Favoriet  

Snelkoppeling voor toegang tot een bepaald object op de Wereldkaart. Een object kan als favoriet worden opgeslagen door erop te klikken met de linkermuisknop en het laatste pictogram in het menu te selecteren. Alle favoriete objecten zijn toegankelijk in het menu Favorieten, dat zich in de linkerhelft van het hoofdscherm bevindt. Spelers kunnen tot 20 objecten toevoegen aan Favorieten. Bondgenoten kunnen favorieten met elkaar delen, zodat ze eigenlijk toegang hebben tot meer dan 20 favoriete objecten.

Federatie  

Unie tussen twee allianties. Allianties die een Vredesverdrag hebben ondertekend vormen een federatie.

Festival  

Entertainment voor de bevolking, zodat de provincies hogere niveaus van tevredenheid kunnen behouden. Festivals, zowel grote als kleine, kunnen elke 24 uur worden georganiseerd.

Financieel officier  

De positie in de alliantie die belast is met het beheer van het kapitaal en de investeringen van de alliantie. Speciale bonus - 50% lager vaste commissie, maar de werkelijke omvang is afhankelijk van de loyaliteitsstatus.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de financieel officier.

Flank  

De laterale zone van de 1ste en 3de linie in een Veldslag. Een linie verdeeld in zones heeft twee flanken - links en rechts.

Formatie  

Toont de opstelling van een leger op het slagveld, dit wil zeggen het verdelingspercentage in de gevechtszones: Centrum, linkerflank, rechterflank en Reserve.

Aangezien de formatie de verdeling van de eenheden over de gevechtszones controleert en de aanvalskracht en de raakpuntenvan elke eenheid wijzigen naargelang de gevechtszone, wordt de keuze van de juiste formatie bepaald door zowel uw legersamenstelling en formatie als die van uw tegenstander. In principe is de meest efficiënte formatie degene die het grootste deel van uw eenheden opstelt in gevechtszones die hun aanval en raakpunten doen toenemen (of ten minste geen strafpunten opleveren), en/of degene die het grootste deel van uw eenheden opstelt in gevechtszones die hen in staat stellen direct de confrontatie aan te gaan met de vijandelijke eenheden waartegen ze bonussen hebben (of ten minste geen strafpunten).

Om de beste formatie voor een bepaald gevecht te bepalen, dient u uw gevecht steeds op voorhand te simuleren met verschillende formaties en dan de formatie te kiezen die u tegelijkertijd laat winnen met een moreel boven 50, minder verliezen doet lijden en meer [101]schade] aan de tegenstander toebrengt. Hou in gedachten dat het resultaat van het gevecht misschien niet exact overeenkomt met het resultaat van de simulatie, omdat u de technologieën en formatie van uw tegenstander nooit kent en niet weet of hij premium is of niet.

Klik op here voor meer informatie over formaties.

Formatie met een Sterk Centrum en boogschutters op de flanken  

Geactiveerd door het 3de Tactiekniveau.
Frontlinie - 10% van het Frontlinieleger op elke Flank, 70% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - boogschutters - 40% van de boogschutters op elke Flank en 20% in het Centrum.

Formatie met een Sterk Centrum en gebalanceerde boogschutters  

Geactiveerd door het 4de Tactiekniveau.
Frontlinie - 10% van het Frontlinieleger op elke Flank, 70% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - boogschutters - 30% van de boogschutters op elke Flank en 40% in het Centrum.

Formatie met sterke flanken en flankboogschutters  

Geactiveerd door het 5de Tactiekniveau.
Frontlinie - 20% van het Frontlinieleger op elke Flank, 50% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - boogschutters - 40% van de boogschutters op elke Flank en 20% in het Centrum.

Fort  

De belangrijkste verdedigingsfaciliteit van de vestiging.
- Het Fort bepaalt de maximale capaciteit van de provincieom grondstoffen op te slaan.
- Elk niveau verhoogt de [productie[209]] van grondstoffen.
- Als het Fort vernietigd is, kan het worden gerepareerd voor de prijs van het vorige niveau, dit wil zeggen 25% van de prijs van het huidige niveau. Wanneer het vernietigd is, kunt u nog steeds Gebouwen en Technologieën bestellen, maar de productiebonus en raakpuntenbonus zijn in dat geval lager - ze komen dan overeen met die van het vorige niveau.
- De raakpunten nemen toe door hogereFortificatieniveaus.

Fortbelegering  

Wordt uitgevoerd na een voor de aanvaller succesvolle Veldslag. Als er geen verdedigend veldleger is opgesteld voor de Vestingmuren, begint het Fortbelegeringsgevecht meteen - de aanvallende [[32 ]soldaten] proberen de Vestingmuren van de vijand neer te halen en over te gaan tot het gevecht met het garnizoen(als er eenheden gelegerd zijn). Een succesvolle Fortbelegering plundert precies zoveel grondstoffen als de draagkracht van de gestuurde militaire eenheden en goederenwagens toestaat.

Klik op here en here voor meer informatie over gevechten tijdens een Fortbelegering.

Fortificatie  

Een onderzoek dat effect heeft op Forten. Het maakt Fortmuren beter bestand tegen een belegering van de vijand. Elk niveau verhoogt het aantal raakpunten van het Fort met 10%.

Fortwachter  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het aantal Raakpunten van het Fort. Niveau 1: +4% Raakpunten; Niveau 2: +6% Raakpunten; Niveau 3: +10% Raakpunten; Niveau 4: +14% Raakpunten; Niveau 5: +20% Raakpunten

Frontlinie  

Gevechtslinie.
Zowel aanvallende als verdedigende meleetroepen vormen frontlinies in alle soorten gevechten. Deze linie is de eerste die in botsing komt met de vijandelijke frontlinie in meleegevechten.

Tijdens een Veldslag is de frontlinie de voorste linie. Ze is verdeeld in drie divisies: centrum en twee flanken. Alle cavalerie en infanterie wordt opgesteld in de frontlinie en ze zullen idealiter een divisie bezetten die overeenkomt met hun prioriteitsopstelling.

Tijdens een Fortbestorming worden alle melee-infanterie, cavalerie en stormrammen van de aanvaller samengevoegd tot een frontlinie zonder divisies. Troepen in deze linie kunnen het Fort van de vijand echter niet rechtstreeks aanvallen. In plaats daarvan wordt de Stormlinie gevormd, uit de melee-infanterie en de stormrammen in de frontlinie. De melee-infanterie en de stormrammen die de capaciteit van de stormlinie overschrijden, blijven in de frontlinie en staan ​​klaar om eventuele slachtoffers in de stormlinie in de volgende gevechtsronde te vervangen.

Tijdens een fortbestorming worden alle garnizoensinfanterie en -cavalerie van de verdediger samengevoegd tot een frontlinie zonder divisies. Alleen de verdedigende boogschutters kunnen de vijand aanvallen, en alleen de aanvallende boogschutters kunnen op de verdedigende frontlinie schieten, met 20% van hun aanval.

Tijdens een Gevecht met het garnizoen hebben de twee frontlinies geen divisies. Voor de aanvaller bestaat de frontlinie uit al zijn melee-infanterie en cavalerie; voor de verdediger is het samengesteld uit al zijn infanterie- en cavalerietroepen.