בריתות

יצירת ברית

 • כל שחקן יכול ליצור ברית ולהופך למנהיג שלו באופן אוטומטי.
 • כל ברית יכול לקבל עד 50 חברים.
 • כל חבר שעזב או גורש מהברית שלו יכול לחזור לברית זה פעם אחת בלבד.

מבנה הברית

 • כל החברים מחולקים ל-4 קבוצות - אגף המנהיגות, אגף הקצינים וחברים רגילים וחדשים שהצטרפו לאחרונה.
 • כל החברים יכולים להחליף הודעות בתוך בכרטיסייה הנקראת "מסרים" במשחק. רק המנהיגים והקצינים מסוגלים לשלוח הכרזות בברית. כל מינוי באגף הקצינים והמנהיגים הוא בתוקף לתקופה של 168 שעות לפחות, כלומר לא ניתן לשנות את התפקיד שלכם בברית, אם המינוי האחרון היה לפני פחות מ-168 שעות.
 • בכל ברית יש קופת אוצר של ברית, המשמשת להזמנת מחקרי ברית (עם השפעה על כל החברים בברית). המחקרים מבצעים בעזרת ארבעה הסוגים של משאבים וקופה זו משמשת גם להכרזות של מלחמות, במחיר של זהב.
  • מחקרים ומבנים שהוזמנו בברית מתווספים לתור.
  • בנייה של מבנים ומחקרים ניתן להשלים באופן מיידי נגד יהלומים, אם נותרו פחות מ-48 השעות להשלמתם.
  • המחיר למחקר מיידי של שעה אחת הוא 10200 יהלומים (510 יהלומים לשעה x מקדם 20).
  • המחיר לבנייה מיידית של שעה אחת הוא 1700 יהלומים (170 יהלומים לשעה x מקדם 10).
 • כל החברים מלבד החדשים שהצטרפו לאחרונה יכולים להפקיד משאב באוצר הברית. ברגע שהופקד, לא ניתן למשוך את המשאב בחזרה על ידי השחקן, והוא נשאר לברית.
 • חברי הברית חייבים לשלם מסים שנקבעו על ידי המנהיג, קצין הבכיר או קצין האוצר. מס הברית יכול להיות בין 0% ל-30% מייצור של ארבעה המשאבים לשעה.
 • כל החברים מלבד החדשים שהצטרפו לאחרונה יכולים לראות את המשאבים שהופקדו מהחברים האחרים באוצר הברית.
 • החברים של אותו ברית לא יכולים לתקוף אחד את השני.
 • שחקן יכול להצטרף לאותו ברית פעמיים בלבד.

תפקידים בברית

מנהיג

 • בונוס הבסיסי הוא 10 נקודות מורל, אך היקף הבונוס תלוי במצב הנאמנות של השחקן בברית.
 • המנהיג רואה את דוחות *הכלכליים הצבאיים של חברי הברית שלו והתנועה הכוללת של הצבאות בברית.

  * הם מורכבים: אוכלוסייה (מועסקת/לא מועסקת), גידול אוכלוסייה לשעה, מגבלת אוכלוסייה, מגבלה לאחר שהצמיחה מתחילה להאט, משאבים זמינים, מצב קופת אוצר, ייצור לשעה (לכל משאב בנפרד), תחזוקה של הצבא לשעה, שיעור מס ורמת אושר.

 • המנהיג מזמין מחקרי ברית, באמצעות הון שהצטבר בקופת אוצר הברית.
 • יכול למנות, לקדם ולפטר חברים מאגף הקצינים.
 • מקבל ומגרש חברים מהברית.
 • מצהיר עוינות, חותם על הסכם הפסקת אש ועל פדרציות עם בריתות אחרות.
 • מכריז מלחמה לבריתות אחרות.
 • מטיל מס ברית לכל החברים בברית.
 • קובע את המכסות המשותפות ו/או פרטניות למשיכת יהלומים מקופת אוצר הברית.

קצין בכיר

 • יש לו את כל הזכויות שיש למנהיג, למעט לגרש מנהיג מהברית.
 • קצין הבכיר מתמנה על ידי המנהיג, אבל הוא יכול גם להחליט גם לא למלא תפקיד זה.

קצין אוצר

 • בונוס בסיסי - שימוש בשוק עם עמלה סחר קבועה של 50% נמוכה יותר, כלומר 5%. הגודל הנוכחי של הבונוס תלוי במצב הנאמנות של השחקן בברית.
 • הוא רואה את כל הדוחות הכלכליים וצבאיים בברית.
 • הוא יכול להגדיר מסים של החברים בברית.

קצין חוקר

 • בונוס בסיסי - זמן המחקר הוא 20% יותר קצר מהזמן הרגיל, אך היקף הבונוס תלוי במצב הנאמנות של השחקן בברית.
 • רמת האוניברסיטה של קצין החוקר, משפעה על המחירים של מחקרי הברית (מקטין אותה על ידי 0,02 לכל רמה). לכן, מומלץ למנות לתפקיד זה חבר ברית עם הרמה הגבוהה ביותר של אוניברסיטה. עם זאת, יש לזכור כי הבונוס ממצב הנאמנות של קצין חוקר משפיע גם על מחקרי הברית ולכן החלפת קצין חוקר שיש לו רמה שנייה או שלישית של מעמד נאמנות עם חדש זה עלול לגרום לעליית המחירים, במקום לירידה.
 • הוא רואה את כל הדוחות הכלכליים וצבאיים בברית.
 • הוא יכול להזמין גם מחקרי ברית.

קצין בנייה

 • בונוס בסיסי - זמן בנייה קצר יותר עם 20% מהזמן הרגיל, אך היקף הבונוס תלוי במצב הנאמנות של השחקן בברית.
 • רמת האדריכלות של קצין הבנייה משפיעה על העלות של המבנים בברית (לטירה של הברית והמבנים שם). כאשר מקטינה את המחיר עם 0,02 לכל רמה. לכן, מומלץ ביותר למנות לתפקיד זה חבר ברית עם הרמה המתקדמת ביותר של אדריכלות. עם זאת, יש לזכור, כי הבונוס של מצב הנאמנות של קצין הבנייה גם משפיע על זמן הבנייה של מבני הברית, ולכן החלפת קצין הבניה במעמד נאמנות שני או שלישי עם חדש, עלולה לגרום לעלייה בזמן הבנייה במקום לירידה.
 • הוא רואה את כל הדוחות הכלכליים וצבאיים בברית.
 • הוא יכול גם להזמין הקמה של מבני ברית.

קצין דיפלומטיה

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • הוא רואה את כל הדוחות הכלכליים וצבאיים בברית.
 • אחראי לדיפלומטיה בברית, מחפש חברים חדשים לברית ומנהל משא ומתן להסכמי ברית.

מפקד

 • לכל מפקד בברית יכול להיות מקסימום 5 חברים בברית של הקבוצה שלו.
 • בונוס בסיסי של 10 נקודות מורל, במצב מופחת או מוגדל בהתאם למצב במצב הנאמנות.
 • המפקדים יכולים לראות את כל הצבאות הזמינים בקבוצה שלהם ואת כל הדוחות הכלכליים וצבאיים בברית.
 • הם גם אחראים על התנועה של כל כוחות הברית.
 • כל המפקדים יכולים לשלוח הודעות המוניות לכל החברים בברית.

חברים רגילים וטירונים

לחברים הרגילים בברית אין זכויות מיוחדות או בונוסים.

המנהיג יכול ליצור קבוצות של חברים מן השורה ולמנות כנף מנהיגות או קצינים לכל אחת מהקבוצות אלה, כאשר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הרכב הקבוצות ולהעביר חברים מקבוצה אחת, לאחרת. לשחקנים בקבוצה יש תקשורת קלה יותר במסגרת החטיבה, בשל היכולת לתקשר ביניהם באמצעות הודעות המוניות.

הטירונים הם שחקנים שהצטרפו לברית אבל עדיין לא אושרו על ידי המנהיג. יש להם גישה מוגבלת לתפריטים הברית, אך בכל זאת מקבלים בונוסים מן מחקרי ברית. הם משלמים מסים כמו שאר החברים אבל לא יכולים להצביע בבחירות. לאחר שאושרו על ידי המנהיג, טירונים הופכים לחברים מן השורה.

בחירות למנהיג

כל שחקן יכול להציע מועמדות למנהיג, אבל לא יותר מ-4 פעמים.

בזמן שההצבעה עדיין פעילה, לא ניתן לגרש את המועמד מהברית.

ההצבעה נמשחת 24 שעות, כל החברים למעט החדשים בברית, רשאים להצביע באמצעות נקודות השווי הנקי שלהם.

מצב נאמנות

קובע עד כמה נאמן כל חבר לברית שלו, כאשר מתבסס על נאמנותו, הנמדדת על בסיס הזמן שהיה בברית. החברים החדשים שהצטרפו לברית לא מרוויחים כל סוג של נאמנות.

הנאמנות מתחלקת לשלוש שלבים:

 • מהיום 1 ליום 1.5 בברית - חברים רגילים הם טירונים, ואלה של מאגף ההנהגה או הקצונה - מנהיג זוטר או קצין זוטר.
 • מהיום 1.5 ליום 6 בברית - חברים רגילים הם טירונים, ואלה מאגף ההנהגה או הקצונה - מנהיג או קצין.
 • מהיום 6 ועד סוף העונה - בעלי ברית מאגף המנהיגים או הקצינים הם מנהיג בכיר או קצין בכיר, בהתאמה. אין שינוי בסטטוס הנאמנות לחברים רגילים.

שלבי הנאמנות קובעים את מידת הבונוס הבסיסי האישי של כל מי שיש להם אחד באופן הבא:

נטישת הברית והצטרפותו שוב או שינוי התפקיד בברית מאפס את הבונוסים האלה והספירה של מצב הנאמנות מתחיל מחדש.

 • מהיום 1 ליום 1.5 - 50% בונוס אישי בסיסי (אם יש כזה) של כל מנהיגי הצעירים והקצינים הזוטרים.
 • מהיום 1.5 ליום 6 - 100% בונוס אישי בסיסי (אם יש כזה) עבור המנהיגים והקצינים.
 • מהיום 6 ועד סוף העונה - 150% בונוס אישי בסיסי רק עבור חברים מאגף המנהיגות או הקצינים עם מעמד כזה.

פיתוח הברית

מודול משחק, המאפשר לחברי הברית ליצור קבוצות פנימיות, אשר יכולות לעבוד יחד כדי ליצור בונוסים שונים לטובת כל הברית.
המודול מחליף את קבוצות המפקדים ודורש מינימום 20 חברים פעילים.
אם המספר של חברים בברית נופל מתחת ל-20, פיתוח הברית נשאר פעיל.

מכניקה:

 • מנהיג הברית יכול לצרף או להסיר חברים מהקבוצות;
 • בראש של כל קבוצה עומד קצין של הברית. הקצינים יכולים להוסיף חברים לקבוצות שלהם בלבד;
 • אם תפקיד הקצין בברית עדיין לא תפוסה, לא ניתן ליצור את הקבוצה המתאימה אלא לאחר שימונה קצין;
• לכל קבוצה ניתן להקצות מינימום 2 ומקסימום 6 חברים, כולל הקצין האחראי;
• חברי הקבוצה משתתפים בדירוג הליגות עם נקודות שצברו, כאשר מגיעים איתם לשלבים מסוימים, על מנת ליצור בונוסים עבור כל הברית;
• אם חבר יוסר מהקבוצה, הוא יאבדו את כל הצעדים שהושגו עד כה;
• בונוסים אלה יכולים להיות שונים עבור כל שלב. אם השלב הושלם, מתחיל טקס אשר מעניק באופן אוטומטי את הבונוס לכל חברי הברית;
 • משך הבונוס הוא 48 שעות;

רשימה של קבוצות הברית והבונוסים שלהם:

קבוצה טכנולוגית - בראשותו של קצין החוקר

החברים בקבוצה מגיעים לנקודות הטכנולוגיות שלהם בדירוג - הטכנולוגיה. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. הפחתה של המחיר למחקרים צבאיים;
2. הפחתה של הזמן למחקרים צבאיים;
3. הפחתה של המחיר למחקרים אזרחיים;
4. הפחתה של הזמן למחקרים אזרחיים;

קבוצה בנייה - בראשותו של קצין הבנייה

החברים בקבוצה מגיעים לנקודות הבנייה שלהם בדירוג - מבנים. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. הפחתה של המחיר למבנים צבאיים;
2. הפחתה של הזמן למבנים צבאיים;
3. הפחתה של המחיר למבנים אזרחיים;
4. הפחתה של הזמן למבנים אזרחיים;

קבוצה כלכלית - בראשותו של קצין הכספים

החברים בקבוצה מגיעים לשלבים באמצעות נקודות השגשוג שלהם בדירוג - הכלכלה. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. הגדלת ההכנסה של עץ;
2. הגדלת ההכנסה של ברזל;
3. הגדלת ההכנסה של אבן;
4. הגדלת ההכנסה של זהב;

קבוצה דיפלומטית - בראשותו של קצין הדיפלומטיה

החברים בקבוצה מגיעים לשלבים באמצעות נקודות טווח הקיסרי שלהם בדירוג. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. הפחתה של המחיר להקמת כל סוגי הרשויות המרוחקות;
2. הפחתה של הזמן להקמת כל סוגי הרשויות המרוחקות;
3. הגדלת ההשפעה של מושבות על משאבים מיוחדים (למעט טקסוס, פחם, פרסה, גרניט ויהלומים);
4. הגדלת ההשפעה של מוצבי המסחר על משאבים מיוחדים (למעט טקסוס, פחם, פרסה, גרניט ויהלומים);

קבוצת הקרב של המנהיג - בראשותו של מנהיג הברית

החברים בקבוצה מגיעים לשלבים עם הנקודות שלהם עבור דירוג הלחימה בעניינים הצבאיים. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. הגברת ההתקפה הבסיסית של הקשתים;
2. הגברת ההתקפה הבסיסית של חי"ר;
3. הגברת ההתקפה הבסיסית של הפרשים;
4. הגדלת נקודות החיים הבסיסים של כל יחידות הקרב האנושי;

* כל הבונוסים מקבוצת הקרב של המנהיג משפיעים על צבא של הברית.

קבוצת הקרב של קצין הבכיר - בראשותו של קצין הבכיר בברית

החברים בקבוצה מגיעים לשלבים באמצעות הנקודות שלהם עבור דירוג הלחימה שלהם בעניינים הצבאיים. 4 בונוסים שניתן לבחור הם:
1. צמצום הזמן לאימון של יחידות;
2. הפחתה של זמן הנסיעה של הצבא (חל על הזמן האחרון, אחרי כל הבונוסים / העונשים);
3. ירידה של המורל לצבא האויב (חל באותה דרך כמו הפלא - דרקון המגן);
4. הגדלת נקודות החיים של המבצר (חל על הסכום הסופי לאחר כל הבונוסים / העונשים);

* הבונוסים להפחתת זמן הנסיעה של הצבא, הפחתת מורל האויב והגדלת את נקודות החיים של המבצר, משפיעים על צבא של הברית.

נקודת מפגש

נקודת מפגש אפשר לייסד על ידי המנהיג או קצין הבכיר עם לחיצה כפולה באמצעות העכבר על כל נקודה במפה העולמית, בתנאי שאינה תפוסה מאימפריה אחרת או שטח עם משאב מיוחד. יש זמן קבוע של 15 דקות להקמת נקודת המפגש.

אין צורך במשאבים עבור הקמתה ולא נדרש צבא לכיבושה. הדרישות היחידות הן לפחות 5 מיליון נקודות נטו של חברי הברית (לא תוקף עבור עולמות מאסטרס בליץ) ולפחות רמה אחת של ממשל פדרלי, כי רמה אחת של מחקר זה מאפשרת להקים שתי נקודות מפגש.

תפקידה הוא לאסוף במקום אחד ובנקודת יציאה נוחה את כל צבאות בעלות הברית, עבור שליחת משימה צבאית במטרת כיבוש של טירת ברית, תקיפה על טירת ברית עוינת או נקודת מפגש של האויב.

לנקודת המפגש יש מבצר (מגיע עד לרמה-9, מתחילה מ-0), מגדלי שמירה וחפיר. הפסד בהגנה גורם לירידה של רמה אחת של המבצר. כאשר רמת המבצר מגיעה ל 0, נקודת המפגש נחשבת למושמדת. אם לאחר התבוסה, יש עדיין יחידות צבא ברית, היא מוחזרת לנקודת מפגש אחרת או טירת ברית אקראית. אם אין כאלה, מתאספת ונוצרת נקודת מפגש ליד האימפריה של המנהיג והיחידות צבא של הברית נשלחים לשם.

יכולה להיות מותקפת על ידי צבאות של נקודת מפגש אחרת או טירת ברית ללא הגבלות היקף נקודות שווי נטו. עם זאת, גודל הצבא התוקף לא יכול לעלות על 3,000,000 חיילים (7,000,000 בעולמות עם פרופיל צבאי פעיל). כלי המצור נחשבים למספר יחידות השווה לצוות ההפעלה שלהם. המנהיג והקצין הראשון יכולים להרוס את נקודת המפגש שלהם בתנאי שאין בה צבא או שאין צבא שנוסע ממנה או לעברה. כאשר נקודת המפגש נהרסת, נקודת נטו שהושגה מהיסוד שלה הולכות לאיבוד.

יש תקופה של 12 שעות, שבהן ההתקפות אסורות, מרגע שנוסדה.

הפריקה של כוחות ברית שנתרמו מבוצעת בכל דקה, ואילו הפריקה של כוחות ברית שחוזרים ממשימה התקפית והחישוב של כל קרבות ברית מבוצעת באופן מיידי, מיד לאחר שהמטרה הושגה ובטיימר מופיע 0:00:00.

תרומה של צבא ברית

כל החברים, למעט החדשים יכולים לתרום צבא לנקודת מפגש או טירה של ברית.

התרומה מתבצעת דרך המפה הגלובלית. זמן הנסיעה המינימאלי הוא 0.66666666666667 דקות.

הכמות המקסימלית של יחידות שנתרמו לנקודת מפגש וגם לטירה היא 3,000,000 (7,000,000 בעולמות עם התמחות פעילה בצבא).

אם מספר היחידות שנתרמו הוא גדול יותר ממספר היחידות שנותרו לתרומה, מקומות פנויים מלאים באופן באופן יחסי.

התחזוקה של צבא שנתרם במהלך הנסיעה לנקודת המפגש או הטירה משולמת על ידי התורם. לאחר הפריקה, הצבאות יהפכו לרכוש של הברית, כאשר נקודות הנטו עבור אימון ינוכו מנקודות שווי נטו של התורם ומתווספים לנקודות הערך של הברית. ברגע שפעם נתרמו, לא ניתן להחזיר אותם בחזרה.

עלות התחזוקה של צבאות ברית בשליחות - 1.2x

טירת ברית

מלבד הנקודות, שנועדו להקמת מושבות ונקודות מפגש, במפה העולמית ממוקמות 9 נקודות מסוג אחר ועם חשיבות מאוחדת. אלה הם נקודות אשר מיועדות לבניית טירה של ברית.

מאפשר בניית מבני ברית - בניינים רגילים ומיוחדים. מבנים המיוחדים מבטיחים הרחבת הברית, השפעה תרבותית וצבאית, אשר מחולקת טריטוריאלית על מפה הגלובלית.

מאפיינים של מבצר הברית:

 • מבצרים
  רמה מחיר (שווי ערך זהב) אבן עץ נקודות חיים חיל מצב מספר מירבי של כלי מצור ללחימה בטווח רחוק מגדלי שמירה חפיר
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • התבצרויות שדה

  כל רמה נותנת +5% לנקודות חיים של צבא ההגנה בשדה.
  רמה מרבית - 15.

 • בית המקדש הקדוש

  מגדיל את טווח של טירת הברית וההשפעה הצבאית התרבותית על ידי רדיוס מסוים* לכל רמה. לעלייה יש אופי יורד, כלומר עם כל רמה הבאה בין שני שלבים, ההבדל הופך לקטן יותר בהשוואה לרמות הקודמות. לטירה עם רמה ראשונה של בית המקדש יש טווח 77.76 רדיוס, עם רמה שנייה - 125.47, עם רמה שלישית - 170.33, עם רמה רביעית - 212.49 וכן הלאה, עד שמגיע שיגיע לרמה המקסימלית-32, אשר מעניקה טווח 756.19 רדיוס.

  רדיוס 1 = 1 ק"מ קיסרי

מטירת ברית ניתן לשלוח התקפות על נקודות מפגש או טירות ברית אחרות.

השליטה בטירת ברית מעלה את הגבלת המשאבים, שחברי ברית יכולים לתרום בהתנדבות בקופת האוצר, עד 20% מערך הזהב הנוכחי של נקודות נטו של חברי הברית.

השפעת ברית

תכונה המאוחדת של טירת הברית.

טירת הברית היא הוקמה על טווח בהשפעה - 27. לאחר מכן ניתן לשדרג אותה ולהרחיב את טווח ההשפעה על השטחים שמסביב באמצעות בנייה של מבנה המיוחד, בית המקדש, אשר ממוקם שם.

ההשפעה של הטירה המרכזית יכולה להגיע ל 44%, במקרה שאינו חופפת עם שטח של טירת פריפריה אחרת.

אם טווח ההשפעה של טירה אחת עולה על ההיקף של טירה אחרת, הטירה עם המקדש ברמה גבוהה יותר וכתוצאה מכך עם טווח גדול יותר, מנכסת חלק מהיקף ההשפעה של הטירה הקטנה.
אם לשתי הטירות יש אותן רמות של הבניין המיוחד, אזור החפיפה הופך לניטראלי עד שאחת מהטירות תגיע לרמה גבוהה יותר.
הרדיוס של האזור הניטרלי מחולק לשני חלקים שווים, אשר מתווספים להיקף של כל אחד משתי הבריתות. כל האימפריות הממוקמות באזור זה מפסידות את הבונוסים היומיים שלהם לייצור, למורל ולאושר. לא משנה כמה גדולה החפיפה, לא ניתן לקחת ממישהו את היקף ההשפעה של המעגל הראשון, הפנימי.

החברים של ברית או פדרציה, שאימפריות שלהם נמצאות בטווח ההשפעה של הטירה שלהם או של הברית, מקבלים: 5% לבונוס הייצור , בונוס +5 לאושר היומי עם השפעה גלובלית ובונוס +5 למורל. במלחמה כל האימפריות הממוקמות בטווח ההשפעה של אויב, יקבלו ייצור נמוך ב 5%, פחות 5 נקודות לאושר היומי עם השפעה גלובלית ופחות 5 מורל.

התקפה שנשלחה מטירת ברית יכולה להיות מיועדת רק לטירת ברית אחרת או לנקודת מפגש, ללא מגבלות טווח נקודות של שווי נטו.

בממלכות המאסטר של הבליץ וביקום המקביל, הכיבוש של טירת ברית מתרחש באמצעות מודול השתייכות. יש 36 טירות על המפה. טירות מרחיבות את תחום השפעתן באמצעות בניית בית המקדש הגדול; עם זאת, השפעתם אינה נחשבת כאחוז משטח המפה המוחזק, אלא בצורה של נקודות השפעה שנצברו: חשבון אחד/אזור בלעדי/עיר בירה בתוך אזור ההשפעה של טירת ברית = נקודה 1 של השפעה. מצור מוצלח על טירה של בעלות ברית אינו מוריד רמות מהמבצר שלה, אלא לוקח נקודות ממדד השתייכות החדש. לכל טירה יש נאמנות מקסימלית מותרת בהתאם לרמת המבצר שלה. הדרך היחידה להגדיל את ההשתייכות היא דרך הזמן - כל 12 דקות הוא עולה בנקודה אחת עבור עולמית עם מהירות x10, כל 30 דקות לעולמית עם מהירות x4, עד הגעה למקסימום המותר. כאשר ברית מנהלת מצור מוצלח נגד טירה, כמות מסוימת של השתייכות נלקחת מהטירה. מידת הנאמנות המדויקת תלויה ברמת הברית - כובש. ככל שהרמה שלו גבוהה יותר כך ניתן לקחת יותר נקודות נאמנות במכה אחת. הטירה נחשבת לכודה כאשר ברית מצליחה להפחית את השתייכות שלה ל-0. למחקר יש גם אפקט שני - הוא קובע את הנאמנות ההתחלתית של טירה שזה עתה נלקחה - בין אם היא עצמאית או נכבשה מברית אחרת. לטירות העצמאיות אין השתייכות. טירה עצמאית נחשבת ככבושה כאשר נותרו בה פחות מ-1000 יחידות צבאיות. על מנת לכבוש טירה שכבר תפוסה על ידי ברית יריבה, על הברית לחקור לפחות רמה אחת של כובש.

כיבוש של טירה עצמאית

עוד לפני שנכבשה, לטירה יש מבצר, צבא וחל מצב, כלומר כדי לכבוש טירה עצמאית צריך לערוך קרב עם צבא של הברית, הנמצא בנקודת מפגש או בתוך טירה אחרת של הברית. הכללים והמכניקה של הקרב הם זהים לקרב בין שחקנים בודדים. בעת התקפה של צבא השייכת לברית, נלקחים נקודות המורל של המנהיג ורמות המחקרים לחימת תגרה, התקפת טווח, שריון, סוסי לחימה והתבצרות על פי הנוסחה הבאה: רמת המנהיג + הרמה של קצין הבכיר/2 + הרמה של כל מפקד בברית/5 + הרמה הנוכחית של מחקר הברית. השפעת המחקר לא יכולה לחרוג 100 (דוגמא: למנהיג יש מנהיג לחימת תגרה ברמה 30, לקצין הבכיר יש רמה 20, יש 5 מפקדים בברית עם רמה 10, רמת המחקר התקפה בברית היא 5, אז החישוב יהיה:
( >>> 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
הבונוסים מהמשאבים המיוחדים של כל החברים בברית יש גם השפעה, אם ישנם כאלה, אך ללא הצטברות של בונוסים שווים, כלומר אם 2 או יותר בונוסים מאותו הסוג, תוקף רק אחד מהם, הגדול מביניהם.

להתקפות על טירה עצמאית כדי לכבוש אותה, אין מגבלות עבור הפרש של נקודות נטו.

לטירה העצמאית יש מבצר ברמה 8, קשתים בחיל מצב ויחידות שדה, הזמינים לאחר לחיצה על הטירה. רמת המבצר אינה יורדת על ידי 1 לאחר כל התקפה מוצלחת, היא נשארת 8. הטירה תחת כיבוש, לאחר שבתוכה נשארים פחות מ-1000 יחידות צבאיות. המבצר בטירה שכבשה יש להתחיל לבנות החל מרמה 1.

התקפות נגד טירת ברית

טירה של ברית, יכולה להיות מותקפת רק על ידי צבאות פרוסים בטירת ברית אחרת או נקודת מפגש.

יכולה להיות מותקפת על ידי צבא של ברית המורכבת מכמות של עד 3,000,000 יחידות צבאיות (5,000,000 בעולמות של בליץ של מאסטרס), כאשר כלי המצור נחשבים למספר היחידות, שוות לערך ההפעלה שלהם (בתנאי שהטירה נמצאת בשליטת של ברית אחת).

יש תקופה של-12 שעות של התקפות אסורות לעבר הטירה, מכיבושה.

הפסד של מצור על מבצר ברשות בעלות הברית מניח את פריסת חיל המצב שנותר בשדה.

הטירה נהרסת כאשר רמת המבצר שלה מגיעה ל 0 (כל התקפה מורידה את רמת המבצר על ידי 1). לאחר מכן הבעלים הופך ברית התוקפן, אשר יכול להמשיך את הרחבת טווח השפעה על ידי תשלום של 20% מהמשאבים המושקעים בבית המקדש הגדול על ידי הבעלים הקודמים. אם אתה לא עושה את זה תוך 24 שעות לאחר הכיבוש, הרמה של בית המקדש מתאפסת.

הפריקה של כוחות ברית שנתרמו מבוצעת בכל דקה, ואילו הפריקה של כוחות ברית שחוזרים ממשימה התקפית והחישוב של כל קרבות ברית מבוצעת באופן מיידי, מיד לאחר שהמטרה הושגה ובטיימר מופיע 0:00:00.

המנצח בעולם

העידן מסתיים במועד שנקבע על ידי האדמיניסטרטור של אימפריה אונליין. ברית המנצח נקבע לפי אחוז ההשפעה הגבוהה ביותר עד לתאריך הסיום או על פי ערך שווי של נקודות ברית, אם אין השפעה.

יחסי ברית

ישנן 5 רמות שונות של יחסים בין שתי בריתות. הם גלויים עבור חברי הברית בלבד. כל ברית מתחיל את ההתפתחות שלו עם מצב ניטרלי כברירת מחדל. עם זאת, הוא יכול לשנות אותו על ידי הכרזת עוינות או מלחמה לברית אויב, ללא צורך באישור על ידי הצד השני, או שליחת הזמנה להסכם אי-התקפה, אשר ההצלחה שלהן תלויה בישור חיובי.

חוזה ברית

 • בריתות שחתמו על הסכם שלום בצורת פדרציה.
 • אם ברית "A" וברית "B" הם בפדרציה, וברית "C" מכריז מלחמה לברית "B", אז "A" יכול להכריז מלחמה ל "C" ללא תשלום. "B" יכול לשמור על הזכות להישאר ניטראלי. מצד שני, אם שני בריתות שיש ביניהם פדרציה ופותחים במלחמה, חברי הפדרציה יכולים לבחור לאיזה צד להילחם או להישאר במצב ניטראלי.
 • בנות ברית, אשר חתמו על הסכם שלום, לא יכולים להכריז מלחמה על אחד לשני.

הסכם אי-התקפה (שלום)

 • מבטיח, שלא יהיו התקפות בין הצדדים המעורבים.
 • על מנת לקבל מחדש גישה עד להכרזת מלחמה, יש להפסיק את ההסכם.

נייטרליות

 • מצב ברירת המחדל של כל ברית.
 • אם הברית מכריזה מלחמה לברית ניטראלית, כל החברים של ברית התוקפן מאבדים 4 נקודות כבוד והמעמד בין שני הבריתות לאחר סיום המלחמה, הופך לעוין באופן אוטומטי.
 • כל שינוי במעמד מייצר הודעה פרטית עבור הצדדים המעורבים.

עוינות

 • מעמד זה, מאפשר הכרזת מלחמה ללא השלכות כלשהן על הכבוד.
 • עוינות תיכנס לתוקף מיד לאחר הכרזתה.

מלחמות בין בריתות

כללי המלחמה

 • מלחמות יכולות להתנהל בין בריתות, וגם בין פדרציות שלמות.
 • למלחמה יש משך זמן קבוע של 17 שעות, לאחר מכן נקבע מנצח, על בסיס הנזק הכולל שנגרם במהלך המלחמה.
 • המלחמה תהיה פעילה 8 שעות לאחר ההצהרה.
 • התקפות ושריפות על מבצר שבוצו בהפרש נקודות בשווי עד x5, אינן ניתנות לעונש של שלילת כבוד.
 • ההתקפה הקצרה ביותר היא 10 דקות. אם היעד הוא ניתן להשגה עבור 5 דקות, המשימה תימשך בדיוק 10 דקות. משימות הצבאיות והתחבורה בין מחוזות שסופחו בעוד אתה תחת התקפה של ברית האויב, נמשכות 0.66666666666667 דקות.
 • במהלך מלחמה, כל מחוז יכול להישרף פעם לכל 8 שעות.
 • התקפה מחוץ למגבלה של הפרש פי 2 נקודות נטו במלחמה, לא גורמת לירידה של נקודות כבוד, אבל המורל ופרמטר ההתקפה מקבלים הפסד לפי אותם כללים של תקיפה עם מגבלה של הפרש בנקודות נטו, כמו בתקופה בלי מלחמה.
 • ריגול הנגדי של השחקנים במהלך מלחמה הוא עולה באופן מלאכותי על ידי רמה 1, אבל רק לתקופת המלחמה.
 • במהלך מלחמה כל הקפיטולציות (כניעות לשחקן אחר) בין חברי ברית עוינים, מתבטלות.
 • בריתות יכולים להכריז מלחמה אחת בכל 2 שעות.
 • הכרזת מלחמה לוקחת 10 נקודות אושר לכל חבר של ברית התוקפן.
 • כדי להכריז מלחמה:
  • אם ברית התוקפן וברית המגן אינם מחוץ לנקודות השווי הנקי בטווח x2, התוקפן צריך לשלם מס בזהב ששווה פי 5 מנקודות השווי הנקי של הברית שלו. אם הבריתות אינן מחוץ לטווח המותר x2, התוקפן משלם מס על סמך נקודות השווי הנקי של שני הצדדים - עבור כל הפרש של 0,1 מעל הטווח המותר x2, המס עלה עם 0,5 זהב לנקודה נטו.
  • הסכומים של נקודות שווי נטו לשני הצדדים המעורבים לא יעלו על הפרש של פי 5.
  • הבריתות חייבות להיות עם לפחות 5000 (בסך הכל), כדי להשתתף במלחמה.
 • מטרות המלחמה
  • לטפס בדירוג הברית.
  • רווח של משאב בצורה של הכנסה צבאית לאחר המלחמה, שווה ערך ל-50% מערך הזהב* של יחידות צבא שהושמדו. ההכנסה הצבאית מקבלים שחקנים שהשתתפו בקרבות של ברית המנצח. ברית המפסיד לא לוקח שום דבר.

   * שווי ערך של זהב לנקודות נטו שהתקבלו לגיוס של יחידות אלה, ולא שווי ערך של זהב למשאבים שהושקעו על גיוס.

   הערה: לא מקבלים הכנסה צבאית על מבצרים שנהרסו ואוכלוסייה שנשרפה.

 • קביעת המנצח במלחמה
  • לאחר תחילת המלחמה, כל הבריתות מתחילות לאסוף נקודות צבאיות על ידי התקפות הדדיות.
  • ההתקפות של כל החברים מתווספות יחד, כדי להרכיב את סכום הכולל של נקודות ברית.
  • בתום 17 שעות, הברית שאספה יותר נקודות צבאיות מנצחת במלחמה.
 • ניתן לצבור נקודות צבאיות בשלוש דרכים:
  • השמדת מבצרים האויב
   רמת מבצר נקודות צבאיות
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • ניצחון בקרבות שדה - חיילים שנהרגו בקרב שדה מביאים לך נקודות, כאשר ההשמדה של צבא שווה ערך של 500 זהב מזכה אותך בנקודה אחת.
  • שריפה – 1000 אזרחים הרוגים, מזכים אותך בנקודה 1.
 • המנצח רושם בדירוג הברית את כל הנקודות אשר זכה בהם, המפסיד - רק 25%.
 • אם חברי ברית של התוקפן שהסכום של נקודות שווי נטו שלהם עולה על 50%, יוצאים במצב חופש ו/או הגנת חג, הברית מפסיד את המלחמה באופן אוטומטי. אם יותר מ-50% מהנקודות נטו שייכות לחבר אחד בלבד והוא עוזב את הברית, ברית התוקפן מפסיד את המלחמה באופן אוטומטי.
 • אם החברים של ברית מתגונן שהסכום נקודות שווי נטו שלהם עולה על 75%, יוצאים במצב חופש ו/או הגנת חג, הברית מפסיד את המלחמה באופן אוטומטי. אם יותר מ-75% מהנקודות נטו שייכות לחבר אחד בלבד והוא עוזב את הברית, ברית המתגונן מפסיד את המלחמה באופן אוטומטי. התוקפן מקבל בחזרה 50% מהתשלום ששילם עבור המלחמה.

  הערה: אחוזים אלה של חוסר פעילות חלים למספר הכולל של נקודות של הברית, לא על הנקודות הנטו של החברים הזמינים בלבד (אלו שלא במצב חופשה/הגנת חג).

  דוגמא 1: אם הסכום הכולל של נקודות נטו של ברית הוא 10.000.000 ו-5.000.001 מהם נמצאים במצב חופשה או הגנת חג, הברית לא יכול להכריז מלחמה. אם סכום הנקודות נטו של ברית הוא 10.000.000 ו-7.500.001 מהם נמצאים במצב חופשה או הגנת חג, לברית זה לא ניתן להכריז מלחמה.

  דוגמא 2: אם סכום הכולל של נקודות נטו לברית התוקפן/המתגונן הוא 10.000.000 ו-5.000.000/7.500.000 מהם נמצאים במצב חופשה או הגנת חג לפני הכרזת המלחמה, לאחר תחילת המלחמה אם אפילו רק חבר אחד מפעיל מצב חופשה/הגנת חג או עוזב/גורש מהברית שלו, ברית התוקפן/המגן מפסיד במלחמה. ברגע שהמלחמה כבר החלה, הפעילות השוטפת של שני הבריתות היא דינמית, כלומר הערך של האחוזים שיכולים להוביל להפסד אפשרי, מושפעים מעצירה/ביטול של מצב חופשה/הגנת חג וגם על ידי גירוש או עזיבה של ברית.

  דוגמא 3: אם הסכום הכולל של נקודות נטו של ברית הוא הוא 6.000.000, אז הברית חייב להגיע ל-3.000.001 נקודות נטו של חברים במצב חופשה/הגנת חג, כדי להפסיד במלחמה כתוקפן ולסכום של 4.500.001, להפסיד כמגן. אם השווי הנקי של ברית בעת הכרזה של מלחמה הוא 6.000.000 ו-1.000.000 נקודות מוצאים את עצמם מחוץ לברית בשל עזיבה או יציאה, אז הפעילות הנוכחית של הברית הופכת להיות 5.000.000 והברית חייב להיות עם 2.500.001 מהנקודות שלו במצב חופשה או/והגנת חג, כדי להפסיד במלחמה כתוקפן, ועם 3.750.001, להפסיד כמגן.

  דוגמא 4: אם השווי הנקי של הברית הוא 5.000.000 נקודות ומהם 2.500.001 שייכות לחבר אחד, והוא מוצה את עצמו מחוץ לברית, הברית מפסיד באופן אוטומטי את המלחמה כתוקפן ובהתאם כמגן, זה בתנאי שלשחקן שעוזב את הברית יש 3.750.001 נקודות.

 • הניצחון במלחמה מביא 10 נקודות אושר לכל אחת מחברי הברית המנצח.

אוצר ברית ומחקרים

לכל ברית יש קופת אוצר שבו מצטבר המס שנאסף מחברי הברית ותרומות מהשקעות מרצון. המס נקבע בנפרד לכל אחד מארבעת המשאבים, כאשר מגבלת המכסה היא 30% עבור כל משאב. הפיקדונות מרצון אינן בלתי מוגבלות. ברמה הראשונה של ממשל פדרלי, השחקנים יכולים לתרום עד 5% מהשווי הנקי של נקודות נוכחיות בערך של זהב. מגבלה זו עולה עם כל רמת ממשל פדרלי, עד שהיא מגיעה 33% ברמה 15. אם הברית מחזיק בטירה אחת לפחות, אחוז זה הופך ל-20%, לא אם כן ברשות הברית כבר אין ממשל פדרלי,המאפשר אחוז גבוה יותר.

לדוגמא: אם שחקן יש 1000 נקודות (מיליון שווה ערך זהב) ולברית שלו יש ממשל פדרלי ברמה 1, הוא יכול לתרום לא יותר מ-50,000 זהב. אם ביום שלמחרת הנקודות הוא הגיעה ל-2000 נקודות, המגבלה של התרומות תהיה 100,000

מלבד להכרזת מלחמה וחתימת הסכמים, בנוסף את יכול לשמש בהון להזמנת מחקרי ברית, המשפיעה על כל החברים בברית. לכן, אם שחקן חקר רמה 5 של מחקר התבצרות ולברית שלו יש רמה 1 של אותו המחקר, השחקן נהנה מהבונוס של רמת 6 להתבצרות, אבל אין לו את הרמות הנדרשות של מחקר זה, על מנת לאפשר לו לבנות מבצר ברמה 6. כדי לשדרג את המבצר הוא חייב להיות עם 6 רמות אישיות ולא רמות ברית של התבצרות.

חברים יכולים גם לתרום יהלומים לאוצר הברית. התרומה מוגבלת, כאשר המספר המרבי של יהלומים שאפשר לתרום הוא 340,000 ליום. ניתן לתרום יהלומים קנויים וזמניים בלבד. לאחר התרומה, היהלומים שנרכשו הופכים להיות זמניים לתקופה של 336 שעות. יהלומים זמניים נתרמים עם משך הזמן הנוכחי שלהם.

דירוג הברית

לפי נקודות נטו - הסכום הכולל של נקודות לכל החברים בברית.

על בסיס של נקודות צבאיות שנצברו במלחמות או בקרבות עם צבאות בעלות ברית.

בהתבסס על ערך הברית - הערך הנוכחי של כל רכוש הברית: מחקרים, מבנים, צבאות.

מאזן מסחרי - העברה של זהב בין חברי ברית

השחקנים יכולים לשלוח או לקבל זהב באמצעות תחנת ההובלה. כששחקן עם נקודות שווה נטו גבוה שולח זהב לשחקן עם כמות נמוכה יותר של נקודות שווה נטו, הראשון משלם עמלה של 10%.

לדוגמא: אם לשחקן יש 1000 נקודות שווי נטו (1 מיליון שווה זהב), המגבלה של מאזן המסחרי שלו היא 100,000 זהב, כלומר אותו השחקן יכול לקבל או לשלוח מקסימום 100,000 זהב.

המגבלה של מאזן המסחרי עולה/יורד בהתאם לעלייה/לירידה של נקודות נטו של השחקן.

דוגמא: ביום א" לשחקן יש 1000 נקודות ויכול לקבל או לשלוח עד 100,000 זהב. ביום ב" הוא מעלה את הנקודות שלו ל-2000, אשר באופן אוטומטי מגדיל את המגבלה ל-200,000 זהב. אם ביום א" המשתמש מקבל 100,000 זהב משחקן אחר, מאזן המסחרי שלו מגיעה למגבלה והוא לא יכול לקבל יותר. ביום ב" הוא/היא תוכל לקבל עוד 100,000 זהב בגלל שהמגבלה גדלה ל-200,000 זהב בשל עליית נקודות שווי נטו. אותו הדבר חל בעת הפסד של נקודות שווי נטו.

כל העברה של זהב היא בתשלום. כמה שיותר קרוב לגבול היכולת נמצא השחקן, כך יאבד יותר זהב במהלך העברה. השולח יקבל הודעה על כמות המשאבים מהתרומה שלו הוא יפסיד בעברה.

שחקן יכול לשלוח זהב באמצעות עגלות המשא ולקבל משאבים בתחנת ההובלה.

הערה! כדי להעביר זהב בהצלחה, אתה צריך בניין תחנת הובלה ועגלות משא. הזהב נשלחים מכרטיסיית העברה של זהב של תחנת הובלה.

כמה עצות שימושיות עבור שחקנים מתחילים המשחקים בברית

אם אתם במלחמה, אל תשאירו את הצבא שלכם במבצרים. או לפחות אל תמקמו יחידות צבא בתוך מבצרים חלשים, כי בדרך זו אתם הופכים למטרה קלה ונוחה לאויבים.

לא כדאי להכריז מלחמה על ברית חלש בהרבה - אתם יכולים לזכות במעט נקודות, תוך סיכון רב.

מומלץ להשמיד את מבצרי האויב. לא משנה אם הם ריקים או עם יחידות צבא, אתם מרוויחים נקודות.

נסה להשמיד את יחידות השדה של האויב, זה יסלול לך דרך למבצר. שמור על הצבא שלך ותמיד תהיה בטוח שאף אחד אינו מסכן אותך.