Stërvitja  

Proçesi mes rekrutimit dhe mobilizimit kur fshatarët e zakonshëm bëhen ushtarë. Sa më shumë elite është njësia aq më e madhe është koha që shpenzohet për stërvitje. Koha e stërvitjes ulet me 20% pas aktivizimit të Premium. Grupet e stërvitjes shfaqen në një ikonë në anën e djathtë të hartës së fshatit.

Taksa  

Mënyrë me të cilën fitohet [205]ari]. I imponohet vetëm popullsisëpunon dhe ka një ndikim të madh të përditshëm mbi bilancin e Lumturisë. Sa më e lartë norma e tatimit, aq më të mëdha humbjet e Lumturisë.

Taksa e Aleancës  

Vendoset nga kryetari, oficeri i parë ose oficeri i financave në të katërta llojet burime veç e veç, dmth kuotat individuale me një limit prej 30% secila, dhe aplikohet mbi të gjithë anëtarët.

Taksa e lirë  

I pari nivel i taksës. Nuk fitohet ar. +5 Lumturi për 24 orë.

Taksa e lumturisë  

Buton i vendosur në menunë e taksave. Vendos taksat mbi të gjitha provincat e aneksuaranivelin e saktë që të duhet pët të pasur një bilanc pozitiv të lumturisë.

Taksa e provincës  

Tatimiar i mbledhur nga Popullsia e punësuar e një
province të aneksuar dhe kryeqytetit.

Taksa e vasalit  

Tatimiar i vendosur mbi popullsinë e një vasali.

Takticien mbrojtës  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Sulmin e të gjitha njësive në ushtrinë mbrojtëse. Niveli 1: +1% Sulm; Niveli 2: +2% Sulm; Niveli 3: +4% Sulm; Niveli 4: +6% Sulm; Niveli 5: +10% Sulm

Taktika  

Një kriter kërkimi që ndihmon sovranin të përdori formacionet
betejë. Çdo nivel siguron aksesin e një trajnimi.

Talentet  

Të afërmit e tjerë  

Të ardhurat  

Ajo, çfarë Perandoria fiton nëpërmjet prodhimit, taksave, interesave, grabitjeve, plaçkitjeve etj.

Të ardhurat nga lufta  

Dorëzohet në formën e drurit dhe hekurit deri në 24 orë pas përfundimit të luftës, atyre lojtarëve që i përkasin aleancës-fituese të cilët morën pjesë në betejat. Të ardhurat ushtarake janë të barabarta me 50% nga ekuivalenti në ar* të ushtrisë së armikut të asgjesuar gjatë luftës. Nuk ka një afat të caktuar për marrjen e fitimeve, ndërsa lojtari është ende pjesë e të njëjtës aleancë.

* Ekuivalenti në ar i pikëve neto të marra për rekrutimin e këtyre njësive, dhe jo [127]ekuivalent në ar] i burimeve të shpenzuara për rekrutimin i tyre.

NB! Nuk sigurohen të ardhurat ushtarake për kalatë e shkatërruara dhe popullsinë e plaçkitur.

Të ardhurat optimale  

Buton i vendosur në menunë "Punëso punëtorë në të gjitha provincat." Punëson
të gjithë popullsinë me prioritet prodhimin e burimeve me bonus më të madh, në qoftë se bonuset janë të njëjta, popullsia punësohet fillimisht për
prodhimin e hekurit, më pas të gurit dhe në fund të drurit.

Tempulli  

Streha e fetare e popullsisë.Tempulli është simbol i besimit dhe për këtë arsye nivelet e tij gjenerojnë +2 Lumturi në ditë. Është vendi të cilin sovrani mund ta vizitojë çdo ditë për të dëgjuar vullnetin të Perëndive të tij për sa i përket
Perandorisë, ose për të marrë një dhuratë në formën e Lumturisë, zvogëlim të kohës së kërkimit, ar dhe burime,sasia e të cilave është e barabartë me gjysmën e prodhimit të Perandorisë për 32 orë, me përjashtim të prodhimit të
arit. Një lojtar mund të marrë një dhuratë falas çdo ditë në qoftë se ka marrë tashmë një dhuratë nga Tempulli të paktën 3 herë ekziston mundësia e hapjes së një dhuratë të dytë për të njëjtën ditë në shkëmbim të 5 diamantëve. Nëse ke marrë tashmë një dhuratë në shkëmbim të katër diamantëve të paktën 3 herë, ka mundësinë për të hapur dhuratën e tretë në këmbim të 15 diamantëve. Nëse ke bërë tashmë një dhuratë në shkëmbim të 15 diamantëve të paktën 3 herë ke mundësinë për të hapur dhuratën e katërt në këmbim të 25 diamantëve. Nëse ke bërë tashmë një dhuratë në shkëmbim për 25 diamantëve
të paktën 3 herë, ke mundësinë për të hapur dhuratën e pestë në këmbim të 49
diamantëve. Nëse ke bërë tashmë një dhuratë në shkëmbim për 49 diamantëve ke mundësinë për të hapur një të gjashtë për ditën për 99 diamantë.

Tempulli i Madh  

Ndërtesë speciale e Kështjellës së Aleancës e cila rrit rrezen kulturore dhe ushtarake të ndikimit me një rreze të caktuar për nivel. Rritja ka një natyrë të venitur, dmth me çdo nivel në vijim diferenca mes dy niveleve është më e vogël në krahasim me dy të mëparshmet.

Për më shumë informacion mbi Tempullin e Madh, klikoni këtu dhe këtu.

Tërheqje  

Nënkupton se ushtria në mbrojtje nuk lufton nëse njësia administrative është sulmuar. Tërheqja është e mundur për të gjitha llojet e betejave, por vetëm në postet ushtarake.

Terren  

Zona në të cilën një njësi administrative është formuar ose është
pushtuar. Toka është e rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe ushtarak të Perandorisë, bazuar në një seri ndryshuesish, shpërblimet dhe dënimet, që ajo ofron. Prandaj, është shpesh një faktor përcaktues kur një sundues duhet të vendosë se cilën provincë nga të 19-tat dëshiron të aneksojë, ose ku ai dëshiron të themelojë një koloni.

Terren i zakonshëm  

Terren i një kolonie pa bonus.
Nuk garanton ndonjë privilegj të veçantë për themeluesin, por, meqë sulmi nuk është i mundur nën një rreze x5, dhe sulmet mbi rrezen x2 shkaktojnë humbje morali,
nderi dhe sulmi për sulmuesin, me të njëjtat rregulla si të një sulmi normal, sigurojnë paqe relative për sunduesin e këtij terreni.

Terren me burime të veçanta  

Terrenet e kolonive që kanë një bonus. Janë të vendosura rastësisht në hartën globale. Sigurojn shpërblime të ndryshme, të vogla (5%) dhe të mëdha (10%), të cilat kanë një
efekt të përgjithshëm mbi të gjithë Perandorinë. Sulmetkolonitë e
ndërtuara në një nga burimet e veçanta nuk kanë limit mbi pikët neto dhe, për këtë arsye, asnjë lloj sanksioni nuk do të aplikohet për sulmuesin në lidhje me nderin, moralin dhe sulmin.

Për më shumë informacion në lidhje me burimet speciale dhe bonuset kliko këtu.

Terreni i Provincës  

Terrenet e provincave të aneksuara - ndahen në 6 lloje sipas relievit gjeografik. Çdo lloj ka ndryshues që aplikohen mbi burimet, prodhimin, sulmin, mbrojtjen, mbi njësitë dhe sulmin ... etj.

Për të mësuar më shumë në lidhje me karakteristikat e terrenit të provincave, kliko
këtu.

Territori i Kolonisë  

Natyra e një pike të caktuar në hartën Globale ku kolonia është themeluar. Terrenet e kolonive nuk janë të klasifikuara sipas shtrirjes gjeografike, por sipas pranisë/mungesës së bonusit global, në terrenet e zakonshme dhe terrenet e burimeve të veçanta.

Tetar  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 250-499 pikë ushtarake.

Themelimi  

Marrja e kontrollit të plotë, me të gjitha të drejtat, në një pikë të caktuar të Hartës Globale dhe vendosjen e një njësie administrative ose një njësie ushtarake për qëllime të ndryshme. Te "Njerëzit e Mëdhenj" mund të themelohen: koloni, poste tregtare, poste ushtarake dhe pikë tubimi.

Thesari i Aleancës  

Vendi në të cilin grumbullohen të gjitha katër lloje e burimeve si rezultat i taksave të paguara nga anëtarët ose nga depozitat vullnetare të kufizuara.

Toger  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 15 000-22 499 pikë ushtarake.

Toger i Lartë  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 22 500-34 999 pikë ushtarake.

Toger i ri  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 7 500-14 999 pikë ushtarake.

Toleranca e Tregut  

Një tipar i Tregut. Lejon përdoruesin të zgjedhi manualisht nga (menuja Tregu >> Opsionet e Tregut) dallimi mes çmimeve të mundshme të ofertës së blerjes dhe asaj aktuale në shitje pa u shfaqur paralajmërim i ndonjë ndryshimi në çmim. Ky dallim mund të jetë mes 1% dhe 50% ose mund të përcaktohet në mënyrë të pavarur nga çmimi për çdo blerje shtesë të ofertave. Sa më e lartë të jetë përqindja e Tolerancës së Tregut, aq më e madhe është mundësia e zgjedhjes së një Oferte të përshtatshme.

Shembull: në qoftë se çmimi minimal për hekurin është 2 dhe toleranca jote bazë e tregut është 10%, mund të blesh hekurin me çmim 2,2 pa u sinjalizuar ndonjë ndryshim në çmim. Nëse ke vendosur tolerancën me 1%, kur çmimi i hekurit do të rritet mbi 2,02 copa ari, ndërsa je duke e blerë, do të informohesh mbi ndryshimin në çmim.

Trajnim i Bilancuar  

Trajnimi i parazgjedhur që të gjithë lojtarët përdorin ekskluzivisht pa nivelin e Taktikave.
Linja e Parë - 15% e ushtrisë në Linjën e parë për çdo anë, 60% në
qëndër dhe 10% në Rezervë.
Linja e tretë - Harkëtarë - 20% e harkëtarëve në çdo Anë dhe 60% në
Qëndër.

Trajnim me Krahë të Përforcuar  

I zhbllokuar nga niveli i dytë i Taktikave.
Linja Parësore - 20% e ushtrisë në linjën parësore në çdo anë, 50% në
Qendër dhe 10% Rezervë .
Linja e tretë - harkëtarët - 25% e harkëtarëve në çdo anë dhe 50% në
Qendër.

Trajnim me Krahë të Përforcuar dhe harkëtarë  

I zhbllokuar nga niveli i pestë i Taktikave.
Linja Parësore - 20% e ushtrisë në linjën parësore në çdo anë, 50% në
Qendër dhe 10% Rezervë .
Linja e tretë - harkëtarët - 40% e harkëtarëve në çdo anë dhe 20% në
Qendër.

Trajnim me Qëndër të Përforcuar  

I zhbllokuar nga niveli i parë i Taktikave.
Linja Parësore - 10% e ushtrisë në linjën parësore në çdo anë, 70% në
Qendër dhe 10% Rezervë .
Linja e tretë - harkëtarët - 10% e harkëtarëve në çdo anë dhe 80% në
Qendër.

Trajnim me Qëndër të Përforcuar dhe Harkëtarë  

I zhbllokuar nga niveli i tretë i Taktikave.
Linja Parësore - 10% e ushtrisë në linjën parësore në çdo anë, 70% në
Qendër dhe 10% Rezervë .
Linja e tretë - harkëtarët - 40% e harkëtarëve në çdo anë dhe 20% në
Qendër.

Trajnim me Qendrë të përforcuar dhe Harkëtarë të Ekuilibruar  

I zhbllokuar nga niveli i katërt i Taktikave.
Linja Parësore - 10% e ushtrisë në linjën parësore në çdo anë, 70% në
Qendër dhe 10% Rezervë .
Linja e tretë - harkëtarët - 30% e harkëtarëve në çdo anë dhe 20% në
Qendër.

Traktat Paqeje  

Lloj marrëveshje aleance te "Njerëzit e Mëdhenj". Ajo nënkupton mungesën e sulmeve dhe luftërave ndërmjet aleancave dhe deklarim lufte pa taksa për njërin nga aleatët nëse tjetri është i përfshirë në një luftë si mbrojtës.

Për më shumë informacion mbi traktatin e paqes, klikoni këtu.

Tranpsort i menjëhershëm perandorak  

Një opsion në dispozicion për të gjithë lojtarët, si ata Premium, dhe ata të zakonshmëm të cilët mund të transportojnë menjëherë burime ndërmjet provincave pa pasur nevojë të prisni 20 minuta. Ky transportim është në dispozicion vetëm në kohë paqeje, dhe kur sovrani është nën sulm nuk mund ta përdori.

Transferimi i arit  

Dërgimi i arit për një aleat. Por kuptohet është i kufizuar. Lojtarët nuk mund të dërgojnë ose të marrin më shumë se 10% të pikëveekuivalent ari. Ari i transferuar tatohet. Së më afër të jetë me kufirin e lojtarit, aq më shumë ar do të paguhet për transferimin. Dërguesi do të marri një njoftim rreth vlerës së arit të humbur për shkak të tatimit mbi të. Ari mund të dërgohet duke përdorur vagonë furnizimi dhe mund të përfitohet në [316]stacionin e ngarkesës].

NB! Në mënyrë që transferimi i arit të jetë i suksesshëm, keni nevojë për një
stacion ngarkesash dhe vagonë furnizues.
Ari mund të dërgohet nga tab Transfero Ar nga stacioni i ngarkesave.


Për më shumë informacion mbi transferimin e arit, klikoni këtu.

Transferimi i diamanteve  

Transferimi i diamanteve të blera nga një mbretëri në tjetrën që është pjesë e llogarisë globale në të cilën mund të hysh me të njëjtin emër përdoruesi dhe me të njëjtin fjalëkalim. Opsioni është në dispozicion në tabin 'Transfero Diamante' në menunë Premium.

Transport dhe përmirësim  

Një opsion që automatikisht transporton burimet e nevojshme për përditësimin e njësive në një provincë të aneksuar nga kryeqyteti dhe fillon ti trajnojë menjëherë me një klikim të vetëm, nëse plotësohen kushtet vijuese: sasia e nevojshme e
burimeve që janë në dispozicion në kryeqytet dhe në Stacionin e ngarkesëskryeqytetit. Kapaciteti është i mjaftueshëm për ti transportuar ata në një herë të vetme ose ka arritur nivelin maksimal. Opsioni nuk është në dispozicion, ndërsa
Perandoria është nën sulm armik. Transporto dhe Përditëso.

Transport dhe rekrutim  

Një opsion që zhvendos automatikisht nga kryeqyteti në një provincë të aneksuar burimet e nevojshme për rekrutimin e ushtrisë dhe i jep fillimin e menjëhershëm trajnimit të njësive me një klikim të vetëm të mausit, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: burimet e nevojshme duhet të jenë në dispozicion në kryeqytet dhe aftësia e stacionit të ngarkesëskryeqytet duhet të jetë e mjaftueshme - dmth në gjëndje për të bërë transferimin e burimeve me një herë të vetme ose Stacioni i ngarkesës duhet të ketë arritur nivelin e tij maksimal. Ky opsion nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën sulm armik.

Transporti  

Zhvendosja e burimeve nga një njësi administrative në një tjetër. Transporti mund të zhvillohet brenda kufijve të hartës Perandorake, ose ndërmjet territoreve të hartës Perandorake dhe pasuritë e hartës globale, kështu që diferencohet midis transportit Perandorak dhe atij kolonial.

Transporti kolonial i menjëhershëm  

Opsion që shkarkon vagonët e transportit, të cilët transportojnë [201]burime] ose lëvizin nga, për, dhe midis kolonive në shkëmbim të 1 diamanti për një orë në qoftë se Perandoria nuk është nën sulm armik.

Transporti Perandorak  

Zhvendosja e burimeve ndërmjet dy njësive administrative të hartës perandorake.
Transporti perandorak funksionon vetëm në mes të provincave dhe kryeqytetit. Kryhet nëpërmjet stacionit të ngarkimit. Sasia e burimeve të transportuara varet nga kapaciteti i stacionit të ngarkesësprovincës së origjinës. Mund të transportohen vetëm dru, hekur dhe gur; ari ruhet vetëm në kryeqytet dhe nuk mund të zhvendoset nga aty. Në kohë paqeje, transporti Perandorak është i
menjëhershëm, ndërsa në kohë Sulmi kërkon 20 minuta.

Transporto & Ndërto  

Opsioni që zhvendos automatikisht burimet e nevojshme për ndërtimin e një
ndërtese nga kryeqyteti në një provincë të aneksuar dhe shënon fillimin e menjëhershëm me një klik të vetëm, në rastin e kërkesave të mëposhtme: burimet e kërkuara duhet të jenë në dispozicion në kryeqytet dhe aftësia e stacionit të ngarkesëskryeqytet duhet të jetë i mjaftueshëm për transferimin bashkëkohor duhet të ketë arritur nivelin maksimal. Ky opsion nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën
sulm.

Trashëgim manual  

Zgjedhje e trashëgimtaritPerandorit më mënyrë manuale nga lojtari.

Për më shumë informacion në lidhje me trashëgimin manual kliko këtu.

Trashëgimi automatik  

Përcaktim automatik nga sistemi për këtë kush do të jetë trashëgimtari i Perandorit mbas vdekjes së tij.

Për më shumë informacion në lidhje me trashëgimin automatik kliko këtu.

Trashëgimtar  

Trebushet  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Punishte Armë rrethimi
Parakushte: Përgatitje ushtarake 15, Sulm Shigjetar 20, Centralizim 1

• Tip: Njësi e largët, Makineri rrethimi, Artileri
• Vendodhje prioritare: Linja e artilerisë

Aftësi luftarake:

+ Mur-thyes: Kjo njësi përdoret me përparësi kur sulmon një Kala - Sulm 1.5
+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 3 Sulme shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu

• I pasaktë: Sulm x 0.15 kundër Këmbësorisë, Kalorësisë dhe Makinerive rrethuese
• Zona e dëmeve: Në Betejë në fushë dhe Grabitje të Kalasë, Sulmi i kësaj njësie shpërndahet proporcionalisht midis Linjave, Krahët dhe Qëndrat armiqësore (Rezerva është e paprekur)
• Ekipazhi drejrues: Kërkon 75 popullsi të papunë për stërvitje; merr 75 vende në Garnizon.

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Tregtar Imperial  

Opsion i Tregut cili lejon shitjen në çast të drurit, hekurit dhe gurit në shkëmbim për ar kundër 850 [[217diamantesh]. Kapaciteti i Tregtarit Imperial është global, dmth, në qoftë se ke 10 provinca me një kapacitet Tregu prej 1 milionë secili mund ti shesë të gjitha 10 milionët së bashku në një provincë.Kapaciteti i Tregtarit Perandorak është i ndarë gjithashtu, dmth, nëse kapaciteti i Tregut është 20 000 dhe për momentin ke një ofertë të botuar për 10 000 burimesh, mund të shesësh 20.000 me anë të Tregtarit Imperial në vend të 10 000. Ky opsion nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën sulm* armik.

Tregtar skllavërish  

Tregtia  

Një kërkim që i lejon sovranit të dijë gjendjen e ndërtimit dhe Tregut dhe të tregtisë me komisione më të ulëta. Për çdo nivel, pas të parit, komisionet e tregtut zvogëlohen me nga 2%.

Tregu  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale
Kërkime të nevojshme: Tregti 1, Mardhënie tregtare 1
Niveli maksimal: 10

Lejon të jepni Ofertë tregtare, nëpërmjet të cilës të shisni burimet e tepërta, ose blerjen e burimeve të nevojshme, të cilat lojtarët e tjerë kanë lëshuar në Treg. Sasia e burimeve, që mund të shisni, është e kufizuar nga Kapaciteti juaj i tregut.

Lejon tregtinë me Tregtarin Perandorak.

Çdo nivel i Tregut ju lejon të vendosni një Ofertë tregtare më shumë.

Nivelet 1-5 rrisin Kapacitetin e tregut me 50 000 për nivel. Nivelet nga 6 e sipër rrisin Kapacitetin e tregut me 150 000 për nivel.

Siç nënkuptohet, Kapaciteti i tregut të Perandorisë është mbledhje nga Kapacitetet e të gjitha Tregjeve. Kur një Provincë është nën sulm, çdo Treg në Perandori është kufizuar vetëm deri në Kapacitetin e tij të tregut.

Tren furnizues  

Shuma e arit, që i korrespondon 24 orëve të mirëmbajtjesar të ushtrisë së shkatërruar, që fituesi fiton në betejë. Ari i trenit furnizues nuk kërkon kapacitet transporti, për tu transportuar nga terreni i betejës drejt Perandorisë së origjinës.

Tribuna  

Është e vendosur në menunë mesazhet >> tabin Tribuna, dhe është dhoma në të cilën të gjithë anëtarët zhvillojnë bisedat e aleancës, pavarësisht nga vendndodhja e tyre, ata mund të postojnë mesazhe të çastit, të cilat vendosen kronologjikisht në mënyrë që mesazhet më të vjetra të jenë në fund të dritares dhe më të rejat në krye. Nuk ka njoftime për përfitimin e mesazheve të reja në këtë tribunë. Për të qënë i sigurt që nuk do të humbasësh asnjë mesazh të ri të përfituar, mbaje dritaren e tribunës hapur dhe përditësoje shpesh.

Trupat  

Ushtarët organizohen në një grup sipas llojit të tyre ose dislokohen në fushën e
betejës.