Jednorazowy modyfikator zadowolenia  

Faktor, który ma pozytywny lub negatywny efekt nad Zadowoleniem. Stosowany jest jednokrotnie i zostaje dodany albo odebrany od bieżącej wartości zadowolenia jednorazowo.

Więcej informacji na temat jednokrotnych modyfikatorów zadowolenia znajdziesz tutaj.

Jednostka  

Nazwa ogólna dla wszystkich uczestników w wojennym rozwoju jednego Imperium, żołnierzy i machiny. Jednostki mogą być zorganizowane w różnym sposobie:
- mając na uwagę ich efektywność i moc - lekkie, ciężkie i elitarne;
- mając na uwagę ich fizyczną przyrodę - żołnierze i machiny oblężnicze;
- mając na uwagę sposób przemieszczenia - piechota i konnica;
- mając na uwagę sposobu walki przeciw wroga - strzeleckie i walka wręcz;
- mając na uwagę ich funkcjonalność - zwykli i hybrydowe;
- mając na uwagę ich zasięg działalności - wojenne i cywilne.

Jednostka do walki wręcz  

Jednostki, walczące wręcz muszą być blisko przeciwnika, aby zrealizować atak. Kiedy spotkają się na polu bitwy, jednostki walczące wręcz z obu stron zadają sobie ciosy jednocześnie.
W walce, jednostki do bitwy wręcz znajdują się na pierwszej linii, w centrum albo na flankach, w zależności od tego jakie jest ich położenie na polu bitwy.

Jednostki walczące wręcz to:

- Lekki włócznik
- Ciężki włócznik
- Pikinierze
- Lekki miecznik
- Ciężki miecznik
- Gwardziści
- Lekka kawaleria
- Ciężka kawaleria
- ]Paladyni
- Tarany

Jednostka transportowa  

Zobacz wózek transportowy.

Jednostka wojenna  

Ogólna nazwa dla wszystkich jednostek,wojowników i machin oblężniczych,które biorą udział w bitew i wyrządzają szkody.

Jednostka wywiadu  

Zobacz szpieg.

Jednostki strzelające  

Jednostki te, używają pocisków i ostrzeliwują z daleka. Z powodu ich rozmieszczenia i możliwość ostrzeliwania s daleka podczas walki, nie są one narażone na odwet ze strony przeciwnika. Mają one możliwość strzelania przed rozpoczęciem walk wręcz.
Podczas walki, jednostki te walczą na linii artylerii lub łuczników, w zależności od lokalizacji. Gdy zostaną zaatakowane przez jednostki walczące wręcz jednostki dalekiego zasięgu ponoszą różne kary.

Jednostki dalekiego zasięgu to:

- Lekki łucznik
- Ciężki łucznik
- Elitarny łucznik
- Katapulta
- Balista
- Trebusze

Jeźdźcy  

Barbarzyńskie plemię.
Jeźdźcy to naród nomadzki, który żywi się plądrowaniami cywilizowanych miast.
Plądrują wszystko co stanie na ich drodze. Jeźdźcy mają zbalansowany skład wojska.
Nagroda za zwycięstwo nad wioską jeźdźców to zasoby.

Język  

"Imperia Online" została przetłumaczona na 30 językach. Język zmienia się poprzez rozwijanym menu w górnej części strony głównej lub poprzez menu językowe w dolnym prawym rogu pod mapą wioski, wybierając flagę odpowiedniego państwa.