Tu sa nachádzajú obrovské územia Imperii Online. Na nich sú umiestnené všetky objekty - terény, na ktorých cisár môže založiť a vyvíjať svoje majetky. Merná jednotka pre plochu Globálnej mapy je jeden bod.

Výlučná zóna

Rezervovaný priestor na Globálnej mape, nachádzajúci sa na 36 bodoch, ktorý je viditeľný len pre svojho majiteľa. V centre výlučnej zóny sa nachádza hlavné mesto ríše. Je obklopené 4 terénmi, ktoré môžu byť anektované mierovou cestou a 4 nezávislými mestami, ktoré môžu byť plienené, anektované alebo vazalované. Hranice výlučnej zóny sú viditeľné pre ostatných hráčov. Nezívislé mestá ale nie sú viditeľné pre iných užívateľov - zobrazujú sa len anektované provincie a vazalované mestá.

Poznámka: Výlučná zóna je nedotknuteľná pre užívateľa kým on je aktívny. Ak sa užívateľ neprihlasoval do svojho účtu viac ako 2.5 dní a má len jednu provinciu (hlavné mesto), výlučná zóna, alebo jej časti môžu byť dobyté iným užívateľom.

Hlavné mesto

Prvá provincia ríše. Nachádza sa v centre vo výlučnej zóne a berie 4 body. Je umiestnená na neutrálnom teréne a dáva nasledujúce ekonomické a vojenské prémie:

 • 100 000 ku kapacite statkov
 • 10% prémia k výnosu surovín
 • 20 bodov každodenné šťastie
 • 20 bodov k limitu šťastia
 • 30% k životným bodom pevnosti
 • 20% k životným bodom obrannej armády
 • 10 bodov morálky v obrane

Nezávislé mesto

Vo výlučnej zóne sú umiestnené 4 nezávislé mestá rôzneho druhu (jedno prvého druhu, a dva druhého druhu a jedno tretieho druhu), ktoré môžu byť anektované, vazalované alebo plienené.

 • Prvý druh: toto mesto má spoločnú hranicu s hlavným mestom na juhozápade. Poľná armáda sa skladá z 20 ľahkých lukostelcov a 20 ľahkých šermiarov. Neexistuje garnizóna.
 • Druhý druh: ich umiestnenie vo výlučnej zóne a ich poľná armáda a garnizóna sa generujú náhodne.
 • Tretí druh: ich umiestnenie vo výlučnej zóne a ich poľná armáda a garnizóna sa generujú náhodne.

Jedno nezávislé mesto zaberá 1 bod z výlučnej zóny. Má trvalú ekonomiku, ktorá vyrába suroviny a zlato podľa počtu obyvateľstva a úrovne pevnosti, ktorú má. Nezávislé mestá vo výlučnej zóne nemajú ekonomické prémie. Maximálne množstvo jednej suroviny, ktorá môže byť nazbieraná sa rovná kapacite pevnosti delene štyri. Nezávislé mesto môže byť anektované mierovou, alebo vojenskou cestou.

Nezávislý prázdny terén

Môže byť anektovaný mierovou cestou. Nemá budovy, armádu a obyvateľstvo. Prázdné terény majú rôzne prémie a obsadzujú do 4 bodov na mape.

Druhy terénov

Územia na globálnej mape sú rozdelené do troch skupín - nezávislé mestá, prázdné terény a terény na špeciálnej surovine.

Nezávislé mestá

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Obyvateľstvo Úroveň pevnosti Statky Domy Bane Kasárne Chrám Námestie Kapacita surovín Daň Cesty Druh jednotky Poľná armáda Číslo na mape
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Ľahké 40 Výlučná zóna
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Ľahké 100 Výlučná zóna
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Ľahké 300 Výlučná zóna
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Ľahké 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Ťažké 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Ťažké 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Ťažké 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Ťažké 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitné 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitné 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitné 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitné 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitné 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitné 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitné 50 000 10

Prázdne terény

Sú umiestnené aj mimo výlučnej zóny hráča, kde ich môže tiež dobýjať. Každý anektovaný alebo kolonizovaný terén (okrem neutrálnych) prináša ríši rôzne druhy bonusov a modifikátorov. Existuje šanca pre dodatočný bonus k opísaným v tabuľke modifikátorom.

Statky Drevo Kameň Železo Pevnosť Kavaléria (druh Bojovej jednotky) Ľahký lukostrelec Obrana
Neutrálny - - - - - - - -
Úrodný 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Zalesnený 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Kopce 10% 10% len pre obrancu 10%
Kopce s lesmi -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Hory -20% 20% 20% 20% -20% 20% len pre obrancu 20%
Hory s lesmi -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Úrodný Zalesnený Kopce Kopce s lesmi Hory Hory s lesmi
od 10% do 20% k obchodnému potenciálu od 10% do 20% k produkcii dreva od 5% do 10% k produkcii dreva od 10% do 20% k produkcii dreva od 5% do 10% k produkcii železa od 5% do 10% k produkcii dreva
od 10% do 20% k dobe trvania výcviku lukostrelcov od 10% do 20% k obchodnému potenciálu od 5% do 10% k produkcii železa od 10% do 20% k obchodnému potenciálu od 5% do 10% k produkcii dreva od 5% do 10% k produkcii železa
od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty od 5% do 10% k produkcii dreva od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty od 10% do 20% k dobe trvania výcviku lukostrelcov od 5% do 10% k produkcii dreva
od 10% do 20% k dobe trvania výcviku kavalérie od 10% do 20% k dobe budovania obliehacích strojov od 5% do 10% k statkom od 10% do 20% k dobe budovania obliehacích strojov od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty
od 10% do 20% k dobe budovania obliehacích strojov od 5% do 10% k statkom od 10% do 20% k obchodnému potenciálu od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo. od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo. od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo.
od 10% do 20% k statkom od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo. od 10% do 20% k dobe trvania výcviku lukostrelcov od 5 do 10 k limitu šťastia od 5 do 10 k limitu šťastia od 5 do 10 k limitu šťastia
od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo. od 5 do 10 k limitu šťastia od 10% do 20% k dobe trvania výcviku pechoty od 5 do 10 každodenná prémia šťastia od 5 do 10 každodenná prémia šťastia od 5 do 10 každodenná prémia šťastia
od 5 do 10 k limitu šťastia od 5 do 10 každodenná prémia šťastia od 10% do 20% k dobe trvania výcviku kavalérie - - -
od 5 do 10 každodenná prémia šťastia - od 10% do 20% k dobe budovania obliehacích strojov - - -
- - od 10 000 do 40 000 ku kapacite statkov. Prémia je vždy celé číslo. - - -
- - od 5 do 10 k limitu šťastia - - -
- - od 5 do 10 každodenná prémia šťastia - - -

Hodnoty sa generujú náhodne.

Keďže nezávislé prázdne terény môžu zaberať maximálne 4 body na mape, je možné, že nová anektovaná provincia/založená kolónia sa bude rozprestierať na niekoľkých terénoch s rôznymi prémiami. V tomto prípade pri anektovaní hráč musí vybrať druh terénu a prémiu budúceho majetku.

Špeciálne suroviny

Poskytujú prémiu pre celú ríšu ak na takom teréne budú založené provincia, kolónia, alebo obchodný objekt. Prémia bude obdržaná len v prípade, že stavba objektu na teréne je dokončená. Obsadzujú 1 bod na globálnej mape a sú umiestnené mimo exkluzívnej zóny.

* Nie je možné hromadiť prémie z toho istého špeciálneho zdroja. Ak existujú 2 prémie z toho istého zdroja, berie sa do úvahy len vyššia prémia. Rovnaké prémie z dvoch odlišných terénov špeciálneho zdroja sa hromadia.

Napríklad: Ak máte 2 majetky na bohatom nálezisku zlata, budete mať 10% prémiu k výnosu zlata. Ak máte 1 kolóniu na bohatom nálezisku pšenice a jednu na bohatom nálezisku ryže, budete mať 20% prémiu k efektu statkov.

** Špeciálne zdroje Staroveký Chrám, Svätý Staroveký Chrám, Podkova, Ťažká podkova, Tis, Bohaté nálezisko Tisu, Uhlie, Bohaté nálezisko Uhlia, Kone, Ťažké kone, Vlna, Bohaté nálezisko Vlny, Bavlny a Bohaté nálezisko Bavlny garantujú prémie aliančným armádam ak aliančný člen na nich založí majetok.

Meno Efekt Obchodný potenciál
Špeciálna surovina Drevo 5% prémia k výnosu dreva 500
Bohaté nálezisko Dreva 10% prémia k výnosu dreva 750
Špeciálna surovina Železo 5% prémia k výnosu železa 500
Bohaté nálezisko Železa 10% prémia k výnosu železa 750
Špeciálna surovina Kameň 5% prémia k výnosu kameňa 500
Bohaté nálezisko Kameňa 10% prémia k výnosu kameňa 750
Špeciálna surovina Zlato 5% prémia ku generovanému zlatu z uvalenej dane za deň 2 000
Bohaté nálezisko Zlata 10% prémia ku generovanému zlatu z uvalenej dane za deň 3 000
Špeciálna surovina Diamanty 5% bonus k počtu zakúpených diamantov s bežnými balíčkami z ponuky Premium

1 000
Bohaté nálezisko Diamantov 10% bonus k počtu zakúpených diamantov s bežnými balíčkami z ponuky Premium 2 000
Špeciálna surovina Víno 5 prémia k šťastiu vo všetkých majetkoch 1 000
Špeciálna surovina Drahokamy 10 prémia k šťastiu vo všetkých majetkoch 1 000
Špeciálna surovina Slonová kosť zvyšuje o 5 maximálne šťastie vo všetkých majetkoch. 3 000
Špeciálna surovina Hodváb zvyšuje o 10 maximálne šťastie vo všetkých majetkoch. 5 000
Špeciálna surovina Starodávny Chrám 5 bodov prémia k Morálke 250
Špeciálna surovina Svätý Starodávny Chrám 10 bodov prémia k Morálke 500
Špeciálna surovina Podkova 5% prémia k Útoku celej Kavalérie 500
Špeciálna surovina Ťažká podkova 10% prémia k Útoku celej Kavalérie 500
Špeciálna surovina Tis 5% prémia k útoku lukostrelcov 500
Bohaté nálezisko Tisu 10% prémia k útoku lukostrelcov 500
Špeciálna surovina Uhlie 5% prémia k útoku pechoty (šermiari a kopijníci) 500
Bohaté nálezisko Uhlia 10% prémia k útoku pechoty (šermiari a kopijníci) 500
Špeciálna surovina Žula 5% prémia k životným bodom pevnosti 500
Bohaté nálezisko Žuly 10% prémia k životným bodom pevnosti 500
Špeciálna surovina Konope znižuje dobu trvania budovania o 5% 500
Bohaté nálezisko Konopu znižuje dobu trvania budovania o 10% 500
Špeciálna surovina Papyrus znižuje dobu trvania výskumu o 5% 500
Špeciálna surovina Pergament znižuje dobu trvania výskumu o 10% 1 000
Špeciálna surovina Ryža 5% prémia k efektu statkov 500
Bohaté nálezisko Ryže 10% prémia k efektu statkov 750
Špeciálna surovina Pšenica 5% prémia k efektu statkov 500
Bohaté nálezisko Pšenice 10% prémia k efektu statkov 750
Špeciálna surovina Koreniny znižuje poplatok na zverejnenie ponuky na trhu z 10% na 9% 5 000
Špeciálna surovina Kone znižuje dobu cestovania armády počas misie o 5% 500
Špeciálna surovina Ťažké kone znižuje dobu cestovania armády počas misie o 10% 1 000
Špeciálna surovina Vlna znižuje výživu armády o 5% 500
Bohaté nálezisko Vlny znižuje výživu armády o 10% 1 000
Špeciálna surovina Bavlna znižuje výživu armády o 5% 500
Bohaté nálezisko Bavlny znižuje výživu armády o 10% 1 000
Špeciálna surovina Mramor znižuje dobu trvania budovania Chrámu v Aliančnom zámku o 5% 3 000
Bohaté nálezisko Mramoru znižuje dobu trvania budovania Chrámu v Aliančnom zámku o 10% 5 000
Špeciálna surovina Káva 5% prémia k obchodnému potenciálu 1 000
Bohaté nálezisko Kávy 10% prémia k obchodnému potenciálu 2 000
Špeciálna surovina Mapy zvyšuje vzdialenosť k ríši, na ktorej hráč môže založiť kolónie, obchodné alebo vojenské objekty o 15% 500
Špeciálna surovina Podrobné mapy zvyšuje vzdialenosť k ríši, na ktorej hráč môže založiť kolónie, obchodné alebo vojenské objekty o 30% 1 000
Špeciálna surovina Starodávne zrúcaniny 5% prémia k obsahu truhlici v chráme 1 000
Špeciálna surovina Striebro 10% prémia ku generovaným bodom skúsenosti guvernéra 2 000
Bohaté nálezisko Striebra 15% prémia ku generovaným bodom skúsenosti guvernéra 3 000
Špeciálna surovina Bronz 10% prémia ku generovaným bodom skúsenosti guvernéra 1 000
Bohaté nálezisko Bronzu 15% prémia ku generovaným bodom skúsenosti guvernéra 2 000
Špeciálna surovina Odvary zvyšuje šancu na prežitie vlastného generála o 5%
zvyšuje šancu na smrť nepriateľského generála o 5%
1 000
Špeciálna surovina Elixíry zvyšuje šancu na prežitie vlastného generála o 10%
zvyšuje šancu na smrť nepriateľského generála o 10%
2 000
Špeciálna surovina Hlina 5% prémia ku kapacite domov 500
Bohaté nálezisko Hliny 10% prémia ku kapacite domov 1 000

Barbarské tábory

Neutrálne majetky, umiestnené na Globálnej mape, ktoré majú vlastnú armádu. Oni môžu byť špehované a plienené v Poľnej bitke, ale nemôžu byť dobyté. Ak hráč vyhrá Poľnú bitku proti Barbarskému táboru, osídlenie zmizne z Globálnej mapy a hráč obdrží patričné odmeny.

 • Umiestnenie

  Barbarské tábory sú umiestnené na globálnej mape na neutrálnom teréne náhodne, zvyčajne v blízkosti Špeciálnej suroviny. Okrem jedného tábora domorodého kmeňa v každej Výlučnej zóne, ostatné kmene nemôžu byť umiestnené vo Výlučnej zóne hráčov. Ich vytvorenie sa uskutočňuje v určitom čase podľa rýchlosti sveta. Ich celkový počet neprevyšuje 2000. Ich generovanie začína 0.33333333333333 deň po začiatku sveta. Existuje 5 Barbarských táborov v každom kvadrante (100x100 bodov). Keď jeden, alebo viac táborov sú porazené, alebo zmiznú z mapy, systém generuje nové, aby ich bolo znovu 5. Znovu sú umiestnené náhodne na mape, ale nie je nutné, aby boli na tej istej pozícii, na ktorej boli predtým.

  Poznámka: Dva Barbarské tábory môžu mať spoločné hranice, alebo môžu byť susediace s majetkom užívateľa.

 • Barbarské tábory: druhy

  Druh tohto majetku sa určuje od armády, ktorá je v ňom umiestnená. Vojenské výskumy a jednotky, ktoré ho bránia - sú ľahké, ťažké alebo elitné, závisia od etapy (počet uplynulých týždňov), v ktorej sa nachádza sezóna v okamžiku generovania majetku. Existuje 15 rôznych úrovní Barbarských táborov.

 • Špionáž a útok

  Barbarské tábory môžu byť špehované a na nich je možné útočiť len z Globálnej mapy alebo z menu na rýchle hľadanie barbarov v ľavej časti hlavnej obrazovky. Nemôžete ich zakladať z Operatívneho strediska.

  • Špionáž

   Špiónska správa obsahuje informáciu ohľadne armády a odmeny, ktorú dostanete po zničení majetku.

  • Útok

   Jediný možný útok proti Barbarskému táboru je Poľná bitka. Doba trvania misie sa vypočítavá na základe formuly pre pohyb na Globálnej mape, pričom armáda sa pohybuje s rýchlosťou najpomalšej jednotky. Opcia na okamžitý príchod nie je dostupná. Pri úspešnej Poľnej bitke, víťazný hráč dostáva určitú odmenu a Barbarský tábor zmizne z Globálnej mapy.

   * Každý barbarský tábor porazený daným hráčom zvýši o určité percento armádu ďalšieho napadnutého tábora. Zvýšenie sa týka útočiaceho hráča a neprejaví sa v armáde, ktorú ostatní hráči uvidia v tábore. Každý deň sa modifikátor rastu barbarskej armády resetuje a armáda obnoví svoj pôvodný počet.

 • Odmeny

  Po zničení Barbarského tábora hráč dostáva odmenu. Veľkosť odmeny záleží od úrovne napadnutého Tábora - čím je vyššia, tým je väčšia odmena. Zvyčajne odmeny sú vo forme surovín, alebo - v prípade víťazstva nad Otrokárskym plemenom - Oslobodené obyvateľstvo.

  Poznámka: Neobdržané odmeny z Barbarských táborov v menu Inventár / podmenu Pokladňa sa strácajú na konci sezóny!

  • Základné

   Každý Barbarský tábor poskytuje základnú odmenu, ktorá môže byť:

   • Oslobodené obyvateľstvo sa dáva ako odmena pre víťazstvo nad Barbarským táborom Otrokárov. Objaví sa v menu Inventár / podmenu Pokladňa a môže byť obdržané okamžite alebo neskôr.
    Keď sa rozhodnete dostať Oslobodené obyvateľstvo, ono bude pridané k Miestnemu obyvateľstvu vášho súčasne zvoleného Majetku.
   • Suroviny - získavate množstvá zo štyroch surovín (drevo, železo, kameň alebo zlato). Vojsko ich prinesie naspäť do provincie, z ktorej vyrazilo.

Útoky Barbarských táborov

Každý barbarský tábor môže posielať útoky proti hráčom, ktorí sú umiestnení vo vzdialenosti maximálne 70 imperiálnych míľ. Tu sú zarátané aj lokálne barbarské tábory, ktoré môžu zaútočiť len na hráča, v ktorého výlučnej zóne su generované. Každé barbarské opevnenie môže posielať útoky kým bude zničené. Jeho zničenie ale neovplyvňuje už od neho odoslané útoky - tie dosiahnu svoj cieľ v každom prípade. Platné ciele pre barbarský tábor z určitej úrovne sú len majetky hráčov v určitom rozsahu bodov:

 • Barbarské tábory podľa bodov hráčov:

  Úroveň Z (body) Do (body)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Druhy útokov záležia na druhu barbarského tábora nasledovným spôsobom:
  • miestni barbari vždy posielajú obliehania pevnosti
  • dobyvatelia vždy posielajú obliehania pevnosti
  • lupiči posielajú obliehania pevnosti a plienenia v pomere 50:50
  • otrokári vždy posielajú plienenia*

   * Ak predtým bolo uskutočnené plienenie v tej istej provincii, útok bude vo forme poľnej bitky.
 • Ciele barbarských útokov

  Platné ciele barbarských útokov sú všetky provincie (vč. Hlavné mesto) a kolónie hráča, ktoré zvýšili svoju úroveň barbarskej hrozby nad určitú hodnotu. Na vojenské a obchodné objekty ako aj na vazalov nemôže byť zaútočené. Doba cestovania útokov je od 55 do 60 minút na náhodnom princípe a sú viditeľné v momente ich odoslania. Zloženie útočiacej barbarskej armády sa určuje podľa druhu armády, ktorá je umiestnená v tábore. V prípade obliehania pevnosti sa pridáva aj určité percento obliehacích strojov. Základná morálka barbarov pri plienení je 100 bodov a pri obliehaní pevnosti je 120 bodov. Keďže každý tábor má svojho vlastného generála, každý odoslaný útok bude vedený týmto generálom. Zručnosti generála budú ovplyvňovať bitku a sú viditeľné na obrazovke misií. Miestni barbari sú výnimkou a nikdy nie sú vedení generálom. Neexistuje obmedzenie na počet útokov, ktoré môžu byť odoslané z toho istého barbarského tábora a to neovplyvňuje druh a zloženie barbarskej armády. Barbarské útoky nezamykajú okamžité premium opcie hráča.

 • Zvýšenie barbarskej hrozby v majetkoch hráča

  Úroveň barbarskej hrozby určuje šancu na útok barbarského majetku pokiaľ je v rádiuse 70 imperiálnych míľ umiestnený tábor. Hrozba sa hromadí samostatne v každom majetku podľa určitej logiky.

  Úroveň barbarskej hrozby sa zvyšuje 3 spôsobmi:
  • priebehom času - každú hodinu sa hrozba zvyšuje určitými percentami
  • keď začne výstavba hociktorej budovy
  • keď začne vojenská misia (okrem vojenskej výpravy)
  Keď začne barbarský útok k určitému majetku, úroveň barbarskej hrozby sa vynuluje a vo všetkých ostatných majetkoch hráča sa znižuje s určitými malými percentami.
 • Sila barbarských útokov

  Sila barbarských útokov sa určuje podľa počtu barbarských táborov, na ktoré hráč zaútočil za posledných 24 hodín. Čím viac útokov hráč uskutočnil, tým väčšou silou na neho zaútočia barbari. Ak hráč nezaútočil úspešne na barbarský tábor za posledných 24 hodín, na neho zaútočí armáda, ktorá sa skladá z 50% počtu jednotiek v útočiacom barbarskom tábore. S každým úspešným útokom hráča proti barbarskému táboru sa sila útoku zvyšuje o 10%. Napríklad: Na hráča zaútočí barbarský tábor, v ktorom je 1000 ľahkej kavalérie. Ak hráč nezaútočil na žiadne barbarské tábory za posledných 24 hodín, na neho zaútočí 50% armády, čo je 500 ľahkej kavalérie. Ak hráč má 10 úspešných útokov proti barbarskému táboru za posledných 24 hodín, v útoku bude 150% záklaného zloženia čo je 1500 ľahkej kavalérie.


Výskumy barbarských táborov

Barbarské tábory majú svoje vlastné vojenské výskumy, ktoré im poskytujú možnosť byť viac schopní konkurencie v bitke proti hráčom. Tieto výskumy sa používajú ako v útoku, tak aj v obrane.

 • Výskumy barbarských táborov podľa úrovní:

  Úroveň Strelecký útok Útok z blízka Brnenie Vojenské kone Vojenská medicína Kontrašpionáž
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Vzrast

Anektované provincie

Maximálny počet provincií, ktoré hráč môže anektovať je š0 (hlavné mesto + ľ9 dodatočných). Aby ste mohli anektovať terén (nezávislé mesto, nezávislý prázdny terén, alebo terén so špeciálnou surovinou) a zmeniť ho na provinciu, je nutné mať jednu úroveň Centralizácie. Anektovanie môže byť vykonané cez globálnu mapu mierovou, alebo vojenskou cestou:

 • Anektovanie nezávislého mesta
  • mierovou cestou: potrebujete zaplatiť cenu všetkých existujúcich budov majetku vynásobenú x1,5. Keď anektujete mierovou cestou úrovne budov zostávajú tie isté.
  • vojenskou cestou: je nutné zaútočiť na terén s obliehaním pevnosti. Po víťazstve v bitke terén sa stáva časťou ríše, ale všetky budovy stratia jednu úroveň. Výnimkou je, ak nezávislé mesto má úroveň 1 pevnosť alebo úroveň 10 bane v pôvodnom nastavení, vtedy tieto budovy zostanú na úrovni 1 a úrovni 10. Armáda v nezávislom meste bojuje s minimálnymi úrovňami nutnými pre vojenské jednotky výskumov.

  Po anektovaní nezávislého mesta, nová provincia zaberá 4 body.

 • Anektovanie nezávislého voľného terénu: to sa môže stať len mierovou cestou odoslaním 25 000 dedinčanov na misiu, ktorí sa tam usadia. Po anektovaní v majetku budete mať:
  • Radnica
  • Nákladová stanica - úroveň 1
  • Domy úroveň 1
  • Chrám
 • Charakteristiky:
  • Efektivita

   Každá nasledujúca anektovaná provincia vyrába o 10% menej surovín v porovnaní s predchádzajúcou.

  • Šťastie

   Základný limit šťastia vo všetkých anektovaných provinciách je 100. V hlavnom meste existuje +20 prémia.

  • Prenos surovín

   Uskutočňuje sa v Nákladovej stanici. Jedna provincia sa rozprestiera na 2x2 bodov. Prenos medzi vlastnými provinciami trvá 0.33333333333333 minút za 1 bod, t.j. 0.66666666666667 minút medzi susednými provinciami, 2.6666666666667 minút medzi provinciami, medzi ktorými existuje iná provincia, 4 minút medzi provinciami medzi ktorými existujú ďalšie 2 provincie, atď.

  • Imperiálne cesty

   Infraštruktúra, ktorá sa buduje medzi anektovanými provinciami. Každá úroveň zvyšuje príjem z obchodu medzi provinciami o 10% z obchodného potenciálu.

  • Armáda cestuje

   Preprava armády medzi provinciami nasleduje mechaniku prenosu. Doba trvania cesty nepriateľskej armády z provincie do provincie, alebo kolónie je vždy rovnaká. To je doba, ktorá sa rovná dobe z hlavného mesta útočiaceho do hlavného mesta obrancu.

  • Zručnosti guvernéra

   Okrem charakteristických bonusov pre ovládnutý slobodný terén alebo nezávislé mesto, pri anektovaní a kolonizácii sa pridávajú ešte dva špeciálne bonusy – 50% zvýšenie dvoch gubernátorských zručností. Systém vyberie náhodným princípom 2 zručnosti zo všetkých gubernátorských zručností, ku ktorým užívateľ bude dostávať bonusy. Anektovaná provincia môže využiť gubernátorské bonusy len v prípade, ak je v nej vymenovaný slávny človek, ktorý ich má. Ak v provincii nie je vymenovaný gubernátor alebo je vymenovaný gubernátor s inými gubernátorskými zručnosťami, provincia nebude dostávať bonusy, t.j. tieto sú pasívne a musia byť splnené určité podmienky, aby mali efekt nad provinciou. Cieľom je, aby na miesto gubernátora bol vymenovaný slávny človek, ktorý má obidve zručnosti, aby bolo možné dostávať obidva bonusy.

Vazaly

Zaberajú 1 bod na globálnej mape. Maximálny počet provincií, ktoré hráč môže vazalovať je 11. Aby ste mohli vazalovať terén je nutné mať úroveň výskumu Centralizácia a Vazalná logistika.

 • Vazalovať

  Vazalovanie terénu je možné len vojenskou cestou prostredníctvom obliehania pevnosti. To znamená, že môžete vazalovať len nezávislé mestá. Vazalný majetok môže byť vedľa ríše, alebo majetku (výlučná zóna, provincia mimo nej, kolónia, vojenský, obchodný objekt), ale nemôže byť v susedstve s iným vazalom, alebo nezávislým mestom. Medzi nimi musí byť aspoň jeden bod vzdialenosti.

 • Charakteristiky vazalov
  • Obyvateľstvo: prestáva rásť od momentu vazalovania do momentu, keď sa stáva anektovanou provinciou. Jeho počet je predurčený parametrami nezávislého mesta.
  • Armáda: zostáva taká istá, kým územie nebude anektované. Počet jednotiek je prednastavený parametrami nezávislého mesta.
  • Výnos
   • Výnos z obchodu: záleží na úrovni Obchodných ciest. Zlato sa skladuje v pokladnici hlavného mesta.
   • Výnos z dane: je prednastavený parametrami nezávislého mesta. Zlato, ktoré sa získavá týmto spôsobom musí byť presunuté do hlavného mesta hráčom.
  • Vazalné územia môžu byť anektované, uvoľnené, alebo dobyté inými hráčmi.
   • Anektovanie vazala: je možné, keď majetok má spoločnú hranicu s inou anektovanou provinciou, alebo hlavným mestom. Môže byť anektované mierovou, alebo vojenskou cestou podľa mechaniky anektovania nezávislého mesta.

    Poznámka: Nezávisle od toho, či anektovanie prebehlo mierovou alebo vojenskou cestou, body z budov nezávislého mesta sa pridávajú k užívateľskému účtu.

    Po anektovaní vojenskou cestou budovy v majetku stratia jednu úroveň okrem:
    - Domy - zostávajú s tou istou úrovňou, ktorú mali predtým
    - Pevnosť - ak mali úroveň 1

   • Uvoľnenie vazala: vazal môže byť uvoľnený na základe vášho želania hocikedy. V takom prípade opäť sa stáva nezávislé mesto, a vy strácate výnos z neho. Suroviny, nazhromaždené kým nezávisle mesto bolo vazalom, miznú a začínajú sa generovať od 0. Jeden hráč môže stratiť svojho vazala, ak jeho účet zostane zablokovaný administrátorom viac ako 7 dní alebo je v dovolenkovom režime viac ako 16 dní pre svety s rýchlosťou x4 a viac ako 7 dní vo svetoch s rýchlosťou x10.

   • Dobytie vazala: vazalné územie nemôže byť plienené nepriateľmi, ale môže byť prevzaté ak sa nachádza mimo výlučnej zóny. Iní hráči ho môžu napadnuť a môžu bojovať proti armáde a pevnosti, ktoré provincia mala keď bola nezávislé mesto. Pri úspešnom obliehaní pevnosti útočiaci získavá vazálne územie.
   • Platené zdvíhanie úrovne vazalov

    Máte možnosť zvýšiť úroveň vazala ak zaplatíte zdrojom rozdiel medzi cenou budov v aktuálnej úrovni a ich cenou v nasledujúcej. Majte na mysli, že zvýšenie úrovne vazala zvyšuje aj armádu, umiestnenú v nej. Zvyšenie úrovne vazala nie je k dispozícii pri záverečnom útoku alebo ak je vazal pod útokom.

Kolónie

Zaberá maximálne 4 body na globálnej mape a nemôže byť založená v rámci výlučnej zóny. Veľkosť kolónie záleži na počte jej obyvateľov. Na kolonizovanie potrebujete voľnú úroveň Kolonializmu a najmenej jednu úroveň Koloniálnej logistiky. Kolónie môžu byť vytvorené na nezávislých terénoch, terénoch s prémiami, alebo na špeciálnych terénoch so surovinami a môžu byť umiestnené vedľa kolónie, vazalu, obchodného alebo vojenského objektu iného hráča. Ak vazalné územie a kolónia rôznych hráčov majú spoločnú hranicu, vlastník vazala nemôže anektovať, kým nezničí kolóniu druhého hráča. Nemôžete kolonizovať terén, ktorý susedí s cudzou anektovanou provinciou.

 • Kolonizácia

  vykonáva sa len mierovou cestou. S týmto cieľom musíte vyslať misiu s 50 000-covým obyvateľstvom a surovinu z anektovanej provincie alebo inej kolónie k voľnému terénu, alebo terénu so špeciálnou surovinou. Stavba trvá 1:12 hodín, potom kolónia disponuje s nasledujúcimi budovami: Statky - úroveň 8, Námestie - úroveň 1, Nákladová stanica - úroveň 1, Obchodná cesta - úroveň 1, Domy - úroveň 2, Pevnosť - úroveň 4. Cena za založenie sa rovná súčtu cien všetkých budov pri úrovni architektúry 0.

  • Kolonizácia terénu - ak územie pre kolonizáciu sa prestiera na rôznych terénoch, hráč musí vybrať jeden z nich s príslušnou prémiou a jedným modifikátorom, v prípade že prémia z modifikátora, ktorý má vplyv na tento terén, je viac ako jeden. Kolónia dostáva aj dve jedinečné prémie - 50% zvýšenie dvoch guvernerských zručností.
  • Kolonizácia špeciálnej suroviny - založenie kolónie na takom teréne sa uskutočňuje tým istým spôsobom ako na prázdnom teréne, s tým rozdielom, že okrem prémie a modifikátora z terénu a prémie k dvom guvernérskym zručnostiam, kolónia prináša i prémiu zo špeciálnej suroviny, ktorá má vplyv na celú ríšu. Kolónia na špeciálnej surovine môže byť napadnutá bez obmedzenia rozsahu, následne i bez trestu za morálku, česť a útok útočiaceho.
 • Charakteristiky kolónií

  Majú status anektovaných provincií - v nich sa môžu stavať budovy, prenajímať armáda a vyrábať a prenášať suroviny.

  • Zničiť kolóniu
  • Pri nepriateľskom útoku - jedna kolónia je zničená, keď zostane bez pevnosti. Každé úspešné obliehanie pevnosti znižuje o jednu úroveň pevnosť. Keď zostane s pevnosťou úrovne 0, zmizne z mapy. Polovička obyvateľstva a 90% z nasadenej armády v kolónii sa vracajú do provincie (kolónie), z ktorej bola založená.
   Majiteľ stratí v nej nazbierané do tohto okamžiku suroviny, čisté body z investovaných surovín a 10 bodov šťastia. V prípade cestujúcej armády z Ríše ku kolónii, táto sa vracia späť. Ak kolónia bude zničená, kým ešte stále pokračuje vojenská misia, vyslaná ňou, táto armáda sa vracia do hlavného mesta ríše a čas cestovania zostáva nezmenený, t.j. armáda sa vráti do hlavného mesta za ten istý čas, za ktorý by sa vrátila do kolónie. Každá prehraná bitka pre obranu kolónie predpokladá umiestnenie na poli celej ostávajúcej garnizóny. Útoky v kolónii na špeciálnu surovinu nemajú obmedzenia na rozsah a neprinášajú tresty za morálku, česť a silu útoku nepriateľa.

  • Na želanie majiteľa - môžete zničiť vlastnú kolóniu, pričom vyberiete opciu "Zničiť kolóniu". Zničenie vysiela 50% obyvateľstva kolónie do provincie (kolónie), z ktorej kolónia bola založená, strácate zozbierané v nej suroviny a čisté body za suroviny, ktoré ste investovali do jej založenia a rozvoja. Kolónia nemôže byť zničená svojim majiteľom ak v nej je umiestnená armáda, alebo cestujúca misia z kolónie alebo k nej.
  • Automatické zničenie - hráč môže stratiť svoju kolóniu, ak jeho účet zostane zablokovaný administrátormi na viac ako 7 dní alebo je v dovolenkovom režime viac ako 16 dní pre svety s rýchlosťou x4 a viac ako 7 dní pre svety s rýchlosťou x10. 50% obyvateľstva a 90% z rozmiestnenej armády sa vracajú k provincii (kolónii), z ktorej kolónia bola založená. Majiteľ stráca čisté body z investovaných udrojov. Všetky zdroje v hotovosti sa prenesú do hlavného mesta. Pri automatickom zničení kolónie sa neodoberá šťastie.

   Poznámka: Len kolónie založené na špeciálnom teréne môžu byť automaticky zničené.

  • Nezničiteľnosť

   Kolónie sa môžu stať nezničiteľné, ak budú zachované 1.4 týždne po vybudovaní ôsmej úrovne pevnosti. Po uplynutí tejto doby kolónia nadobúda status anektovanej provincie, pričom jediným rozdielom je, že nemá spoločnú hranicu s inými provinciami. Ak je postavená budova Obchodná cesta, ona sa zmení na Imperiálnu cestu. Ak pevnosť nezničiteľnej kolónie bude zničená, nespadne o jednu úroveň. Obranca ju môže opraviť, pričom zaplatí nevyhnutné množstvo suroviny.

   Poznámka: Nezničiteľné kolónie môžu byť tiež zničené majiteľom.

  • Šťastie

   Vypočítavá sa tým istým spôsobom ako pri anektovaných provinciách, pričom novosťou tu je záporný modifikátor pre vzdialenosť - čím viac je vzdialená od hlavného mesta, tým väčší trest sa udeľuje na jej šťastie. Modifikátor sa vypočítavá podľa nasledujúceho vzorca 0,00025 * vzdialenosť * vzdialenosť - 0,23 * vzdialenosť -13

   Príklad: Užívateľ má kolóniu na vzdialenosť 5 bodov od svojho hlavného mesta. Šťastie zo vzdialenosti tejto kolónie vypočítame podľa nasledujúceho vzorca:0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14 šťastie zo vzdialenosti.

   Keď vzdialenosť je viac ako 400, strata je vždy -65.

   Limit šťastia je 100. Môže byť zvýšený o 10 bodov pri kolonizácii terénu so špeciálnou surovinou Hodváb. Ak šťastie klesne pod 50, existuje zvyšujúca šanca s 2%-ma percentami za vznik meteže, ktorá dovedie do dočasného pozastavenia platenia daní na obdobie minimum 24 hodín do opätovného zvýšenia šťastia. Ak Šťastie klesne pod 20 existuje vzrastajúca šanca pre vzburu, ktorá dovedie do dočasného nedostatku prístupu do kolónie na minimálne 24 hodín do opätovného zvýšenia šťastia, pričom je povolené len organizovanie slávností pre zvýšenie šťastia.

  • Efektivita

   Prvá základná kolónia má 90% efektivitu a každá nasledujúca je o 10% menej efektívna. K týmto percentám sa pridáva polovica pokuty za vzdialenosť. Výskum Koloniálna byrokracia zvyšuje efektivitu o 5% bez toho, aby prevýšil 100%. Bez výskumu úrovní Koloniálnej byrokracie, základná efektivita 10-tej kolónie bude 0 a každá po nej bude o 10% menej efektívna, hodnota bude negatívna.

   Príklad: Ak užívateľ má pokutu za vzdialenosť prvej kolónie C1 - 14 šťastie, jej efektivita bude vypočítaná nasledujúcim spôsobom: 100% - 10% -14/2 = 83% bez vplyvu Koloniálnej byrokracie. Ak existuje jedna úroveň výskumu, efektivita sa zvýši o 5% a bude 88%.

  • Koloniálny daňový systém

   Kolónie majú ten istý model daňového systému ako anektované provincie.

  • Prenos surovín

   Vykonáva sa z menu Nákladová stanica a má tú istú štruktúru ako prenos medzi anektovanými provinciami.

   • Obchodná cesta - budova, ktorá je vybudovaná v kolóniách a obchodných objektoch. Vykonáva tú istú funkciu ako cisárske cesty medzi anektovanými provinciami. Za každú úroveň hráč bude mať možnosť využiť ďalších 10% obchodného potenciálu s menším počtom obyvateľstva.
  • Armáda cestuje

   Doba cestovania armády medzi provinciami a kolóniami je tá istá ako doba medzi anektovanými provinciami - vyberá sa najkratšia možná cesta.

Obchodný objekt

Zaberá 1 bod na globálnej mape a môže byť založený na teréne so špeciálnou surovinou mimo výlučnej zóny. Môže susediť s obchodným objektom iného hráča, kolóniou, vojenským objektom alebo vazalom. Nemôže byť postavený hneď vedľa ríše iného hráča (hlavného mesta, alebo anektovanej provincie). Prémia zo špeciálnej suroviny ovplyvňuje celú ríšu a dáva dodatočné zlato z obchodného potenciálu prostredníctvom rozvoja obchodnej cesty. Keďže zaberá len jeden bod na globálnej mape, dáva len jeden druh prémie, alebo modifikátora.

 • Založiť obchodný objekt

  Na založenie obchodného objektu je nevyhnutné mať výskum úrovní Obchodná administrácia a Obchodná logistika. Každá úroveň Obchodná administrácia dovoľuje založenie jedného obchodného objektu. Prvá úroveň obchodnej logistiky zvyšuje vzdialenosť z ríše, na ktorej sa môže založiť obchodný objekt s 5-mi bodmi. Každá nasledujúca úroveň je o 8% efektívnejšia než predchádzajúca. Cena založenia jedného obchodného objektu sa rovná sume nutných budov v ňom na úrovni 0 Architektúry.

  • Pevnosť - úroveň 3
  • Obchodná cesta - úroveň 1
  • Nákladová stanica - úroveň 1

   Zakladá sa pomocou tlačidla v podmenu kliknutím na terén na globálnej mape. Misia cestuje s rýchlosťou zásobovacích vozov. Budovanie trvá 1.5 a počas tejto doby útoky k nemu nie sú možné. Založenie obchodného objektu dáva jednorázovú prémiu 10 bodov šťastie celej ríši.

   • Charakteristiky obchodného objektu
    • Budovy

     Dostupné budovy v radnici obchodného objektu, ktoré hráč môže zlepšovať sú obchodné cesty a Nákladové stanice. Pevnosť nemôže byť vylepšená, jej maximálna úroveň je 3. V menu „Vojenské” bude k dispozícii tlačidlo na vybudovanie novej úrovne pevnosti v prípade, že pevnosť bola zničená nepriateľským útokom. Bude možné budovať aj úroveň 1 Veže.

   • Prenos surovín

    Uskutočňuje sa z Nákladovej stanice a je taký istý ako medzi anektovanými provinciami.

    • Obchodná cesta - budova k dispozícii v kolóniách a obchodných objektoch. Má tu istú funkciu ako cisárske cesty medzi anektovanými provinciami. Každá úroveň poskytuje hráčovi ďalších 10% jeho obchodného potenciálu na základe majetku s menším obyvateľstvom.
   • Armáda a obrana

    Nemôžete nasadiť armádu v obchodnom objekte. V prípade nepriateľského útoku obrana majetku spolieha na pevnosť a na veže. Môžete dodatočne chrániť majetok prostredníctvom založenia vojenského objektu. Týmto spôsobom ak útočník chce zaútočiť na obchodný objekt, najskôr bude musieť zničiť vojenský objekt.

   • Obchodný potenciál

    V obchodnom objekte nie je obyvateľstvo a potenciál sa určuje na základe špeciálnej suroviny, na ktorej sa nachádza. Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne hodnôt obchodného potenciálu všetkých špeciálnych terénov, prosím, navštívte ’Globálna mapa’=> ’Druhy terénov’ => ’Špeciálne suroviny’.
    Obchodný potenciál je abstraktná merná jednotka, ktorá určuje, aby jeden majetok získal možnosť dodatočného zlata, ktoré sa ukladá do pokladnice. Generované zlato sa vypočítavá na základe vzťahu medzi obchodným potenciálom obchodného objektu a obchodným potenciálom v hlavnom meste. Určuje sa, ktorý z majetkov má menej obyvateľov (t.j. ktorý má menší potenciál). Pri budovaní každej úrovne budovy "Obchodná cesta", užívateľ získavá 10% obchodného potenciálu majetku s menším počtom obyvateľstva.

   • Zničenie

    Obchodný objekt môže byť zničený svojim vlastníkom, alebo nepriateľským útokom.

    • V prípade nepriateľského útoku

     Úspešné obliehanie pevnosti obchodného objektu ničí jednu úroveň pevnosti. Keď dosiahne 0 majetok sa zničí a užívateľ stratí nazhromaždené suroviny, čisté body získané zo založenia a jeho rozvoja. Stratí aj obchodný potenciál z úrovní Obchodnej cesty a prémiu zo špeciálnej suroviny. Jednorázovo sa odoberá 5 bodov šťastie vo všetkých majetkoch.
     Útoky na terény na špeciálnej surovine nie sú ovplyvnené rozsahom a neexistuje trest morálky, česti alebo útoku nepriateľa.

    • Podľa vôle majiteľa

     Možnosť je k dispozícii keď kliknete na majetok na globálnej mape. Pri zničení obchodného objektu užívateľ stratí nazhromaždené suroviny, čisté body získané zo založenia a ich rozvoja. Stratí aj obchodný potenciál z úrovní Obchodnej cesty a prémiu zo špeciálnej suroviny.

    • Automatické zničenie

     Je možné, že stratíte váš obchodný objekt automaticky. Môže sa to stať v nasledujúcich prípadoch:

     • Váš účet je v dovolenkovom režime viac ako 16 dní pre svety s rýchlosťou x4 a viac ako 7 dní pre svety s rýchlosťou x10.
     • Váš účet je zablokovaný viac ako 7 dní.

     Pri automatickom zničení užívateľ stratí prémiu zo špeciálnej suroviny a získané čisté body zo založenia a rozvoja majetku. Nazbierané suroviny sa prenášajú do hlavného mesta.

Vojenský objekt

Zaberá 1 bod na globálnej mape a môže byť založený všade okrem v nezávislom meste, alebo na teréne so špeciálnou surovinou. Hlavná funkcia tohoto zariadenia je chrániť obchodné objekty, pretože v nich nie je možné nasadiť ochrannú armádu. Preto vojenský objekt musí mať spoločnú hranicu s obchodným objektom. Týmto spôsobom nepriateľ musí najskôr zničiť vojenský objekt a až potom bude mať možnosť zaútočiť na obchodný objekt. Vojenské objekty môžu byť postavené vedľa iného majetku, ale majú obranný vplyv len voči obchodným objektom.

 • Založenie vojenského objektu

  Je nutné mať výskum Centralizácia úroveň 5 a najmenej úroveň 1 Výpravná administrácia a Vojenská logistika. Každá nasledujúca úroveň vám dovoľuje vybudovať ďalší vojenský objekt. Prvá úroveň vojenskej logistiky zväčšuje vzdialenosť z ríše, na ktorej je možé založiť obchodný objekt s 5 bodmi. Cena sa rovná sume všetkých cien budov v ňom na základe úrovne 0 Architektúra.

  • Úroveň pevnosti 4
  • Nákladová stanica úroveň 1
  • Vojenský tábor uroveň 1

   Každá úroveň Vojenského tábora dovoľuje nasadenie 120 000 poľnej armády.

  Zakladá sa na tlačidle, ktoré je k dispozícii keď kliknete na vybraný terén na globálnej mape. Ak terén dáva vojenskú prémiu alebo vojenskú prémiu z modifikátora, majetok bude ovplyvnený len týmto druhom prémie. Žiadna ekonomická prémia nebude mať vplyv. Budovanie trvá 1.5 hodín a počas tejto doby útoky na majetok nie sú možné. Misia na založenie cestuje rýchlosťou zásobovacích vozov.

 • Charakteristiky vojenského objektu
  • Budovy

   Po ukončení stavby majetok disponuje s prednastavenými úrovňami Pevnosti, Nákladovej stanice a Vojenského tábora, ktoré môžu byť zlepšené. V menu Vojenské sa môžu stavať všetky obranné zariadenia. Zahŕňa to aj Val - výlučné zariadenie len v tomto majetku. Každá úroveň dáva prémiu 2% k obrane poľnej armády. Vojenský objekt nemá obyvateľstvo, produkciu a efektivitu.

  • Doprava

   Vykonáva sa v menu Nákladová stanica a nasleduje model na prenos surovín medzi anektovanými provinciami.

  • Armáda a cestovanie armády

   Počet vojenských jednotiek, ktoré môžete umiestniť v majetku je obmedzený a závisí od úrovne budovy Vojenského tábora. Doba na premiestnenie do/z vojenského objektu je fixná: 90 a nemôže byť uskutočnené okamžite s diamantami. Ak pri príchode pohybujúcej sa armády kapacita vojenského objektu je dosiahnutá, ona sa nevykladá a vracia sa naspäť do majetku, z ktorého bola odoslaná. Ak ešte stále je voľné miesto vo vojenskom objekte, ale nedostatočné pre celú premiestnenú armádu, miesto sa plní do konca a ostatné jednotky sa posielajú naspäť do začiatočného bodu. Ak pri príchode cestujúcej armády vojenský objekt je zničený, armáda sa vracia tam, odkiaľ vycestovala. Výživa poľnej armády vo vojenskom objekte je x1,2.

  • Obrana

   V operatívnom stredisku existuje možnosť pre ustúpenie obrannej armády. Ak sa užívateľ rozhodne využiť ju, armáda sa nebude biť. Táto možnosť je dostupná len vo Vojenskom objekte.

  • Zničenie
   • V prípade nepriateľského útoku

    Úspešné obliehanie pevnosti, vyslané k vojenskému objektu, ničí jednu úroveň pevnosti. Keď dosiahne 0, majetok sa považuje za zničený. Hráč stráca nazhromaždené v ňom suroviny ako aj vyhraté čisté body získané zo založenia a jeho rozvoja. Ak pri zničení vojenského objektu v ňom je nasadená armáda, hráč stratí 10% pozostalých vojakov. Ostatní sa vrátia do majetku, z ktorého bola odoslaná misia na založenie. Ak aj tento majetok je zničený, armáda sa vydá do Hlavného mesta. Ak vojenský objekt bude zničený, kým ešte stále pokračuje vojenská misia vyslaná ním, táto armáda sa vracia do Hlavného mesta ríše a čas pre cestovanie zostáva nezmenený, t.j. armáda sa vráti do hlavného mesta za ten istý čas, za ktorý by sa vrátila do vojenského objektu.

    Útoky k vojenskému objektu, ktorý chráni obchodný objekt, nemajú obmedzenia na rozsah a neprinášajú tresty za morálku, česť a silu útoku nepriateľa.

   • Podľa vôle majiteľa

    Možnosť je k dispozícii keď kliknete na majetok na globálnej mape. Vojenský objekt nemôže byť zničený ak sú tam momentálne umiestnené jednotky, alebo ak existuje cestujúca vojenská, alebo špiónska armáda. Pri zničení obchodného objektu užívateľ stratí nazhromaždené suroviny a čisté body získané zo založenia a jeho rozvoja.