Jazyk  

Imperia Online existuje v 29 jazykoch. Jazyk sa môže nastavovať v menu v hornej časti domovskej stránky, alebo v jazykovom menu v pravom dolnom rohu mapy dediny, musíte vybrať vlajku patričnej krajiny.

Jednorázový modifikátor Šťastia  

Faktor s pozitívnym a negatívnym vplyvom na Šťastie, uplatnený jednorázovo, pridaný alebo odpočítaný zo súčasnej hodnoty Šťastia len jedenkrát.

Aby ste mohli prečítať celý zoznam jednorázových modifikátorov šťastia kliknite tu.

Jednotka  

Všeobecný názov všetkých účastníkov vo vojenskom rozvoji jednej Ríše, vojaci a stroje. Jednotky môžu byť zoradené rôznymi spôsobmi ako je nasledujúci:
- podľa ich sily a účinnosti - ľahké, ťažké a elitné;
- podľa ich fyzickej povahy - vojaci a obliehacie stroje;
- podľa spôsobu pohybu - pechota a kavaléria;
- podľa spôsobu bojovania s nepriateľským vojskom - strelecký a boj zblízka;
- podľa ich poľa pôsobnosti - vojenské a nevojenské.