vzdialenej kolónie (odporúčané), alebo do Ríše aktívneho hráča alebo opustenej ríše počas doby keď plánujete byť úplne offline hry s cieľom zachrániť armádu pred nežiadanými nepriateľskými útokmi kým ste preč. Predtým ako opustíte Ríšu, aby ste išiel na zaslúžený oddych, pošlite vašu armádu na cestu presne tak dlho ako budete offline, majúc na mysli dobu cestovania tam a naspäť z Ríše/kolónie, aby ste nemuseli míňať extra zlato na výživu armády na misii. Ak vo svojej Ríši máte obrovské množstvásurovín, ktoré nemôžete minúť naraz a nechcete riskovať ich nechať nechránené a ste si istý, že nie je nikto s armádou, ktorá môže zvíťaziť nad vašou, zhromaždite všetky suroviny v hlavnom meste a nechajte tam armádu strážiť.
V Imperia Online existuje špeciálna opcia, ktorá sa volá Vojenská výprava, ktorá vám dovoľuje poslať vašu armádu na žiadanú dobu bez toho, aby bolo nutné vybrať určitý cieľ.

Trh  

Ekonomická budova.
Druh: Miestna
Nevyhnutné výskumy: Obchod 1, Trhové vzťahy 1
Maximálna úroveň: 10

Dovoľuje spustiť Obchodnú ponuku, aby ste mohli predať suroviny, ktoré nepotrebujete, alebo zakúpiť nutné suroviny, ktoré iní hráči spustili na Trhu. Veľkosť surovín, ktoré môžete predať je obmedzená Vašou Obchodnou kapacitou.

Dovoľuje Vám obchodovať s Imperiálnym obchodníkom.

Každá úroveň Trhu Vám dovoľuje spustiť jednu dodatočnú Obchodnú ponuku.

Úrovne 1-5 zvyšujú Obchodnú kapacitu o 50 000 za úroveň. Úrovne od 6 a vyššie zvyšujú Obchodnú kapacitu o 150 000 za úroveň.

V pôvodnom nastavení Trhová kapacita Ríše je súčet Kapacít všetkých Trhov. Keď je provincia pod útokom, každý Trh v Ríši je obmedzený len svojou vlastnou Trhovou kapacitou.

Trhové vzťahy  

Výskum, ktorý má pozitívny vplyv na vaše výlohy na Trhu. Každá úroveň znižuje o 2% základnu obchodnú províziu zo 40%.

Tribúna  

Umiestnená v menu Správy >> podmenu Tribúna, toto je miestnosť pre aliančné rozhovory, v ktorej všetci členovia nezávisle na ich postavení, môžu nechávať okamžité správy, ktoré sa zobrazujú chronologicky, kedy najstaršia správa sa umiestňuje v najspodnejšej časti okna, а najnovšia – v hornej časti. Všetky nové správy na tribúne sú v sivej obálke v správach.

Trónna sála  

Miesto, kde vládca zbiera všetky štatistické údaje o všetkých aspektoch rozvoja svojej Ríše - (príjmi, náklady, pracovné sily, produkcia, všetky budovy a výskumy, armáda, dobyté špeciálne suroviny).

Turnaje  

Súťaže, ktoré pokrývajú rôzne aspekty hry:

Ekonomický rozvoj;
Vojenský rozvoj, útoky a podrobovanie protivníkov;
Všetky ostatné dôležité aspekty hry;

Základné kategórie turnajov sú dve:

• Sólo turnaje, ktoré vyžadujú suveréni, aby dosiahli osobné úspechy a výsledky;
• Aliančné turnaje, v ktorých je len dôležitá hra družstva pre dosiahnutie výsledkov.

Turnaje majú úrovne vzácnosti - niektoré turnaje sa realizujú zriedka, ale sú dlhšie, epickejšie a s väčšími odmenami. Odmeny sú rozdelené podľa krokov, podľa dosiahnutého výsledku a sú odovzdávané na konci každého turnaja.

Druhy odmien môžu byť:
Diamanty;
Zdroje;
• Rôzne predmety.

• Hráči zo svetov rýchlosť x4 sa zúčastňujú v globálnych turnajoch, rozdelených podľa svojich čistých bodov. Títo súťažia so všetkými hráčmi vo svetochm a nie len s tými zo svojho sveta.
• Hráči vo svetoch rýchlosť х10 súťažia medzi sebou, bez toho aby boli rozdelení v skupinách podľa čistých bodov.
• Rozdelenie podľa skupín sa robí len na začiatku každého turnaja. Ak hráč prejde nad alebo pod čisté body, určené pre jeho skupinu, v tom prípade tento nebude premiestnený do inej skupiny, kým trvá turnaj.

Tutoriál  

Oficiálny radca v Imperia Online pre prvé kroky každého hráča. Pomáha budúcemu vládcovi orientovať sa v rozhraní a v základnej mechanike hry a tiež mu poskytuje lákavé odmeny. Príručka ale nepokračuje navždy, krok, pri ktorom lukostrelci sa umiestňujú do garnizóny je posledný. Raz dokončený, ikonka zmizne a hráč musí pokračovať sám. Prečítanie oficiálneho v hre, Ako hrať? (v dolnej ľavej časti v menu) pomôže každému stať sa ozajstným expertom v hre a hrať so sebadôverou.