Nadporučík  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 15 000-22 499 vojenskými bodmi.

Nahlásiť správu  

Nahlásiť urážlivú správu, obdržanú od iného hráča. Predpokladá, že administrácia hry bude uvažovať nad jej obsahom a ak je nutné potrestá mlčaním jej autora. Jediný spôsob ako nahlásiť správu je kliknutím "Nahlásiť" v hornej pravej strane vnútri v samotnej správe.

Nákladová stanica  

Budova, ktorá uskutočňuje Imperiálny prenos, kde sa vykladá zlato prepravované od spojencov, vykonáva sa prepravovanie zlata k spojencovi. Kapacita nákladovej stanice sa zdvojnásobuje pri aktivácii Premiuma.

Nálezisko zdrojov  

Náleziská zdrojov sú objekty na mape, z ktorých užívatelia môžu zbierať drevo, železo a kameň. Každé nálezisko môže obsahovať len jeden druh zdroja. Aby ste zozbierali zdroje, je nevyhnutné vyslať svoju armádu na misiu pre zbieranie. Armáda, ktorá bola vyslaná do náleziska môže byť kedykoľvek vrátená. Počas misie v nálezisku vaša armáda môže byť napadnutá inými hráčmi. Sú dva druhy misií k nálezisku - zbieranie a útočenie. Potom ako zdroje v danom nálezisku budú vyčerpané, nálezisko zmizne z mapy a na jeho miesto ale na rôznych súradniciach sa zjavuje nové nálezisko.

Námestie  

Ekonomická budova.
Druh: Miestna
Maximálna úroveň: 10

Dovoľuje uskutočňovať Malú alebo Veľkú Slávnosť, ktorá ovplyvňuje Šťastie obyvateľstva v Majetku.
Každá úroveň poskytuje 1 Šťastie k efektu Malej Slávnosti.
Každá úroveň poskytuje 2 Šťastie k efektu Veľkej Slávnosti.

Negatívna bilancia zlata  

Keď náklady sú väčšie ako príjmy a uložené zlato ubúda namiesto toho, aby pribúdalo. Negatívna bilancia sa môže vyskytnúť v prípade obrovskej výživy armády a/alebo platení pôžičky. Ak ste sa nepríhlasili do svojho účtu viac než 24 hodín a vaše zlato je negatívne, zlato automaticky bude nula. Ak ste aktivovali dovolenkový režim, ale, zlato zostane negatívne.

Nepriateľstvo  

Vzťahy, ktoré dovoľujú vyhlásenie vojny bez akýchkoľvek následkov na česť. Nepriateľstvo je aktívne hneď po jeho vyhlásení.

Neutralita  

Pôvodný status každej aliancie alebo pozícia, ktorú aliancia dostáva po zrušení dohody, alebo obdržaní potvrdenia svojej vlastnej požiadavky o prechod z nepriateľstva na pozitívne diplomatické vzťahy.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne neutrality kliknite tu.

Neutrálna zóna  

Zóna, v ktorej rozsahy vplyvu dvoch aliančných zámkov s rovnakými úrovňami Veľkolepého chrámu sa prekrývajú. Celkový rádius neutrálnej zóny je rozdelený na dve rovnaké časti, ktoré sa pridávajú k rozsahu každej z dvoch aliancií, a všetkyRíše, ktoré sa nachádzajú v príslušnej zóne strácajú svoje každodenné prémie k produkcii, morálke a Šťastiu.

Nevojenská jednotka  

Všeobecný názov pre všetky jednotky, ktoré sú prenajímané v kasárňach, majú cenu prenajímania, dobu trvania výcviku, majú hodinovú výživu a rýchlosť a môžu byť zničené nepriateľom, ale technicky sa nezúčastňujú bitky, spôsobujú škody, tak ako vojenské jednotky. Nevojenské jednotkyspravodajské a transportné jednotky.

Nezamestnané obyvateľstvo  

Neprenajaté obyvateľstvo v baniach, ktoré následne nevyrába suroviny a neplatí dane.

Nezávisle mesto  

Nezávislý majetok vo výlučnej zóne hráča alebo Globálnej mape, ktorý môže byť dobytý nasledujúcim spôsobom: vazalovať alebo anektovať. Kým sú nezávisle, môžu byť vyplienené neobmedzene. Nezávislé mestá majú 10 úrovní podľa toho, do akej miery sú vyvinuté, akú armádu majú k dispozícii, prvé 4 sú v rámci výlučnej zóny.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne nezávislých miest kliknite tu, tu a tu.

Nezávislý zámok  

Zámok, ktorý nepatrí žiadnej aliancii. Nezávislý zámok má pevnosť 8, garnizónnych strelcov a poľnú armádu, ukázané v opise, a vojenské výskumy, ktoré zodpovedajú umiestneným vojenským jednotkám v zámku. Úroveň pevnosti neklesá o 1 po každom úspešnom útoku, ostáva 8. Zámok je dobytý, keď zostane menej ako 1000 vojenských jednotiek v ňom. Pevnosť v dobytom zámku sa musí začať stavať od úrovne 1.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne nezávislých zámkov a ich dobytie kliknite tu.

Nezničiteľná kolónia  

Kolónia, ktorá nemôže byť zničená nepriateľskými útokmi. Aby vaša kolónia bola nezničiteľná, musíte zvýšiť úroveň jej pevnosti do 8 a chrániť majetok od zničenia počas 3 dní.
Raz nezničiteľnou, kolónia má tie isté funkcie ako anektované provincie. Jej pevnosť neklesá o jednu úroveň po úspešnom nepriateľskom obliehaní a môžete ju obnoviť ak zaplatíte nutné suroviny namiesto toho, aby ste znovu postavili úroveň.

Poznámka: Majitelia majú možnosť demontovať nezničiteľné kolónie.

Nízka daňová sadzba  

Tretia daňová úroveň. 150 zlata za 100 pracovníkov na hodinu. Odoberá 15 bodov Štastie za 24 hodín.

Nomádske invázie  

To je najstarší turnaj v histórii hry, ktorý sa uskutočnil po prvýkrát v roku 2006. Základný cieľ je, aby hráči obránili svoje ríše od množstva počítačovo-generovaných nomádskych útokov, ktoré sa vysielajú cez určitý čas. Príprava a zručnosť vybudovať dobrú obranu pred každým útokom má mimoriadny význam, pretože nomádske jednotky nemajú nosnosť, tie vždy oberú všetky zdroje pri obliehaní pevnosti. Okrem toho ak útočiaca nomádska armáda zvíťazí pri obliehaní pevnosti, všetky budovy hráča strácajú po 1 úrovni, pričom základné body pre nich sa odoberajú od jeho momentálnych čistých bodov. Za každý úspešný nomádsky útok, hráč dostáva vojenský príchod vo výške 50% z porazenej nepriateľskej armády v zlatom ekvivalente, rozdelenom rovnako medzi zdrojmi drevo a železo. Každý hráč má maximálny počet životov - 50. Pri každej prehratej bitke proti nomádom sa mu odoberá 1 život. Pri strate 50-tych životov, hráč nemôže súťažiť o veľké a špeciálne odmeny. Odmeny v turnaji sú diamanty a špeciálne medaile.

Podrobnejšiu informáciu a úplne pravidlá Nomádskych invázií môžete nájsť na tu.

Nosnosť  

Parameter jednotiek, ktorý určuje množstvo surovín, ktoré jedna jednotka, vojak alebo zásobovací voz môže vyplieniť z nepriateľskej provincie/ [[248kolónie], alebo nezávisleho mesta.

Nulová daňová sadzba  

Prvá daňová úroveň. Nezískava sa zlato. +5 Šťastie za 24 hodín.

Prenajať  

Objednať výcvik jednotky v príslušných kasárňach. Prenajatie vyžaduje cenu v dreve a železe, ktorá sa zvyšuje podľa tried - ľahká, ťažká, elitná, a nezamestnaného obyvateľstva - jeden dedinčan na každého vojaka, ale 1 obliehací stroj vyžadujú viac ako jedného dedinčana na výstavbu.