Фаза лојалности  

Показује колико је неки члан одан савезу. Лојалност се израчунава на основу времена проведеног у савезу и дели се на три етапе, које одређују посебне бонусе и бонус на задовољство. Напуштање савеза и поновно придруживање или замена позиција у савезу ресетује бонусе и бројач лојалности креће од почетка.

За више информација о статусу лојалности и бонусима кликните овде.

Фаланга  

Војна јединица.
Грађевина: Пешадијска касарна
Предуслови: Блиска борба 1, Војна доктрина 2, Војна вежба 15, Централизација 11, Оклоп 18

• Тип: блискоборбена, пешадијска, копљаници
• Приоритет распоређивања: центар (предња линија)

+ Копље: Напад х2 против коњице
+ Зид копља: Ова јединица је имуна на јуришни бонус напада коњице
+ Јуриш: Овој јединици је појачан учинак у првој рунди борбе - напад х 1.2
+ Снага у бројности: на сваких 1000 фаланги свака од њих добија +0,5% на напад и животне бодове (макс. 100%)

- Рањиви против стрелаца: Против ове јединице напад свих стрелаца је повећан
- Недостатак приликом борбе прса у прса: Напад х 0.5 против мачеваоца
- Тешка трупа: Када се бори на боку ова јединица трпи казне - напад х 0.8, животни бодови х 0.8
- Нападачки дух: Ако се налази у гарнизону, ова јединица трпи казне током пљачкања тврђаве - напад х 0.5

За детаљније статистике јединице, кликните овде.

Фарме  

Грађевина која потпомаже становништво провинције, пружајући добра за нормалане услове живота. Недостатак нивоа Фарми ствара губитак становништва сваког сата. Сваки ниво смањује губитак становништва ако је број становништва у провинцији већи за више од 10 000становништва од тренутног капацитетa фарме. Што је већа разлика између броја становништва и капацитета фарме, већи ће бити губитак становништва.

Напомена! Постоје неки ређи случајеви, код којих грађење следећег нивоа фарми у пракси не смањује губитке становништва на сат. Губици се распоређују у неколико корака, опредељени разликом тренутног броја становништва и капацитета фарми. Прелаз ка следећем кораку са мањим губицима понекад изискује више од једног нивоа фарми.

Пример: Ако је разлика између броја становништва и капацитета фарми 18 000, тада се губици позицинирају у другом кораку (од 10 000 до 20 000 разлике између броја становништва и капацитета фарми), при којем губите 10 становника на сат. На тај начин подизањем само једног нивоа нећете успети да повећате капацитет фарми до те мере, да разлика између броја становништва и капацитета фарми падне испод 10 000 дакле губици – испод 10 на сат.

Фармер  

Једна од вештина доступна гувернерима након подизања нивоа. Повећава капацитет фарми. Ниво 1: +2% на капацитет; Ниво 2: +4% на капацитет; Ниво 3: +6% на капацитет; Ниво 4: +8% на капацитет; Ниво 5: +12% на капацитет

Федерација  

Унија између два савеза. Савези који потпишу Мировни Споразум чине федерацију.

Фиксна провизија  

Провизија за објаву понуде, која се одузима приликом објаве понуде. Основна фиксна провизија - 10%. Може се смањити ако је играч Официр Финансија и освајањем терена специјалне сировине Мирођије.

Формација  

Показује начин на који је војска распоређена на бојном пољу, тј. процентуално дистрибуирање војних јединица кроз зоне битке: Центар, леви Бок, десни Бок и Резерва.

С обзиром да формација управља расподелом јединица у борбеним зонама, а снага напада и животни бодови се мењају у борбеним зонама, прави избор формација је условљен, како од састава Ваше војске, тако и од формације и састава противничке војске. У суштини, најефективнија формација би била она, која распоређује више Ваших јединица у зонама битке, које увећавају њихов напад и животне бодове (или макар не дају никакве казне), и/или ону , која распоређује више јединица у зонама борбе, које ће им дозволити да уђу директно у битку против непријатељских јединица,против којих имају бонус (или бар немају казне).

Како би изабрали најбољу формацију за конкретну битку, увек треба да обавите симулирање Ваше битке различитим формацијама и изабрати ону, које Вам показује истовремено добијање са моралом изнад 50, мање губитака и наношење више штете противнику. Имајте на уму, да је могуће да се резултат битке не поклапа с резултатима симулације, због тога што не знате истраживања и формацију противника или да ли је премијум или није.

За више информација о формацијама кликните овде.

Формација: Јак Центар  

Откључана је првим нивоом Тактике.
Предња линија - 10% војске је на сваком Боку, 70% у Центру и 10% у Резерви.
Трећа линија - стрелци - 10% стрелаца је на сваком Боку и 80% у Центру.

Формација: Јак Центар са Балансираним Стрелцима  

Откључана је четвртим нивоом Тактике.
Предња линија - 10% војске је на сваком Боку, 70% у Центру и 10% у Резерви.
Трећа линија - стрелци - 30% стрелаца је на сваком Боку и 40% у Центру.

Формација: Јак Центар са Бочним Стрелцима  

Откључана је трећим нивоом Тактике.
Предња линија - 10% војске је на сваком Боку, 70% у Центру и 10% у Резерви.
Трећа линија - стрелци - 40% стрелаца је на сваком Боку и 20% у Центру.

Формација: Јаки Бокови  

Откључана је другим нивоом Тактике.
Предња линија - 20% војске на сваком Боку, 50% у Центру и 10% у Резерви.
Трећа линија - стрелци - 25% стрелаца је на сваком Боку и 50% у Центру.

Формација: Јаки Бокови са Бочним Стрелцима  

Откључана је петим нивоом Тактике.
Предња линија - 20% војске на сваком Боку, 50% у Центру и 10% у Резерви.
Трећа линија - стрелци - 40% стрелаца је на сваком Боку и 20% у Центру.

Форум  

Званична страница Империје Онлајн за дискусију где играчи могу водити разговоре објављивањем порука у различитим темама. Могу делити стратегије, отклонити сумње, пријавити проблеме итд. За бројније језичке заједнице ИО нуди засебне форуме којима назависно управља један Community manager и неколико Глобалних Модератора. За оне са мањим бројем чланова постоји посебан део на међународном форуму.