Kámen  

Produkován je najatou populací v kamenolomu. Kámen je základní surovina pro budování pevností a také je potřebný na jiné budovy a výzkumy.
Zlatý ekvivalent: 1 kámen  = 1 zlato.

Kameník  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje těžbu Kamene. Úroveň 1: +2% těžby; Úroveň 2: +4% těžby; Úroveň 3: +6% těžby; Úroveň 4: +8% těžby; Úroveň 5: +12% těžby

Kamenné vězení  

Globální událost ve světech Imperia Online. Více informací o globálních událostech se dozvíte zde.

Kamenolom  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Místní, Výrobní
Požadované výzkumy: Architektura 1
Maximální úroveň: 35

Umožňuje produkci suroviny Kámen. Každá úroveň zvyšuje počet pracovních míst v budově.

Kandidát důstojník  

Vojenské postavení udělované hráčům s 3 000-7 499 vojenskými body.

Kandidát dvora  

Šlechtic, který ještě nebyl přijat k Císařskému dvoru v Paláci.

Kandidáti na manželství  

Svobodní členové Císařské rodiny a členové v kategorii "Ostatní příbuzní" mohou být vysláni do dalších Císařství s nabídkou k podepsání dynastického míru. Nabídka platí 24 hodin a může být přijata, odmítnuta nebo ignorována. Můžete vyslat Velké lidi, jestliže: dosáhli plnoletosti; nevstoupili v manželství; nejsou mimo Říši na misi; nejsou ve výcviku na zvýšení úrovně zkušeností.

Pro více informací o Kandidátech na manželství klikněte zde.

Kapacita statků  

Počet vesničanů, které jedna provincie může pojmout bez hodinových ztrát populace. statky jsou potřebné pro blahobyt populace. Každá úroveň statků má určenou kapacitu. Čím nižší je kapacita statků, v porovnaní s počtem populace, tím větší budou ztráty, protože statky nemůžou poskytnout dostatečnou podporu pro celou populaci.

Kapitán  

Vojenské postavení udělované hráčům s 35 000-49 999 vojenskými body.

Kapitulace  

Umožňuje dané říši bránit se před útoky jiné říše po dobu 16.8 hodin. Během této doby, nemůžou kapitulovaná říše ani útočící říše na sebe navzájem útočit. Kapitulace je možná pouze pokud jste za posledních 4.8 hodin neútočil na hráče, před kterým chcete kapitulovat a pokud hráč, před kterým chcete kapitulovat, na vás zaútočil v posledních 4.8 hodinách. Seznam všech hráčů, před kterými v současné době můžete kapitulovat se nachází v podmenu Další v Operativním středisku v pevnosti.

Pro více informací o kapitulaci klikněte zde.

Kartografie  

Výzkum, který ovlivňujerychlost armády. Sníží dobu vojenské mise, ale ani při nejvyšší úrovni není doba žádné mise menší než 0.66666666666667 minuta.

Kasárna  

Společný název pro všechny budovy, ve kterých se verbují a cvičí jednotky.

Aktivace Prémium zvýší kapacitu kasáren o 20%.

Kasárna pěchoty  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Výcviková
Potřebné výzkumy: Vojenská doktrína 1, Útok-Vřava 1
Maximální úroveň: 20

Umožňuje výcvik a zlepšení Šermířů a Kopiníků. Každá úroveň zvyšuje výcvikovou Kapacitu budovy.

Jednotky, které zde mohou být vycvičeny jsou:
- Lehký Kopiník
- Těžký Kopiník
- Válečný šik
- Lehkooděnec
- Těžkooděnec
- Strážce

Kasárna lukostřelců  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Výcviková
Potřebné výzkumy: Vojenská doktrína 1, Střelecký útok 1
Maximální úroveň: 20

Umožňuje výcvik a zlepšení Střelců. Každá úroveň zvyšuje výcvikovou Kapacitu budovy.

Jednotky, které zde mohou být vycvičeny jsou:
- Lehký Lukostřelec
- Těžký Lukostřelec
- Elitní Lukostřelec

Kasárny Kavalerie  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Výcviková
Potřebné výzkumy: Vojenská doktrína 1, Útok-Vřava 1, Střelecký útok 1, Brnění 1, Vojenský výcvik 1, váleční koně 1
Maximální úroveň: 20

Umožňuje výcvik a zlepšení Jezdectva. Každá úroveň zvyšuje výcvikovou Kapacitu budovy.

Jednotky, které zde mohou být vycvičeny jsou:
- Lehká jízda
- Těžká jízda
- ]Paladin

Katapult  

Armádní jednotka.
Budova: Obléhací stroje
Potřebné výzkumy: Vojenský výcvik 8, Obléhací zlepšováky 10, Centralizace 6

• Typ: Boj z dálky, Obléhací stroj, Dělostřelectvo
• Přednostní nasazení: Dělostřelecká linie

Bojové dovednosti:

+ Velký dosah: Tato jednotka má 2 Útoky navíc v Bitevním poli nebo při Útoku na pevnost, před tím, než začne boj z blízka

• Nepřesná: Útok x 0.3 proti Pěchotě, Kavalerii a Obléhacím strojům
• Oblast dopadu: Na Bitevním poli a při Plenění pevnosti, Útok této jednotky se rovnoměrně rozděluje mezi všechny nepřátelské Linie, Křídla a Centra (Rezervy nejsou zasaženy)
• Operační posádka: Vyžaduje 50 Nezaměstnané populace k výcviku, zabírá 50 míst v Posádce.

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Kavalerie  

Jednotky Kavalerie, které jsou výjimečně účinné v Polní bitvě, ale s omezenou účinností při Obléhání pevnosti. Všechny jednotky Kavalerie jsou účinné proti Šermířům a Lukostřelcům, bohužel ale nemůžou útočit na Pevnost během Útoku na pevnost a jsou trestány během bojů po dobu Plenění pevnosti.

Proti Kavalerii jsou nejúčinnější Kopiníci.

Všechny jednotky Kavalerie jsou Jednotky pro boj z blízka.
Všechny jednotky Kavalerie jsou Přednostně rozmístěny na Křídlech Frontové linie.
Všechny jednotky Kavalerie se cvičí v Kasárnách kavalerie.

Bojové dovednosti:

+ Bojový zápal
+ Boj z blízka
+ Boj na koni
+ Pohyblivost

- Zranitelnost proti Kopiníkům
- Krátká zbraň
- Jezdec
- Handicap v omezených prostranstvích

Seznam jednotek Kavalerie:

- Lehký kavalerista
- Těžký kavalerista
- Paladin

Pro více informací o Kavalerii , klikněte zde.

Každodenní úkoly  

Modul nabízí rozmanité úkoly s různým stupněm obtížnosti, které jsou sladěny s úrovní individuálního rozvoje každého účtu. Hráč musí takovýto úkol splnit v rámci dne, a za každý úspěšně splněný úkol dostává určitý počet bodů. Podle množství nashromážděných bodů se rozdávají různé odměny jako např. suroviny a právo na roztočení Kola štěstí.
Každý den o půlnoci (serverového času) jsou generovány nové úkoly a dosažený rozvoj u nedokončených se vynuluje. Zmizí i všechny odměny, které do této chvíle nebyly převzaty. Každé pondělí se sčítají všechny body, které hráč nashromáždil za období a podle jejich hodnoty se rozdává doplňující odměna formou truhlice se surovinami. Modul je přístupný v Hostinci a dostupný všem hráčům, kteří mají nad 500 čistých bodů.

Kmen  

Specifický Barbarský národ, jehož kultura a zvyky jej odlišují od všech ostatních Kmenů. Každý Kmen má svou vlastní skladbu armád a odměn, které získáš při vítězstvím nad ním.

V současnosti existují Kmeny:
- Ničitelé
- Dobyvatelé
- Otrokáři
- Místní

Kočovnické invaze  

Toto je nejstarší turnaj v historii hry, který se poprvé uskutečnil v roce 2006. Hlavním cílem je, aby hráči ubránili své říše před množstvím počítačem generovaných útoků kočovníků, které jsou na hráče vysílány v pravidelných intervalech. Příprava a umění sestavit dobrou obranu před každým útokem je velmi důležitá, protože kočovnické jednotky nemají omezení nosnosti, a proto vždy vyplení veškeré suroviny při obléhání pevnosti. Kromě toho,jestliže útočící kočovnická armáda zvítězí při obléhání pevnosti, všechny budovy hráče ztrácejí 1 úroveň, přičemž jejich základní body se odečítají od jeho momentálních čistých bodů. Za každý úspěšně odražený kočovnický útok, hráč získává vojenský příjem v hodnotě 50% zničené nepřátelské armády ve zlatém ekvivalentu, rozděleném rovným dílem mezi suroviny dřevo a železo. Každý hráč má maximální počet životů - 50. Po každé prohrané bitvě proti kočovníkům přijde hráč o 1 život. Po ztrátě 50 životů již hráč nemůže soutěžit o velké a speciální odměny. Odměny z turnaje jsou diamanty a speciální medaile.

Více informací a kompletní pravidla Kočovnických nájezdů naleznete na тук.

Koeficient rozdílu  

Každá desetina nad povoleným rozsahem х2.

Příklad: Pokud má útočník 250 000 bodů a obránce 96 000, rozsah čistých bodů je х2,6 (250 000 / 96 000). Koeficient rozdílu - 0,6 (2,6 – 2).

Kolo  

Část, úroveň, fragment bitvy. Všechny bitvy se dělí do kol, ve kterých jednotky způsobují a trpí škody v souladu se svým vlastním a nepřátelským útokem a životními body. Čím víc kol má jedna bitva, tím víc jednotek a morálky se ztratí.

Kolo štěstí  

Generátor odměn ve hře. Každých 12 hodin vidíte kolo s různými odměnami a právem na 1x roztočení. Za každé losování získáte 1 bod za losování. Při dosažení určitého počtu bodů, můžete převzít odměnu z truhlice nebo sbírat body na větší odměnu. Neotevřené truhlice se přenášejí do příští sezony. Jestliže při roztočení získáte odměnu v diamantech, budou to dočasné diamanty s platností 168h.

Kolonialismus  

Výzkum, který přináší panovníkovi znalosti a dovednosti k rozšiřování Říše pomocí kolonizování nových území. Každá úroveň umožňuje založení jedné kolonie na Globální mapě.

Koloniální byrokracie  

Výzkum, který zvyšuje výtěžek z kolonií. Každá úroveň zvyšuje výtěžek všech kolonií o 5%, ale nemůže převýšit 100%.

Pro více informací o výzkumu Koloniální byrokracie klikněte zde.

Koloniální logistika  

Výzkum, který zvyšuje vzdálenost od Císařství, na kterou může být založena kolonie. 1. úroveň zajišťuje vzdálenost do 20 císařských mil od Hlavního města. Každá další úroveň zvyšuje účinek předchozí o 8% a přidává ještě 5 Císařských mil k okruhu.

Kolonie  

Jeden ze způsobů, jak rozšířit území své Říše na Globální mapě. Ve Velkých Lidech, má kolonie vlastnosti anektovaných provincií. Má populaci, která roste. Většina ekonomických a vojenských budov, pevnost a obranné zařízení  jsou k dispozici. Můžete najmout a rozmístit armádu, vyrábět a transportovat suroviny. V koloniích je také důležitý faktor Štěstí.

- Největší  modifikátor s negativním vlivem na Štěstí v kolonii, je jeho vzdálenost od Říše - čím je vzdálenost větší, tím větší bude každodenní ztráta Štěstí.
- Největší výhoda kolonie jsou terény se speciální surovinou, které poskytují různé bonusy celé Říši.

Pro více informací o koloniích klikněte zde.

Kolonizace  

Založení kolonie na Globální mapě.

Pro více informací o procesu kolonizace, klikněte zde.

Kolonizátor  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje čas potřebný na zvýšení úrovně kolonie na Nezničitelnou. Úroveň 1: -4% času; Úroveň 2: -6% času; Úroveň 3: -10% času; Úroveň 4: -14% času; Úroveň 5: -20% času

Kolonizátoři  

Vesničané odeslaní z anektované provincie nebo jiné kolonie do zvoleného místa na Globální mapě, kteří nesou potřebné suroviny na založení. Vybudují první budovy v kolonii a tvoří první populaci.

Komentář  

Krátké zprávy zvěřejněné v hráčově profilu. Urážlivé komentáře mohou být nahlášeny a jejich autor umlčen.

Komnata šlechticů  

Místo, kde si za diamanty můžete koupit truhlice, ze kterých zaručeně získáte Velké lidi. Věk a vrozené talenty získaných šlechticů jsou určovány na náhodném principu. Čím vzácnější je truhlice, tím je větší Vaše šance na šlechtice odpovídající vzácnosti. Existuje pravděpodobnost, že získáte šlechtice se šestým vrozeným talentem. Všichni Velcí lidé, zakoupení v Komnatě šlechticů, mohou být přidáváni do sekce šlechticů v paláci. V sekci šlechticů je neomezený počet míst.

Kontrašpionáž  

1. Zachycování nepřátelských špionů, kteří se pokouší infiltrovat Říši nebo vyhánění již infiltrovaných špionů. Čím víc špionů a vyšší úroveň Kontrašpionáže máte, tím vyšší je šance* že nedovolí vašim nepřátelům špehovt Vaši Říši a dozvědět se předem složení útočící armády.

*Poznámka! 100% šance na úspěšnou kontrašpionáž je garantovaná POUZE pokud vaše Kontrašpionáž je o 5 úrovní vyšší než úroveň Špionáže hráče, který vás špehuje. Všechny jiné případy, při kterých úroveň vaší Kontrašpionáže je vyšší a máte víc špionů vám poskytuje poměrně velkou šanci nedovolit nepřátelům infiltrovat nebo vyhnat již infiltrované špiony, ale nemůže dosáhnout 100%, pokud nebude rozdíl vе výzkumech větší než 5 úrovní, stále existuje šance, že nebudete mít úspěch.

Pro více informací o kontrašpionáži klikněte zde.

2. Výzkum, který rozvíjí špionskou schopnost panovníka v obraně. Zvyšuje šanci na zachycení nepřátelských špionů jakož i dřívější zjištění složení nepřátelské armády při útoku. Hráč obdrží jednorázově +3 umělé úrovně Kontrašpionáže, dokud je špehován.

Kopiník  

Jednotky pěchoty, levné a spolehlivé, vysoce Účinné při vypalování a s velkou Nosností. Schopné zlomit Bojový zápal nepřátelské Kavalerie, a také schopné účinně se zapojit do útoku na Hradby během Obléhání pevnosti.

Proti Kopiníkům jsou nejúčinnější Lukostřelci.

Všechny jednotky Kopiníků jsou Jednotky pro boj z blízka.
Všechny jednotky Kopiníků jsou Jednotky pěchoty.
Lehcí a Těžcí kopiníci mají Přednostní umístění na křídlech; Bojové šiky mají Přednostní umístění v Centru Fronty.
Všichni Kopiníci se cvičí v Kasárnách pěchoty.

Bojové dovednosti:

+ Dlouhá zbraň

- Zranitelní proti Lukostřelcům
- Handicap v boji z blízka

Seznam jednotek Kopiníků:

- Lehký kopiník
- Těžký kopiník
- Bojové šiky

Pro více informací o Kopinících , klikněte zde.

Křídlo  

Postranní zóna 1. a 3. linie v Polní bitvě. Jedna line rozdělena do zón má dvě křídla - levé a pravé.