Εδώ επεκτείνονται τα τεράστια εδάφη του Imperia Online. Όλα τα αντικείμενα (εδάφη, στα οποία ο Αυτοκράτορας μπορεί να ιδρύσει και να αναπτύσσει τις ιδιοκτησίες του) είναι τοποθετημένα πάνω σ’άυτά τα εδάφη. Το μέτρον για μια μονάδα εδάφους στον Παγκόσμιο χάρτη είναι ένα σημείο.

Αποκλειστική ζώνη

Ένας χώρος που καλύπτει 36 σημεία στον Παγκόσμιο χάρτη και αυτός ο χώρος είναι κρατημένος μόνο για τον ιδιοκτήτη του. Στο κέντρο της αποκλειστικής ζώνης βρίσκεται η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι περικυκλωμένη από 4 ελεύτερα εδάφη, που μπορούν να προσαρτηθούν ειρηνικά και 4 ανεξάρτητες πόλεις που μπορούν να είναι λεηλατημένες, προσαρτημένες ή να μετατραπούν σε υποτελείς. Τα σύνορα της αποκλειστικής ζώνης είναι ορατά για τους υπόλοιπους παίκτες. Όμως, οι ανεξάρτητες πόλεις δεν μπορούν να ιδωθούν από τους άλλους χρήστες - εμφανίζονται μόνο οι προσαρτημένες επαρχίες και οι υποτελείς πόλεις.

Προσοχή: η Αποκλειστική ζώνη είναι άθικτη για τον ιδιοκτήτη της, ενώ αυτός είναι ενεργός. Αν ο χρήστης δεν έχει μπει στο λογαριασμό του για περισσότερες από 7 ημέρες και έχει μόνο 1 επαρχία (πρωτεύουσα), η δική του Αποκλειστική ζώνη ή μέρη από αυτήν μπορούν να είναι κατακτημένα από άλλο χρήστη.

Πρωτεύουσα

Η πρώτη επαρχία της αυτοκρατορίας. Βρίσκεται στο κέντρο της αποκλειστικής ζώνης και πιάνει 4 σημεία. Βρίσκεται πάνω σε ουδέτερο έδαφος και φέρνει οικονομικά και στρατιωτικά μπόνους:

 • +100 000 προς τη χωρητικότητα των αγροκτημάτων
 • 10% προς την παραγωγή όλων των πόρων
 • +20 πόντους καθημερινή Ευτυχία
 • +20 πόντους προς το όριο της Ευτυχίας
 • 30% μπόνους προς τους πόντους ζημιάς του οχυρού
 • 20% προς τους πόντους ζημιάς του αμυντικού στρατού
 • +10 πόντους ηθικού σε υπεράσπιση

Ανεξάρτητη πόλη

Στην αποκλειστική ζώνη υπάρχουν 4 ανεξάρτητες πόλεις διαφόρων τύπων (μια από τον πρώτο τύπο, δύο από το δεύτερο τύπο και μια από το τρίτο τύπο). Μπορούν να είναι προσαρτημένες, να μετατραπούν σε υποτελείς ή να λεηλατούνται.

 • Πρώτος τύπος: αυτή η πόλη έχει κοινά Νοτιοδυτικά σύνορα με την πρωτεύουσα. Ο στρατός στο πεδίο αποτελείται από 20 ελαφρούς τοξότες και 20 ελαφρούς σπαθοφόρους. Δεν υπάρχει φρουρά.
 • Δεύτερος τύπος: η θέση τους στην αποκλειστική ζώνη και ο στρατός στο πεδίο και η φρουρά είναι παραγόμενοι τυχαία.
 • Τρίτος τύπος: η θέση τους στην αποκλειστική ζώνη και ο στρατός στο πεδίο και η φρουρά είναι παραγόμενοι τυχαία.

Μια Ανεξάρτητη πόλη καταλαμβάνει 1 σημείο από την Αποκλειστική ζώνη. Έχει λειτουργούσα οικονομία και παράγει πόρους και χρυσό, ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού και το επίπεδο του οχυρού, που έχει. Οι Ανεξάρτητες πόλεις στην Αποκλειστική ζώνη δεν έχουν οικονομικά μπόνους. Η μέγιστη ποσότητα ενός είδους πόρου που μπορεί να είναι συλλεγμένος είναι ίση στη χωρητικότητα του οχυρού, διαιρούμενη σε τέσσερα. Η Ανεξάρτητη πόλη μπορεί να είναι προσαρτημένη ειρηνικά ή με στρατιωτικά μέσα.

Ανεξάρτητο κενό έδαφος

Μπορεί να προσαρτάται ειρηνικά. Δεν υπάρχουν κτίρια, στρατός, ούτε οι χωρικοί. Τα εδάφη αυτά έχουν διαφορετικά μπόνους και καταλαμβάνουν έως 4 σημεία στο χάρτη.

Είδη εδαφών

Τα εδάφη τοποθετημένα στον Παγκόσμιο χάρτη διαιρούνται σε τρεις ομάδες - ανεξάρτητες πόλεις, ελαφρά εδάφη και εδάφη πάνω σε ειδικό πόρο.

Ανεξάρτητες πόλεις

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Πληθυσμός Επίπεδο Οχυρού Αγροκτήματα Σπίτια Ορυχεία Στρατώνες Ναός Κεντρική πλατεία Χωρητικότητα πόρων Φόρος Δρόμοι Tύπος μονάδων
Στρατιά en-Бр. на карта
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Ελαφρές 40 Αποκλειστική ζώνη
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Ελαφρές 100 Αποκλειστική ζώνη
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Ελαφρές 300 Αποκλειστική ζώνη
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Ελαφρές 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Βαριοί 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Βαριοί 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Βαριοί 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Βαριοί 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Του ελίτ 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Του ελίτ 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Του ελίτ 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Του ελίτ 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Του ελίτ 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Του ελίτ 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Του ελίτ 50 000 10

Ελαφρά εδάφη

Είναι επίσης τοποθετημένα και έξω από την Αποκλειστική ζώνη του παίκτη, όπου αυτός επίσης μπορεί να τα κατακτά.
Κάθε προσαρτημένο ή αποικισμένο έδαφος (εκτός από ουδέτερα εδάφη) φέρνει στην αυτοκρατορία διάφορα είδη μπόνους και τροποποιητών. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσθετο μπόνους προς τους τροποποιητές που περιγράφονται στον πίνακα.

Αγροκτήματα Ξυλεία Πέτρα Σίδηρος Οχυρό Ιππικό (τύπος: Μονάδα στρατού) Ελαφρός τοξότης Άμυνα
Ουδέτερη - - - - - - - -
Εύφορος 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Δάση 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
ΛΟΦΟΙ 10% 10% μόνο για τον υπερασπιστή 10%
Λόφοι με δάση -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Βουνά -20% 20% 20% 20% -20% 20% μόνο για τον υπερασπιστή 20%
Βουνά με δάση -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Εύφορος Δάση ΛΟΦΟΙ Λόφοι με δάση Βουνά Βουνά με δάση
από 10% μέχρι 20% προς το εμπορικό δυναμικό από 10% μέχρι 20% προς την παραγωγή ξύλου από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή ξύλου από 10% μέχρι 20% προς την παραγωγή ξύλου από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή σιδήρου από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή ξύλου
από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης τοξοτών από 10% μέχρι 20% προς το εμπορικό δυναμικό από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή σιδήρου από 10% μέχρι 20% προς το εμπορικό δυναμικό από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή πέτρας από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή σιδήρου
από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή πέτρας από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης τοξοτών από 5% μεχρι 10% προς την παραγωγή πέτρας
Από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης Ιππικού από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο κατασκευής πολιορκητικών μηχανών από 5% μεχρι 10% προς τα αγροκτήματα από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο κατασκευής πολιορκητικών μηχανών από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού
από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο κατασκευής πολιορκητικών μηχανών από 5% μεχρι 10% προς τα αγροκτήματα από 10% μέχρι 20% προς το εμπορικό δυναμικό από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000. από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000. από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000.
από 10% μέχρι 20% προς τα αγροκτήματα από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000. από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης τοξοτών από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας
από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000. από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης του Πεζικού από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας
από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας Από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο εκπαίδευσης Ιππικού - - -
από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας - από 10% μέχρι 20% προς τον χρόνο κατασκευής πολιορκητικών μηχανών - - -
- - από 10 000 μεχρι 40 000 προς την χωρητικότητα των αγροκτημάτων. Η αξία του μπόνους είναι πάντα διαιρετός αριθμός σε 1 000. - - -
- - από 5 μέχρι 10 προς το όριο της Ευτυχίας - - -
- - από 5 μέχρι 10 καθημερινό μπόνους Ευτυχίας - - -

Οι αξίες παράγονται τυχαία.

Τα ανεξάρτητα ελαφρά εδάφη μπορούν να πάρουν μέχρι 4 σημεία στον χάρτη, γιαυτό είναι πιθανό η πρόσφατα κατακτημένη επαρχία (αποικία) να ξαπλώνεται πάνω σε περισσότερα από ένα έδαφος με διάφορα μπόνους. Σε τέτοια περίπτωση, όταν πραγματοποιείται προσάρτηση, ο παίκτης πρέπει να επιλέξει το είδος του εδάφους και το μπόνους για την ιδιοκτησία του.

Ειδικοί πόροι

Αν έχετε ιδρύσει επαρχία, αποικία ή εμπορικό σημείο πάνω σε τέτοιο έδαφος, αυτοί θα δίνουν μπόνους σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Το μπόνους λαμβάνεται δεδομένου ότι η κατασκευή της οικοδομής σ’αυτό το έδαφος είναι τελειωμένη. Λαμβάνουν 1 σημείο στον Παγκόσμιο χάρτη και είναι τοποθετημένοι έξω από την Αποκλειστική ζώνη.

* Μπόνους του ίδιου τύπου ειδικού πόρου δεν μπορούν να συσσωρευθούν. Εάν υπάρχουν 2 μπόνους του ίδιου τύπου πόρου, μόνο ο μεγαλύτερος μπόνους λογαριάζεται. Τα μπόνους που είναι ίδια και είναι από δυο διαφορετικά εδάφη ειδικού πόρου, αυτά τα μπόνους συσσωρεύονται.

Παράδειγμα: Εάν έχετε 2 ιδιοκτησίες πάνω σ’ένα πλούσιο εύρημα χρυσού, θα έχετε 10% μπόνους προς το εισόδημα χρυσού. Εάν έχετε 1 αποικία πάνω σ’ένα πλούσιο εύρημα σιταριού και 1 αποικία πάνω σ’ένα πλούσιο εύρημα ρυζιού, θα έχετε 20% μπόνους προς το αποτέλεσμα των Αγροκτημάτων.

** Οι ειδικοί πόροι - ο Αρχαίος Ναός, ο Ιερός Αρχαίος ναός, το Πέταλο, το Βαρύ πέταλο, ο Τάξος, το Πλούσιο Εύρημα Τάξου, о Άνθρακας, το Πλούσιο Εύρημα Άνθρακα, τα Άλογα, τα Βαριά οπλισμένα Άλογα, το Μαλλί, το Πλούσιο Εύρημα Μαλλιού, το Βαμβάκι και το Πλούσιο εύρημα Βαμβακιού προσφέρουν διαφορετικά μπόνους για τους συμμαχικούς στρατούς, εάν ένα μέλος ιδρύσει μια ιδιοκτησία πάνω στους πόρους αυτούς. Ο ειδικός πόρος "Γρανίτης" δίνει μπόνους στα οχυρά που βρίσκονται μέσα σε συμμαχικές ιδιοκτησίες, εάν ένα μέλος ιδρύσει μια ιδιοκτησία πάνω στον Γρανίτη.

Όνομα Αποτέλεσμα Εμπορικό δυναμικό
Ειδικός πόρος ”Ξυλεία” 5% μπόνους προς την παραγωγή ξύλου 500
Πλούσιο εύρημα Ξυλείας 10% μπόνους προς την παραγωγή ξύλου 750
Ειδικός πόρος ”Σίδηρος” 5% μπόνους προς την παραγωγή σιδήρου 500
Πλούσιο εύρημα Σιδήρου 10% μπόνους προς την παραγωγή σιδήρου 750
Ειδικός πόρος ”Πέτρα” 5% μπόνους προς την παραγωγή πέτρας 500
Πλούσιο εύρημα Πέτρας 10% μπόνους προς την παραγωγή πέτρας 750
Ειδικός πόρος ”Χρυσός” 5% μπόνους προς τον παραγόμενο χρυσό από τον φόρο ανά ημερονύκτιο 2 000
Πλούσιο εύρημα Χρυσού 10% μπόνους προς τον παραγόμενο χρυσό από τον φόρο ανά ημερονύκτιο 3 000
Ειδικός πόρος ”Διαμάντια” 5% μπόνους προς τον αριθμό διαμαντιών αγορασμένων με κανονικά πακέτα από το μενού Προνομιακού 1 000
Πλούσιο εύρημα Διαμαντιών 10% μπόνους προς τον αριθμό διαμαντιών αγορασμένων με κανονικά πακέτα από το μενού Προνομιακού 2 000
Ειδικός πόρος ”Οίνος” 5 πρόσθετοι πόντοι προς την Ευτυχία σ’όλες τις ιδιοκτησίες 1 000
Ειδικός πόρος ”Πολύτιμοι λίθοι” 10 πρόσθετοι πόντοι προς την Ευτυχία σ’όλες τις ιδιοκτησίες 1 000
Ειδικός πόρος ”Ελεφαντόδοντο” αυξάνει τη μέγιστη Ευτυχία με 5 σε όλες τις ιδιοκτησίες 3 000
Ειδικός πόρος ”Μετάξι” αυξάνει τη μέγιστη Ευτυχία με 10 σ’όλες τις ιδιοκτησίες 5 000
Ειδικός πόρος ”Αρχαίος Ναός” 5 πόντοι μπόνους προς το Ηθικό του στρατού 250
Ειδικός πόρος ”Ιερός Αρχαίος Ναός” 10 πόντοι μπόνους προς το Ηθικό του στρατού 500
Ειδικός πόρος ”Πέταλο” 5% μπόνους προς την Επίθεση όλου του Ιππικού 500
Ειδικός πόρος ”Βαρύ πέταλο” 10% μπόνους προς την Επίθεση όλου του Ιππικού 500
Ειδικός πόρος ”Τάξος” 5% μπόνους προς την επίθεση των τοξοτών 500
Πλούσιο εύρημα Τάξου 10% μπόνους προς την επίθεση των τοξοτών 500
Ειδικός πόρος ”Άνθρακας” 5% μπόνους προς την επίθεση του Πεζικού (σπαθοφόροι και λογχοφόροι) 500
Πλούσιο εύρημα Άνθρακα 10% μπόνους προς την επίθεση του Πεζικού (σπαθοφόροι και λογχοφόροι) 500
Ειδικός πόρος ”Γρανίτης” 5% μπόνους προς τους πόντους ζημιάς του οχυρού 500
Πλούσιο εύρημα Γρανίτη 10% μπόνους προς τους πόντους ζημιάς του οχυρού 500
Ειδικός πόρος ”Κάνναβης” μειώνει τον χρόνο κατασκευής με 5% 500
Πλούσιο εύρημα Κάνναβη μειώνει τον χρόνο για κατασκευή με 10% 500
Ειδικός πόρος ”Πάπυρος” μειώνει τον χρόνο για έρευνα με 5% 500
Ειδικός πόρος ”Περγαμηνή” μειώνει τον χρόνο για έρευνα με 10% 1 000
Ειδικός πόρος ”Ρύζι” 5% μπόνους προς το αποτέλεσμα των αγροκτημάτων 500
Πλούσιο εύρημα Ρυζιού 10% μπόνους προς το αποτέλεσμα των αγροκτημάτων 750
Ειδικός πόρος ”Σίτος” 5% μπόνους προς το αποτέλεσμα των αγροκτημάτων 500
Πλούσιο εύρημα Σίτου 10% μπόνους προς το αποτέλεσμα των αγροκτημάτων 750
Ειδικός πόρος ”Καρυκεύματα” μειώνει την τιμή για δημοσίευση μιας προσφοράς πόρων στην αγορά από 10% σε 9% 5 000
Ειδικός πόρος ”Άλογα” μειώνει τον χρόνο ταξιδιού του στρατού, ενώ είναι σε αποστολή με 5% 500
Ειδικός πόρος ”Βαριά άλογα” μειώνει τον χρόνο ταξιδιού του στρατού, ενώ είναι σε αποστολή με 10% 1 000
Ειδικός πόρος ”Μαλλί” μειώνει τη συντήρηση στρατού με 5% 500
Πλούσιο εύρημα Μαλλιού μειώνει τη συντήρηση στρατού με 10% 1 000
Ειδικός πόρος ”Βαμβάκι” μειώνει τη συντήρηση στρατού με 5% 500
Πλούσιο εύρημα Βαμβακιού μειώνει τη συντήρηση στρατού με 10% 1 000
Ειδικός πόρος ”Μάρμαρο” μειώνει τον χρόνο κατασκευής Ναού μέσα σε Συμμαχικό κάστρο με 5% 3 000
Πλούσιο εύρημα Μάρμαρου μειώνει τον χρόνο κατασκευής Ναού μέσα σε Συμμαχικό κάστρο με 10% 5 000
Ειδικός πόρος ”Καφές” 5% μπόνους προς το εμπορικό δυναμικό 1 000
Πλούσιο εύρημα Καφέ 10% μπόνους προς το εμπορικό δυναμικό 2 000
Ειδικός πόρος ”Χάρτες” αυξάνει την απόσταση μεταξύ της Αυτοκρατορίας και της θέσης όπου ένας παίκτης μπορεί να ιδρύει αποικίες, εμπορικά σημεία και στρατιωτικά φυλάκια με 15% 500
Ειδικός πόρος ”Λεπτομερείς χάρτες” αυξάνει την απόσταση μεταξύ της Αυτοκρατορίας και της θέσης όπου ένας παίκτης μπορεί να ιδρύει αποικίες, εμπορικά σημεία και στρατιωτικά φυλάκια με 30% 1 000
Ειδικός πόρος ”Αρχαία ερείπια” 5% μπόνους προς το περιεχόμενο του κιβωτίου του Ναού 1 000
Ειδικός πόρος ”Ασήμι” 10% μπόνους προς τους παρηγμένους πόντους πείρας επάρχου 2 000
Πλούσιο εύρημα Ασημιού 15% μπόνους προς τους παρηγμένους πόντους πείρας επάρχου 3 000
Ειδικός πόρος ”Ορείχαλκος” 10% μπόνους προς τους παρηγμένους πόντους πείρας στρατηγού 1 000
Πλούσιο εύρημα Ορείχαλκου 15% μπόνους προς τους παρηγμένους πόντους πείρας στρατηγού 2 000
Ειδικός πόρος ”Αφεψήματα” αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης ενός ιδιόκτητου στρατηγού με 5%
αυξάνει την πιθανότητα θανάτου ενός εχθρικού στρατηγού με 5%
1 000
Ειδικός πόρος ”Ελιξίριο” αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης ενός ιδιόκτητου στρατηγού με 10%
αυξάνει την πιθανότητα θανάτου ενός εχθρικού στρατηγού με 10%
2 000
Ειδικός πόρος ”Πηλός” 5% μπόνους προς την χωρητικότητα των σπιτιών 500
Πλούσιο εύρημα Πηλού 10% μπόνους προς την χωρητικότητα των σπιτιών 1 000

Βαρβαρικά στρατόπεδα

Ουδέτερες ιδιοκτησίες τοποθετημένες πάνω στον Παγκόσμιο χάρτη, που έχουν ιδιόκτητο στρατό. Αυτές οι ιδιοκτησίες μπορούν να κατασκοπευτούν και να λεηλατηθούν σε μια Επιδρομή, αλλά δεν μπορούν να κατακτηθούν. Αν ένας παίκτης κερδίσει την Επιδρομή εναντίον Βαρβαρικού στρατοπέδου, ο οικισμός αυτός εξαφανίζεται από τον Παγκόσμιο χάρτη και ο παίκτης λαμβάνει την αντίστοιχη ανταμοιβή.

 • Τοποθεσία

  Τα Βαρβαρικά στρατόπεδα είναι τοποθετημένα στον Παγκόσμιο χάρτη σε τυχαία ουδέτερα εδάφη, συνήθως κοντά σ’έναν Ειδικό πόρο. Στην κάθε Αποκλειστική ζώνη των παικτών μπορεί να είναι τοποθετημένο μόνο ένα στρατόπεδο μιας Τοπικής φυλής, οι υπόλοιπες φυλές δεν μπορούν να είναι τοποθετημένες στις Αποκλειστικές ζώνες των παικτών. Ο οικισμός πραγματοποιείται σε ορισμένες χρονικές περιόδους, ανάλογα με την ταχύτητα του βασιλείου. Ο αριθμός των Βαρβαρικών στρατοπέδων σ’όλο τον Παγκόσμιο χάρτη δεν υπερβαίνει 2000. Η παραγωγή των στρατοπέδων (δηλ. η εμφάνισή τους) αρχίζει στη(ν) 1.75η ημέρα μετά από την αρχή του βασιλείου. Σε κάθε τεταρτημόριο (ένα τεταρτημόριο περιλαμβάνει 100x100 σημεία) υπάρχουν 5 Βαρβαρικά στρατόπεδα. Όταν ένα ή περισσότερα στρατόπεδα είναι νικημένα και εξαφανίσουν από το χάρτη, το σύστημα παράγει νέα, για να γίνουν πάλι πέντε. Αυτά ξανά είναι τοποθετημένα σε τυχαίες περιοχές του χάρτη και δεν λαμβάνουν υποχρεωτικά τη θέση των προηγουμένων ήδη κατεστραμμένων στρατοπέδων.

  Προσοχή: Δυο Βαρβαρικά στρατόπεδα μπορούν να έχουν κοινά σύνορα ή να είναι κολλημένα στην ιδιοκτησία ενός παίκτη.

 • Βαρβαρικά στρατόπεδα: τύποι

  Ο τύπος αυτής της ιδιοκτησίας διορίζεται από τον στρατό που βρίσκεται μέσα της. Οι στρατιωτικές έρευνες και οι μονάδες οι οποίες την υπερασπίζουν - αντίστοιχα ελαφρές, βαριές ή ελίτ, εξαρτώνται από το επίπεδο της εποχής (δηλ. από το πόσες εβδομάδες έχουν περάσει), στο οποίο βρίσκεται η εποχή τη στιγμή της παραγωγής της ιδιοκτησίας. Υπάρχουν 15 επίπεδα Βαρβαρικών στρατοπέδων.

 • Κατασκοπία και επίθεση

  Τα Βαρβαρικά στρατόπεδα μπορούν να είναι κατασκοπευόμενα και επιτιθέμενα από τον Παγκόσμιο χάρτη ή από το μενού γρήγορης αναζήτησης Βαρβάρων στην αριστερή πλευρά της κύριας οθόνης. Αυτά δεν μπορούν να επιλεχθούν από την Κεντρική Διοίκηση.

  • Κατασκοπεία

   Η αναφορά κατασκοπείας περιέχει πληροφορίες για το στρατό της ιδιοκτησίας, για την ανταμοιβή η οποία μπορείτε να λάβετε για την καταστροφή της ιδιοκτησίας.

  • Επίθεση

   Η μοναδική πιθανή επίθεση εναντίον Βαρβαρικού στρατοπέδου είναι η Επιδρομή. Ο χρόνος της αποστολής υπολογίζεται με τη φόρμουλα για τη μεταφορά στον Παγκόσμιο χάρτη: ο στρατός μετακινείται με την ταχύτητα της βραδύτερης μονάδας του. Η επιλογή Στιγμιαίας άφιξης δεν είναι προσβάσιμη. Αν η Επιδρομή είναι επιτυχής, ο παίκτης που νίκησε λαμβάνει την ορισμένη ανταμοιβή και το Βαρβαρικό στρατόπεδο εξαφανίζεται από τον Παγκόσμιο χάρτη.

   * Κάθε Βαρβαρικό στρατόπεδο νικημένο από έναν ορισμένο παίκτη θα αυξάνει το στρατό του επόμενου επιτιθέμενου Βαρβαρικού στρατοπέδου με ορισμένο ποσοστό. Η αύξηση αφαιρείται στον παίκτη που κάνει τη επίθεση και δεν θα επηρεάσει τον στρατό που θα δουν οι άλλοι παίκτες στο στρατόπεδο. Ο βαρβαρικός τροποποιητής αύξησης στρατού μηδενίζεται κάθε μέρα και ο στρατός ανακτά τους αρχικούς του αριθμούς.

 • Ανταμοιβές

  Αφού είναι κατεστραμμένο ένα Βαρβαρικό στρατόπεδο, ο παίκτης λαμβάνει μια ανταμοιβή. Ο μέγεθος της ανταμοιβής εξαρτάται από το επίπεδο του επιτεθειμένου Βαρβαρικού στρατοπέδου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αυτό, τόσο μεγαλύτερη ανταμοιβή δίνει. Η ανταμοιβή συνήθως είναι είτε πόροι, είτε Απελευθερωμένος πληθυσμός σε περίπτωση όταν νικήσετε μια Δουλεμπορική φυλή.

  Σημείωση: Οι ανταμοιβές από Βαρβαρικά στρατόπεδα που έμειναν αζήτητες από το μενού Αποθέματος / υπομενού Αποθήκης θα είναι χαμένες στο τέλος της Εποχής!

  • Βασικές

   Κάθε Βαρβαρικό στρατόπεδο δίνει μια βασική ανταμοιβή. Αυτή μπορεί να είναι:

   • Ο Απελευθερωμένος πληθυσμός είναι ανταμοιβή για νίκες εναντίον Βαρβαρικών στρατοπέδων των Δουλεμπόρων. Αυτός εμφανίζεται στο μενού Αποθέματος / υπομενού Αποθήκης, από όπου μπορείτε να τον πάρετε αμέσως ή μπορεί να ληφθεί αργότερα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
    Όταν αποφασίσετε να λάβετε τον Απελευθερωμένο πληθυσμό, αυτός ο πληθυσμός θα προστεθεί προς τον Τοπικό πληθυσμό της τρέχουσας επιλεγμένης Ιδιοκτησίας.
   • Πόροι - αυτοί κερδίζονται από τους τέσσερις είδους πόρων - ξύλο, σίδηρο και χρυσό. Ο στρατός που επιστρέφεται θα τους φέρει πίσω στην επαρχία από την οποία ξεκίνησε.

Επιθέσεις από Βαρβαρικά στρατόπεδα

Κάθε βαρβαρικό στρατόπεδο μπορεί να στέλνει επιθέσεις εναντίον παικτών, που είναι τοποθετούμενοι σε μια απόσταση 70 αυτοκρατορικών μιλίων το περισσότερο, από το στρατόπεδο. Σ’αυτόν τον αριθμό μπαίνουν και τα αυτόχθονα βαρβαρικά στρατόπεδα, που μπορούν να επιτίθενται μόνο τον παίκτη, στην οποία εξαιρετική ζώνη είναι παρηγμένα. Κάθε βαρβαρική ιδιοκτησία στέλνει επιθέσεις μέχρι να είναι κατεστραμμένη. Η καταστροφή της όμως, δεν έχει επιρροή στις ήδη σταλμένες επιθέσεις απ’αυτήν την ιδιοκτησία – αυτές φτάνουν το στόχο τις πάντα. Ισχύοντες στόχοι για ένα βαρβαρικό στρατόπεδο είναι μόνο οι οικισμοί των παικτών σ’ένα ορισμένο διαπασών πόντων:

 • Βαρβαρικά στρατόπεδα ανάλογα με τους πόντους των παικτών:

  Επίπεδο Από (πόντοι) Μέχρι (πόντοι)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Τα είδη επιθέσεων εξαρτώνται από τον τύπο του βαρβαρικού στρατοπέδου, όπως ακολουθεί:
  • οι αυτόχθονες βάρβαροι πάντα στέλνουν πολιορκίες
  • οι κατακτητές πάντα στέλνουν πολιορκίες
  • οι καταστροφείς στέλνουν πολιορκίες και λεηλασίες σε συστοιχία 50:50
  • οι δουλέμποροι πάντα στέλνουν λεηλασίες*

   * Αν έγινε μια λεηλασία νωρίτερα στην ίδια επαρχία, διεξάγεται επιδρομή (μάχη στο πεδίο).
 • Στόχοι για των βαρβαρικών επιθέσεων

  Πιθανοί στόχοι για τις βαρβαρικές επιθέσεις είναι όλες οι επαρχίες (συμπεριλαμβανομένου της Πρωτεύουσας) και οι αποικίες του παίκτη, που έχουν αυξήσει το δικό τους επίπεδο βαρβαρικής απειλής πάνω από μια ορισμένη αξία. Στρατιωτικά φυλάκια και εμπορικά σημεία, επίσης και υποτελείς δεν υπόκεινται σε επιθέσεις. Η διάρκεια του ταξιδιού αυτών των επιθέσεων είναι από 55 μέχρι 60 λεπτά, τυχαία, καθώς αυτές γίνονται ορατές τη στιγμή της αναχώρησής τις. Η σύνθεση του επιτιθέμενου βαρβαρικού στρατού ορίζεται από τον στρατό τοποθετημένο στο στρατόπεδο, καθώς για πολιορκίες προσθέτεται ορισμένο ποσοστό πολιορκητικών μηχανών. Το βασικό ηθικό των βαρβάρων σε λεηλασία είναι 100 πόντοι και σε πολιορκία είναι 120 πόντοι. Αφού κάθε στρατόπεδο έχει δικό του στρατηγό, κάθε επίθεση σταλμένη από αυτό το στρατόπεδο θα είναι οδηγούμενη από τον ίδιο στρατηγό. Οι δεξιότητές του επηρεάζουν στη μάχη και είναι ορατές στο παράθυρο των αποστολών. Εξαίρεση κάνουν οι αυτόχθονες βάρβαροι, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν οδηγούντα στρατηγό. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των επιθέσεων, που μπορούν να ξεκινήσουν από το ίδιο βαρβαρικό στρατόπεδο, και αυτό δεν αλλάζει το είδος και το σχηματισμό του στρατού, που στέλνεται από το στρατόπεδο. Οι βαρβαρικές επιθέσεις δεν κλειδώνουν τις προνομιακές επιλογές του παίκτη.

 • Αύξηση της βαρβαρικής απειλής στους οικισμούς του παίκτη

  Το επίπεδο βαρβαρικής απειλής διορίζει την πιθανότητα για συγκεκριμένη ιδιοκτησία να είναι επιτιθέμενη, φτάνει μόνο να υπάρχει ένα στρατόπεδο που είναι τοποθετημένο σε απόσταση 70 αυτοκρατορικά μίλια (ΑΜ). Η απειλή συσσωρεύεται σε κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά, ανάλογα με ορισμένη λογική.

  Το επίπεδο της βαρβαρικής απειλής αυξάνεται με 3 τρόπους:
  • με το πέρασμα του χρόνου – κάθε ώρα η απειλή αυξάνεται με ορισμένο σταθερό ποσοστό
  • με την κατασκευή ενός κτηρίου (ανεξάρτητα από το είδος του)
  • με την ξεκίνηση μιας στρατιωτικής αποστολής (χωρίς διαφυγή)
  Με την ξεκίνηση της επίθεσης προς μια ιδιοκτησία, το επίπεδο της βαρβαρικής απειλής στην ιδιοκτησία εκμηδενίζεται και στις όλες οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες του παίκτη – μειώνεται με ελάχιστο ποσοστό.
 • Δύναμη των βαρβαρικών επιθέσεων

  Διορίζεται από τον αριθμό των βαρβαρικών στρατοπέδων, που ο παίκτης έχει επιτεθεί επιτυχώς στις τελευταίες 24 ώρες. Όσες περισσότερες επιθέσεις έκανε ο παίκτης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη με την οποία θα του ανταποκριθούν οι βάρβαροι. Αν ο παίκτης δεν έχει επιτεθεί επιτυχώς ένα βαρβαρικό οικισμό στις τελευταίες 24 ώρες, ο επιτιθέμενος στρατός πρέπει να είναι 50% από τον βασικό αριθμό, τοποθετούμενο στο βαρβαρικό στρατόπεδο που στέλνει την επίθεση. Για κάθε επιτυχώς επιτεθειμένο βαρβαρικό στρατόπεδο η δύναμη της επίθεσης αυξάνεται με 10%. Παράδειγμα: ένας παίκτης είναι επιτιθέμενος από ένα στρατόπεδο, στο οποίο υπάρχουν 1000 ελαφροί ιππείς. Αν ο παίκτης δεν είχε επιτεθεί βαρβαρικά στρατόπεδα καθόλου στις τελευταίες 24 ώρες, τότε στη βαρβαρική επίθεση θα υπάρχουν 50% της βασικής σύνθεσης στρατού ή – 500 ελαφροί ιππείς. Αν ο παίκτης έχει κατακτήσει 10 στρατόπεδα στις τελευταίες 24 ώρες, τότε στην επίθεση θα υπάρχουν 150% της βασικής σύνθεσης ή – 1500 ελαφροί ιππείς.


Έρευνες των Βαρβαρικών στρατοπέδων

Τα Βαρβαρικά στρατόπεδα έχουν στρατιωτικές έρευνες, οι οποίες τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά σε μάχη εναντίον παικτών. Αυτές οι έρευνες χρησιμοποιούνται σε επίθεση, και σε υπεράσπιση.

 • Έρευνες των Βαρβαρικών στρατοπέδων ανάλογα με το επίπεδο:

  Επίπεδο Μάχη Εξ`Αποστάσεως Μάχη Εκ του Συστάδην Θωράκιση Ιπποκομία Στρατιωτική ιατρική Αντικατασκοπεία
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Αύξηση

Προσαρτημένες επαρχίες

Ο μέγιστος αριθμός επαρχιών που κάθε παίκτης μπορεί να προσαρτήσει είναι 30 (η πρωτεύουσα + 29 προσαρτημένες). Για να προσαρτήσετε ένα έδαφος (μια ανεξάρτητη πόλη, ένα ανεξάρτητο κενό έδαφος ή ένα έδαφος πάνω σε ειδικό πόρο) και να το μετατρέπετε σε μια επαρχία, απαιτείται να έχετε ένα επίπεδο της Κεντρικής εξουσίας. Η προσάρτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειρηνικά ή με στρατιωτικά μέσα, από τον Παγκόσμιο χάρτη:

 • Προσάρτηση μιας ανεξάρτητης πόλης
  • με ειρηνικά μέσα - πρέπει να πληρώσετε την τιμή όλων των κτηρίων με πόρους, πολλαπλασιασμένη х 1,5 που βρίσκονται στην ιδιοκτησία. Όταν η προσάρτηση είναι ειρηνική τα κτήρια στην επαρχία παραμένουν άθικτοι.
  • με στρατιωτικά μέσα - είναι απαραίτητο να στείλετε το στρατό σας σε πολιορκία. Όταν έχετε ήδη νικήσει τη μάχη, το έδαφος γίνεται μέρος της αυτοκρατορίας, αλλά όλα τα κτήρια του χάνουν ένα επίπεδο. Όμως, αν η ανεξάρτητη πόλη έχει οχυρό επιπέδου 1ου ή ορυχεία επιπέδου 10ου εξ ορισμού, τότε αυτά τα κτήρια θα μείνουν στο επίπεδο 1 και στο επίπεδο 10 αντίστοιχα. Ο στρατός στην ανεξάρτητη πόλη μάχεται με τα ελάχιστα επίπεδα των ερευνών απαραίτητων για τις στρατιωτικές μονάδες που υπάρχουν μέσα.

  Μετά από την προσάρτηση μιας ανεξάρτητης πόλης η επαρχία καταλαμβάνει 4 σημεία.

 • Η προσάρτηση ενός ανεξάρτητου ελαφρού εδάφους: αυτό μπορεί να γίνει μόνο ειρηνικά, στέλνοντας μια αποστολή από 25 000 χωριάτες που να εποικιστούν εκεί. Μετά την προσάρτηση στην ιδιοκτησία θα έχετε:
  • Δημαρχείο
  • Σταθμός εφοδίων, 1ο (πρώτο) επίπεδο
  • Σπίτια, 1ο (πρώτο) επίπεδο
  • Ναός
 • Χαρακτηριστικά:
  • Είσπραξη

   Κάθε επόμενη προσαρτημένη επαρχία έχει 10% λιγότερη αποδοτική παραγωγή από την προηγούμενη.

  • Ευτυχία

   Το βασικό όριο της Ευτυχίας στις προσαρτημένες επαρχίες είναι 100. Υπάρχει +20 μπόνους στην πρωτεύουσα.

  • Μεταφορά πόρων

   Πραγματοποιείται στο Σταθμό εφοδίων. Μια επαρχία απλώνεται πάνω σε 2x2 σημεία. Η μεταφορά μεταξύ των προσωπικών επαρχιών σας είναι 0.625 λεπτά για 1 σημείο, δηλαδή 1.25 λεπτά μεταξύ γειτονικών επαρχιών, 5 λεπτά μεταξύ επαρχιών, που είναι χωρισμένες από άλλη επαρχία, 7.5 λεπτά μεταξύ επαρχιών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν άλλες 2 επαρχίες κτλ.

  • Αυτοκρατορικοί δρόμοι

   Οδική υποδομή, που χτίζεται μεταξύ [[247]προσαρτημένων επαρχιών]. Κάθε επίπεδο αυτής της υποδομής προσθέτει 10% προς το [[593]εμπορικό δυναμικό] μεταξύ των επαρχιών.

  • Ταξιδεύων στρατός

   Η μετακίνηση του στρατού μεταξύ επαρχιών ακολουθεί τη μηχανική της μεταφοράς πόρων. Το ταξίδι της εχθρικής επίθεσης από μια επαρχία σε άλλη επαρχία ή αποικία, είναι πάντα το ίδιο. Αυτός ο χρόνος είναι ίσος με το χρόνο που χρειάζεται για ταξίδι από την πρωτεύουσα του εισβολέα μέχρι την πρωτεύουσα του υπερασπιστή.

  • Δεξιότητες του Επάρχου

   Εκτός από το τυπικό μπόνους για την προσάρτηση ενός ελαφρού εδάφους ή μιας ανεξάρτητης πόλης, προστίθενται ακόμη δύο ειδικά μπόνους κατά την προσάρτηση και τον αποικισμό - μια αύξηση 50% σε δύο διαφορετικές ικανότητες επάρχου. Το σύστημα επιλέγει τυχαία 2 δεξιότητες από όλες τις δεξιότητες του επάρχου προς τις οποίες ο χρήστης μπορεί να λάβει μπόνους. Η προσαρτημένη επαρχία μπορεί να επωφεληθεί από τα μπόνους του επάρχου μόνο εάν διοριστεί ένας μεγάλος άνθρωπος για να τα κατέχει. Εάν δεν υπάρχει διορισμένος έπαρχος στην επαρχία ή υπάρχει διορισμένος έπαρχος με άλλες δεξιότητες διοίκησης, η επαρχία δεν θα λάβει τα μπόνους, δηλαδή αυτά είναι παθητικά και πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να έχουν επιρροή στην επαρχία. Ο κύριος στόχος του παίκτη πρέπει να είναι να διορίσει ένα μεγάλο άνθρωπο που έχει και τις δύο δεξιότητες, για να λαμβάνονται και τα δύο μπόνους.

Υποτελείς επαρχίες

Καταλαμβάνουν 1 σημείο από τον Παγκόσμιο χάρτη. Το μέγιστο αριθμό ανεξάρτητων πόλεων, που ένας παίκτης μπορεί να μετατραπεί σε υποτελείς, είναι 30. Για να μετατρέψετε μια ανεξάρτητη πόλη σε υποτελή, είναι απαραίτητο να έχετε επίπεδο της Κεντρικής εξουσίας και της Επιμελητείας υποτελούς.

 • Μετατροπή σε υποτελείς επαρχία

  Η μετατροπή μιας ανεξάρτητης πόλης σε υποτελείς επαρχία γίνεται μόνο με στρατιωτικά μέσα, μέσω πολιορκίας οχυρού. Η υποτελείς επαρχία μπορεί να συνορεύει με ξένη επαρχία ή ιδιοκτησία (αποκλειστική ζώνη, επαρχίες έξω απ’αυτή τη ζώνη, αποικία, στρατιωτικό φυλάκιο, εμπορικό σημείο), αλλά όχι με άλλη υποτελείς επαρχία ή άλλη ανεξάρτητη πόλη. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 πόντο απόστασης μεταξύ τους.

 • Χαρακτηριστικά των υποτελών επαρχιών
  • Πληθυσμός - σταματάει να αυξάνεται τη στιγμή όταν το έδαφος έχει τη στάση "Υποτελής", μέχρι μετατραπεί σε προσαρτημένη επαρχία. Ο αριθμός του πληθυσμού είναι προκαθορισμένος από τους παραμέτρους της ανεξάρτητης πόλης.
  • Στρατός - διατηρεί τον αριθμό του μέχρι τη στιγμή της προσάρτησης. Ο αριθμός των μονάδων είναι προκαθορισμένος από τους παραμέτρους της ανεξάρτητης πόλης.
  • Εισόδημα
   • Εισόδημα από εμπόριο - εξαρτάται από το επίπεδο των Εμπορικών διαδρομών. Ο χρυσός λαμβάνεται και φυλάσσεται στο Ταμείο στην πρωτεύουσα.
   • Εισόδημα από δασμό - η αξία του είναι προκαθορισμένη από τις παραμέτρους της ανεξάρτητης πόλης. Ο χρυσός κερδισμένος με αυτόν τον τρόπο δεν είναι αυτόματα αποθηκευμένο στο ταμείο, αλλά πρέπει να αποσυρθεί χειροκίνητα.
  • Οι υποτελείς επαρχίες μπορούν να είναι προσαρτημένες, ελευθερωμένες ή κατακτημένες από άλλους παίκτες.
   • Προσάρτηση μιας υποτελούς επαρχίας - είναι δυνατό μόνο όταν η ιδιοκτησία μοιράζει τα σύνορα της με άλλη προσαρτημένη επαρχία ή με την πρωτεύουσα. Μπορεί να είναι προσαρτημένη με ειρηνικά μέσα ή με στρατιωτικά μέσα, ακολουθώντας τη μηχανική για προσάρτηση μιας ανεξάρτητης πόλης.

    Προσοχή: Ανεξάρτητα απ’αυτό αν η προσάρτηση είναι με ειρηνικά ή με στρατιωτικά μέσα, προς τους πόντους καθαρής αξίας του χρήστη προσθέτονται και τους πόντους από τα κτήρια, που μεταφέρονται από την ανεξάρτητη πόλη στην προσαρτημένη επαρχία.
    Μετά από μια επιτυχή προσάρτηση με στρατιωτικά μέσα, τα κτήρια στη ιδιοκτησία χάνουν ένα επίπεδο, εκτός από:
    - Τα Σπίτια - διατηρούν το επίπεδο που είχαν πριν από την κατάκτηση·
    - Το Οχυρό - αν αυτό ήταν επιπέδου 1ου πριν από την κατάκτηση.

   • Ελευθέρωση μιας υποτελούς επαρχίας - μπορείτε να ελευθερώσετε μια υποτελή επαρχία σε οποιαδήποτε στιγμή. Τότε η υποτελής επαρχία θα μετατραπεί ξανά σε ανεξάρτητη πόλη και εσείς θα χάσετε το εισόδημα απ’αυτήν. Οι πόροι που ήταν συσσωρευμένοι ενώ η ανεξάρτητη πόλη ήταν υποτελής επαρχία, θα εξαφανιστούν και θα αρχίσουν να παράγονται από 0. Ένας παίκτης μπορεί να χάσει την υποτελή επαρχία του αν ο λογαριασμός του μείνει μπλοκαρισμένος από τους Διαχειριστές για περισσότερες από 7 ημέρες ή είναι σε Διακοπές για περισσότερες από 16 ημέρες, για βασίλεια με ταχύτητα х4 και για περισσότερες από 7 ημέρες για βασίλεια με ταχύτητα х10.
   • Κατάκτηση μιας υποτελούς επαρχίας - η υποτελής επαρχία δεν μπορεί να λεηλατηθεί από εχθρούς, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση που βρίσκεται έξω από την εξαιρετική ζώνη σας. Άλλος παίκτης μπορεί να εισβάλει την υποτελή επαρχία και να μάχεται εναντίον το στρατού και του οχυρού, που η υποτελής επαρχία είχε όταν ήταν ανεξάρτητη πόλη. Μετά από επιτυχή επίθεση ο εισβολέας λαμβάνει την υποτελή επαρχία.
   • Πληρωμένη αναβάθμιση επιπέδου για τους υποτελείς

    Κάθε φορά που θέλετε να αυξήσετε το επίπεδο του υποτελή σας, μπορείτε να πληρώσετε με πόρους ίσους με τη διαφορά στην τιμή των κτιρίων στο τρέχον επίπεδο και στο επόμενο. Έχετε υπόψη σας ότι αυξάνοντας το επίπεδο ενός υποτελή αυξάνεστε επίσης τον στρατό που βρίσκεται σ’αυτόν. Το πληρωμένο επίπεδο επάνω δεν είναι διαθέσιμο όταν είστε υπό επίθεση-κλείδωμα ή όταν ο υποτελής είναι υπό επίθεση.

Αποικίες

Διαμένει μέχρι 4 σημεία στον Παγκόσμιο χάρτη και δεν μπορεί να ιδρυθεί στην αποκλειστική ζώνη. Ο μέγεθος μια αποικίας εξαρτάται από τον αριθμό του πληθυσμού της. Για ίδρυση μιας αποικίας απαιτείται ελεύθερο επίπεδο Αποικισμού και τουλάχιστον ένα ερευνημένο επίπεδο Αποικιακής επιμελητείας. Μπορεί να ιδρυθεί πάνω σε ανεξάρτητα ουδέτερα εδάφη, εδάφη με μπόνους και εδάφη με ειδικό πόρο, τοποθετημένα δίπλα σε αποικία, υποτελή επαρχία, εμπορικό σημείο ή στρατιωτικό φυλάκιο ενός άλλου παίκτη. Αν μια υποτελής επαρχία και μια αποικία διαφόρων παικτών, έχουν κοινά σύνορα, ο ιδιοκτήτης της υποτελούς επαρχίας δε θα μπορεί να την προσαρτήσει, πριν να έχει καταστρέψει την ξένη αποικία. Δεν μπορείτε να αποικίσετε ένα έδαφος που συνορεύει με ξένη προσαρτημένη επαρχία.

 • Αποικισμός

  πραγματοποιείται μόνο με ειρηνικά μέσα. Για τους σκοπούς του αποικισμού πρέπει να στείλετε μια αποστολή 50 000 χωριατών και πόρων, από προσαρτημένη επαρχία ή άλλη αποικία προς ένα ελαφρό έδαφος ή προς ένα έδαφος με ειδικό πόρο. Η κατασκευή παίρνει 6:00 ώρες και όταν είναι ολοκληρωμένη τότε η αποικία κατέχει τα εξής κτήρια: Αγροκτήματα - επίπεδο 8, Πλατεία – επίπεδο 1, Σταθμός εφοδίων – επίπεδο 1, Εμπορική διαδρομή – επίπεδο 1, Σπίτια – επίπεδο 7, Οχυρό – επίπεδο 4. Η τιμή για την ίδρυση είναι ίση με το σύνολο των τιμών για όλα τα απαραίτητα κτίρια, έχοντας Αρχιτεκτονική επιπέδου 0.

  • Αποίκηση εδάφους - αν η περιοχή για αποίκηση απλώνεται πάνω σε διάφορα εδάφη, ο παίκτης πρέπει να επιλέξει ένα απ’αυτά με το αντίστοιχο μπόνους και έναν τροποποιητή, σε περίπτωση που το μπόνους από τον τροποποιητή επηρεάζων σ’αυτό το έδαφος, είναι περισσότερο από ένα. Η αποικία λαμβάνει και δυο μοναδικά μπόνους - 50% αύξηση δυο επαρχιακών ιδιοκτησιών.
  • Αποικισμός ειδικού πόρου - η ίδρυση μιας αποικίας πάνω σε τέτοιο έδαφος πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και πάνω στο κενό έδαφος, η διαφορά είναι ότι εκτός από το μπόνους και τον τροποποιητή εδάφους και το μπόνους προς τις δυο δεξιότητες επάρχου, η αποικία φέρνει και μπόνους από τον ειδικό πόρο, που έχει επιρροή σ’όλη την αυτοκρατορία. Η αποικία πάνω σε ειδικό πόρο μπορεί να είναι επιτεθειμένη χωρίς περιορισμό στη σειρά, συνεπώς και χωρίς ποινές για το ηθικό, τη δόξα ή για την επίθεση του επιτιθέμενου.
 • Χαρακτηριστικά των αποικιών

  Έχουν την κατάσταση (status) προσαρτημένων επαρχιών - μέσα τις μπορεί να χτίζονται κτήρια, να προσλαμβάνεται στρατό και να παράγονται και μεταφέρονται πόρους.

  • Καταστροφή αποικίας
  • Κατά μια εχθρική επίθεση - μια αποικία είναι κατεστραμμένη όταν απομείνει χωρίς Οχυρό. Κάθε επίθεση στο Οχυρό μειώνει τα επίπεδά του με 1. *Όταν το επίπεδο του Οχυρού φτάνει 0, το οχυρό εξαφανίζεται αυτόματα από τον Παγκόσμιο χάρτη, απελευθερώνοντας 90% του πληθυσμού που επιστρέφει άμεσα στην επαρχία (αποικία), από τη οποία ιδρύθηκε. Ο ιδιοκτήτης θα χάσει τους πόρους συλλεγμένους στην αποικία, επίσης τους πόντους καθαρής αξίας για τους επενδυμένους πόρους και 10 πόντους Ευτυχίας. Σε περίπτωση όταν υπάρχει ένας στρατός που ταξιδεύει από την Αυτοκρατορία προς την επιτιθέμενη Αποικία, ο στρατός επιστρέφεται. Αν οι Αποικία καταστραφεί ενώ ακόμα τρέχει μια στρατιωτική αποστολή, σταλμένη από την αποικία, αυτός ο στρατός επιστρέφεται στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Καθεμία χαμένη μάχη σε υπεράσπιση σε μια αποικία, προϋποθέτει την τοποθέτηση στο πεδίο της ολόκληρης της υπόλοιπης φρουράς. Οι επιθέσεις ενάντια σε αποικίες ιδρυμένες πάνω σε εδάφη Ειδικού πόρου, δεν έχουν όρια για τη σειρά πόντων καθαρής αξίας και δε φέρουν τιμωρίες σχετικά με το ηθικό και τη δόξα ή με τη δύναμη της επίθεσης του εισβολέα.
  • Κατά προτίμηση του ιδιοκτήτη - μπορείτε να καταστρέψετε δική σας αποικία επιλέγοντας την επιλογή "Καταστρέψτε την αποικία". Η καταστροφή στέλνει 50% του πληθυσμού της αποικίας προς την επαρχία (αποικία), από τη οποία ιδρύθηκε η αποικία. Χάνετε τους συσσωρευμένους πόντους μέσα της και τους πόντους καθαρής αξίας για τους πόρους, που έχετε επενδύσει στην ίδρυση και στην εξέλιξη της αποικίας. Μια αποικία δεν μπορεί να καταστραφεί από τον ιδιοκτήτη της, αν μέσα της υπάρχει τοποθετημένος στρατός ή ταξιδεύουσα αποστολή, από ή προς την αποικία.
  • Αυτόματη καταστροφή - ένας παίκτης μπορεί να χάσει την αποικία του αν ο λογαριασμός του μείνει μπλοκαρισμένος από τους διοικητές για περισσότερες από 7 ημέρες, ή είναι σε Διακοπές για περισσότερες από 16 ημέρες σε βασίλεια με ταχύτητα х4, και για περισσότερες από 7 ημέρες σε βασίλεια με ταχύτητα х10. 50% του πληθυσμού και 90% του τοποθετημένου στρατού, γυρίζονται προς την επαρχία (αποικία), από την οποία η αποικία ιδρύθηκε. Ο ιδιοκτήτης χάνει τους πόντους καθαρής αξίας από τους επενδυμένες πόρους. Όλοι οι συσσωρευμένοι πόροι μεταφέρονται στην πρωτεύουσα. Όταν η αποικία είναι κατεστραμμένη από το σύστημα, δεν χάνετε πόντους ευτυχίας.

   Σημείωση: Μόνο οι αποικίες ιδρυμένες σε ειδικό πόρο, μπορούν να είναι αυτόματα κατεστραμμένες.

  • Άφθαρτες αποικίες

   Οι αποικίες μπορούν να γίνουν άφθαρτες, αν κρατήσετε την ιδιοκτησία πάνω τις για 7 ημέρες, μετά την ολοκλήρωση του Οχυρού 8ου (όγδοου) επίπεδου. Όταν αυτή η περίοδος λήξει, η αποικία παίρνει το status (την κατάσταση) μιας προσαρτημένης επαρχίας και η μοναδική διαφορά είναι ότι είναι δυνατό και να μη συνορεύει με τις άλλες επαρχίες. Αν υπάρχει ένα χτισμένο κτήριο "Εμπορικό διάδρομο", αυτό θα μετατραπεί σε Αυτοκρατορικό δρόμο όταν η επαρχία συνορεύει με μια από τις επαρχίες. Αν το Οχυρό τέτοιας άφθαρτης αποικίας είναι κατεστραμμένο, αυτό δεν πέφτει με ένα επίπεδο. Ο υπερασπιστής μπορεί να το επισκευάσει πληρώνοντας το απαραίτητο ποσό πόρων.

   Σημείωση: Οι άφθαρτες αποικίες επίσης μπορούν να καταστραφούν από τον ιδιοκτήτη.

  • Ευτυχία

   Λογαριάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προσαρτημένες επαρχίες, καθώς υπάρχει ένας αρνητικός τροποποιητής για απόσταση - όσο πιο απομακρυσμένη είναι η αποικία από την πρωτεύουσα, τόσο πιο μεγάλη ποινή επιβάλλεται πάνω στην ευτυχία της. О τροποποιητής λογαριάζεται με την ακόλουθη φόρμουλα: 0,00025 * απόσταση * απόσταση - 0,23 * απόσταση -13

   Παράδειγμα: Ο χρήστης κατέχει μια αποικία σε απόσταση 5 πόντων από την πρωτεύουσά του. Η Ευτυχία από την απόσταση αυτής της αποικίας λογαριάζεται με την ακόλουθη φόρμουλα: 0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14 Ευτυχία από απόσταση.

   Όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 400, η απώλεια πάντα θα είναι -65.

   Το όριο ευτυχίας είναι 100. Μπορεί να ενισχυθεί με 10 πόντους αποικίζοντας εδάφους με ειδικό πόρο μετάξι. Εάν η ευτυχία πέσει κάτω από το 50, υπάρχει μια πιθανότητα, αυξανόμενη σταδιακά κατά 2% για να συμβεί μια ταραχή που θα οδηγήσει σε φορολογικό μπλοκ μέχρι να αυξηθεί ξανά η ευτυχία. Εάν η ευτυχία φτάσει τα 20 ή χαμηλότερα, υπάρχει μια σταδιακά αυξανόμενη πιθανότητα για εξέγερση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή έλλειψη πρόσβασης στην αποικία για τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η ευτυχία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι διαθέσιμη μόνο η οργάνωση φεστιβάλ.

  • Είσπραξη

   Η πρώτη αποικία έχει 90% απόδοση και κάθε επόμενη είναι με 10% λιγότερο αποδοτική, καθώς προς το ποσοστό προσθέτεται και τη μισή από την ποινή για απομάκρυνση. Η έρευνα Αποικιακή γραφειοκρατεία αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγής με 5% χωρίς να υπερβαίνει 100%. Η βασική απόδοση (χωρίς το αποτέλεσμα της έρευνας Αποικιακής γραφειοκρατείας) της δέκατης στη σειρά αποικίας θα είναι 0 και κάθε αποικία μετά από αυτή θα είναι με 10% λιγότερο αποδοτική, καθώς η αξία μείνει αρνητική.

   Παράδειγμα: Αν ο χρήστης έχει ποινή για απόσταση -14 ευτυχίας για την πρώτη αποικία του С1, τότε η είσπραξή της θα λογαριαστεί όπως ακολουθεί: 100% - 10% - 14/2 = 83%, χωρίς το αποτέλεσμα της Αποικιακής γραφειοκρατίας. Αν υπάρχει ένα ερευνημένο επίπεδο αυτής της έρευνας, η είσπραξη της παραγωγής θα αυξηθεί με 5% και θα γίνει 88%.

  • Αποικιακό φορολογικό σύστημα

   Οι αποικίες έχουν το ίδιο μοντέλο φορολογικού συστήματος όπως αυτό στις προσαρτημένες επαρχίες.

  • Μεταφορά πόρων

   Πραγματοποιείται από το μενού του Σταθμού εφοδίων και ακολουθεί το μοντέλο της μεταφοράς μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών.

   • Εμπορική διαδρομή - το κτήριο που κατασκευάζεται στις αποικίες και στα εμπορικά σημεία. Παίζουν το ρόλο των αυτοκρατορικών δρόμων μεταξύ των προσαρτημένων επαρχιών. Με κάθε επίπεδο ο παίκτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί 10% από το εμπορικό δυναμικό της ιδιοκτησίας με λιγότερο πληθυσμό.
  • Ταξιδεύων στρατός

   Ο χρόνος ταξιδιού του στρατού μεταξύ επαρχιών και αποικιών είναι ο ίδιος όπως και στις προσαρτημένες επαρχίες - καθώς λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν δρόμο.

Εμπορικό σημείο

Πιάνει 1 σημείο στον Παγκόσμιο χάρτη και μπορεί να ιδρυθεί μόνο πάνω σε ειδικό πόρο έξω από την αποκλειστική ζώνη. Μπορεί να συνορεύει με ξένο εμπορικό σημείο, αποικία, στρατιωτικό φυλάκιο και υποτελή επαρχία. Δεν μπορεί να χτιστεί άμεσα δίπλα στην αυτοκρατορία ενός άλλου παίκτη (ή δίπλα σε πρωτεύουσα ή προσαρτημένη επαρχία). Δίνει μπόνους από ειδικό πόρο που έχει επιρροή σ’όλη την αυτοκρατορία και επίσης δίνει πρόσθετο χρυσό από εμπορικό δυναμικό - αν εξελίσσετε την εμπορική διαδρομή. Επειδή καταλαμβάνει μόνο ένα σημείο πάνω στον Παγκόσμιο χάρτη, το επιλεγμένο έδαφος φέρνει μόνο ένα είδους μπόνους ή τροποποιητή.

 • Ίδρυση Εμπορικού σημείου

  Για την ίδρυση ενός εμπορικού σημείου χρειάζεστε επίπεδα της Εμπορικής διοίκησης και της Εμπορικής λογιστικής. Κάθε επίπεδο της Εμπορικής διοίκησης επιτρέπει την ίδρυση 1 Εμπορικού σημείου. Το πρώτο επίπεδο της Εμπορικής λογιστικής αυξάνει την απόσταση από την αυτοκρατορία, όπου μπορεί να ιδρυθεί Εμπορικό σημείο με 5 πόντους. Κάθε επόμενο επίπεδο είναι με 8% πιο αποδοτικό από το προηγούμενο. Η τιμή για την ίδρυση ενός εμπορικού σημείου είναι ίσια στο σύνολο των τιμών των κτηρίων μέσα του, έχοντας Αρχιτεκτονική 0.

  • Οχυρό - επίπεδο 3
  • Εμπορική διαδρομή - επίπεδο 1
  • Σταθμός εφοδίων - επίπεδο 1

   Ιδρύεται από ένα κουμπί που βρίσκεται στο επεκτεινόμενο μενού (drop-down menu) - με κλικ πάνω στο επιλεγμένο έδαφος στο Παγκόσμιο χάρτη. Η αποστολή ταξιδεύει με την ταχύτητα των βαγονιών ανεφοδιασμού. Η κατασκευή αρκεί 3 ώρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι επιθέσεις εναντίον του δεν είναι δυνατές. Η ίδρυση ενός Εμπορικού σημείου δίνει εφάπαξ μπόνους 10 πόντων Ευτυχίας για όλη την Αυτοκρατορία.

   • Χαρακτηριστικά του εμπορικού σημείου
    • Κτήρια

     Τα κτήρια που είναι διαθέσιμα στο Δημαρχείο του Εμπορικού σημείου και τα οποία ο παίκτης μπορεί να αναβαθμίζει είναι οι Εμπορικές διαδρομές και το Σταθμός εφοδίων. Το Οχυρό δεν μπορεί να αναβαθμιστεί και το υψηλότερο επίπεδό του είναι 3. Στην καρτέλα "Στρατιωτικά" θα εμφανιστεί ένα κουμπί για χτίσιμο νέου επιπέδου του οχυρού σε περίπτωση ότι το οχυρό είναι κατεστραμμένο από εχθρική επίθεση. Πύργοι επιπέδου 1ου θα είναι επίσης διαθέσιμοι για χτίσιμο.

   • Μεταφορά πόρων

    Πραγματοποιείται από το μενού του Σταθμού εφοδίων και ακολουθεί το μοντέλο της μεταφοράς μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών.

    • Εμπορική διαδρομή - το κτήριο που κατασκευάζεται στις αποικίες και στα εμπορικά σημεία. Παίζουν το ρόλο των αυτοκρατορικών δρόμων μεταξύ των προσαρτημένων επαρχιών. Με κάθε επίπεδο ο παίκτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί 10% από το εμπορικό δυναμικό της ιδιοκτησίας με λιγότερο πληθυσμό.
   • Στρατός και υπεράσπιση

    You cannot deploy army in the trading post. In case of enemy’s attack, the defense depends on the fortress and towers. You can additionally protect the holding by establishing a military post. In this way, if the invader wants to attack the trading post, he will have to destroy the military post first.

   • Εμπορικό δυναμικό

    There isn’t any population in the trading post and the potential is calculated based on the special resource it lays on. For more information about the potential values of all special resource terrains, please, visit ’Global map’=> ’Terrain types’ => ’Special resources’.
    The trade potential is an abstract measurement which defines the possibility for one dominion to earn additional gold stashed in the empire’s treasury. Generated gold is calculated in relation to the trade potential of the trading post and trade potential in the capital. The number of villagers of the less populated area is taken (meaning which has a smaller potential). Thus every constructed level of trade route facility grants 10% more to the already defined potential (of the less populated dominion).

   • Καταστροφή

    Το εμπορικό σημείο μπορεί να καταστραφεί από τον ιδιοκτήτη του, ή από μια εχθρική επίθεση.

    • In case of enemy’s attack

     A successful fortress siege on the trading post demolishes one level of the fortress. When it reaches 0, the holding is destroyed and the user loses the accumulated resources, the net worth points gained from the establishment and development. He also loses the trade potential from the Trade route levels and the bonus from the special resource. 5 happiness points are subtracted throughout the whole empire.
     Attacks on special resource terrains are not affected by point range penalties, meaning that there are no punishments on the morale, honor or the attack of the invader.

    • Κατά προτίμηση του ιδιοκτήτη

     The option is available when you click on the holding on the Global map. Upon destruction the user loses the accumulated resources there, the net worth points earned from the establishment and development, the trade potential from the Trade route levels and the bonus from the special resource.

    • Αυτόματη καταστροφή

     Είναι δυνατό να χάσετε το εμπορικό σημείο σας αυτόματα. Αυτό μπορεί να γίνει στις επόμενες περιπτώσεις:

     • Ο λογαριασμός σας είναι σε Διακοπές για περισσότερες από 16 ημέρες για βασίλεια με ταχύτητα х4 και περισσότερες από 7 ημέρες για βασίλεια με ταχύτητα х10.
     • Ο λογαριασμός σας είναι μπλοκαρισμένος για περισσότερες από 7 ημέρες.

     Upon demolishing by the system, the user will lose the bonus from the special resource and the earned net worth points from the establishment and development of the holding. The gathered resources are transferred to the capital.

Military post

It takes up 1 point on the Global map and you can establish it anywhere, with the exception of independent city or special resource terrain. The main function of this facility is to protect the trading posts because no defense army can be deployed there. For this purpose the military post must have a common border with the trading post. Thus the enemy must first destroy the military post and only after that will have the opportunity to attack the trading post. Military posts can be built next to other holdings but have a defensive effect only on trading posts.

 • Establishment of military post

  Χρειάζεται να έχετε ερευνήσει το επίπεδο 5ο (πέμπτο) της Κεντρικής εξουσίας, τουλάχιστον 1 επίπεδο των ερευνών Στρατιωτικής διοίκησης και Στρατιωτικής επιμελητείας. Κάθε επόμενο επίπεδο της Στρατιωτικής διοίκησης επιτρέπει την ίδρυση ακόμα ενός στρατιωτικού φυλακίου. Το πρώτο επίπεδο της Στρατιωτικής επιμελητείας αυξάνει την απόσταση από την αυτοκρατορία, στην απόσταση οποία μπορεί να δημιουργηθεί μια στρατιωτική θέση κατά 5 πόντους. Η τιμή είναι ίση με το άθροισμα των τιμών των κτηρίων μέσα στη θέση έχοντας την Αρχιτεκτονική 0.

  • Οχυρό, επίπεδο 4
  • Σταθμός εφοδίων, επίπεδο 1
  • Στρατόπεδο, επίπεδο 1

   Κάθε επίπεδο του Στρατοπέδου επιτρέπει την τοποθεσία μιας στρατιάς 120 000 μονάδων.

  Ιδρύεται από ένα κουμπί που βρίσκεται στο επεκτεινόμενο μενού (drop-down menu) - με κλικ πάνω στο επιλεγμένο έδαφος στον Παγκόσμιο χάρτη. Αν το επιλεγμένο έδαφος δίνει το αντίστοιχο στρατιωτικό μπόνους ή μπόνους από τροποποιητή, τότε η ιδιοκτησία δέχεται μόνο αυτό το είδους μπόνους. Οποιοδήποτε οικονομικό μπόνους δε θα έχει επίδραση. Η κατασκευή διαρκεί 3 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι επιθέσεις εναντίον του δεν είναι δυνατές. Η αποστολή ταξιδεύει με την ταχύτητα των βαγονιών ανεφοδιασμού.

 • Χαρακτηριστικά του στρατιωτικού φυλακίου
  • Buildings

   After the construction is finished the holding disposes of the preset levels of Fortress, Caravan Station and Military camp which can be upgraded. In Military tab all defensive facilities can be built. This includes the Rampart - an exclusive facility only for this holding. Its every level grants 2% bonus to the field army’s defense. The military post doesn’t have population, production nor efficiency.

  • Transport

   It is performed from the menu in the Caravan Station and follows the model of resource transportation between annexed provinces.

  • Army and army travel

   The number of military units you can deploy in the facility is limited and depends on the level of the Military camp. The time for relocation to/from the military post is fixed: 180 and it cannot be performed instantly with diamonds. If the limit of the Military camp is reached, upon arrival the moving army won’t be unloaded but will be returned automatically to where it came from. If there is still some left space in the military post, but not enough for the whole relocated army, the space is filled to the limit and the rest of the units return to their starting point. If upon arrival, the army finds a destroyed military post, it will again return to where it departed from. The upkeep for the field army in the military post is х1,2.

  • Defense

   In the Command center there is an option for retreat of the defending army. If the user chooses to use it, the army will not fight. This option is only available in the Military post.

  • Demolition
   • Σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης

    A successful fortress siege against the military post demolishes one level of the fortress. When it reaches 0, the holding is destroyed and the user loses the accumulated resources, the net worth points gained from the establishment and development. If upon destruction there is a deployed army left, the player loses 10% of the survived units. The rest return to the holding from which the post was established. If that holding was destructed, the army would go to the Capital. If the military post is destroyed while there is an ongoing military mission sent from it, this army returns to the Capital and the travel time remains unchanged, meaning that the army will return in the capital for the same time she would return to the military post.


    Attacks on military post, which protect a trading post, are not affected by point range penalties, meaning that there are no punishments on the morale, honor or the attack of the invader.

   • Κατά προτίμηση του ιδιοκτήτη

    The option is available when you click on the holding on the Global map. The military post cannot be demolished if there are units located inside or there is a travelling military or spy mission. Upon destruction the user loses the accumulated resources and the net worth points earned from the establishment and development.