Aliancie

Formovanie Aliancie

 • Každý hráč môže sformovať alianciu, pričom sa automaticky stáva jej Vodcom.
 • Každá aliancia môže prijať do 50 ľudí.
 • Oslobodený, alebo vyhodený člen aliancie má právo jedného návratu do tej istej aliancie.

Aliančná Štruktúra

 • Členovia v jednej aliancii sú rozdelení do 4 skupín - Vodcovské krídlo, Dôstojníci, obyčajní členovia a nováčikovia.
 • Všetci členovia môžu vymieňať správy na Tribúne. Len Vodcovia a Dôstojníci môžu posielať aliančné oznámenia. Každé vymenovanie v Dôstojníckom, alebo Vodcovskom krídle je platné na obdobie nie menej ako 17 hodín, t.j. nemôžete zmeniť svoje postavenie v aliancii, ak posledné vymenovanie bolo pred menej ako 17 hodinami.
 • Aliancia má Aliančnú Pokladnicu, ktorá sa využíva pre objednávanie Aliančných Výskumov (s účinkom na všetkých členov), s cenou v 4-roch druhoch surovín a za vyhlásenie vojen, s cenou v zlate.
  • Aliančné výskumy a budovy sú vo fronte.
  • Výstavba budov a Výskumy môžu byť ukončené okamžite s diamantami v prípade, že zostáva 48 hodín do ich ukončenia.
  • Cena pre skrátenie výskumu na hodinu je 10200 diamantov (510 diamantov na hodinu x 20 koeficient).
  • Cena pre skrátenie vybudovania na hodinu je 1700 diamantov (170 diamantov na hodinu x 10 koeficient).
 • Všetci spojenci okrem nováčikov môžu deponovať surovinu do Aliančnej Pokladnice. Vložené množstvá nemôžu byť vybrané späť a sú viditeľné všetkými spojencami.
 • Na spojencov je uvalená daň, uložená od Vodcu, Prvého Dôstojníka, alebo Dôstojník Finančníka. Aliančné dane môžu byť od 0% do 30% z produkcie 4 surovín na hodinu.
 • Všetci členovia okrem nováčikov môžu vidieť koľko surovín bolo deponovaných do Aliančnej pokladnice od ostatných členov.

 • Členovia jednej a tej istej Aliancie nemôžu útočiť jeden na druhého.
 • Hráč sa môže pridať k tej istej aliancii len dvakrát.

Pozície v Aliancii

Vodca

 • Jeho základná prémia je 10 bodov Morálky, ale celistvosť tejto prémie je v priamej závislosti od jeho Statusu Lojálnosti v Aliancii.
 • Vodca vidí všetky ekonomické* a vojenské správy spojencov a celkový pohyb armád vo vnútri Aliancie.

  * Sú zložené z: obyvateľstvo (prenajaté/prepustené), populačný rast na hodinu, limit obyvateľstva, limit oneskorenia rastu, existujúce suroviny, stav pokladnice, dobývanie na hodinu (pre každú surovinu jednotlivo), výživa armády na hodinu, daňová sadzba, úroveň Šťastia.

 • Objednáva Aliančné Výskumy, využívajúc rezervu v Aliančnej Pokladnici.
 • Vymenuváva, povyšuje a prepúšťa členov Dôstojníckeho krídla.
 • Prijíma do Aliancie i vyháňa ľudí von z nej.
 • Vyhlasuje Nepriateľstvo, podpisuje Pakty o neútočení a Federácie s inými Alianciami.
 • Vyhlasuje vojny iným Alianciám.
 • Uvaľuje aliančnú daň všetkým členom.
 • Určuje spoločné/alebo individuálne kvóty na vyberanie diamantov z aliančnej pokladnice.

Prvý Dôstojník

 • Prvý dôstojník má všetky práva Vodcu, s výnimkou toho, aby vyhnal samotného Vodcu Aliancie.
 • Prvý dôstojník býva vymenovaný Vodcom, ktorý nie je povinný obsadiť túto pozíciu.

Dôstojník-finančník

 • Základná prémia - uplatňovanie na Trhu o 50% nižšiu fixovanú obchodnú províziu, t.j. 5%. Aktuálna výška prémie závisí od Statusu Lojálnosti v Aliancii.

 • Vidí všetky ekonomické a vojenské správy v Aliancii.
 • Určuje aliančnú daň.

Dôstojník - Vedec

 • Základná prémia je výskum času o 20% rýchlejšie od normálneho, ale celistvosť tejto prémie je v priamej závislosti od jej Statusu Lojálnosti v Aliancii.
 • Úroveň Univerzity Dôstojníka-Vedca má vplyv i na cenu Aliančných Výskumov (znižuje ju o 0,02 na úroveň). Preto je najrozumnejšie, aby bol vymenovaný na túto funkciu spojenec s najrozvinutejšou Univerzitou. Musí sa brať v ohľad ale to, že prémia zo Statusu lojálnosti Dôstojníka-Vedca má vplyv i na čas pre aliančné výskumy, t.j. ak Dôstojník-Vedec v druhom alebo treťom Statuse lojálnosti bude vymenený s novým to môže doviesť do zvýšenia času pre výskum namiesto do zníženia.
 • Vidí všetky ekonomické a vojenské správy v Aliancii.
 • Môže tiež objednávať Aliančné Výskumy.

Dôstojník-Staviteľ

 • Jeho základná prémia je stavba budov za dobu o 20% rýchlejšie od normálnej doby, ale celistvosť tejto prémie je v priamej závislosti od jej Statusu Lojálnosti v Aliancii.

 • Úroveň Architektúry Dôstojníka-Staviteľa má vplyv i na cenu Aliančných Budov (Aliančného Zámku a budov v ňom), znižujúc ju o 0,02 na úroveň. Preto je najrozumnejšie, aby bol vymenovaný na túto funkciu spojenec s najrozvinutejšou Architektúrou. Musí sa brať v ohľad ale to, že prémia zo Statusu lojálnosti Dôstojníka-Staviteľa má vplyv i na aliančné budovy, t.j. ak Dôstojník-Staviteľ v druhom alebo treťom Statuse lojálnosti bude vymenený s novým, to môže doviesť do zvýšenia času pre stavbu namiesto do zníženia.
 • Vidí všetky ekonomické a vojenské správy v Aliancii.
 • Môže tiež objednávať budovanie Aliančných budov.

Dôstojník-Diplomat

 • Existuje fixovaná prémia +1 každodenný bod Česť, ale len v 2-ej a 3-tej etape svojho Statusu Lojálnosti.

 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Vidí všetky ekonomické a vojenské správy v Aliancii.
 • Zodpovedá za aliančnú diplomaciu, pričom hľadá nových spojencov a vedie rokovania za spojenecké zmluvy atď.

Veliteľ

 • Na každého 5-teho človeka v Aliancii, môže byť vymenovaný 1 Veliteľ. Ostatné pozície sú len po 1.
 • Základná prémia 10 bodov Morálky, vo zväčšenom, zmenšenom alebo presne takom druhu v závislosti od Statusu Lojálnosti.
 • Velitelia vidia všetky existujúce armády vo svojej skupine a všetky ekonomické a vojenské správy v Aliancii.

 • Zodpovedajú aj za premiestnenie celého aliančného vojska.
 • Všetci Velitelia vysielajú hromadné správy celej Aliancii.

Obyčajní Členovia a nováčikovia

Obyčajní členovia nemajú špeciálne práva a prímie.

Vodca môže sformovať skupiny z obyčajných členov a vymenovať člena Dôstojníckeho, alebo Vodcovského Krídla pre každú z týchto skupín, zachovávajúc si právo zmeny ich zostavy a premiestnenia hráčov z jednej skupiny do druhej. Hráči v skupine využívajú zľahčenú komunikáciu, kvôli povoleným hromadným správam v rámci príslušnej skupiny.

Nováčikovia sú hráči, ktorí sa pripojili k aliancii, ale ešte stále neboli schválení vodcom. Oni majú obmedzený prístup k aliančným menu, ale napriek tomu dostávajú prémie z aliančných výskumoch. Oni platia dane ako ostatní členovia aliancie, ale nemôžu hlasovať pri voľbách. Raz schválení vodcom, nováčikovia sa stávajú obyčajní členovia.

Voľby Vodcu

Každý hráč sa môže nominovať za Vodcu, ale nie viac ako 4-krát.

Kým plynie hlasovanie, veliteľ nemôže byť vyhodený z Aliancie.

Hlasovanie trvá 24 hodín, všetci členovia okrem nováčikov majú právo hlasovania so svojimi čistými bodmi.

Status Lojálnosti

Určuje, ako lojálny ku kauze Aliancie je každý jej člen, na základe jeho lojálnosti, vymeranej v odslúženom aliančnom čase. Nováčikovia nezískavajú žiadnu lojálnosť.

Lojálnosť sa rozdeľuje do 3 etáp:

 • Od dňa 1 do dňa 3 v Aliancii - obyčajní členovia sú Začiatočníci, a tí z Vodcovského alebo Dôstojníckeho Krídla, náležite - Mladší Vodca alebo Mladší Dôstojník.
 • Od dňa 3 do dňa 12 v Aliancii - obyčajní členovia sú Veteráni, a tí z Vodcovského alebo Dôstojníckeho Krídla, náležite - Vodca alebo Dôstojník.

 • Od dňa 12 do konca sezóny - spojenci z Vodcovského alebo Dôstojníckeho Krídla sú, náležite Starší Vodca alebo Starší Dôstojník a pre obyčajných členov nie je zmena v Statuse Lojálnosti.

Etapy Lojálnosti určujú výšku individuálnej základnej prémie tých, ktorí užívajú takúto prémiu, tak ako nasleduje:

Výstup a opakovaný vstup do aliancie, alebo výmena pozícií v tej istej aliancii anulujú tieto prémie a počítanie individuálneho Statusu Lojálnosti začína znovu.

 • Od dňa 1 do dňa 3 - 50% individuálna základná prémia (ak sa taká užíva) pre všetkých Mladších Vodcov a Dôstojníkov.
 • Od dňa 3 do dňa 12 - 100% individuálna základná prémia pre Vodcov a Dôstojníkov.
 • Od dňa 12 do konca sezóny - 150% individuálny základný bonus len pre členov Vodcovského a Dôstojníckeho Krídla s takým statusom.

Alliance Growth

Gameplay modul, ktorý dovoľuje členom aliancie formovať vnútorné skupiny, v ktorých pracujú spoločne, aby vytvorili rôzne prémie,ktoré využíva celá aliancia.
Modul nahradzuje Veliteľské skupiny a pre neho sa vyžaduje minimálne 20 aktívnych spojencov, aby bol aktivovaný.
Ak počet spojencov klesne pod 20 potom, Aliančný rozvoj zostáva aktívny.

Mechanika:

• Vodca aliancie môže pridať alebo odstrániť členov v skupinách;
• Každá skupina je vedená dôstojníkom v aliancii. Dôstojníci môžu pridávať členov len v ich skupinách;
• Ak daná dôstojnícka pozícia v aliancii nie je ešte stále obsadená, príslušná skupina pre ňu nemôže byť založená, kým nebude vymenovaný dôstojník;
• Minimálne 2-ja a maximálne 6-ti členovia môžu byť vymenovaný v každej skupine, včítane dôstojníka, ktorý velí:
• Členovia skupiny sa zúčastňujú svojimi vyhratými bodmi v klasácii Líg, dosahujúc určité kroky s nimi, aby generovali prémie pre celú alianciu;
• Tieto prémie môžu byť rôzne pre každý krok. Ak daný krok bude dosiahnutý, začína rituál, ktorý automaticky garantuje prémiu pre všetkých členov aliancie;
• Trvanie prémie je 48 hodín;

Zoznam Aliančných skupín a ich prémie:

Technologická skupina - vedená je Dôstojníkom-Výskumníkom

Jej členovia dosahujú krokov so svojimi technologickými bodmi v hodnotení pre Technológie. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané, sú:
1. Znižovanie cien Vojenských výskumov;
2. Skracovanie času Vojenských výskumov;
3. Znižovanie cien Civilných výskumov;
4. Skracovanie času Civilných výskumov;

Stavebná skupina - vedená je Dôstojníkom-Stavbárom

Jej členovia dosahujú krokov svojimi stavebnými bodmi v hodnotení za Budovy. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané, sú:
1. Znižovanie ceny za stavbu Vojenských budov;
2. Skracovanie času na stavbu Vojenských budov;
3. Znižovanie ceny za stavbu Civilných budov;
4. Skracovanie času na stavbu Civilných budov:

Ekonomická skupina - vedená je Dôstojníkom-finančníkom

Jej členovia dosahujú krokov svojimi bodmi za Prosperitu v Ekonomickej klasácii. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané sú:
1. Zvyšovanie ťažby dreva;
2. Zvyšovanie ťažby železa;
3. Zvyšovanie ťažby kameňa;
4. Zvyšovanie ťažby zlata;

Diplomatická skupina - vedená je Dôstojníkom-Diplomatom

Jej členovia dosahujú krokov svojimi bodmi za Imperiálny rozsah v príslušnej klasácii. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané, sú:
1. Znižovanie cien k založeniu všetkých druhov vzdialených majetkov;
2. Znižovanie časov k založeniu všetkých druhov vzdialených majetkov;
3. Zvyšovanie efektu z kolónií na špeciálnych zdrojoch (s výnimkou tisu, uhlia, podkovy, žuly a diamantov);
4. Zvyšovanie efektu z obchodných objektov na špeciálnych zdrojoch(s výnimkou tisu, uhlia, podkovy, žuly a diamantov);

Bojová skupina vodcu - vedená je Vodcom aliancie

Jej členovia dosahujú krokov svojimi bodmi za Bojové hodnotenie v klasácii vo Vojenských záležitostiach. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané, sú:
1. Zvyšovanie základného útoku strelcov;
2. Zvyšovanie základného útoku pechoty;
3. Zvyšovanie základného útoku jazdectva;
4. Zvyšovanie základných životných bodov všetkých ľudských bojových jednotiek;

* Všetky prémie z Bojovej skupiny vodcu majú vplyv na armádu aliancie.

Bojová skupina prvý dôstojník - vedená je Prvým dôstojníkom aliancie

Jej členovia dosahujú krokov svojimi bodmi za Bojové hodnotenie v klasácii vo Vojenských záležitostiach. 4 prémie, ktoré môžu byť vybrané, sú:
1. Skracovanie času pre školenie armády;
2. Skracovanie času na cestovanie armád (uplatňuje sa k finálnemu času, po všetkých iných prémiách/trestoch;
3. Znižovanie morálky nepriateľskej armády (uplatňuje sa tým istým spôsobom, ktorým funguje zázrak Dračia šachta;
4. Zvyšovanie životných bodov Pevnosti (uplatňuje sa ku konečnému množstvu, po všetkých iných prémiách/trestoch);

* Prémie na zníženie času na cestovanie, zníženie nepriateľskej morálky a zvýšenie životných bodov pevnosti majú vplyv na aliančnú armádu.

Aliančné Zhromaždisko

Zhromaždisko sa môže založiť vodcom, alebo prvým dôstojníkom s dvojkliknutím myšou na ktorýkoľvek bod na Globálnej mape, len aby nebol obsadený nejakou ríšou alebo terénom so špeciálnou surovinou. Existuje pevná doba 15 minút na založenie zhromaždiska.

K založeniu nie sú nutné suroviny, ani armáda k dobytiu. Jedinou podmienkou je minimálne 5 000 000 celkového počtu aliančných čistých bodov a aspoň dosiahnutie 1 úrovne Aliančnej administrácie, pretože počet úrovní tohto výskumu určuje počet vlastných Zhromaždísk.

Jeho funkcia je, aby sústredil na jednom mieste celú aliančnú armádu v dobrej východiskovej pozícii pre vyslanie na misiu s cieľom prevziať Aliančný zámok, s cieľom útoku na nepriateľský Aliančný zámok, alebo nepriateľské Zhromaždisko.

Zhromaždisko má Pevnosť (maximálna úroveň 9, začína od 0), veže a hradnú priekopu. Porážka v obrane stojí 1 úroveň Pevnosti. Keď úroveň Pevnosti dosiahne 0, Zhromaždisko sa považuje za zničené. Ak po porážke ešte stále existuje aliančná armáda, ona sa vráti do náhodného Zhromaždiska alebo Aliančného Zámku. Ak taká neexistuje, generuje sa Zhromaždisko blízko vodcovej ríše a aliančná armáda sa posiela do neho.

Môže byť napadnutý buď armádami iného Zhromaždiska, alebo Aliančným zámkom bez akéhokoľvek obmedzenia rozsahu čistých bodov. Zloženie armády útočiaceho hráča nesmie byť viac než 3 000 000 jednotiek. Všetky Obliehacie stroje sa započítavajú ako počet vojakov, ktorý sa rovná ich Výpočtom. Vodca a Prvý dôstojník môžu zničiť vlastné Zhromaždisko ak v ňom nie je umiestnená armáda, ktorá cestuje z alebo k nemu. Keď je Zhromaždisko zničené čisté body, ktoré boli získané pri jeho založenia budú stratené.

Existuje 1 hodinová doba bez útoku po založení.

Vykladanie darovaného, alebo premiestneného aliančného vojska sa uskutočňuje každú minútu, zatiaľ čo vykladanie aliančného vojska, ktoré sa vracia z útočnej misie a vypočítavanie všetkých aliančných bitiek sa vykonáva okamžite po dosiahnutí cieľa a časovač ukáže 00:00:00.

Darovanie aliančnej armády

Všetci členovia okrem nováčikov môžu darovať armádu v Zhromaždisku, alebo aliančnému zámku.

Darovanie sa uskutočňuje prostredníctvom Globálnej mapy. Minimálna doba na cestovanie je 2.5 minút.

Maximálne množstvo darovaných jednotiek pre Zhromaždisko alebo Zámok je 3 000 000.

Ak počet darovaných jednotiek je väčší než počet jednotiek, ktoré zostali na darovanie, voľné miesta sa zaplňujú úmerne.

Výživa darovanej armády kým armáda cestuje do Zhromaždiska alebo Zámku sa platí darcom. Vojsko sa stáva vlastníctvom aliancie po jeho vyložení, keď čisté body za výcvik sa odoberú zo súčasných čistých bodov darcu a pridajú sa k hodnote aliancie. Raz darované armády nemôžu byť odvolané.

Výživa aliančného vojska na misii - x1.2.

Aliančný Zámok

Okrem bodov, určených pre založenie kolónií a Zhromaždísk, na Globálnej mape je rozdelených 9 bodov iného druhu a mimoriadnej dôležitosti. Tieto sú určené pre vybudovanie Aliančného zámku.

Dovoľuje stavbu aliančných budov - obyčajných a špeciálnych. Špeciálne budovy zaručujú progresívne narastajúci kultúrny a vojenský vplyv aliancie, územne rozdelený na Globálnej mape.

Parametre Aliančného zámku:

 • Pevnosti
  Úroveň Cena (ZE) Kameň Drevo Životné body Garnizóna Max. počet ďalekorozsahových obliehacích strojov Veže Hradná priekopa
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Poľné fortifikácie

  Každá úroveň dáva +5% životných bodov pre obranné poľné armády. Maximálna úroveň - 15.

 • Veľkolepý Chrám

  Zvyšuje rozsah kultúrneho a vojenského vplyvu na Aliančný Zámok s určitým rádiusom* úrovne. Zvýšenie má utíchajúci charakter, t.j. s každou nasledujúcou úrovňou rozdiel medzi dvoma úrovniami je stále menší v porovnaní s tou, medzi predchádzajúcimi dvoma. Zámok s 1-vou úrovňou Veľkého Chrámu má rozsah 77.76 rádiusa, s 2-ou úrovňou - 125.47, s 3-ťou úrovňou - 170.33, so 4-tou úrovňou -212.49 a tak ďalej, do dosiahnutia maximálnej úrovne 32, čo zaručuje rozsah 756.19 rádiusa.

  *1 rádius = 1 Bod (Imperiálna míľa)

Z Aliančného Zámku môžu byť odoslané útoky na iné Aliančné Zámky alebo Zhromaždiská.

Ovládanie Aliančného Zámku zvyšuje limit surovín, ktoré môžu byť dobrovoľne darované do aliančnej truhlice, do 20% súčasného zlatého ekvivalentu čistých bodov.

Aliančný vplyv

Jedinečná zvláštnosť Aliančného zámku.

Aliančný zámok sa zakladá s rozsahom vplyvu 27, počom sa môže nadstavovať, rozširujúc svoj rozsah nad okolitými územiami prostredníctvom výstavby špeciálnej budovy, Veľkolepého Chrámu, ktorý je k dispozícii v ňom.

Vplyv Centrálneho zámku môže dosiahnuť do 44%, v prípade ak sa nezastupuje s niektorým periférnym zámkom.

Ak rozsah vplyvu jedného zámku sa zastúpi s iným zámkom, vtedy zámok s rozvinutejším Veľkolepým Chrámom, následne i s obšírnejšou oblasťou, si prisvojuje zastúpený s jeho kruhmi rozsahu, časť rozsahu vplyvu menšieho zámku. Ak obidva zámky sú s rovnakými úrovňami špeciálnych budov, zóna, v ktorej sa zastupujú, stáva sa zónou neutrálnou, kým jeden zo zámkov nedosiahne prevahu aspoň o jednu úroveň. Neutrálna zóna je zastúpená taká, ktorej spoločný rádius sa delí na dve rovnaké časti, ktoré sa pripočítavajú k rozsahu každej jednej z oboch aliancií a všetky ríše rozprestierajúce sa v príslušnej zóne strácajú svoje každodenné prémie k výnosu, morálke a šťastiu. Nikdy, nezávisle od toho do akej miery je masívne zastúpenie okruhov, nemôže sa odobrať prvý, najvnútornejší okruh z rozsahu vplyvu niekoho.

Členovia aliancie alebo federácie, ktorej ríše sa rozprestierajú v rozsahu vplyvu vlastného, alebo spojeneckého zámku, sú uprednostnené o 5% prémie k výnosu, +5 šťastie každodenná prémia s globálnym účinkom a +5 morálka. Vo vojne, všetky ríše, rozprestierajúce sa v nepriateľskom rozsahu vplyvu, dostávajú zníženie výnosu o 5%, -5 šťastie každodenný mínus s globálnym účinkom a -5 morálky.

Útok z Aliančného Zámku môže byť nasmerovaný len k inému takému, alebo ku zhromaždisku, bez obmedzenia rozsahu čistých bodov.

Prevzatie zámkov vo svetoch Blitz Masters a Paralelnom vesmíre sa vykonáva prostredníctvom modulu Príslušnosť. Na mape je 36 zámkov. Zámky rozvíjajú vplyv prostredníctvom budovania Veľkého chrámu a zvyšovaním dosahu, ale vplyv nie je vo forme % obsadenej plochy mapy, ale vo forme nahromadených bodov Vplyvu: 1 účet/výhradná zóna/hlavné mesto v rozsahu vplyvu zámku = 1 bod Vplyvu.
Úspešné obliehania aliančného zámku neznižuje úroveň jeho pevnosti, ale odoberá body z ukazovateľa „príslušnosť“. Každý hrad má maximálnu povolenú príslušnosť v závislosti od úrovne jeho pevnosti. Jediným spôsobom, ako zvýšiť príslušnosť, je prostredníctvom času - každých 12 minút sa zvýši o 1 bod na svetovú rýchlosť x10, každých 30 minút na svetovú rýchlosť x4, až kým nedosiahne povolené maximum. Keď jedna aliancia uskutoční úspešné obliehanie daného zámku, zo zámku sa odoberie určitá časť majetku. Presnú hodnotu odobratého určuje prieskum – „Dobyvateľ“. Čím je jeho úroveň vyššia, tým viac bodov za príslušnosť môže získať 1 zásahom. Zámok sa považuje za dobytý, keď sa aliancii podarí znížiť jeho vlastníctvo na 0. Prieskum má aj druhý efekt – určuje počiatočnú príslušnosť pri dobytí hradu, bez ohľadu na to, či je nezávislý alebo prevzatý z inej aliancie. Nezávislé hrady nemajú žiadnu príslušnosť. Nezávislý zámok sa považuje za dobytý, keď v ňom zostane menej ako 1000 jednotiek. Aby bol zámok, ktorý už obsadila súperiaca aliancia dobytý, musí mať aliancia preskúmanú aspoň 1 úroveň Dobyvateľa.

Dobytie Nezávislého Zámku

Ešte predtým než bude dobytý, zámok má pevnosť, armádu a garnizónu, t.j.musí sa odohrať bitka s aliančnou armádou, nasadená v Zhromaždisku, alebo v inom Aliančnom zámku. Pravidlá a mechanika bitky sú tie isté ako pri bitke medzi individuálnymi hráčmi. Pri útoku aliančnej armády sa berie do úvahy morálka vodcu a úrovne výskumov Útok zblízka, Strelecký útok, Brnenie, Bojové kone a Fortifikácia podľa nasledujúcej formuly: Úroveň vodcu + Úroveň Prvého Dôstojníka/2 + Úroveň každého aliančného veliteľa/5 + Momentálna úroveň aliančného výskumu. Vplyv výskumu môže byť maximálne 100 (Napríklad: Vodca má úroveň 30 Útoku zblízka, 1-vý dôstojník: 20, 5 aliančný velitelia: 10, úroveň aliančného výskumu Útok: 5 >>> 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
Prémie zo špeciálnej suroviny, ak také existujú, všetkých členov tiež majú vplyv, ale bez nazhromaždenia rovnakých prémií, t.j. ak sú 2 alebo viac prémií jedného a toho istého druhu, len jeden druh z nich, najväčší, sa započítavá.

Útoky na Nezávislý zámok, s cieľom dobytia, nemajú obmedzenia pre rozsah čistých bodov.

Nezávislý zámok má pevnosť 8, garnizónnych lukostrelcov a poľnú armádu, viditeľné pri kliknutí na zámok. Úroveň pevnosti neklesá o 1 po každom úspešnom útoku, ostáva 8. Zámok je dobytý, keď zostane menej ako 1000 jednotiek v ňom. Pevnosť v dobytom zámku sa musí začať stavať od úrovne 1.

Útoky na Aliančný zámok

Aliančný zámok môže byť dobytý len armádami, ktoré sú nasadené v inom Spojeneckom zámku, alebo v Zhromaždisku.

Môže byť napadnutý aliančnou armádou, ktorá má maximálne 3 000 000 vojenských jednotiek (5 000 000 v svetoch Blitz Master) a všetky Obliehacie stroje sa započítavajú ako počet vojakov, ktorý sa rovná ich Výpočtom (ak je už majetkom nejakej aliancie).

Existuje 1 hodinová doba bez útoku na zámok po jeho založení.

Prehrané obliehanie Pevnosti v Zhromaždisku predpokladá, že celá garnizóna bude nasadená na poli.

Zámok je zničený keď jeho Pevnosť dosiahne úroveň 0 (každý útok znižuje úroveň Pevnosti o 1). Potom vlastníkom sa stáva aliancia agresor, ktorý môže pokračovať rozšírením rozsahu vplyvu prostredníctvom zaplatenia 20% surovín, ktoré boli investované predchádzajúcim vlastníkom vo Veľkolepom Chráme. Ak táto cena nebude zaplatená v nasledujúcich 24 hodinách po dobytí, úroveň Veľkolépeho Chrámu sa vynuluje.

Vykladanie darovaného alebo premiestneného aliančného vojska sa uskutočňuje každú minútu, zatiaľ čo vykladanie aliačného vojska, ktoré sa vracia z útočnej misie a vypočítavanie všetkých aliančných bitiek sa vykonáva okamžite hneď po dosiahnutí cieľa a časovač ukáže 00:00:00.

Víťaz vo svete

Svet končí v presne určenom administráciou Imperia online dátume. Aliancia, ktorá dosiahla najviac vplyvu ku konci dátumu alebo má najvyššiu čistú aliančnú hodnotu ak nikto nemá vplyv sa stáva víťazom.

Vzťahy medzi alianciami

Existuje 5 úrovní vzťahov medzi dvoma alianciami. Tieto je vidieť len členmi aliancie. Aliancie začínajú svoj rozvoj so statusom, ako sa dá porozumieť, Neutrálne. Tento status sa môže ale kedykoľvek zmeniť, keď Aliancia vyhlási nepriateľstvo, alebo vojnu inej Aliancii, bez toho, že by musela mať potvrdenie z druhej strany, alebo aby poslala pozvanie pre Pakt o neútočení, alebo Aliančnú Zmluvu, ktorej diplomatický úspech závisí od bezpodmienečnej pozitívnej odvetnej odpovede.

Aliančná zmluva

 • Aliancie, ktoré uzavreli Aliančnú zmluvu, sformujú Federáciu.
 • Ak Aliancia „А” a Aliancia „B” sú vo Federácii, a Aliancia „C” vyhlási vojnu Aliancii „B”,
  „А” môže vyhlásiť vojnu „C” zadarmo, a „B” si zachováva právo zostať neutrálna. Na druhej strane, ak dve aliancie vo federácii začnú vojnu, členovia federácie môžu vybrať na strane koho sa budú biť, alebo môžu zostať neutrálny.

 • Aliancie, ktoré uzavreli Aliančnú zmluvu, majú zákaz vyhlasovania vzájomných vojen.

Pakt o neútočení (PN)

 • Zaručuje, že nebudú útoky medzi zúčastnenými stranami.
 • Aby sa mohol obnoviť prístup do vyhlásenia vojny, pakt musí byť prerušený.

Neutralita

 • Status v pôvodnom nastavení každej Aliancie.
 • Ak bude vyhlásená vojna neutrálnej aliancii, členovia aliancie-agresora strácajú po 4 body Česti a vzťahy medzi dvoma alianciami sa stávajú automaticky nepriateľské po skončení vojny.

 • Každá zmena vo vzťahoch generuje osobnú správu ku zasiahnutým stranám.

Nepriateľstvo

 • Pri týchto vzťahoch sa môžu vyhlasovať vojny bez žiadnych následkov na Česť.
 • Nepriateľstvo je platné hneď po jeho vyhlásení.

Aliančné vojny

Pravidlá vojny

 • Je možné, aby boli uskutočnené medzi dvoma Alianciami, ako aj medzi celými Federáciami.
 • Fixovaná dĺžka - 17 hodín, potom sa určuje víťaz na základe spôsobených strát v čase vojny.
 • Vojna je aktivovaná 1 hodín po jej vyhlásení.
 • Obliehania pevnosti a Plienenia v rozsahu čistých bodov do x5, sa netrestá s odobraním Česti.

 • Najkratší útok je 10 minút. Ak by sa dal cieľ dosiahnuť za 5 minút, bude trvať presne 10. Vojenské misie medzi anektovanými provinciami, kým ste pod útokom nepriateľskej aliancie, zaberú 1.25 minút.


 • Vo vojne každá provincia môže byť vyplienená každých 8 hodín.
 • Útoky mimo povoleného rozsahu čistých bodov x2 počas vojny neberú body Česti, ale Morálka a parameter útoku trpia stratami podľa toho istého pravidla mimo rozsahu v dobe keď nie je vojna.
 • Kontrašpionáž hráčov vo vojne sa zvyšuje umelo o 1 úroveň, ale len počas vojny.
 • Vo vojne všetky kapitulácie medzi členmi bojovných aliancií sa rušia.
 • Aliancie môžu vyhlasovať 1 vojnu každých 2 hodín.
 • Vyhlásenie vojny odoberá po 10 bodov Šťastie od každého člena Aliancie-agresora.
 • Aby bola vyhlásená vojna:
  • Ak aliancia agresor a aliancia obranca sú v rozsahu podľa čistých bodov x2, za vyhlásenie vojny aliancia agresor zaplatí poplatok v zlate v hodnote 5-krát vlastných čistých bodov. Ak sú aliancie mimo rozsahu x2, poplatok, ktorý platí agresor, sa zakladá na čistých bodoch oboch strán - za každý 0,1 rozdiel nad povolený rozsah od x2, poplatok sa zväčšuje o 0,5 zlata na čistý bod.  • Oba súčty čistých bodov bojujúcich strán nesmie výjsť z rozsahu x5.
  • Aliancie musia mať aspoň 5000 čistých bodov (dohromady), aby sa zúčastnili vo vojne.
 • Ciele Vojny
  • Stúpanie v Aliančnon hodnotení.
  • Zisk suroviny v podobe vojenského príjmu po skončení vojny, rovnajúci sa 50% zo zlatého ekvivalentu* porazenej armády. Vojenský príjem sa dáva hráčom, ktorí sa zúčastnili v bitkách víťaznej aliancie. Porazený nedostáva nič.

   *Zlatý ekvivalent čistých bodov, obdržaných za prenajatie týchto jednotiek a nie zlatý ekvivalent surovín, ktoré boli minuté za ich prenajatie.

   Poznámka: Nedáva sa vojenský príjem za zničené pevnosti a vyplienené obyvateľstvo.

 • Určovanie víťaza vo vojne
  • Po zahájení vojny, Aliancie zbierajú vojenské body zo vzájomných útokov.
  • Útoky všetkých členov sa spočítajú, aby sa mohlo vytvoriť skóre pre Alianciu.
  • Po uplynutí 17 hodín, vojnu vyhráva Aliancia s väčším počtom vojenských bodov.
 • Získavanie vojenských bodov je možné 3 spôsobmi:
  • Ničenie nepriateľských Pevností
   Úroveň pevnosti Vojenské body
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Víťazstvo v poľných bitkách - vojaci zabití v poľných bitkách prinášajú body, pričom zabitá armáda v hodnote 5000 zlata nesie 1 bod.
  • Vyplienenie - 1000 zabitých civilných dáva 1 bod.
 • Víťaz zapisuje do Aliančnej klasácie svoj plný počet víťazných bodov, a porazený - ledva 25%.
 • Ak členovia aliancie - agresora so súčtom čistých bodov viac než 50%, sa ocitnú v Dovolenkovom režime a/alebo Sviatočnej ochrane, aliancia automaticky prehrá vojnu. Ak viac než 50% čistých bodov aliancie patria jednému členovi a on opustí alianciu, aliancia - agresor automaticky prehrá vojnu.
 • Ak členovia aliancie - obranca so súčtom čistých bodov viac než 75%, sa ocitnú v Dovolenkovom režime a/alebo Sviatočnej ochrane, obranca automaticky prehrá vojnu. Ak viac než 75% čistých bodov aliancie patria jednému členovi a on opustí alianciu, aliancia - obranca automaticky prehrá vojnu. Agresor dostane naspäť 50% zaplatenej sumy za vojnu.

  Poznámka: Tieto percentá súčasnej nečinnosti sa uplatňujú na celkový počet čistých bodov aliancie, nie na čisté body aktívnych (nie v Dovolenkovom režime/Sviatočnej ochrane) členov.

  Príklad 1: Ak celkový počet čistých bodov je 10 000 000 a 5 000 001 z nich sú v Dovolenkovom režime a/alebo Sviatočnej ochrane, aliancia nemôže vyhlásiť vojnu. Ak celkový počet čistých bodov je 10 000 000 a 7 500 001 z nich sú v Dovolenkovom režime a/alebo Sviatočnej ochrane, žiadna vojna nemôže byť vyhlásena proti tejto aliancii.

  Príklad 2: Ak celkový počet čistých bodov aliancie agresor/obranca je 10 000 000 a 5 000 000 / 7 500 000 z nich sú v Dovolenkovom režime a/alebo Sviatočnej ochrane pred vyhlásením vojny, tak po zahájení vojny len jeden jediný člen aktivuje Dovolenkový režim/Sviatočnú ochranu alebo opustí/je vyhodený z aliancie, agresor/obranca prehrá vojnu. Po zahájení vojny súčasná aktívnosť obidvoch aliancií je dynamická, t.j. jej hodnota, na ktorú sa uplatňujú percentá, vedúce k eventuálnej strate, je ovplyvnená deaktiváciou/vypršaním Dovolenkového režimu/Sviatočnej ochrany, ako aj od vylúčenia/dobrovolného opustenia aliancie.

  Príklad 3: Ak celková čistá hodnota aliancie počas vyhlásenia vojny je 6 000 000, aliancia musí mať 3 000 001 bodov v Dovolenkovom režime a/alebo v Sviatočnej ochrane, aby prehrala vojnu ako agresor a 4 500 001, aby ju prehrala ako obranca. Ak hodnota čistých bodov aliancie počas vyhlásenia vojny je 6 000 000 a 1 000 000 bodov bude mimo aliancie kvôli vyhodeniu alebo opusteniu, vtedy súčasná aktívnosť aliancie bude 5 000 000 a aliancia bude musieť mať 2 500 001 zo svojich bodov v Dovolenkovom režime/Sviatočnej ochrane, aby prehrala vojnu ako agresor a 3 750 001 bodov, aby prehrala ako obranca.

  Príklad 4: Ak čisté body aliancie všetkých členov sú 5 000 000, z ktorých 2 500 001 bodov patria jednému členovi a on opustí alianciu, aliancia automaticky prehrá vojnu ako agresor a tiež ako obranca ak hráč, ktorý opustil alianciu má 3 750 001 bodov.

 • Víťazstvo vo vojne prináša každému jednému z členov Aliancie-víťaza po 10 bodov Šťastia.

Aliančná pokladnica a Výskumy

Každá Aliancia má Aliančnú Pokladnicu, kde sa hromadí kapitál, zozbieraný z individuálnej aliančnej dane každého člena, alebo od dobrovoľných vkladov. Daň sa určuje jednotlivo pre každú jednu zo štyroch surovín, pričom limit je 30% kvóty za každú surovinu. Dobrovoľné vklady nie sú bez obmedzenia. Pri 1-vej úrovni Aliančnej Administrácie, hráči môžu darovať do 5% zo zlatého ekvivalentu svojich bežných čistých bodov. Tento limit sa zvyšuje s každou úrovňou Aliančnej administrácii a dosahuje do 33% pri úrovni 15. Ak Aliancia vlastní aspoň jeden Zámok, toto percento je 20, ak aliancia už nevlastní úroveň Administrácii, ktorá dovoľuje vyššie percento.

Príklad: Ak hráč má 1000 bodov (1 000 000 zlatý ekvivalent) a jeho aliancia má Aliančnú Administráciu 1, to on/ona môže darovať nie viac ako 50 000 zlata. Ak v nasledujúcom dni jeho/jej body sú už 2000, limit jeho/jej darovania už bude 100 000.

Okrem vyhlasovania vojen a uzavierania zmlúv, kapitál sa môže využiť aj pre objednávanie Aliančných výskumov, ktorých prémie sú platné pre všetkých členov. Takže, ak daný hráč vyskúmal 5-tu úroveň fortifikácie, a jeho aliancia má 1-vú úroveň toho istého výskumu, hráč využíva prémie pre obnovenie pevnostných stien na 6-tej úrovni, ale nemá nevyhnutné úrovne pre výskum k odomknutiu stavby Pevnosti 6, kde sa vyžaduje 6, osobných, nie aliančných, úrovní fortifikácie.

Členovia môžu tiež darovať aj diamanty z aliančnej pokladnice. Darovanie je obmedzené, pričom maximálny počet darovaných diamantov je 340000 na jeden deň. Môžu sa darovať zakúpené aj dočasné diamanty. Jedenkrát podarované, zakúpené diamanty sa považujú za dočasné s lehotou 336 hodín. Dočasné diamanty sa darujú s ich aktuálnou dobou trvania.

Aliančné Hodnotenie

Podľa čistých bodov - celkový súčet individuálnych čistých bodov všetkých členov.

Podľa bodov, vyhraných vo vojne, alebo v bitke s aliančnými armádami.

Podľa hodnoty aliancie - bežná čistá hodnota celého aliančného majetku: výskumy, budovy, armády.

Obchodná bilancia - prenos zlata medzi spojencami

Hráči môžu prijímať, alebo zasielať zlato z Nákladovej stanici. Keď hráč s vyššími čistými bodmi daruje zlato hráčovi s menším počtom čistých bodov, silnejší platí 10% províziu.

Príklad: Ak hráč má 1000 čistých bodov (1 000 000 zlatý ekvivalent), limit jeho Obchodnej bilancie je 100 000 zlata, čo znamená, že on/ona môže dostať alebo poslať maximálne 100 000 zlata.

Limit Obchodnej bilancie sa zvyšuje/znižuje podľa zvýšenia/zníženia čistých bodov hráča.

Príklad: V dni 1 hráč má 1000 bodov a môže dostať, alebo poslať maximálne 100 000 zlata. V dni 2 hráč zvyšuje svoje body do 2000, čo automaticky zvyšuje jeho limit do 200 000 zlata. Ak v dni 1 hráč dostane 100 000, jeho limit bude vyčerpaný a nebude môcť dostať viac. V dni 2 hráč bude môcť dostať ešte 100 000 zlata, pretože jeho/jej limit sa zvýšil do 200 000 zlata kvôli zvýšeným čistým bodom. To isté sa stane ak hráč stratí čisté body.

Prenos zlata sa zdaňuje. Čím bližšie je hráč k limitu, tým viac zlata stratí pri prenose. Odosielateľ bude informovaný koľko zlata stratí kvôli zdaneniu.

Zlato sa posiela so zásobovacími vozmi a bude obdržané v Nákladovej stanici.

Poznámka! Aby ste úspešne preniesli zlato, potrebujete Nákladovú stanicu a zásobovacie vozy. Zlato sa posiela z menu Prenos surovín Nákladovej stanice.

Užitočné rady pre začínajúcich vojakov v Aliancii

Neponechávajte svoju armádu v garnizónach, keď ste vo vojne. Alebo aspoň - neumiestňujte garnizónu vo svojich slabých Pevnostiach, pretože týmto spôsobom ju vystavujete ako ľahkú obeť protivníkovým armádam.


Nevyhlasujte vojny oveľa slabším Alianciám - vyhrávate menej, riskujete veľa.

Zničte nepriateľské Pevnosti, nezávisle od toho, či majú garnizónu alebo nie, získavajú sa body.

Snažte sa zničiť nepriateľskú poľnú armádu, čo prebíja cestu k Pevnosti. Chráňte svoju armádu kvôli tým istým príčinám, okrem ak nie ste istý/á, že je nezraniteľná.