Аватар  

Изображението, представящо потребителя в играта. Намира се в профила. Играчите могат да избират измежду 19 налични профилни изображения или да качат собствен аватар. Качената картинка трябва да бъде поне 165 пиксела широка и 165 пиксела висока.
Обидни и неподходящи аватари могат да бъдат докладвани от други играчи (най-малко 3-ма) и наказани от администрацията. Потребител, наказан за първи път за обиден аватар, не може да качва аватар в продължение на 24 часа, ако е наказан за втори път - в продължение 168 часа, а за трети - в продължение на цяла година. За обидни аватари се считат следните случаи - порнография, голота, расизъм, фашизъм, свастика или което и да е друго изображение, което би могло да накърни достойнството на някой потребител.

Автоматично наследяване  

Автоматично определяне от системата на това кой ще бъде наследник на Императора при неговата смърт.

За повече информация относно автоматичното наследяване вижте тук.

Агресор  

1.Играчи, които през последните 12 часа за скорост x4/5 часа за скорост x10 са нападали Вас или някого, с когото сте сключили династичен мир, но не са били нападани от Вас през последните 12 часа за скорост x4/5 часа за скорост x10. Първата Ви атака срещу такива играчи няма да доведе до отнемане на доблест. За Опожаряване винаги се отнемат 4 точки доблест.

2.Съюзът отговорен за обявяване на войната.

Администратор  

Символичното присъствие в играта на администрацията на Империя Онлайн, което се появява като адресант на системно съобщение. Всички съобщения от администратор съдържат официални обявления от името на екипа на Империя Онлайн във връзка с наближаващи събития, новини или успешно осъществени покупки на диаманти. Пристигат в оранжев плик и се пазят в подменю Системни на меню Съобщения с етикет Администратор.

Важно!: Не бъркайте истинските системни съобщения от администратор със случайни злонамерени съобщения, изпратени от обикновен играч с име подобно на администратор, gamemaster, admin, administration, Imperia Online и прочие, получено в зелен плик и съхранявано от кутията на личните съобщения, целящо получаване на лична информация, като парола, или да подведе играчите, насърчавайки ги да изпращат съмнителни смс-и за несъществуващи диаманти. Винаги имайте предвид, че Империя Онлайн никога няма да Ви поиска лични данни, нито ще проведе пропагандираща кампания за купуване на диаманти чрез лично съобщение.

Екипът на Империя Онлайн препоръчва незабавно докладване на подвеждащи съобщения от този тип и се ангажира да блокира завинаги злонамерените потребители, отговорни за тях.

Академия на военните науки  

Символ на знание и просвещение заедно с Военния университет. Академията на военните науки е налична само в столицата и първото й ниво може да бъде построено след 20-о ниво Военен университет. Намалява времето за проучване с 2 пъти на ниво от базовото време, следователно 1 ниво Академията на военните науки има ефекта на 4 нива Военен университет върху времето за проучване. Същите военни проучвания, които са налични в сградата на Военния университет, могат да бъдат поръчани от сградата на Академията на военните науки, но с 50% по-висока цена, два пъти по-кратко време за проучване и срещу половината нетни точки за похарчените ресурси. Нивата на Академията на военните науки на Офицер-Изследователя не влияят на съюзните проучвания.

Академия на науките  

Символ на знание и просвещение заедно с Университета. Академия на науките е налична само в столицата и първото й ниво може да бъде построено след 20-о ниво Университет. Намалява времето за проучване с 2 пъти на ниво от базовото време, следователно 1 ниво Академия на науките има ефекта на 4 нива Университет върху времето за проучване. Същите проучвания, които поръчвате от сградата на Университетa, могат да бъдат поръчани от сградата на Академия на науките, но с 50% по-скъпи, за два пъти по-кратко време за проучване и срещу половината нетни точки за похарчените ресурси. Нивата на Академия на науките на Офицер-Изследователя не влияят на съюзните проучвания.

Акаунт  

Събирателна дума за профил, регистрация и Империя. Акаунтите са изключителна интелектуална и техническа собственост на Империя Онлайн и само се отдават за временно ползване на играчите, които се регистрират в играта. Всички лични данни са строго пазена секретна тайна и няма никаква опасност за тяхното разпространение или злоупореба.

Активни войни  

Всички войни, които се водят в момента в света, заедно с временните им резултати. Иконката на активните войни се намира в лентата с препратки под картата на селото.

Анексирана провинция  

Територия, завладяна от играча, върху която той има всички права: строителство, добив, данък, наемане на военни единици, изпращане на атаки и т.н. За да се анексира, е необходимо свободно ниво Централизирана власт. Има два вида анексирани провинции - от независими градове и от празни терени. Анексираните независими градове запазват своите първоначални сгради и население. Защитната армиия, присъстваща при крепосттна обсада, изчезва заедно с наличния ресурс. И свободните терени, и независимите градове могат да се анексират по мирен път. Освен това незавим град може да бъде атакуван и анексиран, но тогава всички сгради падат с 1 ниво. Анекисрането на васали е също възможно.

За повече информация относно анексираните провинции, натиснете тук и тук.

Анимации на Глобалната карта  

Визуализация на пътуващи армии, както Вашите собствени мисии, така и идващите вражески атаки, на Глобалната карта, ако предварително сте активирали анимациите на Глобалната карта в меню "Настройки"

Анимации на селото  

Движещи се мини човечета, които маркират ежедневния живот на населението на провинция - разходки, работата и забавления по картата на селото. Анимациите могат да бъдат активирани или деактивирани от Настройките.

Анкети  

Сондиране на общественото мнение на общностите в Империя Онлайн относно механиката на играта, правилата за ползване и други въпроси, несвързани с играта. Всеки играч винаги има правото да се въздържи от отговор. Иконката на анкетите се намира в меню Общи настройки.

Артилерийска линия  

Бойна линия.
Артилерийската линия е приоритетното разположение на всички обсадни машини от артилерията. Винаги е най-задната бойна линия и единиците от нея имат от 2 до 3 предварителни атаки, преди началото на ръкопашния бой.

Артилерийската линия винаги обединява артилерийските единици както на атакуващия, така и на защитника, и няма дивизии.

По време на крепостен щурм, тараните на защитника се разполагат на артилерийската линия и остават пасивни. По време на полева битка и Битка с гарнизона, тараните и на двете страни се разполагат на артилерийската линия и също остават пасивни.

Артилерийски щурмови лимит  

Артилерийският щурмови лимит определя максималния брой артилерийски обсадни машини на артилерийската линия, които могат да атакуват крепостта едновременно по време на крепостен щурм.

Артилерийският щурмови лимит дава приоритет на обсадните машини на артилерийската линия на атакуващия в низходящ ред по сила на атаката.

За лични крепости, Артилерийският щурмови лимит е фиксиран и зависи изцяло от нивото на атакуваната крепост, както следва:

Крепост ниво 1: 4 лимит
Крепост ниво 2: 8 лимит
Крепост ниво 3: 15 лимит
Крепост ниво 4: 30 лимит
Крепост ниво 5: 60 лимит
Крепост ниво 6: 125 лимит
Крепост ниво 7: 250 лимит
Крепост ниво 8: 500 лимит
Крепост ниво 9: 1 000 лимит
Крепост ниво 10: 2 000 лимит

За съюзни крепости, Артилерийският щурмови лимит е фиксиран и зависи изцяло от нивото на атакуваната крепост, както следва:

Крепост ниво 1: 80 лимит
Крепост ниво 2: 160 лимит
Крепост ниво 3: 300 лимит
Крепост ниво 4: 600 лимит
Крепост ниво 5: 1 200 лимит
Крепост ниво 6: 2 500 лимит
Крепост ниво 7: 5 000 лимит
Крепост ниво 8: 10 000 лимит
Крепост ниво 9: 20 000 лимит
Крепост ниво 10: 40 000 лимит
Крепост ниво 11: 80 000 лимит

Артилерия (тип Бойна единица)  

Артилерийските единици са Далекобойни Обсадни машини. Според предназначението си, те могат да атакуват приоритетно или вражеската Крепост, или вражеските Бойни единици. Артилерийските единици винаги са разположени на Артилерийската линия.
При Крепостен щурм, Артилерийските единици, които могат едновременно да атакуват Крепостта са ограничени от Артилерийски щурмови лимит. Този лимит зависи от нивото на атакуваната Крепост: колкото по-високо е това ниво, толкова повече Обсадни машини могат да атакуват едновременно. Артилерийският щурмови лимит се попълва с единици в низходящ ред според стойността на Атаката им.
Артилерийският щурмови лимит за Крепостно ниво 1 е 4 Артилерийски единици, и в общия случай неговата стойност се удвоява при всяко следващо ниво Крепост.

Общи умения за единиците:

+ Далечен обсег
+ Зона на поражения

Настоящите единици от тип Артилерия са:

- Катапулт
- Балиста
- Требюшет

Архив с новини  

Второто подменю на меню Новини, където са систематизирани всички новини, публикувани от началото на съответния свят.

Архитект  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава капацитета на Къщи. Ниво 1: +4% капацитет; Ниво 2: +6% капацитет; Ниво 3: +10% капацитет; Ниво 4: +14% капацитет; Ниво 5: +20% капацитет

Архитектура  

Проучване, което влияе на времето за строеж и цената на всички сгради. Всяко ниво намалява времето за строеж 0,30 пъти от базовото време и цената за - 0,02 пъти. Ниво 25 позволява строежа на 16-те чудеса на света.

Атака  

1. Военно взаимодействие между двама играчи, между две съюзни армии или между играч и независим град. Атаката, изпратена от един играч и насочена към друг, предполага провеждането на три типа битки: Крепостна обсада, Полева битка и Опожаряване и е видима за защитника веднага след пускането си, ако трае по-малко от 60 минути, и 60 минути преди удара, ако времето на мисията е повече от 1 час. Атаката, изпратена от лидера на някой съюз и насочена към другасъюзна армия, предполага провеждането или на Крепостна обсада, или на Полева битка. Атаката е видима за защитника веднага след нейното изпращане. Атаката, изпратена от един играч и насочена към независим град, се разделя на три типа, според крайната й цел: атака за анексиране, за превръщане във васал и крепостна обсада за разграбване.

Забележка: Нападателят не може да отзове армиите си, ако остават по-малко от 5 секунди до сблъсъка.

2. Параметър на единиците, определящ силата и нанасянето на щети на една единица. Атаката на определен вид единица се повишава съгласно с класа - лек, тежък, елитен, и се увеличава от нивата на проучванията Атака стрелец и Атака меле и от Премиум. Единиците с най-високи стойности на атака, независимо от класа, са всички обсадни машини.

Атака за анексиране  

Опция достъпна с щракване с мишката върху желания независим град на Глобалната карта, само ако има свободно ниво Централизирана власт. Изпраща армиите да се сражават в Крепостна обсада срещу крепостните стени и гарнизона на независимия град с цел завладяване на провинцията и придобиване на пълни права върху нея.

Забележка: За да сформирате печеливш състав армия, шпионирайте независимия град, прехвърлете данните в Симулатора за битки в крепостта и направете няколко симулации, докато достигнете до победоносен резултат с възможно най-малко загуби.

Атака за превръщане във васал  

Изпраща армиите да се сражават в Крепостна обсада срещу крепостните стени и гарнизона на независим град с цел превръщане на населението му в редовни платци на налог на Империята.

Забележка: За да сформирате печеливш състав армия, проверете армията на независимия град преди да изпратите Вашата.

Атака меле  

1. Проучване, което нанася подобрения на атаката на всички меле единици, като максималното ниво, оказващо влияние е 50 (общ сбор на лични и съюзни нива).

2. Сражение лице в лице.

Атака Стрелец  

Проучване, което нанася подобрения на атаката на всички стрелкови единици (освен обсадни машини), като максималното ниво, оказващо влияние е 50 (общ сбор на лични и съюзни нива).