De uitgestrekte landen van Imperia Online worden getoond op de kaart. Alle objecten (terreinen waar een Keizer zijn vestigingen kan oprichten en ontwikkelen) bevinden zich in deze gebieden. De oppervlakte-eenheid op de Wereldkaart is een punt.

Exclusief gebied

Een gebied van 36 punten op de Wereldkaart dat enkel voor haar eigenaar is gereserveerd. In het centrum van de exclusieve zone bevindt zich de hoofdstad van het Rijk. Deze wordt omringd door 4 vrije terreinen, die vreedzaam kunnen worden geannexeerd, alsook 4 onafhankelijke steden die op hun beurt geplunderd, geannexeerd en tot vazal gemaakt kunnen worden. De grenzen van de exclusieve zone zijn zichtbaar voor andere spelers. Onafhankelijke steden zijn echter niet zichtbaar voor andere gebruikers, enkel geannexeerde provincies en vazallen worden getoond.

Opmerking: Het exclusieve gebied blijft exclusief eigendom van de eigenaar zolang deze actief is. Als de gebruiker meer dan 2 weken geen gebruik heeft gemaakt van zijn of haar account en slechts 1 provincie (de hoofdstad) heeft, dan wordt de exclusieve zone of delen daarvan beschikbaar voor anderen en kunnen andere spelers deze veroveren.

Hoofdstad

De eerste provincie van het imperium. Deze provincie bevindt zich in het centrum van het exclusieve gebied van de speler en bezet 4 punten. Het terrein waar het zich op bevindt is neutraal en heeft de volgende militaire bonussen:

 • +100 000 bonus capaciteit voor de boerderijen
 • 10% grondstof productie bonus
 • +20 dagelijkse Tevredenheid bonus
 • +20 Tevredenheidslimiet bonus
 • 30% Raakpunten bonus voor het Fort
 • 20% bonus Raakpunten in de verdediging tegen alle militaire eenheden
 • +10 bonus Moraalpunten in de verdediging

Onafhankelijke stad

Er zijn 4 verschillende soorten onafhankelijke steden in het exclusieve gebied (één van het eerste soort, twee van het tweede soort en één van het derde soort). Deze steden kunnen worden ingelijfd, bestolen of kunnen worden veranderd in vazallen.

 • Eerste soort: deze stad heeft een gemeenschappelijke grens met de hoofdstad in het zuid-westen. Het veldleger bestaat uit 20 lichte boogschutters en 20 lichte zwaardvechters. Er is geen leger gestationeerd in het Fort.
 • Tweede soort: de locatie in het exclusieve gebied, het veldleger en het in het Fort gestationeerde leger zijn willekeurig.
 • Derde soort: de locatie in het exclusieve gebied, het veldleger en het in het Fort gestationeerde leger zijn willekeurig.

Één onafhankelijke stad neemt 1 punt van het exclusieve gebied in beslag. De stad heeft een werkende economie die grondstoffen en goud produceert, afhankelijk van het bevolkingsaantal en het level van het Fort. Onafhankelijke steden in het exclusieve gebied hebben geen economische bonussen. De maximale hoeveelheid van een grondstof is gelijk aan de capaciteit van het Fort gedeeld door vier. De onafhankelijke stad kan vreedzaam of met geweld over worden ingelijfd.

Onafhankelijk vrij terrein

Kan vreedzaam in worden gelijfd. Er zijn geen gebouwen en er is geen bevolking of leger. De terreinen hebben verschillende bonussen en nemen 4 punten in beslag op de kaart.

Soorten terrein

De territoria op de globale kaart zijn verdeeld over drie groepen - onafhankelijke steden, vrije gebieden en gebieden met speciale grondstoffen.

Onafhankelijke steden

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Bevolking Fort level Boerderijen Huizen Mijnen Barakken Tempel Dorpsplein Grondstofcapaciteit Belasting Wegen Eenheid type Veldleger op de kaart
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 licht 40 Exclusief gebied
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 licht 100 Exclusief gebied
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 licht 300 Exclusief gebied
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 licht 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Zwaar 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Zwaar 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Zwaar 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Zwaar 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 elite 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 elite 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 elite 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 elite 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 elite 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 elite 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 elite 50 000 10

Vrije gebieden

Ze kunnen ook buiten het exclusieve gebied van de speler worden gevonden en door hem worden veroverd. Elk geannexeerd of gekoloniseerd terrein (met uitzondering van neutrale terreinen) geeft verschillende bonussen en modifiers aan het rijk.
Er is een kans op een extra bonus voor de modifiers, beschreven in de tabel.

Boerderijen Hout Steen IJzer Fort Cavalerie Lichte boogschutter Verdedig
Neutraal - - - - - - - -
Vruchtbaar 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Bossen 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Heuvels 10% 10% 10%
Heuvels met bossen -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Bergen -20% 20% 20% 20% -20% 20% 20%
Bergen met bossen -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Vruchtbaar Bossen Heuvels Heuvels met bossen Bergen Bergen met bossen
+10% tot +20% handelspotentieel +10% tot +20% houtproductie +5% tot +10% houtproductie +10% tot +20% houtproductie +5% tot +10% ijzerproductie +5% tot +10% houtproductie
-10% tot -20% boogschutter trainingstijd +10% tot +20% handelspotentieel +5% tot +10% ijzerproductie +10% tot +20% handelspotentieel +5% tot +10% steenproductie +5% tot +10% ijzerproductie
-10% tot -20% infanterie trainingstijd -10% tot -20% infanterie trainingstijd +5% tot +10% steenproductie -10% tot -20% infanterie trainingstijd -10% tot -20% boogschutter trainingstijd +5% tot +10% steenproductie
-10% tot -20% cavalerie ontwikkeltijd -10% tot -20% belegeringswapens ontwikkeltijd +5% tot +10% voor Boerderijen -10% tot -20% belegeringswapens ontwikkeltijd -10% tot -20% infanterie trainingstijd -10% tot -20% infanterie trainingstijd
-10% tot -20% belegeringswapens ontwikkeltijd +5% tot +10% voor Boerderijen +10% tot +20% handelspotentieel +10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal. +10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal. +10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal.
+10% tot +20% voor Boerderijen +10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal. -10% tot -20% boogschutter trainingstijd +5% tot +10% tevredenheidslimiet +5% tot +10% tevredenheidslimiet +5% tot +10% tevredenheidslimiet
+10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal. +5% tot +10% tevredenheidslimiet -10% tot -20% infanterie trainingstijd +5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus +5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus +5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus
+5% tot +10% tevredenheidslimiet +5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus -10% tot -20% cavalerie ontwikkeltijd - - -
+5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus - -10% tot -20% belegeringswapens ontwikkeltijd - - -
- - +10 000 tot +40 000 boerderijcapaciteit. Bonus is altijd een heel getal. - - -
- - +5% tot +10% tevredenheidslimiet - - -
- - +5 tot +10 dagelijkse tevredenheidsbonus - - -

Waardes worden willekeurig gegenereerd.

Onafhankelijke vrije gebieden kunnen tot 4 punten op de kaart bezetten. Het is dus mogelijk dat de nieuw ingelijfde provincie/opgerichte kolonie zich over meerdere gebieden met verschillende bonussen verspreidt. In dit geval, bij het inlijven, moet de speler het soort gebied en de bonus kiezen.

Speciale grondstoffen

Als u op een dergelijk terrein een provincie, kolonie of handelspost opricht of sticht, krijgt het hele rijk een bonus. De bonus wordt gegeven op voorwaarde dat de oprichting van het object op dat terrein is voltooid. Ze nemen 1 punt in beslag op de Wereldkaart en bevinden zich buiten het exclusieve gebied.

* Bonussen van hetzelfde type Speciale grondstof kunnen niet worden geaccumuleerd. Als er 2 bonussen van hetzelfde type zijn, telt enkel de grootste bonus. Dezelfde bonussen van twee verschillende terreinen met speciale grondstoffen worden geaccumuleerd.

Voorbeeld: Als u 2 vestigingen heeft op een rijk goudveld, krijgt u een bonus voor goudinkomsten van 10%. Als u 1 kolonie heeft op een rijk tarweveld en 1 op een rijk rijstveld, krijgt u een boerderijeffectbonus van 20%.

** De speciale grondstoffen Oude Tempel, Heilige Oude Tempel, Hoefijzer, Zwaar Hoefijzer, Taxus, Woud rijk aan taxus, Steenkool, Veld rijk aan steenkool, Paarden, Zware paarden, Wol, Vindplaats rijk aan wol, Katoen en Vindplaats rijk aan katoen geven bonussen aan de alliantielegers als een lid van de alliantie er een vestiging opricht. De speciale grondstof Graniet geeft een bonus aan forten in alliantievestigingen als een alliantielid er een vestiging opricht.

Naam Effect Handelspotentieel
Speciale grondstof Hout 5% houtproductie bonus 500
Rijk gebied met speciale grondstof Hout 10% houtproductie bonus 750
Speciale grondstof IJzer 5% ijzerproductie bonus 500
Rijk gebied met speciale grondstof IJzer 10% ijzerproductie bonus 750
Speciale grondstof Steen 5% steenproductie bonus 500
Rijk gebied met speciale grondstof Steen 10% steenproductie bonus 750
Speciale grondstof Goud 5% bonus voor het het goud dat binnenkomt uit belastingen 2 000
Rijk gebied met speciale grondstof Goud 10% bonus voor het het goud dat binnenkomt uit belastingen 3 000
Speciale grondstof Diamanten 5% bonus bij het aantal gekochte diamanten in gewone pakketten van het Premiummenu 1 000
Rijk gebied met speciale grondstof Diamanten 10% bonus bij het aantal gekochte diamanten in gewone pakketten van het Premiummenu 2 000
Speciale grondstof Wijn +5 tevredenheidsbonus in alle gebieden van het imperium 1 000
Speciale grondstof Edelstenen +10 tevredenheidsbonus in alle gebieden van het imperium 1 000
Speciale grondstof Ivoor verhoogt het maximale tevredenheidslevel met 5 in alle gebieden van het imperium 3 000
Speciale grondstof Zijde verhoogt het maximale tevredenheidslevel met 10 in alle gebieden van het imperium 5 000
Speciale grondstof Eeuwenoude Tempel 5 moraalpunten bonus 250
Speciale grondstof Eeuwenoude heilige tempel 10 moraalpunten bonus 500
Speciale grondstof Hoefijzer 5% bonus bij de Aanval van alle Cavalerie 500
Speciale grondstof Zwaar hoefijzer 10% bonus bij de Aanval van alle Cavalerie 500
Speciale grondstof Taxusbomen 5% lange-afstand aanval bonus 500
Rijk gebied met speciale grondstof Taxusbomen 10% lange-afstand aanval bonus 500
Speciale grondstof Steenkool 5% infanterie (zwaard- en speervechters) aanvalskracht bonus 500
Rijk gebied met speciale grondstof Steenkool 10% infanterie (zwaard- en speervechters) aanvalskracht bonus 500
Speciale grondstof Graniet 5% bonus raakpunten voor het Fort 500
Rijk gebied met speciale grondstof Graniet 10% bonus raakpunten voor het Fort 500
Speciale grondstof Hennep Verkort de bouwtijd met 5% 500
Rijk gebied met speciale grondstof Hennep Verkort de bouwtijd met 10% 500
Speciale grondstof Papyrus Verkort de onderzoekstijd met 5% 500
Speciale grondstof Perkament Verkort de onderzoekstijd met 10% 1 000
Speciale grondstof Rijst 5% bonus effect Boerderij 500
Rijk gebied met speciale grondstof Rijst 10% bonus effect Boerderij 750
Speciale grondstof Tarwe 5% bonus effect Boerderij 500
Rijk gebied met speciale grondstof Tarwe 10% bonus effect Boerderij 750
Speciale grondstof Specerijen 10% lagere commissie voor het plaatsen van advertenties op de Marktplaats 5 000
Speciale grondstof Paarden Verkort de reistijd van legers tijdens een missie met 5% 500
Speciale grondstof Grote paarden Verkort de reistijd van legers tijdens een missie met 10% 1 000
Speciale grondstof Wol Verlaagt de onderhoudskosten van het leger met 5% 500
Rijk gebied met speciale grondstof Wol Verlaagt de onderhoudskosten van het leger met 10% 1 000
Speciale grondstof Katoen Verlaagt de onderhoudskosten van het leger met 5% 500
Rijk gebied met speciale grondstof Katoen Verlaagt de onderhoudskosten van het leger met 10% 1 000
Speciale grondstof Marmer Verkort de bouwtijd van de Tempel in het Alliantie Kasteel met 5% 3 000
Rijk gebied met speciale grondstof Marmer Verkort de bouwtijd van de Tempel in het Alliantie Kasteel met 10% 5 000
Speciale grondstof Koffie 5% handelspotentieel bonus 1 000
Rijk gebied met speciale grondstof Koffie 10% handelspotentieel bonus 2 000
Speciale grondstof Kaarten Verhoogt de afstand vanaf het imperium waarop een speler koloniën, handels- en legerposten kan veroveren met 15% 500
Speciale grondstof Gedetailleerde kaarten Verhoogt de afstand vanaf het imperium waarop een speler koloniën, handels- en legerposten kan veroveren met 30% 1 000
Speciale grondstof Eeuwenoude ruïnes 5% bonus inhoud voor schatkisten 1 000
Speciale grondstof Zilver 10% bonus voor opgedane ervaring van de gouverneur 2 000
Rijk gebied met speciale grondstof Zilver 15% bonus voor opgedane ervaring van de gouverneur 3 000
Speciale grondstof Brons 10% bonus voor opgedane ervaring van de generaal 1 000
Rijk gebied met speciale grondstof Brons 15% bonus voor opgedane ervaring van de generaal 2 000
Speciale grondstof Infusies Verhoogt de kans van overleving voor je generaal met 5%
Verhoogt de kans van overlijden voor de generaal van de vijand met 5%
1 000
Speciale grondstof Elixers Verhoogt de kans van overleving voor je generaal met 10%
Verhoogt de kans van overlijden voor de generaal van de vijand met 10%
2 000
Speciale grondstof Klei 5% bonus Huizencapaciteit 500
Rijk gebied met speciale grondstof Klei 10% bonus Huizencapaciteit 1 000

Barbarenkampen

Neutrale vestigingen, die zich op de globale kaart bevinden, met een eigen leger. Ze kunnen worden bespioneerd en aangevallen in een Veldslag, maar niet worden veroverd. Als de speler een Veldslag wint tegen een Barbarenkamp, wordt de nederzetting verwijderd van de Globale kaart en krijgt de speler de betreffende beloning.

 • Locatie

  De Barbarenkampen bevinden zich op de Globale kaart op willekeurige neutrale gebieden, meestal dichtbij een Speciale grondstof. Met uitzondering van een enkel kamp van een Inheemse Stam per Exclusief gebied, kunnen er geen andere Kampen ontstaan op het Exclusieve gebied van een speler. De kampen worden op bepaalde tijden opgericht, afhankelijk van de snelheid van de speelwereld. Er kunnen in totaal niet meer dan 2000 kampen zijn. Het oprichten gaat op de 0.33333333333333e dag na het begin van de Speelwereld van start. Er zijn 5 Barbarenkampen in elk kwadrant (100x100 punten). Wanneer één of meerdere kampen worden vernietigd en van de kaart verdwijnen, maakt het systeem automatisch nieuwe aan, zodat het aantal van 5 kampen weer wordt hersteld. De nieuwe kampen worden wederom opgericht op willekeurige gebieden en zullen dus niet noodzakelijk op dezelfde plaats terug te vinden zijn.

  Opmerking: Twee Barbarenkampen kunnen een gemeenschappelijke grens hebben of zich naast het gebied van een speler bevinden.

 • Barbarenkampen: types

  Het type van deze vestiging wordt bepaald door het leger dat zich in de vestiging bevindt. De militaire eenheden in de verdediging (licht, zwaar of elite) en de graad van militaire onderzoeken zijn afhankelijk van hoelang het seizoen al begonnen was (aantal voorbije weken) op het moment dat de vestiging werd opgericht. Er zijn 15 verschillende levels van Barbarenkampen.

 • Spionage en aanval

  Barbarenkampen kunnen enkel vanop de Wereldkaart of vanuit het menu Snel zoeken van Barbaren in de linkerkant van het hoofdscherm worden bespioneerd en aangevallen. U kunt ze niet via het Commandocentrum vinden.

  • Spionage

   Het spionagerapport bevat informatie over het leger en de beloning die u kunt krijgen wanneer u de vestiging vernietigt.

  • Aanvallen

   De enige mogelijke manier om een Barbarenkamp aan te vallen is een Veldslag. De duur van de missie wordt berekend op basis van de formule voor het reizen op de Globale kaart: het leger reist met de snelheid van de langzaamste eenheid. De optie om onmiddellijk aan te komen kan niet worden gebruikt. Na een succesvolle Veldslag, krijgt de winnaar de beloning en verdwijnt het Barbarenkamp van de Globale kaart.

   * Elk Barbarenkamp dat door een speler wordt verslagen, vergroot het leger van het volgende aangevallen Barbarenkamp met een bepaald percentage. De toename is specifiek voor de aanvallende speler en heeft geen invloed op het leger dat andere spelers in het kamp zien. De modificator voor de toename van het Barbarenleger in de kampen wordt gereset en het leger keert terug naar de oorspronkelijke grootte aan het begin van elke dag.

 • Beloningen

  Na de vernietiging van het Barbarenkamp krijgt de speler een beloning. De waarde van de beloning is afhankelijk van het niveau van het Kamp - hoe hoger het niveau, hoe hoger de beloning. De gegeven beloning kan bestaan uit grondstoffen, of - in het geval van een overwinning op een stam van Slavenhandelaars - Bevrijde Bevolking.

  NB: Niet opgeëiste beloningen van Barbarenkampen in de Schatkamer gaan verloren op het einde van een seizoen!

  • Normaal

   Elk Barbarenkamp levert een basisbeloning op. Deze beloning kan bestaan uit:

   • De Bevrijde bevolking wordt gegeven als beloning voor de overwinning op een Barbaars Kamp van Slavenhandelaars. Ze verschijnt in uw schatkamer, waar ze onmiddellijk of op een later tijdstip in ontvangst kan worden genomen.
    Wanneer u ervoor kiest om de Bevrijde bevolking in ontvangst te nemen, wordt deze toegevoegd aan de Plaatselijke bevolking van uw op dat moment geselecteerde vestiging.
   • Grondstoffen - je kan één van de vier grondstoffen (hout, ijzer, steen of goud) krijgen. De troepen die terugkeren zullen deze grondstoffen mee terugnemen naar de provincie waar ze vandaan komen.

Aanvallen van Barbarenkampen

Elk barbarenkamp kan aanvallen sturen tegen spelers die zich bevinden op een afstand van 70 keizerlijke mijlen. Plaatselijke kampen die enkel een speler kunnen aanvallen in wiens exclusieve gebied ze zijn gegenereerd. Elk barbarenkamp kan aanvallen sturen tot het wordt vernietigd. De vernietiging ervan heeft echter geen invloed op de uitvoering van aanvallen die het al heeft gestuurd - deze bereiken hun doelwit in elk geval. Mogelijke doelwitten voor barbarenkampen van een bepaald niveau zijn enkel vestigingen van spelers binnen een bepaald puntenbereik:

 • Barbarenkampen volgens de punten van de spelers:

  Level Van (punten) Tot (punten)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • De types aanvallen hangen af van het type barbarenkamp, als volgt:
  • aanvallen van plaatselijke barbaren zijn altijd fortbelegeringen
  • aanvallen van veroveraars zijn altijd fortbelegeringen
  • aanvallen van plunderaars zijn altijd fortbelegeringen en plunderingen in een 50/50-verhouding
  • aanvallen van slavenhandelaars zijn altijd plunderingen*

   * Als er eerder een plundering werd uitgevoerd in dezelfde provincie, zal de aanval een veldslag zijn.
 • doelwitten van Barbarenkampen

  Mogelijke doelwitten van barbarenaanvallen zijn provincies van spelers (inclusief de hoofdstad) en kolonies, wiens barbarendreigingsniveau boven een bepaalde waarde ligt. Leger- en handelsposten, en ook vazallen, kunnen niet worden aangevallen door barbaren. De reistijd van de aanvallen ligt tussen 55 en 60 minuten, willekeurig bepaald, waarbij aanvallen zichtbaar zijn voor de verdediger vanaf het moment dat ze worden gestuurd. De samenstelling van het aanvallende barbarenleger wordt bepaald door het type leger dat gelegerd is in het kamp. Als er een fortbelegering wordt gestuurd, wordt er ook een aantal belegeringswapens ingezet.
  Het basismoreel van een barbarenleger is bij een plundering 100 punten, en bij een fortbelegering 120. Elk kamp heeft zijn eigen Generaal, zodat elke aanval door die Generaal wordt geleid. De vaardigheden van die Generaal zullen invloed hebben op het gevecht en zijn zichtbaar op het missiescherm.
  Plaatselijke barbaren worden nooit geleid door een Generaal. Het aantal aanvallen dat gestuurd wordt vanuit een enkel barbarenkamp is onbeperkt en dit heeft geen invloed op het type en de samenstelling van het barbarenleger. Barbarenaanvallen vergrendelen de premiumextra’s van de speler niet.

 • Hoe de barbarendreiging in de vestigingen van de speler toeneemt

  Het barbarendreigingsniveau bepaalt de kans dat een vestiging wordt aangevallen, zolang het barbarenkamp zich binnen 70 keizerlijke mijlen bevindt. De dreiging neemt in elke vestiging afzonderlijk toe volgens een bepaalde logica.

  Het barbarendreigingsniveau wordt verhoogd op 3 manieren:
  • Naarmate de tijd verstrijkt - elk uur neemt de dreiging met een bepaald procent toe
  • wanneer er begonnen wordt met de bouw van een gebouw
  • wanneer er een militaire missie vertrekt (met uitzondering van een vlucht)
  Wanneer er een barbarenaanval wordt ingezet op een vestiging van een speler, wordt het barbarendreigingsniveau gereset, en in alle andere vestigingen daalt het met een klein percentage.
 • Kracht van de barbarenaanvallen

  De kracht van de barbarenaanvallen wordt bepaald door het aantal barbarenkampen dat in de laatste 24 uur door een speler werd aangevallen. Hoe meer aanvallen de speler heeft uitgevoerd, hoe krachtiger de barbarenaanvallen tegen hem zullen zijn. Als een speler in de laatste 24 uur geen enkel barbarenkamp met succes heeft aangevallen, zal hij worden aangevallen door een leger dat bestaat uit 50% van het aantal eenheden in het aanvallende kamp. Met elke succesvolle aanval van een speler op een barbarenkamp neemt de kracht van de barbarenaanval met 10% toe. Voorbeeld: een speler wordt aangevallen door een barbarenkamp waarvan het leger bestaat uit 1000 lichte cavalerie. Als de speler in de laatste 24 uur geen barbarenkamp heeft aangevallen, zal hij worden aangevallen met 50% van dat leger, dus 500 lichte cavalerie. Als de speler in de laatste 24 uur 10 succesvolle aanvallen heeft uitgevoerd op een barbarenkamp, zal hij worden aangevallen met 150% van dat leger, dus met 1500 lichte cavalerie.


Technologieën van barbarenkampen

Barbarenkampen hebben hun eigen militaire technologieën, die hen voordelen opleveren in de strijd tegen spelers. Deze militaire technologieën worden zowel in de aanval als in de verdediging gebruikt.

 • Technologieën van barbarenkampen volgens niveau:

  Level Lange-afstands aanval Korte-afstands aanval Bepantsering Oorlogspaarden Militaire Geneeskunde Contraspionage
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Groei

Ingelijfde provincies

Het maximale aantal provincies dat een speler kan annexeren is 30 (de hoofdstad + 29 extra). Om een gebied (onafhankelijke stad, onafhankelijk vrij gebied of een gebied met een speciale grondstof) te annexeren en er een provincie van te maken, is er een vrij Centralisatieniveau nodig. De annexatie kan vreedzaam of met geweld worden uitgevoerd op de wereldkaart:

 • Inlijven van een onafhankelijke stad
  • vreedzaam: je zal de prijs van alle gebouwen in de vestiging ×1,5 moeten betalen. Wanneer je het inlijven vreedzaam doet, zullen de levels van de gebouwen ongewijzigd blijven.
  • met geweld: het is nodig om uw leger een fortbelegering uit te laten voeren. Na het winnen van het gevecht wordt het terrein onderdeel van het rijk, maar verliezen alle gebouwen een niveau. Wanneer de onafhankelijke stad echter standaard niveau 1 van het fort of niveau 10 van de mijnen heeft, blijven deze gebouwen respectievelijk op niveau 1 en niveau 10. Het leger in de onafhankelijke stad vecht met de minimale niveaus van militaire onderzoeken die nodig zijn voor de aanwezige militaire eenheden.

  Nadat je een onafhankelijke stad inlijft, neemt de nieuwe provincie 4 punten in beslag.

 • Annexeren van onafhankelijk vrij gebied: dit kan alleen vreedzaam gebeuren door een missie van maximum 25 000 dorpelingen te sturen om zich daar te vestigen. Na de annexatie zal uw vestiging over het volgende beschikken:
  • Gemeentehuis
  • 1ste level Transport station
  • Huizen level 1
  • Tempel
 • Kenmerken:
  • Efficiëntie

   Elke volgende ingelijfde provincie produceert 10% minder grondstoffen in vergelijking met de vorige.

  • Tevredenheid

   De basis tevredenheidslimiet in alle ingelijfde provincies is 100. Er is een +20 bonus in de hoofdstad.

  • Vervoer van grondstof

   Wordt uitgevoerd vanaf het transport station. Één provincie neemt 2x2 punten in beslag. Het transport tussen je eigen provincies kost 0.33333333333333 minuten per punt, 0.66666666666667 minuten voor aangelegen provincies, 2.6666666666667 minuten tussen provincies die gescheiden zijn door een andere provincie, 4 minuten tussen provincies die gescheiden zijn tussen twee andere provincies, enzovoort.

  • Keizerlijke wegen

   De infrastructuur die gebouwd kan worden om ingelijfde provincies te verbinden. Elk level verkort de tijd voor het vervoeren van grondstoffen en de reistijd van het leger met 5%, daarnaast zorgt het ook voor een 10% hoger handelspotentieel tussen de provincies.

  • Leger reizen

   De verplaatsing van het leger tussen provincies gaat volgens het transport model. De reistijd voor een aanval van de vijand is altijd hetzelfde, onafhankelijk van het beginpunt en de bestemming (provincie of kolonie). De tijd is gelijk aan de tijd van de hoofdstad van de aanvaller naar de hoofdstad van de verdediger.

  • Gouverneur’s vaardigheden

   Afgezien van de specifieke bonussen van het terrein of de onafhankelijke stad bij het annexeren of koloniseren, worden er nog twee andere speciale bonussen toegekend: 50% verhoging van twee verschillende gouverneursvaardigheden. Het systeem zal uit alle mogelijke vaardigheden willekeurig twee vaardigheden kiezen zodat de gebruiker er bonussen van begint te ontvangen. De geannexeerde provincie kan de toegekende bonussen alleen gebruiken als er een Grote der Aarde met de benodigde vaardigheden is aangesteld in de provincie. Als er geen gouverneur is aangesteld of als de gouverneur andere vaardigheden heeft, dan hebben de bonussen geen invloed op de provincie. Dit betekent dat ze passief zijn tot aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het beste wat de speler dan kan doen is een Grote der Aarde aanwijzen die beide vaardigheden heeft, zodat ze beide effect kunnen hebben.

Vazallen

Nemen 1 punt in op de Wereldkaart. De maximale hoeveelheid onafhankelijke steden die een speler tot vazal kan maken is 30. Om een onafhankelijke stad tot vazal te maken, zijn een Centralisatieniveau en Vazallogistiek vereist.

 • Veranderen naar vazal

  Een onafhankelijke stad tot vazal maken gebeurt enkel door troepen op een Fortbelegeringsmissie te sturen. De vazal kan zich naast een ander rijk of een ander gebied (exclusieve zone, provincies buiten de grenzen, kolonie, leger- of handelspost) bevinden, maar kan niet grenzen aan een andere vazal of aan een onafhankelijke stad. Er moet minimaal een afstand van 1 punt tussen liggen.

 • Kenmerken van de vazallen
  • Bevolking: de groei stopt vanaf het moment dat het terrein de status van vazal heeft totdat het wordt ingelijfd als provincie. Het aantal wordt bepaald door de parameters van de onafhankelijke stad.
  • Leger: blijft ongewijzigd tot het gebied wordt ingelijfd. Het aantal eenheden wordt bepaald door de parameters van de onafhankelijke stad.
  • Inkomsten
   • Inkomsten uit handel: afhankelijk van het level van de Handelsroutes. Het goud wordt toegevoegd aan de Rijksschatkist in de hoofdstad.
   • Inkomsten uit tribuut van een vazal: wordt bepaald door de parameters van de onafhankelijke stad. Het goud dat op deze manier wordt verdiend, wordt niet onmiddellijk opgeslagen in de schatkist maar dient manueel te worden opgenomen.
  • De vazal gebieden kunnen worden ingelijfd, bevrijd of veroverd worden door andere spelers.
   • Het inlijven van een vazal: is alleen mogelijk als de vestiging een grens deelt met een andere ingelijfde provincie of de hoofdstad. Kan vreedzaam of met geweld worden ingelijfd, op dezelfde wijze als het inlijven van een onafhankelijke stad.

    Opmerking: Onafhankelijk van het feit dat de inlijving vreedzaam of met geweld wordt gedaan, de punten van de gebouwen van de onafhankelijke stad worden toegevoegd aan het account van de gebruiker.

    Nadat je succesvol een vazal met geweld hebt ingelijfd, verliezen de gebouwen in de vestiging een level, met uitzondering van:
    - Huizen - behouden het level van voor de verovering;
    - Fort - indien het level 1 had voorafgaand aan de verovering.

   • Vrijlating van een vazal: u kunt op elk moment een vazal vrijlaten. De vazal keert terug naar een onafhankelijke stad en u verliest de inkomsten. Grondstoffen die zijn verzameld tijdens de vazaliteitsperiode verdwijnen en beginnen te genereren vanaf 0. Een speler kan zijn vazal verliezen als het account langer dan 7 dagen geblokkeerd blijft door beheerders van het spel of langer dan 16 dagen in vakantiemodus is voor speelwereldsnelheid x4 en langer dan 7 dagen in speelwereldsnelheid x10.

   • Veroveren van een vazal: het gebied van een vazal kan niet worden bestolen door vijanden maar kan wel over worden genomen indien het zich buiten een exclusief gebied bevindt. Andere spelers kunnen er binnendringen en het leger en het fort aanvallen (vooraf ingesteld door de onafhankelijke stad die het van tevoren was). Bij een succesvolle belegering krijgt de aanvaller het gebied van de vazal.
   • Betaalde verhoging van het niveau van vazallen

    Telkens wanneer u het niveau van uw vazal wil verhogen, kunt u betalen met grondstoffen die gelijk zijn aan het verschil in de prijs van gebouwen op het huidige niveau en het volgende. Denk eraan dat u door het verhogen van het niveau van een vazal ook het leger vergroot dat erin gestationeerd is. Betaalde niveauverhoging is niet beschikbaar als er een vergrendelende aanval op u wordt uitgevoerd of als de vazal wordt aangevallen.

Koloniën

Neemt tot 4 punten in beslag op de globale kaart en kan niet binnen het exclusieve gebied worden opgericht. De grootte van een kolonie is afhankelijk van het aantal bewoners. Om te koloniseren heb je een beschikbaar level van kolonisatie nodig en op z’n minst level 1 van koloniale logistiek. Koloniën kunnen worden opgericht op onafhankelijke neutrale gebieden, gebieden met bonussen of speciale grondstoffen en kunnen zich naast een kolonie, vazal, handels- of legerpost van een andere speler bevinden. Als het gebied van een vazal en van een kolonie van verschillende spelers een grens delen, dan kan de eigenaar van de vazal het gebied van de vazal niet inlijven tenzij hij/zij de kolonie van de andere speler vernietigd. Je kan een gebied dat grenst aan een door een andere speler al ingelijfde provincie niet koloniseren.

 • Kolonisatie

  alleen vreedzaam uitgevoerd. Om een gebied te koloniseren dient u 50 000 dorpelingen en grondstoffen van een reeds geannexeerde provincie of andere kolonie naar een vrij gebied (met of zonder bonus) te sturen. De bouw duurt 1:12 uur en wanneer deze is afgerond bevat de kolonie de volgende gebouwen: boerderijen - niveau 8, Dorpsplein - niveau 1, Transportstation - niveau 1, Handelsroute - niveau 1, Huizen - niveau 7 en Fort - niveau 4. De prijs voor het oprichten is gelijk aan de totale prijs voor alle nodige gebouwen (op Architectuur niveau 0).

  • Kolonisatie van een gebied - als het gebied meerdere verschillende bonussen en aanpassingen bevat, dan moet de speler kiezen welke bonus en aanpassing hij/zij wil ontvangen. De kolonie krijgt twee unieke bonussen: 50% verhoging voor twee gouverneurs vaardigheden.
  • Kolonisatie van een gebied met een speciale grondstof - wordt op dezelfde manier gedaan als het koloniseren van een vrij gebied. Het verschil, naast de bonus en aanpassing van het soort gebied en de 2 bonus gouverneurs vaardigheden, is dat je een bonus krijgt van de speciale grondstof voor het hele imperium. De kolonie op een speciale grondstof kan aangevallen worden, onafhankelijk van het bereik in punten, wat betekent dat er geen straffen zijn voor het moraal, de eerpunten of de aanval van de binnendringer.
 • Kenmerken van koloniën

  Ze hebben dezelfde status als ingelijfde provincies - je kan gebouwen bouwen, een leger rekruteren en grondstoffen produceren en vervoeren.

  • Vernietigen van een kolonie
  • Door een aanval van de vijand - Een kolonie wordt vernietigd op het moment dat er geen fort meer is. Elke succesvolle belegering zorgt ervoor dat het level van het fort met 1 level naar beneden gaat. Zodra het fort level 0 bereikt, verdwijnt het automatisch van de globale kaart. De helft van de bevolking en 90% van het gestationeerde leger keren direct terug naar de provincie/kolonie van waaruit het is opgericht. De eigenaar verliest de in de kolonie verzamelde grondstoffen, de nettowaardepunten voor de geïnvesteerde grondstoffen en 10 tevredenheidspunten. In het geval er een leger onderweg is van het Imperium naar de kolonie, dan keert het leger ook terug. Als de kolonie wordt vernietigd terwijl er vanuit deze kolonie een militaire missie is gestart, dan keert dit leger terug naar de hoofdstad van het Imperium en blijft de reistijd ongewijzigd, wat betekent dat de tijd die het leger nodig heeft om naar de hoofdstad terug te keren even lang is als de tijd die het nodig zou hebben om terug te keren naar de kolonie. Elk verloren gevecht in de verdediging dwingt het resterende gestationeerde leger om zich naar het strijdveld te verplaatsen. Aanvallen op kolonies met speciale grondstoffen hebben geen straffen voor het puntenbereik, wat betekent dat er geen straffen zijn voor het moraal, de eerpunten of de aanval van de vijand.
  • Op verzoek van de eigenaar - je kan je eigen kolonie vernietigen met de optie ’Kolonie vernietigen’. Het vernietigen stuurt 50% van de bevolking in de kolonie terug naar de provincie of kolonie van waaruit de kolonie is opgericht. Je verliest de in de kolonie opgespaarde grondstoffen en de netto waarde punten van de grondstoffen die je hebt geïnvesteerd in het oprichten en de ontwikkeling. Een kolonie kan niet door de eigenaar worden vernietigd als er eenheden in de kolonie of onderweg naar/vanuit de kolonie zijn.
  • Automatische vernietiging - een speler kan zijn/haar kolonie verliezen als de account voor meer dan 7 dagen wordt geblokkeerd door de beheerders van het spel of voor meer dan 16 dagen in vakantiemodus is voor speelwereldsnelheid x4 en meer dan 7 dagen voor speelwereldsnelheid x10. De helft van de bevolking en 90% van het gestationeerde leger zullen direct terugkeren naar de provincie/kolonie van waaruit de kolonie is opgericht. De eigenaar verliest de nettowaardepunten van de geïnvesteerde grondstoffen. Alle opgespaarde grondstoffen worden verplaatst naar de hoofdstad. Wanneer een kolonie wordt vernietigd door het systeem, verliest u geen tevredenheidspunten.

   Opmerking: Alleen koloniën die zijn opgericht op een speciale grondstof kunnen automatisch worden vernietigd.

  • Onverwoestbare koloniën

   Een kolonie kan onverwoestbaar worden wanneer het eigenaarschap ervan langer dan 1.4 dagen duurt nadat niveau 8 van het fort is gebouwd. Wanneer deze periode voorbij is, krijgt de kolonie dezelfde status als geannexeerde provincies. Het is niet nodig dat ze een gemeenschappelijke grens heeft met de rest van de provincies. Als er een Handelsroute is, wordt deze een Keizerlijke route wanneer de kolonie grenst aan een andere provincie. Als het fort van een dergelijke kolonie wordt vernietigd, gaat het niveau ervan niet omlaag. De verdediger kan het repareren door de benodigde hoeveelheid grondstoffen te betalen.

   Opmerking: Onverwoestbare koloniën kunnen wel door hun eigenaar worden vernietigd.

  • Tevredenheid

   Wordt op dezelfde manier berekend als ingelijfde provincies, maar er is een extra aanpassing voor de afstand - des te verder de kolonie van de hoofdstad is, des te negatiever deze aanpassing zal zijn. Deze formule wordt gebruikt: 0,00025 × afstand × afstand - 0,23 × afstand -13

   Voorbeeld: De gebruiker heeft een kolonie op een afstand van 5 punten van de hoofdstad. De afstand aanpassing zal als volgt zijn:
   0,00025 × 5 × 5 - 0,23 × 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Wanneer de afstand groter is dan 400 zal het verlies altijd -65 zijn.

   De tevredenheidslimiet is 100. Deze limiet kan met 10 punten worden verhoogd door een gebied met de speciale grondstof zijde. Als de tevredenheid minder dan 50 is dan is er een kans, die steeds met 2% toeneemt, dat er rellen uitbreken die ervoor zorgen dat er geen belasting meer wordt betaald totdat de tevredenheid weer is toegenomen. Als de tevredenheid 20 of lager is dan is er een kans op een opstand, wat ervoor kan zorgen dat je tijdelijk geen toegang meer hebt tot een kolonie voor minimaal 24 uur, totdat de tevredenheid weer is hersteld. Gedurende deze periode is het alleen mogelijk om festivals te organiseren.

  • Efficiëntie

   De eerste standaard kolonie heeft 90% efficiëntie en elke daaropvolgende kolonie is 10% minder efficiënt. Bij dit percentage wordt de helft van de straf voor de afstand opgeteld. Het onderzoek Koloniale Bureaucratie verhoogt de efficiëntie met 5% per level (zonder dat dit boven de 100% uit kan komen). Zonder levels van Koloniale Bureaucratie wordt de basis efficiëntie van de 10e kolonie 0% en elke kolonie daarna zal 10% minder efficiënt zijn en dus een negatief percentage hebben.

   Voorbeeld: Als de speler een afstand straf heeft van -14 tevredenheid voor de eerste kolonie C1, dan wordt de efficiëntie op de volgende manier berekend: 100% - 10% - 14 ÷ 2 = 83% (zonder Koloniale Bureaucratie). Als er één level is onderzocht, wordt de efficiëntie verhoogd met 5% en wordt de efficiëntie 88%.

  • Koloniaal belastingsysteem

   Koloniën hebben hetzelfde belastingmodel als ingelijfde provincies.

  • Grondstof transport

   Wordt uitgevoerd vanuit het Depot menu en heeft dezelfde structuur als in ingelijfde provincies.

   • Handelsroute - een gebouw dat wordt gebouwd in koloniën en handelsposten. Heeft dezelfde functie als keizerlijke wegen tussen ingelijfde provincies en verkort de tijd voor het transport naar de hoofdstad met 5% per level. Met elk extra level kan de speler 10% meer gebruiken van het handelspotentieel, gebaseerd op de vestiging met een kleinere bevolking.
  • Leger reizen

   De reistijd tussen provincies en koloniën is vergelijkbaar met de reistijd tussen ingelijfde provincies - de kortst mogelijke route wordt gekozen.

Handelspost

Neemt 1 punt in beslag op de globale kaart en kan alleen worden opgericht op een gebied met een speciale grondstof die zich buiten het exclusieve gebied bevindt. Kan grenzen aan een handelspost, kolonie, legerpost of vazal van een andere speler. Kan geen grens delen met het imperium van de speler (inclusief de hoofdstad en ingelijfde provincies). De speciale grondstof bonus is van invloed op het hele imperium en deze faciliteit voegt eveneens extra goud toe aan het handelspotentieel - wanneer je de handelsroute ontwikkeld. Vanwege het feit dat het 1 punt in beslag neemt op de kaart, geeft het slechts 1 bonus of aanpassing.

 • Een handelspost oprichten

  Om een Handelspost op te richten dien je de Kamer van Koophandel en Handelslogistiek te onderzoeken. Elk level van de Kamer van Koophandel laat je 1 Handelspost oprichten. Het eerste level van Handelslogistiek vergroot het gebied vanaf het imperium, waarop je een handelspost op kan richten, met 5 punten. Elk level daarna is 8% effectiever dan het voorgaande level. De prijs voor het oprichten van een handelspost is gelijk aan de som van de benodigde gebouwen met Architectuur level 0.

  • Fort - level 3
  • Handelsroute - level 1
  • Depot - level 1

   Wordt opgericht door de bijbehorende optie in het vervolgkeuzemenu te selecteren, na te hebben geklikt op het op de Globale kaart gekozen gebied. De reisduur voor de missie wordt berekend op basis van de snelheid van goederenwagons. Constructietijd is 1.5 en tijdens deze periode kan de handelspost niet aan worden gevallen. De oprichting van een handelspost geeft een eenmalige bonus van 10 Tevredenheid aan het hele imperium.

   • Kenmerken van de handelspost
    • Gebouwen

     De beschikbare gebouwen in het gemeentehuis van de handelspost, die de speler kan verbeteren, zijn handelsroutes en het depot. Het fort kan niet worden verbeterd en het hoogst mogelijk level is level 3. Op het tabblad ’Militair’ verschijnt een knop om het fort te repareren wanneer een vijand het fort heeft beschadigd. Torens level 1 en de kluis zijn ook te bouwen.

   • Grondstof vervoer

    Wordt uitgevoerd vanuit het depot en is hetzelfde als het transport tussen ingelijfde provincies.

    • Handelsroute - een gebouw dat wordt gebouwd in koloniën en handelsposten. Heeft dezelfde functie als keizerlijke wegen tussen ingelijfde provincies en verkort de tijd voor het transport naar de hoofdstad met 5% per level. Met elk extra level kan de speler 10% meer gebruiken van het handelspotentieel, gebaseerd op de vestiging met een kleinere bevolking.
   • Leger en verdediging

    Je kan een leger niet inzetten in een handelspost. In het geval van een aanval, is de verdediging afhankelijk van het fort en de torens. Je kan de handelspost extra bescherming bieden door een legerpost op te richten. Op deze manier zal de aanvaller de legerpost eerst moeten vernietigen voordat de handelspost aangevallen kan worden.

   • Handelspotentieel

    Er is geen enkele bevolking in de handelspost en het potentieel wordt berekend op basis van de speciale grondstof waarop de handelspost is gevestigd. Ga naar ’Globale kaart’ => ’Soorten terrein’ => ’Speciale grondstoffen’ voor meer informatie over de potentiële waardes van alle speciale grondstoffen.
    Het handelspotentieel is een abstracte meting die de mogelijkheid bepaalt voor een vestiging om extra geld te verdienen van wat is opgeslagen in de rijksschatkist. Gegenereerd goud wordt berekend aan de hand van het handelspotentieel van de handelspost en het handelspotentieel in de hoofdstad. Het aantal bevolkingsleden van het minder bevolkte gebied wordt gebruikt (wat een lager potentieel betekent). Elk ontwikkeld level van een handelsroute faciliteit geeft 10% bonus op het reeds bepaalde potentieel (van de vestiging met de kleinste bevolking).

   • Vernietiging

    De handelspost kan worden vernietigd door de eigenaar of door een aanval van een vijand.

    • In het geval van een aanval van een vijand

     Een succesvolle fort belegering op een handelspost neemt verlaagt het level van het fort met 1 level. Wanneer het level 0 bereikt is de vestiging vernietigd en verliest de gebruiker de verzamelde grondstoffen, de netto waarde punten van de vestiging en de ontwikkeling van de vestiging. De gebruiker verliest ook het handelspotentieel van de handelsroute levels en de bonus van de speciale grondstof. Daarnaast worden er 5 tevredenheidspunten afgetrokken in het hele imperium.
     Puntenbereik straffen hebben geen invloed op aanvallen op gebieden met speciale grondstoffen, wat betekent dat er geen moraalpunten, eer of aanvalskracht wordt afgetrokken van de aanvallen.

    • Op verzoek van de eigenaar

     Deze optie is beschikbaar wanneer je op een vestiging klikt op de globale kaart. Indien vernietigd verliest de gebruiker de verzamelde grondstoffen, de netto waarde punten van de vestiging en de ontwikkeling van de vestiging. De gebruiker verliest ook het handelspotentieel van de handelsroute levels en de bonus van de speciale grondstof.

    • Automatische vernietiging

     Het is mogelijk dat je je handelspost automatisch verliest. Dit kan in de volgende gevallen gebeuren:

     • Uw account is voor meer dan 16 dagen in vakantiemodus voor speelwereldsnelheid x4 en meer dan 7 dagen voor speelwereldsnelheid x10.
     • Je account is voor meer dan 7 dagen geblokkeerd.

     Bij vernietiging door het systeem verliest de speler de bonus van de speciale grondstof en de netto waarde punten die verdiend waren met het oprichten en ontwikkelen van de vestiging. De verzamelde grondstoffen worden naar de hoofdstad verplaatst.

Legerpost

Neemt 1 punt in beslag op de globale kaart en je kan het overal oprichten, met uitzondering van een onafhankelijke stad of een gebied met een speciale grondstof. De belangrijkste functie van deze faciliteit is om de Handelsposten te beschermen, aangezien daar geen leger gestationeerd kan worden. Om deze reden moet de Legerpost een grens delen met de Handelspost. De vijand moet dan dus eerst de Legerpost vernietigen en heeft daarna pas de mogelijkheid om de Handelspost aan te vallen. Legerposten kunnen ook naast andere vestigingen worden gebouwd, maar hebben alleen een defensief effect op Handelsposten.

 • Oprichten van een legerpost

  Je dient Centralisatie level 5 te hebben onderzocht en minimaal 1 level van Militaire Administratie en Militaire Logistiek voor Expedities. Elk level na level 1 van Militaire Administratie laat je een extra legerpost oprichten. Het eerste level van Militaire Logistiek vergroot de afstand vanaf het imperium waarop je een handelspost op kan richten met 5 punten. De prijs is gelijk aan de som van alle gebouwen die zich in de legerpost bevinden, gebaseerd op Architectuur level 0.

  • Fort level 4
  • Depot level 1
  • Legerkamp level 1

   Elk level van het legerkamp staat laat je 120 000 legereenheden inzetten.

  Wordt opgericht door op een knop te klikken die beschikbaar wordt wanneer je op het geselecteerde gebied op de globale kaart klikt. Als het gebied een militaire bonus of een militaire bonus van een aanpassing geeft, dan wordt de vestiging alleen door dit soort bonus beïnvloed. Een economische bonus zal geen invloed hebben. Het bouwen duurt 1.5 en tijdens deze periode is het niet mogelijk om de vestiging aan te vallen. De missie voor het oprichten reist met dezelfde tijd als de snelheid van de goederenwagons.

 • Legerpost kenmerken
  • Gebouwen

   Nadat de bouw is afgerond, beschikt de vestiging over de vooraf ingestelde levels van het Fort, Depot en Legerkamp welke verbeterd kunnen worden. Op het tabblad ’Militair’ kunnen alle defensieve faciliteiten worden gebouwd. Dit is inclusief het Verdedigingswerk - een exclusieve faciliteit die alleen beschikbaar is voor deze vestiging. Elk level hiervan geeft een bonus van 2% aan de verdediging van het veldleger. De legerpost heeft geen bevolking, productie of efficiëntie.

  • Transport

   Wordt uitgevoerd vanuit het menu in het Depot en volgt het model van het vervoeren van grondstoffen tussen ingelijfde provincies.

  • Leger en het verplaatsen van het leger

   Het aantal militaire eenheden dat kan worden toegewezen aan de faciliteit is gelimiteerd en is afhankelijk van het level van het Legerkamp. De tijd voor het verplaatsen naar/vanuit de legerpost staat vast: 90 en kan niet direct worden uitgevoerd met diamanten. Als de limiet van het Legerkamp is bereikt, wordt het leger bij aankomst niet gestationeerd maar zal het automatisch terug worden gestuurd naar waar het vandaan kwam. Als er nog ruimte is in de legerpost, maar niet genoeg voor het hele leger, dan wordt de ruimte opgevuld tot aan de limiet en worden alleen de resterende leger eenheden teruggestuurd. Als, bij aankomst, het leger een vernietigde legerpost aantreft, dan zal het ook terugkeren naar waar het vandaan kwam. De onderhoudskosten voor het veldleger in de legerpost is x1,2.

  • Verdediging

   In het Commando Centrum is er een optie beschikbaar voor het terugtrekken van het verdedigende leger. Als de speler ervoor kiest om deze optie te gebruiken, zal het leger het gevecht niet aangaan. Deze optie is alleen beschikbaar in de Legerpost.

  • Vernietiging
   • In het geval van een aanval van een vijand

    Een succesvolle fortbelegering van de legerpost vernietigt een niveau van het fort. Wanneer ze niveau 0 bereikt, wordt de vestiging vernietigd en verliest de speler de verzamelde grondstoffen en de nettowaardepunten van de oprichting en ontwikkeling van de vestiging. Als er bij de vernietiging nog een leger overblijft, verliest de speler 10% van de overlevende eenheden. De rest keert terug naar de vestiging van waaruit de legerpost was opgericht. Als die vestiging ook is vernietigd, gaat het leger naar de Hoofdstad. Als de legerpost wordt vernietigd terwijl van daaruit een militaire missie is verzonden, keert dit leger terug naar de Hoofdstad en blijft de reistijd ongewijzigd, wat betekent dat de tijd die het leger nodig heeft om naar de hoofdstad terug te keren even lang is als de tijd die het nodig zou hebben om terug te keren naar de legerpost.

    Puntenbereikstraffen hebben geen invloed op aanvallen op een legerpost die een handelspost beschermt, wat betekent dat er geen punten worden afgetrokken van het moreel, de eer of de aanvalskracht van de aanvaller.

   • Op verzoek van de eigenaar

    De optie is beschikbaar wanneer je op de vestiging op de globale kaart klikt. De legerpost kan niet worden vernietigd wanneer er leger eenheden in de vestiging zijn gestationeerd of wanneer er een reizend leger of spionage missie is. Bij de vernietiging verliest de speler de verzamelde grondstoffen en de netto waarde punten voor het oprichten en ontwikkelen van de vestiging.