Dagens krigare  

En daglig belöning som tilldelas för utomordentliga militära framgångar. Varje spelare bedöms utifrån hans [military#miltary_56]strider] mot andra aktiva spelare. Vunna krigspoäng, skövlad befolkning, skillnaden i poängen mellan de deltagande sidorna och antalet förluster tas alla i beaktning. Denna belöning kräver ett visst minimiantal unika strider i Världen, annars tilldelas inte den. Spelaren som vunnit flest Dagens krigare belöningar under Säsongen får en medalj i slutet.

Dagliga uppgifter  

Den här modulen rymmer massor med olika uppgifter av varierande svårighetsgrad tillämpade efter den individuella utvecklingen av varje konto. Spelare måste fullborda dem under samma dag som uppgifterna avser. För varje uppgift som spelaren lyckats fullborda får han/hon ett visst antal poäng. Utgående från antalen poäng som ackumulerats, tilldelas olika belöningar, inklusive resurser och rätten att snurra Lyckohjulet. Varje dag midnatt (servertid) genereras det nya uppgifter och framstegen i tidigare oavslutade uppgifter går förlorade. Alla belöningar som inte hämtats fram till den här tidpunkten förloras. Varje måndag räknas alla poäng som en spelare lyckats samla och baserat på deras antal ges en extra belöning i form av en kista med resurser. Modulen är tillgänglig i Tavernen och är åtkomlig för alla spelare som ha nivå 6 eller högre av sina globala konton.

Defensiv taktiker  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den förstärker attacken av alla enheter i den försvarande armén. Nivå 1: +1% Attack; Nivå 2: +2% Attack; Nivå 3: +3% Attack; Nivå 4: +6% Attack; Nivå 5: +10% Attack

Den kejserliga familjen  

Huvudaktörerna i Slottet bildar den Kejserliga familjen. Den inkluderar det kejserliga paret (kejsaren och Kejserinnan), deras barn, tillsammans med svärsönerna och svärsdöttrarna, liksom barnbarnen och barnbarnsbarnen - upp till tredjegenerationens ättlingar.

För mer information om Imperiets familj, klicka här.

Division  

En Division är ett oberoende trupp i ett slag, som ingår i Stridslinjen. Oavsett deras typ slåss alla stridsförband i en division tillsammans och räknas som ett enda mål beträffande fiendens attacker.

Divisioner används endast i fältslag och då endast för Bågskyttar eller Frontlinje stridslinjer. Divisionerna i en stridslinje är alltid en center och två flanker.

I Bågskyttar linjen förläggs de olika typer av bågskytt proportionellt i de tre divisionerna. När en spelare förstör en Bågskyttar linje division med sina Närstridssoldater får han/hon chansen för en Flank attack mot de återstående divisionerna på Frontlinjen.

På Frontlinjen är alla Närstridsenhet förlagda till en division efter deras Prioritetsarméförläggning. Efter vilka som helst preliminära attacker av Skytteenheter, kommer Frontlinje divisionen i närstrid med fiendens respektive Frontlinje: Flank mot Flank, Center mot Center. När en spelare förstör en Frontlinje division får han/hon chansen att dess närstridssoldater går fram och attackerar Bågskyttar division som finns bakom.

Om alla trupper i en Frontlinje division mördas blir dem omedelbart ersatta av Reserven. Praktiskt taget blir Reserven denna Frontlinje division till fältslaget slutar eller till den blir förstörd.

Utrikesminister  

Den alliansbefattning som tar hand om alliansens interna ställningar och diplomatiska relationer med andra fientliga eller vänskapliga allianser. Speciell bonus - +1 poäng Heder dagligen men endast i den andra och den tredje lojalitetstatus.

För mer information om utrikesministerns rättigheter och förmåner, klicka här.