Ďalekonosný (druh Bojovej jednotky)  

Bojové jednotky Ďalekonosného druhu môžu zaútočiť na nepriateľa zo vzdialenosti. Okrem toho, že počas bitky môžu strielať bez strachu z odvetného úderu, Ďalekonosné jednotky tiež môžu vypalovať dodatočné salvy predtým ako začne Boj zblízka.

V bitke Ďalekonosné jednotky bojujú na Streleckej línii, alebo na Delostreleckej línii podľa svojho Prednostného rozloženia.

Keď sú napadnuté v boji zblízka, Ďalekonosné jednotky zvyčajne dostávajú tresty.

Súčasné Ďalekonosné jednotky sú:

- Ľahký lukostrelec
- Ťažký lukostrelec
- Elitný lukostrelec
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Daň  

Spôsob ako sa získava zlato. Uvaľuje sa len prenajatému obyvateľstvu a má veľký vplyv na každodennú bilanciu Šťastia. Čím je vyššia daňová sadzba, tým je väčšia strata Šťastia.

Daň v aliancii  

Určuje sa vodcom, prvým dôstojníkom a dôstojníkom finančníkom v štyroch druhoch surovín oddelene, t.j. nezávisle kóty s limitom do 30% každá a vymáha sa od všetkých členov.

Daňová sadzba  

Daňová úroveň, množstvo zlata na hodinu. Existuje šesť daňových sadzieb v "Slávni ľudia".

Daňová sadzba provincie  

Daň v zlate, uvalená na prenajaté obyvateľstvo anektovaných provincií a hlavné mesto.

Darovanie armády  

Vojenské jednotky pridelené aliancii jej členmi poslané prostredníctvom Globálnej mapy do Zhromaždiska, alebo Aliančného zámku. Vojsko sa stáva vlastníctvom aliancie po vyložení, keď čisté body na ich prenajímanie sa odoberú od súčasných čistých bodov darcu a pridajú sa k hodnote aliancie. Po darovaní vojsko nemôže byť odvolané.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne darovania aliančnej armády kliknite tu.

Dedič  

1. Každý Cisár má dediča, ktorý je automaticky určený systémom. Na začiatku hry dedičom je prvorodený syn imperiánskej dvojice. Hráči môžu meniť dediča hocikedy.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne dedičstva stlačte tu.

2. Talent, ktorý výlučne vlastní dedič Cisára. Poskytuje prémiu +5 morálky v každej bitke a +5 každodenné šťastie v provincii, nad ktorou vládne.

Dedinčania  

Obyvatelia provincií a kolónií.

Delostrelci (druh Bojovej jednotky)  

Delostrelecké jednotky sú druh Obliehacích strojov. Podľa ich profilu oni môžu útočiť alebo na nepriateľskú Pevnosť, alebo na nepriateľské Bojové jednotky. Delostrelecké jednotky sú vždy umiestnené na Delostreleckej línii.
Počas Útoku na pevnosť Delostrelecké jednotky, ktoré môžu naraz útočiť na Pevnosť sú obmedzené Delostreleckým útočnym limitom. Tento limit závisí od úrovne útočiacej Pevnosti: čím je táto úroveň vyššia, tým väčšie množstvo Obliehacích strojov môže zaútočiť naraz. Delostrelecký útočný limit sa zaplňuje jednotkami v zostupujúcom poradí podľa hodnoty ich Útoku.
Delostrelecký útočný limit pre úroveň Pevnosti 1 je 4 Delostrelecké jednotky a tento počet sa zvyčajne zdvojnásobuje pri každej nasledujúcej úrovni Pevnosti.

Všeobecné schopnosti jednotiek:

+ Ďaleký rozsah
+ Zóna straty

Súčasné Ďalekonosné jednotky sú:

- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Delostrelecká línia  

Bojová línia.
Delostrelecká línia je prioritné umiestnenie všetkých obliehacích delostreleckých strojov. Vždy je na poslednej bojovej línii a jednotky z nej majú od 2 do 3 predbežné útoky, pred začiatkom boja zblízka.

Delostrelecká línia vždy spája delostrelecké jednotky tak ako útočiaceho, tak aj obrancu, a nemá divízie.

Počas útoku na pevnosť, baranidlá obrancu sa nachádzajú na delostreleckej línii a zostávajú pasívne. Počas poľnej bitky a Bitky s garnizónom, baranidlá oboch strán sa nachádzajú na delostreleckej línii a tiež zostávajú pasívne.

Desiatnik  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 250-499 vojenskými bodmi.

Diamanty  

Špeciálna surovina v "Slávni ľudia", zakúpená s ozajstnými peniazmi, alebo obdržaná zadarmo. Diamanty sa môžu použiť za najrôznejšie extry a uľahčenia v hre. Tieto môžu byť kúpené a získané a dočasné.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne diamantov kliknite tu.

Dielňa na obliehacie stroje  

Vojenská budova.
Druh: Miestna, Výcviková
Nevyhnutné výskumy: Vojenská doktrína 1, Strelecký útok 1
Maximálna úroveň: 20

Dovoľuje výcvik a zlepšenie Obliehacích strojov. Úrovne 1-4 zvyšujú Výcvikovú kapacitu o 10 miest za každú úroveň. Úroveň 5 a vyššia zvyšujú Výcvikovú kapacitu o 40 miest za úroveň.
Jednotky, ktoré môžu byť vycvičené zahŕňajú:
- Baranidlo
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Divízia  

Divízia je samostatný pododdiel vojska počas bitky a je súčasťou Bojovej línie. Nezávisle od svojho druhu, všetky Bojové jednotky v určitej Divízii bojujú spolu a sa považujú za spoločný cieľ nepriateľských útokov.

Divízie sa použivajú len v Poľnej bitke a v Streleckých a Predných líniách. Divízie určitej Bojovej línie sú vždy Stred a dve Krídla.

Na Streleckej línii rôzne druhy Lukostrelcov sú rovnomerne umiestnení v troch Divíziách. Keď jednotky na boj zblízka jedného hráča zničia Streleckú divíziu nepriateľa, oni majú možnosť na útok z krídiel proti ostatným nepriateľským Predným divíziám.

Na Prednej línii, všetky jednotky na boj zblízka sú roztriedené do Divízií podľa ich Prednostného umiestnenia. Po predbežných útokoch Ďalekonosných jednotiek, Predné divízie vstupujú do boja zblízka s príslušnou Prednou divíziou nepriateľa: Krídlo proti krídlu, Stred proti Stredu. Zničenie niektorej Prednej divízie dovoľuje nepriateľským jednotkám na boj zblízka, aby pokročili a zaútočili na umiestnenú Streleckú divíziu zozadu.

Ak všetky jednotky v určitej Prednej divízii budú zabité, oni budú hneď vymenené s Rezervou. Prakticky Rezerva sa mení na Prednú Divíziu do konca bitky alebo kým bude zničená.

Dobytie  

Nadobudnutie plnej kontroly so všetkými zahrnutými právami nad určitým územím po vykonaní víťaznej útočnejbitky na Obliehanie pevnosti. Vo svetoch Imperia Online môžu byť dobyté: nezávislé mestá, prázdne terény z vašej výlučnej zóny alebo blízko k nej a aliančné zámky.

Dobyvatelia  

Barbarský Kmeň.
Dobyvatelia sú kočovnícky národ, ktorý podrobuje cudzie územia, podmaňuje alebo zabíja ich obyvateľstvo a používa pozostatky dobitého kráľovstva na založenie svojich vlastných osídlení.
Dobyvatelia majú zloženie armády orientované na prevzatie miest a pevností s malou Kavalériou a veľkým množstvom Pechoty.
Odmena za víťazstvo nad Dobyvateľmi je surovina.

Dočasné diamanty  

Diamanty so záručnou dobou. Dočasné diamanty môžu byť použité v rámci určitého obdobia od okamžiku ich obdržania. Existujú obmedzenia pre ich použitie:
- Môžete zakúpiť len dočasné predmety, pri podmienke, že máte k dispozícii dočasné diamanty.
- Dočasné diamanty sa nemôžu prevádzať do iného sveta.
- Špeciálny zdroj Diamanty nezabezpečuje bonus k počtu dočasných diamantov, zakúpených so špeciálnou ponukou.
- Zakúpené dočasné diamanty sa načítajú na účet jedine po vstupe alebo akcii samotného majiteľa.
- Dočasné diamanty sa neprenášajú do novej sezóny.

Dodatočná stena  

Vojenská budova.
Druh: Miestna, Nadstavba, Obranná štruktúra
Nevyhnutné výskumy: Fortifikácia 1, Vojenská architektúra 3, Pevnosť 4
Maximálna úroveň: 1

[[116 Pevnostná] nadstavba, ktorá poskytuje 5% prémiu k Životným bodom Pevnosti.

Keď je Pevnosť zvýšená, dodatočná stena sa tratí. 50% surovín minuté na Dodatočnú stenu sa odpočítavajú z ceny nasledujúcej úrovne Pevnosti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Dodatočnej steny stlačte tu.

Dodatočné účinky riadení  

Rozšírená verzia modulu Riadenia. V určitom časovom úseku sa generujú nové, dodadočné účinky k Vami vybranému riadeniu. O existencii nových účinkov a dátume, do ktorého môžu byť aktivované, budete dostávať informáciu systémovou správou. Môžete aktivovať dodatočné účinky dokonca ak vaše riadenie je Neutrálne. Môžete vymeniť automaticky generované účinky s inými, za diamanty, v rámci 3 hodín po začiatočnom generovaní. Majte na pamäti, že základné účinky riadenia neodoberajú dodatočné účinky. Napríklad, dodatočný účinok "+X krát väčší trest na šťastie pri prenajímaní náboru vojenských jednotiek" bude aktívny aj pri vybranom riadení Barbarstvo, čo má pozitívny bonus "Bez straty šťastia pri najímaní" a bude sa odoberať šťastie pri najímaní armády. Tiež, pri existencii základného účinku ako "10% rýchlejšie a lacnejšie ekonomické výskumy" a dodatočný účinok ako "3% pomalší a drahší rozvoj ekonomických výskumov", účinky sa spočítavajú a v tomto prípade sa uplatní účinok 7% rýchlejšie a lacné ekonomické výskumy.

Domorodí barbari  

Barbarský Kmeň.
Domorodí barbari sú miestni divosi, ktorí žijú vo Výlučnej zóne Ríše. V každej Výlučnej zóne existuje len jeden Domorodý kmeň. Ak bude zničený tento Kmeň, bude sa objavovať znovu každý deň kým bude voľné miesto v Zóne, alebo kým hráč nedosiahne 1 milión Bodov.
Domorodí barbari majú zloženie armády orientované na prevzatie miest a pevností s malou Kavalériou a veľkým množstvom Pechoty.
Odmena za víťazstvo nad Domorodými barbarmi je surovina.

Domy  

Budovy, v ktorých žije civilné obyvateľstvo. Ich úrovne zvyšujú limit obyvateľstva v provincii.Doprava  

Premiestnenie surovín z jednej administratívnej jednotky do druhej. Doprava môže cirkulovať medzi provinciami v hraniciach Výlučnej zóny, alebo anektovaných provincií a inými majetkami hráča na Globálnej mape.

Dopravný špecialista  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi pri zvýšení úrovne Guvernér. Zvyšuje kapacitu Nákladovej stanice vo všetkých majetkoch. Úroveň 1: +5% kapacity; Úroveň 2: +10% kapacity; Úroveň 3: +15% kapacity; Úroveň 4: +20% kapacity; Úroveň 5: +30% kapacity;

Dôstojník  

Všeobecný názov pre všetkých dôstojníkov v druhej etape lojality.

Dôstojník Diplomat  

Aliančná pozícia, ktorá sa stará o vzťahy medzi alianciami a diplomatickými pozíciami s nepriateľskými, alebo spojeneckými alianciami. Špeciálna prémia - +1 bod Česť každodenne, ale len v druhej a tretej etape statusu lojality.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv dôstojníka diplomata kliknite tu.

Dôstojník Finančník  

Aliančná pozícia, ktorá sa stará o aliančný kapitál a investície. Špeciálna prémia - 50% nižšia pevná provízia, ale skutočný rozmer záleží od statusu lojality v aliancii.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv dôstojníka finančníka kliknite tu.

Dôstojník Staviteľ  

Aliančná pozícia, ktorá sa stará o aliančné budovy v zámkoch. Špeciálna prémia - 20% rýchlejšia výstavba, ale skutočný rozmer záleží od statusu lojality.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv dôstojníka staviteľa kliknite tu.

Dôstojník Vedec  

Aliančná pozícia, ktorá sa stará o aliančné výskumy. Špeciálna prémia - 20% rýchlejší výskum, ale skutočný rozmer záleží od statusu lojality.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv dôstojníka vedca kliknite tu.

Dovoz  

"Strava" pre obyvateľstvo, ktorá sa dováža zo Statkov do ríše, v ktorých je v prebytku do Statkov, v ktorých nestačí.

Drevo  

Vyrobené prenajatými robotníkmi na Píle. Drevo je potrebné na prenajímanie armády a pre väčšiu časť budov a výskumov.
Zlatý ekvivalent: 1 drevo = 1 zlata

Drevosekáč  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje produkciu Dreva. Úroveň 1: +2% produkcia; Úroveň 2: +4% produkcia; Úroveň 3: +6% produkcia; Úroveň 4: +8% produkcia; Úroveň 5: +12% produkcia

Druhý seržant  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 500-749 vojenskými bodmi.

Duchovný vodca  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Poskytuje každodennú prémiu k Šťastiu. Úroveň 1: +2% Šťastie; Úroveň 2: +4% Šťastie; Úroveň 3: +6% Šťastie; Úroveň 4: +8% Šťastie; Úroveň 5: +12% Šťastie

Dvorcový kandidát  

Šľachtic, ktorý ešte nie je prijatý do Imperiánskeho dvora v [[466 Paláci].

Dynastické manželstvo  

Manželstvo medzi Slávnymi ľuďmi dvoch ríš. Hráči môžu posielať svojich Slávnych ľudí (členov Imperiálnej rodiny alebo kategórii "Iní príbuzní") iným hráčom s ponukou na sobáš, aby uzavreli dynastické manželstvo. Dynastické manželstvo pokračuje až kým všetci dediči dvojice zomrú alebo jeden z nich ho poruší.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne dynastických manželstiev stlačte tu