NAV (Niet-aanvalsverdrag)  

Sluit aanvallen en oorlogen tussen beide allianties uit.

Klik op here voor meer informatie over niet-aanvalsverdragen.

Nederlaag  

Een gevecht verliezen.

Negatieve goudbalans  

Wanneer de kosten hoger zijn dan de inkomsten en de hoeveelheid opgeslagen goud afneemt in plaats van toeneemt. Een negatieve balans kan optreden in geval van enorme kosten voor legeronderhoud en/of betalingen van leningen.

Nettowaardepunten  

Deze geven de huidige sterkte van een speler weer. Ze worden verdiend door gebouwen te bouwen, onderzoeken te doen en soldaten te rekruteren en worden berekend op basis van de hoeveelheid en het type van de gebruikte grondstoffen:
- 1 nettowaardepunt = 1000 goud / 1000 hout / 1000 ijzer / 1000 steen besteed aan gebouwen of onderzoek
- 1 nettowaardepunt = 500 goud / 500 hout / 500 ijzer / 500 steen besteed aan rekrutering.

Neutrale zone  

Een zone waar de invloedssferen van twee alliantiekastelen met dezelfde niveaus van Grote Tempel elkaar overlappen. De totale radius van de neutrale zone wordt verdeeld in twee gelijke delen en toegevoegd aan de totale invloedssfeer van elke alliantie, en alle rijken die zich in de betreffende zone bevinden verliezen hun dagelijkse bonussen voor productie, moreel en tevredenheid.

Neutraliteit  

De standaardstatus van elke alliantie of de status die een alliantie verkrijgt bij de nietigverklaring van een overeenkomst of de ontvangst van een bevestiging van haar eigen verzoek om over te gaan van Vijandigheid naar positieve diplomatieke relaties.

Klik op here voor meer informatie over neutraliteit.

Niet-militaire eenheid  

Gemeenschappelijk woord voor alle in de kazerne gerekruteerde eenheden, die een bepaalde rekruteringsprijs, trainingstijd, onderhoudskost per uur en snelheid hebben en kunnen worden vernietigd door de vijand, maar op geen enkele manier technisch deelnemen aan het gevecht door het toebrengen van schade, zoals militaire eenheden doen. Niet-militaire eenheden zijn verkennings- en transporteenheden.

Nieuws  

Actuele veranderingen, innovaties, aankondigingen of verslagen waarover het Imperia Online team alle spelers informeert. Wanneer er ongelezen nieuws is, licht het nieuwspictogram aan de linkerkant van het menu Profielenop. Elk nieuws kan worden gemarkeerd als gelezen, waarna het lichtje van het nieuwspictogram uitgaat.

Nieuwsarchief  

Tweede tab in het Nieuwsmenu waar alle nieuws dat ooit gepubliceerd werd sinds het begin van dit tijdperk wordt verzameld en gesystematiseerd.

Niveaus van de globale accounts  

Deze niveaus hebben betrekking op alle speelwerelden waarin een speler een account met dezelfde gebruikersnaamheeft. Ze zullen nooit verdwijnen en nooit verminderen. Ervaring voor de account wordt opgedaan op verschillende manieren:
- verzamelen van nettopunten;
- verzamelen van militaire punten;
- elimineren van vijandelijke spionnen.
Voor elke pasgeboren baby van adel krijgt u voor zes uur 20% bonuservaring in de account in de overeenkomstige speelwereld.
Na het bereiken van een bepaald niveau van de account, wint u verschillende extra's, bonussen en prijzen in het spel.

Nomadeninvasie  

Dit is het oudste toernooi in de geschiedenis van het spel, voor het eerst gehouden in 2006. Het hoofddoel van de deelnemers is hun imperium te verdedigen tegen meerdere door de computer gegenereerde nomadenaanvallen die in de loop van de tijd worden uitgezonden. De voorbereiding en het vermogen om een goede verdediging op te zetten voor elke aanval is cruciaal, omdat nomadeneenheden geen draagvermogen hebben en altijd alles plunderen in een belegering. Trouwens, als het aanvallende nomadenleger een fortbelegering wint, worden de gebouwen van alle spelers met 1 niveau verlaagd en wordt de kost van hun basisnettowaardepunten afgetrokken van de punten van de speler. Voor elke succesvolle defensieve overwinning tegen nomaden ontvangt elke speler oorlogsinkomsten gelijk aan 50% van de vernietigde vijandelijke legers in goudequivalent, gelijk verdeeld tussen hout en ijzer. Alle spelers hebben een maximum van 50 levens. Voor elk verloren gevecht tegen nomaden wordt 1 leven afgetrokken. Als een speler alle levens verliest, gaat ook het recht om te strijden voor een van de grote of speciale beloningen verloren. Winnaars in het toernooi krijgen als beloning diamanten en speciale medailles.

Klik op here voor meer informatie en om de volledige versie van de regels van Nomadeninvasie te lezen.