Dagelijkse opdrachten  

Deze functie voorziet een verscheidenheid aan taken met verschillende moeilijkheidsgraden, die afgestemd zijn op de individuele ontwikkeling van elke account. Spelers moeten ze uitvoeren op de dag waarvoor de taken werden gemaakt. Voor elke succesvol afgeronde taak wordt een bepaald aantal punten behaald. Naargelang de verzamelde punten worden er verschillende prijzen gegeven, zoals grondstoffen en het recht om aan het Rad van fortuin te draaien. Elke dag om middernacht (servertijd) worden er nieuwe taken gegenereerd en gaat de vooruitgang van de vorige onvoltooide taken verloren. Alle tot op dat moment niet in ontvangst genomen prijzen gaan verloren. Elke maandag worden de punten van alle spelers berekend, en op basis van hun waarde wordt een extra beloning gegeven in de vorm van een kistje met grondstoffen. De functie is beschikbaar in de Taverne en toegankelijk voor alle spelers die meer dan 500 nettopunten hebben.

Dagelijkse Tevredenheidsmodificator  

Een factor met een positief of negatief effect op de Tevredenheid, toegepast op een dagelijkse basis en verspreid over de hele periode van 24 uur tussen twee migraties.

Klik op here om de volledige lijst van dagelijkse tevredenheidsmodificatoren te lezen.

De Wonderschedel  

Een globaal evenement in de speelwerelden van Imperia Online. Zie here voor meer informatie over globale evenementen.

Defensieve nederlaag  

Een gevecht verliezen in de verdediging.

Defensieve overwinning  

Een gevecht winnen in de verdediging.

Deponeren  

Verhoogt de rente op deposito's met 0,5% per niveau voor kortetermijndeposito's en 1% per niveau voor langetermijndeposito's. Verhoogt de beschermde hoeveelheid gedeponeerd goud bij een aanval met 2% per niveau, beginnend vanaf 7% op niveau 1.

Deposito bij de bank  

De mogelijkheid om een deel van uw goud voor een bepaalde tijd in de bank te bewaren om er rente op te krijgen. Het rentebedrag van de deposito wordt uitgekeerd na het verstrijken van de depositotermijn. Als u het gedeponeerde goud eerder afhaalt, verliest u de rente.

NB: Uw goud deponeren betekent niet dat het beschermd is tegen vijandelijke aanvallen. Het kan nog steeds worden geplunderd.

Klik op here voor meer informatie over deposito's.

Depot  

Een gebouw dat zorgt voor het Keizerlijk transport. Elk niveau verhoogt de hoeveelheid grondstoffen die tegelijkertijd kan worden getransporteerd. Wanneer het maximumniveau is bereikt, kunt u alle beschikbare grondstoffen tegelijk vervoeren. In het geval er een vergrendelende aanval komt, is er een transportlimiet van toepassing. Het Depot is ook de plaats waar door een bondgenoot getransfereerd goud wordt gelost en waar u een goudtransfer naar een bondgenoot kunt uitvoeren. De capaciteit van het Depot wordt verdubbeld door het activeren van Premium.


Diamanten  

Speciale grondstof in "De Groten der Aarde" die gekocht wordt met echt geld of gratis gegeven wordt. Diamanten worden in het spel gebruikt voor diverse extra's en faciliteiten. Het kunnen gekochte, verdiende en [tijdelijke] zijn.

Klik op here voor meer informatie over diamanten.

Divisie  

Een Divisie is een autonoom legeronderdeel tijdens een veldslag, een deel van een Gevechtslinie. Ongeacht hun type vechten alle Gevechtseenheden in een Divisie samen en vormen ze samen één enkel doel van vijandelijke aanvallen.

Divisies worden alleen gebruikt in een Veldslag, en alleen voor de Boogschutterslinie of de Frontlinie. Divisies van een Gevechtslinie zijn altijd een Centrum en twee Flanken.

dlakdjaskdj  

Speciale eenheid.
Getraind in: Spionageschool
Vereisten: Spionage 1

Spionage-acties zijn beschikbaar in het Commandocentrum, menu Spionage.

Beschikbare acties: Contraspionage, Spionagemissie, Verkenningsmissie

+ Tegenmaatregelen: Elke Spion in een Vestiging verhoogt de kans om Spionagemissies van de vijand te verijdelen, en de kans om reeds geïnfiltreerde spionnen te ontmaskeren.
+ Spionagenetwerk: Elke Spion in een bepaalde Spionagemissie verhoogt de kans om Tegenmaatregelen van de vijand te vermijden
+ Verkenner: Elke Spion in een bepaalde Verkenningsmissie verkort de duur van de Missie


Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Dorpelingen  

De inwoners van de provincies en kolonies.

Dorpsanimaties  

Bewegende minifiguren die het alledaagse leven van de provinciebevolking illustreren - wandelen, werken en plezier maken op de Dorpskaart. Animaties kunnen worden geactiveerd of gedesactiveerd in het menu Instellingen.

Draagvermogen  


Parameter van een eenheid die de hoeveelheidgrondstof bepaalt die één eenheid, soldaat of goederenwagen, kan plunderen in een vijandelijke provincie/kolonie of onafhankelijke stad.

Dynastiek huwelijk  

Een huwelijk tussen twee Grotetun der Aarde van verschillende Rijken. Spelers kunnen hun Groten der Aarde (leden van de Keizerlijke familie of de categorie "Andere familieleden") naar andere spelers zenden als Huwelijkskandidaat teneinde een Dynastiek vredesverdrag te sluiten. De dynastieke vrede duurt tot alle afstammelingen van het paar gestorven zijn of tot ze wordt verbroken door een van de spelers.

Klik op here voor meer informatie over dynastieke huwelijken.