Μulti  

Δημοφιλής μετονομασία ενός παίκτη που χρησιμοποιεί multiaccounting/πολλούς λογαριασμούς.

Μάστορας του εμπορίου  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο του Επάρχου. Αυξάνει το Εμπορικό δυναμικό της ιδιοκτησίας. Επίπεδο 1: +4% Εμπορικό δυναμικό· Επίπεδο 2: +6% Εμπορικό δυναμικό· Επίπεδο 3: +10% Εμπορικό δυναμικό· Επίπεδο 4: +14% Εμπορικό δυναμικό· Επίπεδο 5: +20% Εμπορικό δυναμικό·

Μάχη  

Μια μάχη, εμπλοκή των στρατευμάτων των δυο ενόπλων δυνάμεων, που διεξάγεται μετά από μια εντολή επίθεσης. Οι τύποι μαχών στην έκδοση Οι Μεγάλοι άνθρωποι είναι τρεις, ανάλογα με τη μηχανική και τα στρατεύματα που συμμετέχουν και το κέρδος του εισβολέα: Πολιορκία, Επιδρομή και Λεηλασία.

Μάχη Εκ του Συστάδην  

1. Μια έρευνα, η οποία βελτιώνει την επίθεση όλων των μονάδων Μάχης Εκ του Συστάδην. +5% ανά επίπεδο, καθώς το μέγιστο επίπεδο που έχει επιρροή είναι 50 (σύνολο προσωπικών και συμμαχικών επιπέδων).

2. Μια μάχη κατάματα.

Μάχη Εξ`Αποστάσεως  

Μια έρευνα η οποία βελτιώνει την επίθεση όλων των πυροβολικών μονάδων (εκτός από τις πολιορκητικές μηχανές). +5% ανά επίπεδο, καθώς το μέγιστο επίπεδο που έχει επιρροή είναι 50 (σύνολο προσωπικών και συμμαχικών επιπέδων).

Μάχη με τη φρουρά  

Η φάση από την Πολιορκία, η οποία προϋποθέτει ότι οι τοίχοι είναι ήδη κατεστραμμένοι και οι τα στρατεύματα του εισβολέα και αντιμετωπίζουν για μάχη με τα φρουριακά στρατεύματα του υπερασπιστή (αν τα έχει ή αν του έμειναν τέτοια στρατεύματα), ακολουθώντας τους κανόνες και τη μηχανική της συνηθισμένης Επιδρομής. Τα στρατεύματα ξεκινούν με τον Ηθικό με τον οποίο έχουν βγαίνει από τη φάση της καταστροφή του τοίχου, δηλ. το Ηθικό δε ξαναξεκινείται για τη μάχη με τη φρουρά. Μια Πολιορκία θεωρείται τελειωμένη μόνο όταν τελειώνει και τη μάχη με τη φρουρά.

Μεγάλο φεστιβάλ  

Τροποποιητής της Ευτυχίας με στιγμιαία ή σταδιακή θετική επίδραση πάνω στην τρέχουσα τοπική αξία της Ευτυχίας. Οργανώνεται στην Κεντρική πλατεία. Το κάθε Μεγάλο φεστιβάλ πληρώνεται με ένα σταθερό ποσό από 340 διαμάντια. Ένα μαζικό φεστιβάλ μπορεί να είναι οργανωμένο σε όλες τις επαρχίες και η συνολική τιμή του θα είναι χαμηλότερη. Η βασική επίδραση είναι +2 Ευτυχία και αυξάνεται με 2 για κάθε επίπεδο της Κεντρικής πλατείας. Μπορείτε να οργανώσετε μόνο ένα μεγάλο φεστιβάλ σε κάθε 24 ώρες.

Μεγάλος άνθρωπος  

Αντιπρόσωπος της κυβερνώσας τάξης της δικής σας Αυτοκρατορίας. Κάθε Αυτοκρατορία έχει δικούς της Μεγάλους ανθρώπους - ο Αυτοκράτορας, Αυτοκρατορική οικογένεια και Αριστοκράτες. Όλοι οι Μεγάλοι άνθρωποι βρίσκονται στο Ανάκτορο. Μπορείτε να τους ορίσετε σαν επάρχους και στρατηγούς των ιδιοκτησιών σας και έτσι θα λαμβάνετε μπόνους προς την οικονομική και την στρατιωτική ανάπτυξη της αυτοκρατορίας. Επίσης, μπορείτε να τους στέλνετε σε άλλους παίκτες με σκοπό γάμο, με κάποιο από τα μέλη της Αυτοκρατορικής οικογένειας, για να συνάπτετε δυναστική ειρήνη. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με κάποιο αριστοκράτη, μπορείτε να τον/την στείλετε σε εξορία. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα και για την Αυτοκρατόρισσα.

Μεγάλος Ναός  

Το ειδικό κτήριο του συμμαχικού κάστρου, το οποίο αυξάνει τη σειρά της πολιτισμικής και στρατιωτικής επιρροής με ορισμένη ακτίνα ανά επίπεδο. Η αύξηση έχει εξασθενίζοντας χαρακτήρα δηλ. με κάθε επόμενο επίπεδο η διάκριση μεταξύ δυο επιπέδων γίνει όλο και πιο μικρή, σε σύγκριση με αυτή μεταξύ των δυο προηγουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μεγάλο ναό, κάντε κλικ εδώ.

Μέγιστη χωρητικότητα πόρων  

Το μέγιστο ποσό από κάθε είδους πόρων, ορισμένο από το επίπεδο του οχυρού, το οποίο η επαρχία μπορεί να συλλέγει πριν να σταματάει να παράγει. Όταν φτάνει στη μεγίστη χωρητικότητα, η επαρχία μπορεί να συλλέγει πάρα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά η παραγωγή σταματάει, όταν το υπάρχον ποσό πέφτει κάτω από το όριο ή δε χτίζεται υψηλότερο επίπεδο οχυρού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μέγιστη χωρητικότητα πόρων, πατήστε εδώ.

Μείωση με 10 λεπτά  

Το κουμπί για μείωση με 10 λεπτά δίνει την πιθανότητα για μείωση του χρόνου κατασκευής/έρευνας των τρεχόντων κτηρίου/έρευνας σε εξέλιξη με 10 λεπτά ανά κάθε ώρα.

Μεραρχία  

Στρατιώτες οργανωμένες σε μια ομάδα σύμφωνα με τον τύπο ή σύμφωνα με την τοποθεσία τους στις ζώνες μάχης.

Μεσαίο φορολογικό ποσοστό  

Το τέταρτό φορολογικό επίπεδο. 3 χρυσός για κάθε 100 εργαζόμενους ανά ώρα. Παίρνει 30 ευτυχία για 24 ώρες.

Μέση ευτυχία  

Αξία ευτυχίας, που ισχύει γα ολόκληρη την αυτοκρατορία και διορίζεται από τον αριθμό του πληθυσμού και τις τοπικές αξίες της τρέχουσας Ευτυχίας.

Ο πληθυσμός της 1ης επαρχίας х Ευτυχία στην 1η επαρχία + τον πληθυσμό της 2ης επαρχίας х Ευτυχία στην 2η επαρχία (κτλ. αν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες επαρχίες / ολόκληρος ο πληθυσμός της αυτοκρατορίας = τη Μέση επίπεδο ευτυχίας της αυτοκρατορίας

Μεταγωγικό  

Το ποσό χρυσού, που ανταποκρίνεται στην 24ωρη συντήρηση σε χρυσό του σκοτωμένου στρατού, που ο νικητής της μάχης κερδίζει. Ο χρυσός από το μεταγωγικό δεν απαιτεί ικανότητα μεταφοράς για να μεταφερθεί από το πεδίο μάχης μέχρι την Αυτοκρατορία εκκινήσεως. Καταστρέφοντας εχθρικά βαγόνια ανεφοδιασμού δεν θα σας φέρει μεταγωγικό.

Μετάλλιο  

Στρατιωτικό παράσημο, που απονέμεται σε νικητές με προσωπικά στρατιωτικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης σεζόν (Πολεμιστής της ημέρας), σε παίκτες της κορυφής των 3 των συμμαχιών στο τέλος ενός δεδομένου βασιλείου, για συμμετοχή και επιτεύγματα σε ειδικά βασίλεια με τουρνουά, για συμμετοχή σε ειδικά γεγονότα. Διανέμονται και μετάλλια για επιτεύγματα σε επίπεδο συμμαχίας.

Μεταλλωρύχος  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την παραγωγή Σιδήρου. Επίπεδο 1: +2% παραγωγή· Επίπεδο 2: +4% παραγωγή· Επίπεδο 3: +6% παραγωγή· Επίπεδο 4: +8% παραγωγή· Επίπεδο 5: +12% παραγωγή

Μετανάστευση  

Το κύριο αποτέλεσμα της Ευτυχίας. Αν έχετε Ευτυχία κάτω από 100, πάντα θα έχετε απώλειες πληθυσμού. Σε περίπτωση αν έχετε πάνω από 100 πόντους Ευτυχίας, δε θα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα - ο πληθυσμός δε θα μεταναστεύσει στην αυτοκρατορία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση, πατήστε εδώ.

Μετανάστευση  

Απώλεια μεγάλου αριθμού από τον πληθυσμό στην ώρα της αποδημίας.

Μετατόπιση αυτοκρατορίας  

Η επιλογή είναι διαθέσιμη στο υπομενού Αυτοκρατορίας, του μενού Ρυθμίσεων. Για να τη χρησιμοποιήσετε, πρέπει να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

• Δεν επιτρέπεται να έχετε άλλες ιδιοκτησίες εκτός από την πρωτεύουσα ·
• Δεν επιτρέπεται να έχετε ενεργές αποστολές του οποιουδήποτε είδους·
• Η αυτοκρατορία σας δεν πρέπει να είναι υπό επίθεση ·
• Η νέα τοποθεσία είναι απολύτως τυχαία, δεν μπορεί να επιλεχθεί από τον παίκτη·
• Νέα μετατόπιση της αυτοκρατορίας είναι δυνατή όχι νωρίτερα από μια εβδομάδα μετά την αρχή της τελευταίας μετατόπισης·

Μεταφορά  

Μεταφορά πόρων από μια διοικητική μονάδα σε άλλη. Η μεταφορά μπορεί να κυκλοφορεί στα όρια του Αυτοκρατορικού χάρτη και στα εδάφη στον Παγκόσμιο χάρτη, έτσι διαιρείται σε αυτοκρατορική και αποικιακή.

Μεταφορά & χτίσιμο  

Μια επιλογή, η οποία αυτόματα μεταφέρει τους απαραίτητους πόρους για χτίσιμο ενός κτηρίου μέσα σε μια προσαρτημένη από την πρωτεύουσα επαρχία και αρχίζει την κατασκευή άμεσα μόνο με ένα κλικ στο κουμπί, φτάνει μόνο να εκπληρωθούν τις ακόλουθες συνθήκες: οι απαιτούμενοι πόροι είναι διαθέσιμοι στην πρωτεύουσα και η χωρητικότητα του Σταθμού εφοδίων της πρωτεύουσας είναι αρκετή, για να τους μεταφέρει όλα μαζί ή έχει φθάσει στο μέγιστο επίπεδο. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.

Μεταφορά διαμαντιών  

Η μεταφορά αγορασμένων διαμαντιών από ένα βασίλειο σε άλλο, που είναι μέρος του παγκοσμίου σας λογαριασμό, στον οποίο μπαίνετε με τον ίδιο όνομα χρήστη και συνθηματικό. Η επιλογή είναι διαθέσιμη στο υπομενού "Μεταφορά διαμαντιών" στο μενού Προνομιακό.

Μεταφορά και βελτίωση  

Μια επιλογή η οποία αυτόματα μεταφέρει τους απαραίτητους πόρους για τη βελτίωση μονάδων σε μια προσαρτημένη επαρχία από την πρωτεύουσα και αρχίζει την εκπαίδευση αμέσως με ένα κλικ στο κουμπί, μόνο αν εκπληρώθηκαν οι ακόλουθες απαιτήσεις: οι απαραίτητοι πόροι να είναι διαθέσιμοι στην πρωτεύουσα και η χωρητικότητα του Σταθμού εφοδίων της πρωτεύουσας να είναι αρκετή, για να τους μεταφέρει αμέσως, ή να έχει φτάσει το μέγιστο επίπεδο. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.

Μεταφορά και στρατολόγηση στρατού  

Μια επιλογή που αυτόματα μεταφέρει τους απαραίτητους πόρους για στρατολόγηση στρατού σε μια προσαρτημένη επαρχία από την πρωτεύουσα και η εκπαίδευση αρχίζει αμέσως με μόνο ένα κλικ στο κουμπί, αν εκπληρώθηκαν οι ακόλουθες απαιτήσεις: οι απαραίτητοι πόροι να είναι διαθέσιμοι στην πρωτεύουσα και η χωρητικότητα του Σταθμού εφοδίων της πρωτεύουσας να είναι αρκετή, για να τους μεταφέρει όλους αμέσως, ή έχει φθάσει το μέγιστο επίπεδό της. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.

Μεταφορά στρατού  

Αποστολή μονάδων από μια επαρχία/αποικία προς μια άλλη. Ο στρατός μπορεί να μεταφερθεί με δυο τρόπους: με δυο κουμπιά - "Μεταφορά στο οχυρό" και "Βγάλτε στο πεδίο". Το πρώτο κουμπί στέλνει τις επιλεγμένες μονάδες με την κατιούσα σειρά σύμφωνα με την συντήρησή τις, συμπληρώνοντας αυτόματα τις φρουρές των επιλεγμένων επαρχιών/αποικιών. Το δεύτερο κουμπί διανέμει τις επιλεγμένες μονάδες αναλογικά στα πεδία των επιλεγμένων επαρχιών/αποικιών/στατιωτικών σημείων.

Σημείωση! Ο υπερασπιστής δεν μπορεί να μεταφέρει στρατό από την επαρχία και προς την επαρχία, όταν είναι υπό επίθεση και όταν μείνουν λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα μέχρι το χτύπημα.

Μεταφορά χρυσού  

Η αποστολή χρυσού σ'ένα σύμμαχο. Αλλά μάλιστα αυτή είναι περιορισμένη. Οι παίκτες μπορούν να παραλάβουν ή να στείλουν όχι περισσότερα από 10% των πόντων καθαρής αξίας τους μετατραπέντες σε χρυσό ισοδύναμο. Η μεταφορά χρυσού φορολογείται. Όσο πιο κοντά στο όριο του είναι ένας παίκτης, τόσο περισσότερο χρυσό χάνεται για φορολογία. Ο αποστολέας θα είναι ενημερωμένος για το πόσο χρυσού που θα χαθεί λόγω της φορολογίας. Ο χρυσός στέλνεται με βαγόνια ανεφοδιασμού και θα παραληφθεί στο Σταθμό Εφοδίων.

Σημείωση! Για να μεταφέρετε χρυσό επιτυχώς, χρειάζεστε ένα Σταθμό εφοδίων και βαγόνια ανεφοδιασμού. Ο χρυσός στέλνεται από το υπομενού ”Μεταφορά χρυσού” του Σταθμού εφοδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρυσού, κάντε κλικ εδώ.

Μετωπική γραμμή  

Μη στρατιωτική μονάδα  

Κοινή ονομασία για όλων των μονάδων, που μισθώνονται στις στρατώνες, έχουν τιμή μίσθωσης,εκπαιδεύονται για ορισμένο χρόνο, έχουν ωριαίος συντήρηση και ταχύτητα και μπορούν να καταστραφούν από τον εχθρό, αλλά τεχνικά δε συμμετέχουν με κανένα τρόπο στη μάχη, επιβάλλοντας ζημιές, όπως κάνουν οι στρατιωτικές μονάδες. Οι μη στρατιωτικές μονάδες είναι οι μονάδες κατασκοπείας και οι μονάδες μεταφοράς.

Μηδέν στράτευμα  

Η Πεζική ομάδα και/ή οι πολιορκητικοί κριοί της πρώτης γραμμής σε Πολιορκία η οποία προσεγγίζεται στους τοίχους, για να υποφέρει ζημιές και να τους καταστρέψει. Αυτή είναι η μοναδική ομάδα του εισβολέα, του οποίου οι πόντοι καθαρής αξίας μειώνονται από το επίπεδο της τάφρου του υπερασπιστή. Η ομάδα μηδέν αποκτά το ηθικό της πρώτης γραμμής, ώστε έτσι οι μονάδες της πρώτης γραμμής αρχίζουν να φεύγουν λόγω χαμηλού ηθικού, η ομάδα μηδέν σταματά να επιφέρει ζημιές, φεύγει και αυτή και η Πολιορκία οχυρού τελειώνει επιτυχώς για τον εισβολέα.

Μήνυμα  

Ένας από τους τρόπους επικοινωνίας στην Εποχή της κατάκτησης, μεταξύ των παικτών από τον ίδιο βασίλειο. Είναι σύντομες γραπτές πληροφορίες που στέλνονται από μια πηγή σε έναν δέκτη. Υπάρχουν δέκα τύποι μηνυμάτων στο παιχνίδι: προσωπικά, πολεμικά, συμμαχικά, κατασκοπείας, δώρα, [378]συναλλαγές], gamemaster, λειτουργικά, ανακοινώσεις και εξέδρα. Με τη λήψη του κάθε μήνυμα, αυτό εμφανίζεται σ'έναν φάκελο με διαφορετικό χρώμα, στην ανώτερη δεξιά γωνία, πάνω από τον χάρτη του χωριού και φυλάγονται σε διαφορετικό σημείο στο μενού Μηνυμάτων. Όλα τα μηνύματα που είναι παλιότερες από δυο εβδομάδες διαγράφονται αυτόματα.

Μήνυμα Δώρων  

Ένα μήνυμα που δίνει πληροφορίες σχετικά με λαμβανόμενα δώρα, δώρα σταλμένα από άλλο παίκτη ή κερδισμένα από το λαχείο και επίσης για δώρα που ανοίχθηκαν αυτόματα.

Μήνυμα κατασκοπείας  

Ένα μήνυμα ανίχνευσης που μπορεί να ενημερώνει για αποτυχημένες εχθρικές προσπάθειες διείσδυσης ή για τη σύλληψη των δικών σας κατασκόπων διεισδυμένων σε μια εχθρική επαρχία/αποικία. Τα μηνύματα κατασκοπείας φτάνουν σε ένα λευκό φάκελο και διατηρούνται στο υπομενού Του συστήματος του μενού Μηνυμάτων, με θέμα Κατασκοπεία.

Μήνυμα συναλλαγής  

Ένα μήνυμα που δίνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα εμπορικών συναλλαγών, όπως: επιτυχώς πωλημένη προσφορά ή προσφορά που έχει λήξει, επίσης και για τα αποτελέσματα από τη μεταφορά χρυσού όπως: επιτυχώς μεταφερόμενο χρυσό προς έναν σύμμαχο ή επιτυχώς λαμβανόμενο χρυσό από σύμμαχο. Τα μηνύματα συναλλαγών φτάνουν σε γκρι φακέλους και φυλάγονται στο ύπομενου Του συστήματος του μενού Μηνυμάτων με ετικέτα Συναλλαγές.

Μηχανή Υγρού Πυρ  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Πολιορκητικές μηχανές
Προαπαιτούμενα: Στρατιωτική εκπαίδευση 15, Πολιορκητικές ενισχυτές 20, Κεντρική εξουσία 11

• Τύπος: Μονάδα μεγάλης εμβέλειας, Πολιορκητική μηχανή, Πυροβολικό
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Γραμμή του Πυροβολικού

Δεξιότητες των μονάδων:

+ Θραύστης τοίχων: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα όταν επιτίθεται Οχυρό - Επίθεση х 1.5
+ Μεγάλη εμβέλεια: Αυτή η μονάδα έχει 3 πρόσθετες Επιθέσεις σε Επιδρομή ή σε Έφοδο του Οχυρού, πριν να αρχίσουν οι μάχες εκ του συστάδην

• Ανακριβής: Επίθεση х 0.15 εναντίον Πεζικού, Ιππικού και Πολιορκητικών μηχανών
• Ζώνη ζημιών: Σε Επιδρομή και σε Κλοπή πόρων από το οχυρού, η Επίθεση αυτής της μονάδας διανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των εχθρικών Γραμμών, Άκρων και Κέντρων (το Αποθεματικό είναι άθικτο)
• Ανθρώπινο δυναμικό: απαιτεί 75 άτομα αδρανούς πληθυσμού για εκπαίδευση· καταλαμβάνει 75 θέσεις στη Φρουρά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Μικρό φεστιβάλ  

Τροποποιητής της Ευτυχίας με στιγμιαία ή σταδιακή θετική παγκόσμια ή τοπική επίδραση πάνω στην τρέχουσα τοπική αξία της Ευτυχίας. Οργανώνεται στην Κεντρική πλατεία και πληρώνεται με χρυσό, που παρουσιάζει 20% από το πληθυσμό της επαρχίας, αλλά να οργανώσετε μαζικά μικρά φεστιβάλ, θα πληρώσετε τη μισή από τη συνολική τιμή τιμή σε χρυσό. Το μικρό φεστιβάλ έχει βασικό αποτέλεσμα από +1 Ευτυχίας, το οποίο αυξάνεται με 1 για κάθε επίπεδο της Κεντρικής πλατείας. Μόνο ένα μικρό φεστιβάλ μπορεί να οργανώνεται σε κάθε 24 ώρες.

Μνημείο  

Οικονομικό κτήριο.
Τύπος: Τοπικό
Μέγιστο επίπεδο: 15

Κάθε επίπεδο του Μνημείου δίνει +2 καθημερινή μπόνους Ευτυχίας στην ιδιοκτησία.

Μονάδα  

Κοινό όνομα για όλους τους συμμέτοχους στην πολεμική εξέλιξη μιας Αυτοκρατορίας, στρατιώτες και μηχανές, στην Εποχή της Κατάκτησης. Οι μονάδες μπορούν να οργανωθούν σε διαφόρους τρόπους όπως τα εξής:
- σύμφωνα με τη δύναμη και τη αποδοτικότητά τους - ελαφρείς, βαρείς και ελίτ·
- σύμφωνα με τη φύση τους - στρατιώτες και πολιορκητικές μηχανές·
- σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς τους - πεζικό και ιππικό·
- σύμφωνα με τον τρόπο μάχης τους με τα εχθρικά στρατεύματα - πυροβολικές και εκ του συστάδην·
- σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης τους - στρατιωτικές και μη στρατιωτικές.

Μονάδα για Κατεδάφιση (τύπος: Μονάδα στρατού)  

Οι μονάδες του τύπου για Κατεδάφιση είναι Πολιορκητικές μηχανές, που κατά τη διάρκεια της Εφόδου οχυρού, επιτίθενται το εχθρικό Οχυρό σε Μάχη εκ του συστάδην. Αυτοί ενώνονται με το επιτιθέμενο Πεζικό στη Γραμμή εφόδου· όμως αυτές οι μονάδες έχουν ξεχωριστό Όριο εφόδου σε σύγκριση με το Πεζικό.
Το Όριο εφόδου για Κατεδάφιση είναι ίσο στη Βασική φρουρά (του επιτεθειμένου Οχυρού) х3, διαιρεμένο στο Ανθρώπινο δυναμικό των Πολιορκητικών μηχανών.
Κατά τη διάρκεια της Επιδρομής ή της Κλοπής πόρων από το Οχυρό, οι μονάδες για Κατεδάφιση τοποθετούνται στην Πυροβολική γραμμή και δεν μπορούν να επιτίθενται άλλες εχθρικές μονάδες. Συνήθως, οι μονάδες για Κατεδάφιση είναι κατεστραμμένες αν ο εχθρικό Πεζικό τις προφτάσει.

Οι τρέχουσες μονάδες του τύπου για Κατεδάφιση είναι:

- о Πολιορκητικός κριός

Μονάδα κατασκοπείας  

Κοίταξε κατάσκοπος.

Μονάδα μάχης εκ του συστάδην (τύπος: Μονάδα στρατού)  

Οι Μονάδες Μάχης εκ του συστάδην πρέπει να είναι σε άμεση εγγύτητα με τον αντίπαλο για να πραγματοποιήσουν Επίθεση. Όταν συναντηθούν στο πεδίο μάχης, οι μονάδες Μάχης εκ του συστάδην και των δυο στρατών ανταλλάσσουν χτυπήματα ταυτόχρονα.
Σε μάχη, οι μονάδες Μάχης εκ του συστάδην μάχονται στη Μετωπική γραμμή, στο Κέντρο ή στις Άκρες ανάλογα με τη δική τις Τοποθεσία με προτεραιότητα.

Οι τρέχουσες Μονάδες μάχης Εκ του συστάδην είναι:

- Ελαφρός λογχοφόρος
- Βαρύς λογχοφόρος
- Πελταστής
- Ελαφρός σπαθοφόρος
- Βαρύς σπαθοφόρος
- Ακρίτας
- Ελαφρύ Ιππικό
- Βαρύ Ιππικό
- ]Παλαδίνος
- Πολιορκητικός κριός

Μονάδα μεγάλης έκτασης (τύπος: Μονάδα στρατού)  

Οι στρατιωτικές Μονάδες μεγάλης εμβέλειας μπορούν να κάνουν επιθέσεις από απόσταση. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας μάχης μπορούν να πυροβολούν χωρίς φόβο από αντεπίθεση, οι Μονάδες μεγάλης εμβέλειας μπορούν και να πυροβολήσουν πρόσθετες ομοβροντίες, πριν να έχει αρχίσει η μάχη Εκ του Συστάδην.
Σε μάχη οι Μονάδες μεγάλης εμβέλειας μάχονται στη Γραμμή πυρός ή στη Γραμμή Πυροβολικού ανάλογα με τη δική τις Τοποθεσία με προτεραιότητα.
Όταν τις επιτεθούν σε μάχη Εκ του συστάδην, οι Μονάδες μεγάλης εμβέλειας συνήθως υποφέρουν ποινές.

Οι τρέχουσες Μονάδες μεγάλης εμβέλειας είναι:

- ο Ελαφρός τοξότης
- ο Βαρύς τοξότης
- ο Ελίτ τοξότης
- ο Καταπέλτης
- η Βαλλίστρα
- η Μηχανή Υγρού Πυρ

Μονάδα μεταφοράς  

Κοίταξε βαγόνι ανεφοδιασμού.

Μονάρχης  

Ο ιδιοκτήτης μιας ορισμένης Αυτοκρατορίας, των εδαφών της κύριας Αυτοκρατορίας και των αποικιών της.

Μπλοκαρισμένος παίκτης  

Ένας χρήστης ο οποίος είναι αντικείμενο προσωρινής έρευνας από τη διοίκηση του παιχνιδιού ή ένας χρήστης που έχεις χάσει όλα τα τα δικαιώματά του πάνω στον αντίστοιχο του λογαριασμό για μια απεριόριστη χρονική περίοδο, λόγω εκμετάλλευση ενός bug ή παραβίασης των κανόνων. Οι μπλοκαρισμένες παίκτες έχουν μια εικόνα με αλυσίδα και μαύρη σφαίρα και κανένα άλλο παίκτη δεν μπορεί να τους επιτίθεται.

Μπουντρούμι  

Κάθε επιδρομή, πολιορκία και λεηλασία περιλαμβάνει την πιθανότητα για το στρατηγό του ηττημένου να συλληφθεί από τον εχθρό. Η ακριβής πιθανότητα εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος της μάχης και η ποσότητα της πείρας του στρατηγού, που παράγεται από τις δύο πλευρές στη μάχη. Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο των αξίων της εμπειρίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ο στρατηγός να συλληφθεί.

Μόλις ένας στρατηγός συλλαμβάνεται, πέφτει σε αιχμαλωσία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη σπανιότητα του. Ο αιχμαλωτισμένος στρατηγός γίνεται ανενεργός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παίκτη - στο πορτρέτο του στρατηγού εμφανίζονται πλέγματα η θέση που αυτός έχει καταλάβει, απελευθερώνεται. Εάν о αυτοκράτορας συλλαμβάνεται, τα μπόνους του σαν κυβερνήτη μηδενίζονται, αλλά η θέση του παραμένει πιασμένη από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Οι αιχμαλωτισμένοι στρατηγοί του εχθρού βρίσκονται σε'ένα νέο τμήμα "Μπουντρούμι" στο ανάκτορο.

Ένας πιασμένος στρατηγός μπορεί να απελευθερωθεί αν πληρώνονται τα λύτρα σε διαμάντια - το ποσό εξαρτάται από την σπανιότητα του. 30% των λύτρων πληρώνονται στον απαγωγέα και ο στρατηγός επιστρέφεται αμέσως στον αρχικό του ιδιοκτήτη. Ένας στρατηγός για τον οποίο δεν πληρώνονται λύτρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πεθαίνει αυτόματα. Ο στρατηγός συνεχίζει να γερνάει ενώ βρίσκεται σε αιχμαλωσία.

Ανάλογα με την έκβαση της μάχης εφαρμόζονται καθημερινά τροποποιητές της ευτυχίας: -5 ευτυχία για κάθε χαμένο στρατηγό και +5 ευτυχία για κάθε αιχμαλωτισμένο εχθρικό στρατηγό. Αυτός ο τροποποιητής εφαρμόζεται σε όλες τις ιδιοκτησίες.

Μυστικός πράκτορας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Δίνει πρόσθετα επίπεδα Αντικατασκοπείας. Επίπεδο 1: +1 επίπεδο· Επίπεδο 2: +2 επίπεδα· Επίπεδο 3: +3 επίπεδα· Επίπεδο 4: +4 επίπεδα· Επίπεδο 5: +5 επίπεδα