Prostrani sveta Imperia Online je prikazan na zemljevidu. Vse oznake (ozemlja, na katerih lahko cesar ustanovi in razvija svoje postesto) ležijo na teh ozemljih. Merska enota za kvadrat na zemljevidu sveta je točka.

Posebno območje

To je omejena površina na zemljevidu sveta, ki zavzema 36 točk, vidne samo za lastnika. V centru posebnega območja se nahaja prestolnica kraljestva. Obkrožena je s 4 neodvisnimi ozemlji, ki jih lahko priključite in s 4 neodvisnimi mesti, ki jih lahko priključite, oropate ali spremenite v vazala. Posebno območje je označeno na zemljevidu sveta in je vidno za vsi igralci, ampak brez njegovih posebnih mej in neodvisnih mest. Priključena ozemlja in vazale so edine, ki jih lahko ostali vidijo.

Opomba: Posebno območje ostaja nedotakljiv za svojega lastnika, dokler je on aktiven. Če se igralec ni vpisoval v svojem računu za več kot dva tedna in je lastnik samo ene province (tj. prestolnice), njegovo posebno območje ali delovi tega ozemlja lahko osvajajo drugi igralci.

Prestolnica

Prva provinca kraljestva. Nameščena je v centru posebnega območja in zavzema 4 točke. Teren, na kateri je postavljena je nevtralen in zagotavlja naslednje vojaške bonuse:

 • +100 000 bonus na kapaciteto kmetije
 • 10% bonus proizvodnje
 • +20 točk zadovoljstva dnevno
 • +20 bonus na limit zadovoljstva
 • 30% bonus na vzdržljivost trdnjave
 • 20% bonus na vzdržljivost v obrambi vseh vojaških enot
 • +10 bonus na moralo v obrambi

Neodvisno mesto

V posebnem območju se nahajajo 4 neodvisna mesta različne vrste (eno prve vrste, dve druge vrste in eno tretje vrste). Lahko jih oropate, pretvorite v vazala ali pa priključite h kraljestvu.

 • Prva vrsta: mesto si s prestolnico deli jugozahodno mejo. Vojsko na polju sestavlja 25 lokostrelcev in 25 mečevalcev. V garniziji ni vojske.
 • Druga vrsta: njihova postavitev v posebnem območju ter njihova vojska na polju sta nakjlučno postavljeni.
 • Tretja vrsta: njihova postavitev v posebnem območju ter njihova vojska na polju sta nakjlučno postavljeni.

Eno neodvisno mesto zasede 1 točko izključnega terena. Njegovo gospodarstvo se razvija in proizvaja surovine ter zlato, glede na število veščanov in stopnjo Trdnjave. Neodvisna mesta in posebna območja ne dobivajo ekonomške bonuse. Najvišja količina določene zbrane surovine je enakovredna zmožnosti Trdnjave, razdeljeno na štiri. Priključitev lahko izvršite po mirni poti ali s silo.

Neodvisni prosti teren

Možno jih je priključiti po mirni poti. Ni zgradb, vojske, niti prebivalstva. Tereni ponujajo raznovrstne bonuse in zavzemajo 4 točke na zemljevidu.

Vrste terenov

Ozemlja so na zemljevidu sveta razdeljena v tri skupine - neodvisna mesta, prosti tereni in tereni s posebnimi surovinami.

Neodvisna mesta

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Prebivalstvo Stopnja trdnjave Kmetije Hiše Rudniki Vojašnice Tempelj Mestni trg Kapaciteta surovin Davek Poti Vrsta enote Vojska na polju Št. na zemljevidu
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Lahko oborožene enote 40 Posebno območje
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Lahko oborožene enote 100 Posebno območje
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Lahko oborožene enote 300 Posebno območje
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Lahko oborožene enote 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Težko oborožene enote 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Težko oborožene enote 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Težko oborožene enote 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Težko oborožene enote 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitne enote 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitne enote 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitne enote 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitne enote 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitne enote 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitne enote 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitne enote 50 000 10

Prosti tereni

Lahko so nameščeni tudi zunaj posebnega območja igralca in igralec jih lahko osvoji. Vsako priključeno ali kolonizirano območje (razen nevtralnih območij) kraljestvu zagotavlja raznovrstni bonusi in modifikatorji. Obstaja možnost dodatnega bonusa za modifikatorje, ki je opisan v tabeli.

Kmetije Les Kamen Železo Trdnjava Konjenica (Vrsta Vojaške Enote) Lokostrelec Obramba
Nevtralna - - - - - - - -
Rodoviten 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Gozdovi 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Gorovje 10% 10% na obrambo 10%
Hriboviti gozdovi -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Hribi -20% 20% 20% 20% -20% 20% na obrambo 20%
Gore z gozdovi -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Rodoviten Gozdovi Gorovje Hriboviti gozdovi Hribi Gore z gozdovi
poveča kapaciteto trgovinskih vir od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje lesa od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje lesa od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje lesa od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje železa od 5% do 10% skrajša čas proizvodnje lesa od 10% do 20%
skrajša čas urjenja lokostrelcev od 10% do 20% poveča kapaciteto trgovinskih vir od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje železa od 5% do 10% poveča kapaciteto trgovinskih vir od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje kamna od 5% do 10% skrajša čas proizvodnje železa od 5% do 10%
skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20% skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje kamna od 5% do 10% skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20% skrajša čas urjenja lokostrelcev od 10% do 20% skrajša čas proizvodnje kamna od 5% do 10%
skrajša čas urjenja konjenikov od 10% do 20% skrajša čas za izdelavo naprav za obleganje od 10% do 20% od 5% do 10% na kmetije skrajša čas za izdelavo naprav za obleganje od 10% do 20% skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20% skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20%
skrajša čas za izdelavo naprav za obleganje od 10% do 20% od 5% do 10% na kmetije poveča kapaciteto trgovinskih vir od 10% do 20% od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število. od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število. od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število.
poveča kapaciteto kmetij od 10% do 20% od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število. skrajša čas urjenja lokostrelcev od 10% do 20% od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva
od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število. od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva skrajša čas urjenja pehote od 10% do 20% od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo
od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo skrajša čas urjenja konjenikov od 10% do 20% - - -
od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo - skrajša čas za izdelavo naprav za obleganje od 10% do 20% - - -
- - od 10 000 do 40 000 h kapaciteti kmetij. Bonus je vedno celo število. - - -
- - od 5 do 10 razširenja omejitvi Zadovoljstva - - -
- - od 5 do 10 bonus na dnevno zadovoljstvo - - -

Vrednosti so nakjlučno postavljeni.

Neodvisni prosti tereni lahko zavzemajo 4 točke na zemljevidu. Možno je, da se novo priključene province/ustanovljene kolonije šorijo preko terena s posebnimi bonusi. V tem primeru, mora igralec ob priključitvi izbrati glavno vrsto terena.

Posebne surovine

Če na takšnem ozemlju postavite novo provinco, kolonijo ali trgovsko postojanko, dobili boste bonus za celotno cesarstvo. Bonus je na razpolago samo v primeru, da je ustanovitev stavbe na tem ozemlju dokončana. Stavbe zavzemajo 1 točko na zemljevidu sveta in se nahajajo zunaj posebnih območij.

* Bonusi, ki pripadajo isti Posebni surovini, se ne seštevajo. Če obstajata 2 bonusa iste vrste, se upošteva samo večji bonus. Bonus dveh različnih surovin se sešteva.

Primer: Če imate 2 koloniji na poljih bogatih z zlatom, prejmete 10% bonusa na proizvodnjo zlata. Če imate eno kolonijo na polju bogatim z žitom, in eno kolonijo na polju bogatim z rižem - prejmate 20% bonusa na kmetije.

** Antični tempelj, Sveti antični tempelj, Podkev, Težka podkev, Tisa, Bogata polja posebne surovine Tisa, Oglje, Bogata polja posebne surovine Oglje, Konji, Težki konji, Volna, Bogata polja posebne surovine Volna, Bombaž in Bogata polja posebne surovine Bombaž zagotavljajo bonuse vojski, če član alianse je na njem ustanovil Posest.

Ime Učinek Trgovski viri
Posebna surovina Les 5% bonus na proizvodnjo lesa 500
Bogata polja posebne surovine Les 10% bonus na proizvodnjo lesa 750
Posebna surovina Železo 5% bonus na proizvodnjo železa 500
Bogata polja posebne surovine Železo 10% bonus na proizvodnjo Železa 750
Posebna surovina Kamen 5% bonus na proizvodnjo kamna 500
Bogata polja posebne surovine Kamen 10% bonus na proizvodnjo kamna 750
Posebna surovina Zlato zagotavlja 5% bonus na odstotek zlata pri določeno stopnjo davka 2 000
Bogata polja posebne surovine Zlato zagotavlja 10% bonus na odstotek zlata pri določeno stopnjo davka 3 000
Posebna surovina Diamanti 5% bonusa na količino diamantov, kupljenih z navadnimi paketi iz menija Premium 1 000
Bogata polja posebne surovine Diamanti 10% bonusa na količino diamantov, kupljenih z navadnimi paketi iz menija Premium 2 000
Posebna surovina Vino 5 dodatnih točk zadovoljstva v celotnem kraljestvu 1 000
Posebna surovina Dragulji 10 dodatnih točk zadovoljstva v celotnem kraljestvu 1 000
Posebna surovina Slonovina poveča najvišjo stopnjo zadovolstva za 5 v celotnem kraljestvu 3 000
Posebna surovina Svila poveča najvišjo stopnjo zadovolstva za 10 v celotnem kraljestvu 5 000
Posebna surovina Antični tempelj 5 bonus na moralo vojske 250
Posebna surovina Sveti antični tempelj 10 bonus na moralo vojske 500
Posebna surovina Podkev 5% bonus na Napad vseh Konjenikov 500
Posebna surovina Težka podkev 10% bonus na Napad vseh Konjenikov 500
Posebna surovina Tisa 5% bonus na lokostrelstvo 500
Bogata polja posebne surovine Tisa 10% bonus na lokostrelstvo 500
Posebna surovina Oglje 5% bonus na napad pehote (mečevalci in kopjaniki) 500
Bogata polja posebne surovine Oglje 10% bonus na napad pehote (mečevalci in kopjaniki) 500
Posebna surovina Granit 5% bonus na vzdržljivost trdnjave 500
Bogata polja posebne surovine Granit 10% bonus na vzdržljivost trdnjave 500
Posebna surovina Konoplja skrajša čas gradnje za 5% 500
Bogata polja posebne surovine Konoplja skrajša čas gradnje za 10% 500
Posebna surovina Papirus skrajša čas raziskave za 5% 500
Posebna surovina Pergament skrajša čas raziskave za 10% 1 000
Posebna surovina Riž 5% bonus na učinkovitost kmetij 500
Bogata polja posebne surovine Riž 10% bonus na učinkovitost kmetij 750
Posebna surovina Žito 5% bonus na učinkovitost kmetij 500
Bogata polja posebne surovine Žito 10% bonus na učinkovitost kmetij 750
Posebna surovina Začimbe zniža nastavljena provizija tržišča za 10% 5 000
Posebna surovina Konji 5% krajši čas potovanja vojske na misiji 500
Posebna surovina Težki konji 10% krajši čas potovanja vojske na misiji 1 000
Posebna surovina Volna 5% nižji stroški vzdrževanja vojske 500
Bogata polja posebne surovine Volna 10% nižji stroški vzdrževanja vojske 1 000
Posebna surovina Bombaž 5% nižji stroški vzdrževanja vojske 500
Bogata polja posebne surovine Bombaž 10% nižji stroški vzdrževanja vojske 1 000
Posebna surovina Marmor Skrajša čas gradnje Templja v dvorci alianse za 5% na stopnjo 3 000
Bogata polja posebne surovine Marmor Skrajša čas gradnje Templja v dvorci alianse za 10% na stopnjo 5 000
Posebna surovina Kava 5% bonus na trgovinske vire 1 000
Bogata polja posebne surovine Kava 10% bonus na trgovinske vire 2 000
Posebna surovina Zemljevidi poveča za 15% oddaljenost med cesarstvom in mesti, kjer igralec lahko ustanovi vojaške baze ter osvoji kolonije. 500
Posebna surovina Podrobni zemljevidi poveča za 30% oddaljenost med cesarstvom in mesti, kjer igralec lahko ustanovi vojaške baze ter osvoji kolonije. 1 000
Posebna surovina Antične ruševine 5% bonus na vsebino skrinje 1 000
Posebna surovina Srebro 10% bonus na generirane točke guvernerske veščine 2 000
Bogata polja posebne surovine Srebro 15% bonus na generirane točke guvernerske veščine 3 000
Posebna surovina Bron 10% bonus na generirane točke generalske veščine 1 000
Bogata polja posebne surovine Bron 15% bonus na generirane točke generalske veščine 2 000
Posebna surovina Ekstrakt poveča možnost preživetja vašega generala za 5%
poveča možnost smrti sovražnikovega generala za 5%
1 000
Posebna surovina Eliksir poveča možnost preživetja vašega generala za 10%
poveča možnost smrti sovražnikovega generala za 10%
2 000
Posebna surovina Glina 5% bonus na kapaciteto hiš 500
Bogata polja posebne surovine Glina 10% bonus na kapaciteto hiš 1 000

Barbarski tabori

Nevtralne postesti, nameščene na zemljevidu sveta, ki razpolagajo s svojo lastno vojsko. Lahko jih vohunite in napadete v bitki na polju, ampak ne morete jih priključiti. Po uspešni bitki na polju proti Barbarskem taboru, tabor izgone iz zemljevidu sveta in zmagovalec dobi posebno nagrado.

 • Namestitev

  Barbarski tabori so nameščeni na zemljevidu Sveta na naključni izbor in zasedajo nevtralne terene v bližini Posebne surovine. Z izjemo 1 tabora za vsako Posebno območjo, ostali tabori se nahajajo vedno zunaj igralčevih posebnih območij. Nova generacija taborov se prijavlja odvisno od hitrosti sveta in v določenih časih. Celotno število Barbarskih taborov ne presega 2000. Generiranje novih taborov se začne 0.70833333333333ega dne po nastanku sveta. Na vsakem kvadrantu (100x100 točk) je nameščeno 5 Barbarskih taborov. Po porazu in izginitvi ene ali več nomadskih posesti, sistem generira nove, tako da se število 5 obnavlja. Potem so posesti ponovno nameščeni na naključni izbor, pri tem zasedanje prejšnjih namestitev ni obvezno.

  Opomba: Dva Barbarska tabora lahko delita splošno mejo ali sta lahko sosedna igralčeve gospostve.

 • Barbarski tabori: vrste

  Vojska, razporejena v posesti, določa vrsto posesti. Vojaške raziskave in enote v obrambi so lahko oborožene, težko oborožene ali elitne. Njihova stopnja je odvisna od etape razvoja sezone (število poteklih tednov) v trenutku nastanka gospostva. Obstaja 15 različnih stopenj Barbarskih taborov.

 • Vohunjenje in napad

  Lahko vohunite in napadete barbarske tabore samo preko Zemljevidu sveta ali preko iskalnika na levi strani glavnega zaslona. Ne morete jih najti preko Kontrolnega centra.

  • Vohunjenje

   Vohunsko poročilo vsebuje informacije o vojski in nagradi, ki jo lahko dobite po uničenju gospostva.

  • Napad

   Edini možni napad proti Barbarskemu taboru je Bitka na polju. Trajanje misije se računa na podlagi formule za premikanje vojske po svetovnem zemljevidu: hitrost vojske je vedno enaka hitrosti najpočasnejšim enotam. Možnost hitrega prihoda ni na voljo. Po uspešni Bitki na polju, zmagovalec dobi svojo nagrado in Barbarski tabor izgine iz Zemljevidu sveta.

   * Vsak barbarski tabor, ki ga igralec premaga, bo povečal velikost vojske naslednjega napadenega barbarskega tabora za določen odstotek. Povečanje je specifično za napadajočega igralca in ne bo vplivalo na vojsko, ki jo bodo drugi igralci videli v taborišču. Vsak dan se modifikator rasti barbarske vojske ponastavi in vojska ​​ponovno pridobi osnovno velikost.

 • Nagrade

  Po uničenju Barbarskega taborj, napadalec dobi nagrado. Vrednost nagrade je odvisna od stopnje razvoja tabora - višja stopnja, večja nagrada. Nagrade so lahko surovine ali - pri zmagi nad plemeno Trgovca suženj - osvobojeno prebivalstvo.

  Opomba: nesprejete nagrade iz Barbarskih taborov v Zakladnici izginijo na koncu sezone!

  • Osnovne

   Vsak Barbarski tabor prinaša osnovno nagrado. Nagrada lahko vključuje:

   • Osvobojeno prebivalstvo - nagrada za zmago nad Barbarskim taborom Trgovcev s sužnji. Prikaže se v Zakladnici in je vam takoj na razpolago, ampak lahko ga dostopate tudi kasneje.
    Ko se boste odločili dobiti Osvobojeno prebivalstvo, to se bo pridružilo Mestnim prebivalstvom izbrane posesti.
   • Surovine - zaslužite količine iz štirih surovin (les, železo, kamen ali zlato). Enote odnesejo surovine v provinco, iz katere se je misija začela.

Napadi iz barbarskih taborov

Vsak barbarski tabor ima možnost pošiljati napade iz največ 70 imperskih milj razdalje. Isto velja za mestne barbarske tabore, ki se nahajajo v posebvnem območju igralca. Vsak barbarski tabor bo pošiljal napade, dokler ne bo uničen. Njegovo uničenje ne vpliva na izvedbo napadov, ki so bile že poslane. Barbarski tabor določene stopnje lahko napade samo posesti igralcev v določenem območju ekonomskih točk:

 • Barbarski tabori glede igralčevih točk:

  Stopnja From (points) To (points)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Vrste napadov so odvisne od tipa barbarskega tabora kot sledi:
  • mestni barbari vedno pošiljajo napade z namenom obleganja trdnjave
  • zavojevalci vedno pošiljajo napade z namenom obleganja trdnjave
  • uničevalci vedno pošiljajo napade z namenom obleganja trdnjave in ropanja v razmerju 50:50
  • napadi trgovcev s sužnji so vedno z namenom ropanja*

   * Če provinca je bila že oropana, napad se bo odvil na bojnem polju
 • Cilji barbarskih taborov

  Možne cilje so lahko samo priključene province (vklj. Prestolnica) in kolonije, čigave stopnje barbarske grožnje so nad določenim limitom. Barbari ne morejo napadati vojaških baz in trgovskih postojank, niti vazalov. Čas potovanja pred udarom je med 55 in 60 minutami, naključno določen. Napadi so vidni od trenutka pošiljanja. Sestava napadalčeve barbarske vojske je odvisna od tipa vojske, ki je nameščena v taboru. V primeru obleganja trdnjave, bitke se udeležijo tudi naprave za obleganje. Osnovna morala barbarske vojske med potekom napada z namenom ropanja je 100, če namen je obleganje trdnjave – 120. Vsak tabor ima svojega lastnega generala, torej vodja vsakega napada je general. Generalske veščine bodo vplivali na bitko in so vidne na zaslonu misij. Mestni barbari nikoli nimajo za vodje generala. Število napadov, poslanih iz samo enega tabora, ni omejeno in ne vpliva na vrsto in sestavo barbarske vojske. Barbarski napadi ne zaklenjajo Premium storitev.

 • Naraščanje barbarske grožnje v posestih igralca

  Če je barbarski tabor nameščen v območju 70 imperskih milj, stopnja barbarske grožnje določa verjetnost napada na posest. Nevarnost se nabira ločeno za vsako posest glede natančne logike.

  Stopnja barbarske grožnje narašča na tri načine:
  • s potekom časa - vsako uro grožnja narašča z določenim odstotkom
  • ko se začne izgradnja vseeno kakšne zgradbe
  • ko se začne vojaška misija (razen strateškega umika)
  Po usmeritvijo napada na igralčevo posest, stopnja barbarske grožnje se ponastavi in v vseh ostalih posestih se zniža z nekakšnim odstotkom.
 • Moč barbarskih napadov

  The strength of barbarian attacks is defined by the number of barbarian camps a player has attacked successfully at the last 24 hours. The more attacks a player has made, the bigger strength the barbarian attacks will have against him. If a player has no successful attacks against a barbarian camp in the last 24 hours, he will be attacked by an army, consisting of 50% of the number of units at the attacking camp. With every successful attack of a player against a barbarian camp, the strength of the barbarian attack increases by 10%. Example: a player is attacked by a barbarian camp whose army consists of 1000 light cavalry. If the player has no attacks against a barbarian camp in the last 24 hours, he will be attacked with 50% of that army which is 500 light cavalry. If the player has 10 successful attacks against a barbarian camp in the last 24 hours, he will be attacked with 150% of that army which is 1500 light cavalry.
  The number of attacks that each player can send to barbarian camps is limited to 30 attacks per day, which also implies that the maximum expected strength of the barbarian attack that can be reached is 350%.


Barbаrian camps’ technologies

Barbarian camps have their own military technologies to make them more competitive in battle against players. These military technologies are utilised both in attack and defence.

 • Barbarian camps technologies by level:

  Stopnja Lokostrelstvo Mečevalstvo Oklep Konjeništvo Vojaška medicina Protivohunska obramba
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Rast

Priključene province

Največje možno število provinc, ki jih igralec lahko priključi je 20 (prestolnica + 19 dodatnih). Za priključitev določenega terena (neodvisno mesto, neodvisni teren ali teren s posebnimi surovinami) in njegovo spreminjanje v provinco je potrebno imeti prosto stopnjo centralizacije. Priključitev lahko izvršite preko zemljevida sveta po mirni poti ali s silo:

 • Priključitev neodvisnega mesta
  • po mirni poti: potrebno je plačati vrednost vseh zgradb v posesti, pomnoženo x 1,5. Če poteka priključitev po mirni poti se stopnj ne spremenijo.
  • nasilno: potrebno je poslati svojo vojsko na napad trdnjave. Po zmagi teren postane del kraljestva, vendar vse zgradbе izgubijo eno stopnjo. Če je v neodvisnem mestu stopnja trdnjave 1 in so rudniki na stopnji 10, bodo te zgradbe ostale na stopnji 1 in 10. Vojska v neodvisnem mestu se bori z minimalnimi stopnjami raziskav, ki so potrebne za vrsto vojaških enot v njem.

  Po priključitvi neodvisnega mesta, zasede nova provinca 4 točke.

 • Priključitev prostega terena: to se lahko zgodi samo po mirni poti, s pošiljanjem 1000 veščanov na misijo za namestitev. Po priključitvi boste v posestvu imeli:
  • Mestna hiša
  • 1va stopnja Transportne postaje
  • 1va stopnja Hiš
  • Tempelj
 • Posebnosti:
  • Učinkovitost

   Vsaka naslednja priključena provinca proizvaja ob 10% manj surovin v primerjavi s prejšnjo.

  • Zadovoljstvo

   Osnovni limit zadovoljstva v vseh priključenih provincah je 100, v prestolnici je + 20 bonus na osnovni limit.

  • Transport surovin

   Izvrši se preko Transportne postaje. Ena provinca se širi na 2x2 točkah. Prevoz med vašimi lastnimi provincami traja 0.625 minut na točko, tj. 1.25minute med sosednimi provincami, 5 minute med provincami s tretjo provincijo v sredini, 7.5minut med provincami z dvemi provincami med seboj in tn.

  • Cesarska cesta

   Infrastruktura, ki poveže prikjučene province. Vsaka naslednja stopnja infrastrukture skrajša čas na prevoz surovin za 5%, tudi poveča prihodek trgovskih razmerij med provincami za 10%.

  • Potovanje vojske

   Potovanje vojske med provincami sledi pravilom in mehaniki prevoza. Čas potovanja vojske na province z namenom napada je vedno eni in isti, ne glede na začetne točke in cilja potovanja (provinca ali kolonija). Ta čas je enak časa potovanja med prestolnico napadalca in prestolnico branilca.

  • Veščine guvernerja

   Razen posebnih bonusov od terenov ali od neodvisnega mesta, pretvorjenega v vazala ali kolonijo, obstajata tudi druga dva bonusa, ki povečajo za 50% dve guvernerski veščini. Sistem bo naključno izbral dve veščini med vsemi možnimi, tako da bo uporabnih od njih začel rejemati bonuse. Priključena provinca lahko guvernerjevim bonusom koristi samo v primeru, da je v njej imenovan Veličasten človek. Če igralec še vedno ni izbral veščin guvernerja, sistem bo to naredil samodejno. Priključena provinca lahko dobi določene bonuse samo v primeru, če je v njej razvrščen guverner z veščinama. Če v provinci ni guvernerja z določenima veščinama ali sploh ni imenovanega guvernerja, provinca ne bo dobila bonusov. To pomeni, da so province pasivne, dokler ne izpolnite pogoje.

Vazali

Zavzema 1 točko na zemljevidu sveta. Največje število provinc, ki jih igralec lahko spremeni v vazala je 11. Če želite teren spremeniti v vazala, morate imeti stopnjo centralizacije in logistike vazala.

 • Sprememba v vazala

  Lahko spremenite teren v vazala kot pošljete enote na misijo z namenom napad na Trdnjavo. To pomeni, da v vazala lahko spremenite le neodvisna mesta. Vazal lahko meji na tujo cesarstvo ali na drugo posest (posebno območje, province izven mej posebnega območja, kolonija, vojaška ali trgovska postojanka). Vazal ne more biti soseden drugega vazala ali neodvisnega mesta - razdalja med njimi mora biti najmanj 1 točko.

 • Posebnosti vazalov
  • Prebivalstvo: po spremembi v vazala rast prebivalstva se ustavlja, dokler ga ne priključite kot provinco. Število prebivalstva je vnaprej določeno glede parametrov neodvisnega mesta.
  • Vojska: ni spremembe števila vojaških enot po priključitvi. Število enot je vnaprej določeno glede parametrov neodvisnega mesta.
  • Dohodek
   • Prihodek trgovine: odvisen je na stopnjo zgrajenih trgovskih poti. Zlato je shranjeno v zakladnici prestolnice.
   • Davčni dobiček iz vazala: vnaprej določen glede parametrov neodvisnega mesta. Zlato, pridobito na ta način, mora biti ročno preneseno v prestolnico.
  • Ozemlja vazalov so podvržene priključitvi, osvobajanja in osvajanja drugih igralcev.
   • Priključitev vazala: omogočena je samo v primeru, če teren ima skupno mejo s priključeno provinco ali s prestolnico. Priključitev lahko izvršite po mirni poti ali s silo, na isti način kot priključitev neodvisnega mesta.

    Beležka: Ne glede na način priključitve (s silo ali po mirni poti), igralčeve ekonomske točke se povečajo s točkami neodvisnega mesta.

    Po uspešni priključitvi vazala s silo, vse zgradbe izgubijo eno stopnjo, razen:
    - Hiše - shranijo stopnjo, ki je v šabloni neodvisnega mesta
    - Trdnjava - če je bila del šablone neodvisnega mesta, shranja stopnjo 1

   • Osvobajanje vazala: vazala lahko kadarkoli osvobodite. Ozemlje se spremeni nazaj v neodvisno mesto in izgubili boste dohodek. Izginijo tudi surovine, seštete v obdobju vazala. Neodvisno mesto začne proizvajati surovine od 0. Igralec lahko izgubi vazala, če upravitelji igre račun blokirajo za več kot 7 dni ali je v načinu počitnic več kot 16 dni pri realni hitrosti x4 in več kot 7 dni pri realni hitrosti x10.
   • Osvajanje vazala: ozemlje vazala ni podvržno ropanju sovražnikov, ampak je podvržno osvajanja, če je nameščeno zunaj vašega posebnega področja. Ostali igralci lahko vdrejo notri in lahko napadejo vojsko v Trdnjavi. Po uspešnem napadu na Trdnjavo, vazal je že lastnost napadalca.
   • Plačan dvig stopnje vazalov

    Vsakič, ko si želite zvišati stopnjo vazala, lahko s surovinami plačate razliko med cenami zgradb sedanje stopnje in naslednje stopnje. Upoštevajte, da zvišanje stopnje vazala poveča količino njegove vojske. Plačan dvig stopnje ni na voljo med potekom blokirnega napada ali če je na vazal poslan napad.

Kolonije

Zavzema 4 točke na svetovnem zemljevidu in ne more biti postavljena na posebnem območju. Velikost kolonije je odvisna od število njenega prebivalstva. Če želite postaviti kolonijo je potrebno imeti prosto stopnjo Kolonializma in najmanj 1vo stopnjo Kolonijalne logistike. Kolonijo lahko postavite na neodvisnih nevtralnih ozemljih, ozemljih s posebimi surovinami ali bonusi. Lahko jo namestite v bližini druge kolonije, vazala, trgovske postojanke ali vojaške baze drugega igralca. Če vazal in kolonija dveh igralcev imata skupno mejo, lastnik vazala lahko osvoji kolonijo samo v primeru če uniči kolonijo drugega igralca. Ne morete kolonizirati ozemlje, ki meji na priključeno provinco drugega igralca.

 • Kolonizacija

  izvršena samo po mirni poti. Da bi kolonizirali ozemlje je potrebno poslati 50 000 vaščanov, tudi surovine iz že priključene province ali druge kolonije s posebno surovino (s ali brez posebnega bonusa). Gradnja traja 2:24 ur, potem so na razpolagi naslednje zgradbe: Kmetije - stopnja 8, Mestni trg - stopnja 1, Transportna postaja - stopnja 1, Trgovska pot - stopnja 1, Hiše - stopnja 7, Trdnjava - stopnja 4. Cena postavitve je enaka vsote vseh zgradb pri stopnjo raziskave Arhitekturo 0.

  • Kolonizacija ozemlja - če se ozemlje širi na različnih terenih, igralec mora izbrati ta, ki ponuja najboljustrezne bonus in modifikator (v primeru, da je bonus več kot en). Koloniji sta zagotavljena dva pomembna bonusa: 50% povečave dveh guvernerskih veščin.
  • Kolonizacija ozemlja s posebno surovino - izvrši se na isti način, kot kolonizacija prostega ozemlja. Razlika je v tem, dа kljub bonusov na guvernerski veščini in bonus ter modifikator zaradi vrste ozemlja, dobili boste tudi bonus na posebno surovino, ki vpliva na celotno cesarstvo. Ostali igralci lahko napadejo kolonijo s posebno surovino, ne glede omejitvi ekonomskih točk, tj. ni kazni na čast, moralo in moč napada.
 • Značilnosti kolonij

  Stanje kolonij je isto kot stanje priključenih provinc - lahko gradite zgradbe, uriti vojsko in prevažati surovine.

  • Uničenje kolonije
  • Z napadom sovražnika - Kolonija je uničena, ko v njej ni več trdnjave. Vsak napad zniža stopnjo trdnjave za 1 stopnjo.
   Ko stopnja trdnjave v koloniji doseže stopnjo 0, kolonija samodejno izgine z zemljevida sveta. 50% prebivalstva in 90% vojske se vrne v provinco, iz katere je bila postavljena kolonija. V primeru, da vojska potuje proti koloniji, se samodejno začne vračati. Če je kolonija uničena, ko iz nje poslana misija še traja, se ta vojska začne vračati v prestolnico in čas potovanja ostane nespremenjen, tj. vrnitev v prestolnico bo trajala istočasno kot vrnitev v kolonijo.
   Vsaka izgubljena bitka v koloniji pomeni, da se bo vojska, ki je ostala v garniziji, samodejno prestavila na polje. Za napade na kolonije, postavljene na poljih, bogatih s posebnimi surovinami, ni omejitev z ekonomskimi točkami, zato igralec, ki pošlje napad, ne izgubi točk časti, vojska ne izgubi morale in nima kazni za napad.

  • Po izboru lastnika - lahko uničite kolonijo če izberete opcijo "Uniči kolonijo". Po uničenju se 50% prebivalstva vrne v provinco ali kolonijo, iz katere je bila postavljena kolonija. Izgubili boste proizvedene surovine in vse ekonomske točke, ki ste jih pridobili s postavitvijo in razvojem kolonije. Ni možno uničiti kolonijo po lastnem izboru, če so v nje razpoložene vojaške enote ali pa če imate vojsko na poti iz/k koloniji.
  • Samodejno uničenje - igralec lahko izgubi svojo kolonijo, če je zaklenjen s strani administratorjev igre za več kot 7 dni ali pa je bil v režimu Počitnice za več kot 16 dni v svetu s hitrostjo x4 in več kot 7 dni v svetu s hitrostjo x10. Polovica prebivalstva in 90% vojske se vrnijo nazaj v provinco/kolonijo, iz katere je bila ustanovljena. Lastnik izgubi ekonomske točke iz surovin. Preostale surovine se tudi prenesejo v prestolnico. Če je kolonijo uničil sistem, ni izguba zadovoljstva.

   Opomba: samodejno uničljive kolonije so le te, ki so postavljene na ozemlju s posebno surovino.

  • Neuničljive kolonije

   Če imate zgrajeno 8-mo stopnjo Trdnjave in vam uspe obdržati kolonijo za več kot 3 tednov, kolonija lahko postane neuničljiva. Po koncu tega obdobja, stanje kolonije postane isto kot stanje priključenih provinc. Skupna meja z ostalimi provincami ni obvezna. Če obstaja Trgovska pot, ta se bo spremenila v Cesarsko pot, če je kolonija sosednja drugi provinci. Trdnjava kolonije ne izgublja stopenj v primeru, če je uničena. Branilec jo lahko ponovno zgradi za določeno ceno v protivrednosti surovin.

   Opomba: lastnik neuničljivih kolonij jih vedno lahko razruši.

  • Zadovoljstvo

   Obračunava se na isti način kot v priključenih provincah, ampak dodan je modifikator na razdaljo - bolj je kolonija oddaljena, večji je negativni učinek modifikatorja. Formula je naslednja: 0,00025 * razdalja * razdalja - 0,23 * razdalja -13

   Primer: Igralec je lastnik kolonije v razdalji 5 točk od prestolnice. Modifikator zadovoljstva zaradi razdalje bo naslednji:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Če je razdalja dalje kot 400, izguba bo vedno -65.

   Limit zadovoljstva je 100. Zadovoljstvo je možno povečati z 10 točkami s kolonizacijo ozemlja s posebno surovino Svila. Ko zadovolstvo pade pod 50, obstaja možnost za nemire, ki narašča za 2 %, ki vodijo do neplačevanja davkov do ponovnega povečanja zadovoljstva. Če zadovoljstvo pade pod 20, se z vsakim nadaljnjim procentom upada, za 2% poveča možnost nedostopnosti do kolonije za 24 ur, dokler se zadovoljstvo ne zviša. V tem obdobju je veljavna samo ureditev festivalov

  • Učinkovitost

   Prva osnovna kolonija proizvaja z 90% učinkom. Proizvodnja vsake naslednje kolonije se zniža za 10%. K učinku proizvojdnje je dodana tudi polovica vrednosti kazni zaradi razdalje. Raziskava Kolonialne birokracije poveča učinek s 5%, ampak nikoli ne preseže 100%. Brez raziskanih stopenj Kolonialna birokracija, osnovna učinkovitost 10te kolonije bo 0 in učinkovitost vsake naslednje ustanovljene kolonije se zniža za 10% in ta koeficijent je negativni.

   Primer: Če ima igralec kazen zaradi oddaljenosti -14 točk zadovoljstva na prvo kolonijo C1, bo učinkovitost preračunana na sledeči način: 100% - 10% -14/2 = 83% (brez učinka birokracije kolonije). Če je raziskana stopnja birokracije kolonije, se bo učinek povečal za 5% - torej bo 88%.

  • Kolonialni davčni sistem

   Kolonije imajo isti model obdavčanja kot priključene province.

  • Transport surovin

   Izvrši se preko menija Transportne postaje in sledi sestavom priključenih provinc.

   • Trgovska pot - zgradba, ki jo lahko izgradite v kolonijah ali v trgovskih postojankah. Ima isti namen kot cesarske ceste med priključenimi provincami in skrajša s 5 % čas prevoza surovin k prestolnici. Vsaka naslednja stopnja si prisvaja 10% trgovinskega potenciala na podlagi posesti z manjšim delom prebivalstva.
  • Potovanje vojske

   Čas potovanja med provincami i kolonijami je podoben času potovanja med priključenimi provincami - preko najkrajše poti.

Trgovska postojanka

Zavzema 1 točko na svetovnem zemljevidu in lahko jo ustanovite samo na ozemlju s posebni surovini, ki se nahaja zunaj posebnega območja. Lahko jo namestite do druge kolonije, vazala ali trgovske postojanke drugega igralca. Ne more mejiti na cesarstvu drugega igralca (prestolnica in priključene province). Bonus posebne surovine vpliva na celotno kraljestvo. Kolonija zagotavlja tudi dopolnilno zlato iz trgovinskega potenciala po gradnji trgovinske poti. Glede na to, da se kolonija širi na samo eni točki, zagotavlja ali enovrstni bonus, ali modifikator.

 • Postavitev trgovske postojanke

  Preden ustanovite trgovsko postojanko, morate raziskati stopnje Gospodarska zbornica in Trgovinska logistika. Vsaka raziskana stopnja Gospodarske zbornice odklenja možnost graditvi ene trgovske postojanke. Prva stopnja Trgovinske logistike podaljša razdaljo med cesarstvom in trgovske postojanke s 5 točk. Vsaka naslednja stopenj je z 8% manj učinkovita kot prejšnja. Cena izgradnje trgovske postojanke je enaka vsote vseh zgradb stopnje Arhitektura 0.

  • Trdnjava - stopnja 3
  • Trgovska pot - stopnja 1
  • Transportna postaja - stopnja 1

   Lahko jo ustanovite, če izberete ustrezno iz padajočega menija na svetovnem zemljevidu. Hitrost misije je enaka hitrosti transportnih vozov. Čas gradnje je 1.5 in v tem času so napadi prepovedani. Postavitev trgovske postojanke zagotavlja enkraten bonus +10 točk Zadovoljstva v celotnem cesarstvu.

   • Značilnosti trgovske postojanke
    • Zgradbe

     Zgradbe, ki so predstavljene v Mestni hiši in jih lahko nadgrajate, so Trgovska postojanke in Transportna postaja. Trdnjavo ne morete nadgrajati, njena najvišja stopnja je 3. V jezičku Vojska se pojavlja gumb, namenjen na popravilo Trdnjave po napadu sovražnika. Stolpe 1 in Dodatnego obzidje tudi lahko popravljate.

   • Prevoz surovin

    Izvrši se preko menija Transportne postaje in sledi sestavom priključenih provinc.

    • Trgovska pot - zgradba, ki jo lahko izgradite v kolonijah ali v trgovskih postojankah. Ima isti namen kot cesarske ceste med priključenimi provincami in skrajša s 5 % čas prevoza surovin k prestolnici. Vsaka naslednja stopnja si prisvaja 10% trgovinskega potenciala na podlagi posesti z manjšim delom prebivalstva.
   • Vojska in obramba

    Ni možno razvrstiti vojsko na Trgovsko postojanko. V primeru napada, obramba je odvisna od trdnjave in stolpov. Lahko dodatno zaščitite posest, če ustanovite vojaško bazo v bližini. Na ta način napadalec bo prisiljen uničiti vojaško bazo, preden napade trgovsko postojanko.

   • Trgovinski viri

    V trgovski postojanki ni prebivalstva. Trgovinski viri so določeni glede na posebno surovino, na kateri leži postojanka. Za več informacije glede trgovinskega vira in potencijala, prosim obiščite Zemljevid sveta => Vrsta ozemlja=> Posebne surovine.
    Trgovinski vir je pojmovna mera, ki zagotavlja posesti možnost dobiti več zlata v zakladnici cesarstva. Količina dodatnega zlata se izračuna glede na odnos med trgovinskim virom tregovske postojanke in trgovinskem virom prestolnice. Izračunano je število vaščanov manj naseljenih posesti (tj. posesti z najnižjim potencialom). Vsaka naslednja stopnja trgovske poti zagotavlja 10% več potenciala iz posesti z manj prebivalstva.

   • Uničenje

    Trgovske postojanke lahko uničite vi ali sovražnikov napad.

    • V primeru sovražnikovega napada

     Uspešen napad na trdnjavo, nameščeno v trgovski postojanki, odvzame eno stopnjo trdnjave. Posest je uničena, ko trdnjava doseže stopnjo 0 in s tem igralec izgubi surovine in ekonomske točke, pridobite zaradi postavitvi in razvoja posesti. Igralec tudi izgubi provizijio, pridobito iz stopenj Trgovske poti in bonus iz posebne surovine. Zadovoljstvo celotnega cesarstva se zniža s 5.
     Кolonijo s posebno surovino lahko napadete, ne glede na omejitvijo ekonomških točk, tj. ni kazeni, ki odvzame čast, morale in moči napada.

    • Na lastno željo

     Opcija se nahaja v padajočem meniju, ki se vam prikaže po izbiru posest na sevtovnem zemljevidu. Po uničenju igralec izgubi surovine in ekonomske točke, pridobite zaradi postavitvi in razvoja posesti, tudi provizijio, pridobito iz stopenj Trgovske poti in bonus iz posebne surovine.

    • Samodejno uničenje

     Obstaja možnost samodejnega izguba Trgovske postojanke. To se lahko zgodi v naslednjih primerih:

     • Vaš račun je v režimu Počitnice več kot 16 dni v svetu s hitrostjo x4 in več kot 7 dni v svetu s hitrostjo x10.
     • Vaš račun je zaklenjen s strani administratorja več kot 7 dni.

     Po uničenju igralec izgubi bonus iz posebne surovine in ekonomske točke, pridobite zaradi postavitvi in razvoja posesti. Preostale surovine se prenesejo v prestolnico.

Vojaška baza

Zasede 1 točko svetovnega zemljevida in jo lahko postavite kjerkoli, razen v neodvisnem mestu ali ozemlju s posebno surovino. Namenjena je na zaščito trgovske postojanke, ker v njej je nemogoče razvrstiti vojsko. Zaradi tega je potrebno prilepiti vojaško bazo do trgovske postojanke. Da bi uničili trgovsko postojanko je nujno prvič uničiti vojaško bazo. Vojaške baze lahko tudi zgradite v bližini drugih posesti, ampak branijo lahko samo trgovsko postojanko.

 • Postavitev vojaške baze

  Potrebno je raziskati Centralizacijo stopnja 5 in najmanj 1 stopnja raziskave Urad za vojaško posredovanje ter Vojaška logistika. Vsaka naslednja stopnja Urada za vojaško posredovanje vam zagotavlja postavitev še ene vojaške baze. Prva stopnja vojaške logistike podaljša razdaljo med cesarstvom in mestom, kjer lahko ustanovite trgovsko postojanko za 5 točk. Cena izgradnje je enaka vsote vseh zgradb stopnje Arhitektura 0.

  • Stopnja Trdnjave 4
  • Transportna postaja stopnja 1
  • Vojaški tabor stopnja 1

   Vsaka stopnja vojaškega tabora zagotavlja razvrstitev 120 000 vojakov na polju.

  Postavi se tako, da kliknete na izbrano ozemlje na zemljevidu sveta. Če ozemlje zagotavlja vojaški bonus ali bonus modifikatorja, na posest vpliva le ta vrsta bonusa, tako da ekonomski bonusi na posest nimajo vpliva. Čas gradnje je 1.5 in med tem časom so napadi na posest onemogočeni. Čas misije za postavitev posesti je enaka hitrosti transportnih vozov.

 • Posebnosti vojaške baze
  • Zgradbe

   Ko je gradnja posesti končana, se na njej nahaja prednastavljena stopnja trdnjave, transportnih postaj in vojaških baz, ki jih lahko nadgradite. V vojaškem izborniku se nahajajo vsi obrambni objekti, ki jih lahko zgradite. Ta vključuje tudi branike - specialne objekte, ki so dostopni samo na posesti. Vsaka stopnja poveča obrambo na polju za 2%. V vojaški bazi ni prebivalstva, ni proizvodnje in ni učinkovitosti, ki bi vplivala na gospodarski razvoj.

  • Prevoz

   Izvrši se preko menija Transportne postaje in sledi sestavom priključenih provinc.

  • Vojska in potovanja vojske

   Število vojaških enot, ki jih lahko postavite v vojaški tabor je omejeno in odvisno od stopnje le-tega. Čas premeščanja vojske v/iz vojaške baze je določen: 90. Premeščanje se ne more izvršiti hitro s pomočjo diamantov. Če je v vojaškem taboru doseženo najvišje število vojaških enot , se vojaške enote, ki so na poti, ne bodo premestile, ampak se bodo vrnile na mesto, od koder so bile poslane. Če v vojaškem taboru ni prostora za vse poslane vojaške enote, je pa prostora samo za nekaj vojaških enot, ki so na poti proti njej, jih vojaški tabor sprejme do najvišjega možnega števila, ostale enote pa se vrnejo na mesto pošiljanja. Če je v trenutku, ko vojska prispe, vojaški tabor uničen, se bo vojska prav tako vrnila na mesto pošiljanja. Stroški vzdrževanja vojske na polju v vojaški bazi so x1,2.

  • Obramba

   V Kontrolnem centru je na razpolagi možnost na umik branilčeve vojske. Če igralec se odloči za uporabo te opcije, vojska se ne bo bojevala. Opcija je na voljo edino v Vojaški bazi.

  • Uničenje
   • V primeru sovražnikovega napada

    Uspešen napad na trdnjavo vojaške baze odvzame eno stopnjo Trdnjave. Posest je uničena, ko trdnjava doseže stopnjo 0 in s tem igralec izgubi surovine in ekonomske točke, pridobite zaradi postavitvi in razvoja posesti. Če po uničenju preostane vojska, igralec izgubi 10% preživelih enot. Ostale enote se vrnijo v posesti, iz katere je bila ustanovljena vojaška baza.
    Če bo ta posest tudi uničena, bo vojska krenila v prestolnico. Če je vojaška baza uničena, ko iz nje poslana misija še traja, se ta vojska začne vračati v prestolnico in čas potovanja ostane nespremenjen, tj. vrnitev v prestolnico bo trajala istočasno kot vrnitev v vojaško bazo.


    Vojaška baza, ki ščiti trgovsko postojanko, je lahko napadena ne glede omejitvi ekonomskih točk, tj. ni kazni na čast, moralo in moč napada.

   • Na lastno željo

    Opcija se nahaja v padajočem meniju, ki se vam prikaže po izbiru posest na sevtovnem zemljevidu. Vojaško bazo ni možno uničiti, če je notri razporejena vojska ali poteka vojaška/vohunska misija. Pri obstoječo vojsko v vojaški bazi ali enote, poslane na vohunsko/vojaško misijo, je nemogoče uničiti vojaško bazo. Po uničenju igralec izgubi surovine in ekonomske točke, pridobite zaradi postavitvi in razvoja posesti.