Suroviny

Obyvateľstvo

Funkcie:

 • Pracovná sila na výrobu dreva, železa a kameňa.
 • Obyvateľstvo platí dane, ktoré sa určujú hráčom.
 • Začiatočníci pre prenajímanie

Populačný rast

 • Základný populačný rast sa vypočítava podľa nasledujúcej formuly: 1 x súčasné obyvateľstvo /1000+50 (1 x vynásobené rýchlosťou sveta). Výskum Medicína zvyšuje rast o 5% na jednu úroveň. Vybudovanie statkov znižuje populačné straty kvôli nedostatku stravy.
 • Bezdomovci vznikajú, keď nie sú dostatočné úrovne domov. Rast bezdomovcov sa vypočítava nasledovným spôsobom: (populačný rast + súčasné obyvateľstvo) - populačný limit/2 a potom znásobené rýchlosťou sveta. Bezdomovci môžu byť prenajatí do armády, ale nemôžu vyrábať suroviny a nemôžu platiť dane.

  S diamantami platené aktivovanie Premiuma zvyšuje populačný rast o 10%.

Drevo

 • Nevyhnutné pre všetky budovy i pre niektoré výskumy.
 • Nevyhnutné pre výcvik vojenských jednotiek.
 • Vyrába sa robotníkmi prenajatými na Píle.

Železo

 • Nevyhnutné pre niektoré budovy, výskumy aj pre všetky vojenské jednotky.
 • Vyrába sa robotníkmi, prenajatými v Baniach na železo.

Kameň

 • Základná surovina pre stavbu Pevností.
 • Nevyhnutný pre niektoré iné budovy a výskumy.
 • Vyrába sa robotníkmi, prenajatými v Kameňolome.

Produkcia

 • Základná výroba na 100 civilných: 10 drevo /2 železo/ 5 kameň.
 • Hlavné mesto Ríše má fixovanú prémiu 10% k základnej výrobe na všetky suroviny.
 • Výnos môže byť zvýšený prostredníctvom:
  • Platené s diamantami aktivovanie Premiuma, ktoré dáva 10% prémie k výnosu.
  • Zdvihnutie Pevnostnej úrovne - každá nasledujúca úroveň Pevnosti zvyšuje produkciu surovín o určité %. Tieto % nemôžu byť viac než 60%.
  • Zdvihnutie úrovne aliančného výskumu Produkcia (ak hráč je v aliancii) - každá nasledujúca úroveň dáva prémiu Produkcii 2% pre všetkých členov.

Zlato

 • Valuta v hre. Generuje sa ako daň uvalená na pracujúce obyvateľstvo podľa pohľadu samotného hráča. Existuje 6 úrovní daňovej sadzby. Zlato sa dobíja aj z obchodu a vkladov v banke.
 • Nezamestnané obyvateľstvo neplatí dane. Zlato sa generuje a používa centralizovane, z pokladnice, nachádzajúcej sa v hlavnom meste, t.j. zozbierané dane odchádzajú priamo do pokladnice, tak ako je nevyhnutné zlato pre budovy a výskumy, alebo výživu armády, vyberá sa automaticky z nej bez toho, aby bola nevyhnutná akákoľvek doprava. Zlato sa tiež získavá vybudovaním obchodných ciest, ktoré spájajú anektované provincie na jednej strane a vazaly a hlavné mesto na druhej strane. Výnos z obchodu sa skladuje v pokladnici hlavného mesta. Ak pokladnica má negatívnu bilanciu zlata (napríklad kvôli výžive armády), hráč nemôže objednávať nové budovy, výskumy alebo armádu, kým mínus nebude vyčistený.

Diamanty

Slúžia na:

 • Zakúpenie Premium balíka - zabezpečuje veľa prémií, nedostupných pre hráčov bez prémií:
  • 10% prémia k výnosu
  • 10% prémia k populačnému rastu
  • 10% prémia k útoku armády
  • Dáva 10% prémiu k obrane armády.
  • Každodenná prémia 10 bodov Šťastie vo všetkých provinciách.
  • Zdvojnásubuje kapacitu Nákladových staníc
  • Dáva 20% kratšiu dobu na výcvik jednotiek a 20% väčšie kapacity kasární.
 • Zakúpenie každodenných doplnkov:
  • Okamžité budovanie - skoršie púšťanie budovy do užívania. Možnosť platí len pre budovy, pre ktoré zostáva menej ako 06 hodín stavby. Jedna hodina stavby vyžaduje 170 diamantov.
  • Okamžitý výskum - skoršie púšťanie výskumu do užívania. Možnosť sa platí len v diamantoch a je platná len pre výskumy, pre ktoré zostáva menej ako 01 hodín* stavby. Jedna hodina výskumu vyžaduje 510 diamantov.

   To je základný limit. Čím je vyšší rozvoj, čisté body a počet minutých diamantov na okamžitý výskum, tým je väčší limit.

  • Okamžitý výcvik - rýchlejšie ukončenie výcviku jednotiek. Možnosť nie je k dispozícii, keď ríša je pod nepriateľským útokom. Len prvá výcviková skupina vo fronte v jednej provincii a v jednej kasárni može byť vycvičená okamžite. Každá skupina, ktorá potrebuje menej ako 6 hodín do konca výcviku vyžaduje 170 diamantov.
  • Okamžitý výcvik jedného oddielu predpokladá prepočítanie zostávajúceho času ostatných oddielov vo fronte.

   Príklad: Prenajímate jednu skupinu šermiarov na 6 hodín a potom ďalšiu skupinu na 6 hodín. Doba na výcvik druhej skupiny sa stáva 12 hodín, ale ak okamžite vycvičíte prvú skupinu, doba pre druhú klesá na 6 hodín.

  • Okamžité cestovanie armády
  • Okamžité založenie vzdialeného majetku
  • Imperiálny Obchodník - obchodná možnosť, ktorá vám umožňuje okamžite predať drevo, železo a kameň za zlato s províziou 850 diamantov. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak je ríša pod nepriateľským útokom.
  • Otváranie viac ako jedného darčeka denne z Chrámu. Druhý darček za 680 diamantov ak hráč už zobral darček zadarmo najmenej 3-krát. Tretí darček za 2550 diamantov, ak ste už zobrali darček za 680 diamantov najmenej 3-krát. Štvrtý darček za 4250 diamantov, ak už ste zobrali darček za 2550 diamantov najmenej 3-krát. Piaty darček za 8330 diamantov, ak ste už zobrali darček za 4250 diamantov najmenej 3-krát. Šiesty darček za 16830 diamantov, ak už ste zobrali darček za 8330 diamantov najmenej 3-krát.
  • 10-hodinová produkcia - jednorázový príjem, na každých 12 hodín, na určité množstvo z každej jednej suroviny, ktoré množstvo sa rovná produkcii tejto suroviny na hodinu x10.
  • Aktivácia Dovolenkového režimu
  • Organizovanie hromadných veľkých slávností na Námestí s vplyvom na hodnotu Šťastia v provinciách. Veľké slávnosti sú obmedzené do 1 denne. Ich účinnosť sa zvyšuje úrovňami Námestia - každá úroveň dáva +2 body Šťastia k nemu.
  • Kapitulácia - poskytuje vám možnosť brániť svoju Ríšu na určitú dobu pred nepriateľskými útokmi určitého hráča. Môžete kapitulovať maximálne 10-krát na dobu 16.8 hodín. Prvá je zadarmo, ale každá ďalšia kapitulácia stojí o 1700 diamantov viac než predchádzajúca.
  • Darovanie diamantov - aliančná možnosť, ktorá dovoľuje spojencom, aby si navzájom pomáhali s diamantami. Darenia sa konajú v aliančnej pokladnici. Možné darovať len zakúpené a dočasné diamanty. Každý člen Aliancie môže darovať do 340000 diamantov denne.
  • Dočasné diamanty - diamanty, ktoré ste získali spôsobom iným ako zakúpením, napríklad diamanty, získané od Poradcu, od Úspechov, z Turnajov, od Kolesa šťastia. Dočasné diamanty tiež môžu byť zakúpené počas špeciálnych akcií.

Prenos diamantov - prenášanie zakúpených diamantov zo súčasného sveta do iného sveta, ktorý je časťou vášho globálneho účtu, kde sa prihlasujete tým istým užívateľským menom a heslom.

Šťastie

Ukazuje, koľko je šťastné obyvateľstvo od riadenia vládcu. Pôvodné šťastie a limit každej provincie je 100, len hlavné mesto má pôvodné šťastie 100 a jeho limit je 120. Šťastie sa vypočítava a obnovuje v reálnom čase. Každodenné modifikátory, prémie a mínusy z daní sa vypočítavajú každú minútu ich vplyv na šťastie je okamžitý.

Základný dôsledok Šťastia je emigrácia. Ak máte menej ako 100 bodov šťastie, vždy budete tratiť obyvateľstvo, ak máte viac ako 100 bodov, obyvateľstvo sa nebude sťahovať do vašej ríše. Informáciu ohľadne straty obyvateľstva nájdete na obrazovke Statkov.

Základný negatívny efekt nízkeho šťastia sú vzbury, povstania a emigrácia. Čím je väčšie Šťastie v jednej provincii, tým obyvateľstvo je šťastnejšie a tým je menšia možnosť na vzbury, povstania a emigráciu.
- Šťastie pod 50 - existuje pravdepodobnosť, ktorá rastie progresívne o 2% na každý bod Šťastia (napríklad: na 49 šťastia s 2%, na 48 šťastia s 4% atď.), za vzburu, vedúcu do zastavenia platenia daní do opakovaného zvýšenia šťastia.
- Šťastie pod 20 - existuje pravdepodobnosť, narastajúca progresívne o 2% na každý bod Šťastia (príklad: na 19 šťastia o 2%, na 18 šťastia o 4% atď.), za vzburu obyvateľstva, ktorá vyúsťuje do zastavenia výroby, stavieb a výcviku armády do opakovaného zvýšenia šťastia.

Každodenné modifikátory Šťastia:

 • Pozitívne:
  • Nízke dane
  • Talent Cisára, ktorý je guvernér hlavného mesta a Nástupca ak je vymenovaný guvernérom v provincii.
  • Guvernérske zručnosti (Logistik, Sociálny pracovník, Duchovný vodca)
  • Modifikátory z pozitívnej prémie terénov
  • Prítomnosť armády v provincii
  • Úroveň pevnosti v provincii
  • Pamiatky
  • Úroveň Univerzity (3 úrovne poskytujú 1 bod Šťastia; limit je 10 bodov Šťastia)
  • Prémia zo zázraku
  • Vlastníctvo nad terénom, ktorý sa nachádza na špeciálnej surovine - založenie provincie, kolónie alebo obchodného objektu.
  • Aktivovanie premiuma - dáva +10 bodov šťastie.
  • Vysoká česť vládcu - na každých 200 Česti sa dáva 1 Šťastie. Limit - 5.
  • Pod vplyvom vlastného Aliančného Zámku - +5 Šťastia každodenne.
  • Organizovanie veľkého festivalu na Centrálnom námestí dáva 3 body Šťastia.
  • Dynastické manželstvo: 5 bodov Šťastia
  • Zmena kolónie na neporaziteľnú: 10 bodov šťastia
  • Zaplatenie výkupného za chytenú slávnu osobu: 10 bodov šťastie
 • Negatívne:
  • Vysoké dane
  • Negatívna česť hráča - mínus 5 Šťastia v prípade minimálne 100 alebo viac negatívnych bodov Česti.
  • Zamknutá provincia - mínus 5 Šťastia s globálnym vplyvom.
  • Pod vplyvom nepriateľského aliančného zámku (vo vojne) - mínus 5 Šťastia s vplyvom na všetky územia ríše.
  • Smrť imperátora/imperátorky: - 10 bodov šťastia
  • Smrť gubernátora/generála obrancu: 5 bodov šťastia

Jednorázové modifikátory Šťastia:

 • Pozitívne
  • Stavba Pevnosti
  • Stavba Statkov - každý nový statok dáva 1 Šťastie
  • Organizovanie jednorázových slávností na Námestí
  • Zastavenie plienenia prostredníctvom víťazných bitiek v obrane - +10 bodov Šťastia, ale len pri prvom plienení v rámci 24 hodín.

  • Rozpúšťanie armády
  • Víťazná vojna - +10 bodov Šťastia pre každého člena.
  • Oprava Pevnosti (len pri prvej oprave v rámci 24 hodín) - +5 Šťastia.
  • Nová anektovaná provincia, alebo kolónia (s vplyvom na celú ríšu) - +20 Šťastie.
  • +5 bodov Šťastia vo všetkých majetkoch za každého zaloveného generála;
 • Negatívne
  • Prenajímanie vojenských jednotiek
  • Vyplienená provincia - percento vyplieneného obyvateľstva sa rovná odobraným bodom Šťastia, maximálné odobrané Šťastie je 30.
  • Prehratá bitka - mínus 5 Šťastia za prvú prehratú bitku za dobu 24 hodín.
  • Prehratá vojna - mínus 10 Šťastia s efektom na celú ríšu.
  • Vyhlásenie vojny - mínus 10 Šťastia pre všetkých členov
  • Porazené obliehanie Pevnosti (len pri prvom obliehaní v rámci 24 hodín)- mínus 5 Šťastia.
  • Strata kolónie - mínus 10 Šťastia
  • Strata obchodného objektu - mínus 5 Šťastia
  • - 5 bodov šťastia vo všetkých majetkoch za každého generála, ktorý je zalovený od nepriateľa;

Dane

Len pracujúce obyvateľstvo platí dane. Daň sa prepočítavá každýkrát, keď sa mení daňová sadzba, pričom príjem zo zlata a vplyv (pozitívny alebo negatívny) na šťastie sa hneď berú do úvahy. To znamená, že ak ste mali nízku daňovú sadzbu o 2hod. a ste ju zmenili na vysokú o 3hod., medzi 2 a 3 budete mať príjem zo zlata a straty šťastia zodpovedajúce nízkej daňovej sadzbe, po 3hod. budú zodpovedať vysokej daňovej sadzbe. Príjem zo zlata a straty šťastia sa vypočítavajú každú minútu. Rovnomerné časti zlata sa rozdávajú podľa súčasného počtu pracujúceho obyvateľstva, nie podľa počtu pracovníkov v momente keď bola určená daň. Populačný rast ako aj vyplienené civilné obyvateľstvo sa berú do úvahy. Zlato sa akumuluje do pokladnice v hlavnom meste a automaticky sa používa na rozvoj všetkých budov a výskumov a na hradenie výživy armády bez ohľadu na to, kde v ríši sa nachádzajú.

Hráč môže meniť výšku daňovej sadzby, ktorú uvaľuje na svojich robotníkov v každom čase, pričom každá zmena sa odráža ihneď. Disponuje s náborom 6-tich daňových sadzieb, ktoré majú vplyv rôznym spôsobom na Šťastie obyvateľstva, tak ako nasleduje:

 • Prvá sadzba (nulová daňová sadzba) - dáva plus 5 Šťastia.
 • Druhá sadzba (veľmi nízka - 1 na 100 robotníkov)/hodinu za anektované provincie) - odoberá 10 Šťastia.
 • Tretia sadzba (nízka - 2 na 100 robotníkov/hodinu za anektované provincie) - odoberá 20 Šťastia.
 • Štvrtá sadzba (stredná - 3 na 100 robotníkov/hodinu pre anektované provincie) - odoberá 30 Šťastia.
 • Piata sadzba (vysoká - 4 na 100 robotníkov/hodinu pre anektované provincie) - odoberá 50 Šťastia.
 • Šiesta sadzba (veľmi vysoká - 5 na 100 robotníkov/hodinu pre anektované provincie) - odoberá 75 Šťastia.

Výnos

Mierovou cestou

 • Produkcia surovín
 • Uvaľovanie dane na majetky
 • Vklad zlata
 • Obchod
 • Výnos z dane, získaný od vazalov ríše, ktorý sa nezhromažďuje automaticky v pokladnici hlavného mesta. Užívateľ ho sám musí zbierať.

Vojenské

 • Plienenie surovín z Barbarského tábora.
 • Plienenie nezávislých miest
 • Plienenie iných ríš, uskutočnenie bitky typu Obliehanie pevnosti.
 • Plienenie cudzích ríš.

Výdaje

 • Objednávanie budov a výskumov
 • Prenajímanie armády
 • Výživa armády
 • Oprava zničenej pevnosti.
 • Založenie kolónie
 • Organizovanie slávností
 • Splácanie úveru a bankových úrokov.

Banka

Budova, z ktorej užívateľ môže vybrať pôžičky a vložiť depozit v zlate. Banka môže vybudovať po preskúmaní Kreditovania úroveň 1 a Vloženia úroveň 1..

• 30 úrovní;
• Každá úroveň zvyšuje maximálnu sumu pôžičky, ktorá môže byť vybraná, s с 2,5%, začínajúc od 20% pri úrovni 1.Tiež zvyšuje maximálne množstvo zlata, ktoré môže byť vložené.


Každý užívateľ má možnosť vložiť svoje zlato z jeho pokladnice do banky s cieľom toto zlato, aby bolo zúročené po určitom čase. Na každej úrovni budovy Banka dovoľuje vložiť viac zlata, pričom limit je 100 000 000 pri úrovni 30. Čas, počas ktorého hráč môže vložiť zlato je 4 alebo 12 hodín pri rýchlosti x4 a 2 alebo 5 hodín pri rýchlosti x10. Je dovolené do 10 jednotlivých vkladov. Úrok, ktorý sa získavá môže byť zvýšený prostredníctvom výskumu úrovní Vkladov. Ten istý výskum chráni aj časť vloženého zlata v prípade útoku. Suma z úroku sa prijíma po uplynutí platnosti vkladu. V prípade ak vložené zlato bude vybrané predčasne, úroky sa strácajú.

Počas dovolenkového režimu, doba vkladu sa zamrazuje a pokračuje fungovať po vypnutí dovolenkového režimu. Užívateľ dostáva bonus k úroku vloženého zlata z guvernérskeho umenia "Bankér", pričom jeho veľkosť záleží od úrovne umenia*.

Upozornenie! Vložené zlato v banke môže byť vyplienené inými hráčmi.

Prémia sa týka len sumy z úroku a nie celej sumy vkladu (deponovaná suma + úrok).

Ochrany

Ochrana začiatočníka

Možnosť, ktorá môže byť aktivovaná v jednej z úloh Tutoriála a je k dispozícii pre všetkých hráčov, ktorí majú menej ako 1000 čistých bodov vo vojenskej správe. Možnosť vyprchá automaticky, keď účet dosiahne 1000 čistých bodov, alebo keď uplynie 168 hodín po jej aktivácii. Účty, ktoré majú aktivovanú túto ochranu nemôžu byť napadnuté. Ak pošlete útok vaša Ochrana začiatočníka bude zrušená. To znamená, že ostatní hráči na vás môžu zaútočiť. Hráči pod ochranou začiatočníka sa ukazujú s ikonou s bábätkom v kočíku v rebríčku.

Sviatočná ochrana

Možnosť, ktorá môže byť aktivovaná každým hráčom, ale len počas sviatkov vopred vyhlásených tímom Imperia Online a na obmedzenú dobu je určená tímom Imperia Online. Kým je aktivovaná na váš účet nie je možné útočiť a tiež nie je možné posielať útoky. Medzitým účet je dostupný, môžu se stavať budovy, môžu sa objednávať výskumy, môže sa prenajímať armáda atď. Všetky útoky, odoslané do príslušnej Ríše pred aktiváciou môžu byť uskutočnené.

Dovolenkový režim

Zakazuje všetky útoky proti Vašej Ríši. Ak už bol vyslaný útok proti vašej ríši, aj keď aktivujete Dovolenkový režim, útok bude dokončený. Dovolenkový režim POZASTAVÍ aj produkciu surovín, údržbu armády a populačný rast a 168 hodinová lehota splatenia úveru ako aj doba na vklad je pozastavená, pokiaľ dovolenkový režim nebude vypnutý. Výstavba budov a výskum bude pokračovať. Dovolenkový režim je aktívny minimálne 48 hodín. K aktivovaniu dovolenkového režimu potrebujete 1700 diamantov.

Dovolenkový režim alebo Sviatočnú ochranu môžete aktivovať ak momentálne Vaša armáda nie je na misii, s výnimkou obchvatu a pohybu medzi majetkami. Prosím, berte na vedomie, že armáda, ktorá cestuje medzi majetkami alebo je v obchvate počas dovolenkového režimu naďalej berie výživné.

Ochrana navráteného cisára

Ochrana, ktorú každý Cisár, ktorý sa vrátil do svojej Ríše po svojej neprítomnosti najmenej 2 týždne dostáva automaticky po prihlásení do svojho účtu. Bráni všetkým útokom na Ríšu a z Ríše. Presná doba trvania - 48hodín. Úplne zadarmo.

Monitorovanie

Legálna pomoc od priateľa vo vašom ekonomickom rozvoji a váš účet môže byť legálne monitorovaný vlastníkmi iných, podľa vášho výberu, štyroch účtov. Opatrovatelia sa prihlasujú na váš účet so svojim užívateľským menom a heslom, a preto nie je nutné nikomu poskytovať vaše heslo.

Práva a obmedzenia opatrovateľa:

 • Opatrovateľ, ktorý má plné práva môže robiť všetko tak isto ako aj majiteľ účtu okrem:
  - zmeny nastavení v účte;
  - registrácia nového účtu v inom svete prostredníctvom pozvánky od popup;
  - nemôže opustiť alianciu, do ktorej patrí majiteľ účtu;
  - ak monitorovaný účet patrí vodcovi, opatrovateľ nemôže vyhnať členov z aliancie;
  - možnosti na darovanie diamantov a suroviny do pokladnice sú dostupné pre opatrovateľa, ale bez možnosti anonymného darovania;
  - nemôže prepustiť vazala;
 • Opatrovateľ s obmedzeným právom:
  - môže čítať správy, ale ich nemôže označovať ako prečítané;
  - môže otvárať ankety, ale nemôže hlasovať;
  - nemôže hlásiť cudzie avatáry, komentáre alebo písať na profile hráčov z monitorovaného účtu;
  - nemôže odvolať armádu, ktorá je odoslaná na misiu;
  - nemôže používať možnosť na okamžitý príchod misie s cieľom založenia majetku;
  - nemôže používať možnosť na okamžitý prenos surovín;
  - nemôže odvolať armádu, ktorá je odoslaná na aliančnú misiu;
  - nemôže vstúpiť do menu pre všetky budovy vo výstavbe;
  - nemôže použiť možnosť na okamžitý výcvik;
  - nemôže meniť nastavenia v účte;
  - nemôže registrovať účet v pozvánke, ktorá sa objaví;
  - nemôže vymazať, meniť, zdielať záložky;
  - nemôže používať platené extry z premium menu;
  - nemôže čítať a písať správy v menu Správy v sekciách Tribúna, Osobné, Poznámky alebo Oznámenia;
  - nemôže ukončiť budovy alebo výskumy s diamantami;
  - nemôže prepustiť jednotky;
  - nemôže otvárať chrám;
  - môže brať len malú pôžičku, ale nemôže používať možnosť na splatenie pôžičky;
  - nemôže používať možnosti v aliančnom menu.

Individuálne práva zákonných opatrovateľov môžu byť nastavené v menu Všeobecné nastavenia >> Osobné nastavenia >> podmenu Monitorovanie. Opatrovateľské nastavenia môžu byť zmenené hocikedy podľa vášho priania.

Čisté body

Vyjadrujú súčasnú silu hráča.

Získavajú sa keď sa stavajú budovy, robia sa výskumy a prenajímajú sa vojaci.

Vypočítavajú sa nasledovným spôsobom:

 • 1 čistý bod = 1000 zlata / 1000 dreva / 1000 železa / 1000 kameňa, minutých na budovy a výskumy
 • 1 čistý bod = 500 zlato / 500 drevo / 500 železo / 500 kameň, minuté na prenajímanie armády.

18 zázrakov sveta

Osemnásť špeciálnych budov, ktoré môžu byť postavené z budovy radnice všetkými hráčmi, ktorí dosiahli 25-tu úroveň Architektúry.

Len najvyššie úrovne týchto budov v celom svete sa považujú za zázraky a zjavujú sa na Globálnej mape vedľa ríš svojich majiteľov.

Každý zázrak dáva špeciálnu prémiu majiteľovi a všetkým jeho spojencom, tak ako nasleduje:

 • Tajomný Obelisk - 5 bodov každodennej prémie ku Šťastiu
 • Ohňový Vrch : 5 bodov prémia k limitu Šťastia
 • Nebeská Veža - 10% prémia k dobe trvania výskumu
 • Pyramídy Slnka - 10% k dobe trvania stavby
 • Palác úsvitu: 10% k efektu statkov
 • Vojvodca : -10% k dobe trvania výcviku armády
 • Veľký Jazdec: 10% prémia k dobe trvania cestovania armády
 • Zlatá pozorovatelňa: 100% bonus efektívnosť pre všetkých špió nov
 • Mystické zeme:10% väčšie odmeny z chrámu
 • Dračia blokáda:10 bodov strata morálky pre všetkých útočiacich
 • Zakázaný palác:50% bonus príchod za zlato od obchodníkov a vazalov
 • Brána víťazstva: 5 bonus bodov morálky
 • Záhrady života: 10% bonus prírast obyvateľstva
 • Chrám skazy: 10% bonus útok v prvom kole
 • Hrobka vojny: 5% menšia výživa armády
 • Staroveké observatórium: 10% bonus pokrytie ku všetkým logostikám
 • Akvadukt* dáva 50% prémiu k príjmom zlata z obchodu a vazalov, 10% k efektu fariem, a 10% prémia prírast obyvateľstva.
 • Oltár Pána vojny* znižuje o 10% čas na cestovanie, dáva prémiu 5% menšia výživa armády a 10% prémiu útok v prvom kole bitky.


 • *Tieto prémie sa spočítavajú s inými existujúcimi zázrakmi. Napríklad, ak máte Akvadukt a Palác úsvitu, dostanete spolu 20% prémie k efektu za farmy.

Hráč môže budovať úrovne nie na viac ako na jednej špeciálnej budove, ale môže vládnuť len nad jedným zázrakom, čo znamená, že ak dosiahne najvyššiu úroveň vo svete na viac ako na jednej špeciálnej budove, musí vybrať, ktorá z nich bude zázrak a dáva prémiu jemu i všetkým jeho spojencom.

Zázraky sú nezničiteľné. Jeden zázrak a jeho prémia sa strácajú, keď iný hráč vybuduje vyššiu úroveň.*

Strata zázraku nepredpokladá stratu na už vystavané úrovne - hráč jednoducho zastavuje vládu nad zázrakom a tak on i jeho spojenci strácajú prémiu do okamžiku, v ktorom nedokáže vybudovať vyššiu úroveň než je okamžitý zázrak vo svete.

Ak vlastníte najvyššie úrovne Tajomného Obelisku a Ohňového Vrchu vo svete a Tajomný Obelisk je váš aktívny zázrak, Ohňový Vrch automaticky sa stáva vašim aktívnym zázrakom, keď iný hráč vybuduje vyššiu úroveň ako je vaša na Tajomnom Obelisku. Ak vlastníte najvyššie úrovne na viac ako na dvoch špeciálnych budovách vo svete a Tajomný Obelisk je vaším aktívnym zázrakom, systém aktivuje ako zázrak jednu z vašich špeciálnych budov na náhodnom princípe, keď iný hráč vybuduje vyššiu úroveň od vašej na Tajomnom Obelisku. Napriek tomu môžete aktivovať zázrak, ktorý želáte, v každom čase.

Ak dvaja, alebo viacero hráčov majú rovnaké úrovne tej istej špeciálnej budovy, majiteľ zázraku je ten, ktorý prvý dosiahol úrovne.

Každý hráč, ktorý vchádza v top 50 klasácie podľa úrovní daného zázraku, dostáva personálny, znížený efekt z bonusu príslušného zázraku. Rozdelenie je tak ako nasleduje:

- Hráč s najvyššou úrovňou zázraku dostáva 100% z efektu zázraku. Ten istý efekt sa dostáva aj zo všetkých jeho spojencov;
- Hráč, ktorý sa umiestnil na 2-om mieste dostáva 100% z efektu zázraku, ale len pre vlastný účet;
- Hráči, ktorí sa umiestnili od 3-tieho do 5-о miesta dostávajú 80% z efektu zázraku, ale len pre vlastné účty;
- Hráči, ktorí sa umiestnili od 6-о do 10-о miesta dostávajú 60% z efektu zázraku, ale len pre vlastné účty;
- Hráči, ktorí sa umiestnili od 11-о do 20-o miesta dostávajú 40% z efektu zázraku, ale len pre vlastné účty;
- Hráči, ktorí sa umiestnili od 21-ho do 50 miesta dostávajú 20% z efektu zázraku, ale len pre vlastné účty;

Ak hráč už dostáva efekt zo zázraku spojenca, nemôže dostať aj personálny efekt za ten istý zázrak.
Jeden hráč môže mať len jeden zázrak s aliančným efektom, ale môže dostávať personálny efekt od všetkých iných zázrakov, no je dostatočné, aby bol v top 50 v hodnoteniach a aby nepoužíval aliančný efekt z nich.

Základná cena každej špeciálnej budovy je 8 000 000 v zlatom ekvivalente. Druh ceny suroviny sa strieda v každej nasledujúcej úrovni, takže 1-vá úroveň vyžaduje zlato, 2-há drevo, 3-tia železo, 4-tá kameň, 5-a zlato atď.*

Poznámka: Striedanie suroviny je len v rámci jednej budovy zázraku, to znamená ak užívateľ vybuduje 1-vú úroveň "Pyramídy", 1-vá úroveň "Paláca úsvitu" bude zlato, nie drevo, a až 2-há úroveň "Piramídy" bude v dreve.

Cena špeciálnych budov sa znižuje Architektúrou.

Zlatý ekvivalent každej nasledujúcej úrovne je o 10% vyšší, pričom sa berie do úvahy základná cena, a nie už znížená úrovňami Architektúry.

Špeciálne budovy sa stavajú okamžite a nie sú limitované podľa úrovne.

Predpoveď času

Klimatický čas hral dôležitú úlohu tak ako v Stredoveku, tak ako aj v dnešných dňoch. To malo vplyv na výrobu stravy, podmienky na život a vojenské misie. Týmto spôsobom klimatický čas je každodenne dôležitá časť v živote všetkých vládcov v Ríši, dávajúc prémie alebo berúc z blahobytu všetkých impérií vo všetkých svetoch. Predpoveď počasia ukazuje aké bude počasie vo svete cez nadchádzajúcich 5 dní, ako aj aké negatívne a pozitívne efekty bude mať na ekonomiku a vojenské záležitosti.

Predpoveď počasia Ekonomika Armáda
Slnečno
 • 10% higher population growth
 • 10% higher farm capacity
 • 20% stronger archer attack
 • +10 morale in battle
 • Dážď
 • 10% higher wood production
 • -20 population happiness
 • Pillage strength is halved
 • Moat effect is doubled
 • Vietor
 • 10% bigger house capacity
 • 20% smaller caravan station capacity
 • 20% lower archer attack
 • Pillage strength is doubled
 • Hmla
 • Osobné útoky sú viditeľné 30 minút pred úderom
 • +5 bonus úrovne Špionáž
 • Double Charge bonus
 • All ranged units have -2 range
 • Sneh
 • 50% slower army movement
 • 20% higher army upkeep on missions
 • No charge bonus
 • 20% weaker siege machine attack