Farmer  

Umiejętność dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia gubernatorskiego.Zwiększa pojemność Farm. Poziom 1: +2% do pojemności; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +8%; Poziom 5:+12%

Farmy  

Budynek, który utrzymuje ludność prowincji, dostarczając zasoby do normalnego życia. Niewystarczający poziom farm powoduje straty ludności co godzinę. Każdy poziom zmniejsza straty ludności, jeżeli liczba ludności w prowincji jest o 10 000 wieśniaków większa niż obecna pojemność farm. Im większa jest różnica między wartościami liczby ludności i pojemność farm, tym większe są straty ludności.

Uwaga! Bardzo rzadko zdarzają się i przypadki, w których rozbudowanie Farmy nie zmniejsza straty ludności na godzinę. Straty są rozdzielane na kilka kroki, według różnicy między bieżącą liczbą ludności i pojemnością Farm. Czasami przejście do następnego kroku z mniejszymi stratami wymaga więcej niż jeden poziom Farm.

Przykład: Jeżeli różnica między ilością ludności i pojemnością Farm jest 18 000, wtedy straty są w drugim kroku (od 10 000 do 20 000 różnicy między liczbą ludności i pojemnością Farm), gdzie tracicie 10 wieśniaków na godzinę. Wtedy rozbudowa Farm o jednym poziomie nie zwiększy pojemność Farm tak, żeby różnica między liczbą ludności i pojemnością Farm była mniejsza niż 10 000, co oznacza że straty będą poniżej 10 na godzinę.

Federacja  

Związek między dwoma sojuszami. Sojusze, którzy podpisali traktatu sojuszniczego tworzą federację.

Federalny podatek  

Zostaje określony przez lidera, pierwszego oficera i oficera finansista i obowiązuje wszystkich członków. Podatek jest w postaci zasobów i każdy rodzaj zasobu ma własną kwotę i limit do 30%.

Festiwal  

Zabawa dla ludności. Organizowane są aby prowincje podtrzymywały wysoki poziom Zadowolenia. Festiwale, mały i duży, mogą być organizowane każdego dnia, czyli raz na 24 godz.

Festiwal o stopniowym efekcie  

Aktywacja dużego lub małego festiwalu o stopniowym efekcie oznacza, że efekt tego festiwalu nad zadowoleniem będzie stopniowo wpływał, podwyższając zadowolenie w ciągu następnych 24 godz.

Flanki  

Boczne obszary na pierwszej i trzeciej linii w walce na terenie. Jedna linia, rozdzielona na obszarach, ma dwóch flankach - lewy i prawy.

Formacja  

Pokazuje rozmieszczenie armii na polu bitwy, czyli procentowego rozmieszczenia jednostek wojennych po obszarach bojowych: Centrum, lewe flanki, prawe flanki i rezerwy.

Prawidłowy wybór formacji zależy od skład Waszej armij i od skład wrogiego wojska. Formacja decyduje o rozmieszczeniu jednostek na polu bitwy, a atak i punkty żywotności każdego typu jednostek są różne dla różnych terenach, na których toczy się bitwa. Najlepsza i najefektywniejsza formacja jest ta, która rozmieszcza jednostki na tych terenach, gdzie jest bonus do ataku lub do punktów żywotności albo przynajmniej nie ma kary do nich, albo ta formacja, która rozmieszcza większość jednostek na tych terenach, które pozwolą jednostkom stoczyć bezpośrednią walkę z wrogimi jednostkami, przeciwko którym mają bonusy albo przynajmniej nie mają kary.

Procedura, która zawsze musicie przestrzegać aby określić która jest najlepsza formacja do konkretnej bitwy – czyli symulacja z różnymi formacjami i wybór tych, którzy pozwolą wam jednocześnie wygrać z morale nad 50, ponieść mniej straty i wyrządzić jak największe straty przeciwnikom. Wynik bitwy może NIE być taki sam jak wynik symulacji, ponieważ nigdy nie możecie być pewni jakie badania i formacje ma przeciwnik i czy ma Premium czy nie.

Więcej informacji o formacjach znajdziesz tutaj.

Formacja z Mocną Flanką i Flankujący Łucznicy  

Dostępna od 5 poziomu taktyki. Pierwsza linia - 20% wojska znajduje się we flankach , 50% w centrum i 10% w rezerwie.
Trzecia linia - strzelcy - 40% we flankach i 20% w centrum.

Formacja z Mocnym Centrum  

Dostępna od pierwszego poziomu Taktyki. Pierwsza linia - 10% wojska w pierwszej linii znajduje się we flankach , 70% w centrum, i 10% jako rezerwy. Trzecia linia - strzelcy - 10% we flankach i 80% w centrum.

Formacja z Mocnym Centrum  

Dostępna od 2 poziomu Taktyki.
Pierwsza linia - po 20% od wojska w pierwszej linii jest rozmieszczone w każdej flanki, a 50% w Centrum i 10% w Rezerwie. Trzecia linia - strzelcy - 25% we wszystkich flankach i 50% w Centrum.

Formacja z Mocnym Centrum i Flankujący Łucznicy  

Dostępna od 3 poziomu Taktyki.
Pierwsza linia - 10% wojska w pierwszej linii jest rozmieszczone w flankach , 70% w centrum i 10% w Rezerwie. Trzecia linia - strzelcy- 40% w każdej flanki i 20% w Centrum.

Formacja z Mocnym Centrum i Wyważeni Łucznicy  

Dostępna od 4 poziomu Taktyki.
Pierwsza linia - 10% wojska znajduje się we flankach, 70% w centrum i 10% jako rezerw.
Trzecia linia - strzelcy - 30% we flankach i 40% w centrum.

Formacja Zbalansowana  

Formacja , która wszystkie gracze bez poziomów taktyki wykorzystują. Pierwsza linia – po 15% armii w pierwszej linii znajdują się we flankach, 60% w centrum i 10% jako rezerwy. Trzecia liniastrzelcy- 20% we flankach i 60% w centrum.

Fortyfikacja  

Badanie z efektem nad Twierdzy. Zwiększa wytrzymałość murów twierdzy podczas wrogiego oblężenia. Każdy poziom zwiększa punkty żywotności twierdzy o 10%.

Forum  

Oficjalna strona dla online dyskusji Imperia Online, gdzie gracze dyskutują tematy w formie opublikowanych wiadomości, zgłaszają problemy i wyjaśniają niejasności. Dla większych wspólnot językowych Imperia Online oferuje oddzielne fora, które są prowadzone przez jednego menedżera i globalne moderatory. Dla mniejszych wspólnot istnieją zintegrowane podgrupy w międzynarodowym forum.

Fosa  

[300]Budynek wojenny].
Rodzaj: Miejscowy, Pawilon, budynek obronny
Wymagania: Fortyfikacje 1, Wojenna architektura 3, Twierdza 4
Maksymalny poziom: 10

Pawilon twierdzy. Podczas oblężenie twierdzy, każdy poziom fosy zmniejsza o 2% punktów żywotności wszystkich jednostek, znajdujących się w linii szturmującej.

Po więcej informacji kliknij [[military # military_56] tutaj].